wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sl.po wesnoth/sl.po


From: Susanna BjŲrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sl.po wesnoth/sl.po
Date: Tue, 29 Mar 2005 14:25:09 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/03/29 19:25:09

Modified files:
    po/wesnoth-httt: sl.po 
    po/wesnoth   : sl.po 

Log message:
    Updated Slovenian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po.diff?tr1=1.25&tr2=1.26&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sl.po.diff?tr1=1.44&tr2=1.45&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po:1.25 wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po:1.26
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po:1.25 Tue Mar 29 07:49:36 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po    Tue Mar 29 19:25:08 2005
@@ -4,7 +4,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-29 09:35+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"Last-Translator: lynx\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -14,41 +14,41 @@
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
 msgid "Heir to the Throne"
-msgstr ""
+msgstr "Prestolonaslednik"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Bojevnik"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(najni√Ö¬ĺja zahtevnost)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:11
 msgid "Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Junak"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(najvi√Ö¬°ja zahtevnost)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "Champion"
-msgstr ""
+msgstr "Prvak"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:13
 msgid ""
 "Fight to gain back the throne of Wesnoth, of which you are the legitimate "
 "heir."
-msgstr ""
+msgstr "Borite se za vrnitev na prestol Wesnotha, ki vam legitimno pripada."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
-msgstr ""
+msgstr "Izbira je nujna"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:23
 msgid "Defeat either of the enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Premagaj enega od nasprotnikov"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:27
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:67
@@ -77,7 +77,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:28
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:28
 msgid "Death of Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad umre"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:31
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:71
@@ -102,7 +102,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:32
 msgid "Death of Delfador"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador umre"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:35
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:75
@@ -115,7 +115,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:91
 msgid "Death of Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Li'sar umre"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:39
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:79
@@ -138,7 +138,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:95
 msgid "Death of Kalenz"
-msgstr ""
+msgstr "Kalenz umre"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:50
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:96
@@ -170,16 +170,16 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:47
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:142
 msgid "Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:60
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:130
 msgid "Urug-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Telfar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:78
 msgid "Unan-Ka'tall"
-msgstr ""
+msgstr "Unan-Ka'tall"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:138
 msgid ""
@@ -403,23 +403,23 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:32
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Poteze se izte√Ą¬ćejo"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:109
 msgid "Haliel-Maga"
-msgstr ""
+msgstr "Haliel-Maga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:124
 msgid "Heford"
-msgstr ""
+msgstr "Heford"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:138
 msgid "Sir Kalm"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Kalm"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:153
 msgid "Asheviere"
-msgstr ""
+msgstr "Asheviere"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:178
 msgid ""
@@ -481,32 +481,33 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:21
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:24
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Premagaj vse sovra√Ö¬ĺne voditelje"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:27
 msgid "Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires"
 msgstr ""
+"Premagaj enega sovra√Ö¬ĺnega voditelja in se do izteka potez upiraj ostalim"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:58
 msgid "Dwaba-Kukai"
-msgstr ""
+msgstr "Dwaba-Kukai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:74
 msgid "Managa'Gwin"
-msgstr ""
+msgstr "Managa'Gwin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:107
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:218
 msgid "Bugg"
-msgstr ""
+msgstr "Bugg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:119
 msgid "Xnamas"
-msgstr ""
+msgstr "Xnamas"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:131
 msgid "Inalai"
-msgstr ""
+msgstr "Inalai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:164
 msgid ""
@@ -676,7 +677,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:62
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:499
 msgid "Delfador"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:411
 msgid "I am perfectly safe, friend!"
@@ -1531,27 +1532,27 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
-msgstr ""
+msgstr "Oblegani Vilini"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the signpost in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Premaknite Konrada do ka√Ö¬ĺipota na severozahodu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:149
 msgid "Knafa-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "Knafa-Tan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:168
 msgid "Maga-Knafa"
-msgstr ""
+msgstr "Maga-Knafa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:188
 msgid "Galdrad"
-msgstr ""
+msgstr "Galdrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:202
 msgid "Chantal"
-msgstr ""
+msgstr "Chantal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:218
 msgid ""
@@ -1559,26 +1560,31 @@
 "whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring "
 "about their ruin."
 msgstr ""
+"V √Ö¬°tirinajstem letu vladavine je Asheviere posvetila svojo pozornost "
+"Vilinom, katere je prezirala. Najela in razposlala je Orkovske pla√Ą¬ćance, da "
+"bi uni√Ą¬ćili Viline."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:222
