wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-editor.po wesnoth-ei.po w...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-editor.po wesnoth-ei.po w...
Date: Mon, 04 Oct 2004 18:42:24 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/10/04 22:35:31

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-editor.po wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po 
             wesnoth-lib.po wesnoth.po wesnoth-trow.po 

Log message:
    updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.16&tr2=1.17&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.15&tr2=1.16&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth.po.diff?tr1=1.18&tr2=1.19&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.18&tr2=1.19&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po:1.5 wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po:1.6
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po:1.5 Mon Sep 27 18:44:27 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po   Mon Oct 4 22:35:30 2004
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2004-09-11 23:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-10-03 22:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-09-27 20:25+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
@@ -177,10 +177,10 @@
 msgid "Flip around (this may change the dimensions of the map):"
 msgstr "Flippa (detta kan ändra kartans dimensioner):"
 
-#: src/editor/editor_palettes.cpp:313
+#: src/editor/editor_palettes.cpp:314
 msgid "FG"
 msgstr "FG"
 
-#: src/editor/editor_palettes.cpp:315
+#: src/editor/editor_palettes.cpp:316
 msgid "BG"
 msgstr "BG"
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.16 wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.17
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.16  Mon Oct 4 20:49:15 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po Mon Oct 4 22:35:30 2004
@@ -2104,7 +2104,6 @@
 msgstr "Attacken mot Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:39
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2122,25 +2121,23 @@
 "#Gweddry dör\n"
 "#Dacyn dör\n"
 "#Owaec dör\n"
-"#Sudoc dör\n"
 "#Konrad dör"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:197
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will fight soon, my lord. Look, night approaches- they will soon attack. "
 "I hope we can hold them off."
 msgstr ""
-"Vi behöver slåss mot dem. Se, natten kommer - snart anfaller de. Jag hoppas 
"
-"vi kan hålla dem stången."
+"Vi kommer snart att kämpa, ers nåd. Se, natten kommer - snart anfaller de. "
+"Jag hoppas vi kan hålla dem stången."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:202
 msgid "Very well. But is this... Mal-Ravanal, that you spoke of, is he here?"
-msgstr ""
+msgstr "Nåväl. Men den där...Mal-Ravanal som du talade om, är han här?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:207
 msgid "I do not think so, but he might be here, hiding."
-msgstr ""
+msgstr "Det tror jag inte, men han håller sig kanske gömd här i närheten."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:212
 msgid ""
@@ -2152,7 +2149,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:225
 msgid "Look, the undead are tearing down our defences!"
-msgstr ""
+msgstr "Se, de vandöda tar sig igenom vårt försvar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:249
 msgid "I have died, and with me the city shall fall."
@@ -2169,6 +2166,8 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:278
 msgid "Very well, you may read it. (it might tell us something useful)."
 msgstr ""
+"Bra, du har vår tillåtelse att läsa det. (kanske kan vi få reda på 
något "
+"användbart)."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:283
 msgid ""
@@ -2179,55 +2178,66 @@
 "Gweddry, as a commander, are a coward. You claim to have defeated my lord's "
 "captains, but it was really your hordes, not you."
 msgstr ""
+"Han säger: Nå, ni har besegrat några av mina kaptener. Bra gjort. Men det "
+"var bara en liten del av min hord. Det skulle vara enkelt för mig att "
+"besegra er. Men det skulle inte göra min kraft rättvisa. Och då talar jag 
om "
+"min egen kraft, inte kraften hos min styrkor. Och så kommer jag till min "
+"andra punkt. Du, Gweddry är en feg kommendör. Du hävdar att du har 
besegrat "
+"min herres kaptener, men i själva verket var det dina horder, inte du."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:288
 msgid "What is the point of this message? All you do is insult us!"
-msgstr ""
+msgstr "Vad är poängen med detta meddelande? Allt du gör är att 
förolämpa oss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:293
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The point is that Gweddry could not have defeated my lord's minions without "
 "the help of his slaves! I doubt Gweddry could even last two seconds in "
 "actual combat. And my Lord will prove it. He challenges you, Gweddry, to a "
 "contest, a battle."
 msgstr ""
-"TYST! Jag betvivlar att Gweddry skulle överleva ens två sekunder i en 
riktig "
-"strid. Och jag tänker bevisa det. Jag utmanar dig, Gweddry, på en duell."
+"Poängen är att Gweddry aldrig skulle ha kunnat besegra min herres 
undersåtar "
+"utan hjälp från sina slavar! Jag betvivlar att Gweddry skulle överleva ens 
"
+"två sekunder i en riktig strid. Och jag tänker bevisa det. Jag utmanar dig, 
"
+"Gweddry, på en duell."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:298
 msgid ""
 "What are his terms? I won't accept anything obviously weighted towards his "
 "victory!"
 msgstr ""
+"Vilka är förutsättningarna? Jag kommer inte att gå med på något som "
+"uppenbarligen är riggat till hans fördel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:303
+#, fuzzy
 msgid ""
 "That only proves you are a coward. Anyway, these are his terms: You pick "
 "your six best warriors and I will pick my six best. Then we will fight, to "
 "the death, until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
+"Detta visar att du är feg. I vilket fall som helst, dessa är "
+"förutsättningarna: Du väljer ut dina sex bästa krigare, och jag väljer 
mina "
+"sex bästa. Sedan kämpar vi tills döden, tills antingen du eller han är "
+"förintad!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:308
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gweddry, I don't think you should accept. He will bring more than seven "
 "undead to the battle; he will bring a whole army!"
 msgstr ""
-"Det var en intressant definition av en duell. Gweddry, jag avråder dig från 
"
-"att acceptera. Han kommer att ta med sig fler än sju vandöda till duellen."
+"Gweddry, jag avråder dig från att acceptera. Han kommer att ta med sig fler 
"
+"än sju vandöda till duellen; han kommer att ta med sig en hel armé."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:313
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I think you should accept. This at least guarantees a somewhat fair "
 "fight, and otherwise we will have to face the whole undead army."
 msgstr ""
-"Jag tror att du bör anta utmaningen. Då blir vi åtminstone garanterade en "
-"någorlunda rättvis kamp. Annars ställs vi inför hela den vandöda armén."
+"Nå, jag tror att du bör anta utmaningen. Då blir vi åtminstone 
garanterade "
+"en någorlunda rättvis kamp. Annars ställs vi inför hela den vandöda 
armén."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:318
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I will simplify your choice. Accept, or face the onslaught of my lord's "
 "hordes, like the coward that you are."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.15 wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.16
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.15 Tue Sep 28 06:51:51 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po    Mon Oct 4 22:35:30 2004
@@ -900,6 +900,11 @@
 "Se upp i kullarna! Det finns många orcher som gömmer sig där och 
förbereder "
 "bakhåll!"
 
