wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/fi.po wesnoth/fi.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/fi.po wesnoth/fi.po
Date: Thu, 09 Jun 2005 08:00:29 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/06/09 12:00:29

Modified files:
    po/wesnoth-httt: fi.po 
    po/wesnoth   : fi.po 

Log message:
    Updated Finnish translations

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/fi.po.diff?tr1=1.37&tr2=1.38&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/fi.po.diff?tr1=1.60&tr2=1.61&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/fi.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/fi.po:1.37 wesnoth/po/wesnoth-httt/fi.po:1.38
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/fi.po:1.37 Wed Jun 8 17:46:02 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/fi.po    Thu Jun 9 12:00:28 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-07 10:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-09 10:54+0200\n"
 "Last-Translator: Matias Parmala <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1275,7 +1275,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:26
 msgid "Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom"
-msgstr "Liikut Konrad kääpiövaltakunnan sisäänkäynnille"
+msgstr "Liikuta Konrad kääpiövaltakunnan sisäänkäynnille"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:60
 msgid "Knafa-Telfar"
@@ -3083,32 +3083,32 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
 msgid "Mountain Pass"
-msgstr ""
+msgstr "Vuoren Läpi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the end of the road in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Siirrä Konrad luoteeseen, tien loppuun"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
 msgid "Defeat all enemies"
-msgstr ""
+msgstr "Kukista kaikki viholliset"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:61
 msgid "Ro'Arthian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Arthian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:95
 msgid "Ro'Sothian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Sothian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:127
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
-msgstr ""
+msgstr "Katso, Konrad, edessämme on kääpiöden rakentama suuri tie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:131
 msgid "But I can hardly see with all this mist around!"
-msgstr ""
+msgstr "Tuskin näen kaiken tämän sumun läpi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:135
 msgid ""
@@ -3116,10 +3116,13 @@
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
 "travelers will lose their way and become prey for his creatures."
 msgstr ""
+"Meidän tulee varoa... sanotaan että näillä vuorill asuu velho joka 
suhtautuu "
+"vieraisiin vihamielisesti. Hän aiheuttaa sumun jotta matkaajat eksyisivät 
ja "
+"joutuisivat saaliiksi hänen olennoilleen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:139
 msgid "His... creatures? We must keep to the road, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Hänen olentonsa? Pysykäämme tiellä, miehet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:143
 msgid ""
@@ -3128,26 +3131,29 @@
 "he and his brother have traveled the mountain, wreaking havoc on the dwarven "
 "villages."
 msgstr ""
+"Hän olisi mahtava vihollinen, Konrad! Sanotaan kääpiöiden tienrakennuksen 
"
+"häirinneen tämän muinaisen velhon lepopaikkaa ja siitä lähtien hän on "
+"veljineen vaeltanut vuoristossa levittäen tuhoa kääpiökyliin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:147
 msgid "Let us then go carefully... but quickly, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Menkäämme sitten varovasti... mutta nopeasti, miehet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:159
 msgid "Stalrag"
-msgstr ""
+msgstr "Stalrag"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:161
 msgid "Gomdrsil"
-msgstr ""
+msgstr "Gomdrsil"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:162
 msgid "Duldurus"
-msgstr ""
+msgstr "Duldurus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:164
 msgid "Peldril"
-msgstr ""
+msgstr "Peldril"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:168
 msgid ""
@@ -3155,33 +3161,42 @@
 "a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely attack. I "
 "will summon my tribesmen to aid you!"
 msgstr ""
+"Tervehdys, matkaajat. Olen Stalrag, näiden kylien päällikkö. Varoitan 
tietä, "
+"sillä suuri velho ja hänen peikkonsa ovat näillä vuorilla ja 
hyökkäävät "
+"varmasti. Kutsun heimolaiseni apuunne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:172
 msgid ""
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather than trying to defeat these new foes."
 msgstr ""
+"Jos tämä on totta niin ehkä meidän tulisi valita toinen reitti ja mennä "
+"vuoren ympäri kukistamatta näitä uusia vihollisia."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
 msgid "What do you say, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Mitä sanot, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:180
 msgid ""
 "No! We do not have the time to waste. Let us make for the top of the pass, "
 "wary of mountain trolls, and taking care lest we come too close to the water!"
 msgstr ""
+"Ei! Meillä ei ole aikaa tuhlattavaksi! Pyrkikäämme tämän kulkutien 
loppuun "
+"peikkoja varoen ja pitäen huolta ettemme vaella liian lähelle vettä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:184
 msgid ""
 "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
 "villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
 msgstr ""
+"Säärenmurskaajat auttavat sinua seikkailussasi! Katsokaa, he nousevat 
lännen "
+"kylistä, mahtavat säärenmurskaajat! Taisteluun!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:205
 msgid ""
 "Well, we have defeated our foes. Let us hope the mountain does not defeat us!"
