wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-sotbe ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-sotbe ca.po
Date: Sun, 13 Feb 2005 17:44:06 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/02/13 22:44:05

Modified files:
    po/wesnoth-sotbe: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po.diff?tr1=1.18&tr2=1.19&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.18 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.19
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.18 Sat Feb 12 14:30:08 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po   Sun Feb 13 22:44:05 2005
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-12 15:26+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-04 18:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-10-21 22:04+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-13 23:22+0100\n"
 "Last-Translator: Carles Company Soler <address@hidden>\n"
 "Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -23,24 +23,12 @@
 msgstr "Fill de Ull Negre (capítol I)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
-msgid "Grunt"
-msgstr ""
-
-#: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
-msgid "(easiest)"
-msgstr ""
-
-#: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
-msgid "Warrior"
-msgstr ""
-
-#: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
-msgid "(hardest)"
-msgstr ""
-
-#: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
-msgid "Warlord"
+msgid ""
+"&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
+"warlord.png,Warlord,(hardest)"
 msgstr ""
+"&orcish-grunt.png,Cobard,(fàcil);*&orcish-warrior.png,Guerrer;&orcish-"
+"warlord.png,Senyor de la Guerra,(difícil)"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:7
 msgid "Black Flag"
@@ -74,7 +62,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:132
 msgid "So here is Tirigaz."
-msgstr "Així que aquí està Tirigaz"
+msgstr "Així que aquí està Tirigaz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:137
 msgid ""
@@ -101,13 +89,12 @@
 msgstr "Jo? Et demostraré que no soc un covard!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:157
-msgid ""
-"It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
+msgid "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find 
reinforcements."
 msgstr "No és hora de barallar-se! Jo els contendré, aneu a cercar 
reforços."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:162
 msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
-msgstr "És una sàvia elecció. Bona sort fill de l'Ull Negre"
+msgstr "És una sàvia elecció. Bona sort, fill de l'Ull Negre."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:176
 msgid ""
@@ -115,7 +102,7 @@
 "attack them from sea!"
 msgstr ""
 "Haha! El nostre pla està anant bé, envoltem-los per terra mentre els 
nostres "
-"aliats els ataquen des de la mar."
+"aliats els ataquen des de la mar!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:186
 msgid ""
@@ -128,7 +115,6 @@
 "força naval, podem eliminar els humans d'aquesta regió."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:191
-#, fuzzy
 msgid "I love this strategy, chief!"
 msgstr "M'encanta aquesta estratègia, cap!"
 
@@ -137,7 +123,6 @@
 msgstr "Pillatge! Saquegem aquests orcs!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:272
-#, fuzzy
 msgid "Aaaargh! I die!"
 msgstr "Aaaargh! Em moro!"
 
@@ -157,22 +142,19 @@
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "to flee!"
-msgstr ""
-"Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per fugir!"
+msgstr "Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per 
fugir!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:295
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We had news from them, all of them fled to the East, near the Mourned "
 "Hills. I think we should go for them as soon as possible and evacuate this "
 "city."
 msgstr ""
 "Hem rebut notícies seves, han fugit cap a l'est, devora les Muntanyes "
-"Planyides. Crec que els hauriem d'anar a cercar lo antes possible i evacuar "
+"Planyides. Crec que els hauríem d'anar a cercar lo antes possible i evacuar "
 "aquesta ciutat."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:300
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But it is beyond the Desert of Death, which is full of poisonous giant "
 "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
@@ -214,17 +196,15 @@
 "#Mort de Grüü\n"
 "#Mort d'Inarix"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:196
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:197
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
 msgstr "Així que som aquí. S'estan preparant per atacar."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:202
-#, fuzzy
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:203
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they' ll break clean off on them."
-msgstr ""
-"Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra elles."
+msgstr "Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra 
elles."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:208
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:209
 msgid ""
 "I'm not that sure. Every fortress has its own weakness. Prestim's wall are "
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
@@ -235,7 +215,7 @@
 "bretxa podria permetre que els humans entressin a Prestim ... no fa falta "
 "que digui que això seria la fi de tots nosaltres."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:214
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:215
 msgid ""
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
@@ -243,25 +223,23 @@
 "He rebut missatges del Consell. Diuen que estan reagrupant les tribus per "
 "formar la Gran Horda."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:220
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:221
 msgid "Great! When do they arrive?"
 msgstr "Genial! Quan arriben?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:226
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:227
 msgid "In four days minimum. I fear it will be too late."
 msgstr "Com a mínim d'aquí quatre dies. Crec que serà massa tard."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:232
-#, fuzzy
-msgid "I don't think so, there is still a way..."
