wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt ca.po
Date: Sat, 16 Apr 2005 12:49:10 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/04/16 16:49:10

Modified files:
    po/wesnoth-httt: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po.diff?tr1=1.28&tr2=1.29&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.28 wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.29
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.28 Fri Apr 15 21:25:13 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po    Sat Apr 16 16:49:10 2005
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-14 10:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-15 23:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-16 18:44+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -196,7 +196,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:142
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-msgstr "Encara preteneu lluitar envers mi, Princesa?"
+msgstr "Encara preteneu lluitar envers mi, princesa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:146
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
@@ -219,7 +219,7 @@
 "Princess, or against us?"
 msgstr ""
 "No ens queda altre remei que fer ús de les armes. Prepareu-vos! I vos, "
-"Princesa, esteu amb nosaltres, o bé contra nosaltres?"
+"princesa, esteu amb nosaltres, o bé contra nosaltres?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:158
 msgid ""
@@ -241,7 +241,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:175
 msgid "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, 
Princess?"
 msgstr ""
-"Cert. Però, que penseu fer amb el Ceptre, Princesa? El planejeu usar envers "
+"Cert. Però, que penseu fer amb el Ceptre, princesa? El planejeu usar envers "
 "mi... no és cert?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:179
@@ -259,14 +259,14 @@
 "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
 "Scepter or no Scepter."
 msgstr ""
-"Amb tots els meus respectes, Princesa, crec que seríem nosaltres, i no vos, "
+"Amb tots els meus respectes, princesa, crec que seríem nosaltres, i no vos, "
 "qui perdonem alguna cosa, ja estigui el Ceptre involucrat o no."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:187
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
 msgstr ""
 "Vostres paraules són ofensives en presència de la reialesa! Voleu doncs que 
"
-"us fregeixi com si d'un miserable peix es tractés, Elf?!"
+"us fregeixi com si d'un miserable peix es tractés, elf?!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:191
 msgid ""
@@ -314,12 +314,12 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
-"Certament hauríem de búscar refugi allà, Senyor. Però no anant cap a 
l'est "
+"Certament hauríem de buscar refugi allà, Senyor. Però no anant cap a l'est 
"
 "seguint el riu. El seu nom significa 'El riu dels ossos'. Grans i malvades "
-"criatures volten al llarg de la seva riba, les seves aigues no són aptes per 
"
-"beure, i porta fins als acantilats de Thoria. Han passat centenars d'anys "
+"criatures volten al llarg de la seva riba, les seves aigües no són aptes 
per "
+"beure, i porta fins als penya-segats de Thoria. Han passat centenars d'anys "
 "des de la darrera vegada que algú, home o elf, va passar i sobreviure als "
-"acantilats. No, Príncep, hem d'escollir algún altre camí."
+"penya-segats. No, príncep, hem d'escollir algun altre camí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:214
 msgid "But which way, Kalenz?"
@@ -341,18 +341,18 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:222
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-msgstr "Us unireu a nosaltres per buscar refugi entre els Elfs del nord, 
Princesa?"
+msgstr "Us unireu a nosaltres per buscar refugi entre els elfs del nord, 
princesa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:226
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
-msgstr "Si els Elfs prometen un bon refugi i un camí segur, hi aniré."
+msgstr "Si els elfs prometen un bon refugi i un camí segur, hi aniré."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:230
 msgid ""
 "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
 msgstr ""
-"Ho farem, Princesa. Encara que sou la filla de la Reina, el nostre enemic, "
+"Ho farem, princesa. Encara que sou la filla de la reina, el nostre enemic, "
 "no us farem mal. Ens heu ajudat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:234
@@ -362,7 +362,7 @@
 "where the dreaded swamps await."
 msgstr ""
 "Hem d'escollir. Al nord passats els orcs, cap a les nevades estepes dels "
-"ancessors elfs. O bé al sud, més enllà dels exèrcits dels No morts on els 
"
+"ancessors elfs. O bé al sud, més enllà dels exèrcits dels no morts on els 
"
 "pantans temuts esperen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
@@ -782,7 +782,7 @@
 "stop Asheviere is shorter than I had thought."
 msgstr ""
 "Molt em temo que no, Konrad. He trobat uns importants documents, i els haig "
-"de dur ràpidament al Consell dels elfs. Sembla que el temps per aturar "
+"de dur ràpidament al Consell èlfic. Sembla que el temps per aturar "
 "Asheviere és més curt del que em pensava..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:444
@@ -880,7 +880,7 @@
 "you in Elensefar, after you have secured it."
 msgstr ""
 "Molt em temo que no, Konrad. He trobat uns importants documents que han de "
-"ser coneguts pel Consell dels elfs. Ens retrobarem a Elensefar, un cop "
+"ser coneguts pel Consell èlfic. Ens retrobarem a Elensefar, un cop "
 "l'hagis assegurat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:615
@@ -956,7 +956,7 @@
 "are heading there too. Rebels who hate Asheviere and are loyal to the memory "
 "of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
 "they can ship supplies and weapons."
