wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-editor/et.po wesnoth-ei/et.p...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-editor/et.po wesnoth-ei/et.p...
Date: Sun, 27 Feb 2005 10:07:26 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/02/27 15:07:25

Modified files:
    po/wesnoth-editor: et.po 
    po/wesnoth-ei : et.po 
    po/wesnoth-httt: et.po 
    po/wesnoth-lib : et.po 
    po/wesnoth-sotbe: et.po 
    po/wesnoth-tdh : et.po 
    po/wesnoth-trow: et.po 
    po/wesnoth   : et.po 

Log message:
    Updated Estonian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/et.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/et.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/et.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/et.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/et.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/et.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/et.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/et.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/et.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/et.po:1.5 wesnoth/po/wesnoth-editor/et.po:1.6
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/et.po:1.5 Sat Feb 26 18:09:44 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/et.po   Sun Feb 27 15:07:24 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-22 19:52+0300\n"
 "Last-Translator: Mart Tõnso <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/et.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/et.po:1.3 wesnoth/po/wesnoth-ei/et.po:1.4
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/et.po:1.3   Sat Feb 26 18:09:45 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/et.po Sun Feb 27 15:07:25 2005
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-14 09:29+0100\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/et.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/et.po:1.3 wesnoth/po/wesnoth-httt/et.po:1.4
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/et.po:1.3  Sat Feb 26 18:09:47 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/et.po    Sun Feb 27 15:07:25 2005
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-14 09:28+0100\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/et.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/et.po:1.5 wesnoth/po/wesnoth-lib/et.po:1.6
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/et.po:1.5  Sat Feb 26 18:09:51 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/et.po    Sun Feb 27 15:07:25 2005
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-22 19:52+0300\n"
 "Last-Translator: Mart Tõnso <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/et.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/et.po:1.3 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/et.po:1.4
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/et.po:1.3 Sat Feb 26 18:09:53 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/et.po   Sun Feb 27 15:07:25 2005
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-14 09:29+0100\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/et.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/et.po:1.3 wesnoth/po/wesnoth-tdh/et.po:1.4
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/et.po:1.3  Sat Feb 26 18:09:55 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/et.po    Sun Feb 27 15:07:25 2005
@@ -2,9 +2,9 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-12 15:26+0100\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-27 15:47+0300\n"
+"Last-Translator: Mart Tõnso <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -13,31 +13,31 @@
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:6
 msgid "The Dark Hordes"
-msgstr ""
+msgstr "Pimeduse hordid"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid "Apprentice"
-msgstr ""
+msgstr "Õpipoiss"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(lihtsaim)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:11
 msgid "Master"
-msgstr ""
+msgstr "Isand"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(raskeim)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:12
 msgid "Dark Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Pimeduse isand"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
 msgid "A New Chance"
-msgstr ""
+msgstr "Uus võimalus"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:30
 msgid ""
@@ -48,6 +48,12 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Võit:\n"
+"@Puhasta maa koletistest\n"
+"Kaotus:\n"
+"#Gwiti Ha'ateli surm\n"
+"#Käigud saavad otsa"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:37
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:31
@@ -58,41 +64,43 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:59
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:22
 msgid "Gwiti Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Gwiti Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:50
 msgid "Grakarat"
-msgstr ""
+msgstr "Grakarat"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:80
 msgid "Rek Iceheart"
-msgstr ""
+msgstr "Rek Jääsüda"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:92
 msgid "Gabtur"
-msgstr ""
+msgstr "Gabtur"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:106
 msgid ""
 "After his banishment from Wesnoth for practising necromancy, the young Gwiti "
 "Ha'atel arrived on a strange shore. He decided to claim it for his own."
 msgstr ""
+"Peale Wesnothist surnumaagiaga tegelemise eest väljasaatmist jõudis noor "
+"Gwiti Ha'atel võõrale rannale. Ta otsustas selle vallutada. "
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:140
 msgid "Noooo! Not now, not when I have escaped!"
-msgstr ""
+msgstr "Eiiii! Mitte nüüd, kus ma olen põgenenud!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:155
 msgid "Argh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Urr! Ma suren!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:164
 msgid "The Wesnothians have discovered my escape! This is not good..."
-msgstr ""
+msgstr "Wesnothlased on mu põgenemise avastanud! See ei tähenda head..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:4
 msgid "Brother Against Brother"
-msgstr ""
+msgstr "Vend venna vastu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:31
 msgid ""
@@ -103,32 +111,44 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Võit:\n"
+"@Alista oma vend Nati Ha'atel\n"
+"Kaotus:\n"
+"#Gwiti Ha'ateli surm\n"
+"#Käigud saavad otsa"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:51
 msgid "Nati Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Nati Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:71
 msgid ""
 "As the sun set, Gwiti discovered that his arch-rival and brother, Nati, had "
 "already ensconced himself nearby."
 msgstr ""
+"Päikeseloojangul avastas Gwiti, et tema vihavaenlane ja vend, Nati, oli "
+"ennast läheduses sisse seadnud."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:76
 msgid ""
 "Ah, hated brother mine. Look well upon the setting sun, for you shall not "
 "live to see another in this land."
 msgstr ""
+"Ah, mu vihatud vend. Vaata hoolega loojuvat päikest, kuna sa ei ela enam nii 
"
+"kaua, et järgmist vaadata sel maal."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:81
 msgid ""
 "This land? Do you truly not know where we are? Then you are a greater fool "
 "than I had thought."
 msgstr ""
+"Sel maal? Kas sa tõesti ei tea kus me oleme? Siis oled sa suurem loll kui ma 
"
+"arvasin."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:86
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die...again."
-msgstr ""
+msgstr "Lõpeta hooplemine, narr, ja valmistu surema... jälle."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:91
 msgid ""
@@ -136,69 +156,84 @@
 "stronger of us. Flee now and save your miserable hide before I make it a "
 "carpet."
 msgstr ""
+"Ma võitlen sinu vastu kogu oma jõuga, et seda ära hoida ja ma olen alati "
+"meist kahest tugevaim olnud. Põgene nüüd ja päästa oma nahk, enne kui ma 
"
+"sellest vaiba teen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:96
 msgid ""
 "Don't be silly! I'm not hairy enough to be a carpet! But your scalp would "
 "make a good pillow."
 msgstr ""
+"Naljamees! Ma ei ole piisavalt karvane, et vaibaks olla! Aga sinu peanahast "
+"saaks kobeda padja!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:109
 msgid "What? I can't die! I already have! Noooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Misasja? Ma ei saa surra! Ma juba olen surnud! Eiii...!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:114
 msgid ""
 "Ha ha ha, did I not tell you it would be so? Perhaps I shall summon your "
 "shade to serve me one day. Until then...farewell!"
 msgstr ""
+"Ha ha ha, kas ma mitte ei öelnud, et nii saab olema? Vahest manan ma sinu "
+"varju mind teenima ühel päeval. Aga seniks... Head teed!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:119
 msgid "It is over. I am doomed."
-msgstr ""
+msgstr "Kõik on läbi. Ma olen kadunud."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:134
 msgid ""
 "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
 msgstr ""
+"Ma... ei suutnud seda lahingut võita. Ma olen alistatud. Ma ei suuda seda "
+"uskuda."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:139
 msgid ""
 "Die, yes, die, and go to the Land of the Dead. Perhaps one day you will be "
 "back under my command!"
 msgstr ""
+"Sure, jah, sure ja mine Surnute Maale. Vahest oled sa ühel päeval jälle 
minu "
+"käsu all!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:157
 msgid "Didn't I tell you so?!"
-msgstr ""
+msgstr "Mis ma ütlesin?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:169
 msgid "And by my own hands you died!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja minu omaenese käe läbi sa surid!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:183
 msgid "I am Gwiti the Mighty, prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Mina olen võimas Gwiti, valmistu surema!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:195
 msgid "Now you shall die!"
-msgstr ""
+msgstr "Nüüd sa sured!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:205
 msgid ""
 "You miserable wretch, know that it is only by my mercy that you look upon "
 "the sun again, for you shall die before it sets."
 msgstr ""
+"Sa närune õelusehunnik, tea, et ainult minu halastuse läbi näed sa veel "
+"päikest, sest sa sured enne kui see loojub."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:210
 msgid ""
 "May I remind you that even as we speak, my undead legions are marching "
 "towards you?"
 msgstr ""
+"Kas ma võin sulle meelde tuletada, et samal ajal kui me siin jutustame, "
+"marsivad minu kooljate leegionid sinu poole?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:4
 msgid "Confrontation"
-msgstr ""
+msgstr "Vastasseis"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:25
 msgid ""
@@ -209,10 +244,16 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Võit:\n"
+"@Tapa Leonard\n"
+"Kaotus:\n"
+"#Gwiti Ha'ateli surm\n"
+"#Käigud saavad otsa"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:44
 msgid "Leonard"
-msgstr ""
+msgstr "Leonard"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:83
 msgid ""
@@ -221,21 +262,28 @@
 "by Leonard as he reentered Wesnothian territory. The general of several "
 "outlying areas, his troops were many but untrained."
 msgstr ""
+"Crelanu iidse raamatu leidmine oli Gwiti armeele andnud uut jõudu ja nad "
+"olid kiiresti edasi liikunud. Gwiti rännaku katkestas peale Wesnothi "
+"territooriumile sisenemist Leonard. Mitme läheduses asuva maa-ala "
+"valitsejana oli tal sõjamehi palju, aga nende ettevalmistus oli nürk."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:88
 msgid "I see that your puny kingdom marshals its troops at last."
-msgstr ""
+msgstr "Ma näen, et sinu hädine kuningriik saadab lõpuks oma sõdureid."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:93
 msgid ""
 "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
 msgstr ""
+"Nii et sina oled siis selles süüdi, et me Erzeni kivi juures kaotasime. 
Sure!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:98
 msgid ""
 "Somehow, I have the feeling it is you who will do the dying today. I wonder "
 "why?"
 msgstr ""
+"Mingil põhjusel on mul tunne, et see oled hoopis sina, kes täna sureb. "
+"Huvitav küll miks?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:103
 msgid ""
@@ -244,66 +292,82 @@
 "to the undead: Lord Aretu. Gwiti knew that even if he defeated Leonard, his "
 "best hope was now to flee into the mountains."
 msgstr ""
