wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth/hu.po po/wesnoth...


From: ott
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth/hu.po po/wesnoth...
Date: Sun, 10 Jul 2005 14:46:24 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   ott <address@hidden>  05/07/10 18:46:24

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth   : hu.po 
    po/wesnoth-trow: hu.po 

Log message:
    updated Hungarian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.782&tr2=1.783&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/hu.po.diff?tr1=1.78&tr2=1.79&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/hu.po.diff?tr1=1.46&tr2=1.47&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.782 wesnoth/changelog:1.783
--- wesnoth/changelog:1.782   Sun Jul 10 18:30:01 2005
+++ wesnoth/changelog  Sun Jul 10 18:46:23 2005
@@ -1,7 +1,7 @@
 CVS HEAD:
 * language and i18n:
  * updated translations:
-   * British English, Catalan, Chinese, Dutch, German, Swedish
+   * British English, Catalan, Chinese, Dutch, German, Hungarian, Swedish
  * fixed help description of income and upkeep (#13565)
  * updated several unit descriptions
  * document that Woses receive no traits (#13630)
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/hu.po:1.46 wesnoth/po/wesnoth-trow/hu.po:1.47
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/hu.po:1.46 Sun Jun 26 17:08:40 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/hu.po    Sun Jul 10 18:46:24 2005
@@ -10,13 +10,13 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-16 14:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-10 12:46+0200\n"
 "Last-Translator: Széll Tamás <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Hungarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
 msgid "The Rise of Wesnoth"
@@ -50,7 +50,7 @@
 msgstr ""
 "Vezesd át Haldric herceget a Zöld-sziget elpusztulásán és az óceánon 
túl, "
 "hogy megalapítsa magát a Wesnoth-i Királyságot. Közeleg a 
szembeszállás "
-"Jevyan villi-úrral..."
+"Jevyan villi úrral..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:4
 msgid "Lizard Beach"
@@ -1154,11 +1154,11 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:479
 msgid "Clearwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Kristályvíz kikötője"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:54
 msgid "Lieutenant Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Aethyr hadnagy"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:77
 msgid "Tan-Vragar"
@@ -1180,27 +1180,27 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:235
 msgid "Cowardly: Flee on the First Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Gyáván: elmenekülsz az első hajóval"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:239
 msgid "Normal: Flee on the Second Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Közepesen: elmenekülsz a második hajóval"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:243
 msgid "Heroic: Flee on the Third Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Hősiesen: elmenekülsz a harmadik hajóval"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:247
 msgid "Heroic: Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Hősiesen: legyőzöd valamennyi ellenséges vezért"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:259
 msgid "Death of Lieutenant Aethyr"
-msgstr ""
+msgstr "Aethyr hadnagy elesik"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:263
 msgid "Miss the Last Ship"
-msgstr ""
+msgstr "Lemaradsz az utolsó hajóról"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:273
 msgid ""
@@ -1208,16 +1208,21 @@
 "heels. While the Orcs haven't caught up with him yet, the winter snow has, "
 "and the ships seem to be missing from the port."
 msgstr ""
+"Hercegünknek sikerült eljutnia Kristályvíz kikötőjébe, az orkokkal a "
+"sarkában. Bár az orkokkal nem találkozott még szembe, a téli hóeséssel 
igen, "
+"és úgy tűnt a kikötőbe sem érkeznek hajók."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:279
 msgid "Ha! Clearwater Port still stands!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahh! Kristályvíz kikötője még áll!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:284
 msgid ""
 "Lieutenant, who is in command here? And where are the ships? We risk being "
 "trapped in this city for the winter if the port freezes over."
 msgstr ""
+"Hadnagy, ki parancsnokol itt? És hová tűntek a hajók? Ha a kikötő víze 
"
+"befagy, az a veszély fenyeget, hogy itt ragadunk a városban egész télre."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:290
 msgid ""
@@ -1226,6 +1231,11 @@
 "days. Our forces engaged the Orcs as they exited the Swamp of Esten, we even "
 "pushed them back into the swamp!"
 msgstr ""
+"Jómagam, uram, én vezetem ezt a helyőrséget. Jelenleg a teljes halász-"
+"flottánk a Déli-öböl felé menekíti az embereket. A hajóknak néhány 
napon "
+"belül kell visszatérniük. Seregeink megmérkőztek az orkokkal, amikor 
azok "
+"kijutottak az Esteni lápból. Sikerült még vissza is szorítani őket az "
+"ingoványba!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:296
 msgid ""
@@ -1233,10 +1243,13 @@
 "our positions. We lost most of our forces, my lord, including the King of "
 "Clearwater, who was bravely leading the charge."
 msgstr ""
+"Sajnos az csak egy színlelt támadás volt, és az orkok az erősítéssel 
gyorsan "
+"átvették a pozícióinkat. Hadseregünk nagy részét elvesztettük, 
beleértve "
+"Kristályvíz királyát is, aki bátran élére állt a rohamnak."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:301
 msgid "That's horrible!"
-msgstr ""
+msgstr "Ez borzasztó!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:307
 msgid ""
@@ -1247,6 +1260,12 @@
 "winter stores. They've gone to Southbay, apparently the city is brimming "
 "with refugees from all over."
 msgstr ""
+"Sok jó katona vére áztatta a fagyos tájat aznap. És ők még most is "
+"előretörnek. A király nem hagyott hátra utódot, és ráadásul a nemesek 
is "
+"elmenekültek már Déli-öbölbe. Minket leköt az itmaradottak 
kimenekítése. A "
+"hadsereg elegendő időt nyert nekünk, hogy népünk nagy részét 
megmenthessük, "
+"a téli készletekkel egyetemben. Déli-öbölbe mentek, ami valószínűleg 
már "
+"csordultig telt a mindenfelől érkező menekültekkel."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:313
 msgid ""
@@ -1256,6 +1275,11 @@
 "help we can get to hold our walls. Otherwise I fear that we will be overrun "
 "before the last of the people can be evacuated."
