wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt ca.po
Date: Wed, 08 Jun 2005 17:36:00 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/06/08 21:35:59

Modified files:
    po/wesnoth-httt: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po.diff?tr1=1.39&tr2=1.40&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.39 wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.40
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.39 Sun Jun 5 15:39:02 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po    Wed Jun 8 21:35:59 2005
@@ -4,13 +4,14 @@
 # Automatically generated, 2004.
 # Dan Rosàs Garcia, 2004.
 # Jordà Polo <address@hidden>, 2004, 2005.
+# Jonatan Alamà, 2005.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-04 19:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-08 23:28+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -45,8 +46,7 @@
 msgid ""
 "Fight to gain back the throne of Wesnoth, of which you are the legitimate "
 "heir."
-msgstr ""
-"Lluita per recuperar el tron de Wesnoth, del qual ets el seu legítim hereu."
+msgstr "Lluita per recuperar el tron de Wesnoth, del qual ets el seu legítim 
hereu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
@@ -240,8 +240,7 @@
 msgstr "Uff, ho hem aconseguit! Som vius!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:175
-msgid ""
-"Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
+msgid "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, 
Princess?"
 msgstr ""
 "Cert. Però, que penseu fer amb el Ceptre, princesa? El planejeu usar envers "
 "mi... no és cert?"
@@ -343,8 +342,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:222
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-msgstr ""
-"Us unireu a nosaltres per buscar refugi entre els elfs del nord, princesa?"
+msgstr "Us unireu a nosaltres per buscar refugi entre els elfs del nord, 
princesa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:226
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
@@ -385,7 +383,7 @@
 "I have not looked upon this city for seventeen years. Seventeen years ago, "
 "when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
-msgstr ""
+msgstr "He renegat d'aquesta ciutat durant disset anys. Llavors, jo hauria 
d'haver sigut més poderós que mai. Però les forces em van fallar. Vaig 
caure, i mai no podré esmenar l'error."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
 msgid ""
@@ -394,7 +392,7 @@
 "be slain. I had to save the monarchy. I had to save the princes. I made "
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
-msgstr ""
+msgstr "La batalla havia estat llarga i dura. Ens havien derrotat. Eldred va 
ser mort, però sabia que la còlera d'Asheviere seria memorable, i que molts 
innocents moririen. Tenia que salvar els prínceps i la monarquia. Vaig fer via 
fins a Weldyn, abans que arribessin els guàrdies d'Asheviere per executar les 
seves ordres."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -402,7 +400,7 @@
 "prince Konrad, just as one of the evil ones ran him through. All was lost. "
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
-msgstr ""
+msgstr "Però vaig fallar. Vaig arribar massa tard. Vaig entrar a les 
habitacions del príncep més jove, Konrad, en el mateix moment que un dels 
assassins l'atravessava. Tot estava perdut. Els successors havien estat morts. 
Només Asheviere i la seva filla podrien reclamar el regne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -410,7 +408,7 @@
 "vanquished the evil ones who had committed this foul deed. Then I took the "
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
-msgstr ""
+msgstr "Segur que esteu sorpressos per això, però és la veritat. Rà
pidament, vaig acabar amb els malvats que havien comès l'imperdonable acte. 
Desprès, vaig agafar les restes del petit príncep, i vaig cavalcar lluny. 
Molt lluny, fins a la terra dels elfs."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -419,7 +417,7 @@
 "have eaten him if it weren't for her intervention. The Elves felt that great "
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
-msgstr ""
+msgstr "Per una estranya i misteriosa fortuna, l'elfa Parandra va trobar-se 
amb un noiet humà. No sabia d'on havia sortit, només que els orcs se 
l'haurien menjat si no hagués estat per la seva aparició. Els elfs van sentir 
que la fortuna estava de part del bailet. Potser va ser aquesta la raó per la 
qual el sincer poble elf va acceptar el meu pla."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -428,7 +426,7 @@
 "to be king. I would say that I had slain the guards before they had carried "
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
-msgstr ""
+msgstr "Després d'enterrar el petit príncep, vam acordar no tornar a parlar 
d'ell mai més. Aquell noiet orfe es convertiria en Konrad, i intentariem 
educar-lo per convertir-lo en el nou rei. Des d'aleshores sempre he ocultat el 
fet que vaig arribar massa tard. Ningú tenia perquè saber-ho. I ningú ho ho 
ha sabut... fins ara."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
 msgid ""
@@ -437,13 +435,13 @@
 "this Li'sar is fit for the throne. She is the rightful queen. From a long "
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
-msgstr ""
+msgstr "La meva intenció era poder fer-te rei algun dia, Konrad. Però ara 
veig que el destí ho vol d'una altra manera. Tot i la maldat d'Asheviere, hi 
ha algú que pot ocupar el tron. Li'Sar és la veritable hereva. Descendeix 
d'una llarga nissaga de reis que es remunta als temps dels antics, els 
navegants de l'oest."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
 msgid ""
 "Now, let us not tarry here any longer! The dawn breaks! The time has come "
 "for the heir to the throne to claim it!"
