wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt ca.po
Date: Sat, 04 Jun 2005 14:00:55 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/06/04 18:00:55

Modified files:
    po/wesnoth-httt: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po.diff?tr1=1.37&tr2=1.38&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.37 wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.38
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.37 Sat Jun 4 11:02:12 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po    Sat Jun 4 18:00:55 2005
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-04 12:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-04 19:58+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1366,7 +1366,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:268
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
-msgstr "Tot el que jo veig són pobres i destrossats llogarets."
+msgstr "Tot el que jo veig són llogarets pobres i destrossats."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:272
 msgid ""
@@ -1385,7 +1385,7 @@
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retrieve the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
 msgstr ""
-"No és aquesta una sàvia opció, jove Konrad. No perdeu de vista que el 
nostre "
+"Aquesta no és una sàvia opció, jove Konrad. No perdeu de vista que el 
nostre "
 "objectiu és aconseguir el Ceptre de Foc. Si ens endarrerim, els orcs ens "
 "encerclaran."
 
@@ -1407,11 +1407,11 @@
 msgid ""
 "My uncle used to smuggle... err... I mean... trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
-msgstr ""
+msgstr "El meu oncle solia vendre de contraba... err, vull dir, solia 
comerciar amb els nans. Duia carros de gra davant dels nassos dels orcs. Ni se 
n'adonaven!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:310
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
-msgstr ""
+msgstr "Ha d'estar amagat en algun d'aquells llogarets."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:375
 msgid "Uncle Somf"
@@ -1419,7 +1419,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:379
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr ""
+msgstr "Ei! Els amics del meu nebot són també els meus amics."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
@@ -1967,7 +1967,7 @@
 "Aquest és el gual de Abez. Un cop l'haurem travessat, abandonarem Wesnoth "
 "per endinsar-nos en les terres del nord. Terres un cop governades pels nans, "
 "però ara en mans del caos. Fou aquí on el vostre pare i el seu oncle van 
ser "
-"traicionat i morts, ara ja fa 19 anys, Konrad."
+"traïts i morts, ara ja fa 19 anys, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:180
 msgid "Really? So what happened, Delfador?"
@@ -2414,7 +2414,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:24
 msgid "Defeat 25 Units Followed by a Clan Leader (Bonus)"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota 25 unitats seguides d'un líder de clan (bonificació)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:28
 msgid "Defeat All Clan Leaders"
@@ -2607,11 +2607,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:23
 msgid "Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Arriba al bosc dels elfs, i resisteix fins la fi dels torns"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:43
 msgid "Turns run out before reaching the forest"
-msgstr ""
+msgstr "Fi dels torns abans d'arribar al bosc"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:68
 msgid "Kior-Dal"
@@ -2619,7 +2619,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:93
 msgid "Herbert"
-msgstr ""
+msgstr "Herbert"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:136
 msgid "El'rien"
@@ -2904,29 +2904,29 @@
 "bore down on the ship. Though all hands were on deck working desperately, a "
 "sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted to secure the "
 "sails..."
-msgstr ""
+msgstr "Però el viatge no anà tan bé com esperaven. Una tormenta va bufar 
fort i va causar destrosses al vaixell. Quan eren tots a coberta treballant 
desesperadament, una ventada va llançar Konrad a l'aigua mentre assegurava les 
veles..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:49
 msgid ""
 "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
 "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
-msgstr ""
+msgstr "Els sirènids finalment el van salvar del mar, però no van poder fer 
res per tornar-lo al vaixell. Amb grans esforços però, van arribar a una illa 
propera."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:67
 msgid "Haf-Mal"
-msgstr ""
+msgstr "Haf-Mal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:82
 msgid "Jarmal-Gorg"
-msgstr ""
+msgstr "Jarmal-Gorg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:102
 msgid "Kalba"
-msgstr ""
+msgstr "Kalba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:103
 msgid "Gnaba"
-msgstr ""
+msgstr "Gnaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:157
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
@@ -2937,7 +2937,7 @@
 "We have heard only the worst things about this place, my lord. It is said "
 "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
 "island into an ugly wasteland."