 msgstr ""
+"Csak addig tartjuk a várost, amíg az utolsó menekült nem hagyta el. Te, 
uram "
+"biztonságba vonulhatsz akár az első hajóval is. De, ha beszélhetek 
őszintén, "
+"véderőink nagyon is gyengék, így bárminemű segítségre szükségünk 
lehet a "
+"városfalak megtartásában. Máskülönben, attól tartok, le fognak minket "
+"rohanni, mielőtt mindenkit kimenekíthetnénk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:318
 msgid ""
@@ -1264,16 +1288,22 @@
 "to be evacuated as well. We have traveled far and bear many wounded, but we "
 "will help you defend these walls as long as we can."
 msgstr ""
+"Hát, mi vagyunk lakóhelyünk utolsó menekültjei, és az orkok a 
nyomunkban "
+"vannak. Wesnfolkok is velünk tartanak, szolgálatunkra voltak, így őket is 
ki "
+"kell menekíteni. Messziről jöttünk, és sok sebesültet hordozunk, de 
amíg "
+"csak tudunk segítségedre leszünk a város falainka védésében."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:324
 msgid ""
 "I thank you, my lord. But we are to bring these Wesfolk too? It would be... "
 "highly irregular. Are you sure, my lord?"
 msgstr ""
+"Köszönettel tartozom, uram. De a wesfolkokat is menekítsük ki? Ez nagyon "
+"is... rendhagyó lenne. Biztos vagy ebben, uram?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:329
 msgid "Yes. Be sure that it is understood that these are our friends."
-msgstr ""
+msgstr "Igen. Biztos lehetsz benne, hogy ők a barátaink."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:335
 msgid "Yes Sir!"
@@ -1282,12 +1312,16 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:340
 msgid "Yes Sir, indeed! You need us to help hold out until the ships arrive."
 msgstr ""
+"Igen uram, természetesen! Szükséged lehet ránk, hogy kitarthass a hajók "
+"megérkezéséig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:345
 msgid ""
 "Ships! Nobody said anything about ships. Will this torture ever end! Ahh, "
 "the Orcs will help take my mind off things."
 msgstr ""
+"Hajók! Senki sem beszélt eddig hajókról. Vajon vége lesz egyszer is 
ennek a "
+"gyötrelemnek?! Óó, majd az orkok elfeledtetik velem ezeket a 
szörnyűségeket."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:351
 msgid ""
@@ -1295,22 +1329,30 @@
 "loads. Until then, let us make those orcs pay dearly for every inch of our "
 "land. For our homes, for our people, for our fallen King!"
 msgstr ""
+"Állomáshelyre, emberek! Három hajóflottával ki tudunk mindenkit 
menekíteni. "
+"Addig is, ne hagyjuk az orkokat, hogy büntetlenül megszerezzenek akár csak 
"
+"egy talpalatnyi földet is! Az otthonainkért, a népünkért, a hősi 
halált halt "
+"királyunkért!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:363
 msgid "You killed my family! Die!"
-msgstr "Te végeztél a családommal! Most meghalsz!"
+msgstr "Végeztél a családommal! Most meghalsz!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:374
 msgid ""
 "<Muttering> 'Bring these Wesfolk too?' Bah! 'It would be... highly "
 "irregular.' I'll show you irregular..."
 msgstr ""
+"<Motyogva> 'De a wesfolkokat is menekítsük ki?' Ahh! 'Ez nagyon is... "
+"rendhagyó lenne.' Majd megmutatom én neked mi a rendhagyó..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:382
 msgid ""
 "Push 'em into the sea! They're in our winter homes! Oh, and Tan-Vragar, I "
 "hope they like your little surprise!"
 msgstr ""
+"Kergessétek őket a tengerbe! Betörtek a téli otthonainkba! Óó, és Tan-"
+"Vragar, remélem tetszeni fog nekik a te kis meglepetésed!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:391
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:394
@@ -1329,39 +1371,47 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:419
 msgid "On ode to ye, on 'yer way, I hope you have a brighter day!"
-msgstr ""
+msgstr "Már szinte ott is vagyok, remélem szebb a napod!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:439
 msgid "Deadman's Ford"
-msgstr ""
+msgstr "Az elesett gázlója"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:459
 msgid "The River Road - To the Swamp of Esten."
-msgstr ""
+msgstr "Folyó-út - Az esteni láp felé"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:652
 msgid ""
 "My lord, the first ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "must leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
+"Uram, az első hajó befutott. Haldric herceg, ha embereiddel indulnod kell "
+"Déli-öböl felé, akkor lépj a kikötőgátra és szálljatok fel."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:671
 msgid ""
 "My lord, the first ship is departing. But the second ship should arrive "
 "shortly."
 msgstr ""
+"Uram, az első hajó kifut. Nem kell azonban sokat várni, és érkezni fog a 
"
+"második."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:703
 msgid ""
 "My lord, the second ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "want to leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
+"Uram, a második hajó is befutott. Haldric herceg, ha embereiddel indulnod "
+"kell Déli-öböl felé, akkor lépj a kikötőgátra és szálljatok fel."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:723
 msgid ""
 "My lord, the second ship is departing. But the last ship will be here before "
 "long. With your help we can hold on just a while longer."
 msgstr ""
+"Uram, a második hajó is kifut, de mindjárt itt lesz a harmadik, az 
utolsó. A "
+"segítségeddel talán kitartunk addig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:755
 msgid ""
@@ -1369,16 +1419,20 @@
 "to safety. Prince Haldric, you and your men must go now! Go to the pier to "
 "board the ship for Southbay."
 msgstr ""
+"Uram, az utolsó hajó is befutott! Végre népük mind egy szálig 
biztonságos "
+"helyre távozhat. Haldric herceg, mostmár távoznod kell az emberiddel! 
Lépj a "
+"kikötőgátra, hogy felszállhass a Déli-öböl felé induló hajóra."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:775
 msgid "My lord, the last ship is departing. We're trapped!"