+"Tegelikult, Leonardi väed olid ette valmistamata ja ilma õige varustuseta 
ja "
+"ta oli unustanud sõna saata.Õnneks, tema järel tema järel tuli mees, 
kelle "
+"nimi oli kooljatele kirstunael: Isand Aretu. Gwiti teadis, et isegi kui ta "
+"Leonardi hävitas, tema parim lootus oli nüüd mägedesse põgeneda."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:108
 msgid "I shall slay you myself!"
-msgstr ""
+msgstr "Sinu tapan ma oma kätega!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:121
 msgid "So this is death... the cold, black void"
-msgstr ""
+msgstr "Et selline siis on surm... külm tühjus."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:136
 msgid "No! This cannot be true! My king, I have failed..."
-msgstr ""
+msgstr "Ei! See ei saa olla tõsi! Mu kuningas, ma olen kaotanud..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:141
 msgid "Lord Aretu"
-msgstr ""
+msgstr "Isand Aretu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:149
 msgid ""
 "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
 msgstr ""
+"Leonard on surnud? Milline kurb päev. Mehed, lähme, hävitame need kooljad!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:154
 msgid ""
 "Only one way lies open now. I must flee where his horses cannot go: the "
 "sharp peaks and bottomless caves."
 msgstr ""
+"Ainult üks tee on veel avatud. Ma pean põgenema sealt, kuhu tema hobused "
+"minna ei saa: teravate tippude ja põhjatute koobaste kaudu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:160
 msgid ""
 "NEW OBJECTIVE\n"
 "@Move Gwiti to the end of the mountain pass"
 msgstr ""
+"UUS EESMÄRK\n"
+"@Vii Gwiti mägede pääsu lõppu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:177
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Naase oma isanda juurde, kurjuse sõber!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:209
 msgid ""
 "Haha, it was a mistake of you to flee there! The pass is blocked, and my "
 "troops will slay you now!"
 msgstr ""
+"Hahaa, oli viga sinna põgeneda! See pääs on suletud ja minu väed tapavad 
su "
+"nüüd!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:216
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
 msgstr ""
+"Huhh... Kindlasti on need hädised inimesed nüüd liiga väsinud, et mind "
+"jälitada!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:221
 msgid "Tanar"
-msgstr ""
+msgstr "Tanar"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:229
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
 msgstr ""
+"Oo ei, põgeneme kääbuste käest ainult selleks,et kooljate kätte sattuda."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:234
 msgid ""
 "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
 msgstr ""
+"Kes sa oled? Kui sa oled kääbuste vaenlane, siis võin ma sind pidada "
+"liitlaseks."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:239
 msgid ""
@@ -311,22 +375,29 @@
 "out by the dwarves. All families count several dead. Please, let us march "
 "with you, for only a chance to strike back at the evil Dwarves!"
 msgstr ""
+"Mina olen Tanar, siin elutsenud mäekollide klanni isand! Minu rahva ajasid "
+"siit minema kääbused. Kõigis peredes on mitu surnut. Palun, lase meil koos 
"
+"teiega rännata, kasvõi ainult lootuses kurjadele kääbustele kätte 
maksta!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:244
 msgid ""
 "Gladly. I do get so lonely talking to myself, and none of my minions are "
 "worth talking to."
 msgstr ""
+"Hea meelega. Iseendaga rääkimine muutubki juba tüütuks ja minu alamad ei 
ole "
+"just head vestluskaaslased."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:249
 msgid ""
 "Thank you, my new Lord! Never had I thought I would see the day when my "
 "people were glad to march alongside skeletons and ghosts."
 msgstr ""
+"Tänan sind, mu uus isand! Mitte kunag ei oleks ma osanud oodata päeva, kus "
+"minu inimesed rõõmuga marsivad koos kooljate ja luukeredega."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:4
 msgid "Crelanu's Book"
-msgstr ""
+msgstr "Crelanu raamat"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:25
 msgid ""
@@ -337,24 +408,32 @@
 "#Death of Gwiti\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Võit:\n"
+"@Gwiti võtab raamatu enda kätte\n"
+"Kaotus:\n"
+"#Gwiti surm\n"
+"#Käigud saavad otsa"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:47
 msgid "Urind"
-msgstr ""
+msgstr "Urind"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:63
 msgid "Nagou"
-msgstr ""
+msgstr "Nagou"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:85
 msgid ""
 "Time marched on, and so did Gwiti. He was nearing the place where the "
 "dreadful tome of Crelanu was hidden."
 msgstr ""
+"Aeg liikus edasi ja seda tegi ka Gwiti. Ta lähenes kohale, kuhu oli peidetud 
"
+"Crelanu kardetud võluraamat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:90
 msgid "I feel that it must be close. Could it be in that swamp?"
-msgstr ""
+msgstr "Ma tunnen, et see peab olema lähedal. Kas see võiks olla selles 
soos?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:95
 msgid ""
@@ -362,62 +441,73 @@
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
 "approach would suffer their combined wrath..."
 msgstr ""
+"Aga vanad maagid on oma töö hästi teinud. Raamat oli peidetud hiide, mille 
"
+"pärast haldjad ja mäekollid olid palju aastaid sõdinud, ning igasugune 
katse "
+"sellele ligineda oleks tõmmanud enda peale nende mõlema raevu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:100
 msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
-msgstr ""
+msgstr "Oh ei. Paistab et mäekollid on on kooljatega liitu löönud."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:105
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
-msgstr ""
+msgstr "Neetud! Kuidas suutsid haljad oma ridadesse surnumanaja värvata?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:110
 msgid "I side not with either of you!"
-msgstr ""
+msgstr "Ma ei ole mitte kummagi poolt!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:115
 msgid "A truce, then? I fear he will be the death of us both."
-msgstr ""
+msgstr "Et siis vaherahu? Ma kardan, et sellest saab meie mõlema lõpp."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:120
 msgid ""
 "Very well. We have hated you Orcs for centuries, but the Undead are a danger "
 "to all that live."
 msgstr ""
+"Väga he. Me oleme teid mäekolle küll sajandeid vihanud, aga kooljad on 
ohuks "
+"kõigele elavale."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:141
 msgid ""
 "The book is not here, but these swamps contain enough corpses to suit my "
 "purposes."
 msgstr ""
+"Raamatut ei ole küll siin, aga nendes mülgastes on minu eesmärgi 
täitmiseks "
+"piisavalt laipu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:175
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:161
 msgid "What? I can't die! Noooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Mida? Ma ei saa surra! Eiiii!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:190
 msgid "I die a terrible death... not knowing why."
-msgstr ""
+msgstr "Ma suren kohutavat surma... Isegi teadmatagi miks."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:204
 msgid "A curse upon that necromancer! Why did he have to come here?!"
-msgstr ""
+msgstr "Neetud olgu see surnumanaja! Miks ta siia pidi tulema?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:221
 msgid ""
 "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
 msgstr ""
+"Lõpuks ometi! Ongi käes! Nüüd ma pean hullumeelselt naerma nagu üks 
õige "
+"pahalane alati peab!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:237
 msgid ""
 "My lord, your suspicions were correct. There is indeed a necromancer in this "
 "part of the country!"
 msgstr ""
+"Mu isand, teie kahtlused olid õiged. Siin maa osas on tõesti surnumanaja "
+"liikvel!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:4
 msgid "Inside the Tower"
-msgstr ""
+msgstr "Torni sees"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:18
 msgid ""
@@ -427,112 +517,124 @@
 "Defeat\n"
 "#Death of Gwiti Ha'atel"
 msgstr ""
+"\n"
+"Võit:\n"
+"@Leia Crelanu raamat\n"
+"Kaotus\n"
+"#Gwiti Ha'ateli surm"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:151
 msgid ""
 "If my memory serves, this tower should have three floors. I should be able "
 "to find the Book in a few hours...!"
 msgstr ""
+"Kui mu mälu mind ei peta, siis peaks sellel tornil olema kolm korrust. Ma "
+"peaks raamatu leidma mõne tunniga...!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:161
 msgid "Xakan"
-msgstr ""
+msgstr "Xakan"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:169
 msgid "Karae"
-msgstr ""
+msgstr "Karae"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:177
 msgid "Pezit"
-msgstr ""
+msgstr "Pezit"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:185
 msgid "Lagon"
-msgstr ""
+msgstr "Lagon"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:207
 msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
-msgstr ""
+msgstr "Urrr! Me oleme saabunud! Juhi meid, isand!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:225
 msgid "There's a secret door here! This must be the library."
-msgstr ""
+msgstr "Siin on salauks! See peab olema raamatukogu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:254
 msgid "Well, well, well. Thirty-five pieces of gold were in this chest!"
-msgstr ""
+msgstr "Nägid siis. Kirstus oli kolmkümmendviis kullatükki!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:280
 msgid "Blast it, the chest is empty!"
-msgstr ""
+msgstr "Neetud, kirst on tühi!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:302
 msgid "Twenty pieces of gold is a welcome gift."
-msgstr ""
+msgstr "Kakskümmend kullatükki on teretulnud kingitus."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:328
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-msgstr ""
+msgstr "Ma arvan et ka kolmekümmet vasetükki ei tasu ära põlata..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:354
 msgid ""
 "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
 msgstr ""
+"Kirst oli tühi, välja arvata mõned mõttetud vidinad. Nendes ei sisaldu "
+"mingit maagiat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:380
 msgid "Gack! This chest contains holy water!"
-msgstr ""
+msgstr "Õuh! Selles kirstus on püha vesi!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:402
 msgid "Look at what the mages were guarding!"
-msgstr ""
+msgstr "Vaata mida maagid valvasid!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:428
 msgid "Those mages had hidden away more than it seemed!"
-msgstr ""
+msgstr "Need maagid on rohkem kraami ära peitud, kui oleks võinud arvata!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:454
 msgid "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
-msgstr ""
+msgstr "Kaks tosinat kullatükki. Selle torni rüüstamine on täitsa lõbus!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:479
 msgid "A pile of assorted coins is here!"
-msgstr ""
+msgstr "Siin on üks kuhi igasuguseid münte!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:504
 msgid "Haha, this chest holds scores of gold coins!"
-msgstr ""
+msgstr "Haha, selles kirstus on igavene hunnik kullatükke!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:534
 msgid "Ice Potion"
-msgstr ""
+msgstr "Jää võlujook"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:537
 msgid ""
 "This potion contains a strange fluid designed to imbue a weapon with the "
 "power of cold."
 msgstr ""
+"See võlujook sisaldab veidrat vedelikku, mis peaks relvale andma külma 
jõu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:577
 msgid ""
 "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
 msgstr ""
+"See ei ole raamat, millest Crelanu kirjutas... Hmmm... aga see sisaldab "
+"selle asukohta!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:582
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
-msgstr ""
+msgstr "Me oleme siin lõpetanud! Lähme tapame veel vaenlasi."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:614
 msgid "Susanne"
-msgstr ""
+msgstr "Susanne"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:622
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
-msgstr ""
+msgstr "Õnnitlused! Kõik sinu viirastused jäid ellu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:4
 msgid "Mages and Elves"
-msgstr ""
+msgstr "Maagid ja haldjad"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:26
 msgid ""
@@ -544,14 +646,21 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Võit:\n"
+"@Vii Gwiti Sortsude torni\n"
+"@Tapa mõlemad vastaste juhid\n"
+"Kaotus:\n"
