wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt ca.po
Date: Sat, 16 Apr 2005 16:07:39 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/04/16 20:07:39

Modified files:
    po/wesnoth-httt: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po.diff?tr1=1.29&tr2=1.30&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.29 wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.30
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.29 Sat Apr 16 16:49:10 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po    Sat Apr 16 20:07:39 2005
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-14 10:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-16 18:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-16 22:03+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -53,7 +53,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:23
 msgid "Defeat either of the enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota qualsevol dels líders enemics"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:27
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:67
@@ -524,7 +524,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
-msgstr "La Badia de les Perles"
+msgstr "La badia de les perles"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:23
@@ -538,7 +538,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:27
 msgid "Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires"
-msgstr "@Derrota un líder enemic, i resisteix l'altre fins la fi dels torns"
+msgstr "Derrota un líder enemic, i resisteix l'altre fins la fi dels torns"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:58
 msgid "Dwaba-Kukai"
@@ -566,7 +566,7 @@
 "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
 "hard!"
 msgstr ""
-"Així, aquesta es la Badia de les Perles. I realment, els Sirènids estan "
+"Així, aquesta es la badia de les perles. I realment, els sirènids estan "
 "treballant en un brutal esclavatge!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:168
@@ -574,8 +574,8 @@
 "Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should go "
 "around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the mermen!"
 msgstr ""
-"Així ho sembla. També sembla que els orcs tenen moltes tropes, masses. Crec 
"
-"que hauria de rodejar la Badia i distreure'n uns quants. Tu i la resta dels "
+"Això sembla. També sembla que els orcs tenen moltes tropes, masses. Crec "
+"que hauria de rodejar la badia i distreure'n uns quants. Tu i la resta dels "
 "teus homes heu de rescatar els sirènids!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:172
@@ -598,7 +598,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:201
 msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
-msgstr "Silenci, cuc! Jo sóc qui mana!"
+msgstr "Silenci, cuc! Jo sóc qui mana aquí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:222
 msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
@@ -1120,22 +1120,22 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:115
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-msgstr ""
+msgstr "Hem arribat al gran encreuament. Hauríem d'anar al nord-est."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:119
 msgid ""
 "Beware! These hills are not safe! The roads are important to Asheviere's "
 "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
 "travel them."
-msgstr ""
+msgstr "Compte! Aquests turons no són segurs. Aquests camins són importants 
per a l'estratègia d'Asheviere, i ha contractat orcs per defensar la zona. 
Tindrem que lluitar per passar per aquí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:123
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
-msgstr ""
+msgstr "Aleshores lluitarem. Que comenci la batalla!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:142
 msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
-msgstr ""
+msgstr "La victòria és nostra, soldats. Anem cap al nord-est!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:158
 msgid "Niodien"
@@ -1163,26 +1163,26 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:204
 msgid "Dan'Tonk, we are so close to Weldyn."
-msgstr ""
+msgstr "Dan'Tonk. Estem tan a prop de Weldyn..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:208
 msgid ""
 "We dare not confront Asheviere yet. We must retrieve the Scepter of Fire and "
 "gather more allies in the north."
-msgstr ""
+msgstr "Però no podem enfrontar-nos a Asheviere encara. Hem de trobar el 
Ceptre de Foc i més aliats al nord."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:262
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:333
 msgid "Ambushed!"
-msgstr ""
+msgstr "Emboscada!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
-msgstr "Les Portes dels nans"
+msgstr "Les portes dels nans"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:26
 msgid "Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom"
-msgstr "Per fi, davant nostre s'alça l'entrada al Regne dels nans."
+msgstr "Mou Konrad a l'entrada del regne dels nans"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:60
 msgid "Knafa-Telfar"
@@ -2771,7 +2771,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:235
 msgid "Seimus"
-msgstr ""
+msgstr "Seimus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
@@ -2779,7 +2779,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:249
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
-msgstr "El meu aprenent! Digue'm, com va caure l'illa d'aquesta manera?"