-msgstr ""
+msgstr "Hauríem de ser capaços d'embarcar al port d'Aiguanegra, però sembla 
que els orcs també s'hi dirigeixen. Els rebels que odien Asheviere i són 
lleials a la memòria del rei defensen desesperadament el port, ja que és la 
única manera que tenen de conseguir provisions i armes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:156
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
@@ -967,20 +967,20 @@
 "Delfador, my old friend! We had heard of your coming, and of the attacks on "
 "the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
 "in such sad times."
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, vell amic! Hem sentit a parlar de la vostra vinguda, i 
també del l'atac als elfs. M'alegro de veure-us de nou, encara que preferiria 
que no fossin temps tan dolents per a nosaltres."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:164
 msgid ""
 "Konrad, this is Kaylan, one of the mightiest of the horse lords, and one of "
 "the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
 "has slain fifty men and a hundred orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Konrad, aquest és Kaylan, un dels més poderosos senyors genets, i un 
dels pocs disposat a enfrontar-se a la reina. Es diu que la seva llança a mort 
una cinquantena d'homes i un centenar d'orcs."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:168
 msgid ""
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
-msgstr ""
+msgstr "Sembla que els orcs han arribat aquí també, per intentar fer-se amb 
el control del port. Les nostres defenses encara són dèbils... esperem que 
els reforços siguin aquí aviat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:172
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
@@ -992,30 +992,30 @@
 "long, for your survival is even more important to our cause than the "
 "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able "
 "to take you to safety."
-msgstr ""
+msgstr "Amb la vostra ajuda i una mica de sort podrem mantenir-los a ratlla. 
Però no us heu de quedar aquí gaire temps, ja que la vostra supervivència 
és encara més important per a la nostra causa que no pas mantenir aquest 
port. D'aquí a dos dies arribarà un vaixell, embarqueu-hi i estareu fora de 
perill."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:180
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
-msgstr ""
+msgstr "I el vaixell ens durà a Anduin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:184
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many mages."
-msgstr ""
+msgstr "Si, navegarem fins a l'illa d'Anduin, Konrad, casa meva i la casa de 
molts altres mags."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:188
 msgid ""
 "I will send one of my horsemen to serve under you. I offer you my support "
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
 "horsemen."
-msgstr ""
+msgstr "Enviaré un dels meus genets per servir-vos. Us ofereixo també el meu 
suport, Konrad, i el dels meus homes; a partir d'ara podreu reclutar genets."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:192
 msgid ""
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
-msgstr ""
+msgstr "Gràcies, senyor. Però com puc treure partit d'aquests genets? En 
què és diferencien dels elfs?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:197
 msgid ""
@@ -1025,32 +1025,32 @@
 "though taking double damage in return. They are also lawful, meaning they "
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
-msgstr ""
+msgstr "Els elfs són una raça poderosa, Konrad, molt més del que la meva 
propia gent es pensa. Però els genets són poderosos de manera diferent. No 
tenen armes de llarg abast, però poden carregar en combat, infligint el doble 
del mal normal, encara que rebent també el doble per part dels enemics. 
D'altra banda, són legals i lluiten millor durant el dia que durant la nit. A 
més, els meus genets no tenen rival en camp obert, tot i que els elfs són 
millors en terrenys més abruptes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:202
 msgid ""
 "Elves may be the lords of the forest, but horsemen are powerful as well. On "
 "the plains under the midday sun they can fell the toughest foes with sharp "
 "spears and under heavy hoofs!"
-msgstr ""
+msgstr "Els elfs poden ser els senyors del bosc, però els meus genets també 
són poderosos. A les planes, sota el sol del migdia, poden carregar sobre el 
més dur dels enemics amb les seves afilades llances i els forts unglots dels 
seus cavalls."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:207
 msgid ""
 "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
 "units from past battles to help you fight again."
