wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/da wesnoth-httt.po wesnoth-tdh.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/da wesnoth-httt.po wesnoth-tdh.po
Date: Sun, 26 Sep 2004 17:47:14 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/26 21:40:36

Modified files:
    po/da     : wesnoth-httt.po wesnoth-tdh.po 

Log message:
    Fix Danish translation (I broke something in previous commit)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.13&tr2=1.14&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/da/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.10&tr2=1.11&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po:1.13 wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po:1.14
--- wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po:1.13 Sun Sep 26 21:28:55 2004
+++ wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po    Sun Sep 26 21:40:35 2004
@@ -191,8 +191,8 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
-"Vi burde så sandelig søge tilflugt der, min herre, men ikke ved at følge "
-"vejen mod øst langs floden. Dens navn betyder 'Knoglefloden'. Store og "
+"Vi burde så sandelig søge tilflugt der, herre, men ikke ved at følge vejen 
"
+"mod øst langs floden. Dens navn betyder 'Knoglefloden'. Store og "
 "ondskabsfulde skabninger ligger i skjul langs dens bredder. Dens vand kan "
 "ikke drikkes, og det flyder hen over Thoriaklipperne. Hverken menneske eller "
 "elver er nogensinde nået over disse klipper i live i et helt årtusind! Nej, 
"
@@ -261,6 +261,9 @@
 "when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
 msgstr ""
+"Jeg har ikke set på denne by i sytten år. For sytten år siden, da jeg 
skulle "
+"have nået mine kræfters højdepunkt. Jeg fejlede, og jeg kan ikke bøde for 
"
+"det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
 msgid ""
@@ -270,6 +273,11 @@
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
 msgstr ""
+"Kampen havde været lang og hard. Vi var overvundet, Eldred var faldet, men "
+"jeg vidste at Asheviere's vrede ville være stor. At mange uskyldige var "
+"faldet. Jeg måtte rede kongedømmet. Jeg måtte redde prinsessen. Jeg 
skyndte "
+"mig til Weldyn, før Asheviere's vagter kunne nå der, for at udføre onde "
+"ordrer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -278,6 +286,9 @@
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
 msgstr ""
+"Men jeg fejlede. Det var for sent. Jeg gik ind i den yngste prins' kammer, "
+"prins Konrad's, lige da en af de onde gennemborede ham. Alt var tabt. "
+"Arvingerne var faldne. Kun Asheviere og hans datter kunne kræve tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -286,6 +297,9 @@
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Selvfølgelig overrasker det dig, men det er sandheden. Hurtigt tryllede jeg "
+"væk de onde, der havde gjodt denne grysomme gerning. Så tog jeg den lille "
+"prins' ødelagte krop, og red væk. Langt væk, til Elvernes land."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -295,6 +309,11 @@
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
 msgstr ""
+"Ved en mærkelig og mysterisk skæbne, havde Elver Lady Parandra fundet et "
+"menneske barn. Hun vidste ikke hvor han kom fra, kun at Orkerne ville have "
+"spist ham hvis hun ikke havde grebet ind. Elverne følte at stor lykke "
+"skinnede over dette mennneskebarn. Måske er det derfor at de mest ærlige af 
"
+"folk gik med til min plan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -304,6 +323,11 @@
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
 msgstr ""
+"Efter at have begravet den lille prins, aftalte vi aldrig at snakke om ham "
+"igen. I stedet ville vi kaldte vi dette forældreløse barn for Konrad, og 
han "
+"ville blive opdraget til at være konge. Jeg ville sige at jeg havde dræbt "
+"vagterne før de havde gjordt deres usle gerning, i stedet for efter. Ingen "
+"ville nogensinde vide det. Og ingen vidste det før nu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
 msgid ""
@@ -313,6 +337,10 @@
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
 msgstr ""
+"Jeg havde troet at du en dag ville blive konge, Konrad. Men jeg kan se at "
+"skæbnen vil anderledes. På trods af al Ashevieres ondskab, er Li'sar den "
+"rigtige til tronen. Hun er den retmæssige dronning. Fra en lang linie af "
+"konger, der strækker sig til tilbage søfarer fra det gamle vest."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
 msgid ""
@@ -674,10 +702,10 @@
 "of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
 "they can ship supplies and weapons."
 msgstr ""
-"We should be able to board a ship at Blackwater Port, but it seems the Orcs "
-"are heading there too. Rebels who hate Asheviere and are loyal to the memory "
-"of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
-"they can ship supplies and weapons."