+msgstr "El meu aprenent! Digues, com va caure l'illa d'aquesta manera?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:254
 msgid ""
@@ -2826,7 +2826,7 @@
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
-"Estic d'acord, hauriem d'anar-hi. Descansem una mica aquí, i preparem un "
+"Estic d'acord, hauríem d'anar-hi. Descansem una mica aquí, i preparem un "
 "vaixell cap a la badia. Esperem derrotar les seves forces allà!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:5
@@ -2979,24 +2979,24 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
 msgid "Mountain Pass"
-msgstr "El Pas de la Muntanya"
+msgstr "El pas de la muntanya"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the end of the road in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Porta Konrad al final del camí, al nord-oest"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
 msgid "Defeat all enemies"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota tots els líders enemics"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:61
 msgid "Ro'Arthian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Arthian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:95
 msgid "Ro'Sothian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Sothian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:127
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
@@ -3094,7 +3094,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:205
 msgid "Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not 
defeat us!"
-msgstr ""
+msgstr "Bé, hem vençut els nostres enemics, ara esperem que la muntanya no 
ens derroti a nosaltres."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:209
 msgid ""
@@ -3128,14 +3128,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:60
 msgid "Muff Malal"
-msgstr "La península de Muff Malal"
+msgstr "Muff Malal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:104
 msgid ""
 "But the road to Elensefar was a treacherous one. Konrad and his men were set "
 "upon by the fiends of the undead."
 msgstr ""
-"Però el camí a Elensefar fou traicioner, i Konrad i els seus homes foren "
+"Però el camí a Elensefar fou traïcioner, i Konrad i els seus homes foren "
 "descoberts pels no morts..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:108
@@ -3148,7 +3148,7 @@
 "sure the locals would be grateful. But I do not know if we have the strength "
 "or time to persevere against such a foe. Either way it looks like there will "
 "be a fight, prepare for battle men!"
-msgstr ""
+msgstr "Sembla que hi ha no morts allà! Si podem derrotar-los estic segur que 
la gent dels voltants ens estarà molt agraïda. Però no se si tenim prou 
forces ni temps per encarregar-nos d'aquest enemic. Sigui com sigui, estigueu 
preparats per a la batalla!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:116
 msgid "To arms!"
@@ -3164,15 +3164,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:138
 msgid "To Elensefar"
-msgstr "El setge de Elensefar"
+msgstr "Cap a Elensefar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:162
 msgid "We do not have time to tarry here! On to Elensefar!"
-msgstr ""
+msgstr "No tenim temps per entretenir-nos aquí! Som-hi, cap a Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:173
 msgid "Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for 
Elensefar."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta no és la teva feina! Jo decidiré quin és el moment de 
partir cap a Elensefar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:186
 msgid ""
@@ -3255,14 +3255,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:188
 msgid "We must make haste before the snow overwhelms us!"
-msgstr ""
+msgstr "Hem de donar-nos pressa abans que la neu ens superi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:196
 msgid ""
 "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
 "here while the cold winter passes."
 msgstr ""
-"Victória! Hem assegurat les terres. Ara podrem descansar mentre el fred "
+"Victòria! Hem assegurat les terres. Ara podrem descansar mentre el fred "
 "hivern passa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:200
@@ -3334,7 +3334,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
-msgstr "A que debem les vostres paraules, nan? Els elfs mai us hem fet cap 
mal!"
+msgstr "A que es deuen les vostres paraules, nan? Els elfs mai us hem fet cap 
mal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:322
 msgid ""
@@ -3477,11 +3477,11 @@
 msgid ""
 "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
-msgstr ""
+msgstr "Teniu raó, amic. Posaré els meus millors homes a la vostra 
disposició. No sabem on es troba el Ceptre, però la llegenda diu que està 
amagat als túnels de l'est."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:442
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
-msgstr ""
+msgstr "Anem cap a l'est doncs!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:460
 msgid "Hmm... there seems to be a secret passage behind these rocks!"
@@ -3491,7 +3491,7 @@
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Hi ha una gran fortuna en aquest cofre! Puc contar-hi dos-centes 
monedes d'or."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
@@ -3503,15 +3503,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
 msgid "...and she sent her most able commander."
-msgstr ""
+msgstr "... i ella envià al seu comandant més hàbil."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:35
 msgid "Force Li'sar's surrender"
-msgstr ""
+msgstr "Força la rendició de Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:61
 msgid "Elmar's Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "La cruïlla de Elmar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:66
 msgid "Elbridge"
@@ -3535,7 +3535,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:170
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
-msgstr ""
+msgstr "Això és traïció! Les vostres mentides moriran amb tu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:174
 msgid "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To 
arms!"