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:233
+msgid "I don't think so, there is still a way.."
 msgstr "No ho crec, encara hi ha un camí..."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:238
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:239
 msgid "Which one?"
 msgstr "Quin?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:244
-#, fuzzy
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:245
 msgid ""
 "Most of forces will cross the river by the ford where the bridge where "
 "previously. If we manage to defend it, we might still have a chance."
@@ -269,47 +247,43 @@
 "La major part de les forces creuaran el riu pel gual on hi havia el pont. Si "
 "podem defensar-ho encara tendrem una oportunitat."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:250
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:251
 msgid "And if we fail?"
 msgstr "I si no ho aconseguim?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:256
-#, fuzzy
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:257
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
-"to Mother earth."
+"Mother earth."
 msgstr ""
 "I do assaltaran Prestim amb un avantatge de cinc contra un. Només ens "
 "quedarà resar a la mare terra."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:262
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:263
 msgid "Great."
 msgstr "Genial."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:268
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:269
 msgid "Then, the battle for Prestim began."
 msgstr "Llavors, la batalla per Prestim va començar."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:288
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:289
 msgid "We arrive to honor our alliance, Earl Lanbec'h."
 msgstr "Arribam per fer honor a la nostra aliança, Comte Lanbec'h."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:383
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:384
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
 msgstr "Som aquí! Aguanteu Prestim, arribam per empènyer-los cap al riu!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:389
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:390
 msgid "They are too numerous now, RETREAT !"
 msgstr "Ara són massa nombrosos, RETIRADA !"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:412
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
-msgstr ""
-"Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no arribarien mai."
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
+msgid "The Great Horde at last! I was begining to think they would never 
come."
+msgstr "Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no arribarien 
mai."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:418
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:419
 msgid ""
 "The defense of Prestim you've done is heroic, facing such opposition surely "
 "undermined morale of humans. Now they are retreating to their fortresses "
@@ -319,26 +293,23 @@
 "segur que ha tocat la moral dels humas. Ara es retiren a les seves "
 "fortaleses i no sortiran."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:424
-#, fuzzy
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:425
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde to their "
 "tails! They won't have a rest until we'll destitute Earl Lanbec'h!"
 msgstr ""
-"Ara és l'hora de demostrar-lis qui som i dirigir la Gran Horda a les seves "
+"Ara és l'hora de demostrar-los qui som i dirigir la Gran Horda a les seves "
 "cues! No tendran descans fins que destituiguem el Comte Lanbec'h!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:431
-#, fuzzy
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:432
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye, chapter II: 'The Great "
 "Horde'."
 msgstr "Kapou'e tornarà a Fill de l'Ull Negre Capítol II, 'La Gran Horda'."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:448
-#, fuzzy
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:449
 msgid "No! The walls of Prestim are destroyed, we are done!"
-msgstr "No! Les parets de prestim han estat destruides, estem acabats!"
+msgstr "No! Les parets de prestim han estat destruïdes, estem acabats!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:8
 msgid "The Desert of Death"
@@ -395,18 +366,15 @@
 "fulles esmolades. Però també esper no trobar-ne cap."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:136
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
-"mentioned on the map before the sun gets high."
+"mentioned on the map before the sun get high."
 msgstr ""
 "Ja surt el sol, hauríem de seguir el nostre camí i trobar l'oasi mencionat "
 "al mapa antes de que el sol estigui a dalt."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:141
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
+msgid "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert 
pillagers."
 msgstr "Alerta! Se sap que aquest oasi és un cau de lladres i "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:167
@@ -445,8 +413,7 @@
 "dia. Matem-los a tots i retornem aquesta terra a la nostra gent!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:103
-msgid ""
-"We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
+msgid "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' 
land!"
 msgstr ""
 "Ens ataquen els humans! Afanyem-nos, hem de defensar la terra dels nostres "
 "pares!"