+"Vi bør kunne få et skib i Blackwater Havn, men det ser ud til at Orkerne "
+"også er på vej dertil. Rebellerne, der hader Asheviere og er loyale over 
for "
+"mindet om kongen, holer havnen, da det er en af de steder hvor de kan læsse "
+"foråd og våben."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:109
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
@@ -689,9 +717,9 @@
 "the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
 "in such sad times."
 msgstr ""
-"Delfador, my old friend! We had heard of your coming, and of the attacks on "
-"the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
-"in such sad times."
+"Delfador, min gamle ven! Vi har hørt om din komme og om angrebene på "
+"Elverne. Det er godt at se dig igen, selvom jeg ville have fortrukket at det "
+"ikke var i så sørgelige tider."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:119
 msgid ""
@@ -699,17 +727,18 @@
 "the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
 "has slain fifty men and a hundred orcs."
 msgstr ""
-"Konrad, this is Kaylan, one of the mightiest of the horse lords, and one of "
-"the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
-"has slain fifty men and a hundred orcs."
+"Konrad, dette er Kaylan, en af de mægtigste ridende herrer, og en af de få "
+"der er villige til at trodse den mørke krone. Rygterne siger at hans lanse "
+"har spydet halvtreds mænd og et hundrede orker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:124
 msgid ""
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
 msgstr ""
-"It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
-"hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
+"Det ser ud til at orker også er kommet hertil, for at prøve at vriste 
havnen "
+"ud af vores hænder. Vores forsvar er stadig svagt, men forstærkningerne "
+"ankommer snart!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:130
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
@@ -722,6 +751,10 @@
 "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able "
 "to take you to safety."
 msgstr ""
+"Forhåbenlig kan vi med din hjælp vi holde dem væk. Men du må ikke vente 
her "
+"for længe, for din overlevelse er vigtigere for vores sag, end portens "
+"styrke. Et skib kommer hertil om to dage, den kan sikkert tage dig med til "
+"sikkerhed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:140
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
@@ -741,12 +774,16 @@
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
 "horsemen."
 msgstr ""
+"Jeg vil sende en af mine ryttere med under din komando. Jeg tilbyder dig min "
+"hjælp Konrad, og mine mænds hjælp - fra nu af kan du rekrutere 
hestetropper."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:155
 msgid ""
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
 msgstr ""
+"Tak, sir. Men hvordan skal jeg bedst bruge hestetropper? Hvordan er de "
+"anderledes end Elvere?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:160
 msgid ""
@@ -757,6 +794,13 @@
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
 msgstr ""
+"Elvere er en kraftfuld race, Konrad, mere kraftfuld end mit mit folk ofte "
+"indrømmer. Men hestetropper er kraftfulde på en anden måde. De har ingen "
+"våben me lang rækkevidde, men de kan gallopere ind i kampen, hvor de giver "
+"dobbelt skade, selvom de også selv tager dobbelt skade i retur. De er også "
+"lovlydige, hvilket betyder at de er bedre om dagen, dårligere om natten. "
+"Hestetropper er uforlignelige på åbent terræn, selvom Elverne vil tjene 
dig "
+"bedre i barskere terræn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:165
 msgid ""
@@ -799,6 +843,8 @@
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
 msgstr ""
+"Sikker rejse til jer, venner. Stol på at vi aldrig overgiver os til den "
+"Mørke Dronnings styrker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:271
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
@@ -913,7 +959,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:174
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Jeg tøver med at gå ind. Det vil være så svært i mørket!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:179
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
@@ -1023,6 +1069,8 @@
 "My uncle used to smuggle...err...I mean...trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
+"Min onkel smuglede... øhhh... Jeg mener... handle mad for Dværgene. Han "
+"kunnne få korn vogne helt ind under næserne på de grimmer orker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:365
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
@@ -1030,7 +1078,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:439
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr ""
+msgstr "Halløjse! Min nieces venner er også mine venner."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
@@ -1042,6 +1090,9 @@
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
+"Hilsner og velkommen til vores hovedstad. Du bør føle dig beæret. Det er 
et "
+"halvt århundrede - en generation i jeres tidsregning - siden at nogen mand "
+"er blevet regnet for nok Elver-ven til at stå her."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:86
 msgid "We are indeed honored."
