wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-editor/sv.po wesnoth-lib/sv....


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-editor/sv.po wesnoth-lib/sv....
Date: Sun, 17 Apr 2005 12:51:09 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/04/17 16:51:08

Modified files:
    po/wesnoth-editor: sv.po 
    po/wesnoth-lib : sv.po 
    po/wesnoth-sotbe: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po.diff?tr1=1.23&tr2=1.24&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po.diff?tr1=1.26&tr2=1.27&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po.diff?tr1=1.39&tr2=1.40&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.86&tr2=1.87&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.23 
wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.24
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.23    Sun Apr 17 06:35:25 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po   Sun Apr 17 16:51:07 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-17 08:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-14 12:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-17 13:06+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -98,7 +98,6 @@
 msgstr "Spelare"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:47
-#, fuzzy
 msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
 msgstr "Dina ändringar av kartan kommer att gå förlorade. Vill du 
fortsätta?"
 
@@ -147,9 +146,8 @@
 msgstr "Rullningsfart:"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:282
-#, fuzzy
 msgid "Toggle Full Screen"
-msgstr "Fullskärm"
+msgstr "Fullskärm på/av"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:289
 msgid "Show Grid"
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.26 wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.27
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.26  Sun Apr 17 06:35:33 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po    Sun Apr 17 16:51:08 2005
@@ -5,17 +5,17 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-17 08:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-14 12:14+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-17 13:05+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10\n"
 
 #: src/hotkeys.cpp:45
 msgid "Next unit"
@@ -50,9 +50,8 @@
 msgstr "Standardinzoomning"
 
 #: src/hotkeys.cpp:53 src/preferences.cpp:831
-#, fuzzy
 msgid "Toggle Full Screen"
-msgstr "Fullskärm"
+msgstr "Fullskärm på/av"
 
 #: src/hotkeys.cpp:54
 msgid "Accelerated"
@@ -469,7 +468,7 @@
 
 #: src/show_dialog.cpp:409 src/show_dialog.cpp:422
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
 
 #: src/show_dialog.cpp:415
 msgid "Yes"
@@ -490,9 +489,3 @@
 #: src/show_dialog.cpp:883
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
-
-#~ msgid "Fullscreen"
-#~ msgstr "Fullskärm"
-
-#~ msgid "Ok"
-#~ msgstr "Ok"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.39 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.40
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.39 Sun Apr 17 06:35:33 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po   Sun Apr 17 16:51:08 2005
@@ -1,16 +1,16 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-17 08:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-23 15:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-17 13:04+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10\n"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
@@ -266,12 +266,10 @@
 msgstr "Så här är vi nu, och de förbereder ett anfall."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:222
-#, fuzzy
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they'll break clean off on them."
-msgstr "Prestims murar är hårda som sten, de kommer att krossas mot dem."
+msgstr "Prestims murar är hårda som sten - de kommer att krossas mot dem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:227
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I'm not that sure. Every fortress has its own weakness. Prestim's walls are "
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
@@ -307,7 +305,6 @@
 msgstr "Vilken då?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:257
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most forces will cross the river by the ford where the bridge previously "
 "stood. If we manage to defend it, we might still have a chance."
@@ -321,13 +318,12 @@
 msgstr "Och om vi misslyckas?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:267
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "to Mother Earth."
 msgstr ""
 "Då kommer de att anfalla Prestim med fem mot en. Vi får helt enkelt be till 
"
-"moder jord."
+"Moder Jord."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:272
 msgid "Great."
@@ -347,9 +343,8 @@
 "Vi är här nu! Håll ut Prestim, vi kommer för att driva ut dem i floden!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:395
-#, fuzzy
 msgid "They are too numerous now, RETREAT!"
-msgstr "De är alltför många nu, RETRÄTT!"
+msgstr "De är alltför många nu - RETRÄTT!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:417
 msgid ""
@@ -359,24 +354,22 @@
 "skulle komma."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:422
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your defense of Prestim was heroic, facing such opposition surely undermined "
 "the morale of humans. Now they are retreating to their fortresses and will "
 "not venture out anytime soon."
 msgstr ""
-"Ditt försvar av Prestim har varit heroiskt. Ett sådant motstånd har "
-"säkerligen demoraliserat människorna. Nu drar de sig tillbaka till sina "
-"kärntorn, och vågar sig säkert inte ut igen."
+"Ert försvar av Prestim har varit heroiskt. Ett sådant motstånd måste ha "
+"demoraliserat människorna. Nu drar de sig tillbaka till sina fästningar, 
och "
+"vågar sig säkert inte ut igen på ett bra tag."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:427
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde in "
 "pursuit! We will not rest until we destitute Earl Lanbec'h!"
 msgstr ""
-"Det är nu dags att visa dem vilka vi är, och leda den stora horden mot dem! 
"
-"De kommer inte att få någon ro förrän vi utblottat Greve Lanbec'h!"
+"Det är dags att visa dem vilka vi är, och leda den stora horden mot dem! Vi 
"
+"kommer inte att vila förrän vi krossat Greve Lanbec'h!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:433
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.86 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.87
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.86    Sun Apr 17 06:35:24 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sun Apr 17 16:51:08 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-17 08:15+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-14 13:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-17 15:28+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -806,10 +806,9 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"De karaktärsdrag som är tillgängliga för icke-vandöda är:"
+"De karaktärsdrag som är tillgängliga för icke-vandöda är följande."
 