-msgstr ""
+msgstr "Però ara no és moment de continuar perdent el temps! El sol comença 
a aclarir l'horitzó. Ja és hora que l'hereu reclami el que li pertoca!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:63
 msgid "Defeat Asheviere"
@@ -481,49 +479,49 @@
 msgid ""
 "So, these rebels come at last to face me, while most of my army is off "
 "fighting the fickle clans."
-msgstr ""
+msgstr "Així que, finalment venen els rebels a plantar-me cara... mentre la 
majoria dels meus homes són fora batallant contra els clans errants."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:182
 msgid ""
 "Surrender, mother. The land's blood is spent. I have come to take my "
 "rightful place."
-msgstr ""
+msgstr "Rendeix-te, mare. S'ha vessat massa sang. He vingut per quedar-me al 
lloc que em correspon. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:186
 msgid ""
 "Ahh. My own daughter, a turncoat. So it is true. Such treason my reign must "
 "endure! But endure it will."
-msgstr ""
+msgstr "Ohh. La meva propia filla ha canviat de bàndol... era cert. El meu 
regne sobreviurà a aquesta traïció! T'ho ben asseguro!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:190
 msgid ""
 "How long must the people endure your rule? Give the throne to your daughter. "
 "She is the rightful heir. We even hold the scepter to prove it!"
-msgstr ""
+msgstr "Per quant de temps la gent haurà de seguir les teves lleis? Entrega 
el tron a la teva filla. Ella és la vertadera hereva. Fins i tot tenim el 
ceptre per demostrar-ho."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:194
 msgid ""
 "Delfador! My old tormentor! Treason! Men! Seize them! Kill them! Kill them "
 "all!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador! El meu antic torment! Traïció! Homes! Agafeu-los! 
Mateu-los! Mateu-los a tots!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:205
 msgid "Treason! The evil ones have slain me!"
-msgstr ""
+msgstr "Traïció! Els traïdors em maten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:209
 msgid "And so passes Asheviere, the dark queen of Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "I així s'acaba el regnat d'Asheviere, la reina obscura de Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:213
 msgid "We have won at last! Li'sar! You will be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Finalment hem guanyat! Li'sar! Seràs reina!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:217
 msgid ""
 "Yes, but I won't ever forget what you have done for me, Konrad, Delfador, "
 "and Kalenz."
-msgstr ""
+msgstr "Si, però mai oblidaré el que heu fet per mi, Konrad, Delfador, 
Kalenz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
@@ -723,8 +721,7 @@
 msgstr "Mort als orcs! Vinga companys, lluitem tots contra ells!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:383
-msgid ""
-"At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
+msgid "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in 
peace."
 msgstr "A la fi hem alliberat els sirènids. Torneu a l'oceà, i viviu en pau."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:391
@@ -751,10 +748,8 @@
 msgstr "Si que ho estic, estimat amic..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:415
-msgid ""
-"There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
-msgstr ""
-"Aquí estàs! Sóc tan feliç de que estigueu bé! Ara, per fi, podrem 
descansar."
+msgid "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little 
rest."