@@ -1052,24 +1103,33 @@
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Jeg bør måske også sige at du skal være beæret. Det er lang tid siden at 
du "
+"er blevet æret af nærværelsen af en prinsesse af Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
 msgstr ""
+"Stille, tossede pigebarn! Med en sådan et hovmod er det så nogen "
+"overraskelse at Wesnoth's royale familie så deres alliancer falde fra "
+"hinanden for længe siden?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:101
 msgid ""
 "Yes...you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I apologize "
 "for my discourtesy."
 msgstr ""
+"Ja... du har ret, sir. Jeg er den beærede over at være her, og jeg "
+"undskylder for min uhøflighed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:106
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
 msgstr ""
+"Delfador den Store. Lige vis med sin tunge til råds som stærk med sin stav 
i "
+"kamp. En sjælden gave, især hos mænd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:111
 msgid ""
@@ -1077,6 +1137,9 @@
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
 msgstr ""
+"Hvor hurtigt menneske racen vokser op! Kun sytten vintre er gået siden jeg "
+"sidst så dig, Konrad, alligevel er du nu en voksen mand. En modig kriger "
+"står foran mig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
@@ -1094,12 +1157,15 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:126
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
 msgstr ""
+"Det vidste jeg ikke! Tusind tak, min lady. Det er en glæde et møde dig 
igen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:131
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been an "
 "infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
+"Redede ham fra min mor? For nitten år siden var Konrad bare et spædbarn! "
+"Hvad snakker du om?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
@@ -1107,18 +1173,25 @@
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
 "death, so she could sieze control."
 msgstr ""
+"Din mor har meget blod på hænderne, barn. Hun har dræbt mange 
uretfærdigt. "
+"Da Konrad var et spædbarn, beordrede hun alle prinserne dræbt, så hun 
kunne "
+"få kontrollen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:141
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
 msgstr ""
+"Hun fik dem myrdet? Er der også andre, ikke kun Konrad? Du kan ikke tale "
+"sandt! Parandra, hvad siger du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:146
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
 msgstr ""
+"Prinsesse, når Delfador den Store siger at Dronninge Moderen, Asheviere, "
+"beordrede prinserne af Wesnoth dræbt, taler han sandt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:151
 msgid "And what say you, Elf-king?"
@@ -1131,6 +1204,10 @@
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
 msgstr ""
+"Jeg så det ikke selv, Prinsesse, men jeg har hørt det fra mange pålidelige 
"
+"kilder. Asheviere har i sandhad prinsernes blod på hendes hænder. Hun har "
+"tilladt Orker at vanhellige landene, og derved udradere al respekt for "
+"folkene omkring hende."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:167
 msgid ""
@@ -1138,6 +1215,9 @@
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
 msgstr ""
+"Vel, det er derfor jeg må tage Scepteret. Jeg vil vende tilbage, og folk vil 
"
+"acceptere mig som Dronning. Jeg vil regere lige og retfærdigt. Min mor er "
+"kun Dronninge Moderen. Tronen er retmæssigt min, og Scepteret kan bevise 
det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid ""
@@ -1154,6 +1234,9 @@
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "advisor and counselor, Delfador"
 msgstr ""
+"Vel, det er derfor jeg har Scepteret. Jeg vil vende tilbage, og folk vil "
+"acceptere mig som Dronning. Tronen er retmæssigt min og jeg vil regere lige "
+"og retfærdigt. Jeg vil måske endda tage dig som rådgiver, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid ""
@@ -1246,7 +1329,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
 msgid ""
 "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
-msgstr ""
+msgstr "Med al respekt, min lady, hun er min kusine! Der er intet mellem os!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:252
 msgid ""
@@ -1263,6 +1346,8 @@
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
+"Det er et generøst tilbud, min lady, men du har i sandhed ret, jeg vil "
+"hellere gå med Li'sar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:262
 msgid "And what say you, Uradredia?"
@@ -1304,6 +1389,11 @@
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
+"Visdom er blevet talt her idag, Delfador. Vi har været i de mest prøvende "
+"tider med Li'sar, og vi har risikeret vores liv og lemmer med hende. "
+"Alligevel har vi stadig vores liv og lemmer. Hun mangler erfaring, og har "
+"for meget af ungdommens frækhed og ubesindighed. Men hun vl blive en god "
+"Dronning med tiden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:292
 msgid ""
@@ -1311,6 +1401,9 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
+"Så, det Elviske Råd har talt. Men hvilken vej skal vi tage på vores rejse? 