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:211
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:259
+msgid "Ambushed!"
+msgstr "Bakhåll!"
+
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
 msgstr "Dvärgporten"
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po:1.5 wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po:1.6
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po:1.5  Mon Sep 27 18:44:27 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po    Mon Oct 4 22:35:30 2004
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2004-09-03 11:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-10-03 22:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-09-27 20:25+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
-#: src/preferences.cpp:144 src/preferences.cpp:190
+#: src/preferences.cpp:147 src/preferences.cpp:193
 msgid ""
 "The video mode could not be changed. Your window manager must be set to 16 "
 "bits per pixel to run the game in windowed mode. Your display must support "
@@ -27,129 +27,129 @@
 "bitar per pixel för att kunna köra spelet i ett fönster. Din skärm måste 
"
 "stödja 1024x768x16 för att köra spelet i fullskärm."
 
-#: src/preferences.cpp:362
+#: src/preferences.cpp:365
 msgid "player"
 msgstr "spelare"
 
-#: src/preferences.cpp:639
+#: src/preferences.cpp:653
 msgid "Full Screen"
 msgstr "Fullskärm"
 
-#: src/preferences.cpp:640
+#: src/preferences.cpp:654
 msgid "Accelerated Speed"
 msgstr "Accelererad"
 
-#: src/preferences.cpp:641
+#: src/preferences.cpp:655
 msgid "Skip AI Moves"
 msgstr "Visa ej datorns steg"
 
-#: src/preferences.cpp:642
+#: src/preferences.cpp:656
 msgid "Show Grid"
 msgstr "Visa rutnät"
 
-#: src/preferences.cpp:643
+#: src/preferences.cpp:657
 msgid "Show Floating Labels"
 msgstr "Visa svävande etiketter"
 