-msgstr ""
+msgstr "No, voitimme vihollisemme. Toivokaamme että vuori ei voita meitä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:209
 msgid ""
@@ -3189,14 +3204,17 @@
 "take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you "
 "go, friends!"
 msgstr ""
+"Toivon teille kaikille parasta matkallanne. Minun pitää palata kylääni ja 
"
+"huolehtia perheestääni. Kääpiöiden vieraanvaraisuus ottaa teidät 
vastaan "
+"minne ikinä menettekin, ystävät!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:213
 msgid "Let us move onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Menkäämme eteenpäin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:232
 msgid "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
-msgstr ""
+msgstr "Aaargh! Olen lopussa! Taistelkaa ilman minua, veljet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:4
 msgid "Muff Malal's Peninsula"
@@ -3377,52 +3395,59 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:4
 msgid "Plunging into the Darkness"
-msgstr ""
+msgstr "Syöksy pimeyteen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:21
 msgid "Find the Dwarves"
-msgstr ""
+msgstr "Löydä kääpiöt"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:107
 msgid "Hywyn"
-msgstr ""
+msgstr "Hywyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:112
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:54
 msgid "Geldar"
-msgstr ""
+msgstr "Geldar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:280
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
-msgstr ""
+msgstr "Täällä on varsin pimeää, näen tuskin eteeni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:284
 msgid ""
 "It is dark indeed. We shall have to light torches, and tread slowly and "
 "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
 msgstr ""
+"Täällä todella on pimeitä. Meidän tulee sytyttää soihtuja ja kävellä 
"
+"hitaasti ja varovaisesti. Toivottavasti täällä on yhä kääpiöitä jotka 
voivat "
+"auttaa meitä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:288
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
-msgstr ""
+msgstr "Todella. Me haltiat emme ole taitavia näissä pimeissä koloissa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:302
 msgid "Who are these that approach? Surface-dwellers! On your guard, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Keitä ovat nämä jotka lähestyvät! Pinnalla asujia! Varokaa, 
miehet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:307
 msgid "We come in peace, friends. We come in peace!"
-msgstr ""
+msgstr "Tulemme rauhassa, ystävät, tulemme rauhassa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:312
 msgid ""
 "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not live "
 "in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
 msgstr ""
+"Tulette vai? Näen että teillä on seurassanne haltioita. Emmekö me 
kääpiöt "
+"voi asua rauhassa ilman että petolliset haltiat tulevat häiritsemään 
meitä?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
 msgstr ""
+"Miksi nuo karut sanat, kääpiö? Haltiat eivät ole koskaan vahingoittaneet "
+"teitä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:322
 msgid ""
@@ -3430,39 +3455,50 @@
 "come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you cowardly "
 "Elves did nothing to help!"
 msgstr ""
+"'Eivät koskaan vahingoittaneet meitä?' Olin itse siellä kun haltiat eivät 
"
+"tulleet kunniottamaan liittoutumaamme. Monia kääpiöitä kuoli ja 
raukkamaiset "
+"haltiat eivät tehneet mitään auttaakseen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:327
 msgid ""
 "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
 "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
 msgstr ""
+"Menet liian pitkälle! Olen Kalenz, mahtava haltiaruhtinas! Kuinka sinä "
+"tunnelissa piileskelijä uskallata kutsua minua raukaksi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:332
 msgid ""
 "Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must not "
 "fight among ourselves."
 msgstr ""
+"Rauhaa, ystävät, rauhaa! Pahat örkit vaeltavat maassa yllämme, meidän ei 
"
+"tule taistella keskenämme."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:337
 msgid ""
 "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have you "
 "risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
 msgstr ""
+"Hyvä on! Selitä miksi olet täällä, ihminen? Kuka olet? Ja miksi olet "
+"vaarantanut terveytesi tulemalla Knalgaan, kääpiöiden kotiin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:342
 msgid "Well, we... we..."