-msgstr ""
+msgstr "Només hem sentit a dir coses dolentes sobre aquest lloc, senyor. Es 
diu que els amics dels no morts hi abunden, i que han convertit l'illa en una 
terra erma."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:165
 msgid ""
@@ -2958,17 +2958,17 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:178
 msgid "Urlaf"
-msgstr ""
+msgstr "Urlaf"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:182
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
-msgstr ""
+msgstr "Fem un tracte! Ajudeu-nos a derrotar aquestes malvades criatures."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:191
 msgid ""
 "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
 "inside them!"
-msgstr ""
+msgstr "Hi ha alguns temples antics al sud-oest, em pregunto que hi haurà en 
el seu interior."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:205
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:253
@@ -2979,7 +2979,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:213
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:240
 msgid "Moremirmu"
-msgstr ""
+msgstr "Moremirmu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:238
 msgid ""
@@ -2995,7 +2995,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:277
 msgid "Surprise! Searching for Mages, and all I get is these foul humans!"
-msgstr ""
+msgstr "Sorpresa! Jo que buscava mags, i tot el que trobo són aquests humans 
ben folls."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:311
 msgid "The temple seems to be empty."
@@ -3010,14 +3010,14 @@
 "We have wrested control of the island from the evil undead! Now all we have "
 "to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to Elensefar!"
 msgstr ""
-"Hem acosseguit fer front als no morts de l'illa! Ara només ens cal un "
+"Hem aconseguit fer front als no morts de l'illa! Ara només ens cal un "
 "vaixell per viatjar a Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:406
 msgid ""
 "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on your "
 "noble quest."
-msgstr ""
+msgstr "Junts hem eliminat els no morts! Som-hi, us seguirem en la vostra 
noble missió."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:424
 msgid ""
@@ -3040,7 +3040,7 @@
 "Thank you for your assistance here brothers. I will stay to continue "
 "resisting the foul undead. May fate be with you in your noble quest, and may "
 "we meet again some day!"
-msgstr ""
+msgstr "Gràcies per la vostra ajuda, germans. Jo continuaré resistint els no 
morts. Que la sort sigui amb vosaltres durant la vostra missió. Potser ens 
tornarem a veure algun dia."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
 msgid "Mountain Pass"
@@ -3202,7 +3202,7 @@
 "But the road to Elensefar was a treacherous one. Konrad and his men were set "
 "upon by the fiends of the undead."
 msgstr ""
-"Però el camí a Elensefar fou traïcioner, i Konrad i els seus homes foren "
+"Però el camí a Elensefar fou traïdor, i Konrad i els seus homes foren "
 "descoberts pels no morts..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:108
@@ -3286,7 +3286,7 @@
 msgstr ""
 "Hem continuat a marxes forçades des que vàrem ser assetjats pels no morts 
en "
 "aquella maleïda vall. Ara l'hivern ens cau al damunt, i hem perdut la "
-"majoria dels nostres recursos. Aquesta terra sembla fértil, assentem-nos "
+"majoria dels nostres recursos. Aquesta terra sembla fèrtil, assentem-nos "
 "aquí mentre duri l'hivern!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:139
@@ -3773,27 +3773,27 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:120
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Atureu-vos! Qui hi ha aquí?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:124
 msgid ""
 "Look! It is the traitor Li'sar, with the old mage and the filthy Elven lord. "
 "Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
-msgstr ""
+msgstr "Mireu! És el traïdora Li'Sar, amb el mag i el fastigós senyor elf. 
Ràpid, captureu-los! La reina desitja fer-los presoners."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:128
 msgid ""
 "What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying the "
 "wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
-msgstr ""
+msgstr "Què? Jo, una traïdora? La reina si que ho és, per no obeir els 
desitjos del rei Garard II. Nosaltres tenim el Ceptre de Foc, així que 
deixeu-nos passar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:132
 msgid "You leave us no choice but to kill you."
-msgstr ""
+msgstr "No ens deixeu altra opció que matar-vos."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid "These intruders are stronger than we expected. Call in the 
reinforcements!"
-msgstr ""
+msgstr "Aquests intrusos són més forts del que pensàvem. Crideu els 
reforços!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:147
 msgid "Dacayan"
@@ -3809,17 +3809,17 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:154
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
-msgstr ""
+msgstr "La reina ens ha enviat per ajudar-vos a capturar aquests rebels."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:158
 msgid "We have changed the plan. Now we are killing them."
-msgstr ""
+msgstr "Hem canviat de plans. Ara els estem matant."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:166
 msgid ""
 "We must make haste! Far greater challenges lay before us, by tarrying here "
 "we're diminishing our resources."