 #: data/help.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -833,13 +832,12 @@
 "befordras.\n"
 "\n"
 "Intelligenta trupper är mycket användbara i början av en kampanj, eftersom 
"
-"de snabbt befordras till de välbehövliga trupper som finns på högre 
nivåer. "
-"Senare i kampanjen är de inte lika viktiga, och om du har många trupper på 
"
-"högre nivåer kan det vara bättre att återkalla trupper som har andra "
-"karaktärsdrag."
+"de snabbt befordras till högre nivåer. Senare är de inte lika viktiga "
+"eftersom trupper inte behöver mer EP efter att de nått sin toppnivå. Om du 
"
+"har många trupper på högre nivåer så kan det vara bättre att återkalla 
"
+"trupper som har andra karaktärsdrag."
 
 #: data/help.cfg:226
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -864,13 +862,12 @@
 "vanligt.\n"
 "\n"
 "Detta är det karaktärsdrag som märks mest, speciellt hos långsamma 
trupper "
-"som troll eller tungt infanteri. Dessa trupper rör sig ofta mycket snabbare "
+"som troll eller tungt infanteri. Snabba trupper rör sig ofta mycket snabbare 
"
 "över oländig terräng, vilket är något att tänka på när man skickar ut 
sina "
-"trupper. Eftersom dessa trupper inte är så starka är de inte så lämpade 
för "
-"att hålla positioner."
+"trupper. Eftersom snabba trupper inte är så starka så är de mindre 
lämpade "
+"för att hålla positioner."
 
 #: data/help.cfg:233
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -892,12 +889,13 @@
 "\n"
 "Stryktåliga trupper har 7 hälsopoäng mer än vanligt.\n"
 "\n"
-"Stryktåliga trupper är användbara i alla lägen under en kampanj. Det är 
ett "
-"nyttigt karaktärsdrag för alla trupper, även om det märks mer hos vissa. "
-"Stryktåliga trupper är speciellt lämpade att hålla positioner."
+"Stryktåliga trupper är användbara i alla lägen under en kampanj, och 
detta "
+"karaktärsdrag är dessutom nyttigt för alla trupper. Stryktålighet är 
ofta "
+"som mest nyttigt för trupper som kombinerar lite HP, bra försvarsegenskaper 
"
+"eller starka motståndskrafter. Stryktåliga trupper är speciellt lämpade 
att "
+"hålla positioner."
 
 #: data/help.cfg:240
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -935,10 +933,9 @@
 "\n"
 "\n"
 "\n"
-"Andra speciella karaktärsdrag som kan tilldelas trupper:"
+"Andra speciella karaktärsdrag trupper kan tilldelas:"
 
 #: data/help.cfg:251
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -966,7 +963,6 @@
 "underhållskostnad vid slutet av varje drag; denna kostnad är lika med deras 
"
 "erfarenhetsnivå. Lojala trupper utkräver inte denna kostnad.\n"
 "\n"
-"\n"
 "Under en kampanj kan vissa trupper välja att ansluta sig till spelarens "
 "armé. Dessa trupper utmärks med karaktärsdraget Lojal. Även om de kräver 
"
 "betalning för att återkallas, så kostar de aldrig något underhåll. Detta 
gör "
@@ -975,7 +971,6 @@
 "att avskeda eller skicka dina lojala trupper i döden i onödan."
 
 #: data/help.cfg:258
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -998,11 +993,10 @@
 "\n"
 "Vandöda trupper har i allmänhet Vandöd som sitt enda karaktärsdrag. 
Eftersom "
 "vandöda trupper är de dödas återuppväckta kroppar, så har gift ingen 
effekt "
-"mot dem. Detta kan göra dem mycket användbara i strid mot fiender som "
+"på dem. Detta kan göra dem mycket användbara i strid mot fiender som "
 "använder gift i sina attacker."
 