@@ -3581,7 +3581,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:212
 msgid "I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your 
life."
-msgstr "Com us diguè abans, no sóc un impostor, però si ho demaneu us 
deixaré viure."
+msgstr "Com us digué abans, no sóc un impostor, però si ho demaneu us 
deixaré viure."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:216
 msgid "Let me go!"
@@ -3621,21 +3621,21 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:237
 msgid "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
-msgstr "Bon dia, princesa. Soldats, en marxa, al camí dels nord!"
+msgstr "Bon dia, princesa. Soldats, en marxa, al camí del nord!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:241
 msgid ""
 "(He he, little do they know just how many undead have wandered the northern "
 "road of late. Surely they are doomed!)"
 msgstr ""
-"(... he he, ells no tenen ni idea de tots els no morts que s'han passejat "
-"últimament per aquell camí. Segur que estan perduts!)"
+"... (He he, ells no tenen ni idea de tots els no morts que s'han passejat "
+"últimament per aquell camí. Estan perduts!)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:299
 msgid ""
 "Your forces draw near impostor! I'll not be defeated in my own back yard so "
 "easily... Come forth and attack my loyal duelist!"
-msgstr ""
+msgstr "Les vostres forces estan ben a prop, impostor! No seré derrotada tan 
fàcilment a la meva propia fortalesa. Atreveix-te a venir i atacar el meu 
lleial duelista!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:312
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:365
@@ -3656,7 +3656,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:328
 msgid "I'll seize their keep my Lady!"
-msgstr ""
+msgstr "Em faré amb el control de la seva torre, senyora."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:358
 msgid "It sounds like there is something in the mine shaft."
@@ -3664,11 +3664,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:375
 msgid "You've discovered my ploy! It doesn't matter, I'll still rout you!"
-msgstr ""
+msgstr "Heu descobert el meu moviment. Però no importa, acabaré amb 
vosaltres igualment!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:388
 msgid "The trap is foiled but I'll still flush this rabble from their keep!"
-msgstr ""
+msgstr "Han frustrat el meu parany, però penso fer fora aquell desgraciat de 
la seva torre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
@@ -3892,7 +3892,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:106
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
-msgstr ""
+msgstr "Aquestes són unes de les cavernes més importants dels nans."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:110
 msgid ""
@@ -4111,14 +4111,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:244
 msgid "Yes, but where is your fighting force? How can you help us?"
-msgstr ""
+msgstr "Si, però on són els vostres soldats? Com podeu ajudar-nos?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:248
 msgid ""
 "We survive by stealth. We can help you sneak into the city and surround the "
 "orcs. Alternatively, we can lay in wait until you give us a signal then "
 "ambush the orcs' rear."
-msgstr ""
+msgstr "Nosaltres sobrevivim a l'ombra, amagant-nos. Podem ajudar-vos a 
infiltra-vos a la ciutat i rodejar els orcs. Una altra opció seria esperar 
fins que ens doneu un senyal i aleshores emboscar els orcs per radera."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:252
 msgid "Hmm... I have to consider this..."
@@ -4126,63 +4126,63 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:254
 msgid "Help us infiltrate the city. We can do the rest."
-msgstr ""
+msgstr "Ajuda'ns a infiltrar-nos a la ciutat. Nosaltres farem la resta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:258
 msgid ""
 "Excellent. Two hours past midnight meet us on the west bank of the river, "
 "across from Elensefar's docks."
-msgstr ""
+msgstr "Excel·lent. Ens veurem al costat oest del riu, creuant els molls de 
Elensefar, dos hores després de mitjanit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
 msgid "I want you to reinforce us once we break through their line."
-msgstr ""
+msgstr "Ajudeu-nos com a reforç una vegada hàgim trencat la seva línia 
defensiva."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:278
 msgid ""
 "Very well. When you raise your red banner over any building in the city "
 "proper, we will see the sign and attack from the city's northern gate."
-msgstr ""
+msgstr "Molt bé. Quan ho desitgeu, aixequeu l'estendard vermell sobre 
qualsevol edifici de la ciutat. Amb aquesta senyal entrarem per la porta nord 
de la ciutat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:282
 msgid "Agreed. But, will you be able to see our flag if it's dark?"
