wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/ca.po wesnoth-sotbe/ca.po...


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/ca.po wesnoth-sotbe/ca.po...
Date: Tue, 29 Mar 2005 14:01:04 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/03/29 19:01:04

Modified files:
    po/wesnoth-ei : ca.po 
    po/wesnoth-sotbe: ca.po 
    po/wesnoth-tdh : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po.diff?tr1=1.30&tr2=1.31&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po.diff?tr1=1.32&tr2=1.33&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po.diff?tr1=1.24&tr2=1.25&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.30 wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.31
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.30  Tue Mar 29 07:49:34 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po Tue Mar 29 19:01:03 2005
@@ -3,21 +3,21 @@
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
-# Nix <address@hidden>, 2005
 # Grup de traducció de LinUV <Açò falta>, 2005
+# Nix <address@hidden>, 2005.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: wesnoth\n"
+"Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-29 09:38+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-14 21:06+0100\n"
-"Last-Translator: Grup de traducció de LinUV <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-29 20:27+0200\n"
+"Last-Translator: Nix <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10\n"
 "X-Poedit-Language: catalan\n"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:6
@@ -77,33 +77,31 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:32
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:31
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:45
-#, fuzzy
 msgid "Gweddry"
-msgstr "Hola, Gweddry!"
+msgstr "Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:55
 msgid "Mal-Darak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Darak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:69
 msgid "Mal-Zanrad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Zanrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid "Mal-Kranalai"
-msgstr "La capital de Mal-Ravanal"
+msgstr "Mal-Kranalai"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:87
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:198
 msgid "Konrad II"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad II"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:106
 msgid "Get Gweddry to Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "Porta Gweddry a Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:118
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:290
@@ -124,9 +122,8 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:60
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:98
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:169
-#, fuzzy
 msgid "Death of Gweddry"
-msgstr "Hola, Gweddry!"
+msgstr "Mort de Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:122
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:294
@@ -145,7 +142,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:102
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:173
 msgid "Death of Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Mort de Dacyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:126
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:298
@@ -160,12 +157,12 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:68
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:177
 msgid "Death of Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Mort de Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:130
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:181
 msgid "Death of Konrad II"
-msgstr ""
+msgstr "Mort de Konrad II"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:147
 msgid ""
@@ -232,11 +229,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:76
 msgid "King Dra-Nak"
-msgstr ""
+msgstr "Rei Dra-Nak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:286
 msgid "Escape from the Orcish Prisons"
-msgstr ""
+msgstr "Escapa de les presons orques"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:418
 msgid "Why have you entered my lands?!?"
@@ -255,9 +252,8 @@
 msgstr "Um...sí."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:438
-#, fuzzy
 msgid "That's enough! I'm putting you in the high-security cave!"
-msgstr "Calla! Això és! Et posaré en la cova d'alta seguretat!"
+msgstr "Ja hi ha prou! Et posaré en la cova d'alta seguretat!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:455
 msgid "Ugh..."
@@ -304,9 +300,8 @@
 msgstr "Els guardes estan distrets. És la nostra oportunitat per escapar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:535
-#, fuzzy
 msgid "Huh? Who's there, who said that?"
-msgstr "Què passa...? Qui ha dit això?"
+msgstr "Qui està ahí? Qui ha dit això?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:559
 msgid "So you are in this cell! Come on, we have to escape!"
@@ -317,31 +312,35 @@
 msgstr "Molt bé. Pense que la resta de les cel·les estan més avall."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:575
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So, they have captured some of our best fighters as well as me, Dacyn and "
 "Owaec. $R2.user_description, follow me! We must get out of this dungeon."
 msgstr ""
-"Deuen haver capturat $R2.use_description... Bé, seguiu-me. Hem de sortir "
-"d'aquest calabós."
+"Han capturat alguns dels nostres millors lluitadors, així com a Dacyn, Owaec 
"
+"i jo. $R2.user_description. Seguiu-me! Hem de sortir d'aquest calabós!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:585
 msgid ""
 "Interesting, they put the most powerful of us in the high security prisons. "
 "Where are the others, I wonder?"
 msgstr ""
+"Interessant: han posat als més poderosos de nosaltres en la presó d'alta "
+"seguretat. Em pregunte on està la resta."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:595
 msgid ""
 "Dacyn! This looks like the last cell, so we should just get out of here now. "
 "But how can we do that?"
 msgstr ""
+"Dacyn! Aquesta sembla ser l'última cel·la, així que es deuria poder sortir 
"
+"per ací. Però com?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:599
 msgid ""
 "Well, we could try going out the way we came in, but that door is probably "
 "locked."
 msgstr ""
+"Bé, podríem intentar sortir per on hem vingut, però la porta està 
bloquejada."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:603
 msgid ""
@@ -349,6 +348,9 @@
 "door. It was right outside this cell. If we can find and kill this guard, "
 "the key should be nearby."
 msgstr ""
+"El guàrdia què ens va portar ací anà a una habitació oculta. [Estic 
segur de "
+"què està fora d'aquesta cel·la]. Si podem trobar-lo i matar-lo, la clau no 
"
+"pot estar molt lluny."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:667
 #, fuzzy
@@ -363,21 +365,19 @@
 msgid ""
 "Huh! A guard. Once we kill him, we should be able to get out of these "
 "cells..."
-msgstr ""
+msgstr "Un guarda! Una vegada estiga mort, podrem sortir d'ací."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:705
-#, fuzzy
 msgid "I have found the key! Let's get out of here!"
 msgstr "He trobat la clau! Sortim d'ací!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:731
-#, fuzzy
 msgid "This is the right key! come on, let's open the door, quick!"
 msgstr "Aquesta és la clau correcta! Obri la porta, ràpid!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:762
 msgid "Valand"
-msgstr ""
+msgstr "Valand"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:771
 msgid "Help us! The guards are planning to execute us tomorrow!"
@@ -420,7 +420,6 @@
 msgstr "No estic preparat per a usar aquest objecte! Que l'agafe un altre."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:879
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Good! We have escaped these accursed caves! Let's get out of these mountains "
 "as quickly as possible!"
@@ -439,19 +438,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:41
 msgid "Garnad"
-msgstr ""
+msgstr "Garnad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:52
 msgid "Draka-Kura"
-msgstr ""
+msgstr "Draka-Kura"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:63
 msgid "Grug"
-msgstr ""
+msgstr "Grug"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:83
 msgid "Get Gweddry and Owaec across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Consegueix que Gweddry i Owaec creuen el riu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:112
 msgid ""
@@ -461,7 +460,6 @@
 "Hem arribat a un gran riu. Què deuríem fer? Deuríem provar a creuar-lo?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:117
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must cross this river. The undead are chasing us, and their hordes are "
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
@@ -506,7 +504,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:189
 msgid "Mal-Hakralan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Hakralan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:198
 msgid ""
@@ -538,27 +536,26 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:46
 msgid "Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Volas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:60
 msgid "Gruga-Har"
-msgstr ""
+msgstr "Gruga-Har"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:74
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:56
 msgid "Defeat enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota el lí­der enemic"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:86
 msgid "Death of Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Mort de Volas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:106
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
 msgstr "Salut, viatgers! Benvinguts al meu regne."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that "
 "attack us."