+msgstr "Aquí estàs! Sóc tan feliç de que estigueu bé! Ara, per fi, podrem 
descansar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:419
 msgid ""
@@ -780,8 +775,7 @@
 "si ja ha caigut."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:434
-msgid ""
-"I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
+msgid "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, 
right?"
 msgstr "Ho hauré de fer tot sol? I què passa amb vos? Vindreu, oi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:439
@@ -832,8 +826,7 @@
 msgstr "Bon viatge, Konrad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:485
-msgid ""
-"Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
+msgid "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea 
it is!"
 msgstr ""
 "Si hi anem amb vaixell tindrem una mica de descans per a nosaltres. Per mar, "
 "som-hi!"
@@ -1151,8 +1144,7 @@
 msgstr "He fallat en el meu deure de protegir el port i al vertader hereu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:333
-msgid ""
-"Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
+msgid "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no 
hope..."
 msgstr ""
 "Sense la seva ajuda, ens serà impossible usar els vaixells. No hi ha cap "
 "esperança..."
@@ -1208,10 +1200,8 @@
 msgstr "Loflar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:183
-msgid ""
-"Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
-msgstr ""
-"Compte amb els turons! Hi ha molts orcs amagant-se, preparen una emboscada!"
+msgid "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush 
you!"
+msgstr "Compte amb els turons! Hi ha molts orcs amagant-se, preparen una 
emboscada!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:201
 msgid ""
@@ -1284,8 +1274,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:157
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
-"Em costa entrar... tot serà molt difícil allà dins amb aquesta foscor! "
+msgstr "Em costa entrar... tot serà molt difícil allà dins amb aquesta 
foscor! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:161
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
@@ -1450,85 +1439,85 @@
 "Greetings, and welcome to our capital. You should feel honored. It has been "
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
-msgstr ""
+msgstr "Benvinguts a la nostra capital. Hauríeu de sentir-vos honorats. Ha 
passat més de mig segle, una generació per a la vostra raça, des que cap 
home ha estat considerat prou amic dels elfs com per estar aquí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:88
 msgid "We are indeed honored."
-msgstr ""
+msgstr "Sens dubte, és un veritable honor per a nosaltres."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:92
 msgid ""
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "També es podria dir que sou vosaltres els honorats. Ha passat molt de 
temps des de l'última vegada que vau ésser agraciats amb la presencia d'una 
princesa de Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
-msgstr ""
+msgstr "Calleu, noia insolent! Amb aquesta arrogància, no és cap sorpresa 
que la família reial de Wesnoth hagi vist com es trencaven les seves antigues 
aliances!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:100
 msgid ""
 "Yes... you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I "
 "apologize for my discourtesy."
-msgstr ""
+msgstr "Si... teniu raó, senyor. L'honor es meu per poder estar aquí. 
Disculpeu-me la descortesia."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:104
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
-msgstr ""
+msgstr "Delfador el Gran. Tan savi amb les paraures i bon conseller com 
poderós amb el seu bastó a la batalla. Una estranya combinació, sobretot 
entre els homes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:108
 msgid ""
 "How quickly do the race of men mature! Only seventeen winters have passed "
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
-msgstr ""
+msgstr "Què ràpid que madureu els humans! Tan sols disset hiverns han passat 
des que us vaig veure per última vegada, Konrad. I ara us tinc aquí davant, 
fet tot un home i convertit en un intrèpid lluitador!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:112
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
-msgstr ""
+msgstr "Perdoneu-me senyora, però em temo que no recordo haver-nos vist 
abans."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
-msgstr ""
+msgstr "Konrad, aquesta és Parandra. Ella va ser qui va ajudar-me a 
rescatar-te de les mans d'Asheviere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:120
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
-msgstr ""
+msgstr "No en sabia res! Gràcies, senyora. És un plaer el trobar-vos de nou."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:124
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But seventeen years ago Konrad would have been "
 "an infant! What is this you are talking about?"
-msgstr ""
+msgstr "Rescatar-lo de la meva mare? Però si fa disset anys en Konrad era un 
nen! De què parleu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:128
 msgid ""
 "Your mother has much blood upon her hands, child. She has had many killed "
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
 "death, so she could seize control."
-msgstr ""
+msgstr "La vostra mare té les mans tacades de sang. Ha matat a molts, 
injustament. Quan en Konrad era un nen, va ordenar matar tots els prínceps amb 
l'objectiu de prendre el control."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:132
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
-msgstr ""
+msgstr "Ella va manar matar-los? N'hi havia més, no només en Konrad? Segur 
que no dieu la veritat! Parandra, què en sabeu vos?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
-msgstr ""
+msgstr "Princesa, quan en Delfador el Gran diu que la reina mare, Asheviere, 
va ordenar matar els prínceps de Wesnoth, diu la veritat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:140
 msgid "And what say you, Elf-king?"