-#: src/preferences.cpp:644
+#: src/preferences.cpp:658
 msgid "Turn Dialog"
 msgstr "Dragdialogruta"
 
-#: src/preferences.cpp:645
+#: src/preferences.cpp:659
 msgid "Turn Bell"
 msgstr "Dragringklocka"
 
-#: src/preferences.cpp:646
+#: src/preferences.cpp:660
 msgid "Show Team Colors"
 msgstr "Visa lagfärger"
 
-#: src/preferences.cpp:647
+#: src/preferences.cpp:661
 msgid "Show Color Cursors"
 msgstr "Visa pekare i färg"
 
-#: src/preferences.cpp:648
+#: src/preferences.cpp:662
 msgid "Show Haloing Effects"
 msgstr "Visa halo-effekter"
 
-#: src/preferences.cpp:649
+#: src/preferences.cpp:663
 msgid "Video Mode"
 msgstr "Videoläge"
 
-#: src/preferences.cpp:650
+#: src/preferences.cpp:664
 msgid "Hotkeys"
 msgstr "Snabbtangenter"
 
-#: src/preferences.cpp:651
+#: src/preferences.cpp:665
 msgid "Adjust Gamma"
 msgstr "Ställ in ljusstyrka"
 
-#: src/preferences.cpp:652
+#: src/preferences.cpp:666
 msgid "Music Volume:"
 msgstr "Musikvolym:"
 
-#: src/preferences.cpp:652
+#: src/preferences.cpp:666
 msgid "SFX Volume:"
 msgstr "Ljudeffektsvolym:"
 
-#: src/preferences.cpp:653
+#: src/preferences.cpp:667
 msgid "Gamma:"
 msgstr "Ljusstyrka:"
 
-#: src/preferences.cpp:653
+#: src/preferences.cpp:667
 msgid "Scroll Speed:"
 msgstr "Rullningsfart:"
 
-#: src/preferences.cpp:665
+#: src/preferences.cpp:679
 msgid "Change the sound effects volume"
 msgstr "Ändra volymen på ljudeffekterna"
 
-#: src/preferences.cpp:670
+#: src/preferences.cpp:684
 msgid "Change the music volume"
 msgstr "Ändra musikvolym"
 
-#: src/preferences.cpp:675
+#: src/preferences.cpp:689
 msgid "Change the speed of scrolling around the map"
 msgstr "Ändra rullningshastigheten på kartan"
 
-#: src/preferences.cpp:678 src/preferences.cpp:683
+#: src/preferences.cpp:692 src/preferences.cpp:697
 msgid "Change the brightness of the display"
 msgstr "Ändra bildskärmens ljusstyrka"
 
-#: src/preferences.cpp:686
+#: src/preferences.cpp:700
 msgid "Choose whether the game should run full screen or in a window"
 msgstr "Välj om spelet skall visas i fullskärm eller i ett fönster"
 
-#: src/preferences.cpp:689
+#: src/preferences.cpp:703
 msgid "Make units move and fight faster"
 msgstr "Gör att trupper förflyttar sig och slåss snabbare"
 
-#: src/preferences.cpp:692
+#: src/preferences.cpp:706
 msgid "Do not animate AI units moving"
 msgstr "Animera ej de förflyttningar som datorns trupper gör"
 
-#: src/preferences.cpp:695
+#: src/preferences.cpp:709
 msgid "Overlay a grid onto the map"
 msgstr "Lägg ett rutnät över kartan"
 
-#: src/preferences.cpp:698
+#: src/preferences.cpp:712
 msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
 msgstr ""
 "Visa text över en trupp när den blir träffad för att visa hur mycket 
skada "
 "som vållats"
 
-#: src/preferences.cpp:700
+#: src/preferences.cpp:714
 msgid "Change the resolution the game runs at"
 msgstr "Ändra bildskärmens upplösning som spelet använder"
 
-#: src/preferences.cpp:703
+#: src/preferences.cpp:717
 msgid "Display a dialog at the beginning of your turn"
 msgstr "Visa en dialogruta när ditt drag börjar"
 
-#: src/preferences.cpp:706
+#: src/preferences.cpp:720
 msgid "Play a bell sound at the beginning of your turn"
 msgstr "Ring en klocka när ditt drag börjar"
 
