wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./MANUAL.swedish doc/man/sv/wesnoth.6 p...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./MANUAL.swedish doc/man/sv/wesnoth.6 p...
Date: Tue, 14 Jun 2005 14:34:39 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/06/14 18:34:39

Modified files:
    .       : MANUAL.swedish 
    doc/man/sv   : wesnoth.6 
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-sotbe: sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/MANUAL.swedish.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/doc/man/sv/wesnoth.6.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.110&tr2=1.111&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.60&tr2=1.61&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po.diff?tr1=1.51&tr2=1.52&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/MANUAL.swedish
diff -u wesnoth/MANUAL.swedish:1.6 wesnoth/MANUAL.swedish:1.7
--- wesnoth/MANUAL.swedish:1.6 Mon Jun 13 09:28:56 2005
+++ wesnoth/MANUAL.swedish   Tue Jun 14 18:34:38 2005
@@ -321,10 +321,10 @@
  Steg 2: välj karta och gör inställningar för spelet (stridsdimma, 
slöja, 
   guld per by, osv) 
 
- Steg 3: gör inställningar för spelare (lag/allianser, guld att starta med,
-  grupp) och vänta sedan tills alla nätverksspelare har anslutit till 
-  spelet. Du ser ordet "Nätverksspelare" utbytt mot spelarnas namn allt
-  eftersom som de ansluter.
+ Steg 3: gör inställningar för spelarna (lag/allianser, guld att starta 
+  med, fraktioner) och vänta sedan tills alla nätverksspelare har 
+  anslutit till spelet. Du ser ordet "Nätverksspelare" utbytt mot 
+  spelarnas namn allt eftersom som de ansluter.
 
  Steg 4: klicka [Klar!].
 
Index: wesnoth/doc/man/sv/wesnoth.6
diff -u wesnoth/doc/man/sv/wesnoth.6:1.1 wesnoth/doc/man/sv/wesnoth.6:1.2
--- wesnoth/doc/man/sv/wesnoth.6:1.1  Mon Jun 13 15:20:32 2005
+++ wesnoth/doc/man/sv/wesnoth.6    Tue Jun 14 18:34:39 2005
@@ -159,8 +159,8 @@
 
 .TP
 .BR --side<nummer>=v\[:a]rde
-v\[:a]ljer en grupp f\[:o]r den valda era f\[:o]r angiven sida. Gruppen 
v\[:a]ljs genom ett 
-id-nummer. Grupperna finns beskrivna i filen data/multiplayer.cfg.
+v\[:a]ljer en fraktion f\[:o]r angiven sida i den valda eran. Fraktionen 
v\[:a]ljs genom ett 
+id-nummer. Fraktionerna finns beskrivna i filen data/multiplayer.cfg.
 
 .SH F\[:O]RFATTARE
 Skriven av David White <address@hidden>.
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.60 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.61
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.60  Tue Jun 14 10:44:45 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Tue Jun 14 18:34:39 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-14 12:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-10 10:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-14 18:53+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -164,7 +164,7 @@
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
-"Till slut har vi nått fram till Weldyn, med det verkar som om de vandöda 
har "
+"Äntligen har vi nått fram till Weldyn, med det verkar som att de vandöda 
har "
 "omringat staden. Vi måste bryta igenom och ta oss fram till kungen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:153
@@ -172,6 +172,8 @@
 "It would be best not to try to defeat these undead, there are too many of "
 "them. Go straight to the city."
 msgstr ""
+"Det vore bäst om vi inte gav oss på dem. De är för många för oss. Vi 
tar oss "
+"direkt till staden."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:166
 msgid ""
@@ -1448,6 +1450,9 @@
 "we face is. He was at first a mage of light, like me, and his fall began "
 "during the reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
+"Innan vi börjar vårt rådslag måste jag berätta en historia för er; om 
vem "
+"den här häxmästaren är. Han var en gång en Ljusets magiker, som jag, och 
han "
+"började sitt fall in i skuggan under Haldric VII:s regentskap..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
 msgid ""
@@ -2358,17 +2363,3 @@
 "När kungens styrkor anlänt blev allt lugnt. Det kom inte några fler anfall 
"
 "på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga. En dag, i "
 "gryningen, väcktes Gweddry och hans män av överraskade rop från 
vaktposterna."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wait. First, what was that prophecy the lich talked about? I think you "
-#~ "know of what he spoke."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänta lite. Vad var det för profetia som häxmästaren talade om? Jag 
tror "
-#~ "du känner till den."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, the prophecy. I know of what the lich spoke. It all started in the "
-#~ "reign of Haldric VII..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ja, profetian. Jag vet vad häxmästaren talade om. Alltihop började 
under "
-#~ "Haldric VII:s regeringstid..."
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.51 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.52
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.51 Tue Jun 14 10:44:56 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po   Tue Jun 14 18:34:39 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-14 12:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-30 13:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-14 18:46+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -901,9 +901,8 @@
 msgstr "Rugh"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid "Here is Barag Gór."
-msgstr "Här är Barag Gor."
+msgstr "Här är Barag Gór."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:158
 msgid ""
@@ -930,12 +929,11 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:178
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gór."
 msgstr ""
 "Då iscensatte Kapou'e sitt desperata anfall för att häva belägringen av "
-"Barag Gor."
+"Barag Gór."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:197
 msgid "Jetto"
@@ -982,9 +980,8 @@
 "alvernas skog. Det är vägen som går förbi den gula gården där."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:267
-#, fuzzy
 msgid "Bring the Shamans and then Kapou'e to the signpost"
-msgstr "För schamanerna och Kapou'e till vägskylten"
+msgstr "För schamanerna och därefter Kapou'e till vägskylten"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:311
 msgid ""
@@ -995,9 +992,8 @@
 "Tirigaz snarast möjligt."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "Bring Kapou'e to the sign post"
-msgstr "För schamanerna och Kapou'e till vägskylten"
+msgstr "För Kapou'e till vägskylten"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:356
 msgid "Filiel"
@@ -1017,7 +1013,6 @@
 msgstr "De förstör vårt slott! Kom och hjälp mig, mina glada alver!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:415
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let us push these evil creatures back to their "
 "quag!"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.110 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.111
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.110   Tue Jun 14 14:56:07 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Tue Jun 14 18:34:39 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-14 12:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-14 01:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-14 18:56+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1559,7 +1559,7 @@
 msgid ""
 "Four factions contend for dominance over this watery settlement. Recommended "
 "settings of 1G per village."
-msgstr "Fyra grupper slåss om herraväldet. 1 guld per by rekommenderas."
+msgstr "Fyra fraktioner slåss om herraväldet. 1 guld per by rekommenderas."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:7
 msgid "4p - Siege Castles"
@@ -1685,10 +1685,10 @@
 "pretty well balanced towards both sides.\n"
 "You can use it AI vs AI to see how well a faction fares against another."
 msgstr ""
-"Denna karta lämpar sig väl för att testa två grupper, eftersom den är "
+"Denna karta lämpar sig väl för att testa två fraktioner, eftersom den är 
"
 "tämligen välbalanserad.\n"
-"Om du låter datorn spela mot sig själv, så kan du se hur bra en grupp 
klarar "
-"sig mot den andra."
+"Om du låter datorn spela mot sig själv, så kan du se hur bra en fraktion "
+"klarar sig mot den andra."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:4
 msgid "Basic Training"
@@ -3580,6 +3580,9 @@
 "Steadfast:\n"
 "This unit's resistance is doubled, up to a maximum of 50%, when defending."
 msgstr ""
+"Ståndaktig:\n"
+"Denna trupp fördubblar sitt försvar, till ett maximum av 50%, när den "
+"försvarar sig."
 