"
+"Fort Abez vil vi ikke kunne komme gennem, for den vil være forsvarligt "
+"overvåget og bevogtet af mange mænd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:297
 msgid ""
@@ -1319,12 +1412,18 @@
 "there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
 "off guard."
 msgstr ""
+"Der er en anden vej vi kan tage tilbage til Wesnoth: over dragernes bjerge "
+"og gennem den den mørke dal. Til Østens land, derfra kan i komme tilbage 
til "
+"Wesnoth og overraske den Mørke Dronning, og fange hende på et uopmærksomt "
+"øjeblik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:302
 msgid ""
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
 msgstr ""
+"Dragernes bjerge? Det lyder farligt! Jeg troede ikke engang at drager "
+"fandtes!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:307
 msgid ""
@@ -1332,6 +1431,9 @@
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
+"Ingen drager er blevet set i de bjerge i mange år, men de har stadig beholdt 
"
+"deres gamle navn. Men vejen vil stadig være farlig for os. Er der ikke en "
+"anden vej vi kan tage?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:312
 msgid ""
@@ -1339,6 +1441,9 @@
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
+"Alle veje er farlige, selvom der er håb forude. Hvil, og gå fremad, venner. 
"
+"Skæbnen har tilsmilet os indtil nu, på trods af store farer. Måske vil den 
"
+"fortsætte med at gøre det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
@@ -1425,6 +1530,8 @@
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
+"Husk, der går rygter om at den beskidte trolmand og en han beskytter er i "
+"disse områder. Det er dem vi vil have!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:237
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
@@ -1545,16 +1652,21 @@
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
+"Og sådan sluttede Mørke Dronning's regeringstid, og Li'sar, datter af "
+"Haldric, blev kronet Dronning af Wesnoth, og bæreren af Ildscepteret, som "
+"hun vil give videre til alle hendes efterfølgere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
-msgstr ""
+msgstr "Hun regerede længe, og hun omgjorde hendes mors onde gerninger."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
+"Konrad blev en adelig og Li'sar's hof. Han giftede sig med Li'sar og sammen "
+"fik de to sønner og en datter."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
@@ -1562,6 +1674,8 @@
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
 msgstr ""
+"Knoglerne af den unge prins Konrad blev hentet fra Elverne og begravet i den "
+"Royale Krypt i Weldyn, som Konrad havde besøgt hver uge til lenshylding."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
@@ -1569,12 +1683,17 @@
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
+"Delfador blev Li'sar's Højeste Råd, og rådgav hende i de mest vigtige 
sager. "
+"Han blev meget gammel, og blev givet en Royal Begravelse, hvorefter han blev "
+"begravet i den Royale Krypt i Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
 msgstr ""
+"Kalenz vendte tilbage til hans hjem i Nord, og kom aldrig tilbage til "
+"menneskenes land."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
@@ -1819,21 +1938,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:100
 msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-msgstr ""
+msgstr "Her er Modergriffen's æg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:105
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
-msgstr "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
+msgstr "Excellent! Nu bør vi kunne avle Griffer til os selv!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:125
 msgid ""
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
 msgstr ""
+"Ha ha! Vi har dræbt dette luftens onde bæst, og vi kan nægte rebellerne 
dens "
+"æg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:166
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
-msgstr "Hvad er dette for et sted? Det er et højt bjerg!"
+msgstr "Hvad er dette for et sted? Det er ét højt bjerg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:171
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
@@ -1846,6 +1967,8 @@
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
 msgstr ""
+"Grifbjerget! Måske kan vi stjæle nogle æg fra grifferne og træne de unge 
til "
+"at blive flyvende ridedyr. Ville det virke, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:181
 msgid ""
@@ -1900,6 +2023,8 @@
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
 msgstr ""
+"Det er en skam at vi ikke fik de Grif-æg - de ville virkelig have givet os "
+"en fordel en dag. Uanset, vi må stadig fortsætte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:242
 msgid "Let us continue onward!"
@@ -2022,7 +2147,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:332
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
-msgstr "Du modtager 500 stykker guld!"
+msgstr "Du modtager 200 stykker guld!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:347
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
@@ -2065,22 +2190,27 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:117
 msgid "Greetings, men of the plains."
