wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-ei/sv.po wesno...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-ei/sv.po wesno...
Date: Fri, 26 Nov 2004 08:45:45 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   04/11/26 13:39:29

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth-sotbe: sv.po 
    po/wesnoth-tdh : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.33&tr2=1.34&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.10&tr2=1.11&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po.diff?tr1=1.9&tr2=1.10&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.13&tr2=1.14&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.10 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.11
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.10  Thu Nov 25 16:21:18 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Fri Nov 26 13:39:29 2004
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.7-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-25 11:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-29 10:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-26 14:07+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -230,9 +230,8 @@
 "So, they must have captured $R2.user_description... Well, follow me. We have "
 "to get out of this dungeon."
 msgstr ""
-"Så, de måste ha tagit $R2.user_description till fånga också, förutom 
Dacyn, "
-"Owaec och jag själv. Nå, $R2.type, följ med mig. Vi måste ta oss ut ur de 
"
-"här fängelsehålorna."
+"Så, de måste ha tagit $R2.user_description till fånga. Nå, följ med mig. 
Vi "
+"måste ta oss ut ur de här fängelsehålorna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:560
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.11 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.12
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.11 Thu Nov 25 16:21:19 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Fri Nov 26 13:39:29 2004
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.7-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-25 11:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-26 12:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-26 13:57+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,23 +18,23 @@
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Krigare"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(lätt)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:11
 msgid "Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Hjälte"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(svårt)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "Champion"
-msgstr ""
+msgstr "Förkämpe"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:13
 msgid ""
@@ -4626,10 +4626,3 @@
 "Delfador flydde med barnet långt in i Västerns skogar, och uppfostrade 
honom "
 "där under alvernas beskydd. Under tiden såg de med sorg i hjärtat hur "
 "Ashevieres terrorvälde spred sig över landet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
-#~ "champion.png,Champion,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&elvish-fighter.png,Krigare,(lätt);*&elvish-hero.png,Hjälte;&elvish-"
-#~ "champion.png,Förkämpe,(svårt)"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.9 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.10
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.9 Thu Nov 25 16:21:19 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po   Fri Nov 26 13:39:29 2004
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.7-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-25 11:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-26 12:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-26 13:58+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,23 +18,23 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "Grunt"
-msgstr ""
+msgstr "Fotsoldat"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(lätt)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Krigare"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(svårt)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "Warlord"
-msgstr ""
+msgstr "Krigsherre"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:7
 msgid "Black Flag"
@@ -1314,10 +1314,3 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Piratgaljon"
-
-#~ msgid ""
-#~ "&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
-#~ "warlord.png,Warlord,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&orcish-grunt.png,Fotsoldat,(lätt);*&orcish-warrior.png,Krigare;&orcish-"
-#~ "warlord.png,Krigsherre,(svårt)"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.4 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.5
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.4  Thu Nov 25 16:21:19 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po    Fri Nov 26 13:39:29 2004
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.7-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-25 11:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-26 12:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-26 13:59+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,24 +18,23 @@
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid "Apprentice"
-msgstr ""
+msgstr "Lärling"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(lätt)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:11
 msgid "Master"
-msgstr ""
+msgstr "Mästare"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(svårt)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:12
-#, fuzzy
 msgid "Dark Lord"
-msgstr "Mörkrets Horder"
+msgstr "Mörkrets furste"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
 msgid "A New Chance"
@@ -899,10 +898,3 @@
 "Men Ödet ville annorlunda. Skeppet råkade ut för en storm och föll i 
bitar; "
 "bröderna blev åtskilda och spolades upp på land. Detta var upprinnelsen 
till "
 "De mörka horderna."
-
-#~ msgid ""
-#~ "&undead-initiate.png,Apprentice,(easiest);*&undead-necromancer.png,Master;"
-#~ "&undead-lich.png,Dark Lord,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ 
"&undead-adept.png,Lärling,(lätt);*&undead-necromancer.png,Mästare;&undead-"
-#~ "lich.png,Mörkrets furste,(svårt)"
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.13 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.14
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.13 Thu Nov 25 16:21:20 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Fri Nov 26 13:39:29 2004
@@ -3,13 +3,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-25 11:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-07 12:25+0100\n"
-"Last-Translator: sanna\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-26 14:07+0100\n"
+"Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
 msgid "The Rise of Wesnoth"
@@ -3170,7 +3171,6 @@
 "Aethyr, och diskutera vad vi skall göra härnäst."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1240
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Our strength is waining, and our foes grow stronger by the hour. The battle "
 "is lost!"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.33 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.34
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.33    Thu Nov 25 16:21:17 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Fri Nov 26 13:39:28 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-25 11:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-15 20:26+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-26 14:10+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -72,7 +72,6 @@
 "dem."
 
 #: data/help.cfg:62
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -83,7 +82,7 @@
 "simple rules arise a wealth of strategy, making the game easy to learn but a "
 "challenge to master."
 msgstr ""
-"<img>src=misc/logo.png align=middle box=no</img>\n"
+"\n"
 "\n"
 "Kampen om Wesnoth är ett dragbaserat strategispel i fantasymiljö som är 
lite "
 "annorlunda jämfört med andra moderna strategispel. Medan andra spel 
strävar "
@@ -106,6 +105,13 @@
 "mind that this is just an outline - for special exceptions and situations, "
 "please follow the links included."
 msgstr ""
+"Den här sidan ger en översikt över allt du behöver veta för att spela 
Kampen "
+"om Wesnoth. Den tar upp hur man spelar och de grundläggande mekanismer som "
+"styr spelet. För mer information om hur man spelar, kan du studera "
+"<ref>dst=basic_strategy text='Grundläggande strategi'</ref> och "
+"<ref>dst=multiplayer_strategy text='Gruppspelsstrategi'</ref>. Tänk på att "
+"detta bara är en översikt - om du följer länkarna kan du läsa om 
speciella "
+"undantag och situationer."
 
 #: data/help.cfg:70
 msgid ""
@@ -118,6 +124,14 @@
 "then <italic>text='Heir to the Throne'</italic>. As Battle for Wesnoth can "
 "be quite challenging, you may wish to start on <italic>text=Easy</italic>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Till att börja med är det bäst att klicka på <italic>text=Träningsspel</"
+"italic> på huvudmenyn. Här lär du lär dig grunderna i spelet. När du 
tränat "
+"klart, rekommenderas att du spelar kampanjen Tronarvingen först - klicka "
+"<italic>text=Kampanj</italic> och därefter <italic>text=Tronarvingen</"
+"italic>. Då Kampen om Wesnoth kan vara riktigt utmanande, bör du kanske "
+"börja med en <italic>text=Lätt</italic> kampanj."
 
 #: data/help.cfg:73
 msgid ""
@@ -125,6 +139,10 @@
 "bar to the right, a brief description will pop up explaining that item. This "
 "is especially useful when you encounter new abilities for the first time."
 msgstr ""
+"<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>Under tiden du spelar "
+"kan du hålla muspekaren över informationen i fältet till höger, vilket 
ger "
+"dig en ruta som förklarar det du pekar på lite närmare. Detta är 
särskilt "
+"användbart när du stöter på en ny egenskap första gången."
 
 #: data/help.cfg:78
 msgid "Recruiting and Recalling"
@@ -141,6 +159,15 @@
 "cost. Click on a unit to see its statistics to the left, then press the "
 "recruit button to recruit it."
 msgstr ""
+"Då du spelar ett scenario - speciellt i början - kommer du att behöva "
+"rekrytera nya trupper till din armé. För att kunna göra detta, måste din "
+"ledare (Konrad i kampanjen Tronarvingen) stå i kärntornet i en borg. Du "
+"rekryterar antingen genom att välja Rekrytera från menyn eller genom att "
+"högerklicka på någon ruta och välja <italic>text=Rekrytera</italic>. Du 
får "
+"då upp rekryteringsmenyn, där tillgångliga trupper visas tillsammans med 
vad "
+"det kostar att leja dem. Om du klickar på ett truppslag så visas dess "
+"egenskaper till vänster i dialogrutan. För att rekrytera en trupp ur det "
+"valda truppslaget klickar du på Rekrytera."
 
 #: data/help.cfg:81
 msgid ""
@@ -151,6 +178,13 @@
 "keep. You may only recruit as many units as you have free hexes in your "
 "castle, and you cannot spend more gold than you actually have on recruiting."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Om du högerklickade på en borgruta och valde Rekrytera, så kommer den nya "
+"truppen att dyka upp på den rutan. I annat fall dyker den upp på en ledig "
+"ruta nära kärntornet. Du kan bara rekrytera så många trupper som du har "
+"lediga rutor i din borg, och du kan inte använda mer guld än du faktiskt 
har "
+"i din kassakista."
 