 #: data/help.cfg:265
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1025,9 +1019,8 @@
 "\n"
 "Alver är de enda som kan ha karaktärsdraget Träffsäker. Alverna är 
kända för "
 "sin förunderliga grace och sin stora skicklighet med pilbåge. Vissa alver 
är "
-"dock begåvade med en naturlig fallenhet för bågskyttet som överträffar 
sina "
-"släktingars. För att reflektera denna skicklighet så åsamkar dessa alver "
-"ytterligare en poäng i skada med varje pil."
+"dock begåvade med en naturlig fallenhet för bågskytte som överträffar 
sina "
+"släktingars. Dessa alver åsamkar ytterligare en poäng i skada med varje 
pil."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -7475,6 +7468,24 @@
 "aid of a nearby village. Their relatively slow speed is a liability, as is "
 "their weakness during daylight hours."
 msgstr ""
+"De vuxna trollen besitter en skrämmande styrka. Deras stenlika kroppar har "
+"vuxit sig mycket resligare än en människa, och deras förmåga att 
återhämta "
+"sig från skador gör dem till formidabla fiender även utanför de berg de "
+"föredrar att strida i. Ett vuxet troll är smartare, snabbare, starkare, 
och, "
+"även om ingen skulle våga säga det till dem, fulare än deras barn. De "
+"nyttjar sina stora klubbor med stor effektivitet och bildar en mur av "
+"råstyrka i striderna de deltar i. Den enda svaghet de har är att de inte 
kan "
+"strida på distans.\n"
+"\n"
+"Användning:\n"
+"Troll strider bra på oländig, stenig terräng, särskilt nattetid. De är "
+"sårbara för bågskyttar, speciellt i öppen terräng, och de borde alltid 
ha en "
+"hälsosam rädsla för besvärjare i alla sorters terräng. De är mäktiga "
+"motståndare mot bräckliga fiender, såsom skelett, men har det svårt mot "
+"välbepansrade eller naturligt stryktåliga fiender, såsom deras "
+"skogsmotsvarighet, wosen. Deras regenerering låter dem hela sig från gift "
+"och sina skador utan hjälp från en by. Deras relativa långsamhet är en "
+"svaghet, än värre så under dagtid."
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
@@ -8635,31 +8646,31 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:86
 msgid "Players:"
-msgstr "Spelare: "
+msgstr "Spelare:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:87
 msgid "Width:"
-msgstr "Bredd: "
+msgstr "Bredd:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:88
 msgid "Height:"
-msgstr "Höjd: "
+msgstr "Höjd:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:89
 msgid "Number of Hills:"
-msgstr ""
+msgstr "Antal kullar:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:90
 msgid "Max Hill Size:"
-msgstr ""
+msgstr "Max kullstorlek:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:91
 msgid "Villages:"
-msgstr "Byar: "
+msgstr "Byar:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:92
 msgid "Landform:"
-msgstr "Landform: "
+msgstr "Landform:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:198
 msgid "Roads Between Castles"
@@ -9610,48 +9621,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:932
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing ability "
-#~ "to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their own, "
-#~ "even during battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Troll är starka, brutala humanoida monster som, liksom trollvalparna, har 
"
-#~ "den fantastiska förmågan att regenerera, dvs att läka sina skador medan 
"
-#~ "de fortfarande slåss."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trolls are humanoid monsters that have the amazing ability to regenerate, "
-#~ "recovering from their wounds during battle. These trolls have armed "
-#~ "themselves with large rocks they hurl at their opponents."
-#~ msgstr ""
-#~ "Troll är humanoida monster som har den den fantastiska förmågan att "
-#~ "regenerera, att läka sina skador medan de fortfarande slåss. 
Stenkastarna "
-#~ "har försett sig med stora stenar som de kastar på sina fiender."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Hardened by battle, Troll Warriors can deliver deadly blows with a mace, "
-#~ "and are able to regenerate, healing their own wounds during combat."
-#~ msgstr ""
-#~ "Härdade av strid kan trollkrigarna dela ut dödliga slag med sin "
-#~ "spikklubba. De kan dessutom regenerera, så att deras skador läks under "
-#~ "stridens gång."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trolls are humanoid monsters that have the amazing ability to regenerate, "
-#~ "recovering from their wounds during battle. Although these Trolls are "
-#~ "still weak whelps, their race is known for developing amazingly fast."
-#~ msgstr ""
-#~ "Troll är starka, brutala humanoida monster som har den den fantastiska "
-#~ "förmågan att regenerera, att läka sina skador medan de fortfarande 
slåss. "
-#~ "Fastän detta troll fortfarande är en valp så är trollen kända för 
att "
-#~ "utvecklas mycket snabbt."
-
-#~ msgid "Ok"
-#~ msgstr "Ok"
-
-#~ msgid "Iterations:"
-#~ msgstr "Iterationer: "
-
-#~ msgid "Bump Size:"
-#~ msgstr "Kullstorlek: "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]