 msgid ""
 "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What shall "
 "we do?"
 msgstr ""
+"Mojster Delfador! Poglej, Orki prihajajo z vseh strani! Kaj naj naredimo?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:226
 msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Preve√Ą¬ć jih je, da bi se spopadli, mnogo preve√Ą¬ć. Zbe√Ö¬ĺati moramo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:230
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr ""
+msgstr "Kam pa? To je najin edini dom! In kaj bo z Vilini?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:234
 msgid ""
 "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that you "
 "escape!"
 msgstr ""
+"Borili se bomo z njimi, ampak ti mora√Ö¬° zbe√Ö¬ĺati Konrad. Nujno mora√Ö¬° 
zbe√Ö¬ĺati!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:238
 msgid ""
@@ -1587,128 +1593,140 @@
 "us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I will "
 "protect you!"
 msgstr ""
+"√Ö¬†li bomo na sever. Mogo√Ą¬će lahko dose√Ö¬ĺemo Otok Anduina. √Ą¬Će nam uspe, bomo "
+"skoraj zagotovo na varnem. Konrad, nova√Ą¬ćiti morava nekaj Vilinov, da nam "
+"bodo pomagali, potem pa mora√Ö¬° dose√Ą¬ći ka√Ö¬ĺipot na severozahodu. Varoval te 
bom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:242
 msgid "Very well, let us hurry!"
-msgstr ""
+msgstr "Vredu, pohitimo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:246
 msgid ""
 "Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this land "
 "for the Queen!"
 msgstr ""
+"Napadite Viline, pretepa√Ą¬ći moji, in zavzemite njihove vasi. Prilastimo si to 
"
+"ozemlje za Kraljico!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:253
 msgid ""
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
+"Ne pozabite, govori se, da sta tu nekje tisti umazani √Ą¬ćarovnik in njegov "
+"varovanec. Njiju ho√Ą¬ćemo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:258
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha ha! Raztrgali bomo te umazane Viline!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:263
 msgid "Let them come. We will fight them with all we have!"
-msgstr ""
+msgstr "Naj pridejo. Bojevali se bomo z vsem kar imamo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:267
 msgid "Be careful, Konrad! Guard him well, Delfador!"
-msgstr ""
+msgstr "Pazi nase Konrad! Dobro ga √Ą¬ćuvaj Delfador!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:271
 msgid "And so it has begun!"
-msgstr ""
+msgstr "In tako se je za√Ą¬ćelo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:286
 msgid "OK, we have made it this far! But where do we go next?"
-msgstr ""
+msgstr "Ok, dospeli smo! Ampak kam naprej?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:290
 msgid ""
 "We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. Hopefully we "
 "will find refuge there."
 msgstr ""
+"Potovati moramo na sever in poskusiti dose√Ą¬ći Otok Anduina. Upam, da tam "
+"najdemo zato√Ą¬ći√Ö¬°√Ą¬će."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:294
 msgid ""
 "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
-msgstr ""
+msgstr "Seveda ima√Ö¬° prav, Delfador. Kaj se bo pa zgodilo s tukaj√Ö¬°njimi 
Vilini?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:298
 msgid ""
 "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not bode "
 "well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
 msgstr ""
+"Vilini se bodo borili. Mogo√Ą¬će celo zmagajo, a bojim se, da jim ne ka√Ö¬ĺe "
+"preve√Ą¬ć dobro. Ne govoriva ve√Ą¬ć o tem zdaj. Naprej!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:302
 msgid "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
 msgstr ""
+"Vso sre√Ą¬ćo, Konrad! Ne skrbi za nas, bojevali se bomo z vsemi na√Ö¬°imi mo√Ą¬ćmi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:317
 msgid "I... I don't think I can make it anymore"
-msgstr ""
+msgstr "Jaz...mislim da ne zmorem ve√Ą¬ć"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:321
 msgid "Prince... you must keep fighting! Nooooooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Princ... mora√Ö¬° nadaljevati boj! Neeeee!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:325
 msgid "It is over, I am doomed..."
-msgstr ""
+msgstr "Konec je, po meni je..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:339
 msgid "I have... have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Ni...ni mi uspelo obvarovati princa! Premagan sem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:343
 msgid "Don't die, Delfador! Please, you have to stay alive!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne umri, Delfador! Prosim, mora√Ö¬° pre√Ö¬ĺiveti!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:347
 msgid "Ugh"
-msgstr ""
+msgstr "Ugh"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:358
 msgid ""
 "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
-msgstr ""
+msgstr "Oh, ne! Zmanjkalo nam je √Ą¬ćasa, njihove okrepitve so pri√Ö¬°le..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:370
 msgid "Die, Villain, die!"
-msgstr ""
+msgstr "Umri, baraba, umri!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:381
 msgid "Only the foolish oppose me!"
-msgstr ""
+msgstr "Samo bedaki se mi upirajo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:392
 msgid "I am Galdrad. You will have to fight me to get any further!"
-msgstr ""
+msgstr "Jaz sem Galdrad. Premagati me boste morali, √Ą¬će √Ö¬ĺelite priti dalje!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:403
 msgid "Only a fool would dare to attack me!"
-msgstr ""
+msgstr "Samo norec bi se me upal napasti!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:414
 msgid "I am Delfador the Great. Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Jaz sem Delfador Sijajni. Pripravi se na smrt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:425
 msgid "Let me through, you rogue!"
-msgstr ""
+msgstr "Spusti me mimo, tolovaj ti!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:440
 msgid "They are destroying our home!"
-msgstr ""
+msgstr "Uni√Ą¬ćujejo na√Ö¬° dom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:444
 msgid "There can be no looking back. We must go quickly!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne smemo se obra√Ą¬ćati. Iti moramo, hitro!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
-msgstr ""
+msgstr "Epilog"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:11
 msgid ""
@@ -3388,7 +3406,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:147
 msgid "Dacayan"
-msgstr ""
+msgstr "Dacayan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:148
 msgid "Ceomyr"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sl.po:1.44 wesnoth/po/wesnoth/sl.po:1.45
--- wesnoth/po/wesnoth/sl.po:1.44    Tue Mar 29 07:49:34 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sl.po  Tue Mar 29 19:25:08 2005
@@ -19,9 +19,8 @@
 "X-Generator: KBabel 1.9\n"
 