-msgstr ""
+msgstr "Hilsner, mænd af sletterne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:121
 msgid ""
 "What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
 msgstr ""
+"Hvad vil disse indtrængere? Vi har ikke inviteret dem her, det er sikkert."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:125
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Ashievere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
+"Vi kommer med fred! Vi ønsker at I vil hjælpe os i kampen mod Ashievere, 
den "
+"one Dronninge Moder."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:129
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
 msgstr ""
+"Vi vil ikke tilslutte jer. Jer, som er ledt af disse unge mennesker og denne "
+"gamle mand."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:133
 msgid ""
@@ -2088,12 +2218,16 @@
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
 msgstr ""
+"I er med os eller mod os. Hvis I ikke tilslutter jer for at styrte den onde "
+"Dronning, vil vi tage jeres krafter, når tronen er retmæssigt krævet 
tilbage."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:137
 msgid ""
 "Hah! You think you can sieze the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
+"Hah! Du tror du kan overtage tronen? Overvind os i kamp, og vi vil tilslutte "
+"os, eller gå nu og kom aldrig tilbage!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:141
 msgid "Very well. We will fight you."
@@ -2113,6 +2247,9 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
+"Stop! Jeg kan ikke tro det! Du har overvundet os! Du er i sandhed værdig, "
+"værdig selv til at kræve tronen. Klanerne vil hjælpe dig. Vi vil kæmpe 
med "
+"dig, mod Droningen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:165
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
@@ -2122,7 +2259,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:169
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr ""
+msgstr "Vi vil tjene dig, herre. Du er en værdig konge."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:173
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
@@ -2137,10 +2274,12 @@
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
+"I vil tjene os. I vil beskytte vores flanker mens vi gå direkte efter "
+"dronningen. Med jer på begge vores flanker, kan vi sikker klare hende."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:185
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, tror du ikke det er på tide vi løser det?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:189
 msgid ""
@@ -2170,31 +2309,35 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:213
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan overvinde mig, men andre vil tage mit sted!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:222
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
-msgstr ""
+msgstr "Se, du kan ikke overvinde mig. Der er for mange i min klan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:234
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Er det sådan jeg skal dø? I det mindste var det til Klanens 
ære."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:242
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
-msgstr ""
+msgstr "Klanen stiger. Jo flere af os du dræber, jo stærkere bliver vi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:254
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
+"Selvom jeg dør, er det for Klanen. Du vil blive overvundet, og jeg vil have "
+"ret når jeg siger at du er ingen match for Klanens magt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:263
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
 msgstr ""
+"Val sagt, broder. Klanens krigere hører dig, og er kommet for at kæmpe med "
+"os!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
@@ -2225,17 +2368,19 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:132
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-msgstr ""
+msgstr "Der er du! Du må hurtigt komme til Elvernes hjem i øst!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:144
 msgid "There they are! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Der er de! Angrib!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:156
 msgid ""
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
+"Der er nogle Orker! Vi må lade dem kæmpe mod Mændene af Wesnoth, og undgå 
at "
+"opildne dem for en hver pris!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:175
 msgid ""
@@ -2256,12 +2401,16 @@
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
 msgstr ""
+"Men der er en kraftig tåge omkring os! Vi ved ikke hvilke fare der må ligge 
"
+"forude!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:190
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
 msgstr ""
+"Så længe vi begæver os fremad med forsigtighed og klogskab, er jeg sikker 
på "
+"at vi vil nå Elvernes sikkerhed og gæstfrihed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:215
 msgid "My lords! I have found you at last."
@@ -2276,13 +2425,13 @@
 "When my lord learnt of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
-"Da min herre fik nys om jeres ankomst, sendte han spejdere ud for at finde "
-"jer! Der er fare på færde. Fra syd kommer Wesnoths mænd og leder efter 
jer, "
-"og mod nord står Orkerne parat til at kæmpe imod dem!"