+"#Gwiti Ha'ateli surm\n"
+"#Käigud saavad otsa"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:44
 msgid "Quirind"
-msgstr ""
+msgstr "Quirind"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:68
 msgid "Lessalin"
-msgstr ""
+msgstr "Lessalin"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:98
 msgid ""
@@ -559,6 +668,9 @@
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
 "where the greatest mages once studied."
 msgstr ""
+"Peale seda, kui Gwiti oli Kurjuse vaimu läbikukkumise pärast minema 
saatnud, "
+"taipas ta, et oli jõudnud Wesnothi äärealadele ning hakkas liikuma Kaleoni 
"
+"torni poole, kus kunagi õppisid suurimad maagid."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:103
 msgid ""
@@ -567,64 +679,73 @@
 "Soon they shall all be mine, and my power will be great enough to invade "
 "Wesnoth."
 msgstr ""
+"Lõpuks ometi leidsin tee. Kui ma just palju pole eksinud, siis peaksin ma "
+"Kaleoni torni siit leidma. Varsti on kõik iidsete maagide saladused mulle "
+"teada ja minu jõud on piisavalt suur, et Wesnothisse tungida."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:108
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
 msgstr ""
+"Surnumanaja ligineb! Kas see võib olla seesama, kelle me maalt välja 
ajasime?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:113
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we mages, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
-msgstr ""
+msgstr "Neetud ja kardetud "
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:118
 msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
-msgstr ""
+msgstr "Quirind, tea et haldjad on sinu poolt."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:123
 msgid ""
 "Foul sorcerer of death, go far from this place or we shall send you to your "
 "own realm."
 msgstr ""
+"Kuri surmasorts, kao kaugele sellest kohast või me saadame sind ennast "
+"surnute sekka."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:128
 msgid "Not born is the one that could challenge me!"
-msgstr ""
+msgstr "Ei ole veel sündinud seda, kes suudaks mulle vastu astuda!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:146
 msgid "No! No! Noooo! It is over, I feel the shades reaching for me..."
 msgstr ""
+"Ei! Ei! Eiiiiiiiii! See on läbi, ma tunnen kuidas varjud minuni jõuavad..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:161
 msgid "Argh! I have fallen, and the Tower lies stripped of its defenses!"
-msgstr ""
+msgstr "Urr! Ma olen langenud ja torn on täiesti kaitsetu!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:178
 msgid "Quirind, we have failed! You must guard the tower."
-msgstr ""
+msgstr "Quirind, me oleme langenud! Sa pead kaitsma torni."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:190
 msgid ""
 "Ah ha ha ha! The tower's protective spells are now in force, you cannot "
 "enter without mastering a magic equal to it."
 msgstr ""
+"Ah ha ha ha! Torni kaitseloitsud on nüüd töös, sa ei saa siseneda kui sa 
ei "
+"valda piisava taseme maagiat!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:205
 msgid "Haha! I have gained entry to the tower!"
-msgstr ""
+msgstr "Haha! Ma pääsesin torni sisse!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:210
 msgid "A curse upon that foul necromancer!"
-msgstr ""
+msgstr "Neetud olgu see räpane surnumanaja!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:4
 msgid "The Skull of Agarash"
-msgstr ""
+msgstr "Agarashi pealuu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:11
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Ikka Wesnothist põgenedes satub Gwiti mäekollide maadele."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:53
 msgid ""
@@ -635,46 +756,58 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Võit:\n"
+"@Võta Agarashi pealuu\n"
+"Defeat:\n"
+"#Gwiti Ha'ateli surm\n"
+"#Käigud saavad otsa"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:71
 msgid "Karz Gholum"
-msgstr ""
+msgstr "Karz Gholum"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:82
 msgid "Isidal B'Tai"
-msgstr ""
+msgstr "Isidal B'Tai"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:93
 msgid "Nakur Kimoni"
-msgstr ""
+msgstr "Nakur Kimoni"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:106
 msgid ""
 "After Gwiti destroyed his brother, he planned to march on Wesnoth to gain "
 "his revenge. But a Dark Spirit came to counsel him..."
 msgstr ""
+"Peale oma venna hävitamist plaanis Gwiti liikuda Wesnothi poole, et kätte "
+"maksta. Välja ilmus aga kurjuse vaim, et talle nõu anda..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:117
 msgid "Leganoth"
-msgstr ""
+msgstr "Leganoth"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:127
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
-msgstr ""
+msgstr "Gwitiii...Gwiti!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:132
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
 msgstr ""
+"Kurjuse vaim? See peab olema küll märk minu meisterlikust surnumanamise "
+"kunstist!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:137
 msgid ""
 "Gwiti, do not yet march in pursuit of your revenge. First, you shall go "
 "south, against the orcs, and there find the Skull of Agarash."
 msgstr ""
+"Gwiti, ära veel mine kätte maksma. Kõigepealt, liigu lõuna poole, sõdi "
+"mäekollidega. Sealt leiad sa Agarashi pealuu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:142
 msgid "Speak on."
-msgstr ""
+msgstr "Räägi edasi."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:147
 msgid ""
@@ -682,42 +815,48 @@
 "skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash - Take "
 "it and your power will grow greater by far."
 msgstr ""
+"Kas sa näed selle maa kolme mäekollide klanni? Kombe järgi on nende 
lippude "
+"otsas on pealuud. Aga üks neist pealuudes kuulub Agarashile - võta see ja "
+"sinu jõud kasvab tohutult."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:179
 msgid "Oh, no! The undead hordes have taken my banner!"
-msgstr ""
+msgstr "Oh ei! Kooljate hordid said mu lipu kätte!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:184
 msgid ""
 "It is not your banner, and it never was! That skull has marked it as mine "
 "since long ago."
 msgstr ""
+"See ei ole sinu lipp ja pole seda kunagi olnud! See pealuu märkis selle minu 
"
+"omaks juba ammu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:189
 msgid ""
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
 msgstr ""
+"Urrr! See on ainult pool pealuud ja peaaegu ilma igasuguse jõuta! Kao vaim!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:211
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
-msgstr ""
+msgstr "Trambime ta lipu maase! *mürts*"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:226
 msgid "That skull is powerless!"
-msgstr ""
+msgstr "Sellel pealuul puudub jõud!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:238
 msgid "That is not the skull of Agarash!"
-msgstr ""
+msgstr "See ei ole Agarashi pealuu!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:250
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
-msgstr ""
+msgstr "Sellest on juba tükk aega möödas, kui ma ise kellegagi võitlesin!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:4
 msgid "Underground Pool"
-msgstr ""
+msgstr "Maa-alune bassein"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:19
 msgid ""
@@ -728,58 +867,73 @@
 "#Death of Gwiti\n"
 "#Death of Tanar"
 msgstr ""
+"\n"
+"Võit:\n"
+"@Liigu kas Tanari või Gwitiga vette\n"
+"Kaotus\n"
+"#Gwiti surm\n"
+"#Tanari surm"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:52
 msgid "Geldar"
-msgstr ""
+msgstr "Geldar"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:141
 msgid "The Dwarves are still in these caves!"
-msgstr ""
+msgstr "Kääbused on ikka veel nendes koobastes!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:146
 msgid "Aye! They drove us out, and left a guard here to occupy us."
 msgstr ""
+"Ajee! Nad ajasid meid välja ja jätsid vahimehed maga, et meile tegevust 
anda."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:151
 msgid ""
 "Then we shall slay them. I have never had Dwarves rise to join my ranks. He, "
 "he, he, he..."
 msgstr ""
+"Siis me tapame nad. Minu ridadesse polegi enne kääbuseid sattunud. He, he, "
+"he, he..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:165
 msgid ""
 "We have come to a flooded part of the cave. If we forge ahead, the Dwarves "
 "should be delayed quite a bit."
 msgstr ""
+"Me oleme jõudnud üleujutatud koopaosasse. Kui me edasi rühime, siis 
peaksid "
+"kääbused jupp maad maha jääma."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:198
 msgid "ARGH! What was that?"
-msgstr ""
+msgstr "Urrr! Mis see oli?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:203
 msgid ""
 "I do not know. I guess, however, that some magic is at work in these "
 "caverns. Can you tell me anything of them?"
 msgstr ""
+"Ma ei tea. Ma arvan, et nendes koobastes töötab mingisugune maagia. Kas sa "
+"oskad mulle neist midagi rääkida?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:208
 msgid ""
 "Nay, Lord. These passages were flooded higher last time I was here. The "
 "Dwarves did not delve here, and we shunned the nameless dread we felt."
 msgstr ""
+"Ei, isand. Need käigud olid üle ujutatud, kui ma viimati siin käisin. "
+"Kääbused siin ei elanud ja meie pagesime nimetu hirmu eest, mida me 
tundsime."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:213
 msgid "If there is anything to dread here, it is me. Now, onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Kui siin on üldse midagi hirmsat, siis olen see mina. Nüüd, edasi!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:237
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
-msgstr ""
+msgstr "Kääbuste aare! Vähemalt kolmsada kullatükki!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:255
 msgid "You swore you would protect me!"
-msgstr ""
+msgstr "Sa lubasid mind kaitsta!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:5
 msgid ""
@@ -788,6 +942,9 @@
 "the battle, they called upon the corpses of former enemies to rise again and "
 "fight on their side."
 msgstr ""
+"Suures lahingus Erzeni kivi juures näitasid vennad Gwiti ja Nati Ha'atel "
+"esimest korda oma võimeid: arvates, et nende pool kaotab lahingu äratasid "
+"nad vastaste laibad ellu, et need nende poolel võitleksid."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:15
 msgid ""
@@ -796,6 +953,9 @@
 "battle was lost where it would have been won had it not been for these two "
 "necromancers."
 msgstr ""
+"See aga ei olnud mitte ainult keelatud vaid ka enneaegne. Appi tõtanud "
+"ratsavägi põrkas kokku hoopis surnute leegioniga ja lahing, mis muidu oleks 
"
+"võidetud, kaotati tänu nendele kahele surnumanajale."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:25
 msgid ""
@@ -803,6 +963,9 @@
 "in irons, marched onto a ship with no rudder, and sent off to drown in the "
 "sea, for the Wesnothians feared that their corpses might only rise again."
 msgstr ""
+"Ha'ateli vennad põgenesid. Kohe, kui nad välja ilmusid, pandi nad 
ahelatesse "
+"ja saadeti ilma tüürita laevas merele uppuma, sest Wesnothlased kartsid, et 
"
+"nende laibad võiksid uuesti ellu ärgata."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:35
 msgid ""
@@ -810,3 +973,5 @@
 "separating the brothers and washing them both ashore. This was the beginning "
 "of the Rise of the Dark Hordes."
 msgstr ""
+"Aga saatus segas vahele. Laeva hävitas torm, mis lahutas vennad ja heitis "
+"nad mõlemad kaldale. Sellest sai alguse pimeduse hordide tõus."
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/et.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/et.po:1.3 wesnoth/po/wesnoth-trow/et.po:1.4
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/et.po:1.3  Sat Feb 26 18:10:00 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/et.po    Sun Feb 27 15:07:25 2005
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-14 09:29+0100\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
Index: wesnoth/po/wesnoth/et.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/et.po:1.4 wesnoth/po/wesnoth/et.po:1.5
--- wesnoth/po/wesnoth/et.po:1.4    Sat Feb 26 18:09:37 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/et.po  Sun Feb 27 15:07:25 2005
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-22 19:52+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-26 17:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-27 15:46+0300\n"
 "Last-Translator: Mart Tõnso <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,7 +19,7 @@
 