-#: src/preferences.cpp:709
+#: src/preferences.cpp:723
 msgid ""
 "Show a colored circle around the base of each unit to show which side it is "
 "on"
@@ -157,62 +157,62 @@
 "Visa en färgcirkel runt varje trupps bas, för att visa vilken sida den "
 "tillhör"
 
-#: src/preferences.cpp:712
+#: src/preferences.cpp:726
 msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
 msgstr "Använd muspekare i färg (kan göra spelet långsammare)"
 
-#: src/preferences.cpp:715
+#: src/preferences.cpp:729
 msgid "Use graphical special effects (may be slower)"
 msgstr "Använd grafiska specialeffekter (kan göra spelet långsammare)"
 
-#: src/preferences.cpp:717
+#: src/preferences.cpp:731
 msgid "View and configure keyboard shortcuts"
 msgstr "Se och konfigurera snabbtangenter"
 
-#: src/preferences.cpp:910
+#: src/preferences.cpp:924
 msgid "Prefs section^General"
 msgstr "Allmänt"
 
-#: src/preferences.cpp:911
+#: src/preferences.cpp:925
 msgid "Prefs section^Display"
 msgstr "Skärm"
 
-#: src/preferences.cpp:912
+#: src/preferences.cpp:926
 msgid "Prefs section^Sound"
 msgstr "Ljud"
 
-#: src/preferences.cpp:922
+#: src/preferences.cpp:936
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
-#: src/preferences.cpp:968
+#: src/preferences.cpp:982
 msgid "There are no alternative video modes available"
 msgstr "Det finns inga alternativa videolägen tillgängliga"
 
-#: src/preferences.cpp:998
+#: src/preferences.cpp:1012
 msgid "Choose Resolution"
 msgstr "Välj upplösning"
 
-#: src/preferences.cpp:1021
+#: src/preferences.cpp:1035
 msgid "Close Window"
 msgstr "Stäng fönster"
 
-#: src/preferences.cpp:1026
+#: src/preferences.cpp:1040
 msgid "Hotkey Settings"
 msgstr "Snabbtangentsinställningar"
 
-#: src/preferences.cpp:1030 src/preferences.cpp:1088
+#: src/preferences.cpp:1044 src/preferences.cpp:1102
 msgid "Press desired HotKey"
 msgstr "Tryck på önskad snabbtangent"
 
-#: src/preferences.cpp:1049
+#: src/preferences.cpp:1063
 msgid "Change Hotkey"
 msgstr "Ställ in snabbtangenter"
 
-#: src/preferences.cpp:1052
+#: src/preferences.cpp:1066
 msgid "Save Hotkeys"
 msgstr "Spara snabbtangenter"
 
-#: src/preferences.cpp:1121
+#: src/preferences.cpp:1135
 msgid "This HotKey is already in use."
 msgstr "Den tangenten används redan till något annat."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.18 wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.19
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.18 Tue Sep 28 06:51:51 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po    Mon Oct 4 22:35:31 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-28 01:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-04 23:46+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2562,15 +2562,14 @@
 msgid ""
 "Prince Haldric has emerged from the Lich-Lord's tomb, with the Ruby of Fire. "
 "The forest seems particularly bright this day, but there is a cold breeze. "
-"It is late into the fall, and the first snows should fall any day. Price "
+"It is late into the fall, and the first snows should fall any day. Prince "
 "Haldric has returned to his forest keep, and is pondering what to do "
 "next. . ."
 msgstr ""
 "Prins Haldric har kommit ut ur häxmästarfurstens grav med Eldrubinen. 
Skogen "
 "verkar särskilt ljus idag, men det blåser en kall bris. Hösten är långt "
 "gången, och den första snön borde komma vilken dag som helst. Prins 
Haldric "
-"har återvänt till sin skogsbefästning, och funderar på vad han ska göra "
-"härnäst..."
+"har återvänt till sin skogsläger, och funderar på vad han ska göra 
härnäst..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:116
 msgid ""
@@ -3534,14 +3533,14 @@
 msgid ""
 "This is no time for bravado. You must head East because my people came from "
 "the West, which is teeming with every form of man and monster imaginable. "
-"There is litterally no room there. If you thought we were bad, you should "
-"see what else lives there. You'd be slaves, or you'd be dead."
+"There is literally no room there. If you thought we were bad, you should see "
+"what else lives there. You'd be slaves, or you'd be dead."
 msgstr ""
-"Det är inte tid för dumdristigheter nu. Österut, eftersom vi kom "
-"västerifrån, och där kryllar det av alla sorters folk och monster. Det 
finns "
-"rent ut sagt inte någon plats kvar där. Om ni tycker att vi är illa nog, 
så "
-"skulle ni se vad som mer bor där. Ni kommer att bli slavar eller så kommer "
-"ni att dö om ni ger er i väg ditåt."
+"Det är inte tid för dumdristigheter nu. Du måste ge dig av österut, 
eftersom "
+"vi kom västerifrån, och där kryllar det av alla sorters folk och monster. "
+"Det finns rent ut sagt inte någon plats kvar där. Om ni tycker att vi är "
+"illa nog, så skulle ni se vad som mer bor där. Ni kommer att bli slavar "
+"eller så kommer ni att dö."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:206
 msgid ""
@@ -4050,7 +4049,7 @@
 "arms!"
 msgstr ""
 "Det var som vi misstänkte, orcherna har överfallit Midländerna. De här 
är "
-"inte ett civiliserat sätt att för krig! Titta, det finns fortfarande orcher 
"
+"inte ett civiliserat sätt att föra krig! Titta, det finns fortfarande 
orcher "
 "här... Till vapen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:172
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.18 wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.19
--- wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.18    Mon Oct 4 20:49:15 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth.po  Mon Oct 4 22:35:30 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-04 22:39+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-28 01:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-04 22:48+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -945,9 +945,8 @@
 msgstr "&dwarf-warrior.png,Dvärgar"
 