+"Da herre fik nys om jeres ankomst, sendte han spejdere ud for at finde jer! "
+"Der er fare på færde. Fra syd kommer Wesnoths mænd og leder efter jer, og "
+"mod nord står Orkerne parat til at kæmpe imod dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:233
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-msgstr ""
+msgstr "Fare? Hvilken slags fare?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid ""
@@ -2290,10 +2439,13 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Vi har spottet en stor hær mod syd, en menneskehær af Wesnoth. Og vi tror 
de "
+"leder efter dig! Der er ingen tid at spilde. Vi må skynde dig til "
+"Elverskoven. Kun der vil du være sikker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:245
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
-msgstr ""
+msgstr "Jeg kan kun håbe på at vi undgår dem. Vi må gå mod nordøst."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:251
 msgid ""
@@ -2301,18 +2453,25 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
+"Det ,er ikke det hele, herre. De onde Orker har hørt om disse mænds kommen, 
"
+"og samler lige nu en stor hær mod nord, for at konfrontere dem! Der er nu "
+"igen tvivl om at der vil komme et stort slag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:257
 msgid ""
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
 msgstr ""
+"Det lyder meget farligt. Måske skulle vi trække os tilbage til Vest, og "
+"skjule os til kampen er ovre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:263
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow...I expected you "
 "to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
+"Jeg tror disse vilde områder er for farlige for det! Uanset... Jeg troede du 
"
+"ville holde med Wesnotherne, Prinsesse?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
@@ -2320,22 +2479,29 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
+"Jeg er en ærefuld prinsesse, jeg er ikke en bedrager som dig! Jeg lovede at "
+"jeg ville være på din side indtil vi kom ud af disse lande, og jeg vil 
holde "
+"mit løfte!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:275
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Sir, frue, der er ingen tid at spilde! I må skynde jer mod Øst, til mit "
+"folks hjem. Kun der vil i være i sikkerhed!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:281
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
-msgstr ""
+msgstr "Så kom, Konrad, lad os gå."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:287
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
+"Herre, de er begyndt at samle en eskorte af Elvere for at komme og lede dig "
+"vej ind i skoven. Pas, på vi er alle i stor fare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:301
 msgid ""
@@ -2343,6 +2509,9 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
+"Hilsner, Elver-ven! Velkommen til Emetria. Du må holde dig i ly her, indtil "
+"kampen er overstået. Hvis du bliver her hos mig for lidt tid, vil vi alle "
+"være i sikkerhed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:306
 msgid ""
@@ -2350,6 +2519,8 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Mange tak, Lord El'rien. Nordens Elverne er lige så generøse som din slags 
i "
+"Syden! Mine mænd vil hjælpe dig med at holde ud mod vores fjender."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:327
 msgid ""
@@ -2361,16 +2532,16 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:338
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr ""
+msgstr "Elvervenner, I har klaret den til sikkerheden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:343
 msgid ""
 "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
-msgstr ""
+msgstr "El'rien, vi har Ildscepteret med os! Vi må lede dem vej til Elensia!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:348
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
-msgstr ""
+msgstr "Ja, vist! Vi vil lede jer til vores hovedstad, hvor vi vil holde RÃ¥d."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
@@ -2414,6 +2585,8 @@
 "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
 "place where I was born, where I was trained."
 msgstr ""
+"Det er jeg bange for, Konrad. Det ser ud til at Orkerne er kommet selv her. "
+"Dette er stedet jeg blev født, hvor jeg blev oplært."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:178
 msgid ""
@@ -2433,29 +2606,31 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:202
 msgid "I found someone hiding in the village!"
-msgstr ""
+msgstr "Jeg fandt nogen, der gemte jeg i landsbyen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:207
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other mages here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
+"Mine herrer, jeg har gemt mig for orkerne i landsbyen, som mange af de andre "
+"troldmænd her. Måske kan vi arbejde sammen og generobre øen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones"
-msgstr ""
+msgstr "Ude tvivl, lad os slutte os sammen for at kæmpe mod de onde."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:217
 msgid "You can now recruit mages"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan nu rekrytere troldmænd"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:238
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, men gamle mester! Du har reddet øen for Orkerne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
-msgstr ""
+msgstr "Min lærling! Hvordan kunne det sker for øen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:250
 msgid ""
@@ -2464,12 +2639,18 @@
 "holding me until a ship could arrive to take me to Weldyn where I am to "
 "stand trial for treason for training mages!"
 msgstr ""
+"Har du ikke hørt det, mester Delfador? Asheviere prøver at få kontrol over 
"
+"hele vestkysten. Hun har hyret Orker og sendt dem her. Du holdt mig fanget "
+"her indtil et skib ville komme og tage mig til Weldyn, hvor jeg står "
+"anklaget for at træne troldmænd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:256
 msgid ""
 "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
 "attacked?"