-msgstr ""
+msgstr "Recluteu les tropes saviament, Konrad, i recordeu que podeu 
reincorporar les unitats experimentades de les batalles anteriors."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:215
 msgid ""
 "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring me "
 "back the head of an orc!"
-msgstr ""
+msgstr "Els reforços han arribat! Endavant! Espero que cadascun de vosaltres 
torni com a mínim amb el cap d'un orc!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:219
 msgid ""
 "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
 "Quick, we must make our escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Hi ha massa humans cavalcant a cavall! No els podrem derrotar de cap 
manera... ràpid, fugim d'aquí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:224
 msgid "Yredd"
@@ -1080,7 +1080,7 @@
 msgid ""
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
-msgstr ""
+msgstr "Gràcies per la vostra ajuda, amics. El vaixell arribarà aviat i us 
durà a Anduin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:314
 msgid "We should embark now."
@@ -1090,11 +1090,11 @@
 msgid ""
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
-msgstr ""
+msgstr "Bon viatge, amics. Descanseu segur de que mai ens rendirem a les 
forces de la reina."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:329
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
-msgstr ""
+msgstr "No ho he aconseguit, no he pogut protegir el port d'Aiguanegra ni al 
vertader l'hereu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:333
 msgid "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no 
hope..."
@@ -1151,7 +1151,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:182
 msgid "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush 
you!"
-msgstr "Compte amb els turons! Hi ha molts Orcs amagant-se, preparen una 
emboscada!"
+msgstr "Compte amb els turons! Hi ha molts orcs amagant-se, preparen una 
emboscada!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:200
 msgid ""
@@ -1368,7 +1368,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
-msgstr "El Concili dels elfs"
+msgstr "El Consell èlfic"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:59
 msgid "Uradredia"
@@ -1651,7 +1651,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the signpost in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Porta Konrad fins la senyal del nord-oest"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:149
 msgid "Knafa-Tan"
@@ -1676,8 +1676,8 @@
 "about their ruin."
 msgstr ""
 "Catorze anys desprès de l'arribada al tron d'Asheviere, la seva atenció "
-"recaigué en els elfs, als qui odiava... mercenaris Orcs varen ser "
-"contractats i enviats per portar la ruïna als Elfs."
+"recaigué en els elfs, als qui odiava... mercenaris orcs varen ser "
+"contractats i enviats per portar la ruïna als elfs."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:222
 msgid ""
@@ -1721,7 +1721,7 @@
 "for the Queen!"
 msgstr ""
 "Ataqueu els elfs, nois! Prengueu els seus llogarets, ocupem aquestes terres 
per "
-"a la Reina!"
+"a la reina!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:253
 msgid ""
@@ -1756,7 +1756,7 @@
 "We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. Hopefully we "
 "will find refuge there."
 msgstr ""
-"Hem de viatjar cap el nord, i provar d'arribar a l'illa d'Anduin. Amb una "
+"Hem de viatjar cap el nord, i mirar d'arribar a l'illa d'Anduin. Amb una "
 "mica de sort trobarem refugi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:294
@@ -1848,7 +1848,7 @@
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
 "I d'aquesta manera, el regnat de la Reina Obscura acabà. I Li'sar, filla de "
-"Haldric fou coronada Reina de Wesnoth, i portadora del Ceptre de Foc, que "
+"Haldric fou coronada reina de Wesnoth, i portadora del Ceptre de Foc, que "
 "passaria als seus successors."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
@@ -1868,20 +1868,20 @@
 "The bones of the young prince Konrad were retrieved from the Elves, and "
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
-msgstr ""
+msgstr "El ossos del jove príncep Konrad tornaren des de les terres dels 
elfs. Fou enterrat al mateix Mausoleu Reial de Weldyn, el que Konrad visitaba 
cada setmana per retre homenatge."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
 "Delfador became Li'sar's High Council, advising her in the most important "
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
-msgstr ""
+msgstr "Delfador es convertí en el conseller de Li'sar, guiant-la en els 
assumptes d'estat més importants. Va viure fins a una edat molt avançada, i 
tingué un funeral de rei, per després ser enterrat al Mausoleu Reial de 
Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
-msgstr ""
+msgstr "Kalez tornà a casa seva, al nord, i no se'n va saber mai res més 
d'ell a la terra dels homes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
@@ -1918,7 +1918,7 @@
 "faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth day, the "
 "northern armies crossed and attacked us."
 msgstr ""
-"Les forces del Rei acamparen aquí. Les forces del nord ho feren a l'altra "
+"Les forces del rei acamparen aquí. Les forces del nord ho feren a l'altra "
 "vora del riu. Per tres dies i tres nits, els exèrcits formaren, però cap "
 "dels dos gosà creuar el riu. Al quart dia, ens van atacar."