-msgstr ""
+msgstr "Uram, az utolsó hajó is kifutott a kikötőből. Itt ragadtunk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:832
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:888
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:943
 msgid "My lord, the ship isn't here yet. Come help us defend against the orcs."
 msgstr ""
+"Uram, a hajó még nincs itt. Gyere és segíts megfékeznünk az orkokat 
addig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:846
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:901
@@ -1388,28 +1442,34 @@
 "Haldric must go to lead you to the ship. Until then, help us defend against "
 "the orcs."
 msgstr ""
+"Ne bújj ki a kötelességed alól, katona! Ha majd megérkezik a hajó, 
Haldric "
+"hercegnek kell ide lépnie, hogy felszállhassatok. Addig viszont segíts az "
+"orkok ellen harcolnunk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:975
 msgid "Let me have peace in Death! My love, I'll be there soo-"
 msgstr ""
+"Hagyjatok békében nyugodni! Szerelmem, hamarosan újra látjuk egymást..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:980
 msgid "We needed him to get out of here. We're trapped!"
-msgstr ""
+msgstr "Szükségünk lett volna rá, hogy kijuthassunk innen. Itt ragadtunk!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:993
 msgid ""
 "We've escaped from the orcs before we were trapped by the ice! Now, on to "
 "Southbay."
 msgstr ""
+"Meglógtunk az orkok elől, még mielőtt a jég csapdájába estünk volna! 
Most "
+"pedig, irány Déli-öböl!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:998
 msgid "I know I mentioned I can't float."
-msgstr ""
+msgstr "Biztos említettem már, hogy nem tudok úszni."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1003
 msgid "Might I suggest a bit of a detour?"
-msgstr ""
+msgstr "Javasolhatnék egy kerülőutat?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1008
 msgid "Why?"
@@ -1420,12 +1480,16 @@
 "You have the Ruby of Fire, but you have no idea what it does, correct? You "
 "know that Lich you have petrified just outside of Southbay-"
 msgstr ""
+"Nálad van a Tűzrubin, de ötleted sincs hogyan használhatnád, igaz? 
Ismered a "
+"villit, amit közvetlenül Déli-öböl határán dermesztettetek kővé..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1018
 msgid ""
 "Yeah, Lich Point! Where we first used our mages in battle, and turned the "
 "tide of war against your people."
 msgstr ""
+"Igen, Villi-fok! Ahol először vetettük be mágusainkat csatában, és a te 
"
+"népedre zúdítottuk a háborút."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1023
 msgid ""
@@ -1433,23 +1497,31 @@
 "He coveted the ruby, and was studying it. The only copy of his notes got "
 "petrified along with him."
 msgstr ""
+"Ööö, igen... szóval ő volt Lenvan villiúr legfőbb riválisa. Szemet 
vetett a "
+"rubinra, és tanulmányozta. Jegyzeteinek egyetlen példánya kővé dermedt 
vele "
+"együtt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1028
 msgid ""
 "If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am sure!"
 msgstr ""
+"Ha Déli-öblön kívül kötünk ki, akkor csapdába esünk. Ebben biztosak 
lehettek!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1034
 msgid ""
 "My family was from Southbay, my father was a soldier there. The city's sewer "
 "entrance is near that fossil of a Lich."
 msgstr ""
+"A családom Déli-öbölből származik, apám ott szolgált. A város "
+"csatornarendszerének bejárata nincs messze annak a villinek a 
maradványaitól."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1039
 msgid ""
 "Wow, this is beginning to sound dangerously like a plan. Lieutenant Aethyr "
 "will you join us?"
 msgstr ""
+"Ááá, ez rettentően úgy hangzik mint egy terv. Aethyr hadnagy, 
csatlakozol "
+"hozzánk?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1045
 msgid ""
@@ -1457,18 +1529,24 @@
 "left for me. I'll stay, by the time the Orcs wrestle Clearwater Port away "
 "from me there'll be nothing but rubble left!"
 msgstr ""
+"Nem. Ezek a szörnyek megölték a családom. A feleségem, a lányaim. 
Semmim se "
+"maradt. Én maradok, amikor az orkok el fogják venni tőlem Kristályvíz "
+"kikötőjét, csak kőtörmeléket fognak hagyni!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1051
 msgid ""
 "The peasant farmers seem to like you. Who knows, maybe they'll be of some "
 "help."
 msgstr ""
+"A parasztok rokonszenveznek veled. Ki tudja, talán a segítségedre lesznek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1056
 msgid ""
 "Resources are scarce, we need all of the help we can get. Be brave and fight "
 "hard my friend!"
 msgstr ""
+"Csekélyek a lehetőségek, minden segítségre szükség lehet. Légy bátor 
és "
+"harcolj az utolsókig, barátom!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:4
 msgid "Cursed Isle"
@@ -2039,7 +2117,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:4
 msgid "Fallen Lich Point"
-msgstr ""
+msgstr "Az elesett Villi-fok"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:70
 msgid "Ut'Tan-Grilg"
@@ -2051,61 +2129,67 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:141
 msgid "Lich-Lord Caror"
-msgstr ""
+msgstr "Caror villi úr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:221
 msgid "Kill the Lich's to get his book and"
-msgstr ""
+msgstr "Legyőzöd a villi, hogy elvedd tőle a könyvét és"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:225
 msgid "Haldric enters Southbay's sewer"
-msgstr ""
+msgstr "Haldric belép Déli-öböl csatornarendszerébe"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:229
 msgid "Heroic: As above and kill All enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Hősiesen: a fentieken túl legyőzöd valamennyi ellenséges vezért"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:251
 msgid ""
 "Da big bosses said we'd be in da city by winter. Bosses wrong, stinky humans "
 "still there, and I'm a tinkin- -"
 msgstr ""
+"A nagyfőnökök azt igérték télre a városban leszünk. Tévedtek, a 
büdös "
+"emberek kezén van még mindig, és arra gondoltam..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:255
 msgid "Wait! I see a ship! Humans is coming! Smash 'em good!"