 #: data/translations/english.cfg:83 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:16
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:18 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:18
@@ -8308,9 +8311,8 @@
 msgstr "försvararens sårbarhet för"
 
 #: src/actions.cpp:599
-#, fuzzy
 msgid " (+steadfast)"
-msgstr "ståndaktig"
+msgstr "(+ståndaktig)"
 
 #: src/actions.cpp:661
 msgid "(both should survive)"
@@ -8782,9 +8784,8 @@
 msgstr "Välj språk: "
 
 #: src/game.cpp:1305
-#, fuzzy
 msgid "The following add-on campaign(s) had errors and could not be loaded:"
-msgstr "Kartan kunde inte öppnas: "
+msgstr "Följande extrakampanjer var felaktiga och kunde inte öppnas: "
 
 #: src/game.cpp:1317
 msgid "Warning: Errors occurred while loading game configuration files: '"
@@ -8914,16 +8915,15 @@
 
 #: src/help.cpp:2286
 msgid "Reference to unknown topic: "
-msgstr ""
+msgstr "Referens till okänt ämne: "
 
 #: src/help.cpp:2661
 msgid "The Battle for Wesnoth Help"
 msgstr "Hjälp om Kampen om Wesnoth"
 
 #: src/help.cpp:2708
-#, fuzzy
 msgid "Parse error when parsing help text: "
-msgstr "Fel under spel: "
+msgstr "Tolkningsfel när hjälptexten tolkades: "
 
 #: src/intro.cpp:94
 msgid "Next"
@@ -9051,11 +9051,11 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:455
 msgid "No non-random sides in the current era"
-msgstr "Inga fördefinierade grupper i denna era"
+msgstr "Inga fördefinierade sidor i denna era"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:471
 msgid "Unable to find a leader type for faction $faction"
-msgstr "Kan ej finna lämplig ledare för gruppen $faction"
+msgstr "Kan ej finna lämplig ledare för fraktionen $faction"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:479 src/multiplayer_lobby.cpp:105
 #: src/multiplayer_wait.cpp:145
@@ -9072,7 +9072,7 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:493
 msgid "Faction"
-msgstr "Grupp"
+msgstr "Fraktion"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:495
 msgid "Color"
@@ -9325,7 +9325,7 @@
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:180
 msgid "No multiplayer sides available in this game"
-msgstr "Det finns inga gruppspelssidor tillgängliga i detta spel."
+msgstr "Det finns inga sidor för gruppspel tillgängliga i detta spel."
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:207
 msgid "Era not available"
@@ -9333,7 +9333,7 @@
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:212
 msgid "No multiplayer sides found"
-msgstr "Inga gruppspelssidor funna"
+msgstr "Inga sidor för gruppspel funna"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:229
 msgid "Choose your side:"
@@ -9946,14 +9946,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:942
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Steadfast:\n"
-#~ "This unit takes half normal damage when it did not initiate the attack."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ståndaktig:\n"
-#~ "Den här truppen tar halva nominella skadan om den inte anfaller själv "
-#~ "först."
-
-#~ msgid "Halved"
-#~ msgstr "Halverad"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]