 
@@ -1932,7 +1932,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr "Fins que el fill del Rei, en meitat de la batalla, assassinà el seu 
pare!"
+msgstr "Fins que el fill del rei, en meitat de la batalla, assassinà el seu 
pare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:200
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
@@ -1944,7 +1944,7 @@
 "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no "
 "further hope on that day."
 msgstr ""
-"Quan vaig veure caure l'estendard Reial, vaig fugir de la batalla. Digues-li "
+"Quan vaig veure caure l'estendard reial, vaig fugir de la batalla. Digues-li "
 "covardia, o potser saviduria, tant se val, el cas és que vaig fugir, veient "
 "que no hi havia esperança."
 
@@ -1971,7 +1971,7 @@
 "the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at me, "
 "slashing wildly. I had little choice but to end his life."
 msgstr ""
-"Jo vaig reunir els homes per lluitar envers el Rei traïdor i, per "
+"Jo vaig reunir els homes per lluitar envers el rei traïdor i, per "
 "descomptat, envers Asheviere, qui estava darrere de tot. Ens superaven en "
 "nombre, uns quatre a un. Al cor de la batalla, aquell jove vingué cap a mi "
 "donant cops d'espasa com un boig. No vaig tenir una altra opció que 
matar-lo."
@@ -2036,7 +2036,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:265
 msgid "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
-msgstr "Atureu-vos! No podeu passar! Ràpid, reforços, protegiu la Princesa!"
+msgstr "Atureu-vos! No podeu passar! Ràpid, reforços, protegiu la princesa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:278
 msgid "Sea Serpent"
@@ -2170,7 +2170,7 @@
 "Once again the Queen opposes us!"
 msgstr ""
 "Sembla que no som els únics amb interessos en aquesta muntanya. Un cop més, 
"
-"la Reina se'ns oposa!"
+"la reina se'ns oposa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:177
 msgid "Quickly, men! Onward!"
@@ -2291,7 +2291,7 @@
 "Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely that "
 "would lead to doom for us all!"
 msgstr ""
-"Estem rodejats! I bé, encara intentareu atacar-nos, Princesa? Ens portareu a 
"
+"Estem rodejats! I bé, encara intentareu atacar-nos, princesa? Ens portareu a 
"
 "tots a la perdició!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:279
@@ -2307,7 +2307,7 @@
 "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall all "
 "perish together, Princess."
 msgstr ""
-"Així sigui, Princesa. Us garanteixo que arribareu a la superfície, o si no "
+"Així sigui, princesa. Us garanteixo que arribareu a la superfície, o si no "
 "morirem tots junts en aquest pou!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:287
@@ -2319,7 +2319,7 @@
 "Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's continue "
 "together. What do you say?"
 msgstr ""
-"Ens heu ajudat a sobreviure, Princesa. Fora bo que continuéssim el camí "
+"Ens heu ajudat a sobreviure, princesa. Fora bo que continuéssim el camí "
 "plegats. Hi esteu d'acord?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:300
@@ -2336,7 +2336,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:314
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
-msgstr "Beneïda sigueu, Princesa. Soldats, som-hi, a la recerca del Ceptre!"
+msgstr "Beneïda sigueu, princesa. Soldats, som-hi, a la recerca del Ceptre!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:340
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:23
@@ -2775,7 +2775,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-msgstr "Delfador, el meu antic mestre! Heu salvat l'illa dels Orcs!"
+msgstr "Delfador, el meu antic mestre! Heu salvat l'illa dels orcs!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:249
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
@@ -2789,8 +2789,8 @@
 "stand trial for treason for training mages!"
 msgstr ""
 "No ho heu sentit, mestre Delfador? Asheviere està intentant controlar tota "
-"la costa oest. Ha contractat molts Orcs i els envia cap aquí. A mí volien "
-"portar-me en un vaixell fins a Weldyn, on havia de ser jutjat per traició "
+"la costa oest. Ha contractat molts orcs i els envia cap aquí. A mi volien "
+"portar-me en un vaixell fins a Weldyn, on havia de ser jutjat per traïció "
 "per entrenar mags!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:259
@@ -2938,14 +2938,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:323
 msgid "Fight on against the undead without me, friends!"
