wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-sotbe ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-sotbe ca.po
Date: Sat, 13 Nov 2004 18:30:37 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   04/11/13 23:12:30

Modified files:
    po/wesnoth-sotbe: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.4 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.5
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.4 Thu Oct 21 20:22:41 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po   Sat Nov 13 23:12:29 2004
@@ -1,24 +1,23 @@
-# #-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (wesnoth) #-#-#-#-#
-# translation of wesnoth.po to Català
-# translation of ca.po to Català
+# translation of wesnoth-sotbe to Català
 # Catalan translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
 # Jordà Polo <address@hidden>, 2004.
+# Carles Company Soler <address@hidden>, 2004.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: wesnoth\n"
+"Project-Id-Version: wesnoth-sotbe\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-21 22:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-05 14:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-13 23:48+0100\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Català\n"
+"Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
@@ -33,15 +32,10 @@
 "warlord.png,Senyor de la Guerra,(difícil)"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "Black Flag"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"La Bandera Negra"
+msgstr "La Bandera Negra"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -51,8 +45,6 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
 "@Derrotar Slowhand\n"
@@ -63,50 +55,56 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:121
 msgid "Transport Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Galeó de transport"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:123
 msgid "Transport"
-msgstr ""
+msgstr "Transport"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:132
 msgid "So here is Tirigaz."
-msgstr ""
+msgstr "Així que aquí està Tirigaz"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:137
 msgid ""
 "Looks like they are to be facing attack from pirates of the High Sea. We "
 "should help them."
 msgstr ""
+"Sembla que estan a punt de ser atacats per pirates de l'Alta Mar. Els "
+"hauriem d'ajudar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:142
 msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
-msgstr ""
+msgstr "Proposo que Gork, tu i jo cridem als reforços."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:147
 msgid ""
 "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
 msgstr ""
+"Cridar reforços? Vols dir que no vols lluitar per els nostres germans? Ets "
+"un covard, Vraurk?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:152
 msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
-msgstr ""
+msgstr "Jo? Et demostraré que no soc un covard!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:157
 msgid ""
 "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
-msgstr ""
+msgstr "No és hora de barallar-se! Jo els contendré, aneu a cercar 
reforços."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:162
 msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
-msgstr ""
+msgstr "És una sàvia elecció. Bona sort fill de l'Ull Negre"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:176
 msgid ""
 "Haha! Our plan is going well, let surround them on land while our allies "
 "attack them from sea!"
 msgstr ""
+"Haha! El nostre pla està anant bé, envoltem-los per terra mentre els 
nostres "
+"aliats els ataquen des de la mar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:186
 msgid ""
@@ -114,58 +112,76 @@
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
+"Ens ataquen pels dos costats! Grüü, aguanta mentres vaig a Tirigaz a cercar 
"
+"forces per contraatacar. Encara que no puguem vencer aquests pirates sense "
+"força naval, podem eliminar els humans d'aquesta regió."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:191
+#, fuzzy
 msgid "I love this strategy, chief!"
-msgstr ""
+msgstr "M'encanta aquesta estratègia, cap!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:260
 msgid "Pillage! Let's plunder these orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Pillatge! Saquegem aquests orcs!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:272
+#, fuzzy
 msgid "Aaaargh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Aaaargh! Em moro!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:277
 msgid "Finally you paid for all of what you did to my Orc brothers!"
-msgstr ""
+msgstr "Finalment has pagat per tot el que vas fer als meus germans Orcs!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:285
 msgid ""
 "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
 "must leave."
 msgstr ""
+"Hem tornat! Tenim males notícies, els humans s'estan reagrupant darrera "
+"nostre, hem de partir."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:290
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "to flee!"
 msgstr ""
+"Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per fugir!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:295
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We had news from them, all of them fled to the East, near the Mourned "
 "Hills. I think we should go for them as soon as possible and evacuate this "
 "city."
 msgstr ""
+"Hem rebut notícies seves, han fugit cap a l'est, devora les Muntanyes "
+"Planyides. Crec que els hauriem d'anar a cercar lo antes possible i evacuar "
+"aquesta ciutat."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:300
+#, fuzzy
 msgid ""
 "But it is beyond the Desert of Death, which is full of poisonous giant "
 "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
 "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
 msgstr ""
+"Però està més enllà del Desert de la Mort, que està ple de escorpins "
+"verinosos gegants i de lladres. I travessar-ho ens duria segles! I ni "
+"recordar que després del desert haurem d'atravessar el Bosc Silenciós!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:305
 msgid ""
 "So we have no choice ... I've never tasted scorpions but sure, this journey "
 "promises to be fun."