 #: data/fonts.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf"
-msgstr "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami.ttf"
+msgstr "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf"
 
 #: data/help.cfg:10 data/help.cfg:53 data/help.cfg:59
 msgid "Introduction"
@@ -767,7 +766,7 @@
 "Osnovni strategiji ali pa da se seznanite z <ref>dst=traits "
 "text=Zna√Ą¬ćilnostmi</ref> in <ref>dst=abilities text=Sposobnostmi</ref>. "
 "Vedite pa, da √Ö¬ĺe dovolj veste za igranje kampanje Prestolonaslednik. "
-"Zabavajte se, in vso sre√Ą¬ćo!"
+"Zabavajte se in vso sre√Ą¬ćo!"
 
 #: data/help.cfg:203 src/titlescreen.cpp:192
 msgid "About"
@@ -1221,9 +1220,8 @@
 msgstr "Naskok"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Clash.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Clash"
-msgstr "Klasi√Ą¬ćna"
+msgstr "Trk"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Clash.cfg:5
 msgid ""
@@ -1430,24 +1428,22 @@
 "podu√Ą¬ći√Ö¬° o tej umetnosti."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:75
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Before entering any battle, you need to recruit units. To recruit a unit, "
 "right click on the castle tile on which you wish to recruit the unit. Then "
 "select Recruit, and select 'OK'. You can only recruit units on castle tiles "
 "connected to the keep your leader is on."
 msgstr ""
-"Pred za√Ą¬ćetkom boja, mora√Ö¬° najprej nova√Ą¬ćiti enote. Enote lahko nova√Ą¬ći√Ö¬° 
tako, "
-"da z desnim gumbom klikne√Ö¬° na grad, v katerem jo √Ö¬ĺeli√Ö¬° nova√Ą¬ćiti. Nato 
izberi "
-"Nova√Ą¬ći in klikni na 'V redu'. Enote lahko nova√Ą¬ći√Ö¬° samo na plo√Ö¬°√Ą¬ćah gradu, 
ki "
-"so povezane z trdnjavo, kjer je tvoj voditelj."
+"Pred za√Ą¬ćetkom vsakega boja mora√Ö¬° najprej nova√Ą¬ćiti enote. Enote lahko 
nova√Ą¬ći√Ö¬° "
+"tako, da z desnim gumbom klikne√Ö¬° na grad, v katerem jo √Ö¬ĺeli√Ö¬° nova√Ą¬ćiti. 
Nato "
+"izberi Nova√Ą¬ći in klikni na 'V redu'. Enote lahko nova√Ą¬ći√Ö¬° samo na plo√Ö¬°√Ą¬ćah 
"
+"gradu, ki so povezane z trdnjavo, kjer je tvoj voditelj."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:78
 msgid "Recruit a unit"
 msgstr "Nova√Ą¬ći enoto"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:85
-#, fuzzy
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
 msgstr "Odli√Ą¬ćno! Nova√Ą¬ćili ste Vilinskega bojevnika."
 