 msgstr ""
+"Vi er kommet fra at kæmpe med hendes styrker ved Blackwater. Hvad har hun "
+"ellers angrebet?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:262
 msgid ""
@@ -2478,18 +2659,26 @@
 "richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
+"Hun har taget kontrol over Perlebugten, der længe var holdt af Havmænd, og "
+"gjordt dem til slaver. Der dykker de efter perler så hendes rigdom vokser "
+"dag for dag. Der går endda rygter om at hun måske vil bryde den ældgamle "
+"traktat og angribe Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:268
 msgid ""
 "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
 "Pearls? Can we take it back from her?"
 msgstr ""
+"Kan vi ikke slå tilbage mod hende? Hvor mange tropper har hun i Perlebugten? 
"
+"Kan vi tage den tilbage?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:274
 msgid ""
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
+"Ja, vist, vi må går dertil. Lad os derfor hvile har lidt tid, og så sætte 
"
+"sejl mod Bugten. Forhåbenligt vil vi overvinde hendes styrker der!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:12
 msgid "Isle of the Damned"
@@ -2518,12 +2707,18 @@
 "sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted to secure the "
 "sails..."
 msgstr ""
+"Men sørejsen gik ikke så smertefrit som håbet. En storm blæste op og slog 
"
+"hul i skibet. Selvom alle mande var på dæk og arbejdede desperat, blæste 
en "
+"pludselig vind Konrad over bord da han forsøgte at sikre sejlene..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:99
 msgid ""
 "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
 "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
 msgstr ""
+"Havmændene redede Konrad til sidst, men de var ikke i stand til at få "
+"tilbage på skibet. Ved en stor kraftanstrengelse fik de ham dog i land på 
en "
+"nærligende ø..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:126
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
@@ -2535,6 +2730,8 @@
 "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
 "island into an ugly wasteland."
 msgstr ""
+"Vi har hørt de værste ting om dette sted, herre. Det siger de levende 
dødes "
+"fjender er kommet her i store antal og ændret denne ø til en grim ødemark."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:136
 msgid ""
@@ -2550,19 +2747,20 @@
 "recruit some of them to help, we might have some hope of holding off the "
 "undead hordes!"
 msgstr ""
-"Der er stadig nogle Elvere på denne ø, min herre. Måske, hvis du 
rekrutterer "
+"Der er stadig nogle Elvere på denne ø, herre. Måske, hvis du rekrutterer "
 "nogle af dem til at hjælpe dig, kunne vi have et håb om at tilbageholde de "
 "levende døde horder!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:153
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
 msgstr ""
+"Måske kan vi lave en aftale! Hjælp os med at overvinde disse onde væsner!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:186
 msgid ""
 "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
 "inside them!"
-msgstr ""
+msgstr "Der er nogle gamle templer til sydvest, hvad mon er i dem?!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:201
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:249
@@ -2580,6 +2778,8 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:281
 msgid "Surprise! Searching for Mages, and all I get is these foul humans!"
 msgstr ""
+"Overraskelse! Ledte efter Troldmænd, og alt jeg får er disse tumpede "
+"mennesker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:316
 msgid "The temple seems to be empty."
@@ -2602,6 +2802,8 @@
 "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on your "
 "noble quest."
 msgstr ""
+"Sammen har vi forvist disse onde levende døde! Kom, jeg vil tilslutte mig "
+"jeres noble søgen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:472
 msgid ""
@@ -2625,6 +2827,9 @@
 "resisting the foul undead. May fate be with you in your noble quest, and may "
 "we meet again some day!"
 msgstr ""
+"Tak for jeres hjælp her, brødre. Jeg vil blive her og forsætte kampen mod 
de "
+"feje levende døde. Må skæbnen være med jer på jeres noble søgen, og må 
vi "
+"mødes igen en dag!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
 msgid "Mountain Pass"
@@ -2730,6 +2935,8 @@
 msgid ""
 "Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not defeat us!"
 msgstr ""
+"Vel, vi ar overvundet vores fjender, så lad os håbe at bjergene ikke "
+"overvinder os!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:218
 msgid ""
@@ -2840,7 +3047,7 @@
 "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest it "
 "fall into the hands of our enemies!"
 msgstr ""
-"Gøre holdt og hvile? Min herre, vi er nødt til at træde raskt til for at 
nå "
+"Gøre holdt og hvile? Herre, vi er nødt til at træde raskt til for at nå "
 "Ildscepteret, hvis det ikke skal falde i hænderne på vores fjender!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:111
@@ -3124,10 +3331,13 @@
 "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
 msgstr ""
+"Du har ret, ven. Jeg vil stille mine bedste mænd til din rådighed. Vi ved "
+"dog ikke hvor Scepteret er. Legenden siger at den er gemt i de østlige "
+"tunneller."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:419
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
-msgstr ""
+msgstr "Så vil vi gå til de østlige tunneller!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:440
 msgid "Hmm...there seems to be a secret passage behind these rocks!"