 msgstr ""
+"Així que no tenim elecció ... Mai no he tastat el escorpins però segur que 
"
+"aquest viatge serà divertit."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:8
 msgid "Clash of Armies"
-msgstr ""
+msgstr "Enfrontament d'exercits"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:30
 msgid ""
@@ -178,14 +194,24 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of Inarix"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Defensa Prestim durant quatre dies\n"
+"Derrota:\n"
+"#Destrucció d'una torre de Prestim\n"
+"#Mort de Kapou'e\n"
+"#Mort de Grüü\n"
+"#Mort d'Inarix"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:197
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
-msgstr ""
+msgstr "Així que som aquí. S'estan preparant per atacar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:203
+#, fuzzy
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they' ll break clean off on them."
 msgstr ""
+"Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra elles."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:209
 msgid ""
@@ -193,69 +219,83 @@
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
 "humans to enter Prestim ... needless to say, this would be the end for us."
 msgstr ""
+"No estic tan segur. Cada fortalesa té les seves debilitats. Les murades de "
+"Prestim es van construir sobre tres torres. Si alguna es destruïda, una "
+"bretxa podria permetre que els humans entressin a Prestim ... no fa falta "
+"que digui que això seria la fi de tots nosaltres."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:215
 msgid ""
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
 msgstr ""
+"He rebut missatges del Consell. Diuen que estan reagrupant les tribus per "
+"formar la Gran Horda."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:221
 msgid "Great! When do they arrive?"
-msgstr ""
+msgstr "Genial! Quan arriben?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:227
 msgid "In four days minimum. I fear it will be too late."
-msgstr ""
+msgstr "Com a mínim d'aquí quatre dies. Crec que serà massa tard."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:233
+#, fuzzy
 msgid "I don't think so, there is still a way.."
-msgstr ""
+msgstr "No ho crec, encara hi ha un camí..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:239
 msgid "Which one?"
-msgstr ""
+msgstr "Quin?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:245
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Most of forces will cross the river by the ford where the bridge where "
 "previously. If we manage to defend it, we might still have a chance."
 msgstr ""
+"La major part de les forces creuaran el riu pel gual on hi havia el pont. Si "
+"podem defensar-ho encara tendrem una oportunitat."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:251
 msgid "And if we fail?"
-msgstr ""
+msgstr "I si no ho aconseguim?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:257
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "Mother earth."
 msgstr ""
+"I do assaltaran Prestim amb un avantatge de cinc contra un. Només ens "
+"quedarà resar a la mare terra."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:263
 msgid "Great."
-msgstr ""
+msgstr "Genial."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:269
 msgid "Then, the battle for Prestim began."
-msgstr ""
+msgstr "Llavors, la batalla per Prestim va començar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:289
 msgid "We arrive to honor our alliance, Earl Lanbec'h."
-msgstr ""
+msgstr "Arribam per fer honor a la nostra aliança, Comte Lanbec'h."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:384
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
-msgstr ""
+msgstr "Som aquí! Aguanteu Prestim, arribam per empènyer-los cap al riu!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:390
 msgid "They are too numerous now, RETREAT !"
-msgstr ""
+msgstr "Ara són massa nombrosos, RETIRADA !"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was begining to think they would never come."
 msgstr ""
+"Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no arribarien mai."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:419
 msgid ""
@@ -263,33 +303,36 @@
 "undermined morale of humans. Now they are retreating to their fortresses "
 "and won't get out of them."
 msgstr ""
+"La defensa de Prestim que heu fet és heroica, trobar-se aquesta oposició "
+"segur que ha tocat la moral dels humas. Ara es retiren a les seves "
+"fortaleses i no sortiran."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:425
+#, fuzzy
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde to their "
 "tails! They won't have a rest until we'll destitute Earl Lanbec'h!"
 msgstr ""
+"Ara és l'hora de demostrar-lis qui som i dirigir la Gran Horda a les seves "
+"cues! No tendran descans fins que destituiguem el Comte Lanbec'h!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:432
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye, chapter II: 'The Great "
 "Horde'."
-msgstr ""
+msgstr "Kapou'e tornarà a Fill de l'Ull Negre Capítol II, 'La Gran Horda'."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:449
+#, fuzzy
 msgid "No! The walls of Prestim are destroyed, we are done!"