-msgstr ""
+msgstr "Állj! Egy hajót látok! Emberek érkeznek! Zúzzuk szét őket 
rendesen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:273
 msgid ""
 "Prince Haldric has arrived at Fallen Lich Point, to retrieve the Lich's "
 "Book, and flee into the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"Haldric herceg megérkezett az elesett Villi-fokhoz, hogy visszaszerezze a "
+"villi könyvét, majd elmeneküljön Déli-öböl csatornarendszerén 
keresztül."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:296
 msgid ""
 "Okay. Let's unstone that Lich and get his book, then get into the sewers. "
 "Umm, what language would that book be in?"
 msgstr ""
+"Rendben. Élesszük újra azt a villit és fogjuk a könyvét, majd vegyük 
az "
+"irányt a csatornák felé. Uhmm, vajon milyen nyelven íródott az a könyv?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:300
 msgid "Some pep talk. The book will probably be in the Old Wesfolk tongue."
-msgstr ""
+msgstr "Lendületes beszéd. A könyv valószínűleg ősi wesfolk nyelven 
van."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:304
 msgid "Ohh."
-msgstr ""
+msgstr "Óó."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:308
 msgid "Just get the book, I think I should be able to translate it."
-msgstr ""
+msgstr "Csak szerezzétek meg, azt hiszem le fogom tudni fordítani."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:312
 msgid "Then into Southbay's sewer."
-msgstr ""
+msgstr "És akkor irány Déléi-öböl csatornarendszere!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:316
 msgid "Right."
-msgstr ""
+msgstr "Rendben."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:330
 msgid ""
@@ -2113,77 +2197,87 @@
 "the good people of the Green Isle. By its power the Lich is bound in stone. "
 "To end the spell a noble of the line of Kings should utter the following..."
 msgstr ""
+"FELIRAT: Ez a monolit én általam emeltetett, <ELMÁLLOTT>, a Zöld-sziget "
+"jóakaratú népének első Mágusa által. Ereje által záratott 
kőfogságba a "
+"Villi. A varázs megtöréséhez egy Királyi Sarjnak kell végehajtani a "
+"következőkben foglaltakat..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:352
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:286
 msgid "Hmm... after some thought..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... kis gondolkodás után..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:355
 msgid "I think I'll say that magic phrase."
-msgstr ""
+msgstr "Azt hiszem fel fogom olvasni ezt a varázsigét."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:366
 msgid ""
 "The Lich is free! Let's bash him and grab that book. That sounds like a job "
 "for you, Lady Jessica!"
 msgstr ""
+"A villi kiszabadult! Támadjuk le és szerezzük meg a könyvet tőle. Ez egy 
"
+"neked megfelő feladatnak látszik Jesica úrnő!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:370
 msgid "Hmph! You're just happy because that monolith proves your paternity!"
-msgstr ""
+msgstr "Uhh! Boldog vagy, mert az a monolit bizonyítja az apaságodat!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:375
 msgid "Free, I'm free, and I feel the Ruby of Fire! It will be mine."
 msgstr ""
+"Szabad, végre szabad vagyok, és itt van a Tűzrubin is! Az enyém kell hogy 
"
+"legyen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:380
 msgid "No you won't you soldier of darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Nem, nem fogod megszerezni te, a sötétség katonája!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:386
 msgid "I think I'll wait a while before uttering any magic phrases."
-msgstr ""
+msgstr "Azt hiszem várok még bármilyen varázsige felhasználásával."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:391
 msgid "We have more pressing matters to deal with before we free that Lich."
 msgstr ""
+"Vannak még sokkal sürgősebb feladataink is, mielőtt még a villivel 
tudnánk "
+"foglalkozni."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:396
 msgid "Afraid you'll find out you're not of the line of Kings?"
-msgstr ""
+msgstr "Attól tartasz, hogy az derülne ki, hogy nem is vagy királyi sarj?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:406
 msgid "This sounds like a job for Prince Haldric, hopefully."
-msgstr ""
+msgstr "Ez úgy hangzik, mintha Haldric herceg feladata lenne, remélhetőleg."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:418
 msgid "The Lich-Lord is already free."
-msgstr ""
+msgstr "A villiúr már ki is szabadult."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:440
 msgid "NW - Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "ÉNy - Déli-öböl"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:444
 msgid "More Like NW - Every Orc on the Isle. Hmph!"
-msgstr ""
+msgstr "Inkább ÉNy - A szigeten található összes ork. Úú!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:477
 msgid "We have the book, let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Megvan a könyv, iszkoljunk innen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:482
 msgid "Sounds good to me."
-msgstr ""
+msgstr "Nekem jól hangzik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:512
 msgid "I seem to be forgetting something. Ohh, the book!"
-msgstr ""
+msgstr "Valamit úgy látszik elfelejtettem. Ó, a könyv!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:521
 msgid "Prince Haldric must be the first into the sewers of Southbay."
-msgstr ""
+msgstr "Haldric hercegnek kell először belépnie Déli-öböl 
csatornarendszerébe."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:543
 msgid "Rarlg"
@@ -2191,17 +2285,17 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:547
 msgid "Rarlg - argh, a raul-rarlg!"
-msgstr "Rarlg - argh, a raul-rarlg!"
+msgstr "Rarlg - áá, egy raul-rarlg!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:551
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:555
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:559
 msgid "Oh my!"
-msgstr ""
+msgstr "Ó, anyám!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:563
 msgid "And he brought a friend."
-msgstr ""
+msgstr "És hozott egy barátot is."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:570
 msgid "Raul-Rarlg"
@@ -2209,19 +2303,20 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:582
 msgid "So close. So close."
-msgstr ""
+msgstr "Közel. Mennyire közel!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:587
 msgid "I found the book in what was left of his robes! Let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Megtaláltam a könyvet a palástjában! Távozzunk innen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:641
 msgid "I can hear their reinforcements coming! We're trapped! All is lost!"
 msgstr ""
+"Hallom, hogy érkezik hozzájuk az erősítés! Csapdába estünk! Minden 
elveszett!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:658
 msgid "Sewer - Danger Keep Out!"