 #: data/help.cfg:83
 msgid ""
@@ -159,6 +193,10 @@
 "Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> which "
 "modify their statistics."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Rekryterade trupper får två slumpmässigt valda <ref>dst=traits "
+"text='Karaktärsdrag'</ref> som ändrar deras egenskaper."
 
 #: data/help.cfg:85
 msgid ""
@@ -169,6 +207,13 @@
 "standard 20 gold and presents you with a list of all surviving units from "
 "previous scenarios."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"I senare scenarier kommer du också kunna välja att Återkalla veteraner 
från "
+"tidigare strider. Detta fungerar likadant som rekrytering, bortsett från att 
"
+"det kostar 20 guld att återkalla en trupp oavsett vad den kostade när du "
+"rekryterade den. Om du väljer att Återkalla får du upp en lista över de "
+"tillgängliga veteraner som du kan välja bland."
 
 #: data/help.cfg:87
 msgid ""
@@ -178,6 +223,11 @@
 "require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep text='Income and "
 "Upkeep'</ref> for more information."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Tänk på att det inte bara kostar guld att Rekrytera eller Återkalla, utan "
+"det ger också en kostnad i underhåll. Läs <ref>dst=income_and_upkeep "
+"text='Inkomst och underhåll'</ref> för mer information om detta."
 
 #: data/help.cfg:92 src/help.cpp:1195 src/help.cpp:1196
 msgid "Movement"
@@ -192,6 +242,13 @@
 "required to reach it, and clicking will cause the unit to move towards it by "
 "the fastest route over this and subsequent turns."
 msgstr ""
+"Det är lätt att förflytta trupper i Kampen om Wesnoth. Klicka helt enkelt 
på "
+"truppen du vill flytta, och sen på rutan du vill flytta truppen till. När "
+"truppen är vald, visas rutorna som den kan flytta till genom att de rutor "
+"som truppen inte kan nå på ett enda drag skuggas. Om muspekaren hålls 
över "
+"en ruta som truppen inte kan nå fram till på ett drag, så visas antalet 
drag "
+"som krävs. Om en sådan ruta väljs, kommer truppen att flyttas dit den "
+"snabbaste vägen under kommande drag."
 
 #: data/help.cfg:95
 msgid ""
@@ -207,6 +264,17 @@
 "terrain type by right-clicking on it, selecting Unit Description, and then "
 "look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Varje trupp har ett givet antal förflyttningspoäng för varje drag, och "
+"kostnaden att förflytta sig över en viss ruta avgörs av dess "
+"<ref>dst=terrain text='Terräng'</ref>. Till exempel kostar det nästan 
alltid "
+"1 förflyttningspoäng att gå på en slättruta. Exakt hur många poäng det 
"
+"kostar att gå på en vis typ av ruta avgörs av truppens typ. I skog kostar "
+"det bara 1 poäng för alver, 2 för de flesta människo- och orchtrupper, 
medan "
+"det för ryttare kostar 3. Om du vill veta vad det kostar för en trupp att 
gå "
+"på en viss typ av terräng, så kan du högerklicka på truppen, välja "
+"Truppbeskrivning, och sedan <italic>text='Terrängavdrag'</italic>."
 
 #: data/help.cfg:97
 msgid ""
@@ -219,6 +287,15 @@
 "advantage is an important part of Wesnoth, as only <ref>dst=ability_skirmish "
 "text='Skirmishers'</ref> can ignore zones of control."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Under förflyttning är det viktigt att komma ihåg de så kallade "
+"<ref>dst=zones_of_control text='Kontrollzonerna'</ref>. Varje trupp skapar "
+"en kontrollzon i de 6 rutorna alldeles utanför rutan truppen står på. En "
+"fiendetrupp som kommer till en sådan 'kontrollerad' ruta måste omedelbart "
+"stanna. En viktig del av Kampen om Wesnoth är att lära sig hur dessa "
+"kontrollzoner fungerar, eftersom bara <ref>dst=ability_skirmish "
+"text='stigfinnarna'</ref> kan röra sig obehindrat över dessa."
 
 #: data/help.cfg:102
 msgid "Combat"
@@ -233,6 +310,12 @@
 "Combat is relatively straightforward; the attacker and defender alternate "
 "attacks until each has used their allotted number of attacks."
 msgstr ""
+"Det finns två sorters strid i Kampen om Wesnoth, närstrid och distansstrid. 
"
+"Båda sorter äger rum mellan trupper som står på intilliggande rutor. I "
+"närstrid används vanligtvis vapen såsom svärd, yxor eller huggtänder, 
medan "
+"det för strid på distans krävs pilbågar, spjut och eldklot. Striden i sig 
är "
+"inte märkligare än att den anfallande och försvarande truppen växelvis "
+"attackerar varandra tills det att båda har använt sina givna antal 
attacker."
 
 #: data/help.cfg:105
 msgid ""
@@ -240,6 +323,9 @@
 "\n"
 "<header>text='Order and number of attacks'</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Turordning och antal attacker'</header>"
 
 #: data/help.cfg:107
 msgid ""
@@ -251,6 +337,13 @@
 "attack may make 4 swings each dealing 5 damage, while an Orcish Grunt with 9-"
 "2 only gets 2 swings (but at 9 damage)."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Anfallaren får första attacken, därefter försvararen. Detta fortsätter "
+"växelvis tills båda trupperna har använt sina givna antal attacker. 
Antalet "
+"attacker en trupp har varierar, till exempel har en alvkrigare med ett 5-4-"
+"svärd 4 utfall som vardera ger 5 i skada, medan en orchfotsoldat med 9-2 "
+"bara har två utfall, men som vardera ger 9 i skada."
 
 #: data/help.cfg:109
 msgid ""
@@ -258,6 +351,9 @@
 "\n"
 "<header>text='Chance to hit'</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Chans för träff'</header>"
 
 #: data/help.cfg:111
 msgid ""
@@ -271,6 +367,15 @@
 "has only a 30% chance of hitting them. Conversely, the elf's chance of "
 "hitting the attacker in return depends on what terrain the attacker is in."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Chansen att en trupp träffar en annan beror i stort sett bara på vilken "
+"<ref>dst=terrain text=Terräng</ref> försvararen står på. Chansen att 
träffa "
+"kan man se genom att högerklicka på en trupp, välja Truppbeskrivning, och "
+"sedan <italic>text=Terrängavdrag</italic>. Till exempel har en alv en "
+"försvarsnivå på 70% i skog, vilket innebär att en attackerande trupp bara 
"
+"har 30% chans att träffa. Precis på samma sätt avgörs träffmöjligheten 
för "
+"alven av terrängen som den andra truppen står på."
 
 #: data/help.cfg:112
 msgid ""
@@ -281,6 +386,12 @@
 "terrain, and, when used offensively, Marksmen always have at least a 60% "
 "chance to hit, regardless of terrain."
 msgstr ""
+"\n"
+"Det finns två undantag till den här regeln: vid <ref>dst=magical_attacks "
+"text='Magiska attacker'</ref> och då <ref>dst=ability_marksman "
+"text='Prickskyttar'</ref> anfaller. Magiska attacker har alltid 70% chans "
+"för träff, oavsett terräng, och prickskyttar 60% när de anfaller, oavsett 
"
+"terräng."
 
 #: data/help.cfg:114
 msgid ""
@@ -288,6 +399,9 @@
 "\n"
 "<header>text=Damage</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Skada</header>"
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid ""
@@ -300,6 +414,14 @@
 "<ref>dst=time_of_day text='Time of Day'</ref>, both of which are explained "
 "below."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Varje träff ger en grundskada som beror på typen av attack. Till exempel 
ger "
+"en alvkrigare med ett 5-4-svärd en grundskada på 5 hälsopoäng (HP). Detta 
"
+"kan ändras beroende på två saker: försvararens "
+"<ref>dst=damage_type_and_resistance text=Motståndskraft</ref> samt vilken "
+"<ref>dst=time_of_day text='Tid på dygnet'</ref> det är. Båda dessa 
förklaras "
+"nedan."
 