-msgstr ""
+msgstr "No! Les parets de prestim han estat destruides, estem acabats!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid "The Desert of Death"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"El Desert de la Mort"
+msgstr "El Desert de la Mort"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -299,11 +342,9 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of a Shaman"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
-"@Derrota a Ar Dant\n"
+"@Derrota Ar Dant\n"
 "Derrota:\n"
 "#Mort de Kapou'e\n"
 "#Mort de Grüü\n"
@@ -314,51 +355,59 @@
 "It's been two days since we entered this desert. I have never been so hot "
 "and we have nearly finished our food."
 msgstr ""
+"Han passat dos dies des de que vam entrar a aquest desert. Mai no he passat "
+"tanta calor i casi hem acabat el menjar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:121
 msgid ""
 "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
 "delicious."
 msgstr ""
+"Tenc fam i encara no hem trobat cap escorpí gegant. Segur que estaria "
+"deliciós."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:126
 msgid ""
 "I hope we won't find one! They are terrible armored beasts and your troll "
 "clubs are useless against their heavy shells."
 msgstr ""
+"Esper que no en trobem cap! Són bèsties terribles i acoraçades i les teves 
"
+"maces de troll són inútils contra la seva closca."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:131
 msgid ""
 "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
 msgstr ""
+"M'han contat que la millor manera de vèncer-los és atacar-los als ulls amb "
+"fulles esmolades. Però també esper no trobar-ne cap."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:136
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun get high."
 msgstr ""
+"Ja surt el sol, hauríem de seguir el nostre camí i trobar l'oasi mencionat "
+"al mapa antes de que el sol estigui a dalt."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:141
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
-msgstr ""
+msgstr "Alerta! Se sap que aquest oasi és un cau de lladres i "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:167
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:157
 msgid "We've done it! Now we need some rest, before we continue our journey."
 msgstr ""
+"Ho hem aconseguit! Ara necessitam descansar antes de continuar amb el nostre "
+"viatge."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "End Of Peace"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Fi de la Pau"
+msgstr "Fi de la Pau"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -367,8 +416,6 @@
 "#Death of Kapou'e\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
 "@Derrota a Albert i les seves tropes\n"
@@ -381,33 +428,42 @@
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
 msgstr ""
+"Mireu companys! Aquests orcs no imaginen que estan visquent el seu darrer "
+"dia. Matem-los a tots i retornem aquesta terra a la nostra gent!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:103
 msgid ""
 "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
 msgstr ""
+"Ens ataquen els humans! Afanyem-nos, hem de defensar la terra dels nostres "
+"pares!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:108
 msgid "The battle begun."
-msgstr ""
+msgstr "La batalla va començar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:120
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
 msgstr ""
+"Argh! Em moro! Però altres humans continuaran la meva feina i vos mataran, "
+"orcs fastigosos!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:129
 msgid "Hurrah! Victory!"
-msgstr ""
+msgstr "Hurra! Victòria!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:134
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We are victorious this time, but humans are organizing themselves in a huge "
 "army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
 msgstr ""
+"Aquest cop hem vençut, però els humans estan organitzant un gran exercit. "
+"Només hem vençut la vanguardia i ara venen massivament."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:139
 msgid "What should be do, chief?"
-msgstr ""
+msgstr "Que hauríem de fer, cap?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:144
 msgid ""
@@ -415,18 +471,25 @@
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
 "tribes. We must leave, now!"
 msgstr ""
+"Hem de dirigir la meva gent a un lloc segur i demanar ajuda al Gran Consell. "
+"Alguns d'ells viuen a Barag Gor, a les terres de les tribus lliures. Hem de "
+"partir, ara!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:149
 msgid ""
 "But the free tribes are beyond the Mountains of Haag. These moutains are "
 "infested of dwarves and wild trolls."
 msgstr ""
+"Però les tribus lliures estan més enllà de les Muntanyes de Haag. Aquestes 
"
+"muntanyes estan infestades de nans i trolls salvatges."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:154
 msgid ""
 "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
 "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
 msgstr ""
+"No tenim elecció, hem de passar. Els trolls han estat els nostres aliats en "
+"el passat--alomillor ens poden ajudar. Afanyem-nos, hem de partir ara."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:202
 msgid ""
@@ -434,10 +497,13 @@
 "fortified bridge over the Gork river has been taken this morning by a small "
 "commando of elves, we already tried to assault it twice without success."
 msgstr ""
+"Reforços, per fi! Sigueu qui sigueu, sou benvinguts a Prestim! El pont "
+"fortificat que passa damunt el riu Gork ha estat pres aquest matí per un "
+"petit grup d'elfs, hem intentat assaltar-ho dos pics sense èxit."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:207
 msgid "Ah! They are no match against my mace."
