wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-sotbe/sv.po...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-sotbe/sv.po...
Date: Sat, 16 Oct 2004 04:30:27 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/10/16 08:22:21

Modified files:
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-sotbe: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    Updated sv translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.12&tr2=1.13&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.2 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.3
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.2   Fri Oct 15 22:12:42 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Sat Oct 16 08:22:21 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-05 20:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-16 02:42+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1435,23 +1435,21 @@
 msgstr "RÃ¥det"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, the prophecy. I know of what the lich spoke. It all started in the "
 "reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
-"(suck) Ja, profetian. Jag vet vad häxmästaren talar om. Alltihop började "
-"under Haldric VII:s regeringstid..."
+"Ja, profetian. Jag vet vad häxmästaren talade om. Alltihop började under "
+"Haldric VII:s regeringstid..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The greatest seer in the land, Galdren, foresaw that some day, some day "
 "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
 "worried."
 msgstr ""
-"Landets främste siare, x1x, förutspådde att en dag, en nära förestående 
dag, "
-"skulle en stor ondska spridas över landet. Kungen blev, förståeligt nog, "
+"Landets främste siare, Galdren, förutspådde att en dag, en nära 
förestående "
+"dag, skulle en stor ondska spridas över landet. Kungen blev förståeligt 
nog "
 "orolig."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
@@ -1464,39 +1462,36 @@
 "mot mörkrets andar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In all the land, there were two mages of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself."
 msgstr ""
-"I landet fanns det två av Ljusets magiker som utmärkte sig från de andra. 
En "
-"magiker från östern som hette x2x, och jag själv."
+"I landet fanns det två Ljusets magiker som utmärkte sig från de andra. En "
+"magiker från östern som hette Ravan, och jag själv."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:42
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The King, wishing to choose a good advisor, sent us both before Galdren. "
 "Then he conversed with the seer privately. None know what was said, but when "
 "he came out he announced that the seer was dead, and he had chosen me as his "
 "new advisor."
 msgstr ""
-"Kungen, som önskade välja en god rådgivare, skickade oss båda till x1x. "
+"Kungen, som önskade välja en god rådgivare, skickade oss båda till 
Galdren. "
 "Därefter rådgjorde han enskilt med siaren. Ingen vet vad som blev sagt dem "
-"emellan, men när audiensen var över, så var spåmannen död, och kungen 
hade "
+"emellan, men när audiensen var över var spåmannen död, och kungen hade "
 "utsett mig till sin nye rådgivare."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:47
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ravan took this quietly enough, we all thought, but now I think that this "
 "was when he began his fall. He went deep into conversation with the spirits "
 "of darkness, hoping to discover their weaknesses, but it was they who found "
 "his."
 msgstr ""
-"x2x tog detta med fattning, i alla fall var det vad vi trodde, men nu tror "
+"Ravan tog detta med fattning, i alla fall var det vad vi trodde, men nu tror "
 "jag att detta var början till hans fall. Han ägnade sig helhjärtat åt 
samtal "
 "med mörkrets andar i förhoppningen att utröna deras svagheter; men det var 
"
-"andarna som fann hans svagheter."
+"de som fann hans."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:52
 msgid ""
@@ -1508,17 +1503,16 @@
 "någonsin skådats."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:57
-#, fuzzy
 msgid ""
 "One day, he disguised himself and came to the castle, where I was living. He "
 "demanded to see me, and the guards let him in, for then he was still a "
 "respected member of the court. When I came out, he revealed himself, named "
 "himself Mal-Ravanal, and challenged me to a duel."
 msgstr ""
-"En dag förklädde han sig och kom till den borg där jag bodde. Han begärde 
"
-"att få träffa mig, och vakterna släppte in honom, eftersom han då "
-"fortfarande var en respekterade medlem av hovet. När jag kom ut, så "
-"avslöjade han vem han var och utmanade mig på duell."