 #: data/help.cfg:118
 msgid ""
@@ -310,6 +432,12 @@
 "doubles the damage dealt by both attacker and defender when the unit with "
 "Charge attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Vissa trupper har speciella förmågor som påverkar hur mycket skada de 
vållar "
+"sina fiender i strid. Den vanligaste av dessa är förmågan är att "
+"<ref>dst=ability_charge text='Storma'</ref>. DÃ¥ en trupp stormar en annan "
+"fördubblas skadan som både anfallaren och försvararen vållar."
 
 #: data/help.cfg:123
 msgid "Damage Types and Resistance"
@@ -323,6 +451,11 @@
 "and Holy attacks. Different units may have resistances which alter the "
 "damage which they take from certain damage types."
 msgstr ""
+"I Wesnoth finns det tre sorters skador som vanligtvis associeras med fysiska "
+"attacker: hugg-, stick- och krosskador. Det finns ytterligare tre sorters "
+"skador vanligtvis associerade med magiska attacker: eld, frost, och heliga "
+"attacker. Truppernas olika motståndskraft kan förändra skadan de får 
från "
+"olika skadetyper."
 
 #: data/help.cfg:126
 msgid ""
@@ -334,6 +467,14 @@
 "resistance against a damage type, it will suffer 100% more damage when hit "
 "by that type."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Motståndskrafter är lätta att förstå. En trupp som exempelvis har 40% "
+"motståndskraft mot en viss typ av skada kommer att få 40% mindre skada när 
"
+"den får en skada av just den sorten. Det är också möjligt att en trupp 
är "
+"extra sårbar för vissa sorters attacker. Om en trupp har en negativ "
+"motståndskraft, till exempel -100%, så kommer den att få 100% mer i skada "
+"när den får den sortens skada."
 
 #: data/help.cfg:128
 msgid ""
@@ -343,6 +484,11 @@
 "are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to Holy "
 "damage."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Till exempel är skelett mycket motståndskraftiga mot hugg- och "
+"stickattacker, men de är sårbara för kross- och eldattacker. De är 
dessutom "
+"extremt sårbara för heliga attacker."
 
 #: data/help.cfg:133
 msgid "Time of Day"
@@ -356,12 +502,20 @@
 "\n"
 "The usual day/night cycle runs:"
 msgstr ""
+"Under ett spel i Wesnoth växlar dygnet vanligtvis regelbundet mellan dag och 
"
+"natt. Den aktuella tiden visas under minikartan i statustabellen till "
+"höger.\n"
+"\n"
+"Dygnscykeln går enligt följande:"
 
 #: data/help.cfg:145
 msgid ""
 "\n"
 "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as night."
 msgstr ""
+"\n"
+"Förmiddag och eftermiddag räknas som dag, och första och andra vakten som "
+"natt."
 
 #: data/help.cfg:151
 msgid ""
@@ -373,12 +527,22 @@
 "Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime.\n"
 "Neutral units are unaffected by the time of day."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Tiden på dygnet påverkar skadorna som vissa trupper åsamkar enligt "
+"följande:\n"
+"\n"
+"Lagenliga trupper ger 25% mer skada dagtid, och 25% mindre under natten.\n"
+"Kaotiska trupper ger 25% mer skada nattetid, och 25% mindre under dagen.\n"
+"Neutrala trupper är opåverkade av tiden på dygnet."
 
 #: data/help.cfg:154
 msgid ""
 "Keep in mind that some scenarios take place underground, where it is "
 "perpetually night!"
 msgstr ""
+"Somliga scenarier äger rum i underjorden eller i grottor, där det råder 
evig "
+"natt!"
 
 #: data/help.cfg:159
 msgid "Experience and Advancement"
@@ -391,6 +555,11 @@
 "combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, 8 for "
 "level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth."
 msgstr ""
+"Om båda trupper överlever en strid, får de lika många erfarenhetspoäng 
(EP) "
+"som den erfarenhetsnivå deras motståndares är på. Om en trupp däremot 
dödar "
+"en annan i strid, får den mycket mer erfarenhet: 4 poäng för en trupp på "
+"nollte nivån, 8 för en på första, 16 för en på andra, 24 för en på 
tredje, "
+"och så vidare."
 
 #: data/help.cfg:162
 msgid ""
@@ -401,6 +570,12 @@
 "they immediately advance to the next level, healing fully in the process. In "
 "some cases, you will be given a choice of advancement options."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"För olika trupper krävs olika mycket erfarenhetspoäng för befordran. Om 
en "
+"trupp är intelligent, är kravet 20% lägre. När en trupp samlat ihop "
+"tillräckligt med poäng, befordras de omedelbart, och återfår samtidigt 
sin "
+"fulla styrka. I vissa fall ges möjlighet att välja truppens nästa roll."
 
 #: data/help.cfg:164
 msgid ""
@@ -409,6 +584,10 @@
 "Keep in mind that while most units have three levels, not all do, and that "
 "occasional units (such as <ref>dst=unit_mage text=Mages</ref>) may have four."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"De flesta trupper har tre erfarenhetsnivåer, men de kan också ha färre, 
och "
+"somliga, såsom <ref>dst=unit_mage text=Magiker</ref>, har fyra."
 
 #: data/help.cfg:169
 msgid "Healing"
@@ -420,6 +599,9 @@
 "ways for your units to heal, all of which take place at the beginning of "
 "your turn, before you take action."
 msgstr ""
+"I strid kommer dina trupper oundvikligen att skadas. I Wesnoth kan dina "
+"trupper helas på många olika sätt. Det gemensamma för dessa olika sätt 
är "
+"att de äger rum i början av ditt drag, innan några order ges."
 
 #: data/help.cfg:172
 msgid ""
@@ -428,12 +610,19 @@
 "Resting: A unit which neither moves nor attacks will heal 2HP in its next "
 "turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Vila: En trupp som varken förflyttas eller anfaller kommer att återfå 2 HP 
"
+"nästa drag."
 
 #: data/help.cfg:173
 msgid ""
 "\n"
 "Villages: A unit which starts a turn in a village will heal 8HP."
 msgstr ""
+"\n"
+"Byar: trupper som som befinner sig i en by då deras drag startar återfår 8 
"
+"HP."
 
 #: data/help.cfg:174
 msgid ""
@@ -441,6 +630,9 @@
 "<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneration</ref>: Certain units (such "
 "as trolls) will automatically heal 8HP every turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"<ref>dst=ability_regeneration text=Regenerering</ref>: Vissa trupper (såsom "
+"troll) återfår alltid 8 HP i början av draget."
 
 #: data/help.cfg:175
 msgid ""
@@ -449,6 +641,10 @@
 "ability will heal all friendly units immediately beside them for 4HP each "
 "turn, or prevent Poison from dealing damage."
 msgstr ""
+"\n"
+"Vårdande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_heals "
+"text=Vårda</ref> återskänker 4 HP per drag till trupper som står i 
rutorna "
+"alldeles bredvid, samtidigt som de också skyddar mot gift."
 
 #: data/help.cfg:177
 msgid ""
@@ -458,6 +654,11 @@
 "will heal all friendly units immediately beside them for 8HP each turn, or "
 "cure a unit of Poison."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Botande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_cures 
text=Bota</"
+"ref> återskänker 8 HP per drag till trupper som står i de intilliggande "
+"rutorna, alternativt botar en trupps förgiftning."
 
 #: data/help.cfg:179
 msgid ""
@@ -467,6 +668,11 @@
 "villages, regeneration, and healing/curing cannot combine with each other. "
 "Also, units heal fully between scenarios."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Kom ihåg att vila kombineras med andra sorters helande, medan byar, "
+"regenerering och vårda/bota inte kan kombineras med varandra. Alla trupper "
+"återfår sin styrka mellan scenarier."
 
 #: data/help.cfg:184
 msgid "Income and Upkeep"
@@ -479,6 +685,10 @@
 "gold over from one scenario to the next. There are two aspects to this; "
 "Income and Upkeep."
 msgstr ""
+"I Wesnoth räcker det inte att rekrytera trupper och slåss. Du måste också 
"
+"hålla ordning på ditt guld, speciellt i kampanjer där du får ta med dig 
guld "
+"till ett scenario till nästa. Det finns två aspekter av detta: inkomst och "
+"underhåll."
 
 #: data/help.cfg:187
 msgid ""
@@ -489,6 +699,11 @@
 "Unfortunately, your Upkeep costs are subtracted from this income, as "
 "detailed below."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Inkomst är enkelt. Du får ett guld per drag för varje by du kontrollerar. "
+"Alltså, om du har tio byar, får du vanligtvis också tio guld. Tyvärr dras 
"
+"din kostnad för underhåll från denna inkomst, såsom beskrivs nedan."
 