-msgstr ""
+msgstr "Csatornarendszer - Omlásveszély, Belépni Tilos!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:4
 msgid "Peoples in Decline"
@@ -2572,7 +2667,7 @@
 "It is late into the fall, and the first snows should fall any day. Prince "
 "Haldric has returned to his forest keep, and is pondering what to do next..."
 msgstr ""
-"Haldric herceg elhagyta a villi-úr katakombáit, a Tűzrubinnal a 
birtokában. "
+"Haldric herceg elhagyta a villi úr katakombáit, a Tűzrubinnal a 
birtokában. "
 "Az erdő kifejezetten világos volt aznap, de fagyos szellő fújt. Már 
régen "
 "benne járunk az őszben, és az első hó bármikor leeshetett. Haldric 
herceg "
 "visszatért az erdei fellegvárba és a jövőt letolgatta..."
@@ -3569,7 +3664,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:44
 msgid "Lich-Lord Lenvan"
-msgstr "Lenvan villi-úr"
+msgstr "Lenvan villi úr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:63
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:64
@@ -3688,7 +3783,7 @@
 "actually know what this thing does, I'll just put it in the bottom of my "
 "pack for right now."
 msgstr ""
-"Meglepő, hogy a villi-úr nem tartotta ezt magával. Mivel még nem tudom "
+"Meglepő, hogy a villi úr nem tartotta ezt magával. Mivel még nem tudom "
 "hogyan használhatnám, most beteszem a csomagom aljába."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:338
@@ -3700,7 +3795,7 @@
 "I'm glad that's over! We have the Ruby of Fire, and that Lich-Lord is now a "
 "pile of dust, let's get out of these catacombs!"
 msgstr ""
-"Örülök, hogy véget ért! Megszereztük a Tűzrubint és az a villi-úr 
már csak "
+"Örülök, hogy véget ért! Megszereztük a Tűzrubint és az a villi úr 
már csak "
 "por és hamu, most tűnjünk el ezekből a katakombákból!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:372
Index: wesnoth/po/wesnoth/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/hu.po:1.78 wesnoth/po/wesnoth/hu.po:1.79
--- wesnoth/po/wesnoth/hu.po:1.78    Sun Jul 3 13:27:47 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/hu.po  Sun Jul 10 18:46:24 2005
@@ -12,13 +12,13 @@
 "Project-Id-Version: hu_wesnoth_backup2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-03 14:53+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-23 19:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-10 20:42+0200\n"
 "Last-Translator: Széll Tamás <address@hidden>\n"
 "Language-Team: hungarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;X-Generator: KBabel 1.3X-Generator: \n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;X-Generator: KBabel 1.3X-Generator: "
 
 #: data/fonts.cfg:4
 msgid "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf"
@@ -1384,16 +1384,16 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sablestone_Delta.cfg:3
 msgid "2p - Sablestone Delta"
-msgstr ""
+msgstr "2j - Gyászos kövek deltavidéke"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sablestone_Delta.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Two armies collide on this disjointed coastal landscape of hidden caves and "
 "jagged rivers. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
-"Három játékos csatázhat ezen a kicsiny, zárt területen. Ajánlott 
falvanként "
-"két aranyat beállítani."
+"Két játékos csap össze ezen a szakadozott vízparton, ahol rejtett 
barlangok "
+"és szaggatott folyószakaszok is találhatóak. Ajánlott falvanként két 
aranyat "
+"beállítani."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing.cfg:3
 msgid "2p - Silverhead Crossing"
@@ -1742,7 +1742,7 @@
 msgstr ""
 "Azért jöttem, hogy a csatában való helytállásra oktass. Mivel te egy "
 "tapasztalt, korosodó mágus vagy, biztosan el tudod nekem magyarázni a harc 
"
-"művészetét..."
+"fortélyait..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:75
 msgid ""
@@ -3016,7 +3016,7 @@
 
 #: data/themes/default.cfg:89
 msgid "Actions"
-msgstr "Cselekedetek"
+msgstr "Parancsok"
 
 #: data/themes/default.cfg:111
 msgid "End Turn"
@@ -4075,15 +4075,14 @@
 msgstr "Orgyilkos"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:18 data/units/Assassin.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can surround and "
 "backstab an opponent, doing double damage. They can also throw poison-tipped "
 "knives at their enemies from long range."
 msgstr ""
-"Az orgyilkosok az éjszaka urai. Akárcsak a haramiák, lesből támadhatnak, 
és "
-"akadálytalanul mozognak az ellenség sorai között. Távolból mérgezett 
tőröket "
-"hajíthatnak célpontjaikra."
+"Az orgyilkosok az éjszaka urai. Akárcsak a haramiák, körbe tudják venni 
és "
+"lesből megtámadni ellenségüket, így kétszeres sebzést okozva. 
Távolból "
+"mérgezett tőröket hajíthatnak célpontjaikra."
 
 #: data/units/Assassin.cfg:34 data/units/Assassin.cfg:113
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:38
@@ -4223,7 +4222,6 @@
 msgstr "hadvezetés, menetelés"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:20 data/units/Battle_Princess.cfg:70
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble by birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
@@ -4232,9 +4230,9 @@
 msgstr ""
 "A hercegnő, ereiben tiszta nemesi vérrel, a legkiválóbb tábornokoktól "
 "tanulta a kardforgatás tudományát és a legnagyobb bölcsektől a hadi "
-"stratégiát. Ezáltal egyszerre helytáll harcosként és vezetőként. 
Mivel "
-"tapasztalt harcos, és erős akarata van, ezáltal segíti a körülötte 
lévő "
-"egységek teljesítményét a csatában."
+"stratégiát. Ezáltal egyszerre helytáll harcosként és vezérként. Mivel 
"
+"tapasztalt és magabiztos harcos, ezáltal segíti a körülötte lévő 
egységek "
+"teljesítményét a csatában."