@@ -478,9 +445,8 @@
 msgstr "Que hauríem de fer, cap?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
-"We must lead my people to a safe place and pledge the Great Council for "
+"We must lead my people to a safe place and pledge the the Great Council for "
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
 "tribes. We must leave, now!"
 msgstr ""
@@ -580,11 +546,11 @@
 "Hem tengut massa baixe per a resistir els humans, no tenim altre elecció que 
"
 "rendir-nos."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:387
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:384
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
 msgstr "Als sauris! Mateu-los a tots!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:392
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:389
 msgid "It is too late, we are defeated."
 msgstr "És massa tard, hem estat vençuts."
 
@@ -624,7 +590,7 @@
 "was a rival for Black Eye Karun."
 msgstr ""
 "Només els trolls no saben que aquestes terres estan manades per Shan Taum "
-"l'Smug, que era un rival de Karun Ull Negre."
+"el Contrabandista, que era un rival de Karun Ull Negre."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:109
 msgid "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
@@ -657,7 +623,7 @@
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
 msgstr ""
-"Com pots xerrar així del meu pare, covar miserable?! Em faré una tassa amb "
+"Com pots xerrar així del meu pare, covard miserable?! Em faré una tassa amb 
"
 "el teu crani!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:134
@@ -665,12 +631,10 @@
 msgstr "De veritat? I que beuràs amb ella? Licor de menta?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:139
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
+msgid "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the 
Smug."
 msgstr ""
 "Impacient, Kapou'e va llançar un atac sobre el seu company orc Shan Taum "
-"l'Smug."
+"el Contrabandista."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:159
 msgid ""
@@ -748,7 +712,6 @@
 "decidir si formem un la Gran Horda de nou i donar-te'n a tu el lideratge."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:230
-#, fuzzy
 msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
 msgstr "Nooo! No em matis, em rendiré, petit cuc."
 
@@ -757,7 +720,6 @@
 msgstr "Bosc Silenciós"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:30
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -780,19 +742,14 @@
 msgid ""
 "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really "
 "that silent?"
-msgstr ""
-"Així que aquí està el Bosc Silenciós ... perquè s'anomena així? És 
realment "
-"tan silenciós?"
+msgstr "Així que aquí està el Bosc Silenciós ... perquè s'anomena així? 
És realment tan silenciós?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:116
 msgid ""
 "It has not always been that silent. A lot of hunters from tribes used to "
 "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
 "unless forced."
-msgstr ""
-"No ha estat sempre tan silenciós. Molts caçadors de la tribus solien caçar 
"
-"aquí i pescaven al riu Bork. Però ara ningú entraria aquí si no és a la "
-"força."
+msgstr "No ha estat sempre tan silenciós. Molts caçadors de la tribus solien 
caçar aquí i pescaven al riu Bork. Però ara ningú entraria aquí si no és 
a la força."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:121
 msgid "Some people say these woods are haunted."
@@ -802,19 +759,14 @@
 msgid ""
 "The fact is that few people entered this forest and returned home safe. "
 "Most likely, this forest is full of elvish renegades."
-msgstr ""
-"El fet és que molts pocs han entrat a aquest bosc i han retornat segurs a "
-"casa. El més segur es que aquest bosc estigui ple de renegats elfs."
+msgstr "El fet és que molts pocs han entrat a aquest bosc i han retornat 
segurs a casa. El més segur es que aquest bosc estigui ple de renegats elfs."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:131
 msgid ""
 "Anyway, we need some rest. We are sufficiently armed to cope with a bunch "
 "of elvish poachers. If we ever meet some, I'll push them into the Bork "
 "river with great delight."
-msgstr ""
-"De totes formes, necessitem descansar. Estem suficientment armats per "
-"lluitar amb un grup de lladres elfs. Si en trobem alguns, els empenyeré cap "
-"al riu Bork amb molt de gust."
+msgstr "De totes formes, necessitem descansar. Estem suficientment armats per 
lluitar amb un grup de lladres elfs. Si en trobem alguns, els empenyeré cap al 
riu Bork amb molt de gust."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:142
 msgid ""
@@ -834,17 +786,13 @@
 msgid ""
 "Don't shout that loud, stupid troll. Do you remember we are in the Silent "
 "Forest? Perhaps there more are to come."
-msgstr ""
-"No cridis tant, troll estúpid. No recordes que som al Bosc Silenciós? A lo "
-"millor en vendran més."
+msgstr "No cridis tant, troll estúpid. No recordes que som al Bosc 
Silenciós? A lo millor en vendran més."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:188
 msgid ""
 "I don't think so. They must have fled. Now that this forest has been "
 "cleared of elves, we can have a rest and then continue our journey."