@@ -594,7 +591,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:162
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:205
 msgid "Nafga"
-msgstr ""
+msgstr "Nafga"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:172
 msgid ""
@@ -638,19 +635,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:38
 msgid "Kabak"
-msgstr ""
+msgstr "Kabak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:49
 msgid "Knutan"
-msgstr ""
+msgstr "Knutan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:72
 msgid "Mal-Bakral"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Bakral"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:88
 msgid "Reach the end of the tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "Arriba a la fi del túnel"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:110
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
@@ -716,25 +713,27 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:41
 msgid "Varrak-Klar"
-msgstr ""
+msgstr "Varrak-Klar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:54
 msgid "Unhk"
-msgstr ""
+msgstr "Unhk"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:67
 msgid "Ran-Lar"
-msgstr ""
+msgstr "Ran-Lar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:98
 msgid "Get everyone possible across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Consegueix que tothom qui siga possible creue el riu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:102
 msgid ""
 "Destroy the bridge (everyone left on the north side of the river will die, "
 "including those left on your recall list)"
 msgstr ""
+"Destrueix el riu (tothom qui estiga en la vora nord del riu morirà, incloent 
"
+"els que queden en la teua llista de crida)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:122
 msgid "Leaving any of the three heroes on the north side of the river"
@@ -753,7 +752,6 @@
 "com siga possible! Correu per les vostres- Què...?! Qui eres tu?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I'm an enginea'. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
@@ -766,7 +764,6 @@
 msgstr "Per què voldríem fer això?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:152
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I see those orcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
@@ -791,7 +788,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:168
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r dere. That's where "
 "my eq'pment is."
@@ -804,13 +800,12 @@
 msgstr "Però, voleu destruïr el pont ja, capità?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:189
-#, fuzzy
 msgid "Hm..."
 msgstr "Hmm..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:191
 msgid "Yes, blow it up."
-msgstr ""
+msgstr "Sí, destrueix-lo."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:195
 msgid "Alright! Blast'n time!"
@@ -850,7 +845,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:297
 msgid "No, wait until later."
-msgstr ""
+msgstr "No, espera fins després."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:301
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
@@ -878,15 +873,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:44
 msgid "Darg"
-msgstr ""
+msgstr "Darg"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:59
 msgid "Kraagak"
-msgstr ""
+msgstr "Kraagak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:80
 msgid "Move Gweddry to the end of the path"
-msgstr ""
+msgstr "Mou Gweddry al final del camí"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:110
 msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
@@ -894,7 +889,6 @@
 "La senda acaba prompte. Mira aquelles muntanyes que barren el nostre pas."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid ""
 "None of our troops can cross this harsh terrain. We must turn back! I told "
 "you from the beginning we should never have ventured north of the river!"
@@ -903,7 +897,6 @@
 "vaig dir des del principi que mai deuríem haver anat cap al nord del riu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:120
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! If I remember correctly, there is a lake around here, with a bridge "
 "across it. We can get through the mountains that way. And remember, if we "
@@ -939,44 +932,33 @@
 msgstr "Açò no pinta bé..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Mal-Ravanal's Capital"
 msgstr "La capital de Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:48
 msgid "Mal-Marak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Marak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:60
 msgid "Mal-Galkar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Galkar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:72
-#, fuzzy
 msgid "Ravanal-Guard"
-msgstr "Guarda reial"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:87
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:81
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:40
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid "Mal-Ravanal"
-msgstr "La capital de Mal-Ravanal"
+msgstr "Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid "Escape from the capital by killing one of the two necromancers"
-msgstr ""
-"\n"
-"Victòria:\n"
-"@Escapa de la Capital matant un dels dos necromàntics\n"
-"Derrota:\n"
-"#Mort de Gweddry\n"
-"#Mort de Dacyn"
+msgstr "Escapa de la Capital matant un dels dos necromàntics"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:124
-#, fuzzy
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
 msgstr "Hem arribat a la capital de Mal-Ravanal!"
 
@@ -989,7 +971,6 @@
 "Mal-Ravanal. Hem de tornar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:134
-#, fuzzy
 msgid ""
 "True. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
 "Still, I think we have done some good here: these enemies are delayed by our "
@@ -1006,10 +987,9 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:158
 msgid "Terraent"
-msgstr ""
+msgstr "Terraent"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
 "the Revenants, one of us knights is let free!"
@@ -1060,19 +1040,19 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:46
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:99
 msgid "Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:65
 msgid "Lanar-Skal"
-msgstr ""
+msgstr "Lanar-Skal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:99
 msgid "Find the outlaw leader in the villages and kill him"
-msgstr ""
+msgstr "Troba el lí­der dels saltejadors en els llogarets i mata'l"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:103
 msgid "Defeat the undead leader"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota el líder no mort"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:128
 msgid "Hail, Gweddry!"
@@ -1118,7 +1098,7 @@
 "I believe there is a leader behind these outlaws; kill him, and we will have "
 "defeated these bandits."
 msgstr ""
-"Em pense que aquests bandolers tenen un líder; mata'l i habrem derrotat "
+"Em pense que aquests saltejadors tenen un líder; mata'l i haurem derrotat "
 "aquests bandits."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:152
@@ -1140,11 +1120,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:220
 msgid "No outlaws in this village."
-msgstr "No hi ha bandolers en aquest llogaret."
+msgstr "No hi ha saltejadors en aquest llogaret."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:252
 msgid "Shodrano"
-msgstr ""
+msgstr "Shodrano"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:260
 msgid ""
@@ -1154,7 +1134,6 @@
 "Així que heu trobat el meu amagatall. Molt bé, crec que habré de 
matar-vos!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:264
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That's the bandit leader! Kill him, and we will have fulfilled our duty!"
 msgstr "És el líder dels bandits! Mateu-lo, i habrem complit el nostre 
deure!"
@@ -1166,10 +1145,11 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:286
 msgid "We still need to defeat these undead for the villages to be safe."
 msgstr ""
+"Encara hem de matar aquests no-morts si volem que els llogarets siguen "
+"segurs."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:292
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:335
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I have fulfilled my duty to the villages. Now I suppose I can join you in "
 "your quest."
@@ -1179,7 +1159,6 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:300
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:343
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Good job! Now, we should move onward, north. The undead scout has warned us; "
 "we must get far away from these lands. I think we should go north, and try "
@@ -1191,7 +1170,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:329
 msgid "There is still that outlaw to take care of."