-msgstr "Lluiteu contra els No morts sense mi, amics meus!"
+msgstr "Lluiteu contra els no morts sense mi, amics meus!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:392
 msgid ""
 "We have wrested control of the island from the evil undead! Now all we have "
 "to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to Elensefar!"
 msgstr ""
-"Hem acosseguit fer front als No morts de l'illa! Ara només ens cal un "
+"Hem acosseguit fer front als no morts de l'illa! Ara només ens cal un "
 "vaixell per viatjar a Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:406
@@ -3002,7 +3002,7 @@
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
 msgstr ""
 "Mireu, jove Konrad, davant nostre hi ha la calçada construïda pels senyors "
-"Nans."
+"nans."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:131
 msgid "But I can hardly see with all this mist around!"
@@ -3308,12 +3308,12 @@
 "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
 msgstr ""
 "És realment fosc, si... haurem d'encendre torxes i avançar lentament. Amb "
-"una mica de sort, encara trobarem Nans per ajudar-nos."
+"una mica de sort, encara trobarem nans per ajudar-nos."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:288
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
 msgstr ""
-"És cert; a més, el poble dels Elfs no som molt... hàbils en aquestes 
fosques "
+"És cert; a més, el poble dels elfs no som molt... hàbils en aquestes 
fosques "
 "i tancades coves."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:302
@@ -3368,7 +3368,7 @@
 "risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
 msgstr ""
 "D'acord! Però qui ets tu, humà? Més et val que ens expliquis la vostra "
-"presència aquí, a Knalga, llar dels Nans, perquè esteu arriscant les 
vostres "
+"presència aquí, a Knalga, llar dels nans, perquè esteu arriscant les 
vostres "
 "vides!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:342
@@ -3415,7 +3415,7 @@
 "You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha ha! I "
 "haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
 msgstr ""
-"TU!? Hahahaha, aquest noi que tinc davant és el futur Rei de Wesnoth? "
+"TU!? Hahahaha, aquest noi que tinc davant és el futur rei de Wesnoth? "
 "Hahaha, dimonis, no m'havia rigut tant des de feia molt de temps! Y, "
 "aleshores, qui ets tu, vell?"
 
@@ -3424,7 +3424,7 @@
 "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and Protector "
 "of his heir."
 msgstr ""
-"Jo sóc Delfador el Gran, arximag del Rei Garard i lleial protector del seu "
+"Jo sóc Delfador el Gran, arximag del rei Garard i lleial protector del seu "
 "Hereu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:382
@@ -3499,7 +3499,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:10
 msgid "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the 
queen..."
-msgstr "... però un dels orcs visquè el suficient per informar la Reina..."
+msgstr "... però un dels orcs visquè el suficient per informar la reina..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
 msgid "...and she sent her most able commander."
@@ -3523,11 +3523,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:157
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you impostor!"
-msgstr "La Reina m'ha enviat a detenir-vos, impostor!"
+msgstr "La reina m'ha enviat a detenir-vos, impostor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:161
 msgid "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her 
successor!"
-msgstr "És la princesa Li'sar. La filla de la Reina, i la seva successora!"
+msgstr "És la princesa Li'sar. La filla de la reina, i la seva successora!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:165
 msgid "I'm no impostor. It seems that your mother has lied to you."
@@ -3589,14 +3589,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:220
 msgid "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
-msgstr "Pensa sobre la història del vell Rei."
+msgstr "Pensa sobre la història del vell rei."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:224
 msgid ""
 "The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My mother "
 "told me."
 msgstr ""
-"El vell Rei? He sentit alguna cosa d'ell, però sé què no és cert. La meva 
"
+"El vell rei? He sentit alguna cosa d'ell, però sé què no és cert. La meva 
"
 "mare m'ho digué."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:228
@@ -3617,7 +3617,7 @@
 "spare me, so be on your way. The northern road should be safe for you."
 msgstr ""
 "No sóc una nena, i no vull parlar d'això! Heu dit que em perdonarieu, així 
"
-"que marxeu! El camí del Nord hauria de ser segur.."