-msgstr ""
-"No ho crec. Deuen haver fugit. Ara que aquest bosc ha estat lliurat dels "
-"elfs, podem descansar i llavors continuar el nostre viatge."
+msgstr "No ho crec. Deuen haver fugit. Ara que aquest bosc ha estat lliurat 
dels elfs, podem descansar i llavors continuar el nostre viatge."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:6
 msgid "The Siege Of Barag Gór"
@@ -880,9 +828,7 @@
 msgid ""
 "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid of "
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
-msgstr ""
-"Oh no! Estan assetjats pels elfs. Hem d'ajudar als nostres germans a lliurar-"
-"se d'aquesta xusma. Però aquests elfs fastigosos són molt nombrosos."
+msgstr "Oh no! Estan assetjats pels elfs. Hem d'ajudar als nostres germans a 
lliurar-se d'aquesta xusma. Però aquests elfs fastigosos són molt nombrosos."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:146
 msgid "I have a subtle plan, chief."
@@ -901,21 +847,15 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:166
-msgid ""
-"Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gor."
-msgstr ""
-"Llavors, Kapou'e llançà el seu atac desesperat per aturar el setge de Barag 
"
-"Gor."
+msgid "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag 
Gor."
+msgstr "Llavors, Kapou'e llançà el seu atac desesperat per aturar el setge 
de Barag Gor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:199
 msgid ""
 "Freedom! Many thanks, Son of The Black Eye. I'm Jetto, master of "
 "assassins, now you can count on the assassins guild to help you in your "
 "quest!"
-msgstr ""
-"Llibertat! Moltes gràcies, Fill de l'Ull Negre. Soc Jetto, mestre "
-"d'assassins, ara pots contar amb el clan dels assassins per ajudar-te en la "
-"teva cerca!"
+msgstr "Llibertat! Moltes gràcies, Fill de l'Ull Negre. Soc Jetto, mestre 
d'assassins, ara pots contar amb el clan dels assassins per ajudar-te en la 
teva cerca!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:230
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:283
@@ -926,17 +866,13 @@
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not in safety."
-msgstr ""
-"Encara no estem fora dels boscos. Puc veure'n més que venen del bosc. No "
-"estem segurs."
+msgstr "Encara no estem fora dels boscos. Puc veure'n més que venen del bosc. 
No estem segurs."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:240
 msgid ""
 "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. Would "
 "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
-msgstr ""
-"Tens raó, hem d'anar a un lloc més segur. Ens has ajudat. Voldries tornar a 
"
-"ajudar-nos i escoltar-nos al Port de Tirigaz?"
+msgstr "Tens raó, hem d'anar a un lloc més segur. Ens has ajudat. Voldries 
tornar a ajudar-nos i escoltar-nos al Port de Tirigaz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:245
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
@@ -946,10 +882,7 @@
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near that yellow farm."
-msgstr ""
-"Excel·lent. Es un viatge perillós, perquè hem de agafar una carretera "
-"propera al bosc dels elfs. És la carretera que passa vora aquella granja "
-"groga."
+msgstr "Excel·lent. Es un viatge perillós, perquè hem de agafar una 
carretera propera al bosc dels elfs. És la carretera que passa vora aquella 
granja groga."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:288
 msgid ""
@@ -962,8 +895,8 @@
 "You are right, we have to leave to a safer place. You have helped us. "
 "Would you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
 msgstr ""
-"Tens raó, hem de partir cap a un lloc més segur. Ens has ajudat. Tornaries 
"
-"a ajudar-nos u ens acompanyaries al Port de Tirigaz?"
+"Tens raó, hem de partir cap a un lloc més segur. Ens has ajudat. "
+"Tornaries a ajudar-nos u ens acompanyaries al Port de Tirigaz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:298
 msgid "Yes, I need to ask for assistance to the whole council. I'm with you."
@@ -973,39 +906,29 @@
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near this yellow farm."
-msgstr ""
-"Excel·lent. Es un viatge perillós, perquè hem d'agafar una carretera que "
-"passa vora el bosc dels elfs. És la carretera que passa aprop d'aquella "
-"granja groga."
+msgstr "Excel·lent. Es un viatge perillós, perquè hem d'agafar una 
carretera que passa vora el bosc dels elfs. És la carretera que passa aprop 
d'aquella granja groga."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:331
 msgid ""
 "We're safe, finally. Hurry up Kapou'e, come with us, we need to reach "
 "Tirigaz as soon as possible."