+"En dag förklädde han sig och kom till den borg där jag bodde. Han krävde 
att "
+"få träffa mig, och vakterna släppte in honom, eftersom han då fortfarande 
"
+"var en respekterad medlem av hovet. När jag kom ut avslöjade han sig och "
+"kallade sig Mal-Ravanal, och utmanade mig på duell."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:62
 msgid ""
@@ -1531,16 +1525,14 @@
 "försvann han helt enkelt. Och han har inte synts till sen dess."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Not been seen, that is, until the day when he attacked Gweddry and me in "
 "that outpost on the Eastern border. This is the lich we are facing: Mal-"
 "Ravanal."
 msgstr ""
-"Det vill säga, inte synts till sedan den dag då han anföll mig och Gweddry 
"
-"vid den där utposten vid östra gränsen. Detta är vår motståndare, en "
-"häxmästare som döpt om sig till Mal-Ravanal, vilket han berättade för 
oss "
-"den dagen."
+"Det vill säga, inte synts till sedan den dag då han anföll Gweddry och mig 
"
+"vid den där utposten vid östra gränsen. Detta är häxmästaren som står 
inför "
+"oss: Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:115
 msgid "So what should we do now?"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.3 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.4
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.3 Fri Oct 15 22:12:42 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po   Sat Oct 16 08:22:21 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-27 20:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-16 02:43+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -735,7 +735,6 @@
 msgstr "Tysta skogen"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:30
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -748,11 +747,12 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Döda alla alver i Tysta skogen\n"
+"@Jaga bort alla alver från floden Borks västra strand\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dör\n"
 "#Grüü dör\n"
-"#Någon schaman dör"
+"#Någon schaman dör\n"
+"#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:111
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.3 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.4
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.3  Fri Oct 15 22:12:43 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Sat Oct 16 08:22:21 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-14 20:51+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-16 02:45+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2048,7 +2048,6 @@
 msgstr "Häxmästarudden"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2062,8 +2061,9 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Döda häxmästaren för att få tag i hans bok\n"
+"@Döda häxmästaren för att få tag i hans bok, och\n"
 "@GÃ¥ ner i Sunnanviks kloak\n"
+"@Döda alla fiendeledare för att få en bonus\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
@@ -3253,7 +3253,6 @@
 msgstr "Sunnanviks kloaker"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3267,6 +3266,7 @@
 "\n"
 "Seger:\n"
 "@Kom ut ur kloaken\n"
+"@Döda alla fiendeledare för att få en bonus\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.12 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.13
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.12    Fri Oct 15 22:12:41 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sat Oct 16 08:22:21 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-15 23:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-14 20:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-16 02:36+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1402,7 +1402,6 @@
 msgstr "Kan Merle slå tillbaka?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:150
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whenever a unit is attacked, it retaliates with one of their own weapons. "
 "This means that after each blow from the attacker, the defender retaliates "
@@ -1422,14 +1421,15 @@
 "slag, slår motståndaren tillbaka en gång. Detta fortsätter tills en sida 
har "
 "använt alla sina slag, varefter den andra truppen fortsätter anfalla tills "
 "också dennas slag är slut. En trupp kan bara slå tillbaka med ett vapen 
med "
-"samma räckvidd som den anfallande truppen använde. Detta betyder att om en "
+"samma räckvidd som den anfallande truppen använder. Detta betyder att om en 
"
 "trupp attackerar en annan med ett distansvapen, måste den andra truppen "
 "svara med ett distansvapen, och om attacken skett med ett närstridsvapen "
 "måste den andra truppen svara med ett närstridsvapen. De flesta trupper har 
"
-"starkare attacker i närstrid än på distans, så trupper med distansvapen 
är "
-"oftast bra att använda när motståndaren inte har något distansvapen att "
-"svara med. Trupper med distansvapen kan inte skjuta över flera rutor, vilket 
"
-"är en av Wesnoths särskilda egenskaper."
+"starkare attacker i närstrid än på distans. Trupper med distansvapen är "
+"oftast bra att använda mot motståndare som är specialiserade på 
närstrid. Då "
+"vissa trupper inte har ens har något distansvapen kommer de inte kommer att "
+"kunna göra motattack. Trupper med distansvapen kan inte skjuta över flera "
+"rutor, vilket är en av Wesnoths särskilda egenskaper."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:151
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]