+"que marxeu! El camí del nord hauria de ser segur.."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:237
 msgid "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
@@ -3936,7 +3936,7 @@
 msgid ""
 "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please help "
 "us in our quest."
-msgstr "Intentem lliurar aquestes coves dels Orcs! Ajudeu-nos, us ho preguem!"
+msgstr "Intentem lliurar aquestes coves dels orcs! Ajudeu-nos, us ho preguem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:260
 msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
@@ -3969,9 +3969,9 @@
 "this cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to "
 "die. Now I will get revenge on you all!"
 msgstr ""
-"Em recordes? Jo era el millor General del Rei, qui em va enviar aquí per tal 
"
+"Em recordes? Jo era el millor general del rei, qui em va enviar aquí per tal 
"
 "de recuperar el Ceptre, però els orcs em tendiren una emboscada; ens varen "
-"abandonar aquí, a mi i als meus homes, per què ens morissim de gana, i els "
+"abandonar aquí, a mi i als meus homes, per matar-nos de gana, i els "
 "nans ni es varem molestar en ajudar-nos. Ara em venjaré!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:317
@@ -3980,7 +3980,7 @@
 "Orcs."
 msgstr ""
 "Argh! He estat derrotat! Però almenys sou un valerós enemic, no com aquells 
"
-"maleïts Orcs..."
+"maleïts orcs..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:321
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
@@ -4083,7 +4083,7 @@
 "help you against the Orcs!"
 msgstr ""
 "Salutacions, amic. Som del Gremi de lladres de Elensefar. Venim a ajudar-vos "
-"a fer for a els Orcs de la nostra ciutat!"
+"a fer for a els orcs de la nostra ciutat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:228
 msgid "Thieves, hmmm? Who says we can trust such as you?"
@@ -4226,8 +4226,8 @@
 "the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of the "
 "North Elves."
 msgstr ""
-"Estava reunit amb el Gran Consell Élf. Aquest és Kalenz, un Senyor dels "
-"Elfs, que ve a oferir-nos la seva ajuda, de part dels Elfs del Nord."
+"Estava reunit amb el Gran Consell èlfic. Aquest és Kalenz, un Senyor dels "
+"elfs, que ve a oferir-nos la seva ajuda, de part dels elfs del nord."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:543
 msgid "Greetings, friend."
@@ -4259,7 +4259,7 @@
 "great caverns."
 msgstr ""
 "Durant el regnat de Garard I, l'oncle del teu pare, els nans de Knalga "
-"acordaren fer-li al Rei un magnífic ceptre. Els costà anys aconseguir-lo. "
+"acordaren fer-li al rei un magnífic ceptre. Els costà anys aconseguir-lo. "
 "Però tan aviat com l'acabaren, els orcs envaïren els túnels de Knalga. "
 "Encara hi viuen alguns nans, en constant lluita amb els orcs. Però el ceptre 
"
 "es va perdre en algun lloc d'aquelles enormes cavernes."
@@ -4275,7 +4275,7 @@
 "of Fire would rule the land."
 msgstr ""
 "Garard II, el teu oncle, estava pensant en qui el succeiria. Publicà un "
-"edicte pel qual el primer membre de la Família Reial que el trobés, "
+"edicte pel qual el primer membre de la família reial que el trobés, "
 "governaria les terres."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:578
@@ -4294,15 +4294,15 @@
 msgstr ""
 "El temps es or. Creiem que Asheviere també l'està cercant, per a ajudar-la 
a "
 "consseguir la seva plaça com a governanta. Si tu l'aconseguissis abans, el "
-"poble et recolzaria com a Rei."
+"poble et recolzaria com a rei."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:593
 msgid "Me? King?"
-msgstr "Jo? El Rei?"
+msgstr "Jo? El rei?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:598
 msgid "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
-msgstr "Si, Konrad. Crec que algun dia seràs Rei. Ara, afanyem-nos!"
+msgstr "Si, Konrad. Crec que algun dia seràs rei. Ara, afanyem-nos!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:612
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
@@ -4310,11 +4310,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
-msgstr "La Vall de la Mort - La Revenja de la Princesa"
+msgstr "La vall de la mort - La revenja de la princesa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:24
 msgid "Survive for two days"
-msgstr ""
+msgstr "Sobreviu dos dies"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:68
 msgid "Galga"
@@ -4334,7 +4334,7 @@
 "the hills - there are undead about!"
 msgstr ""
 "Senyor! Aquest camí no sembla tan segur com esperàvem. Mireu a les "
-"muntanyes, està ple de No Morts!"