-msgstr ""
+msgstr "Encara hem de preocupar-nos pels saltejadors què queden."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -1200,14 +1179,13 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:165
 msgid "Survive until end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Sobreviu fins la fi dels torns"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:65
 msgid "To add ogres to your army, keep two on the grass until end of turns"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Look, we have found a pack of Ogres. We should try to capture some to train."
 msgstr ""
@@ -1215,14 +1193,14 @@
 "entrenar-lo."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Alright. We need to keep at least two of these Ogres on the grass where they "
 "can't escape until our troops get here to capture them. Then they will have "
 "to lead us to their tribe."
 msgstr ""
 "Bé, hem de mantindre almenys dos d'aquests ogres en l'herba fins que les "
-"nostres trobes arriben ací per capturar-los."
+"nostres trobes arriben ací per capturar-los. Aleshores ens conduïran fins 
la "
+"seua tribu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:114
 msgid ""
@@ -1233,7 +1211,6 @@
 "est. Jo aniré al nord oest."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:148
-#, fuzzy
 msgid "We have let one escape. Let's hope they all don't!"
 msgstr "He deixat que un s'escape. Esperem que no ho facen tots!"
 
@@ -1242,6 +1219,8 @@
 "Our troops have caught up! Now, we will be able to recruit Ogres, since "
 "these will be able to convince their tribe to join us."
 msgstr ""
+"Les nostres tropes han arribat. Ara podre reclutar Ogres. Esperem què "
+"aquests siguen capaços de convèncer la seua tribu per a què se'ns 
unisquen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:184
 msgid ""
@@ -1255,33 +1234,32 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:41
 msgid "Mal-Akranbral"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Akranbral"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:51
 msgid "Mal-Hadanak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Hadanak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:61
 msgid "Mal-Drakanal"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Drakanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:71
 msgid "Mal-Larakan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Larakan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:91
 msgid "Mal-Xaskanat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Xaskanat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:101
 msgid "Mal-Katklagad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Katklagad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:77
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Mal-Ravanal"
-msgstr "La capital de Mal-Ravanal"
+msgstr "Derrota Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:130
 msgid "Letting any enemy unit on to your keep"
@@ -1314,7 +1292,6 @@
 msgstr "Mateu el rei!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:187
-#, fuzzy
 msgid "They killed Konrad... now, even if we save Weldyn, Wesnoth has fallen."
 msgstr ""
 "Han matat a Konrad... ara, inclús si salvem Weldyn, Wesnoth habrà caigut."
@@ -1345,7 +1322,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:48
 msgid "Mal-Rhazal"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Rhazal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:69
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
@@ -1362,7 +1339,6 @@
 "agraden els pantans. Són morts, descomposts, tot el què són ells."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:77
-#, fuzzy
 msgid "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh."
 msgstr "Supose que habrem de travessar-lo... ugh."
 
@@ -1373,7 +1349,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:87
 msgid "Khrakrahs"
-msgstr ""
+msgstr "Khrakrahs"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:94
 msgid "What is that?!?"
@@ -1416,9 +1392,8 @@
 msgstr "Açò pot ser més difícil del què havia pensat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:200
-#, fuzzy
 msgid "Now let's get out of this bog!"
-msgstr "Sortim d'aquest pantà!"
+msgstr "[Sortim d'aquest pantà!]"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
@@ -1499,25 +1474,19 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:50
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:163
 msgid "Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Dacyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:68
 msgid "Mal-Sakkat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Sakkat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:84
 msgid "Mal-Talar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Talar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid "Resist until you get further instructions from Dacyn"
-msgstr ""
-"\n"
-"Victòria:\n"
-"@Resistir fins que rebes més instruccions de Dacyn\n"
-"Derrota:\n"
-"#Mort de Gweddry"
+msgstr "Resistir fins que rebes més instruccions de Dacyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:132
 msgid ""
@@ -1535,7 +1504,6 @@
 msgstr "No! Hem de defendre aquesta caserna!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I always give my victims the honor of knowing the magnificent leader of the "
 "enormous hordes that are about to kill them. I am the grand lich Mal-"
@@ -1668,7 +1636,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:97
 msgid "Kaldor"
-msgstr ""
+msgstr "Kaldor"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:114
 msgid ""
@@ -1708,7 +1676,6 @@
 msgstr "Però de totes formes no sembla que tu tingues un pla millor!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:134
-#, fuzzy
 msgid "That is why we're at this council..."
 msgstr "Per això avui estem reunits en consell..."
 
@@ -1762,23 +1729,23 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
 msgid "Xenophobia"
-msgstr ""
+msgstr "Xenofobia"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:42
 msgid "Pelathsil"
-msgstr ""
+msgstr "Pelathsil"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:53
 msgid "Prok-Bak"
-msgstr ""
+msgstr "Prok-Bak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:68
 msgid "Elandin"
-msgstr ""
+msgstr "Elandin"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:84
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota tots els líders enemics"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:112
 msgid ""
@@ -1822,7 +1789,6 @@
 "contra els orcs."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:140
-#, fuzzy
 msgid "I am afraid that is... impossible."
 msgstr "Ho sent, però ara és impossible."
 
@@ -1880,16 +1846,16 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:42
 msgid "Wak-Rano"
-msgstr ""
+msgstr "Wak-Rano"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:55
 msgid "Mal-Arnai"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Arnai"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:73
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:72
 msgid "Defeat either enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota qualsevol dels líders enemics"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:106
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
@@ -1935,7 +1901,6 @@
 "un conflicte i bloquen el nostre camí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:126
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, orc, we can either continue this fight, or we can crush those pesky "
 "humans and battle later. Your call."
@@ -1944,7 +1909,6 @@
 "humans i barallar-nos després. Digues."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:130
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hm... I know. We will make a pact to destroy these humans, and continue our "
 "fight later. (Hopefully you will die, for then I will win our battle by "
@@ -1955,12 +1919,10 @@
 "la batalla.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:134
-#, fuzzy
 msgid "Very well, we are allies, for now. (This foolish orc will surely die.)"
-msgstr "Molt bé, serem aliats... per ara. (Aquest orc boig segurament morirà
)."
+msgstr "Molt bé, serem aliats... per ara. (Aquest orc boig segur que morirà
.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! These undead won our battle, and you will be able to enter my northern "
 "homeland!"
@@ -1979,14 +1941,13 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:42
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:41
 msgid "Mal-Skraat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Skraat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:53
 msgid "Mal-Telnarad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Telnarad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:93
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have reached the borders of the undead land. Surely you do not mean to go "
 "forward - we will all die if we do! We should turn North and help Owaec, "
@@ -1994,7 +1955,7 @@
 msgstr ""
 "Hem aplegat a les fronteres de la terra dels no-morts. Espere que no vulgues "
 "seguir- morirem si ho fem! Deuríem girar cap al nord i ajudar Owaec, capità 
"
-"dela caserna del nord, a resistir front als no-morts."