-msgstr ""
+msgstr "D'acord. Però ja ho veureu si és de nit?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
 msgid ""
 "Yes, we will see it. In fact, we prefer to fight at night. I pray you do not "
 "lead us into slaughter."
-msgstr ""
+msgstr "Si, tranquil, estarem atents. De fet, preferim lluitar de nit. Però 
tot i així resaré perquè no ens dugueu a una massacre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:290
 msgid ""
 "Do not fear, friends. There will be a slaughter here, but it will be orcish "
 "blood staining the streets."
-msgstr ""
+msgstr "No tingueu por, amics. Certament hi haurà una massacre aquí, però 
la sang que tenyirà els carrers serà la dels orcs."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:330
 msgid "On the banks of Elensefar's port district, three shadowy figures 
appeared."
-msgstr ""
+msgstr "Als voltants del port de Elensefar, aparegueren tres figures entre les 
ombres."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:334
 msgid ""
 "To Konrad's surprise, they quickly made their way across the river's mouth. "
 "The turbulent waters hid a nearly invisible ford, wide enough for two "
 "soldiers to march shoulder-to-shoulder."
-msgstr ""
+msgstr "Per sorpresa de Konrad, es dirigiren ràpidament cap a la boca del 
riu. Les turbulentes aigües amagaven un gual casi invisible, suficientment 
ampli com per passar-hi una formació de dos soldats d'amplada."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:382
 msgid ""
 "Very few people know that the river can be forded here. The orcs have yet to "
 "discover this place. Bring your forces into the city, quickly now, and you "
 "can flank them."
-msgstr ""
+msgstr "Molt poca gent sap que es pot travessar el riu per aquí. Els orcs 
encara han de descobrir aquest lloc. Porteu les vostres forces a la ciutat, rà
pid, i podreu atacar-los per aquest flanc."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:411
 msgid ""
 "As the banner was raised, sounds of fighting could be heard from across the "
 "city."
-msgstr ""
+msgstr "Així com l'estendard va ser hissat, van començar a sentir-se el so 
de la batalla per tota la ciutat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:452
 msgid "Darglen"
@@ -4190,7 +4190,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:464
 msgid "Let's expel these invaders! Today, the city is ours again!"
-msgstr ""
+msgstr "Expulsem aquests invasors! Avui la ciutat serà nostra altra vegada!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:476
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
@@ -4198,7 +4198,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:484
 msgid "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
-msgstr "Victòria! Els lladres de Elensefar estaran al seu servei, Senyor."
+msgstr "Victòria! Els lladres de Elensefar estaran al seu servei, senyor."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:488
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
@@ -4218,7 +4218,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:533
 msgid "Delfador! So good to see you! Where have you been?"
-msgstr "Delfador! Que content em feu al tornar! Però, on ereu?"
+msgstr "Delfador! Que content em feu al tornar! Però, on éreu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:538
 msgid ""
@@ -4226,7 +4226,7 @@
 "the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of the "
 "North Elves."
 msgstr ""
-"Estava reunit amb el Gran Consell èlfic. Aquest és Kalenz, un Senyor dels "
+"Estava reunit amb el Gran Consell èlfic. Aquest és Kalenz, un senyor dels "
 "elfs, que ve a oferir-nos la seva ajuda, de part dels elfs del nord."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:543
@@ -4306,7 +4306,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:612
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr ""
+msgstr "Així que us empenyeu en atacar-me en el meu terreny, eh? Sou ben 
folls!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
@@ -4348,7 +4348,7 @@
 msgid ""
 "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
 "victory, or until every one of us is slain!"
-msgstr ""
+msgstr "Mai ens rendirem davant d'aquestes bèsties de l'abisme. Lluitarem 
fins aconseguir la victòria, o fins que l'últim de nosaltres estigui en vida!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:222
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
@@ -4356,7 +4356,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:226
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
-msgstr "Nostra única opció és contenir-los tant de temps com poguem!"
+msgstr "Nostra única opció és contenir-los tant de temps com puguem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:250
 msgid "Heldra"
@@ -4376,7 +4376,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:260
 msgid "White mages? Come to help us? But what are they doing here?"
-msgstr "Mags Blancs? Ajundant-nos? A què es deu la seva presència?"
+msgstr "Mags Blancs? Ajudant-nos? A què es deu la seva presència?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:264
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]