+"muntanyes, està ple de no morts!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:205
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
@@ -4414,7 +4414,7 @@
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
 "És tant el meu treball com un plaer, senyor! Estàvem sopant quan uns "
-"Guardies Reials de la Princesa van dir que us havien enganyat per a què "
+"Guàrdies Reials de la princesa van dir que us havien enganyat per a què "
 "viatgéssiu per aquestes terres perilloses. No podíem sinó venir a 
ajudar-vos!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:328
@@ -4432,8 +4432,8 @@
 "able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be "
 "able to ford the river in winter!"
 msgstr ""
-"Altesa, heu de fugir de les urpes d'aquesta malvada Reina. Seguiu el camí "
-"cap el gual del Gran Riu a Abez, travessant la montanya dels Grius. Afanyeu-"
+"Altesa, heu de fugir de les urpes d'aquesta malvada reina. Seguiu el camí "
+"cap el gual del gran riu a Abez, travessant la montanya dels grius. Afanyeu-"
 "vos, doncs serà impossible creuar-lo un cop arribi l'hivern!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:336
@@ -4459,7 +4459,7 @@
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
 msgstr ""
-"Morí lluitant per vos, Príncep, igual que qualsevol de nosaltres voldriem "
+"Morí lluitant per vos, príncep, igual que qualsevol de nosaltres voldríem "
 "morir sempre que sigui lluitant per vos."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:365
@@ -4467,7 +4467,7 @@
 "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where may "
 "we go now?"
 msgstr ""
-"Aquest lloc em fa sentir incòmode, encara amb els No Morts en retirada. On "
+"Aquest lloc em fa sentir incòmode, encara amb els no morts en retirada. On "
 "anem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:369
@@ -4477,7 +4477,7 @@
 "us go quickly!"
 msgstr ""
 "Les terres de Wesnoth no són segures per a nosaltres. Les forces de la Reina 
"
-"són a tot arreu. Hem d'arribar a les terres del Nord, a través del Gran 
Riu. "
+"són a tot arreu. Hem d'arribar a les terres del nord, a través del Gran 
Riu. "
 "Afanyem-nos!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:373
@@ -4647,8 +4647,8 @@
 "In the twenty-seventh year of the reign of Garard II, king of Wesnoth, the "
 "kingdom was plunged into a bitter war with the Peoples of the North."
 msgstr ""
-"El vigèsim seté any de Garard II, Rei de Wesnoth, el regne es va trobar "
-"inmers en una amarga guerra envers la gent del Nord."
+"El vigèsim setè any de Garard II, Rei de Wesnoth, el regne es va trobar "
+"immers en una amarga guerra envers la gent del nord."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:8
 msgid ""
@@ -4656,7 +4656,7 @@
 "led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
 "while his son, the crown prince Eldred, led the other."
 msgstr ""
-"Quan els nortenys acamparen a Galcadar, el Rei portà les seves tropes per "
+"Quan els nortenys acamparen a Galcadar, el rei portà les seves tropes per "
 "tal de sorprende'ls. Dividí llur forces en dos batallons: el primer seria "
 "liderat per ell mateix, mentre que el segon el comandaria el seu fill "
 "Eldred, l'hereu a la corona de Wesnoth."
@@ -4671,8 +4671,8 @@
 "Eldred fou un guerrer valent i coratjós, capaç de liderar llurs soldats amb 
"
 "destresa. Desafortunadament per Garard, però, era també un home massa "
 "ambiciós... i l'ambició el portà a la traïció. En ple fragor de la 
batalla, "
-"els homes d'en Eldred es giraren envers el seu Rei. Aquell mateix dia la "
-"vida del Rei arribà a la seva fi, juntament amb la del seu germà, i la de "
+"els homes d'en Eldred es giraren envers el seu rei. Aquell mateix dia la "
+"vida del rei arribà a la seva fi, juntament amb la del seu germà, i la de "
 "tots els seus fills... a excepció, és clar, d'en Eldred."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:16
@@ -4681,7 +4681,7 @@
 "battle from a nearby hill. The rule of her son would surely satisfy her lust "
 "for power far better than her husband's had."
 msgstr ""
-"La Reina i esposa de Garard, Asheviere, observà amb joia el que succeía al "
+"La reina i esposa de Garard, Asheviere, observà amb joia el que succeía al "
 "camp de batalla des d'un turó proper. El seu fill gobernaría millor que no "
 "pas llur marit, satisfent la seva set de poder, i de luxuria..."