+"de la caserna del nord, a resistir front als no-morts."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:97
 msgid ""
@@ -2050,7 +2011,6 @@
 msgstr "Noo!!! No podré promocionar si fugen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:156
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are right. It is foolish to go onward - we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
@@ -2090,7 +2050,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:42
 msgid "Mal-Karanad"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Karanad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:85
 msgid ""
@@ -2144,15 +2104,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:57
 msgid "Mal-Tar"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Tar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:71
 msgid "Mal-Kallat"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Kallat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:94
 msgid "Defeat either enemy necromancer"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota qualsevol dels nigromants"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:117
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
@@ -2214,30 +2174,29 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:55
 msgid "Halrad"
-msgstr ""
+msgstr "Halrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:69
 msgid "Halric"
-msgstr ""
+msgstr "Halric"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:83
 msgid "Halrod"
-msgstr ""
+msgstr "Halrod"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:98
 msgid "Mal-Grekulak"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Grekulak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:113
 msgid "Mal-Xakralan"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Xakralan"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:128
 msgid "Mal-Uknalu"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Uknalu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:222
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will fight soon, my lord. Look, night approaches; they will soon attack. "
 "I hope we can hold them off."
@@ -2246,12 +2205,10 @@
 "Espere que puguem contenir-los."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:226
-#, fuzzy
 msgid "Very well. But this... Mal-Ravanal, that you spoke of, is he here?"
 msgstr "Molt bé. Però aquest ... Mal-Ravanal del qual parleu, està ací?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:230
-#, fuzzy
 msgid "I do not sense his magic, but he might be concealing his presence."
 msgstr "No ho crec, però potser estiga ací, amagat."
 
@@ -2264,17 +2221,14 @@
 "la nit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:246
-#, fuzzy
 msgid "The undead are tearing down our defences!"
 msgstr "Mireu, els no-morts traspassen les nostres defenses!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:270
-#, fuzzy
 msgid "I have died, and with me gone the city shall fall."
-msgstr "He mort, i la meua ciutat caurà."
+msgstr "He mort, i la meua ciutat caurà amb mi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:282
-#, fuzzy
 msgid "Look, the sun has risen, and the undead are retreating."
 msgstr "Mireu, el Sol està sortint. Els no-morts es retiren."
 
@@ -2283,14 +2237,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:300
-#, fuzzy
 msgid "I come bearing a message from my leader."
 msgstr "Porte un missatge del meu líder."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:304
-#, fuzzy
 msgid "Very well, you may read it. It might tell us something useful."
-msgstr "Molt bé, pots llegir-lo. (Potser ens conte quelcom útil)."
+msgstr "Molt bé, pots llegir-lo. (Potser ens conte quelcom útil.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:308
 msgid ""
@@ -2306,14 +2258,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:312
-#, fuzzy
 msgid ""
 "What is the point of this message? Does it consist of anything more than "
 "insults?"
 msgstr "Quin és el propòsit d'aquest missatge? Tot el què fa és 
insultar-nos!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:316
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The point is that you did not defeat my Lord's minions, it was others doing "
 "the work for you! The mighty Gweddry himself would last but a few moments in "
@@ -2321,7 +2271,7 @@
 "Gweddry, to a contest, a battle."
 msgstr ""
 "La qüestió és què Gweddry no podria haver matat els batallons dels meus "
-"senyors sense l'ajuda dels seus esclaus! Dubte què Gweddry poguera aguantar "
+"senyors sense l'ajuda dels seus esclaus! Dubte que Gweddry poguera aguantar "
 "dos segons en combat. I el meu senyor ho provarà. Et reta, Gweddry, a un "
 "repte, a una batalla."
 
@@ -2334,44 +2284,40 @@
 "seua victòria!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:324
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That only proves you are a coward. Nevertheless, these are his terms: You "
 "pick your six best warriors and he will pick his six best. Then you will "
 "fight, to the death; until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
-"Això només prova què eres un cobard. De totes formes, aquestes són les 
seues "
+"Això només prova què eres un covard. De totes formes, aquestes són les 
seues "
 "condicions: tu agafes els teus sis millors guerrers i jo agafaré els meus. "
 "Aleshores lluitarem a mort, fins què un d'ambdós siga destruït!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:328
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gweddry, I don't think you should accept. He is bound to bring more than six "
 "Undead to the battle; he will bring an army!"
 msgstr ""
-"Gweddry, pense que no deuríes acceptar. Portarà més de 7 no-morts a la "
+"Gweddry, pense que no deuries acceptar. Portarà més de sis no-morts a la "
 "batalla, portarà un exèrcit sencer!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:332
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I think you should accept. There is a small chance that it will be a "
 "fair fight, and otherwise we will definitely have to face his whole undead "
 "army."
 msgstr ""
 "Bé, pense que deuries acceptar. Açò almenys garanteix una lluita una mica "
-"neta, mentres que sinò acceptes habrem d'afrontar la totalitat de l'exèrcit 
"
+"neta, mentres que sinó acceptes haurem d'afrontar la totalitat de l'exèrcit 
"
 "dels no-morts."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:336
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I will simplify your choice. Accept, coward, or face the onslaught of my "
 "lord's hordes at dawn tomorrow!"
 msgstr ""
 "Simplificaré la teua elecció. Accepta o enfronta't a la violència de les "
-"hordes del meu senyor, com el cobard què eres."
+"hordes del meu senyor, com el covard què eres."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:342
 msgid ""
@@ -2408,7 +2354,6 @@
 "les fronteres orientals de Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:9
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
 "missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood. "
@@ -2420,14 +2365,14 @@
 "negra."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:13
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Every day the terror grew greater, until the citizens of the eastern "
 "villages were forced to send a messenger to the King. The messenger rode "
 "hard for many days and nights, and finally reached the city of Weldyn."
 msgstr ""
-"Cada dia creixia el terror, fins què els ciutadans dels llogarets de l'est "
-"es van veure forçats a enviar un missatger al Rei."
+"Cada dia creixia el terror, fins que els ciutadans dels llogarets de l'est "
+"es van veure forçats a enviar un missatger al rei. El missatger cavalcà "
+"durant molts dies i nits, i finalment aplegà a la ciutat de Weldyn. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:18
 msgid ""
@@ -2436,29 +2381,33 @@
 "earlier on the southern border, attacks by Undead. Dacyn outlined a plan to "
 "combat these intrusions."
 msgstr ""
+"Quan el Rei rebé notícies del problema, el seu conseller Dacyn tenia molt a 
"
+"dir . Segons semblava, aquests atacs estaven relacionats amb altres similars "
+"anteriors a la frontera Sud, atacs dels no-morts. Dacyn va crear un pla per "
+"a combatre aquestes intrusions."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the days of the king Garard I, three outposts had been built along the "
 "south-eastern border to stop Orcish raiders from the east from entering "
 "Wesnoth. Since that time, the lands beyond the mountains had turned to "
 "marsh, and the orcs had left the mountains for the lands in the North."
 msgstr ""
-"Als temps del rei Garard I, s'havien construït tres casernes a les fronteres 
"
-"orientals per evitar què els atracadors orcs entraren a Wesnoth per l'est. "
-"Des d'aleshores, les terres més enllà de les muntanyes s'havien tornar "
-"pantans, i els orcs les havien deixat per partir cap a les terres del nord."