-msgstr ""
+msgstr "I què en dieu vos, Rei Elf?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:144
 msgid ""
@@ -1536,20 +1525,20 @@
 "Asheviere indeed has the blood of the princes on her hands. She has also "
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
-msgstr ""
+msgstr "Jo no ho vaig veure per mi mateix, princesa. Però ho he sentit de 
fonts confiables. Asheviee carrega amb la mort dels prínceps a les seves mans. 
També ha deixat compar lliurement els orcs per tot el regne, abandonant el seu 
propi poble."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:154
 msgid ""
 "Well, that is why I must take the Scepter. I will return, and people will "
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
-msgstr ""
+msgstr "Bé, és per això que he d'aconseguir el Ceptre. Tornaré, i el poble 
m'acceptarà com a reina. El meu regnat serà just i benvolent. La meva mare 
és només la Reina Mare. El tron és legitimament meu, i ho demostraré amb el 
Ceptre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:158
 msgid ""
 "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to claim. "
 "Konrad has the Scepter. He will take the throne."
-msgstr ""
+msgstr "Princesa, hi ha bondat en vos, però no podeu reclamar el tron. En 
Konrad té el Ceptre, és ell qui ha de regnar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:164
 msgid ""
@@ -1557,33 +1546,33 @@
 "Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and I "
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "adviser and counselor, Delfador."
-msgstr ""
+msgstr "Bé, jo tinc el Ceptre. Tornaré i el poble m'acceptarà com a reina. 
La meva mare és només Reina Mare. El tron és legitimament meu, i el meu 
regnat serà just i benvolent. Fins i tot podria acceptar-vos com a conseller, 
Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:168
 msgid ""
 "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You have "
 "it now only because we helped you get it."
-msgstr ""
+msgstr "Encara que tingueu el Ceptre, princesa, li pertany a en Konrad. Només 
el teniu perquè veu ajudar a conseguir-lo."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid "And if I refuse to give it to him?"
-msgstr ""
+msgstr "I si no volgués tornar-se'l?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:176
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
-msgstr ""
+msgstr "Si és necessari, princesa, demanaré a Konrad que us reti en un duel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:180
 msgid ""
 "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As long "
 "as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador! Li'sar és ara amiga nostra. No vull lluitar amb ella! 
Mentre el regnat sigui bo pel poble, no importa si és ella la que es 
converteix en reina!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
-msgstr ""
+msgstr "Tu ets l'hereu llegítim, Konrad. Has de convertir-te en rei."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:191
 msgid ""
@@ -1628,8 +1617,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:219
-msgid ""
-"With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
+msgid "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing 
between us!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:223
@@ -1650,8 +1638,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:235
-msgid ""
-"Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
+msgid "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the 
throne?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:239
@@ -1668,8 +1655,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
-msgid ""
-"And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
+msgid "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say 
you?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:251
@@ -1761,8 +1747,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:230
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr ""
-"Però, a on? Aquesta és la única casa que tenim! Què passa amb els elfs?!"
+msgstr "Però, a on? Aquesta és la única casa que tenim! Què passa amb els 
elfs?!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:234
 msgid ""
@@ -1830,8 +1815,7 @@
 "mica de sort trobarem refugi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:294
-msgid ""
-"Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
+msgid "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves 
here?"
 msgstr "Com sempre, teniu raó. Però que passarà amb els elfs?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:298
@@ -1873,8 +1857,7 @@
 msgstr "Ugh."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:358
-msgid ""
-"Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
+msgid "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with 
reinforcements..."
 msgstr "Oh no! Se'ns ha esgotat el tems, han arribat reforços..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:370
@@ -1925,8 +1908,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
-msgstr ""
-"I el seu regnat fou llarg, i corregí tots els actes malvats de la seva mare."
+msgstr "I el seu regnat fou llarg, i corregí tots els actes malvats de la 
seva mare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
@@ -2013,8 +1995,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr ""
-"Fins que el fill del rei, en meitat de la batalla, assassinà el seu pare!"