@@ -1525,7 +1521,6 @@
 msgstr "Kon√Ą¬ćaj potezo"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully ended your turn."
 msgstr "Uspe√Ö¬°no ste kon√Ą¬ćali potezo."
 
@@ -1636,7 +1631,6 @@
 msgstr "Napadi Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:194
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully attacked Merle."
 msgstr "Uspe√Ö¬°no ste napadli Merle."
 
@@ -1784,17 +1778,15 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:300
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:264
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because your leader was defeated. Hopefully you "
 "have gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
-"Na √Ö¬ĺalost ste izgubili, ker je bi va√Ö¬° voditelj pora√Ö¬ĺen. Upam, da ste z 
mojim "
-"pou√Ą¬ćevanjem vseeno dobili nekaj znanja."
+"Na √Ö¬ĺalost ste izgubili, ker je bil va√Ö¬° voditelj pora√Ö¬ĺen. Upam, da ste z "
+"mojim pou√Ą¬ćevanjem vseeno dobili nekaj znanja."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:308
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:272
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you have "
 "gained wisdom from my teachings anyway."
@@ -1803,7 +1795,6 @@
 "pou√Ą¬ćevanjem vseeno pridobili na izku√Ö¬°enosti."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:320
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully completed the first training scenario."
 msgstr "Uspe√Ö¬°no ste opravili prvo vadbo."
 
@@ -1841,7 +1832,6 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:333
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:284
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to review any of the skills learned in this scenario?"
 msgstr "Ali ho√Ą¬ćete pregledati nova spoznanja iz tega scenarija?"
 
@@ -1909,9 +1899,8 @@
 msgstr "Poteze se izte√Ą¬ćejo"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:94
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
-msgstr "Uspe√Ö¬°no ste priklicali svojega Vilinskega bojevnika."
+msgstr "Uspe√Ö¬°no ste priklicali va√Ö¬°ega Vilinskega bojevnika."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:97
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:113
@@ -1921,7 +1910,6 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:179
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:195
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:233
-#, fuzzy
 msgid "En garde!"
 msgstr "En garde!"
 
@@ -6597,9 +6585,8 @@
 msgstr "+Katalonski prevod"
 
 #: src/about.cpp:164
-#, fuzzy
 msgid "+Chinese Translation"
-msgstr "+Finski prevod"
+msgstr "+Kitajski prevod"
 
 #: src/about.cpp:168
 msgid "+Czech Translation"
@@ -7215,14 +7202,12 @@
 msgstr "Battle for Wesnoth"
 
 #: src/game_events.cpp:569
-#, fuzzy
 msgid "Victory:"
-msgstr "Zmaga"
+msgstr "Zmaga:"
 
 #: src/game_events.cpp:572
-#, fuzzy
 msgid "Defeat:"
-msgstr "Poraz"
+msgstr "Poraz:"
 
 #: src/help.cpp:1062
 msgid "Advances to: "
@@ -7600,7 +7585,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:131
 msgid "$login's game"
-msgstr "gostitelj: $login"
+msgstr "Gostitelj: $login"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:161
 msgid "Invalid era selected"
@@ -7728,11 +7713,11 @@
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:421
 msgid "("
-msgstr ""
+msgstr "("
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:421
 msgid ")"
-msgstr ""
+msgstr ")"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:422 src/playturn.cpp:1783
 msgid "unit^Gold"
@@ -8165,69 +8150,71 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:119
 msgid "Unexpected characters at line start"
-msgstr ""
+msgstr "Nepri√Ą¬ćakovani znaki na za√Ą¬ćetku vrstice"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:133
 msgid "Missing closing tag for tag $tag (file $file, line $line)"
-msgstr ""
+msgstr "Manjka zaklju√Ą¬ćna oznaka oznake $tag (datoteka $file, vrstica $line)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:134
 msgid "Missing closing tag for tag $tag (line $line)"
-msgstr ""
+msgstr "Manjka zaklju√Ą¬ćna oznaka oznake $tag (vrstica $line)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:149
 msgid "Unterminated [element] tag"
-msgstr ""
+msgstr "Nezaklju√Ą¬ćena oznaka [element]"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:160 src/serialization/parser.cpp:198
-#, fuzzy
 msgid "Invalid tag name"
-msgstr "Izbrana je bila neveljavna era"
+msgstr "Neveljavno ime oznake"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:163
 msgid "Unterminated [+element] tag"
-msgstr ""
+msgstr "Nezaklju√Ą¬ćena oznaka [+element]"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:180
 msgid "Invalid closing tag name"
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavno ime zaklju√Ą¬ćne oznake"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:183
 msgid "Unterminated closing tag"
-msgstr ""
+msgstr "Nezaklju√Ą¬ćena zaklju√Ą¬ćna oznaka"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:185
 msgid "Unexpected closing tag"
-msgstr ""
+msgstr "Nepri√Ą¬ćakovana zaklju√Ą¬ćna oznaka"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:190
 msgid "Found invalid closing tag for tag $tag (file $file, line $line)"
 msgstr ""
+"Najdena je bila neveljavna zaklju√Ą¬ćna oznaka oznake $tag (datoteka $file, "
+"vrstica $line)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:191
 msgid "Found invalid closing tag for tag $tag (line $line)"
 msgstr ""
+"Najdena je bila neveljavna zaklju√Ą¬ćna oznaka oznake $tag (vrstica $line)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:217 src/serialization/parser.cpp:229
-#, fuzzy
 msgid "Empty variable name"
-msgstr "Izbrana je bila neveljavna era"
+msgstr "Prazna spremenljivka"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:223
 msgid "Unexpected characters after variable name (expected , or =)"
 msgstr ""
+"Nepi√Ą¬ćakovani znaki za imenom spremenljivke (pri√Ą¬ćakovana sta ',' ali '=')"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:251 src/serialization/parser.cpp:275
 msgid "Unterminated quoted string"
-msgstr ""
+msgstr "Nezaklju√Ą¬ćen niz z navedkom"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:320
 msgid "$error in file $file (line $line, column $column)"
-msgstr ""
+msgstr "$error v datoteki $file (vrstica $line, stolpec $column)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:321
 msgid "$error (line $line, column $column)"
-msgstr ""
+msgstr "$error (vrstica $line, stolpec $column)"
 