+"Als temps del Rei Garard I, es van construïr tres casernes al llarg de la "
+"frontera oriental per tal d'evitar que els genets orcs entraren a Wesnoth "
+"per l'Est. Des d'aleshores, les terres rere les muntanyes s'havien convertit "
+"en [...], i els orcs havien abandonat les muntanyes per dirigir-se a les "
+"terres del Nord."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One of them, the South Guard, had been the site of the previous attacks. "
 "Konrad II decided to re-man the other outposts also. He sent two of the most "
 "promising young officers to them."
 msgstr ""
-"Konrad II va decidir rearmar aquestes casernes. Envià tres dels seus joves "
-"oficials més prometedors per protegir els colons."
+"Un d'elles, la caserna del Sud, havia sigut objecte dels atacs previs. "
+"Konrad II va decidir rearmar altres casernes també. Hi envià dos joves i "
+"prometedors oficials."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:31
 msgid ""
@@ -2467,437 +2416,18 @@
 "Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage. It is with them this "
 "story is concerned."
 msgstr ""
+"Un cavaller, Deoran, ja estrobava en la caserna del Sud. Va enviar Owaec, "
+"d'un clan noble, a la caserna del Nord. Enmig envià Gweddry, qui seria "
+"acompanyat per Dacyn el mag. És d'ells de qui parla aquesta història."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:35
-#, fuzzy
 msgid ""
 "All went well once the King's forces arrived. There were no attacks for "
 "several weeks, and Gweddry's men started to grow uncautious. Then, at dawn "
 "one day, Gweddry and his men were roused by startled cries of the night "
 "watchmen..."
 msgstr ""
-"Tot anava bé després de què les forces del Rei arribaren. No van haver 
atacs "
-"durant setmanes, i els homes de Gweddry començaren a ser poc cautelosos."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Get Gweddry to Weldyn\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Death of Konrad II"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Porta Gweddry a Weldyn\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort de Owaec\n"
-#~ "#Mort de Konrad II"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Escape from the Orcish Prisons\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Escapa de les presons orques\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ " #Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort d'Owaec"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Get Gweddry and Owaec across the river\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Consegueix que Gweddry i Owaec creuen el riu\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort d'Owaec"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Volas"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Derrotar el líder enemic\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort de Volas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the end of the tunnel\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Aplegar a la fi del túnel\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Fi dels torns"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Get everyone possible across the river\n"
-#~ "@Destroy the bridge (everyone left on the wrong side of the river will "
-#~ "die, including everyone left on your recall list)\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry or leaving him on the river's north side\n"
-#~ "#Death of Dacyn or leaving him on the river's north side\n"
-#~ "#Death of Owaec or leaving him on the river's north side"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria\n"
-#~ "@Consegueix què tothom qui siga possible creue el riu\n"
-#~ "@Destrueix el riu (tothom qui estiga en la vora equivocada del riu "
-#~ "morirà, incloent els què queden en la teua llista de cridar\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry o deixar-lo en la vora nord del riu\n"
-#~ "#Mort de Dacyn o deixar-lo en la vora nord del riu\n"
-#~ "#Mort d'Owaec o deixar-lo en la vora nord del riu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the end of the path\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Arriba al final del camí\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort de Owaed"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find the outlaw leader in the villages and kill him\n"
-#~ "@Defeat the undead leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Troba el líder malfactors en els llogarets i mata'l\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort de Owaec"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Keep at least two ogres on the grass until your troops catch up with "
-#~ "you\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Mantindre almenys dos ogres en l'herba fins que les teues tropes es "
-#~ "reunisquen amb tu\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort d'Owaec"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Mal-Ravanal\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Letting any enemy unit onto your keep"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Derrotar Mal-Ravanal\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort d'Owaec\n"
-#~ "#Mort de Sudoc\n"
-#~ "#Deixar qualsevol unitat enemiga onto your keep."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Mal-Ravanal\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Mort de Mal-Ravanal\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Derrotar tots els líders enemics\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort d'Owaec"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat either of the enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Derrotar qualsevol dels líders enemics\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort d'Owaec\n"
-#~ "#Fi dels torns."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat either the necromancer or the lich\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Derrotar el necromàntic o el lich\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Fi dels torns"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Kill the enemy Lich\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Matar el Lich enemic\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort d'Owaec"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat one of the necromancers\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Derrotar un dels necromàntics\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Fi dels torns"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Survive the night\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Death of Konrad"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Sobreviure a la nit\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort d'Owaec\n"
-#~ "#Mort de Konrad"
-
-#~ msgid "Fifty gold pieces."
-#~ msgstr "Cinquanta peces d'or."
-
-#~ msgid "Very well, but you only get it once the bridge is down."
-#~ msgstr "Molt bé, però només te les donarem quan el pont haja caigut."
-
-#~ msgid ""
-#~ "All right, now everyone across the bridge! Anyone left on this side when "
-#~ "the bridge is exploded will be left to their own devices!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Perfecte, ara... que tothom creue el pont! Qualsevol que es quede en "
-#~ "aquesta vora quan explote el pont serà abandonat a la seua sort!"
-
-#~ msgid "I believe you owe me some money first."
-#~ msgstr "Crec que deurieu donar-me alguna quantitat abans."
-
-#~ msgid "What? Y'got no need a me se'vices? I quit!"
-#~ msgstr "Què? No necessiteu els meus servicis? Me'n vaig!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "He says: 'Well, you have defeated some of my captains. Good job. But that "
-#~ "was only a small fraction of my horde. It would be very easy for me to "
-#~ "defeat you. But I don't think it would do justice to my power. I mean my "
-#~ "own power, not the power of my legions. And that brings me to my second "
-#~ "point. You, Gweddry, as a commander, are a coward. You claim to have "
-#~ "defeated my lord's captains, but it was really your hordes, not you.'"
-#~ msgstr ""
-#~ "Diu: Bé, heu derrotat alguns dels meus capitans. Bon treball. Però això 
"
-#~ "era només una xicoteta fracció de les meues hordes. Seria molt fàcil 
per "
-#~ "mi derrotar-vos. Però pense què això no faria justícia al meu poder, 
sinò "
-#~ "al de les meues legions. I això em porta al segon punt. Tu, Gweddry, com "
-#~ "a comandant, eres un cobard. Proclames haver derrotat un dels meus "
-#~ "capitans, però ho han fet els teus exèrcits, no tu."
-
-#~ msgid ""
-#~ " It is nice to have a $R1.type among us! My guess is $R1.user_description "
-#~ "will be able to shoot these devils without them doing anything about it, "
-#~ "since most orcs are melee."
-#~ msgstr ""
-#~ "És genial tindre un $R1.type amb nosaltres! Un $R1.user_description podrà
 "
-#~ "disparar a aquests dimonis sense què puguen fer res, ja que la majoria "
-#~ "dels orcs són de tipus melee."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dacyn! Good, now we can try to escape. Do you know any way to get out?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dacyn! Bé, ara podem intentar escapar. Saps alguna manera de sortir?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "No, but I think I can be of some help. I think I have found out where the "
-#~ "key to the door is!"