 
@@ -4690,8 +4690,8 @@
 "In exchange for tribute, the Northern king happily made peace with Eldred, "
 "who proclaimed himself king and led his army back to Weldyn."
 msgstr ""
-"El Rei del Nord, feliç pel gir dels esdeveniments, signà la pau amb Eldred "
-"el traidor, a canvi d'un tribut. D'aquesta forma, Eldred es convertí en Rei "
+"El rei del nord, feliç pel gir dels esdeveniments, signà la pau amb Eldred "
+"el traïdor, a canvi d'un tribut. D'aquesta forma, Eldred es convertí en rei 
"
 "de Wesnoth, i portà llurs tropes de tornada a Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:24
@@ -4700,10 +4700,10 @@
 "haste, reached Weldyn first. He mustered a force of loyalists to fight "
 "Eldred and avenge the king's death."
 msgstr ""
-"Però va voler el destí que l'arximag de Garard, Defaldor era el seu nom, "
+"Però va voler el destí que l'arximag de Garard, Delfador era el seu nom, "
 "escapà amb vida de la batalla, i cavalcà amb prestesa rumb a Weldyn. Reuní 
"
 "un grup de lleials soldats per tal d'enfrontar-se a Eldred i venjar així la "
-"mort del seu Rei."
+"mort del seu rei."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:28
 msgid ""
@@ -4720,15 +4720,15 @@
 "And Eldred did indeed meet Delfador face-to-face in battle that day. Sword "
 "clashed against staff, as the wise old mage fought the brash young warrior."
 msgstr ""
-"Eldred lluità cara a cara amb l'arximag. El Rei amb l'espasa, Defaldor amb "
-"el bastó; la saviesa del mag envers la juventut i la força del guerrer."
+"Eldred lluità cara a cara amb l'arximag. El rei amb l'espasa, Delfador amb "
+"el bastó; la saviesa del mag envers la joventut i la força del guerrer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:36
 msgid ""
 "In the end Delfador's men were defeated and routed, but Asheviere found her "
 "son's lifeless body, fixed to the ground by the great mage's staff."
 msgstr ""
-"Els homes de Defaldor van perdre la batalla i fugiren, pero Asheviere trobà "
+"Els homes de Delfador van perdre la batalla i fugiren, però Asheviere trobà 
"
 "el cadàver del seu fill al camp de combat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:40
@@ -4737,9 +4737,9 @@
 "Knowing that the king's young nephews were next in line to the throne, she "
 "ordered them all killed, and declared herself Queen of Wesnoth."
 msgstr ""
-"Asheviere prené el lideratge de les tropes i les portà finalment a Weldyn. "
-"Els hereus per llinatge a la corono Reial, els nebots del Rei, van ésser "
-"assassinats, i la Asheviere es declarà a si mateixa Reina Mare i Sobirana de 
"
+"Asheviere prengué el lideratge de les tropes i les portà finalment a 
Weldyn. "
+"Els hereus per llinatge a la corono reial, els nebots del rei, van ésser "
+"assassinats, i Asheviere es declarà a si mateixa Reina Mare i Sobirana de "
 "Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:44
@@ -4748,8 +4748,8 @@
 "the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's nephews, thereby "
 "saving him from death."
 msgstr ""
-"Però aquell mag que un cop plantà cara al fill traidor, tornà a 
aparèixer. "
-"Sabedor de les ordres de Asheviere, Defaldor entrà a Palau i segrestà en "
+"Però aquell mag que un cop plantà cara al fill traïdor, tornà a 
aparèixer. "
+"Sabedor de les ordres de Asheviere, Delfador entrà a palau i segrestà en "
 "Konrad, el més jove dels nebots del Rei Garard, salvant així la seva vida."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:48
@@ -4759,6 +4759,6 @@
 "over the land began..."
 msgstr ""
 "Portà el nen fins els boscos de l'oest, on el deixà sota la protecció dels 
"
-"Elfs. Mentrestant, el regnat de terror de Asheviere s'anà extenent per tot "
-"el Wesnoth..."
+"elfs. Mentrestant, el regnat de terror de Asheviere s'anà estenent per tot "
+"Wesnoth..."
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]