-msgstr ""
+msgstr "No, me... me..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:347
 msgid ""
 "We have come so that an heir may claim his inheritance, that a king may "
 "claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
 msgstr ""
+"Olemme tulleet jotta perillinen voisi vaatia perintönsä, kuningas "
+"valtaistuimensa. Me etsimme tulen valtikkaa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:352
 msgid ""
 "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
-msgstr ""
+msgstr "Tulen valtikkaa? Oletteko sekaisin? Ette varmasti ole tosissanne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:357
 msgid ""
@@ -3470,28 +3506,36 @@
 "Dwarves in finding it. But know that we will find it, whether you help us or "
 "not."
 msgstr ""
+"Kyllä olemme, ystävä. Etsimme tulen valtikkaa. Etsimme myös kääpiöiden 
apua "
+"sen löytämisessä. Mutta tiedä, me löydämme sen autoitte meitä tai 
ette!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:362
 msgid ""
 "Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of Fire "
 "exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
 msgstr ""
+"Puhut kuin typerys. Kukaan ei edes tiedä onko tulen valtikkaa olemassa. Ja "
+"kuka on tämä perillinen, tämä kuningas josta puhut?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:367
 msgid "I am, sir."
-msgstr ""
+msgstr "Minä olen, sir."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:372
 msgid ""
 "You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha ha! I "
 "haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
 msgstr ""
+"Sinä? Hah! Tämä poika joka seisoo edessäni on Wesnothin kuningas? Hah 
hah! "
+"Näin hyvin en ole nauranut pitkään aikaan! Ja kuka sinä olet, vanha mies?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:377
 msgid ""
 "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and Protector "
 "of his heir."
 msgstr ""
+"Olen Delfador, Delfador suuri, kuningas Garardin arkkivelho ja hänen "
+"perillisensä suojelija."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:382
 msgid ""
@@ -3499,24 +3543,28 @@
 "will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out of "
 "my sight. Delfador perished many years ago."
 msgstr ""
+"Sinä... sinä olet Delfador? Näin Delfadorin kun olin pelkkä nuori 
kääpiö ja "
+"kerron sinulle, vanha mies, että et ole Delfador! Miehet! Viekää nämä "
+"valehtelijat pois! Delfador kuoli vuosia sitten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:412
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
-msgstr ""
+msgstr "Olen Delfador suuri! Kaikki jotka vastustavat minua tuhoutuvat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:417
 msgid ""
 "You... you really are Delfador! But we had news that you were dead, years "
 "ago!"
 msgstr ""
+"Sinä... sinä todella olet Delfador! Mutta kuulimme että kuolit vuosia 
sitten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:422
 msgid "They thought I was dead. They hoped I was dead. Yet still I live."
-msgstr ""
+msgstr "Luultiin että kuolin. Toivottiin että kuolin. Mutta minä elän 
yhä."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:427
 msgid "And you really think that you can find the Scepter of Fire?"
-msgstr ""
+msgstr "Ja uskot todella että voit löytää tulen valtikan?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:432
 msgid ""
@@ -3525,26 +3573,33 @@
 "about that: Dwarves will be killed, perhaps many Dwarves. But surely it is "
 "better than hiding from the Orcs like worms."
 msgstr ""
+"Niin uskon. Jos autat minua, ystävä, kaikki Knalgan aarteet jotka 
löydämme "
+"kuuluvat sinulle. Haluamme vain valtikan. Siitä tulee vaarallista, ja "
+"kääpiöitä tulee kuolemaan, ehkä paljonkin. Mutta varmasti se on parempi "
+"vaihtoehto kuin örkeiltä piileskely?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:437
 msgid ""
 "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
 msgstr ""
+"Olet oikeassa, ystävä. Pistän parhaat mieheni palvelukseenne. Emme tosin "
+"tiedä missä valtikka on. Legendat sanovat että se on piilotettu itäisiin "
+"tunneleihin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:442
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
-msgstr ""
+msgstr "Niinpä itäisiin tunneleihin menemme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:460
 msgid "Hmm... there seems to be a secret passage behind these rocks!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... kivien takana näyttää olevan salakäytävä!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:482
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Tässä arkussa on suuri aarre! Lasken yli kaksisataa kultapalaa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
Index: wesnoth/po/wesnoth/fi.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/fi.po:1.60 wesnoth/po/wesnoth/fi.po:1.61
--- wesnoth/po/wesnoth/fi.po:1.60    Wed Jun 8 17:46:02 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/fi.po  Thu Jun 9 12:00:29 2005
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-05 17:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-06 22:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-09 13:17+0200\n"
 "Last-Translator: Matias Parmala <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -5130,7 +5130,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
-msgstr "Kääpiöeliittivartija"
+msgstr "Kääpiökaartilainen"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:24
 msgid ""
@@ -5559,7 +5559,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Haltiamestariampuja"
+msgstr "Mestariampuja"
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:20
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:114
@@ -5575,7 +5575,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:98
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Haltiamestariampujatar"
+msgstr "Mestariampujatar"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shyde"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]