-#~ msgstr ""
-#~ "No, però pense que puc ser d'alguna ajuda. Crec què he descobert on està
 "
-#~ "la clau de la porta!"
-
-#~ msgid "Really? Where?"
-#~ msgstr "De veres? On?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The wall of the northern part of my cell, and right outside of it, is "
-#~ "thinner than everywhere else. I think there is a hidden door there. Come, "
-#~ "let us see!"
-#~ msgstr ""
-#~ "La paret nord de la meua cel·la, és més prima que la resta. Pense que 
hi "
-#~ "ha una porta amagada allí. Vinga, anem a veure!"
-
-#~ msgid "Huh! A guard. Lets see how quickly we can kill it."
-#~ msgstr "Huh! Un guarda. Veiem com de depressa podem matar-lo."
-
-#~ msgid "Yeah, here you go. Now blow this thing up."
-#~ msgstr "És clar, ací tens. Ara destrueix aquesta cosa."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Good! We have managed to capture some Ogres. We can now recruit them into "
-#~ "our army."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bé!Hem conseguit capturar alguns ogres. Ara els podem reclutar per al "
-#~ "nostre exèrcit."
-
-#~ msgid "Racial Warfare"
-#~ msgstr "Confrontació racial"
-
-#~ msgid ""
-#~ "At first the settlers suspected raiders, but there was nothing east of "
-#~ "them but a small mountain range and miles of swamp."
-#~ msgstr ""
-#~ "Primer els colons sospitaren dels atracadors, però no hi havia res a "
-#~ "l'est d'ells excepte una xicoteta serrania i milers de quilòmetres de "
-#~ "pantans."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The messenger rode hard for many days and nights, and finally reached the "
-#~ "city of Weldyn."
-#~ msgstr ""
-#~ "El missatger viatjà durant dies i nits per durs camins, i finalment "
-#~ "aplegà a la ciutat de Weldyn."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The King received news of the problem, and, with the help of the White "
-#~ "Mage Dacyn, decided upon a plan to save the eastern settlers."
-#~ msgstr ""
-#~ "El Rei va rebre les noves, i, amb l'ajut del Mag Blanc Dacyn, van optar "
-#~ "per un pla per salvar els colons de l'est."
-
-#~ msgid ""
-#~ " In the north he sent Owaec, a leader from the clans. In the south, he "
-#~ "sent Sudoc, an accomplished fencer. And in the middle, in the place most "
-#~ "likely to be attacked, he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn "
-#~ "the mage."
-#~ msgstr ""
-#~ "Al nord va enviar Owaec, un líder dels clans. Al sud envià Sudoc, un "
-#~ "espadatxí de renom. I al mig, al lloc més propens a ser atacat, envià "
-#~ "Gweddry, qui anà acompanyat per Dacyn el mag."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Then, at dawn one day, Gweddry and his men were roused by startled cry of "
-#~ "the night watchmen..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aleshores, un matí a l'alba, els crits dels vigilants nocturns van "
-#~ "despertar Gweddry i els seus homes..."
+"Tot anava bé una vegada arribaren les forces del Rei. No es van produïr "
+"atacs durant vàries setmanes, i els homes de Gweddry van començar a ser poc 
"
+"cautelosos. Aleshores, un dia a l'alba, Gweddry i els seus homes es van "
+"despertar pels crits del vigilants nocturns..."
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.32 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.33
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.32 Tue Mar 29 07:49:36 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po   Tue Mar 29 19:01:04 2005
@@ -1,3 +1,4 @@
+# translation of ca.po to Català
 # Catalan translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
@@ -9,13 +10,13 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-29 09:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-13 23:22+0100\n"
-"Last-Translator: Carles Company Soler <address@hidden>\n"
-"Language-Team: <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-29 20:51+0200\n"
+"Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10\n"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
@@ -46,9 +47,8 @@
 msgstr "La Bandera Negra"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Slowhand"
-msgstr "Slowhand"
+msgstr "Derrota Slowhand"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:30
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:35
@@ -61,9 +61,8 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:31
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:210
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:31
-#, fuzzy
 msgid "Death of Kapou'e"
-msgstr "Kapou'e"
+msgstr "Mort de Kapou'e"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:34
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:39
@@ -75,7 +74,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:50
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:214
 msgid "Death of Grüü"
-msgstr ""
+msgstr "Mort de Grüü"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:38
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:44
@@ -85,7 +84,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:218
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:35
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Fi dels torns"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:47
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:52
@@ -145,8 +144,7 @@
 msgstr "Jo? Et demostraré que no soc un covard!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:174
-msgid ""
-"It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
+msgid "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find 
reinforcements."
 msgstr "No és hora de barallar-se! Jo els contendré, aneu a cercar 
reforços."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:179
@@ -199,8 +197,7 @@
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "to flee!"
-msgstr ""
-"Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per fugir!"
+msgstr "Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per 
fugir!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:312
 msgid ""
@@ -236,16 +233,16 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:27
 msgid "Defend Prestim successfully for four days"
-msgstr ""
+msgstr "Defensa Prestim durant quatre dies"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:31
 msgid "Destruction of a tower of Prestim"
-msgstr ""
+msgstr "Destrucció d'una torre de Prestim"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:43
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:107
 msgid "Death of Inarix"
-msgstr ""
+msgstr "Mort de Inarix"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:66
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:134
@@ -272,8 +269,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:224
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they' ll break clean off on them."
-msgstr ""
-"Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra elles."
+msgstr "Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra 
elles."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:230
 msgid ""
@@ -351,10 +347,8 @@
 msgstr "Ara són massa nombrosos, RETIRADA !"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:434
-msgid ""
-"The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
-msgstr ""
-"Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no vindrien mai."
+msgid "The Great Horde at last! I was beginning to think they would never 
come."
+msgstr "Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no vindrien 
mai."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:440
 msgid ""
@@ -389,9 +383,8 @@
 msgstr "El Desert de la Mort"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Ar Dant"
-msgstr "Ar Dant"
+msgstr "Derrota Ar Dant"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:40
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:39
@@ -399,7 +392,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:43
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:54
 msgid "Death of a Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Mort d'un Xaman"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:66
 msgid "Ar Dant"
@@ -446,8 +439,7 @@
 "al mapa antes de que el sol estigui a dalt."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:158
-msgid ""
-"Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
+msgid "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert 
pillagers."
 msgstr "Alerta! Se sap que aquest oasi és un cau de lladres i "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:184
@@ -463,7 +455,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:27
 msgid "Defeat Albert and his troops"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota Albert i les seves tropes"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:70
 msgid "Albert"
@@ -478,8 +470,7 @@
 "dia. Matem-los a tots i retornem aquesta terra a la nostra gent!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:117
-msgid ""
-"We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
+msgid "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' 
land!"
 msgstr ""
 "Ens ataquen els humans! Afanyem-nos, hem de defensar la terra dels nostres "
 "pares!"