 #: data/help.cfg:189
 msgid ""
@@ -501,6 +716,15 @@
 "example, if you have twelve level one units and ten villages, you would have "
 "to pay two gold a turn in upkeep."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Underhåll är också ganska enkelt. Varje trupp kräver ett underhåll som 
är "
+"likamed truppens erfarenhetsnivå. Det är gratis att underhålla trupper så 
"
+"länge deras <italic>text='sammanlagda erfarenhetsnivå'</italic> är mindre 
än "
+"eller likamed antalet byar. Om den sammanlagda erfarenhetsnivån är högre, "
+"måste mellanskillnaden betalas ur din egen kassakista. Om du till exempel "
+"har tolv trupper på nivå ett och tio byar så måste du betala två 
guldstycken "
+"per drag i underhåll."
 
 #: data/help.cfg:191
 msgid ""
@@ -509,6 +733,11 @@
 "These costs are subtracted from your Income, so in the case of twelve levels "
 "of units and ten villages, your resultant Income would be 8 gold a turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"De kostnader som underhållet utgör dras från din inkomst, vilket innebär 
att "
+"i exemplet med tolv trupper och tio byar kommer din inkomst att bli åtta "
+"guldstycken per drag."
 
 #: data/help.cfg:192
 msgid ""
@@ -519,6 +748,12 @@
 "Delfador), or units who join you during a scenario (such as the Horseman in "
 "the second level of Heir to the Throne) will never charge any upkeep."
 msgstr ""
+"\n"
+"Det finns två undantag. För det första kostar dina lojala trupper alltid 
som "
+"en trupp på nivå ett, oavsett deras faktiska nivå. För det andra kostar 
det "
+"inget underhåll för trupper som du startar ett scenario med (som Konrad "
+"eller Delfador), eller för trupper som förenar sig med dig under ett "
+"scenarios gång (som ryttaren i det andra scenariot i Tronarvingen)."
 
 #: data/help.cfg:197
 msgid "Wrap Up"
@@ -550,6 +785,11 @@
 "\n"
 "The currently available traits are the following."
 msgstr ""
+"De flesta trupper har två karaktärsdrag. Karaktärsdrag är attribut som "
+"förändrar truppens egenskaper något. Då en trupp rekryteras tilldelas den 
"
+"två slumpmässigt valda karaktärsdrag.\n"
+"\n"
+"De tillgängliga karaktärsdragen är de följande."
 
 #: data/help.cfg:219
 msgid ""
@@ -566,6 +806,19 @@
 "units you may find yourself recalling units with more useful ''long-term'' "
 "traits."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Intelligent</header>\n"
+"\n"
+"Intelligenta trupper kräver 20% mindre erfarenhet än vanligt för att "
+"befordras.\n"
+"\n"
+"Intelligenta trupper är mycket användbara i början av en kampanj, eftersom 
"
+"de snabbt befordras till de välbehövliga trupper som finns på högre 
nivåer. "
+"Senare i kampanjen är de inte lika viktiga, och om du har många trupper på 
"
+"högre nivåer kan det vara bättre att återkalla trupper som har andra "
+"karaktärsdrag."
 
 #: data/help.cfg:226
 msgid ""
@@ -581,6 +834,17 @@
 "campaign. Once a unit begins to level up, however, it can save you "
 "considerable gold over the course of the campaign."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Lojal</header>\n"
+"\n"
+"Lojala trupper kräver alltid bara ett guld i underhåll, oavsett vilken 
nivå "
+"de är på.\n"
+"\n"
+"Att en trupp är lojal spelar ingen roll då den är på nivå 1, vilket gör 
den "
+"värdefull först när den är på högre nivåer. På högre nivåer kan den 
spara "
+"avsevärda mängder guld under kampanjens gång."
 
 #: data/help.cfg:233
 msgid ""
@@ -597,6 +861,19 @@
 "forces. Also, remember that Quick units aren't quite as tough as usual, and "
 "so aren't so good for holding positions."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Snabb</header>\n"
+"\n"
+"Snabba trupper har en extra förflyttningspoäng, men 10% mindre hälsopoäng 
än "
+"vanligt.\n"
+"\n"
+"Detta är det karaktärsdrag som märks mest, speciellt hos långsamma 
trupper "
+"som troll eller tungt infanteri. Dessa trupper rör sig ofta mycket snabbare "
+"över oländig terräng, vilket är något att tänka på när man skickar ut 
sina "
+"trupper. Eftersom dessa trupper inte är så starka är de inte så lämpade 
för "
+"att hålla positioner."
 
 #: data/help.cfg:240
 msgid ""
@@ -612,6 +889,16 @@
 "units than others. Resilient units are especially useful for holding ground "
 "against opponents."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Stryktålig</header>\n"
+"\n"
+"Stryktåliga trupper har 7 hälsopoäng mer än vanligt.\n"
+"\n"
+"Stryktåliga trupper är användbara i alla lägen under en kampanj. Det är 
ett "
+"nyttigt karaktärsdrag för alla trupper, även om det märks mer hos vissa. "
+"Stryktåliga trupper är speciellt lämpade att hålla positioner."
 
 #: data/help.cfg:247
 msgid ""
@@ -628,6 +915,18 @@
 "be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed to turn "
 "a damaging stroke into a killing blow."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Stark</header>\n"
+"\n"
+"Starka trupper vållar 1 mer skada per träff i närstrid och har 2 mer "
+"hälsopoäng.\n"
+"\n"
+"Starka trupper är bra för närstridstrupper och allra bäst är det för 
trupper "
+"som har ett stort antal slag, såsom alvkrigaren. Starka trupper kan vara "
+"mycket nyttiga när det krävs lite extra skada för att göra en träff till 
"
+"nådastöten."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -948,7 +1247,6 @@
 msgstr "Borghopparön"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/CastleHoppingIsle.cfg:11
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Many closely placed and strategically located castles. Small map for fast "
 "play. Recommended setting of 2 gold per village, and players 1, 3 vs players "
@@ -956,7 +1254,8 @@
 msgstr ""
 "Många närliggande och strategiskt placerade borgar. En liten karta för "
 "snabbt spel. Det rekommenderas att byarna ställs in på att ge 2 guld per "
-"drag."
+"drag och att lagen utgörs av spelare 1 och 3 respektive 2 och 4 i 2-mot-2 "
+"spel."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Charge.cfg:7
 msgid "Charge"
@@ -2515,7 +2814,6 @@
 "det draget."
 
 #: data/tips.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The chance to hit a unit usually depends on how well that unit can defend "
 "itself in the terrain it is standing in, however magical attacks have a 70% "
@@ -2524,7 +2822,7 @@
 msgstr ""
 "Chansen att träffa en annan trupp beror vanligtvis på vilken terräng denna 
"
 "trupp befinner sig i. Dock har magiska attacker alltid 70% chans att träffa, 
"
-"och prickskyttar har alltid åtminstone 60% chans att träffa."
+"och prickskyttar har alltid åtminstone 60% chans att träffa när de 
anfaller."
 
 #: data/tips.cfg:9
 msgid ""
@@ -3515,7 +3813,6 @@
 msgstr "ledarskap, stigfinnare"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
@@ -3627,11 +3924,15 @@
 "Shooters' by their unfortunate enemies, these abominations are a terror to "
 "all who live."
 msgstr ""
+"Då deras herrar har funnit att de är kraftfullare skapelser, så har dessa "
+"blivit utrustade med verkligt motbjudande vapen. Deras koger är fyllda av "
+"pilar som inte är gjorda av trä, men av benen av deras offer. Deras "
+"olyckliga fiender kallar dem endast 'Benskjutare', och dessa styggelser är "
+"en fasa för allt levande."
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:24 data/units/Soul_Shooter.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid "stab"
-msgstr "rygghugg"
+msgstr "hugg"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:26 data/units/Bone_Shooter.cfg:39
 #: data/units/Bowman.cfg:38 data/units/Cavalier.cfg:49
@@ -5238,7 +5539,7 @@
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:3
 msgid "Grand Marshal"
-msgstr "Stormarskalk"
+msgstr "Drots"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:18
 msgid ""
@@ -5248,10 +5549,10 @@
 "facility. Their presence on the battlefield is of great aid to those "
 "serving beneath them."
 msgstr ""
-"Stormarskalken är en av de högst aktade i människornas arméer, och de som 
"
-"bär denna titel har genomgått många prövningar i strid, och bevisat sin "
-"personliga styrka både i strid man-mot-man och i taktiska bedömningar. 
Deras "
-"närvaro på slagfältet är till stor hjälp för de som tjänar under dem."
+"Drotsen är en av de högst aktade i människornas arméer, och de som bär 
denna "
+"titel har genomgått många prövningar i strid, och bevisat sin personliga "
+"styrka både i strid man-mot-man och i taktiska bedömningar. Deras närvaro 
på "
+"slagfältet är till stor hjälp för de som tjänar under dem."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3
 msgid "Great Mage"
@@ -6716,6 +7017,10 @@
 "nor caring what their purpose, or foes be. They are driven only by a malice "
 "borne of the anguish of their empty and incoherent existence."
 msgstr ""
+"De mäktigaste av de vandöda bågskyttarna är ofelbart de som redan som "
+"levande var bågskyttar. De strövar omkring på slagfältet utan varken mål 
och "
+"syfte, styrda av ett vagt minne av deras forna skicklighet. De drivs enbart "
+"av illvilja, som har sin rot i den ångest som deras tomma existens vållar."
 