-msgstr ""
+msgstr "Hem d'apressar-nos! Reptes molt més importants ens esperen, estem 
malgastant els nostres recursos aquí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
@@ -3828,7 +3828,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:29
 msgid "Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Captura el Ceptre de Foc amb Konrad o Li'Sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:66
 msgid "The Scepter must be getting close now! Where shall we go?"
@@ -3913,7 +3913,7 @@
 msgid ""
 "These fields of snow were once the home of my people. We left here centuries "
 "ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
-msgstr ""
+msgstr "Fa temps, aquestes planes nevades foren la casa de la meva gent. Vam 
abandonar-les fa segles, però les llegendes encara diuen que una gran espasa 
de foc va quedar enrera."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:106
 msgid ""
@@ -3983,7 +3983,7 @@
 msgid ""
 "Underground roads once led to the different parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
-msgstr ""
+msgstr "Abans els camins sota terra conduïen a les diferents parts del 
complexe, però ara tot està en ruïnes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:123
 msgid "The sign says 'Guest quarters'."
@@ -3995,23 +3995,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:139
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
-msgstr ""
+msgstr "La família del meu oncle va ofegar-se després que els orcs inundaren 
aquesta caverna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:152
 msgid "These passages seem to have been used recently."
-msgstr ""
+msgstr "Sembla que algú ha usat aquests passatges recentment."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:165
 msgid "There is a big cave-in south of here."
-msgstr ""
+msgstr "Hi ha una gran caverna al sud d'aquí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:177
 msgid "RUMBLE! RUMBLE! RUMBLE!"
-msgstr ""
+msgstr "RrrrrRRrr! Rrrrr! RrrrrrRRRrRrRRR! (Terrabastall)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:181
 msgid "The rocks are moving!"
-msgstr ""
+msgstr "Les roques es mouen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:245
 msgid "Who goes there? Friend or foe?"
@@ -4069,7 +4069,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:321
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
-msgstr "Descanseu en pau, Lionel, el pobre, perdut General..."
+msgstr "Descanseu en pau, Lionel. El pobre, perdut General."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:325
 msgid ""
@@ -4078,11 +4078,11 @@
 "here, the way you have come from, deep in the caverns. I made the mistake of "
 "not asking for directions when I became lost. May you have better fortune in "
 "your quest than I did!"
-msgstr ""
+msgstr "He estat destruït, però la meva missió ha de ser completada. Encara 
que sou enemics, sou prou valuosos, així que us diré que el Ceptre de Foc 
està a l'est d'aquí, pel camí d'on veniu, ven endins de les cavernes. Vaig 
cometre l'error de no preguntar quan em vaig perdre. Espero que tingueu més 
fortuna que jo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:366
 msgid "The earth shakes."
-msgstr ""
+msgstr "La terra tremola."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:4
 msgid "The Siege of Elensefar"
@@ -4449,7 +4449,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:209
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
-msgstr "A les armes, soldats! Les Hordes Obscures s'acosten!"
+msgstr "A les armes, soldats! Les hordes obscures s'acosten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:214
 msgid ""
@@ -4491,21 +4491,21 @@
 msgid ""
 "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
 "let us hope he can help us once more!"
-msgstr ""
+msgstr "És Moremirmu! Va lluitar contra els no morts a les illes dels 
maleïts. Esperem que pugui ajudar-nos una altra vegada."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:275
 msgid ""
 "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
 "continue their onslaught through another day!"
-msgstr ""
+msgstr "El sol surt per l'est. Segur que els no morts no tindran prou força 
com per continuar amb l'assalt un dia més."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:279
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-msgstr ""
+msgstr "Certament, jo tampoc ho crec. Sento que ja hem guanyat aquesta 
batalla."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:283
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
-msgstr ""
+msgstr "Bufa, ha estat una batalla difícil, però finalment es retiren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:306
 msgid "Yes! We have fought them off!"
@@ -4557,7 +4557,7 @@
 msgid ""
 "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
 "us."
-msgstr ""
+msgstr "M'entristeix enormement la mort de Moremirmu, després de tot el que 
ens ha ajudat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:355
 msgid "May he rest peacefully!"
@@ -4567,9 +4567,7 @@
 msgid ""
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
-msgstr ""
-"Morí lluitant per vos, príncep, igual que qualsevol de nosaltres voldríem "
-"morir sempre que sigui lluitant per vos."