@@ -538,11 +529,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:95
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on river Gork"
-msgstr ""
+msgstr "Du Inarix i al menys a quatre sauris al fort del riu Gork"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:111
 msgid "Death of more than 5 saurians"
-msgstr ""
+msgstr "Mort de més de 5 sauris"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:196
 msgid "Plonk"
@@ -638,7 +629,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:27
 msgid "Survive the Shan Taum menace for 20 turns"
-msgstr ""
+msgstr "Sobreviu a la amenaça de Shan Taum durant 20 torns"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:62
 msgid "Shan Taum"
@@ -699,8 +690,7 @@
 msgstr "De veritat? I que beuràs amb ella? Licor de menta?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:155
-msgid ""
-"Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
+msgid "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the 
Smug."
 msgstr ""
 "Impacient, Kapou'e va llançar un atac sobre el seu company orc Shan Taum el "
 "Contrabandista."
@@ -790,7 +780,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:28
 msgid "Chase all elves from the western bank of river Bork"
-msgstr ""
+msgstr "Mata tots els Elfs del Bosc Silenciós"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:67
 msgid "Lucile"
@@ -876,11 +866,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:27
 msgid "Rescue the Shamans"
-msgstr ""
+msgstr "Rescata els Xamans"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:31
 msgid "Bring the Shamans and Kapou'e to the sign post"
-msgstr ""
+msgstr "Du els Xamans i Kapou'e a la senyal"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:69
 msgid "Etheliel"
@@ -919,8 +909,7 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:190
-msgid ""
-"Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gor."
+msgid "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag 
Gor."
 msgstr ""
 "Llavors, Kapou'e llançà el seu atac desesperat per aturar el setge de Barag 
"
 "Gor."
@@ -1014,8 +1003,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:390
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
-msgstr ""
-"Aha! Sorpresa! Pensaves que podrieu creuar les terres dels elfs sense perill!"
+msgstr "Aha! Sorpresa! Pensaves que podrieu creuar les terres dels elfs sense 
perill!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:411
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
@@ -1026,10 +1014,8 @@
 msgstr "Estan destruint el nostre castell! Veniu a rescatar-me elfs!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:445
-msgid ""
-"At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their quag!"
-msgstr ""
-"Al teu servei, Etheliel. Empenyerem aquestes criatures malignes al seu cau."
+msgid "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their 
quag!"
+msgstr "Al teu servei, Etheliel. Empenyerem aquestes criatures malignes al 
seu cau."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:7
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
@@ -1037,7 +1023,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:42
 msgid "Kill all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Mata tots els líders enemics"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:80
 msgid "Na-Mana"
@@ -1109,15 +1095,8 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:27
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:206
-#, fuzzy
 msgid "Move Kapou'e to the end of the mountains"
-msgstr ""
-"\n"
-"Victòria:\n"
-"@Porta Kapou'e al final de les muntanyes\n"
-"Derrota:\n"
-"#Mort de Kapou'e\n"
-"#Fi dels torns"
+msgstr "Porta Kapou'e al final de les muntanyes"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:79
 msgid "Kwili"
@@ -1143,8 +1122,7 @@
 msgstr "Que fan aquests orcs aquí? Haurien d'estar massa cansats per viure."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:137
-msgid ""
-"I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
+msgid "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye 
lands."
 msgstr ""
 "Mai no he arribat tan enfora, estem creuant la frontera de les terres de "
 "l'Ull Negre."
@@ -1358,148 +1336,3 @@
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Gal·leó Pirata"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Slowhand\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Derrotar Slowhand\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Kapou'e\n"
-#~ "#Mort de Grüü\n"
-#~ "#Fi dels torns"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defend Prestim successfully for four days\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Destruction of a tower of Prestim\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of Inarix"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Defensa Prestim durant quatre dies\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Destrucció d'una torre de Prestim\n"
-#~ "#Mort de Kapou'e\n"
-#~ "#Mort de Grüü\n"
-#~ "#Mort d'Inarix"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Ar Dant\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Derrota Ar Dant\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Kapou'e\n"
-#~ "#Mort de Grüü\n"
-#~ "#Mort d'un bruixot"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Albert and his troops\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Derrota a Albert i les seves tropes\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Kapou'e\n"
-#~ "#Fi dels torns"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Survive the Shan Taum menace for 20 turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Sobreviu a la amenaça de Shan Taum\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Kapou'e\n"
-#~ "#Mort de Grüü\n"
-#~ "#Mort d'un bruixot"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Chase all elves from the western bank of river Bork\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Mata tots els Elfs del Bosc Silenciós\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Kapou'e\n"
-#~ "#Mort de Grüü\n"
-#~ "#Mort d'un bruixot"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Rescue the Shamans\n"
-#~ "@Bring the Shamans and Kapou'e to the sign post\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Rescata els Xamans\n"
-#~ "@Du els Xamans i Kapou'e a la senyal\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Kapou'e\n"
-#~ "#Mort de Grüü\n"
-#~ "#Mort d'un Xaman\n"
-#~ "#Final dels torns"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Kill all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Mata tots els líders enemics\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Fi dels torns\n"
-#~ "#Mort de Kapou'e\n"
-#~ "#Mort de Grüü\n"
-#~ "#Mort d'un bruixot"
-
-#~ msgid "Argh! I'm done. My people is dommed!"
-#~ msgstr "Argh! Estic acabat! La meva gent està perduda!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.24 wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.25
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.24  Tue Mar 29 07:49:36 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po    Tue Mar 29 19:01:04 2005
@@ -1,22 +1,22 @@
+# translation of ca.po to Català
 # Catalan translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
 # Pau Rul·lan Ferragut <address@hidden>, 2004, 2005.
 #
-#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-29 09:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-11 17:57+0100\n"
-"Last-Translator: \n"
-"Language-Team: <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-29 20:56+0200\n"
+"Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10\n"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:6
 msgid "The Dark Hordes"
@@ -48,7 +48,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:30
 msgid "Clear the land of monsters"
-msgstr ""
+msgstr "Neteja la zona de monstres"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:34
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:35
@@ -59,9 +59,8 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:33
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:57
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid "Death of Gwiti Ha'atel"
-msgstr "Gwiti Ha'atel"
+msgstr "Mort de Gwiti Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:38
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:39
@@ -71,7 +70,7 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:37
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:61
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Fi dels torns"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:46
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:47
@@ -122,7 +121,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:31
 msgid "Defeat your brother Nati Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota el teu germà Nati Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:61
 msgid "Nati Ha'atel"
@@ -154,8 +153,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:96
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die...again."
-msgstr ""
-"Acaba amb les teves ximpleries, boig, i preparat per morir... un altre cop."