-msgstr ""
+msgstr "Ah! No són rivals per la meva maça."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:212
 msgid ""
@@ -445,20 +511,25 @@
 "are still blocked on the other side of the river some miles away. They won't "
 "be able to cross the river."
 msgstr ""
+"Encara és pitjor, els nostres vigilants ens avisat que els nostres aliats "
+"sauris conduits per Inarix encara estan bloquejats a l'altre costat del riu "
+"a unes quantes milles. No podran creuar el riu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:217
 msgid ""
 "Elves and dwarves have joined humans against us and are camping near. "
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
 msgstr ""
+"Els elfs i els nans s'han unit als humans contra nosaltres. Els humans "
+"arribaran prest. Hem de destruir el pont del sud del riu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:222
 msgid "We must do something!"
-msgstr ""
+msgstr "Hem de fer alguna cosa!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:227
 msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
-msgstr ""
+msgstr "Sé el que hem de fer. Matar elfs i ajudar a Inarix a creuar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:232
 msgid ""
@@ -466,47 +537,49 @@
 "forget, we will sabotage the southern bridge as soon as the bulk of Saurians "
 "army will have crossed!"
 msgstr ""
+"No serà tan fàcil! Els nostres enemics estan ben assentats. I no hem "
+"d'oblidar que sabotejarem el pont tan prest com gruix de l'exercit sauri "
+"hagi creuat!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:237
 msgid ""
 "Each warrior trapped on the bridge or on the other side of the river will "
 "perish!"
-msgstr ""
+msgstr "Cada guerrer atrapat al pont o a l'altre costat del riu morirà."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:260
 msgid ""
 "Here we are, my friends. Earl Lanbec'h and his kind is on our tails, we "
 "must hurry up."
 msgstr ""
+"Aquí som, amics meus. El comte Lanbec'h i els seus estan a les nostres cues, 
"
+"ens hem d'afanyar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:290
 msgid "Hurry up! The southern bridge is going to explode! Retreat! "
-msgstr ""
+msgstr "Afanyem-nos! El pont del sud esta a punt d'explotar! Retirada!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:322
 msgid ""
 "We've had too much casualties to be able to resist to humans, we have no "
 "choice but surrender."
 msgstr ""
+"Hem tengut massa baixe per a resistir els humans, no tenim altre elecció que 
"
+"rendir-mos."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:384
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
-msgstr ""
+msgstr "Als sauris! Mateu-los a tots!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:389
 msgid "It is too late, we are defeated."
-msgstr ""
+msgstr "És massa tard, hem estat vençuts."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid "Shan Taum The Smug"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Shan Taum el Contrabandista"
+msgstr "Shan Taum el Contrabandista"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -516,8 +589,6 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of a shaman"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
 "@Sobreviu a la amenaça de Shan Taum\n"
@@ -528,78 +599,93 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:94
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
-msgstr ""
+msgstr "Per fi, aquí estan les muntanyes planyides! Esper que tot vagi bé."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:99
 msgid "Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Perquè?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:104
 msgid ""
 "Only trolls don't know that these lands are ruled by Shan Taum the Smug, who "
 "was a rival for Black Eye Karun."
 msgstr ""
+"Només els trolls no saben que aquestes terres estan manades per Shan Taum "
+"l'Smug, que era un rival de Karun Ull Negre."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:109
 msgid "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
-msgstr ""
+msgstr "Dubto que donin la benvinguda al fill de l'Ull Negre."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:114
 msgid ""
 "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous born "
 "loser?"
-msgstr ""
+msgstr "Qui és? Kapou'e! Que fas a les meves terres perdedor ridícul?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:119
 msgid ""
 "Hold on, Shan Taum. We are not here to quarrel, we are here to escort our "
 "brothers and to deliberate about what we have to do."
 msgstr ""
+"Atura, Shan Taum. No som aquí per lluitar, som aquí per escoltar els 
nostres "
+"germans i deliberar sobre el que hem de fer."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:124
 msgid ""
 "Bwahaha! You are nothing! Where is your land? You became a beggar. You "
 "are as pathetic as your father!"
 msgstr ""
+"Bwahaha! No ets ningú! On és la teva terra? T'has tornat un captaire. Ets "
+"tan patètic com el teu pare."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:129
 msgid ""
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
 msgstr ""
+"Com pots xerrar així del meu pare, covar miserable?! Em faré una tassa amb "
+"el teu crani!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:134
 msgid "Really? What would you drink with it? Mint cordial?"