+msgstr "Fins que el fill del rei, en meitat de la batalla, assassinà el seu 
pare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:200
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
@@ -2397,8 +2378,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:287
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
-msgstr ""
-"No oblideu, però, que un cop abandonem aquest lloc tenim un compte pendent!"
+msgstr "No oblideu, però, que un cop abandonem aquest lloc tenim un compte 
pendent!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
 msgid ""
@@ -2537,8 +2517,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:302
-msgid ""
-"What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
+msgid "What do these intruders want? We did not invite them here, that is 
certain."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:306
@@ -2577,8 +2556,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:353
-msgid ""
-"I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
+msgid "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight 
on!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:357
@@ -2649,8 +2627,7 @@
 msgstr "El'rien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:159
-msgid ""
-"There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
+msgid "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the 
east!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:170
@@ -2670,8 +2647,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:203
-msgid ""
-"After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
+msgid "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some 
rest!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:207
@@ -2786,8 +2762,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:350
-msgid ""
-"El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
+msgid "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to 
Elensia!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:354
@@ -2803,10 +2778,8 @@
 msgstr "Usadar Q'kai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:105
-msgid ""
-"This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
-msgstr ""
-"Aquest no és el moment per tornar cap el vaixell! Hem de conquerir l'illa!"
+msgid "This is no time to return to our vessel! We must take control of the 
island!"
+msgstr "Aquest no és el moment per tornar cap el vaixell! Hem de conquerir 
l'illa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
@@ -3205,8 +3178,7 @@
 "moradors s'alcen en armes a les viles de l'oest! A la batalla!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:205
-msgid ""
-"Well, we have defeated our foes. Let us hope the mountain does not defeat us!"
+msgid "Well, we have defeated our foes. Let us hope the mountain does not 
defeat us!"
 msgstr ""
 "Bé, hem vençut els nostres enemics, ara esperem que la muntanya no ens "
 "derroti a nosaltres."
@@ -3290,8 +3262,7 @@
 msgstr "No tenim temps per entretenir-nos aquí! Som-hi, cap a Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:173
-msgid ""
-"Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for Elensefar."
+msgid "Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for 
Elensefar."
 msgstr ""
 "Aquesta no és la teva feina! Jo decidiré quin és el moment de partir cap a 
"
 "Elensefar."
@@ -3315,8 +3286,7 @@
 msgstr "Halgar Du'nar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:127
-msgid ""
-"This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
+msgid "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a 
while."
 msgstr "Aquest hivern és molt fred! Potser hauríem de aturar-nos i 
descansar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:131
@@ -3457,8 +3427,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
-msgstr ""
-"A que es deuen les vostres paraules, nan? Els elfs mai us hem fet cap mal!"
+msgstr "A que es deuen les vostres paraules, nan? Els elfs mai us hem fet cap 
mal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:322
 msgid ""
@@ -3508,8 +3477,7 @@
 "tron pugui reclamar la seva herència."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:352
-msgid ""
-"The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
+msgid "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in 
jest!"
 msgstr "El Ceptre de Foc? Estàs boig? Haha, deus estar de broma!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:357
@@ -3628,8 +3596,7 @@
 msgstr "La princesa de Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:10
-msgid ""
-"...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
+msgid "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the 
queen..."
 msgstr "... però un dels orcs visquè el suficient per informar la reina..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
@@ -3649,8 +3616,7 @@
 msgstr "Pont"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:153
-msgid ""
-"On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
+msgid "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of 
Asheviere."
 msgstr "En el camí a Knalga, el grup es topà amb les forces de Asheviere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:157
@@ -3658,22 +3624,19 @@
 msgstr "La reina m'ha enviat a detenir-vos, impostor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:161
-msgid ""
-"That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
+msgid "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her 
successor!"
 msgstr "És la princesa Li'sar. La filla de la reina, i la seva successora!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:165
 msgid "I'm no impostor. It seems that your mother has lied to you."
-msgstr ""
-"No sóc cap impostor; sembla que la vostra mare us ha enganyat al respecte."