+msgstr "Acaba amb les teves ximpleries, boig, i preparat per morir... un altre 
cop."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:101
 msgid ""
@@ -192,8 +190,7 @@
 msgstr "És el final. Estic acabat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:144
-msgid ""
-"I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
+msgid "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe 
it."
 msgstr ""
 "Jo... he fallat en guanyar aquesta batalla. He sigut derrotat. No ho puc "
 "creure."
@@ -243,9 +240,8 @@
 msgstr "Confrontació"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid "Slay Leonard"
-msgstr "Leonard"
+msgstr "Mata Leonard"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:54
 msgid "Leonard"
@@ -268,8 +264,7 @@
 msgstr "Veig que per fi el teu patètic regne mobilitza les seves tropes."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:100
-msgid ""
-"So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
+msgid "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. 
Die!"
 msgstr "Així que tu ets el responsable de la derrota de la Pedra d'Erzen. 
Mor!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:104
@@ -309,8 +304,7 @@
 msgstr "Senyor Aretu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:150
-msgid ""
-"Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
+msgid "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those 
undead!"
 msgstr ""
 "Leonard és mort? Oh, quin dia més trist. Anem, homes, anem a destruir "
 "aquells no morts!"
@@ -325,14 +319,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:159
 msgid "After the death of Leonard, Gwiti must now achieve a new objective"
-msgstr ""
+msgstr "Després de la mort de Leonard, Gwiti ha d'aconseguir un nou objectiu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:162
-#, fuzzy
 msgid "Move Gwiti to the end of the mountain pass"
-msgstr ""
-"NEW OBJECTIVE\n"
-"@Dur a Gwiti fins al final del pas de la muntanya."
+msgstr "Du Gwiti fins al final del pas de la muntanya"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:188
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
@@ -348,8 +339,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:225
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
-msgstr ""
-"Phew... segur que els febles humans estaran massa cansats per seguir-me!"
+msgstr "Phew... segur que els febles humans estaran massa cansats per 
seguir-me!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:230
 msgid "Tanar"
@@ -360,10 +350,8 @@
 msgstr "Oh, no, fugir dels nans per ser pres pels no morts."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:241
-msgid ""
-"Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
-msgstr ""
-"Qui ets tu? Si ets un monstre dels nans, pot ser et consideri un aliat."
+msgid "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an 
ally."
+msgstr "Qui ets tu? Si ets un monstre dels nans, pot ser et consideri un 
aliat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:245
 msgid ""
@@ -398,7 +386,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:25
 msgid "Move Gwiti to take the Book"
-msgstr ""
+msgstr "Agafa el llibre amb Gwiti"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:57
 msgid "Urind"
@@ -436,8 +424,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:115
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
-msgstr ""
-"Malaït sia! Com feren els elfs per conseguir que un nigromant s'unís a 
ells?"
+msgstr "Malaït sia! Com feren els elfs per conseguir que un nigromant s'unís 
a ells?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:120
 msgid "I side not with either of you!"
@@ -479,10 +466,8 @@
 msgstr "Maleeixo aquell nigromant! Per què havia de venir aquí?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:231
-msgid ""
-"At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
-msgstr ""
-"Per fi! És aquest! Ara puc riure follament tal i com els vertaders malvats!"
+msgid "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always 
must!"
+msgstr "Per fi! És aquest! Ara puc riure follament tal i com els vertaders 
malvats!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:247
 msgid ""
@@ -497,9 +482,8 @@
 msgstr "Dins de la Torre"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "Find Crelanu's Book"
-msgstr "El Llibre de Crelanu"
+msgstr "Troba el Llibre de Crelanu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:159
 msgid ""
@@ -547,12 +531,10 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:336
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-msgstr ""
-"Suposo que aquestes trenta peces de coure no haurien de ser problema..."
+msgstr "Suposo que aquestes trenta peces de coure no haurien de ser 
problema..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:362
-msgid ""
-"The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
+msgid "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of 
them."
 msgstr ""
 "El cofre era buit excepte per unes quantes deixalles. La màgia s'ha anat amb 
"
 "elles."
@@ -594,10 +576,8 @@
 "fred."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:585
-msgid ""
-"This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
-msgstr ""
-"Aquest no és el tom que Crelanu escrigué... però parla de la seva 
situació!"
+msgid "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its 
whereabouts!"
+msgstr "Aquest no és el tom que Crelanu escrigué... però parla de la seva 
situació!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:590
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
@@ -617,11 +597,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:25
 msgid "Move Gwiti to the Tower of Sorcery"
-msgstr ""
+msgstr "Mou Gwiti fins la Torre de Bruixeria"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:29
 msgid "Kill both enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Mata als dos líders enemics"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:57
 msgid "Quirind"
@@ -718,9 +698,8 @@
 msgstr "Mentre fogien de Wesnoth, Gwiti va entrar a les torres dels orcs."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:53
-#, fuzzy
 msgid "Take the Skull of Agarash"
-msgstr "La Calavera de Agarash"
+msgstr "Agafa la Calavera de Agarash"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:81
 msgid "Karz Gholum"
@@ -752,8 +731,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:142
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
-msgstr ""
-"Un esperit fosc? Segurament és un senyal del meu mestratge dels no morts!"
+msgstr "Un esperit fosc? Segurament és un senyal del meu mestratge dels no 
morts!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:147
 msgid ""
@@ -811,8 +789,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:260
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
-msgstr ""
-"Ha passat molt de temps des de la darrera vegada que vaig combatre jo mateix!"
+msgstr "Ha passat molt de temps des de la darrera vegada que vaig combatre jo 
mateix!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:4
 msgid "Underground Pool"
@@ -820,11 +797,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:19
 msgid "Move Gwiti or Tanar into the water"
-msgstr ""
+msgstr "Porta Gwiti o Tanar fins a l'aigua"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:27
 msgid "Death of Tanar"
-msgstr ""
+msgstr "Mort de Tanar"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:63
 msgid "Geldar"
@@ -934,122 +911,3 @@
 "repentina i es va desintegrar, separant els germans i portant-los fins a la "
 "costa. Aquest fou el començament del Despertar de les Hordes Obscures."
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Clear the land of monsters\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Neteja la zona de monstres\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Fi dels torns"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat your brother Nati Ha'atel\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Derrota al teu germà Nati Ha'atel\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Fi dels torns"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Slay Leonard\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Mata Leonard\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Fi dels torns"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti to take the Book\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Agafar el llibre amb Gwiti\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gwiti\n"
-#~ "#Fi dels torns"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find Crelanu's Book\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Troba el Llibre de Crelanu\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gwiti Ha'atel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti to the Tower of Sorcery\n"
-#~ "@Kill both enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Mou Gwiti fins la Torre de Bruixeria\n"
-#~ "@Mata als dos líders enemics\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Fi dels torns"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Take the Skull of Agarash\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Agafa la Calavera de Agarash\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Fi dels torns"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti or Tanar into the water\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Gwiti\n"
-#~ "#Death of Tanar"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Porta Gwiti o Tanar fins a l'aigua\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gwiti\n"
-#~ "#Mort de Tanar"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]