 #: data/units/Soulless.cfg:3
 msgid "Soulless"
@@ -7221,9 +7526,8 @@
 msgstr "+Brasiliansk-portugisisk översättning"
 
 #: src/about.cpp:230
-#, fuzzy
 msgid "+Russian Translation"
-msgstr "+Ungersk översättning"
+msgstr "+Rysk översättning"
 
 #: src/about.cpp:236
 msgid "+Slovak Translation"
@@ -8019,7 +8323,6 @@
 msgstr "Hämtar spellista..."
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:126 src/playturn.cpp:1619
-#, fuzzy
 msgid "unit^Gold"
 msgstr "Guld"
 
@@ -8686,618 +8989,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:126
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It "
-#~ "covers how to play and the basic mechanics behind the game. For more "
-#~ "information on conquering the game, you may wish to consult "
-#~ "<ref>dst=basic_strategy text='Basic Strategy'</ref> and "
-#~ "<ref>dst=multiplayer_strategy text='Multiplayer Strategy'</ref>. Keep in "
-#~ "mind that this is just an outline - for special exceptions and "
-#~ "situations, please follow the links included.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To begin with, it's best to click the <italic>text=Tutorial</italic> "
-#~ "button at the main menu. This will take you to the interactive tutorial, "
-#~ "which will teach you the basics of Wesnoth. After this, it is recommended "
-#~ "that you play the Heir to the Throne campaign first - click "
-#~ "<italic>text=Campaign</italic> then <italic>text='Heir to the Throne'</"
-#~ "italic>. As Battle for Wesnoth can be quite challenging, you may wish to "
-#~ "start on <italic>text=Easy</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>While playing, keep "
-#~ "in mind that if you mouse-over many items on the menu bar to the right, a "
-#~ "brief description will pop up explaining that item. This is especially "
-#~ "useful when you encounter new abilities for the first time."
-#~ msgstr ""
-#~ "Den här sidan ger en översikt över allt du behöver veta för att spela 
"
-#~ "Kampen om Wesnoth. Den tar upp hur man spelar och de grundläggande "
-#~ "mekanismer som styr spelet. För mer information om hur man spelar, kan du 
"
-#~ "studera <ref>dst=basic_strategy text='Grundläggande strategi'</ref> och "
-#~ "<ref>dst=multiplayer_strategy text='Gruppspelsstrategi'</ref>. Tänk på "
-#~ "att detta bara är en översikt - om du följer länkarna kan du läsa om "
-#~ "speciella undantag och situationer. \n"
-#~ "\n"
-#~ "Till att börja med är det bäst att klicka på 
<italic>text=Träningsspel</"
-#~ "italic> på huvudmenyn. Här lär du lär dig grunderna i spelet. När du "
-#~ "tränat klart, rekommenderas att du spelar kampanjen Tronarvingen först - 
"
-#~ "klicka <italic>text=Kampanj</italic> och därefter "
-#~ "<italic>text=Tronarvingen</italic>. DÃ¥ Kampen om Wesnoth kan vara riktigt 
"
-#~ "utmanande, bör du kanske börja med en <italic>text=Lätt</italic> "
-#~ "kampanj.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>Under tiden du "
-#~ "spelar kan du hålla muspekaren över informationen i fältet till höger, 
"
-#~ "vilket ger dig en ruta som förklarar det du pekar på lite närmare. 
Detta "
-#~ "är särskilt användbart när du stöter på en ny egenskap första 
gången."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>At the start of any "
-#~ "battle, and at times during it, you will need to recruit units into your "
-#~ "army. To recruit, you must have your leader (Konrad in the Heir to the "
-#~ "Throne campaign) on the Keep square of a Castle. Then you may recruit by "
-#~ "either choosing Recruit from the menu or right-clicking on a hex and "
-#~ "selecting <italic>text=Recruit</italic>. This brings up the recruit menu, "
-#~ "which lists units available for recruitment, along with their gold cost. "
-#~ "Click on a unit to see its statistics to the left, then press the recruit "
-#~ "button to recruit it.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you right-clicked on a castle hex and selected recruit, the new unit "
-#~ "will appear in that square. Otherwise, it will appear in a free square "
-#~ "near the keep. You may only recruit as many units as you have free hexes "
-#~ "in your castle, and you cannot spend more gold than you actually have on "
-#~ "recruiting.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> "
-#~ "which modify their statistics.\n"
-#~ "\n"
-#~ "In later scenarios, you may also Recall survivors from earlier battles. "
-#~ "Recalling functions identically to Recruiting, save that recalling costs "
-#~ "a standard 20 gold and presents you with a list of all surviving units "
-#~ "from previous scenarios.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that units not only cost gold to Recruit or Recall, they "
-#~ "also require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep "
-#~ "text='Income and Upkeep'</ref> for more information."
-#~ msgstr ""
-#~ "<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>DÃ¥ du spelar ett "
-#~ "scenario - speciellt i början - kommer du att behöva rekrytera nya "
-#~ "trupper till din armé. För att kunna göra detta, måste din ledare 
(Konrad "
-#~ "i kampanjen Tronarvingen) stå i kärntornet i en borg. Du rekryterar "
-#~ "antingen genom att välja Rekrytera från menyn eller genom att 
högerklicka "
-#~ "på någon ruta och välja <italic>text=Rekrytera</italic>. Du får då 
upp "
-#~ "rekryteringsmenyn, där tillgångliga trupper visas tillsammans med vad 
det "
-#~ "kostar att leja dem. Om du klickar på ett truppslag så visas dess "
-#~ "egenskaper till vänster i dialogrutan. För att rekrytera en trupp ur det 
"
-#~ "valda truppslaget klickar du på Rekrytera.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Om du högerklickade på en borgruta och valde Rekrytera, så kommer den 
nya "
-#~ "truppen att dyka upp på den rutan. I annat fall dyker den upp på en 
ledig "
-#~ "ruta nära kärntornet. Du kan bara rekrytera så många trupper som du 
har "
-#~ "lediga rutor i din borg, och du kan inte använda mer guld än du faktiskt 
"
-#~ "har i din kassakista.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Rekryterade trupper får två slumpmässigt valda <ref>dst=traits "
-#~ "text='Karaktärsdrag'</ref> som ändrar deras egenskaper.\n"
-#~ "\n"
-#~ "I senare scenarier kommer du också kunna välja att Återkalla veteraner "
-#~ "från tidigare strider. Detta fungerar likadant som rekrytering, bortsett "
-#~ "från att det kostar 20 guld att återkalla en trupp oavsett vad den "
-#~ "kostade när du rekryterade den. Om du väljer att Återkalla får du upp 
en "
-#~ "lista över de tillgängliga veteraner som du kan välja bland.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tänk på att det inte bara kostar guld att Rekrytera eller Återkalla, 
utan "
-#~ "det ger också en kostnad i underhåll. Läs <ref>dst=income_and_upkeep "
-#~ "text='Inkomst och underhåll'</ref> för mer information om detta. "
-
-#~ msgid ""
-#~ "Movement in Battle for Wesnoth is simple: Simply click on the unit you "
-#~ "wish to move, then click on the hex you wish to move it to. When "
-#~ "selected, all the hexes a unit can move to this turn will be highlighted, "
-#~ "and all those it can't made dull. Mousing over a dull square will show "
-#~ "the number of turns required to reach it, and clicking will cause the "
-#~ "unit to move towards it by the fastest route over this and subsequent "
-#~ "turns.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Each unit has a certain number of movement points which are expended when "
-#~ "moving into a new hex, depending on the <ref>dst=terrain text=Terrain</"
-#~ "ref> of that particular hex. For instance, grassland nearly always costs "
-#~ "1 movement point to enter. Exactly how many movement points are spent "
-#~ "entering a hex depends on the unit type - in forest, elvish units only "
-#~ "spend 1 movement point, most human and orc units spend 2, while horsemen "
-#~ "spend 3. You can learn how many movement points a unit requires to enter "
-#~ "a certain terrain type by right-clicking on it, selecting Unit "
-#~ "Description, and then look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Another thing to keep in mind while moving is <ref>dst=zones_of_control "
-#~ "text='Zones of Control'</ref>. Each unit generates a zone of control in "
-#~ "the hexes immediately surrounding it, and any enemy unit entering those "
-#~ "hexes immediately ends its movement. Learning how to use zones of control "
-#~ "to your advantage is an important part of Wesnoth, as only "
-#~ "<ref>dst=ability_skirmish text='Skirmishers'</ref> can ignore zones of "
-#~ "control."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det är lätt att förflytta trupper i Kampen om Wesnoth. Klicka helt 
enkelt "
-#~ "på truppen du vill flytta, och sen på rutan du vill flytta truppen till. 
"
-#~ "När truppen är vald, visas rutorna som den kan flytta till genom att de "
-#~ "rutor som truppen inte kan nå på ett enda drag skuggas. Om muspekaren "
-#~ "hålls över en ruta som truppen inte kan nå fram till på ett drag, så "