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:35 data/units/Battle_Princess.cfg:73
 #: data/units/Bowman.cfg:33 data/units/Cavalier.cfg:40
@@ -4298,7 +4296,7 @@
 "began the battle. Such is their fury that the fur of these undead flying "
 "beasts is tainted red with the blood of their victims."
 msgstr ""
-"Áldozatainak vére festi vörösre az repülő élőholt bőrét. Gyorsan 
mozog, és "
+"Áldozatainak vére festi vörösre a repülő élőholt bőrét. Gyorsan 
mozog, és "
 "ellenségeinek véréből pótolja saját életerejét. Innen ismertető 
jelük "
 "ezeknek az élőholt repülő szörnyetegeknek, hiszen szőrüket vörösre 
festette "
 "áldozataik vére."
@@ -4417,17 +4415,16 @@
 msgstr "Íjlövész"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
 "most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo as "
 "rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their battle "
 "tactics require more finesse than brute strength."
 msgstr ""
-"A gyerekkoruk óta íjászatra edzett fiatal íjászokból kerül ki a 
wesnothi "
-"hadsereg legtöbb harcosa. Ezen egységek nem olyan megkötötten fejlődnek, 
"
-"mint egy dárdás vagy egy nehézgyalogsághoz tartozó harcos, mert ez 
utóbbiak "
-"a harci taktikáikhoz több ravaszságot és nyers erőt használnak."
+"A gyerekkoruk óta íjászatra edzett fiatal íjászokból kerül ki a 
wesnoth-i "
+"hadsereg legtöbb lőfegyveres harcosa. Ezen egységek nem olyan szigorú a "
+"képzésük, mint egy dárdás vagy egy nehézgyalogsághoz tartozó 
harcosnak, mert "
+"harci taktikájukhoz több ravaszságot, mint nyers erőt használnak fel."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
@@ -4546,7 +4543,6 @@
 msgstr "Gyíkfarkú kakas"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At first sight, these mystical snake-like creatures appear weak, but looks "
 "are deceiving. With just a glance, Cockatrices can turn their enemies into "
@@ -4554,7 +4550,8 @@
 msgstr ""
 "Első ránézésre gyengének tűnhetnek ezek a titokzatos, kígyószerű "
 "teremtmények, de ez a benyomás megtévesztő. A gyíkfarkú kakasok 
egyetlen "
-"pillantásukkal kővé változtathatják az ellenségeiket."
+"pillantásukkal kővé változtathatják az ellenségeiket. Ez a varázs csak 
akkor "
+"törik meg, ha erejük forrása elpusztul."
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:33
 msgid "gaze"
@@ -4650,7 +4647,6 @@
 msgstr "Sötét varázsló"
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dark Sorcerers did not fully embrace the power of the undead by becoming "
 "undead themselves. Instead, their advanced studies of the dark arts have "
@@ -4659,11 +4655,12 @@
 "They wield plague staves carved from the bones of still animated victims of "
 "the plague."
 msgstr ""
-"A sötét varázslók nem jutnak hozzá az élőholtak erejéhez azáltal, 
hogy "
-"magukból is élőholtat csinálnak, ehelyett viszont a fejlett 
tanulmányaik, "
-"melyek a sötét dolgok felé fordulnak, erősebbé teszik őket, bár nem 
annyira "
-"erőssé, mint amilyenek a villik. Mivel megtartottak valamit 
emberségükből: "
-"nem félnek a szentségtől."
+"A sötét varázslók nem jutnak hozzá teljesen az élőholtak erejéhez oly 
módon, "
+"hogy magukból is élőholtat csinálnának, ehelyett viszont a fejlett "
+"tanulmányaik, melyek a sötét dolgok felé fordulnak, erősebbé teszik 
őket, "
+"bár nem annyira erőssé, mint amilyenek a villik. Mivel megtartottak 
valamit "
+"emberségükből: nem félnek a szentségtől. Dögvészt hozó botot 
hordoznak, "
+"melyet a dögvész még élő áldozatainak csontjaiból faragtak."
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:24 data/units/Soulless.cfg:41
 #: data/units/Soulless.cfg:115 data/units/Soulless.cfg:190
@@ -4720,22 +4717,20 @@
 msgstr "Halálpenge"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Deathblades abhor the living and seek to destroy all that they once loved. "
 "They are deadly fighters, ignoring all danger to themselves, and caring only "
 "about killing as many beings as possible with their swirling blades."
 msgstr ""
 "Halálpengék írtóznak az élet minden megnyilvánulásától, és emiatt 
mindenkit "
-"meg akarnak ölni. Ezen egységek halott harcosok, nem vesznek tudomást a "
-"veszélyről, csak az örvénylő pengéikkel történő öldökléssel 
foglalkoznak."
+"meg akarnak ölni. Haláli harcosok, nem vesznek tudomást a veszélyről, "
+"egyedül az örvénylő pengéikkel történő öldökléssel foglalkoznak."
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
 msgid "Deathmaster"
 msgstr "Halálmester"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gwiti's wanderings on a dark path have given him power normally not granted "
 "to mortals, but with a terrible cost: the undead that he gave his soul to "
@@ -4743,9 +4738,9 @@
 "true undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
 "Gwiti olyan hatalomra tett szert a sötét utakon kalandozva, mely szinte "
-"sohasem kerülhet halandó kezei közé - azonban ezért rettenetes árat "
-"fizetett: az élőholt, akinek eladta a lelkét, fokozatosan felfalja a "
-"porhüvelyét is, így tehát idővel Gwiti is élőholttá válik, minden 
élő "
+"sohasem kerülhet halandó kezei közé, azonban ezért rettenetes árat 
fizetett: "
+"az élőholtak, akiknek eladta a lelkét, fokozatosan felfalják a 
porhüvelyét "
+"is, így tehát idővel Gwiti is élőholttá válik majd, minden élő 
teremtmény "
 "rémületére."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
@@ -4753,17 +4748,16 @@
 msgstr "Fél-villi"
 
 #: data/units/Demilich.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After too much time dabbling with forbidden magics and dark arts, these "
 "mages have begun to pay a heavy price. Demiliches have started losing their "
 "bodies, becoming undead themselves. With time, they may become fully undead, "
 "and feared by all alike."
 msgstr ""
-"Ez a mágus túl sok időt töltött a tiltott mágiával és a sötét 
művészetekkel, "
-"s ezért elkerülhetetlenül nagy árat fizet: lassan elveszíti a testét, s 
maga "
-"is élőholttá válik. Idővel mindeki által rettegett, maradéktalanul 
átalakult "
-"élőholttá válhat."