 #: data/fonts.cfg:4
 msgid "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf"
-msgstr ""
+msgstr "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf"
 
 #: data/game.cfg:515 data/translations/english.cfg:61
 msgid "loyal"
@@ -75,6 +75,9 @@
 "have an impact on how the unit interacts with other units. These abilities "
 "will be listed under this topic as you encounter them."
 msgstr ""
+"Kindlatel üksustel on võimeid, mis otseselt mõjutavad teisi üksuseid või 
"
+"mõjutavad seda, kuidas üksus teiste üksustega läbi käib. Nende võimete 
kohta "
+"leiad selle teema alt infot, kui sa neid kohtad."
 
 #: data/help.cfg:62
 msgid ""
@@ -87,6 +90,14 @@
 "simple rules arise a wealth of strategy, making the game easy to learn but a "
 "challenge to master."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Wesnothi Lahing on kordamööda käimisel põhinev fantaasia-strateegiamäng, 
"
+"mõneti ebatavaline kaasaegsete strateegiamängude hulgas. Samas kui teised "
+"mängud põhinevad keerukatel reeglitel ja mängu ülesehitusel, üritab 
Wesnothi "
+"Lahing reegleid teha võimalikult lihtsaks. See ei muuda veel mängu ennast "
+"lihtsaks - sellel baseerub rikkalik strateegia. Mängu aluste õppimine on "
+"lihtne, aga selle meisterlik valdamine on omaette kunsttükk."
 