-msgstr ""
-"Finalment estem segurs. Afanya't Kapou'e, vine amb nosaltres, necessitem "
-"arribar a Tirigaz lo antes possible."
+msgstr "Finalment estem segurs. Afanya't Kapou'e, vine amb nosaltres, 
necessitem arribar a Tirigaz lo antes possible."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:364
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
-msgstr ""
-"Aha! Sorpresa! Pensaves que podrieu creuar les terres dels elfs sense perill!"
+msgstr "Aha! Sorpresa! Pensaves que podrieu creuar les terres dels elfs sense 
perill!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:385
-#, fuzzy
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
 msgstr "Ho hem aconseguit! El camí encara és llarg, Afanyeu-vos!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:406
-#, fuzzy
 msgid "They are destroying our castle! To my rescue my merry Elves!"
 msgstr "Estan destruint el nostre castell! Veniu a rescatar-me elfs!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:419
-msgid ""
-"At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their quag!"
-msgstr ""
-"Al teu servei, Etheliel. Empenyerem aquestes criatures malignes al seu cau."
+msgid "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their 
quag!"
+msgstr "Al teu servei, Etheliel. Empenyerem aquestes criatures malignes al 
seu cau."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:7
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
@@ -1033,9 +956,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:153
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
-msgstr ""
-"Ahhh, estic molt cansat. Ha estat una bona idea aturar-nos a un lloc tan "
-"silenciós."
+msgstr "Ahhh, estic molt cansat. Ha estat una bona idea aturar-nos a un lloc 
tan silenciós."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:158
 msgid "It is too quiet. Just plain boring."
@@ -1046,13 +967,10 @@
 msgstr "Calla, he sentit alguna cosa."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:168
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You're right. I can see something is moving in these hills. Looks like "
 "there are undead there."
-msgstr ""
-"Tens raó. Puc veure quelcom que es mou en aquests turons. Pareix que hi ha "
-"no-morts per aquí."
+msgstr "Tens raó. Puc veure quelcom que es mou en aquests turons. Pareix que 
hi ha no-morts per aquí."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:173
 msgid "Excellent! It is time for exercise!"
@@ -1075,11 +993,8 @@
 msgstr "Ahhh, boníssima!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:217
-#, fuzzy
 msgid "The day is coming, these night creatures will soon return to the pit."
-msgstr ""
-"S'està fent de dia, aquestes criatures nocturnes retornaran prest al seu "
-"forat."
+msgstr "S'està fent de dia, aquestes criatures nocturnes retornaran prest al 
seu forat."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:222
 msgid "Grüü, are you forgeting we are ALSO night creatures?"
@@ -1114,21 +1029,15 @@
 "We have nearly crossed the mountains. I feel the lands of the free tribes "
 "are near now. But beware, there are dwarves and wild trolls around. Hurry "
 "up! I can see the sign post that indicates their land."
-msgstr ""
-"Gairebé hem creuat les muntanyes. Sento que les terres de les tribus lliures 
"
-"estan aprop. Però alerta, hi ha nans i trols salvatges aprop. Afanyeu-vos! "
-"Puc veure la senyal que indica les seves terres."
+msgstr "Gairebé hem creuat les muntanyes. Sento que les terres de les tribus 
lliures estan aprop. Però alerta, hi ha nans i trols salvatges aprop. 
Afanyeu-vos! Puc veure la senyal que indica les seves terres."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:109
 msgid "What are these orcs doing here? They should be too tired to live."
 msgstr "Que fan aquests orcs aquí? Haurien d'estar massa cansats per viure."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:123
-msgid ""
-"I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
-msgstr ""
-"Mai no he arribat tan enfora, estem creuant la frontera de les terres de "
-"l'Ull Negre."
+msgid "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye 
lands."
+msgstr "Mai no he arribat tan enfora, estem creuant la frontera de les terres 
de l'Ull Negre."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:161
 msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
@@ -1142,26 +1051,19 @@
 msgid ""
 "I don't know if we should do that. Orcs have been our allies in the past, "
 "but they have always treated us as fools."
-msgstr ""
-"No sé si ho hauríem de fer. Els orcs solien ser els nostres aliats, però "
-"sempre ens han tractat com a beneits."