+"Ez a mágus túl sok időt töltött a tiltott mágiával és a sötét "
+"foglalatosságokkal, és ezért elkerülhetetlenül nagy árat fizet: lassan "
+"elveszíti a testét, s maga is élőholttá válik. Idővel mindeki által "
+"rettegett, maradéktalanul átalakult élőholttá válhat."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
@@ -5236,15 +5230,14 @@
 msgstr "Törp őrmester"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The most resilient dwarves sometimes join the Dwarvish army as Guardsmen. "
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up a "
 "lot of damage, and hurling heavy spears for defense."
 msgstr ""
-"A legszívósabb törpök is csatlakoznak néha a törp hadsereghez, 
őrmesterként. "
+"A legszívósabb törpök néha őrmesterként csatlakoznak a törp 
hadsereghez. "
 "Lassúak, és támadásuk sem erős, ők védik azonban a sereg szárnyait, 
mert "
-"nagy sebzéseket fognak fel, és nehéz dárdáikat az ellenfelekre 
hajítják."
+"nagy sebzéseket is felfognak, és nehéz dárdáikat az ellenfeleikre 
hajítják."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
@@ -5371,7 +5364,6 @@
 msgstr "Törp dühöngő"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Ulfserkers are the most "
 "ferocious of these in battle: they persist until either their enemy is dead "
@@ -5379,8 +5371,8 @@
 msgstr ""
 "A törpök ősi faját rengeteg erős harcos alkotja. A dühöngők a "
 "legvérengzőbbek a harcokban: addig támadnak megállás nélkül, amíg az "
-"ellenfeleik - vagy ők maguk - meg nem halnak, nem számít, hány 
sérülést kell "
-"elszenvedniük a győzelem érdekében."
+"ellenfeleik - vagy éppen ők maguk - meg nem halnak. Nem is számít, hány "
+"sérülést kell elszenvedniük a győzelem érdekében."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:3
 msgid "Elder Mage"
@@ -5429,9 +5421,9 @@
 "range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these Archers "
 "make up a large portion of the Elvish military."
 msgstr ""
-"A tünde íjászok már gyermekkoruktól gyakorolják a nyilazás 
művészetét, így "
-"képzettek a távolsági harcban. Gyorsan és pontosan sok vesszőt lőnek 
ki, és "
-"a tünde seregekben mindig jelentős szerepük van"
+"A tünde íjászok már gyermekkoruktól gyakorolják a íjazás fortélyait, 
így "
+"képzettek a távolsági harcban. Gyorsan, pontosan és sok vesszőt lőnek 
ki, "
+"így a tünde seregekben mindig jelentős szerepük van"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:105
 msgid "female^Elvish Archer"
@@ -5808,7 +5800,7 @@
 "their other hand, they can also deftly parry all kinds of attacks. Fencers "
 "are skirmishers, and so can move right past enemy units."
 msgstr ""
-"A vívók a kardvívás művészetének ismerői. Noha vívótőrük könnyű 
fegyver, az "
+"A vívók a kardvívás fortélyainak ismerői. Noha vívótőrük könnyű 
fegyver, az "
 "ő kezükben gyors és halálos. Bal kézben hárítótőrt forgatva könnyen 
védenek "
 "minden támadást"
 
@@ -6782,15 +6774,14 @@
 msgstr "Holtidéző"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Necromancers are Mages that have decided to follow the paths of the dark "
 "arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast spells "
 "that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
 msgstr ""
-" A holtidéző olyan mágus, aki művészete sötét ösvényeit követi. Az 
élőholtak "
+"A holtidéző olyan mágus, aki a sötétség ösvényeit követi. Az 
élőholtak "
 "erejéből merítve olyan varázslatokkal rendelkezik, amelyek megcsapolják "
-"ellenségei életerejét, s azt sajátjához adják."
+"ellenségei életerejét, s azt a sajátjához adják."
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
 msgid "Necrophage"
@@ -6951,7 +6942,6 @@
 msgstr "Ork fővezér"
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Leaders are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -6959,19 +6949,17 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in battle: if the Leader is lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"A helytartók uralkodnak az ork törzsek felett. Ők hozzák a fontos 
döntéseket "
-"és vezetik háborúba népüket. Egy íjat hordanak maguknál, arra az 
esetre ha "
-"megközelíthetetlen ellenséggel néznek szembe, de sokkal erősebbek a 
szemtől "
-"szembeni harcban, ahol hatalmas kardjukat használják. A csatamezők 
retteget "
-"harcosai, és irányítói, így jelenlétük létfontosságú. Ha a 
helytartó elesik "
-"az ütközetben, a csata is vele vész el. "
+"A fővezérek uralkodnak az ork törzsek felett. Ők hozzák a fontos 
döntéseket "
+"és vezetik háborúba népüket. Egy íjat is hordanak maguknál, de sokkal "
+"erősebbek a szemtől szembeni harcban, ahol hatalmas kardjukat használják. 
A "
+"csatamezők retteget harcosai, és irányítói, így jelenlétük 
létfontosságú. Ha "
+"a helytartó elesik az ütközetben, a csata is vele vész el. "
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
 msgstr "Ork helytartó"
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Rulers are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -6980,11 +6968,10 @@
 "in battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
 msgstr ""
 "A helytartók uralkodnak az ork törzsek felett. Ők hozzák a fontos 
döntéseket "
-"és vezetik háborúba népüket. Egy íjat hordanak maguknál, arra az 
esetre ha "
-"megközelíthetetlen ellenséggel néznek szembe, de sokkal erősebbek a 
szemtől "
-"szembeni harcban, ahol hatalmas kardjukat használják. A csatamezők 
retteget "
-"harcosai, és irányítói, így jelenlétük létfontosságú. Ha a 
helytartó elesik "
-"az ütközetben, a csata is vele vész el. "
+"és vezetik háborúba népüket. Egy íjat is hordanak maguknál, de sokkal "
+"erősebbek a szemtől szembeni harcban, ahol hatalmas kardjukat használják. 