 #: data/help.cfg:67
 msgid "Fundamentals of Gameplay"
@@ -174,6 +185,12 @@
 "require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep text='Income and "
 "Upkeep'</ref> for more information."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Katsu arvestada sellega, et mitte ainult üksuste värbamine ja tagasi "
+"kutsumine ei kuluta kulda, raha kulub ka üksuste ülalpidamisele. Vaata "
+"peatükki <ref>dst=income_and_upkeep text='Sissetulek ja 
ülalpidamine'</ref>, "
+"et sellest rohkem teada saada."
 
 #: data/help.cfg:92 src/help.cpp:1196 src/help.cpp:1197
 msgid "Movement"
@@ -389,6 +406,9 @@
 "\n"
 "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as night."
 msgstr ""
+"\n"
+"Hommik ja pärastlõuna lähevad arvesse kui päev, esimene ja teine vahtkond 
"
+"kui öö."
 
 #: data/help.cfg:151
 msgid ""
@@ -418,6 +438,10 @@
 "combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, 8 for "
 "level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth."
 msgstr ""
+"Kui mõlemad üksused jäävad lahingus ellu, siis nad saavad juurde sama 
palju "
+"kogemuspunkte kui mitmendal tasemel nende vastane oli. Kui üksus surmab oma "
+"vastase, siis juba rohkem: 4 punkti null-taseme üksuse eest, 8 esimese "
+"taseme eest, 16 teise taseme eest, 24 kolmanda taseme eest ja nii edasi."
 
 #: data/help.cfg:162
 msgid ""
@@ -428,6 +452,13 @@
 "they immediately advance to the next level, healing fully in the process. In "
 "some cases, you will be given a choice of advancement options."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Üksused vajavad edutamiseks kindla arvu kogemuspunkte (intelligentsed "
+"üksused vajavad 20% vähem). Kui nad suudavad vajalikud punktid koguda, siis 
"
+"edutatakse nad koheselt järgmisele tasemele, selle käigus ravitakse nad "
+"täiesti terveks. Mõnel juhul saad sa erinevate edutamisvariantide vahel "
+"valida."
 
 #: data/help.cfg:164
 msgid ""
@@ -728,6 +759,7 @@
 #: data/items.cfg:416
 msgid "I am not suited to the use of this item! Let another take it."
 msgstr ""
+"Mina ei oska selle asjaga midagi peale hakata! Las keegi teine võtab selle."
 
 #: data/items.cfg:451 data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:194
 msgid "Potion of Strength"
@@ -735,7 +767,7 @@
 
 #: data/items.cfg:454
 msgid "Strength is given to the drinker."
-msgstr ""
+msgstr "Jooja saab jõudu juurde."
 
 #: data/items.cfg:495
 msgid "Potion of Decay"
@@ -743,7 +775,7 @@
 
 #: data/items.cfg:498
 msgid "This poor unit drank something really bad."
-msgstr ""
+msgstr "See vaene tegelane jõi midagi väga halba."
 
 #: data/items.cfg:533
 msgid "Ring of Regeneration"
@@ -751,11 +783,11 @@
 
 #: data/items.cfg:536
 msgid "This ring will heal the bearer a little each turn."
-msgstr ""
+msgstr "See sõrmus tervendab natukene kandjat igal käigul."
 
 #: data/items.cfg:556
 msgid "Can't set abilities yet, sorry."
-msgstr ""
+msgstr "Oskuste seadmine ebaõnnestus, vabandust."
 
 #: data/items.cfg:577
 msgid "Ring of Slowness"
@@ -763,7 +795,7 @@
 
 #: data/items.cfg:580
 msgid "The bearer of this ring is slowed."
-msgstr ""
+msgstr "Selle sõrmuse kandja liikumine on aeglustatud."
 
 #: data/items.cfg:615
 msgid "Staff of Swiftness"
@@ -775,15 +807,16 @@
 
 #: data/items.cfg:619
 msgid "Only magical beings can wield such an object."
-msgstr ""
+msgstr "Ainult maagilised olendid saavad seda objekti kanda."
 
 #: data/items.cfg:653
 msgid "Storm Trident"
-msgstr ""
+msgstr "Tormikolmhark"
 
 #: data/items.cfg:656
 msgid "This trident allows a merman to shoot electric bolts at his enemies!"
 msgstr ""
+"Selle kolmhargiga saavad merimehed oma vastaste pihta elektrivälke lasta!"
 
 #: data/items.cfg:657
 msgid "Only the mermen can use this item!"
@@ -791,7 +824,7 @@
 
 #: data/items.cfg:669
 msgid "storm trident"
-msgstr ""
+msgstr "tormikolmhark"
 
 #: data/items.cfg:707
 msgid "Flaming Sword"
@@ -799,7 +832,7 @@
 
 #: data/items.cfg:711
 msgid "Only the leader of an army can wield this sword!"
-msgstr ""
+msgstr "Ainult väejuht võib seda mõõka kasutada!"
 
 #: data/items.cfg:723
 msgid "flaming sword"
@@ -815,12 +848,15 @@
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
+"Selle iidse valitsuskeppi sepistasid kääbused. Wesnothi kuninga sümbolina "
+"omab see valitsuskepp võimet kandja vaenlaste pihta tulepalle tulistada!"
 
 #: data/items.cfg:759
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
+"See on leegitsev valitsuskepp. Ainult tõeline troonipärija julgeb seda 
võtta!"
 
 #: data/items.cfg:812
 msgid "Zap~"
@@ -841,7 +877,7 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:30 data/multiplayer.cfg:221
 msgid "Loyalists"
-msgstr ""
+msgstr "Lojalistid"
 
 #: data/multiplayer.cfg:43 data/multiplayer.cfg:234
 msgid "Rebels"
@@ -849,12 +885,12 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:56 data/multiplayer.cfg:247
 msgid "Northerners"
-msgstr ""
+msgstr "Põhjamaalased"
 
 #: data/multiplayer.cfg:69 data/multiplayer.cfg:158 data/multiplayer.cfg:260
 #: data/translations/english.cfg:129
 msgid "Undead"
-msgstr ""
+msgstr "Kooljad"
 
 #: data/multiplayer.cfg:82 data/multiplayer.cfg:273
 msgid "Knalgan Alliance"
@@ -944,7 +980,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/CastleHoppingIsle.cfg:9
 msgid "Castle Hopping Isle"
-msgstr ""
+msgstr "Hoppingi lossi saar"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/CastleHoppingIsle.cfg:11
 msgid ""
@@ -955,7 +991,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Charge.cfg:7
 msgid "Charge"
-msgstr ""
+msgstr "Söösta lahingusse"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/ForestOfFear.cfg:3
 msgid "Forest of Fear"
@@ -1004,7 +1040,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:3
 msgid "Wesbowl"
-msgstr ""
+msgstr "Wesbowl"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:6
 msgid ""
@@ -1123,15 +1159,13 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:16
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "Konrad"
-msgstr "Isand"
+msgstr "Konrad"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:25
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid "Delfador"
-msgstr "Kaitsja"
+msgstr "Delfador"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:49
 msgid ""
@@ -1272,9 +1306,8 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:106
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid "Merle"
-msgstr "Veel"
+msgstr "Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:121
 msgid ""
@@ -1282,10 +1315,13 @@
 "he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
 "this is called the 'zone of control'."
 msgstr ""
+"Suurepärane! Sa oled edukalt oma haldjasõdalast liigutanud. Aga et ta 
liikus "
+"vaenuliku üksuse mõjualasse, siis ta selle käigu jooksul enam liikuda ei "
+"saa. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:125
 msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
-msgstr ""
+msgstr "Kui kaugele minu haldjasõdalane liikuda saab?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:125
 msgid ""
@@ -1316,7 +1352,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:127
 msgid "How do I tell who is allied and who is an enemy?"
-msgstr ""
+msgstr "Kuidas ma aru saan, kes on liitlased ja kes vaenlased?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:127
 msgid ""
@@ -1342,11 +1378,11 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:150
 msgid "You have successfully attacked Merle."
-msgstr ""
+msgstr "Sa oled Merlet edukalt rünnanud."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:154
 msgid "Can Merle retaliate from my attack?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas Merle saab mind vastu ka rünnata?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:154
 msgid ""
@@ -1401,6 +1437,9 @@
 "it gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
 "advances to the next level, and becomes more powerful."
 msgstr ""
+"Sinu võitleja elas Merle rünnaku üle. Kui üksus jääb lahingus ellu, 
siis ta "
+"saab kogemuspunkte. Kui üksus on piisavalt kogenud, siis ta edutatakse "
+"järgmisele tasemele ja ta muutub võimsamaks."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:172
 msgid "What's experience?"
@@ -1707,6 +1746,8 @@
 "The sun is setting over Wesnoth. The time of day affects how much damage "
 "units of different alignments can inflict upon each other."
 msgstr ""
+"Päike loojub Wesnothi kohal. Kellaaeg mõjutab seda kui palju erinevate "
+"meelelaadidega üksused üksteisele viga võivad teha."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:124
 msgid ""
@@ -1716,14 +1757,20 @@
 "25% less. At night it is reversed. During twilight, all units do their "
 "normal damage. Neutral units such as elves are unaffected by day and night."
 msgstr ""
+"Meelelaade on kolm: kuulekas, neutraalne ja kaootiline. Päev jagatakse "
+"samuti kolmeks osaks: päev, hämarik ja öö. Päevasel ajal teevad kuulekad 
"
+"üksused, näiteks inimesed, 25% rohkem kahju, samal ajal kui kaootilised "
+"teevad 25% vähem. Öösel on asjad täpselt vastupidi. Hämariku ajal teevad 
"
+"kõik üksused tavalist kahju. Neutraalseid üksuseid, näiteks haldjaid, 
päev "
+"ja öö üldse ei mõjuta."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:124
 msgid "What are the different alignments and times of day?"
-msgstr ""
+msgstr "Millised on erinevad meelelaadid ja kellaajad?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:125
 msgid "How do I know what time of day it is?"
-msgstr ""
+msgstr "Kuidas ma teada saan, mis kell parajasti on?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:125
 msgid ""
@@ -1804,7 +1851,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:153
 msgid "What are the different damage types?"
-msgstr ""
+msgstr "Millised on erinevad kahjutüübid?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:162
 msgid ""
@@ -2602,6 +2649,8 @@
 "Magical:\n"
 "This attack always has a 70% chance to hit."
 msgstr ""
+"Maagiline:\n"
+"Sellel rünnakul on alati 70% tabamistõenäosus."
 