 #: data/multiplayer.cfg:180
-#, fuzzy
 msgid "&saurian-soothsayer.png,Saurian"
-msgstr "Ödlefolkets sökare"
+msgstr "&saurian-soothsayer.png,Ödleman"
 
 #: data/multiplayer.cfg:193
 msgid "Age of Heroes"
@@ -997,11 +996,11 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Blitz.cfg:7
 msgid "Blitz"
-msgstr ""
+msgstr "Blitz"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/CastleHoppingIsle.cfg:9
 msgid "Castle Hopping Isle"
-msgstr ""
+msgstr "Borghopparön"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/ForestOfFear.cfg:3
 msgid "Forest of Fear"
@@ -3218,7 +3217,7 @@
 "devastating blows to their enemies. Resembling trees, they blend in with the "
 "forest until they make their attack."
 msgstr ""
-"De mäktiga och vördnadsbjudande uråldriga wosarna bör man inte bemöta "
+"De mäktiga och vördnadsbjudande uråldriga woserna bör man inte bemöta "
 "alltför lättvindigt. Dessa skrämmande slagskämpar kan stå emot många "
 "attacker medan de utdelar förrödande slag. Eftersom de liknar träd, 
smälter "
 "lätt de in i skogen tills de anfaller."
@@ -4477,7 +4476,7 @@
 "still quite flammable. Drawing energy from nature around them, Elder Woses "
 "can quickly heal themselves in the face of tremendous injuries."
 msgstr ""
-"De äldre wosarna är stora och mäktiga, och tornar upp sig över de flesta "
+"De äldre woserna är stora och mäktiga, och tornar upp sig över de flesta "
 "fiender. De kan utdela mäktiga krossande slag, och kan utstå många 
attacker. "
 "Att se en av dem komma utmarscherande ur skogen och ta sikte på en är en "
 "skräckinjagande syn. De är väldigt stela och långsamma, är nästan 
immuna mot "
@@ -7099,9 +7098,8 @@
 msgstr "Publicera kampanj: "
 
 #: src/game.cpp:1045
-#, fuzzy
 msgid "Delete campaign: "
-msgstr "Hämta kampanj"
+msgstr "Ta bort kampanj: "
 
 #: src/game.cpp:1049
 msgid "There are no campaigns available for download from this server."
@@ -8347,18 +8345,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid "sword "
-#~ msgstr "svärd "
-
-#~ msgid "blade "
-#~ msgstr "hugg "
-
-#~ msgid "spear "
-#~ msgstr "spjut "
-
-#~ msgid "pierce "
-#~ msgstr "stick "
-
-#~ msgid "first strike "
-#~ msgstr "första slaget "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]