A "
+"csatamezők retteget harcosai, és irányítói, így jelenlétük 
létfontosságú. Ha "
+"a helytartó elesik az ütközetben, a csata is vele vész el."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:3
 msgid "Orcish Shaman"
@@ -7071,9 +7058,8 @@
 "mérgezett fegyvereket használ. Rendkívül veszélyes ellenség."
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Slurbow"
-msgstr "Ork ölőgép"
+msgstr "Ork nyílpuskás"
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:17
 msgid ""
@@ -7083,13 +7069,17 @@
 "than their Elven and Human counterparts, they still maintain an edge in "
 "melee strength and stamina."
 msgstr ""
+"Az ork nyílpuskások sikeresen javítottak számszeríjukon azzal, hogy egy "
+"felhúzó szerkezetet és egy fémcsövet erősítettek rá. Ennek 
eredményeként "
+"halálosan erős és pontos lövéseket indítanak útjukra. Bár ezzel a "
+"lőfegyverrel még mindig tünde és ember társaik mögött maradnak, 
erősségük, "
+"hogy megőriztek valamit közelharci tudásokból és 
állóképességükből."
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
 msgstr "Ork felsőbbség"
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Sovereigns are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -7098,11 +7088,10 @@
 "in battle: if the Sovereign is lost, so is the battle."
 msgstr ""
 "A felsőbbségek uralkodnak az ork törzsek felett. Ők hozzák a fontos "
-"döntéseket és vezetik háborúba népüket. Egy íjat hordanak maguknál, 
arra az "
-"esetre ha megközelíthetetlen ellenséggel néznek szembe, de sokkal 
erősebbek "
-"a szemtől szembeni harcban, ahol hatalmas kardjukat használják. A 
csatamezők "
-"retteget harcosai, és irányítói, így jelenlétük létfontosságú. Ha a 
uralkodó "
-"elesik az ütközetben, a csata is vele vész el. "
+"döntéseket és vezetik háborúba népüket. Egy íjat is hordanak 
maguknál, de "
+"sokkal erősebbek a szemtől szembeni harcban, ahol hatalmas kardjukat "
+"használják. A csatamezők retteget harcosai, és irányítói, így 
jelenlétük "
+"létfontosságú. Ha a uralkodó elesik az ütközetben, a csata is vele 
vész el."
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
 msgid "Orcish Warlord"
@@ -7766,6 +7755,11 @@
 "sustenance. Regardless of their background, they all share a similar "
 "characteristic: they beat victims with large clubs."
 msgstr ""
+"A gyilkosok sokféle helyről származhatnak, de vannak olyanok is, akik ebbe 
"
+"születtek bele. Legtöbbjüket a hadseregtől csapták ki, vagy művelt "
+"földjükről küldték el. Hogy továbbra is fenntarthassák magukat, hamar "
+"gyilkosoknak szegődnek. Hátterüktől függetlenül mindannyiuk hordoz egy 
közös "
+"vonást: ellenfeleiket hatalmas fütyköseikkel terítik le."
 
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:3
 msgid "Transport Galleon"
@@ -8208,8 +8202,8 @@
 msgstr ""
 "Az óriásokat fiatalon veszik be a seregbe, kiképzési céllal. A "
 "fegyverhasználatban gyakorlatlanok, ezért hatalmas pengét adnak a 
kezükbe, "
-"abban a reményben, hogy elég ügyesek lesznek majd, hogy az ellenségüket "
-"vágják le vele, s ne a saját fejüket."
+"abban a reményben, hogy elég értelmesek lesznek és az ellenségüket 
vágják le "
+"vele, nem pedig a saját fejüket."
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
 msgid "Youth"
@@ -8927,7 +8921,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1316
 msgid "ERROR DETAILS:"
-msgstr ""
+msgstr "HIBA RÉSZLETEK:"
 
 #: src/game.cpp:1325
 msgid "Warning: Errors occurred while loading game configuration files: '"
@@ -10121,36 +10115,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:942
 msgid "neutral"
 msgstr "semleges"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
-#~ "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
-#~ "great combatant and leader. The units of lower level around the Princess "
-#~ "will fight better due to her presence. The Princess is a skilled "
-#~ "skirmisher, and ignores enemy zones of control."
-#~ msgstr ""
-#~ "A hercegnő, ereiben tiszta nemesi vérrel, a legkiválóbb 
tábornokoktól "
-#~ "tanulta a kardforgatás tudományát és a legnagyobb bölcsektől a hadi "
-#~ "stratégiákat. Ezáltal egyszerre áll helyt harcosként és 
vezetőként. "
-#~ "Jelenléte jó hatással van az alsóbbrangú egységek teljesítményére 
a "
-#~ "csatában. A Hercegnő jól képzett gyalogos, aki az ellenség által "
-#~ "ellenőrzött zónákon is át tud hatolni."
-
-#~ msgid "Thugs are bandits who use large clubs to beat their victims."
-#~ msgstr ""
-#~ "A gyilkosok olyan banditák, akik félelmetes szöges botokkal intézik el 
"
-#~ "áldozataikat."
-
-#~ msgid "boiling water"
-#~ msgstr "forró víz"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Steadfast:\n"
-#~ "This unit takes half normal damage when it did not initiate the attack."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rendíthetetlen:\n"
-#~ "Ez az egység csak a normális sebzés felét szenvedi el, ha nem ő "
-#~ "kezdeményezte a harcot."
-
-#~ msgid "Halved"
-#~ msgstr "Megfelezett"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]