 #: data/translations/english.cfg:111
 msgid ""
@@ -2623,6 +2672,9 @@
 "This attack poisons the target. Poisoned units lose 8 HP every turn until "
 "they are cured or are reduced to 1 HP."
 msgstr ""
+"Mürk:\n"
+"See rünnak mürgitab ohvri. Mürgitatud üksused kaotavad iga käiguga 8 
HP-d "
+"kuni nad terveks ravitakse või kuni nende elud kahanevad ühe HP-ni. "
 
 #: data/translations/english.cfg:120
 msgid ""
@@ -3302,7 +3354,7 @@
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:53 data/units/Goblin_Pillager.cfg:37
 #: data/units/Merman_Entangler.cfg:29 data/units/Merman_Netcaster.cfg:29
 msgid "slow"
-msgstr "aglustus"
+msgstr "aeglustus"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:3
 msgid "Chocobone"
@@ -3342,7 +3394,7 @@
 #: data/units/Lancer.cfg:22 data/units/Paladin.cfg:43 src/actions.cpp:361
 #: src/actions.cpp:461
 msgid "charge"
-msgstr ""
+msgstr "rünnak"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:3
 msgid "Cockatrice"
@@ -3862,13 +3914,15 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:3
 msgid "Dwarvish Sentinel"
-msgstr ""
+msgstr "Kääbuste vahimees"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:23
 msgid ""
 "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yield "
 "under even the strongest of enemy attacks."
 msgstr ""
+"Vapper torn-kilbiga varustatud vahimees ei anna alla ka kõige võimsamate "
+"rünnakute surve all."
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
@@ -4157,7 +4211,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
-msgstr ""
+msgstr "Haldjate teejuht"
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:24
 msgid ""
@@ -4180,7 +4234,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
 msgid "female^Elvish Ranger"
-msgstr ""
+msgstr "Haldjate metsavaht"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
 msgid "Elvish Rider"
@@ -4322,7 +4376,7 @@
 #: data/units/Fireball.cfg:16
 msgid ""
 "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
-msgstr ""
+msgstr "Tulepall. Seda ei kasutata mitte millekski muuks kui 'Move_Unit_Fake'!"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
@@ -4361,6 +4415,10 @@
 "The galleon is perfect for this purpose: it's fast and resilient, but not "
 "prepared to fight, and is able to adapt to many different tasks."
 msgstr ""
+"Isegi inimesed, kes õnnelikult oma kodudes elavad, vajavad mingil hetkel "
+"meretransporti, isegi kui nad lähevad ainult kalale või kauplema. Galeoon 
on "
+"nendeks otstarveteks ideaalne: see on kiire ja vastupidav ning kohandatav "
+"paljudeks otstarveteks, aga ta ei kõlba eriti võitlemiseks."
 
 #: data/units/Galleon.cfg:18
 msgid "dummy"
@@ -4401,6 +4459,10 @@
 "freedom of movement and protection from physical attacks, ghosts cannot "
 "easily cross running water."
 msgstr ""
+"Vaimud on sajandeid tagasi surnud sõdalaste hinged, kes suurtes piinades ja "
+"laipa maha jätmata. Kuigi nende kehatu kuju annab neile suure "
+"liikumisvabaduse ja kaitse füüsiliste rünnakute eest, ei saa vaimud 
kergesti "
+"ületada voolavat vett."
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:3
 msgid "Ghoul"
@@ -4452,11 +4514,11 @@
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:37
 msgid "pincers"
-msgstr ""
+msgstr "näpitsad"
 
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:4
 msgid "Goblin Impaler"
-msgstr ""
+msgstr "Vardasse ajav goblin"
 
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:17
 msgid ""
@@ -4479,7 +4541,7 @@
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
 msgid "Goblin Pillager"
-msgstr ""
+msgstr "Goblinite rüüstaja"
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:16
 msgid ""
@@ -4498,7 +4560,7 @@
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:4
 msgid "Goblin Spearman"
-msgstr ""
+msgstr "Goblinite odamees"
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:17
 msgid ""
@@ -4526,7 +4588,7 @@
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:3
 msgid "Grand Marshal"
-msgstr ""
+msgstr "Suue väejuht"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:21
 msgid ""
@@ -4572,6 +4634,9 @@
 "world. Since they are wary of other intelligent races, Gryphons should not "
 "be disturbed without a good reason."
 msgstr ""
+"Pooleldi lõvid, pooleldi linnud - need majesteetlikud olendid valitsevad "
+"maailma taevaid. Kuna nad suhtuvad teistesse intelligentsetesse rassidesse "
+"suure ettevaatusega ei tasu grifoone ilma hea põhjuseta segada."
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
 msgid "Gryphon Master"
@@ -4594,10 +4659,13 @@
 "become Gryphon Riders, and discover the world of the skies upon the backs of "
 "these flying beasts."
 msgstr ""
+"Väga vähesed oskavad grifoonidega ringi käia. Neist, kellel see õnnestub, 
"
+"saavad grifooniratsanikud ja nad võivad uurida taevaseid maailmu nende "
+"lendavate elukate seljas."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
 msgid "Halberdier"
-msgstr ""
+msgstr "Hellebardiga sõdur"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:18
 msgid ""
@@ -4608,20 +4676,28 @@
 "can keep further than the end of their weapons, but find some difficulty in "
 "very close combat."
 msgstr ""
+"Hellebardid antakse kätte parimatele sõduritele. Nende relv, kuigi veidi "
+"aeglasem kui mõõk, omab tohutut löögijõudu. Tänu selle suurele 
pikkusele "
+"ründavad hellebardiga varustatud sõdurid alati võitluses esimesena, isegi "
+"ennast kaitstes. Nad saavad väga hästi hakkama vastastega, keda neil oma "
+"relva kaugema otsa juures õnnestub hoida, aga lähivõitlus võib neile "
+"valmistada kerget peavalu."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:21 data/units/Halbardier.cfg:39
 msgid "halberd"
-msgstr ""
+msgstr "hellebard"
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:3
 msgid "Heavy Infantryman"
-msgstr ""
+msgstr "Raskejalaväelane"
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:15
 msgid ""
 "Heavy Infantrymen are cloaked in iron, making them resilient to attack. A "
 "lack of speed is their only disadvantage."
 msgstr ""
+"Raskejalaväelased on kaetud rauaga ja seetõttu peavad rünnakutele hästi "
+"vastu. Nende ainus puudus on vähene kiirus."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
 msgid "Horse Lord"
@@ -4633,12 +4709,15 @@
 "their houses and are respected by all, friend or foe. Their sword can kill "
 "most ordinary enemies, and their morning star crushes those who are left."
 msgstr ""
+"Kõigist tasandiku meestest võimsaimad on hobuste isandad oma majade juhid 
ja "
+"neid austavad kõik, nii sõbrad kui vaenlased. Nende mõõk surmab lihtsamad 
"
+"vaenlased ja morgernstern lömastab ülejäänud."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:43 data/units/Mounted_Captain.cfg:46
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:46 data/units/Mounted_Fighter.cfg:43
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:43
 msgid "morning star"
-msgstr ""
+msgstr "morgernstern"
 