+msgstr "No sé si ho hauríem de fer. Els orcs solien ser els nostres aliats, 
però sempre ens han tractat com a beneits."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:176
 msgid ""
 "But Father, we don't know what they are seeking there, maybe this is a good "
 "occasion to get rid of these dwarves."
-msgstr ""
-"Però Pare, no sabem que cerquen per aquí, potser és una bona ocasió de "
-"lliurar-nos d'aquests nans."
+msgstr "Però Pare, no sabem que cerquen per aquí, potser és una bona 
ocasió de lliurar-nos d'aquests nans."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:181
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are right, my son. We will help our orcish friends. But take care of "
 "you ... I would be desperate if something would happen to you."
-msgstr ""
-"Tens raó, fill meu. Ajudarem als nostres amics orcs. Però cuida't... Hem "
-"desesperaria si et passés res dolent."
+msgstr "Tens raó, fill meu. Ajudarem als nostres amics orcs. Però 
cuida't... Hem desesperaria si et passés res dolent."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:193
 msgid "Argh! I'm done. My people is dommed!"
@@ -1185,9 +1087,7 @@
 msgid ""
 "My son! I should have never brought him to this fight. Now we are to "
 "return to our caverns, and we will never go back."
-msgstr ""
-"Fill meu! No l'hauria d'haver duit mai a aquesta lluita. Ara retornarem a "
-"les nostres cavernes i no en sortirem mai."
+msgstr "Fill meu! No l'hauria d'haver duit mai a aquesta lluita. Ara 
retornarem a les nostres cavernes i no en sortirem mai."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:245
 msgid "Our troll friends are over. Without them there is no hope."
@@ -1203,34 +1103,24 @@
 "We've succeeded! We've passed through the Mountains of Haag! Look at these "
 "green hills! The land of the free tribes is near now. I can see the walls "
 "of Barag-Gor in the distance."
-msgstr ""
-"Ho hem aconseguit! Hem travessat les Muntanyes de Haag. Mireu aquests "
-"turonets verds! La terra de les tribus lliures està aprop. Puc veure les "
-"murades de Barag-Gor a la llunyania."
+msgstr "Ho hem aconseguit! Hem travessat les Muntanyes de Haag. Mireu aquests 
turonets verds! La terra de les tribus lliures està aprop. Puc veure les 
murades de Barag-Gor a la llunyania."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:292
 msgid ""
 "Blemaker, many thanks for your help in this fight. Would you like to join "
 "us in our journey with your son? Your help would be very appreciated!"
-msgstr ""
-"Blemaker, moltes gràcies per la teva ajuda en aquesta lluita. Ens voldries "
-"acompanyar en el nostre viatge amb el teu fill? La vostra ajuda seria molt "
-"valuosa!"
+msgstr "Blemaker, moltes gràcies per la teva ajuda en aquesta lluita. Ens 
voldries acompanyar en el nostre viatge amb el teu fill? La vostra ajuda seria 
molt valuosa!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:298
 msgid "Father, I'd like to join them. Would you mind it?"
 msgstr "Pare, m'agradaria unir-me a ells. T'importaria?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:303
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My son, you're old enough to discover the world. Me, I have to stay here. "
 "But take care, there are plenty of creatures that seek our end, like elves "
 "or humans. They are as clever as merciless."
-msgstr ""
-"Fill meu, ja ets prou gran com per descobrir el món. Jo he de quedar-me "
-"aquí. Però alerta, hi ha moltes criatures que cercaran el teu fi com els "
-"elfs o els humans. Són tan llestos com malvats."
+msgstr "Fill meu, ja ets prou gran com per descobrir el món. Jo he de 
quedar-me aquí. Però alerta, hi ha moltes criatures que cercaran el teu fi 
com els elfs o els humans. Són tan llestos com malvats."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:308
 msgid "Thanks, father. Don't worry, I'll take care of myself."
@@ -1241,18 +1131,13 @@
 "Grüü, many thanks for your help in this fight. I'm sorry for your father. 
"
 "Would you like to join us in our journey? Your help would be very "
 "appreciated!"
-msgstr ""
-"Grüü, moltes gràcies per la teva ajuda en aquesta lluita. Ho sento pel teu 
"
-"pare. Ens voldries acompanyar en el nostre viatge? La teva ajuda seria molt "
-"valuosa!"
+msgstr "Grüü, moltes gràcies per la teva ajuda en aquesta lluita. Ho sento 
pel teu pare. Ens voldries acompanyar en el nostre viatge? La teva ajuda seria 
molt valuosa!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:325
 msgid ""
 "My father would have come to help you. I would insult his memory not to "
 "help you. I come!"