+msgstr "Ha mort lluitant per vos, altesa. De la mateixa manera que qualsevol 
de nosaltres voldríem morir, lluitant per vos."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:365
 msgid ""
@@ -4599,11 +4597,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:83
 msgid "Death of Konrad, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Mort o petrificació de Konrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:87
 msgid "Death of Delfador, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Mort o petrificació de Delfador"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:121
 msgid "A Yeti"
@@ -4611,7 +4609,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:135
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr ""
+msgstr "Esteu avisats, un gran monstre viu en aquells turons."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:155
 msgid "Haldiel-Aga"
@@ -4627,117 +4625,117 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-msgstr ""
+msgstr "Mireu aquí al davant, orcs i trolls!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:303
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
-msgstr ""
+msgstr "Però semblen estranys... fixa't, només són estàtues!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:307
 msgid "That's very strange, why would someone make statues of such foul 
creatures?"
-msgstr ""
+msgstr "Això és molt estrany, qui voldria fer estàtues d'aquestes 
criatures?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:311
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
-msgstr ""
+msgstr "Qui són aquests que s'apropen a la nostra vall, aprenent meu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:315
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-msgstr ""
+msgstr "Atureu-vos! No passareu per aquest camí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
-msgstr ""
+msgstr "Només busquem un camí lliure per passar per aquesta vall. No volem 
fer mal a ningú."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:323
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
-msgstr ""
+msgstr "Ningú passa per aquí. Som els amos d'aquesta vall i ningú pot 
derrotar-nos!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:327
 msgid ""
 "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
 "let us take up arms against them!"
-msgstr ""
+msgstr "Si nos ens deixeu passar, potser l'espasa i l'arc us convenceran que 
no estem pas de broma. A les armes!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:331
 msgid ""
 "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs were "
 "once foolish enough to think that as well..."
-msgstr ""
+msgstr "Realment penseu que podreu derrotar-nos amb la força d'aquestes 
armes? Sou tan folls com els orcs que van venir l'altre dia..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:335
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
-msgstr ""
+msgstr "Vol dir que aquestes estàtues eren orcs vius?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:339
 msgid ""
 "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and try "
 "to discover the nature of the power these wizards wield."
-msgstr ""
+msgstr "Compte, no és la primera vegada que sento coses així. Avançarem amb 
precaució, a veure si descobrim la natura del poder d'aquests mags."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:343
 msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
-msgstr ""
+msgstr "Em sento incòmode en aquest lloc. No hi ha cap altre camí?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:347
 msgid ""
 "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
 "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
-msgstr ""
+msgstr "No temo pas aquells que s'enfronten a nosaltres. Quan les nostres 
espases els travessin, estic segura que no ens amenaçaran més."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:351
 msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
-msgstr ""
+msgstr "No hi ha cap altre camí, però hauríem de ser cautelosos."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
-msgstr ""
+msgstr "Tot el que puc veure és un gran mirall!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:372
 msgid ""
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
-msgstr ""
+msgstr "N'he sentit a parlar. Ràpid, destrueix-lo! Potser té alguna relació 
amb el poder dels basiliscs."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:376
 msgid "Very well, I'll smash it!"
-msgstr ""
+msgstr "Molt bé, el destruiré!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:383
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-msgstr ""
+msgstr "No! Han destruït la font del poder de les meves creacions!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:389
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr ""
+msgstr "Per fi som lliures d'aquesta presó de pedra. Venjança!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:393
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Primer lluitar contra ocells estúpids, i ara aquests orcs!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:397
 msgid "Fall on them men!"
-msgstr ""
+msgstr "A per ells!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:418
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Amb Konrad convertit en estàtua, tot està perdut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:432
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unmaking the wizard's spell. All is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "No! Delfador s'ha convertit en pedra! Sense ell no tenim cap 
possibilitat de desfer l'encanteri del mag. Tot està perdut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:443
 msgid "What happened there?"
-msgstr ""
+msgstr "Què ha passat aquí?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:447
 msgid ""
 "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the Orcs "
 "if we cannot find a way to undo their power!"
-msgstr ""
+msgstr "Aquests basiliscs convertiran totes les nostres tropes en pedra, tal i 
com van fer amb els orcs, si no trobem alguna manera de contrarestar el seu 
poder."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:9
 msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]