 #: data/units/Horseman.cfg:3
 msgid "Horseman"
@@ -4654,7 +4733,7 @@
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
 msgid "Initiate"
-msgstr ""
+msgstr "Noviits"
 
 #: data/units/Initiate.cfg:16
 msgid ""
@@ -4815,7 +4894,7 @@
 
 #: data/units/Master_Bowman.cfg:3
 msgid "Master Bowman"
-msgstr ""
+msgstr "Osav vibumees"
 
 #: data/units/Master_Bowman.cfg:17
 msgid ""
@@ -5251,7 +5330,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:62
 msgid "Novice Orcish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Noor mäekollide šamaan"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:75
 msgid ""
@@ -5266,7 +5345,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:121
 msgid "Old Orcish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Vana mäekollide šamaan"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:134
 msgid ""
@@ -5567,7 +5646,7 @@
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:40 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:39
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:39
 msgid "frost blast"
-msgstr ""
+msgstr "külmalöök"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:4
 msgid "Saurian Skirmisher"
@@ -5619,17 +5698,17 @@
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:6
 msgid "female^Sea Hag"
-msgstr ""
+msgstr "Meremoor"
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:20
 msgid ""
 "Sea Hags are older and more experienced Nagas who have learned to control "
 "the water magic."
-msgstr ""
+msgstr "Meremoorid on veemaagiat valdavad vanad ja kogenud nagad."
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:3
 msgid "Sea Orc"
-msgstr ""
+msgstr "Mere mäekoll"
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:16
 msgid ""
@@ -5738,11 +5817,11 @@
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:3
 msgid "Sleeping Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Magav grifoon"
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:15
 msgid "Shhhh! The Gryphon is sleeping! You'd better not wake it up!"
-msgstr ""
+msgstr "Kuss! Grifoon magab! Ära teda parem üles aja!"
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:3
 msgid "Soul Shooter"
@@ -5759,21 +5838,23 @@
 
 #: data/units/Soulless.cfg:3
 msgid "Soulless"
-msgstr ""
+msgstr "Hingetu"
 
 #: data/units/Soulless.cfg:16
 msgid ""
 "These animated walking corpses have become strong from long experience "
 "fighting the living."
 msgstr ""
+"Need kõndivad laibad on üsna tugevaks muutunud tänu pikale elusolenditega "
+"sõdimisele."
 
 #: data/units/Soulless.cfg:24 data/units/Walking_Corpse.cfg:24
 msgid "plague"
-msgstr ""
+msgstr "katk"
 
 #: data/units/Spearman.cfg:3
 msgid "Spearman"
-msgstr ""
+msgstr "Odamees"
 
 #: data/units/Spearman.cfg:16
 msgid ""
@@ -5861,7 +5942,7 @@
 
 #: data/units/Triton.cfg:6
 msgid "Triton"
-msgstr ""
+msgstr "Triiton"
 
 #: data/units/Troll.cfg:3
 msgid "Troll"
@@ -6036,7 +6117,7 @@
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
-msgstr ""
+msgstr "Surnuvaim"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:21
 msgid ""
@@ -6058,7 +6139,7 @@
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
 msgid "Young Ogre"
-msgstr ""
+msgstr "Noor sookoll"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:16
 msgid ""
@@ -6079,7 +6160,7 @@
 
 #: src/about.cpp:46
 msgid "+Core Developers"
-msgstr ""
+msgstr "+Põhiarendajad"
 
 #: src/about.cpp:47
 msgid "-  Main Developer"
@@ -6087,7 +6168,7 @@
 
 #: src/about.cpp:50
 msgid "-  Artwork and graphics designer"
-msgstr "- Kunsti ja graafika kujundajad"
+msgstr "- Kunst ja graafika"
 
 #: src/about.cpp:54
 msgid "+Developers"
@@ -6099,7 +6180,7 @@
 
 #: src/about.cpp:76
 msgid "+Artwork and graphics designers"
-msgstr "+ Kunsti ja graafika kujundajad"
+msgstr "+ Kunst ja graafika"
 
 #: src/about.cpp:101
 msgid "+Music"
@@ -6107,11 +6188,11 @@
 
 #: src/about.cpp:108
 msgid "+Scenario Designers"
-msgstr "+Stsenaariumi disainerid"
+msgstr "+Stsenaariumite disainerid"
 
 #: src/about.cpp:118
 msgid "+Multiplayer Maps"
-msgstr "+Mitme mängija"
+msgstr "+Mitmemängija kaardid"
 
 #: src/about.cpp:123
 msgid "+Packagers"
@@ -6154,9 +6235,8 @@
 msgstr "+ Inglise keelne (GB) tõlge"
 
 #: src/about.cpp:186
-#, fuzzy
 msgid "+Estonian Translation"
-msgstr "+ Venekeelne tõlge"
+msgstr "+ Eesti keelne tõlge"
 
 #: src/about.cpp:190
 msgid "+Finnish Translation"
@@ -6531,15 +6611,15 @@
 
 #: src/game.cpp:1019
 msgid "Download more campaigns from a server on Internet."
-msgstr ""
+msgstr "Lae uusi kampaaniad Internetist."
 
 #: src/game.cpp:1029
 msgid "Choose the campaign you want to play:"
-msgstr ""
+msgstr "Vali mängimiseks kampaania:"
 
 #: src/game.cpp:1059
 msgid "Select difficulty level:"
-msgstr ""
+msgstr "Vali raskusaste:"
 
 #: src/game.cpp:1084
 msgid "B"
@@ -6560,6 +6640,7 @@
 #: src/game.cpp:1115
 msgid "You will now connect to a campaign server to download campaigns."
 msgstr ""
+"Nüüd sa võtad ühendust kampaaniaserveriga, et kampaaniaid alla laadida."
 
 #: src/game.cpp:1116
 msgid "Server: "
@@ -6567,15 +6648,15 @@
 
 #: src/game.cpp:1128
 msgid "Could not connect to host."
-msgstr ""
+msgstr "Võõrustajaga ei õnnestu ühendust luua."
 
 #: src/game.cpp:1136
 msgid "Awaiting response from server"
-msgstr ""
+msgstr "Ootan serverilt vastust"
 
 #: src/game.cpp:1149
 msgid "Error communicating with the server."
-msgstr ""
+msgstr "Viga serveriga suhtlemisel."
 
 #: src/game.cpp:1155 src/help.cpp:1086 src/help.cpp:1087 src/playturn.cpp:2101
 msgid "Name"
@@ -6587,7 +6668,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1158
 msgid "Downloads"
-msgstr ""
+msgstr "Alla laetavad failid"
 
 #: src/game.cpp:1159
 msgid "Size"
@@ -6603,7 +6684,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1196
 msgid "There are no campaigns available for download from this server."
-msgstr ""
+msgstr "Sellel serveril ei ole alla laadimiseks kampaaniaid pakkuda."
 
 #: src/game.cpp:1200
 msgid "Choose the campaign to download."
@@ -6640,16 +6721,16 @@
 #: src/game.cpp:1250
 msgid ""
 "There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
-msgstr ""
+msgstr "Kampaania installeerimiseks vajalike failide loomisel tekkis probleem."
 
 #: src/game.cpp:1262 src/game.cpp:1301 src/game.cpp:1326
 #: src/multiplayer.cpp:152 src/multiplayer_ui.cpp:28
 msgid "Connection timed out"
-msgstr ""
+msgstr "Ühendus aegus."
 
 #: src/game.cpp:1265 src/game.cpp:1303 src/game.cpp:1328
 msgid "The server responded with an error: \""
-msgstr ""
+msgstr "Server vastas veateatega: \""
 
 #: src/game.cpp:1269
 msgid "Terms"
@@ -6665,7 +6746,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1344
 msgid "Log on to the official Wesnoth multiplayer server"
-msgstr ""
+msgstr "Logi sisse ametlikku Wesnothi mitmemängija serverisse"
 
 #: src/game.cpp:1345 src/multiplayer_lobby.cpp:27
 msgid "Join Game"
@@ -6673,7 +6754,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1345
 msgid "Join a server or hosted game"
-msgstr ""
+msgstr "Liitu serveri või võõrustatud mänguga."
 