-msgstr ""
+msgstr "De veritat? I que beuràs amb ella? Licor de menta?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:139
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
 msgstr ""
+"Impacient, Kapou'e va llançar un atac sobre el seu company orc Shan Taum "
+"l'Smug."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:159
 msgid ""
 "What is this? Are you mad!? Humans are to besiege our fortress at Prestim "
 "and you are fighting each other!?"
 msgstr ""
+"Què és això? Esteu sonats!? El humans estan a punt de assetjar la nostra "
+"fortalessa de Prestim i vosaltres lluiteu l'un amb l'altre!?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:164
 msgid "Well, ermmm..."
-msgstr ""
+msgstr "Bé, ermmm,,,"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:169
 msgid ""
 "Kapou'e, rumors tell you made a long trip to seek assistance from us, and "
 "escorting Pirk, Gork and Vraurk. The council is grateful for that."
 msgstr ""
+"Kapou'e, es senten rumors que has fet un gran viatge per demanar-nos ajuda i "
+"escortant Pirk, Gork i Vraurk. El consell t'està molt agraït per això."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:174
 msgid "I know what you want from us but I'm afraid we can't help you."
-msgstr ""
+msgstr "Sé el que vols de nosaltres però em sembla que no et podem ajudar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:179
 msgid "Really? But my people..."
-msgstr ""
+msgstr "De veres? Però la meva gent..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:184
 msgid ""
@@ -607,12 +693,17 @@
 "gave us some unity was your father, Black Eye Karun. Hearing rumors from "
 "your exploits, we understood you are a worthy son of your father."
 msgstr ""
+"No ho entens. Els orcs hem estat dividits durant segles. L'únic que ens va "
+"donar certa unitat va ser el teu pare, Ull Negre Karun. Els rumors de les "
+"teves fetes ens han fet entendre que ets de tant valor com el teu pare."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:189
 msgid ""
 "This is true. Now we are pressured from all sides by humans and elves; we "
 "need a leader that can unite all banners. This one is YOU!"
 msgstr ""
+"És veritat. Ara ens pressionen de tots els costars, tant humans com elfs. "
+"Necessitem un lider que uneixi els clans. Aquest líder ets TU!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:194
 msgid "Well, I'm not sure I deserve that..."
@@ -620,7 +711,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:199
 msgid "Did you hear? There is a battle waiting for us at Prestim!"
-msgstr ""
+msgstr "Ho has sentit? Hi ha una batalla esperant-nos a Prestim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:204
 msgid ""
@@ -628,6 +719,9 @@
 "of the river and your people won't be safe. You are the only one that can "
 "help us defend Prestim!"
 msgstr ""
+"Kapou'e, si Prestim cau, els humans tendran una fortalesa forta a aquest "
+"costat del riu i la nostra gent no estarà segura. Ets l'únic que ens pot "
+"ajudar a defensar Prestim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:209
 msgid ""
@@ -636,18 +730,17 @@
 "decide if we have to form the Great Horde again and give you the leadership "
 "on it."
 msgstr ""
+"Deixa la teva gent aquí Kapou'e --per ara estan segurs-- i vés a defensar "
+"Prestim. Mentres, ara que el consell està complet un altre cop, podrem "
+"decidir si formem un la Gran Horda de nou i donar-te'n a tu el lideratge."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:230
 msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid "Silent Forest"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Bosc Silenciós"
+msgstr "Bosc Silenciós"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:30
 #, fuzzy
@@ -661,8 +754,6 @@
 "#Death of a Shaman\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
 "@Mata tots els Elfs del Bosc Silenciós\n"
@@ -855,15 +946,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Cap el port de Tirigaz"
+msgstr "Cap el port de Tirigaz"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:43
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -874,8 +960,6 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of a Shaman"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
 "@Mata tots els líders enemics\n"
@@ -936,15 +1020,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:6
-#, fuzzy
 msgid "Toward Mountains of Haag"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Cap a les Muntanyes de Haag"
+msgstr "Cap a les Muntanyes de Haag"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -953,8 +1032,6 @@
 "#Death of Kapou'e\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
 "@Porta Kapou'e al final de les muntanyes\n"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]