-#~ "visas antalet drag som krävs. Om en sådan ruta väljs, kommer truppen 
att "
-#~ "flyttas dit den snabbaste vägen under kommande drag.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Varje trupp har ett givet antal förflyttningspoäng för varje drag, och "
-#~ "kostnaden att förflytta sig över en viss ruta avgörs av dess "
-#~ "<ref>dst=terrain text='Terräng'</ref>. Till exempel kostar det nästan "
-#~ "alltid 1 förflyttningspoäng att gå på en slättruta. Exakt hur många 
poäng "
-#~ "det kostar att gå på en vis typ av ruta avgörs av truppens typ. I skog "
-#~ "kostar det bara 1 poäng för alver, 2 för de flesta människo- och "
-#~ "orchtrupper, medan det för ryttare kostar 3. Om du vill veta vad det "
-#~ "kostar för en trupp att gå på en viss typ av terräng, så kan du "
-#~ "högerklicka på truppen, välja Truppbeskrivning, och sedan "
-#~ "<italic>text='Terrängavdrag'</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Under förflyttning är det viktigt att komma ihåg de så kallade "
-#~ "<ref>dst=zones_of_control text='Kontrollzonerna'</ref>. Varje trupp "
-#~ "skapar en kontrollzon i de 6 rutorna alldeles utanför rutan truppen står 
"
-#~ "på. En fiendetrupp som kommer till en sådan 'kontrollerad' ruta måste "
-#~ "omedelbart stanna. En viktig del av Kampen om Wesnoth är att lära sig 
hur "
-#~ "dessa kontrollzoner fungerar, eftersom bara <ref>dst=ability_skirmish "
-#~ "text='stigfinnarna'</ref> kan röra sig obehindrat över dessa. "
-
-#~ msgid ""
-#~ "There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and long-"
-#~ "ranged, but both of them take place between units in adjacent hexes. "
-#~ "Short-range combat usually involves weapons such as swords, axes or "
-#~ "fangs, while long-range combat usually involves weapons such as bows, "
-#~ "spears and fireballs. Combat is relatively straightforward; the attacker "
-#~ "and defender alternate attacks until each has used their allotted number "
-#~ "of attacks.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Order and number of attacks'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "The attacker gets the first attack, then the defender. This continues to "
-#~ "alternate until each unit has used up all of its attacks. The number of "
-#~ "attacks a unit gets varies; for instance, an Elvish fighter with a 5-4 "
-#~ "sword attack may make 4 swings each dealing 5 damage, while an Orcish "
-#~ "Grunt with 9-2 only gets 2 swings (but at 9 damage).\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Chance to hit'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "With two exceptions, the chance to hit a unit is based solely on its "
-#~ "defense rating in the <ref>dst=terrain text=Terrain</ref> it is currently "
-#~ "standing in. This may be found by right-clicking a unit, selecting Unit "
-#~ "Description, and then look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>. "
-#~ "For instance, elves have a defense rating of 70% in forest, meaning a "
-#~ "unit attacking them has only a 30% chance of hitting them. Conversely, "
-#~ "the elf's chance of hitting the attacker in return depends on what "
-#~ "terrain the attacker is in.\n"
-#~ "There are two exceptions to this rule: <ref>dst=magical_attacks "
-#~ "text='Magical attacks'</ref> and <ref>dst=ability_marksman text=Marksmen</"
-#~ "ref>. Magical attacks always have a 70% chance to hit, regardless of "
-#~ "terrain, and, when used offensively, Marksmen always have at least a 60% "
-#~ "chance to hit, regardless of terrain.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Damage</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Each blow which hits causes a base amount of damage depending on the "
-#~ "attack type. For instance, an Elvish Fighter with a 5-4 sword attack "
-#~ "causes a base of 5 damage. This is usually modified by two things: "
-#~ "<ref>dst=damage_types_and_resistance text=Resistance</ref> and "
-#~ "<ref>dst=time_of_day text='Time of Day'</ref>, both of which are "
-#~ "explained below.\n"
-#~ "\n"
-#~ "A few units have special abilities which affect damage dealt in combat. "
-#~ "The most common of these is <ref>dst=ability_charge text=Charge</ref>, "
-#~ "which doubles the damage dealt by both attacker and defender when the "
-#~ "unit with Charge attacks."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det finns två sorters strid i Kampen om Wesnoth, närstrid och "
-#~ "distansstrid. Båda sorter äger rum mellan trupper som står på "
-#~ "intilliggande rutor. I närstrid används vanligtvis vapen såsom svärd, "
-#~ "yxor eller huggtänder, medan det för strid på distans krävs pilbågar, 
"
-#~ "spjut och eldklot. Striden i sig är inte märkligare än att den 
anfallande "
-#~ "och försvarande truppen växelvis attackerar varandra tills det att båda 
"
-#~ "har använt sina givna antal attacker.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Turordning och antal attacker'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Anfallaren får första attacken, därefter försvararen. Detta 
fortsätter "
-#~ "växelvis tills båda trupperna har använt sina givna antal attacker. "
-#~ "Antalet attacker en trupp har varierar, till exempel har en alvkrigare "
-#~ "med ett 5-4-svärd 4 utfall som vardera ger 5 i skada, medan en "
-#~ "orchfotsoldat med 9-2 bara har två utfall, men som vardera ger 9 i "
-#~ "skada.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Chans för träff'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Chansen att en trupp träffar en annan beror i stort sett bara på vilken "
-#~ "<ref>dst=terrain text=Terräng</ref> försvararen står på. Chansen att "
-#~ "träffa kan man se genom att högerklicka på en trupp, välja "
-#~ "Truppbeskrivning, och sedan <italic>text=Terrängavdrag</italic>. Till "
-#~ "exempel har en alv en försvarsnivå på 70% i skog, vilket innebär att 
en "
-#~ "attackerande trupp bara har 30% chans att träffa. Precis på samma sätt "
-#~ "avgörs träffmöjligheten för alven av terrängen som den andra truppen 
står "
-#~ "på. \n"
-#~ "Det finns två undantag till den här regeln: vid <ref>dst=magical_attacks 
"
-#~ "text='Magiska attacker'</ref> och då <ref>dst=ability_marksman "
-#~ "text='Prickskyttar'</ref> anfaller. Magiska attacker har alltid 70% chans "
-#~ "för träff, oavsett terräng, och prickskyttar 60% när de anfaller, 
oavsett "
-#~ "terräng.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Skada</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Varje träff ger en grundskada som beror på typen av attack. Till exempel 
"
-#~ "ger en alvkrigare med ett 5-4-svärd en grundskada på 5 hälsopoäng 
(HP). "
-#~ "Detta kan ändras beroende på två saker: försvararens "
-#~ "<ref>dst=damage_type_and_resistance text=Motståndskraft</ref> samt vilken 
"
-#~ "<ref>dst=time_of_day text='Tid på dygnet'</ref> det är. Båda dessa "
-#~ "förklaras nedan.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vissa trupper har speciella förmågor som påverkar hur mycket skada de "
-#~ "vållar sina fiender i strid. Den vanligaste av dessa är förmågan är 
att "
-#~ "<ref>dst=ability_charge text='Storma'</ref>. DÃ¥ en trupp stormar en annan 
"
-#~ "fördubblas skadan som både anfallaren och försvararen vållar."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In Wesnoth, there are three types of damage usually associated with "
-#~ "physical attacks: Blade, Pierce and Impact damage. Additionally, there "
-#~ "are three further types of damage usually associated with magical "
-#~ "attacks: Fire, Cold and Holy attacks. Different units may have "
-#~ "resistances which alter the damage which they take from certain damage "
-#~ "types.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resistances work very simply: If a unit has 40% resistance against a "
-#~ "damage type, then they will suffer 40% less damage when hit with that "
-#~ "damage type. It is also possible for a unit to have weakness; if a unit "
-#~ "has -100% resistance against a damage type, it will suffer 100% more "
-#~ "damage when hit by that type. \n"
-#~ "\n"
-#~ "For example, Skeletons are highly resistant to Blade and Pierce damage, "
-#~ "but are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to "
-#~ "Holy damage."
-#~ msgstr ""
-#~ "I Wesnoth finns det tre sorters skador som vanligtvis associeras med "
-#~ "fysiska attacker: hugg-, stick- och krosskador. Det finns ytterligare tre "
-#~ "sorters skador vanligtvis associerade med magiska attacker: eld, frost, "
-#~ "och heliga attacker. Truppernas olika motståndskraft kan förändra 
skadan "
-#~ "de får från olika skadetyper.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Motståndskrafter är lätta att förstå. En trupp som exempelvis har 40% 
"
-#~ "motståndskraft mot en viss typ av skada kommer att få 40% mindre skada "
-#~ "när den får en skada av just den sorten. Det är också möjligt att en "
-#~ "trupp är extra sårbar för vissa sorters attacker. Om en trupp har en "