 #: src/game.cpp:1346
 msgid "Host Networked Game"
@@ -6681,7 +6762,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1346
 msgid "Host a game without using a server"
-msgstr ""
+msgstr "Võõrusta mängu ilma ametlikku serverit kasutamata."
 
 #: src/game.cpp:1347
 msgid "Hotseat Game"
@@ -6689,7 +6770,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1347
 msgid "Play a multiplayer game sharing the same machine"
-msgstr ""
+msgstr "Mängige mitmekesi ühe arvuti taga"
 
 #: src/game.cpp:1348
 msgid "Human vs AI"
@@ -6720,7 +6801,6 @@
 msgstr "'(Mäng läheb nüüd kinni)"
 
 #: src/game.cpp:1528
-#, fuzzy
 msgid "Battle for Wesnoth"
 msgstr "Wesnothi Lahing"
 
@@ -6790,23 +6870,27 @@
 
 #: src/help.cpp:1306
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes."
-msgstr ""
+msgstr "See maastik käitub liikumise ja katsmise suhtes nagu $terrains."
 
 #: src/help.cpp:1308
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically."
-msgstr ""
+msgstr "Parimate omadustega maastik valitakse automaatselt."
 
 #: src/help.cpp:1312
 msgid ""
 "This terrain acts as keep, i.e., you can recruit units when a leader is in a "
 "location with this terrain."
 msgstr ""
+"See maastik käitub nagu pesa, see tähendab, et sa saad üksusi värvata, 
kui "
+"sinu juht asub seda tüüpi maastikulapil."
 
 #: src/help.cpp:1314
 msgid ""
 "This terrain acts as castle, i.e., you can recruit units onto a location "
 "with this terrain."
 msgstr ""
+"See maastik käitub nagu kindlus, see tähendab, et nendele maatükkidele 
saab "
+"värvata üksusi."
 
 #: src/help.cpp:1316
 msgid "This terrain gives healing."
@@ -6866,7 +6950,7 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:86
 msgid "Bump Size"
-msgstr ""
+msgstr "Muhu suurus"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:87 src/playturn.cpp:1668
 msgid "Villages"
@@ -6882,7 +6966,7 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:251
 msgid "/1000 tiles"
-msgstr ""
+msgstr "/1000 maatükki"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:256
 msgid "Coastal"
@@ -6913,22 +6997,20 @@
 msgstr "Sellesse serverisse peab sisse logima"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:263
-#, fuzzy
 msgid "(Vacant slot)"
-msgstr "Vaba koht"
+msgstr "(Vaba koht)"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:269
 msgid "Anonymous local player"
-msgstr ""
+msgstr "Anonüümne kohalik mängija"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:275
-#, fuzzy
 msgid "Computer player"
 msgstr "Arvuti mängija"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:278
 msgid "(Empty slot)"
-msgstr ""
+msgstr "(Tühi koht)"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:412
 msgid "No non-random sides in the current era"
@@ -6939,7 +7021,6 @@
 msgstr ""
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:440
-#, fuzzy
 msgid "Team "
 msgstr "Meeskond"
 
@@ -6956,7 +7037,6 @@
 msgstr "Meeskond"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:450
-#, fuzzy
 msgid "Colour"
 msgstr "Värv"
 
@@ -6966,7 +7046,6 @@
 msgstr "Kuld"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:453
-#, fuzzy
 msgid "Computer vs Computer"
 msgstr "Arvuti vs Arvuti"
 
@@ -7004,9 +7083,8 @@
 msgstr "Tühi"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:784 src/multiplayer_wait.cpp:197
-#, fuzzy
 msgid "Era not available"
-msgstr "Eesmärke pole."
+msgstr "Ajastu pole saadaval."
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:819
 msgid "Red"
@@ -7050,7 +7128,7 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:917
 msgid "Cannot find era "
-msgstr ""
+msgstr "Ei leia ajastut"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:935
 msgid ""
@@ -7061,22 +7139,18 @@
 "@Alista vaenlaste juhid"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:971
-#, fuzzy
 msgid "Waiting for players to join..."
-msgstr "Ootan võrgumängijate liitumist"
+msgstr "Ootan mängijate liitumist..."
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:37
-#, fuzzy
 msgid "Name of game"
-msgstr "Mängu nimi:"
+msgstr "Mängu nimi"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:39
-#, fuzzy
 msgid "Era"
-msgstr "Ajastu:"
+msgstr "Ajastu"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:40
-#, fuzzy
 msgid "Map to play"
 msgstr "Mängu kaart:"
 
@@ -7090,7 +7164,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:45
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Nõus"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:46
 msgid "Regenerate"
@@ -7102,19 +7176,21 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:76
 msgid "The maximum turns the game will go for"
-msgstr ""
+msgstr "Maksimaalne mängu kestvus käikudes"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:81
 msgid "The amount of income each village yields per turn"
-msgstr ""
+msgstr "Küla poolt antav sissetulek käigu kohta "
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:86
 msgid "The amount of experience a unit needs to advance"
-msgstr ""
+msgstr "Üksuse edutamiseks vajalik kogemuspunktide arv."
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:89
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
 msgstr ""
+"Vastase üksusi ei saa jälgida, enne kui nad jõuavad sinu üksuste "
+"nägemispiirkonda."
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:92
 msgid "The map is unknown until your units explore it"
@@ -7122,7 +7198,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:95
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
-msgstr ""
+msgstr "Luba kõigil mängijatel, kes ei mängi, mängu jälgida."
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:99
 msgid "Share View"
@@ -7142,7 +7218,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:114
 msgid "No eras found"
-msgstr ""
+msgstr "Ajajärke ei leitud"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:123
 msgid "$login's game"
@@ -7150,31 +7226,27 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:153
 msgid "Invalid era selected"
-msgstr ""
+msgstr "Vigane ajajärk valitud"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:180
 msgid "You must enter a name."
 msgstr "Sa pead sisestama nime."
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:189
-#, fuzzy
 msgid "Turns"
-msgstr "Käik"
+msgstr "Käike"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:191
-#, fuzzy
 msgid "Unlimited Turns"
-msgstr "piiramatu"
+msgstr "Piiramatud käigud"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:198
-#, fuzzy
 msgid "Village Gold"
-msgstr "Külade kuld:"
+msgstr "Külade kuld"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:204
-#, fuzzy
 msgid "Experience Modifier"
-msgstr "Maastiku mõjutajad"
+msgstr "Kogemuspunktide modifikaator"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:367 src/multiplayer_lobby.cpp:28
 msgid "Create Game"
@@ -7213,14 +7285,12 @@
 msgstr "Hangin mängu andmeid..."
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:175
-#, fuzzy
 msgid "No multiplayer sides available in this game"
-msgstr "Ilma poolteta."
+msgstr "Selles mängus ei ole mitme mängija pooli."
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:205
-#, fuzzy
 msgid "No multiplayer sides found"
-msgstr "Ilma poolteta."
+msgstr "Mitme mängija pooli ei leitud"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:225
 msgid "Choose your side:"
@@ -7236,12 +7306,11 @@
 
 #: src/playlevel.cpp:724
 msgid "Game Over"
-msgstr ""
+msgstr "Mäng läbi"
 
 #: src/playlevel.cpp:725
-#, fuzzy
 msgid "The game is over."
-msgstr "Mäng on salvestatud"
+msgstr "Mäng on läbi."
 
 #: src/playlevel.cpp:738
 msgid "Defeat"
@@ -7699,39 +7768,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:902
 msgid "neutral"
 msgstr "neutraalne"
-
-#~ msgid "Load Game..."
-#~ msgstr "Lae mäng..."
-
-#~ msgid "Ok"
-#~ msgstr "Olgu"
-
-#~ msgid "Turns: "
-#~ msgstr "Käike:"
-
-#~ msgid "Experience Requirements: "
-#~ msgstr "Elukogemuse nõuded:"
-
-#~ msgid "Players: "
-#~ msgstr "Mängijad:"
-
-#~ msgid "Warning"
-#~ msgstr "Hoiatus"
-
-#~ msgid "Receiving game list..."
-#~ msgstr "Võtan vastu mängude nimekirja..."
-
-#~ msgid "The game has been cancelled"
-#~ msgstr "Mäng on tühistatud"
-
-#~ msgid "Show replay of game up to save point?"
-#~ msgstr "Näita mängu kordust kuni salvestamise hetkeni?"
-
-#~ msgid "?"
-#~ msgstr "?"
-
-#~ msgid "1"
-#~ msgstr "1"
-
-#~ msgid "<no games open>"
-#~ msgstr "<Lahtiseid mänge pole>"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]