-msgstr ""
-"El meu pare us hauria acompanyat. Insultaria la seva memòria si no us "
-"acompanyés. Vinc!"
+msgstr "El meu pare us hauria acompanyat. Insultaria la seva memòria si no us 
acompanyés. Vinc!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:15
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:33
@@ -1282,22 +1167,14 @@
 "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. A "
 "peace treaty defined which lands were devoted to orcs or humans. Years that "
 "followed the treaty were prosperous."
-msgstr ""
-"Rahul I, Rei de Wesnoth, va firmar la pau amb els orcs el 4t any del seu "
-"regnat. Així va acabar una guerra de 15 anys amb Ull Negre Karun, cap dels "
-"orcs. Un tractat definia quines terres pertanyien als humans i quines als "
-"orcs. Els anys que seguiren a aquest tractat van ser molt pròspers."
+msgstr "Rahul I, Rei de Wesnoth, va firmar la pau amb els orcs el 4t any del 
seu regnat. Així va acabar una guerra de 15 anys amb Ull Negre Karun, cap dels 
orcs. Un tractat definia quines terres pertanyien als humans i quines als orcs. 
Els anys que seguiren a aquest tractat van ser molt pròspers."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:11
 msgid ""
 "In the thirteenth year of Howgarth III, tension began to rise between Orcish "
 "tribes and human northern earldoms. Famine led humans to colonize some "
 "orcish lands and to push orcs to desolated hills."
-msgstr ""
-"Al tretzè any del regnat de Howgarth III, la tensió començà a pujar entre 
"
-"les tribus orques i els comtats humans del nord. La fam va fer que els "
-"humans colonitzessin algunes terres orques i empenyessin als orcs muntanyes "
-"dessolades."
+msgstr "Al tretzè any del regnat de Howgarth III, la tensió començà a 
pujar entre les tribus orques i els comtats humans del nord. La fam va fer que 
els humans colonitzessin algunes terres orques i empenyessin als orcs muntanyes 
dessolades."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:17
 msgid ""
@@ -1305,36 +1182,21 @@
 "slaughtered human colonies and villages that were on their lands. Then, "
 "earl Lanbec'h decided to definitively address the Orcish menace and "
 "conferred a small army to his son-in-law baron Albert."
-msgstr ""
-"Això va causar esvalots molt violents entre els orcs perquè els orcs varen "
-"massacrar sistemàticament les colonies i pobles humans que hi havia a les "
-"seves terres. Llavors, el comte Lanbec'h decidí atacar definitivament "
-"l'amenaça orca i donà un petit exercit al seu gendre, el baró Albert."
+msgstr "Això va causar esvalots molt violents entre els orcs perquè els orcs 
varen massacrar sistemàticament les colonies i pobles humans que hi havia a 
les seves terres. Llavors, el comte Lanbec'h decidí atacar definitivament 
l'amenaça orca i donà un petit exercit al seu gendre, el baró Albert."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:23
 msgid ""
 "Baron Albert personally led a small vanguard with the mission to establish a "
 "bridgehead inside Orcish lands."
-msgstr ""
-"El baró Albert va conduir personalment una petita avantguarda amb la missió 
"
-"d'establir un cap de pont dins les terres dels orcs."
+msgstr "El baró Albert va conduir personalment una petita avantguarda amb la 
missió d'establir un cap de pont dins les terres dels orcs."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:29
 msgid ""
 "By nightfall his troops reached a mountainous territory, under the authority "
 "of orcish leader Kapou'e, the son of the Black Eye."
-msgstr ""
-"Quan va caure la nit, les seves tropes varen arribar a un territori "
-"muntanyós que estava baix la autoritat del cap orc Kapou'e, el fill de l'Ull 
"
-"Negre."
+msgstr "Quan va caure la nit, les seves tropes varen arribar a un territori 
muntanyós que estava baix la autoritat del cap orc Kapou'e, el fill de l'Ull 
Negre."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Galeó Pirata."
 
-#~ msgid ""
-#~ "&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
-#~ "warlord.png,Warlord,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&orcish-grunt.png,Cobard,(fàcil);*&orcish-warrior.png,Guerrer;&orcish-"
-#~ "warlord.png,Senyor de la Guerra,(difícil)"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]