-#~ "negativ motståndskraft, till exempel -100%, så kommer den att få 100% 
mer "
-#~ "i skada när den får den sortens skada.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Till exempel är skelett mycket motståndskraftiga mot hugg- och "
-#~ "stickattacker, men de är sårbara för kross- och eldattacker. De är "
-#~ "dessutom extremt sårbara för heliga attacker. "
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wesnoth games usually take place with a regular cycle between day and "
-#~ "night. The current time of day can be observed under the minimap in the "
-#~ "upper right. \n"
-#~ "\n"
-#~ "The usual day/night cycle runs:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Dawn <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dawn.png align=here</img>\n"
-#~ "Morning <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-morning.png align=here</"
-#~ "img>\n"
-#~ "Afternoon <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-afternoon.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Dusk <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dusk.png align=here</"
-#~ "img> \n"
-#~ "First Watch <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-firstwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Second Watch <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-secondwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as "
-#~ "night.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The time of day affects the damage of certain units as follows -\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lawful units get +25% damage in daytime, and -25% damage at night.\n"
-#~ "Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime.\n"
-#~ "Neutral units are unaffected by the time of day.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=misc/schedule-underground.png align=right float=yes</img>Keep in "
-#~ "mind that some scenarios take place underground, where it is perpetually "
-#~ "night!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Under ett spel i Wesnoth växlar dygnet vanligtvis regelbundet mellan dag "
-#~ "och natt. Den aktuella tiden visas under minikartan i statustabellen till "
-#~ "höger.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Dygnscykeln går enligt följande:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Gryning <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dawn.png align=here</"
-#~ "img>\n"
-#~ "Förmiddag <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-morning.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Eftermiddag <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-afternoon.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Skymning <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dusk.png align=here</"
-#~ "img> \n"
-#~ "Första vakten <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-firstwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Andra vakten <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-secondwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Förmiddag och eftermiddag räknas som dag, och första och andra vakten 
som "
-#~ "natt.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tiden på dygnet påverkar skadorna som vissa trupper åsamkar enligt "
-#~ "följande:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lagenliga trupper ger 25% mer skada dagtid, och 25% mindre under natten.\n"
-#~ "Kaotiska trupper ger 25% mer skada nattetid, och 25% mindre under dagen.\n"
-#~ "Neutrala trupper är opåverkade av tiden på dygnet. \n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=misc/schedule-underground.png align=right float=yes</img>Somliga "
-#~ "scenarier äger rum i underjorden eller i grottor, där det råder evig 
natt!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If both units survive a combat, they gain a number of experience points "
-#~ "equal to the level of the unit they're fighting. If a unit kills another "
-#~ "in combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, "
-#~ "8 for level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Units have a certain amount of experience required to advance (this is "
-#~ "20% less for units with the Intelligent trait). Once they achieve this "
-#~ "amount, they immediately advance to the next level, healing fully in the "
-#~ "process. In some cases, you will be given a choice of advancement "
-#~ "options.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that while most units have three levels, not all do, and "
-#~ "that occasional units (such as <ref>dst=unit_mage text=Mages</ref>) may "
-#~ "have four."
-#~ msgstr ""
-#~ "Om båda trupper överlever en strid, får de lika många 
erfarenhetspoäng "
-#~ "(EP) som den erfarenhetsnivå deras motståndares är på. Om en trupp "
-#~ "däremot dödar en annan i strid, får den mycket mer erfarenhet: 4 poäng 
"
-#~ "för en trupp på nollte nivån, 8 för en på första, 16 för en på 
andra, 24 "
-#~ "för en på tredje, och så vidare.\n"
-#~ "\n"
-#~ "För olika trupper krävs olika mycket erfarenhetspoäng för befordran. 
Om "
-#~ "en trupp är intelligent, är kravet 20% lägre. När en trupp samlat ihop 
"
-#~ "tillräckligt med poäng, befordras de omedelbart, och återfår samtidigt 
"
-#~ "sin fulla styrka. I vissa fall ges möjlighet att välja truppens nästa "
-#~ "roll.\n"
-#~ "\n"
-#~ "De flesta trupper har tre erfarenhetsnivåer, men de kan också ha färre, 
"
-#~ "och somliga, såsom <ref>dst=unit_mage text=Magiker</ref>, har fyra."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In combat, your units will inevitably take damage. Wesnoth offers several "
-#~ "ways for your units to heal, all of which take place at the beginning of "
-#~ "your turn, before you take action.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resting: A unit which neither moves nor attacks will heal 2HP in its next "
-#~ "turn.\n"
-#~ "Villages: A unit which starts a turn in a village will heal 8HP.\n"
-#~ "<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneration</ref>: Certain units "
-#~ "(such as trolls) will automatically heal 8HP every turn.\n"
-#~ "Healing units: Units with the <ref>dst=ability_heals text=Heals</ref> "
-#~ "ability will heal all friendly units immediately beside them for 4HP each "
-#~ "turn, or prevent Poison from dealing damage.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Curing units: Units with the <ref>dst=ability_cures text=Cures</ref> "
-#~ "ability will heal all friendly units immediately beside them for 8HP each "
-#~ "turn, or cure a unit of Poison.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that while Resting can be combined with other forms of "
-#~ "healing, villages, regeneration, and healing/curing cannot combine with "
-#~ "each other. Also, units heal fully between scenarios."
-#~ msgstr ""
-#~ "I strid kommer dina trupper oundvikligen att skadas. I Wesnoth kan dina "
-#~ "trupper helas på många olika sätt. Det gemensamma för dessa olika 
sätt är "
-#~ "att de äger rum i början av ditt drag, innan några order ges.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vila: En trupp som varken förflyttas eller anfaller kommer att återfå 2 
"
-#~ "HP nästa drag.\n"
-#~ "Byar: trupper som som befinner sig i en by då deras drag startar 
återfår "
-#~ "8 HP. \n"
-#~ "<ref>dst=ability_regeneration text=Regenerering</ref>: Vissa trupper "
-#~ "(såsom troll) återfår alltid 8 HP i början av draget.\n"
-#~ "Vårdande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_heals "
-#~ "text=Vårda</ref> återskänker 4 HP per drag till trupper som står i "
-#~ "rutorna alldeles bredvid, samtidigt som de också skyddar mot gift.\n"
-#~ "Botande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_cures "
-#~ "text=Bota</ref> återskänker 8 HP per drag till trupper som står i de "
-#~ "intilliggande rutorna, alternativt botar en trupps förgiftning.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Kom ihåg att vila kombineras med andra sorters helande, medan byar, "
-#~ "regenerering och vårda/bota inte kan kombineras med varandra. Alla "
-#~ "trupper återfår sin styrka mellan scenarier."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In Wesnoth, it is not enough simply to recruit units and fight. You must "
-#~ "watch your gold as well, especially in campaigns, where you can carry "
-#~ "extra gold over from one scenario to the next. There are two aspects to "
-#~ "this; Income and Upkeep.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Income is simple. For every village you control, you gain one gold a "
-#~ "turn. Thus, if you have ten villages, you would normally gain ten gold. "
-#~ "Unfortunately, your Upkeep costs are subtracted from this income, as "
-#~ "detailed below.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Upkeep is also fairly simple. Each unit requires an amount of Upkeep "
-#~ "equal to its level. You can support as many levels <italic>text=worth</"
-#~ "italic> of units as you have villages for free. However, for each level "