+msgstr "No sóc cap impostor; sembla que la vostra mare us ha enganyat al 
respecte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:170
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
 msgstr "Això és traïció! Les vostres mentides moriran amb tu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:174
-msgid ""
-"There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
+msgid "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To 
arms!"
 msgstr ""
 "No serveix de res dialogar amb ella! Només hi ha una cosa que comprendrà "
 "perfectament. A les armes!"
@@ -3715,10 +3678,8 @@
 msgstr "Em rendeixo! No em feu mal, impostor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:212
-msgid ""
-"I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your life."
-msgstr ""
-"Com us digué abans, no sóc un impostor, però si ho demaneu us deixaré 
viure."
+msgid "I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your 
life."
+msgstr "Com us digué abans, no sóc un impostor, però si ho demaneu us 
deixaré viure."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:216
 msgid "Let me go!"
@@ -3855,8 +3816,7 @@
 msgstr "No ens deixeu altra opció que matar-vos."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
-msgid ""
-"These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
+msgid "These intruders are stronger than we expected. Call in the 
reinforcements!"
 msgstr "Aquests intrusos són més forts del que pensàvem. Crideu els 
reforços!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:147
@@ -3934,8 +3894,7 @@
 msgstr "Finalment, es troba a les nostres mans! Ara, marxem d'aquí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:336
-msgid ""
-"I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
+msgid "I think that if we travel just a little north, we might be able to get 
out."
 msgstr "Crec que si viatgem cap el nord una mica més, podrem escapar d'aquí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
@@ -4305,8 +4264,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:270
 msgid "I want you to reinforce us once we break through their line."
-msgstr ""
-"Ajudeu-nos com a reforç una vegada hàgim trencat la seva línia defensiva."
+msgstr "Ajudeu-nos com a reforç una vegada hàgim trencat la seva línia 
defensiva."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
 msgid ""
@@ -4354,8 +4312,7 @@
 msgstr "Expulsem aquests invasors! Avui la ciutat serà nostra altra vegada!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:387
-msgid ""
-"On the banks of Elensefar's port district, three shadowy figures appeared."
+msgid "On the banks of Elensefar's port district, three shadowy figures 
appeared."
 msgstr ""
 "Als voltants del port de Elensefar, aparegueren tres figures entre les "
 "ombres."
@@ -4390,8 +4347,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:463
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
-msgstr ""
-"El grup descansà durant tres dies, després dels quals un vell amic retornà
."
+msgstr "El grup descansà durant tres dies, després dels quals un vell amic 
retornà."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:487
 msgid "Kalenz"
@@ -4432,8 +4388,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:528
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
-msgstr ""
-"El Consell s'ha reunit, i hem decidit que s'ha d'aconseguir el Ceptre de Foc."
+msgstr "El Consell s'ha reunit, i hem decidit que s'ha d'aconseguir el Ceptre 
de Foc."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:533
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
@@ -4496,8 +4451,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:587
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr ""
-"Així que us empenyeu en atacar-me en el meu terreny, eh? Sou ben folls!"
+msgstr "Així que us empenyeu en atacar-me en el meu terreny, eh? Sou ben 
folls!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
@@ -4589,8 +4543,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:279
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-msgstr ""
-"Certament, jo tampoc ho crec. Sento que ja hem guanyat aquesta batalla."
+msgstr "Certament, jo tampoc ho crec. Sento que ja hem guanyat aquesta 
batalla."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:283
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
@@ -4725,8 +4678,7 @@
 msgstr "Però semblen estranys... fixa't, només són estàtues!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:307
-msgid ""
-"That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
+msgid "That's very strange, why would someone make statues of such foul 
creatures?"
 msgstr "Això és molt estrany, qui voldria fer estàtues d'aquestes 
criatures?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:311
@@ -4745,8 +4697,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:323
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
-msgstr ""
-"Ningú passa per aquí. Som els amos d'aquesta vall i ningú pot 
derrotar-nos!"
+msgstr "Ningú passa per aquí. Som els amos d'aquesta vall i ningú pot 
derrotar-nos!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:327
 msgid ""
@@ -4980,3 +4931,4 @@
 "Portà el nen fins els boscos de l'oest, on el deixà sota la protecció dels 
"
 "elfs. Mentrestant, el regnat de terror de Asheviere s'anà estenent per tot "
 "Wesnoth..."
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]