wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-trow/sv.po


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-trow/sv.po
Date: Fri, 26 Nov 2004 09:07:23 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   04/11/26 14:01:23

Modified files:
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.14&tr2=1.15&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.11 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.12
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.11  Fri Nov 26 13:39:29 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Fri Nov 26 14:01:22 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-25 11:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-26 14:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-26 14:45+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,23 +18,23 @@
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(lätt)"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid "Spearman"
-msgstr ""
+msgstr "Spjutbärare"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:11
 msgid "Swordsman"
-msgstr ""
+msgstr "Svärdssoldat"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(svårt)"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Kunglig vakt"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:13
 msgid ""
@@ -225,7 +225,6 @@
 "Bra. Jag tror att de andra cellerna ligger längre bort längs den här 
vägen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:549
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So, they must have captured $R2.user_description... Well, follow me. We have "
 "to get out of this dungeon."
@@ -2340,10 +2339,3 @@
 msgstr ""
 "Plötsligt en dag blev Gweddry och hans män väckta i gryningen av ett "
 "förvånat utrop från nattvakterna..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;"
-#~ "&human-royalguard.png,Royal Guard,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ 
"&human-spearman.png,Spjutbärare,(lätt);*&human-swordman.png,Svärdssoldat;"
-#~ "&human-royalguard.png,Kunglig vakt,(svårt)"
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.14 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.15
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.14 Fri Nov 26 13:39:29 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Fri Nov 26 14:01:23 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-25 11:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-26 14:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-26 14:46+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,25 +17,24 @@
 msgstr "Wesnoths Uppgång"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:9
-#, fuzzy
 msgid "Fighter"
-msgstr "Precis."
+msgstr "Krigare"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:9
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(lätt)"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:10
 msgid "Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Befälhavare"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:11
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(svårt)"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:11
 msgid "Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Furste"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:13
 msgid ""
@@ -5303,10 +5302,3 @@
 "en vulkan, som nu långsamt sjunker ner i havet. Den gamle kronprinsen i "
 "Sunnanvik lyckades få fotfäste på ön, trots det stridlystna ödlefolket 
på "
 "ön. Det är nog väldigt lite kvar av det fotfästet vid det här laget."
-
-#~ msgid ""
-#~ "&noble-fighter.png,Fighter,(easiest);*&noble-commander.png,Commander;"
-#~ "&noble-lord.png,Lord,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&noble-fighter.png,Krigare,(lätt);*&noble-commander.png,Befälhavare;"
-#~ "&noble-lord.png,Furste,(svårt)"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]