-#~ "of unit beyond the number of villages you have, you must pay one gold per "
-#~ "turn. For example, if you have twelve level one units and ten villages, "
-#~ "you would have to pay two gold a turn in upkeep.\n"
-#~ "\n"
-#~ "These costs are subtracted from your Income, so in the case of twelve "
-#~ "levels of units and ten villages, your resultant Income would be 8 gold a "
-#~ "turn.\n"
-#~ "There are two main exceptions to Upkeep. Firstly, units with the Loyal "
-#~ "trait will only ever count as level one for upkeep purposes, regardless "
-#~ "of their actual level. Secondly, units you begin the scenario with (such "
-#~ "as Konrad or Delfador), or units who join you during a scenario (such as "
-#~ "the Horseman in the second level of Heir to the Throne) will never charge "
-#~ "any upkeep."
-#~ msgstr ""
-#~ "I Wesnoth räcker det inte att rekrytera trupper och slåss. Du måste 
också "
-#~ "hålla ordning på ditt guld, speciellt i kampanjer där du får ta med 
dig "
-#~ "guld till ett scenario till nästa. Det finns två aspekter av detta: "
-#~ "inkomst och underhåll.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Inkomst är enkelt. Du får ett guld per drag för varje by du 
kontrollerar. "
-#~ "Alltså, om du har tio byar, får du vanligtvis också tio guld. Tyvärr 
dras "
-#~ "din kostnad för underhåll från denna inkomst, såsom beskrivs nedan.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Underhåll är också ganska enkelt. Varje trupp kräver ett underhåll 
som är "
-#~ "likamed truppens erfarenhetsnivå. Det är gratis att underhålla trupper 
så "
-#~ "länge deras <italic>text='sammanlagda erfarenhetsnivå'</italic> är 
mindre "
-#~ "än eller likamed antalet byar. Om den sammanlagda erfarenhetsnivån är "
-#~ "högre, måste mellanskillnaden betalas ur din egen kassakista. Om du till 
"
-#~ "exempel har tolv trupper på nivå ett och tio byar så måste du betala 
två "
-#~ "guldstycken per drag i underhåll.\n"
-#~ "\n"
-#~ "De kostnader som underhållet utgör dras från din inkomst, vilket 
innebär "
-#~ "att i exemplet med tolv trupper och tio byar kommer din inkomst att bli "
-#~ "Ã¥tta guldstycken per drag.\n"
-#~ "Det finns två undantag. För det första kostar dina lojala trupper 
alltid "
-#~ "som en trupp på nivå ett, oavsett deras faktiska nivå. För det andra "
-#~ "kostar det inget underhåll för trupper som du startar ett scenario med "
-#~ "(som Konrad eller Delfador), eller för trupper som förenar sig med dig "
-#~ "under ett scenarios gång (som ryttaren i det andra scenariot i "
-#~ "Tronarvingen)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Most units have two traits. Traits are attributes of the unit that modify "
-#~ "its attributes slightly. They are assigned to a unit randomly when the "
-#~ "unit is recruited.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The currently available traits are the following.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Intelligent</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Intelligent units require 20% less experience than usual to advance.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Intelligent units are very useful at the beginning of a campaign, as they "
-#~ "can be quickly advanced into much needed higher level units. Later in the "
-#~ "campaign, they are not quite so useful, and if you have plenty of high "
-#~ "level units you may find yourself recalling units with more useful ''long-"
-#~ "term'' traits.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Loyal</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Loyal units only ever require an upkeep of one, no matter what level they "
-#~ "are.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Loyal has no effect on a level one unit, which makes it useless in the "
-#~ "early campaign. Once a unit begins to level up, however, it can save you "
-#~ "considerable gold over the course of the campaign.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Quick</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Quick is the most noticeable trait, particularly in slower units such as "
-#~ "trolls or heavy infantry. Units with the Quick trait can often have "
-#~ "greatly increased mobility in rough terrain, so consider that when "
-#~ "deploying your forces. Also, remember that Quick units aren't quite as "
-#~ "tough as usual, and so aren't so good for holding positions.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Resilient</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resilient units have 7 more HP than usual.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resilient units can be useful at all stages in the campaign, and is a "
-#~ "useful trait for all units, though you'll find yourself noticing it more "
-#~ "in some units than others. Resilient units are especially useful for "
-#~ "holding ground against opponents.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Strong</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Strong units do 1 more damage per swing in melee combat, and have 2 more "
-#~ "HP.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Useful for any close-combat unit, Strong is most effective for units who "
-#~ "have a high number of swings, such as the Elvish Fighter. Strong units "
-#~ "can be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed "
-#~ "to turn a damaging stroke into a killing blow."
-#~ msgstr ""
-#~ "De flesta trupper har två karaktärsdrag. Karaktärsdrag är attribut som 
"
-#~ "förändrar truppens egenskaper något. Då en trupp rekryteras tilldelas 
den "
-#~ "två slumpmässigt valda karaktärsdrag.\n"
-#~ "\n"
-#~ "De tillgängliga karaktärsdragen är de följande.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Intelligent</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Intelligenta trupper kräver 20% mindre erfarenhet än vanligt för att "
-#~ "befordras.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Intelligenta trupper är mycket användbara i början av en kampanj, "
-#~ "eftersom de snabbt befordras till de välbehövliga trupper som finns på "
-#~ "högre nivåer. Senare i kampanjen är de inte lika viktiga, och om du har 
"
-#~ "många trupper på högre nivåer kan det vara bättre att återkalla 
trupper "
-#~ "som har andra karaktärsdrag.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Lojal</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lojala trupper kräver alltid bara ett guld i underhåll, oavsett vilken "
-#~ "nivå de är på.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Att en trupp är lojal spelar ingen roll då den är på nivå 1, vilket 
gör "
-#~ "den värdefull först när den är på högre nivåer. På högre nivåer 
kan den "
-#~ "spara avsevärda mängder guld under kampanjens gång.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Snabb</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Snabba trupper har en extra förflyttningspoäng, men 10% mindre 
hälsopoäng "
-#~ "än vanligt.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Detta är det karaktärsdrag som märks mest, speciellt hos långsamma "
-#~ "trupper som troll eller tungt infanteri. Dessa trupper rör sig ofta "
-#~ "mycket snabbare över oländig terräng, vilket är något att tänka på 
när "
-#~ "man skickar ut sina trupper. Eftersom dessa trupper inte är så starka 
är "
-#~ "de inte så lämpade för att hålla positioner.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Stryktålig</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Stryktåliga trupper har 7 hälsopoäng mer än vanligt.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Stryktåliga trupper är användbara i alla lägen under en kampanj. Det 
är "
-#~ "ett nyttigt karaktärsdrag för alla trupper, även om det märks mer hos "
-#~ "vissa. Stryktåliga trupper är speciellt lämpade att hålla 
positioner.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Stark</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Starka trupper vållar 1 mer skada per träff i närstrid och har 2 mer "
-#~ "hälsopoäng.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Starka trupper är bra för närstridstrupper och allra bäst är det för 
"
-#~ "trupper som har ett stort antal slag, såsom alvkrigaren. Starka trupper "
-#~ "kan vara mycket nyttiga när det krävs lite extra skada för att göra en 
"
-#~ "träff till nådastöten."
-
-#~ msgid ""
-#~ "These elite undead archers strike terror in the hearts of their foes by "
-#~ "using the bones of the slain as weapons."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dessa vandöda elitbågskyttar ingjuter skräck hos fienden genom att "
-#~ "beskjuta dem med deras dödade kamraters ben."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wrapped in dark cloaks, the soul shooters roam the lands searching "
-#~ "targets for its bone arrows."
-#~ msgstr ""
-#~ "I sina mörka kåpor söker själaskjutarna land och rike runt efter offer 
"
-#~ "för sina benpilar."
-
-#~ msgid "bone"
-#~ msgstr "ben"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]