 #: src/titlescreen.cpp:186
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
@@ -8316,147 +8303,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:926
 msgid "neutral"
 msgstr "nevtralen"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Next unit"
-#~ msgstr "Nevtralne enote: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "End Unit Turn"
-#~ msgstr "Kon√Ą¬ćaj potezo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Undo"
-#~ msgstr "Nemrtvi"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Redo"
-#~ msgstr "Rde√Ą¬ća"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Default Zoom"
-#~ msgstr "Privzeto"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unit Description"
-#~ msgstr "Ogromni √Ö¬°korpijon"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Repeat Recruit"
-#~ msgstr "Nova√Ą¬ći"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Speak"
-#~ msgstr "Posebnosti oro√Ö¬ĺja"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Preferences"
-#~ msgstr "Princesa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Scenario Objectives"
-#~ msgstr "+Oblikovalci scenarijev"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Quit Game"
-#~ msgstr "Izhod iz igre"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Set Label"
-#~ msgstr "Postavi oznako"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Set Terrain"
-#~ msgstr "Teren"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "New Map"
-#~ msgstr "Uporabnikova karta"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Load Map"
-#~ msgstr "Nalo√Ö¬ĺi igro"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Save Map"
-#~ msgstr "Dèli karto z zavezniki"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Save As"
-#~ msgstr "Shranjeno"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Flood Fill"
-#~ msgstr "krvavi poljub"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Fill Selection"
-#~ msgstr "Okostnjak"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "Grad"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Resize Map"
-#~ msgstr "Uporabnikova karta"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Select All"
-#~ msgstr "Izberite enoto:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Draw Terrain"
-#~ msgstr "Teren"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Continue Move"
-#~ msgstr "Pove√Ö¬ĺi se s stre√Ö¬ĺnikom"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "View Chat Log"
-#~ msgstr "Dnevnik pogovorov"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Do you really want to quit?"
-#~ msgstr "Ali zares √Ö¬ĺelite izbrisati ta shranjeni polo√Ö¬ĺaj?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "player"
-#~ msgstr "Igralci: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Show Grid"
-#~ msgstr "Poka√Ö¬ĺi posnetek igre"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Turn Dialog"
-#~ msgstr "Vodi√Ą¬ć"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Turn Bell"
-#~ msgstr "Potez: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change the music volume"
-#~ msgstr "Spremeni jezik (prevod)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Choose Resolution"
-#~ msgstr "Izberite oro√Ö¬ĺje:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hotkey Settings"
-#~ msgstr "Nastavitve..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Delete File"
-#~ msgstr "Izbri√Ö¬°i shranjen polo√Ö¬ĺaj"
-
-#~ msgid "Move your fighter onto a village"
-#~ msgstr "Premaknite svojega bojevnika v vas."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Congratulations! By defeating me, you complete the second training "
-#~ "scenario."
-#~ msgstr "√Ą¬Ćestitam! S tem, da si me premagal, si opravil drugo vadbo."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]