@@ -3138,6 +3348,7 @@
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
 msgstr ""
+"Denne kiste rummer masser af held! Jeg kan tælle to hundrede guldstykker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
@@ -3147,12 +3358,12 @@
 msgid ""
 "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
 msgstr ""
-"... men en af orkerne overlevede længe nok til at overbringe nyhederne til "
-"dronningen."
+"... men en af Orkerne overlevede længe nok til at overbringe nyhederne til "
+"dronningen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:15
 msgid "...and she sent her most able commander."
-msgstr ""
+msgstr "... og hun sendte hendes mest noble kommandør."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:38
 msgid ""
@@ -3165,14 +3376,22 @@
 "#Death of Kalenz\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Sejr:\n"
+"@Tving Li'sar til overgivelse\n"
+"Nederlag:\n"
+"#Konrad dør\n"
+"#Delfador dør\n"
+"#Kalenz dør\n"
+"#Turns run out"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:45
 msgid "Elmar's Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Elmars Vadested"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
 msgid "Elbridge"
-msgstr ""
+msgstr "Elbro"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:116
 msgid ""
@@ -3276,7 +3495,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Tilbage til Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:25
 msgid ""
@@ -3289,39 +3508,52 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Sejr:\n"
+"@Overvind alle fjendtlige ledere\n"
+"Nederlag:\n"
+"#Konrad dør\n"
+"#Li'sar dør\n"
+"#Delfador dør\n"
+"#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:92
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Holdt! Hvem går der?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:96
 msgid ""
 "Look! It is the traitor Li'sar, with the old mage and the filthy Elven lord. "
 "Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
 msgstr ""
+"Se! Det er foraderen Li'sar, med den gamle troldmand og den syndige Elviske "
+"herre. Hurtigt, fang dem! Dronning vil have dem i live."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:100
 msgid ""
 "What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying the "
 "wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
 msgstr ""
+"Hvad? Mig, en forræder? Det er Dronningen der er en forræder, for ikke at "
+"følge Kong Garald II's ønsker. Vi har Ildscepteret, så luk os ind!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:104
 msgid "You leave us no choice but to kill you."
-msgstr ""
+msgstr "Du giver os intet andet valg end at dræbe jer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:116
 msgid ""
 "These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
 msgstr ""
+"Disse indtrængere er stærkere end vi troede. Send bud efter 
forstærkninger!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:140
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
-msgstr ""
+msgstr "Dronningen har sendt os for at hjælpe med at fange disse rebeller."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid "We have changed the plan. Now we are killing them."
-msgstr ""
+msgstr "Vi har ændet planer. Nu dræber vi dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
@@ -3339,6 +3571,14 @@
 "#Death of Kalenz\n"
 "#Death of Li'sar"
 msgstr ""
+"\n"
+"Sejr:\n"
+"@Tang Ildscepteret med Konrad eller Li'sar\n"
+"Nederlag:\n"
+"#Konrad dør\n"
+"#Delfador dør\n"
+"#Kalenz dør\n"
+"#Li'sar dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:49
 msgid "The Sceptre must be getting close now! Where shall we go?"
@@ -3352,7 +3592,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:279
 msgid "Sceptre of Fire"
-msgstr "Scepteret af Ild"
+msgstr "Ildscepteret"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:282
 msgid ""
@@ -3369,8 +3609,8 @@
 "This is the Sceptre of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
-"Dette er Scepteret af Ild. Kun en virkelig efterfølger af tronen kan turde "
-"at tage dette!"
+"Dette er Ildscepteret. Kun en virkelig efterfølger af tronen kan turde at "
+"tage dette!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:307
 msgid "Here it is at last, I have the Sceptre!"
@@ -3623,6 +3863,11 @@
 "not asking for directions when I became lost. May you have better fortune in "
 "your quest than I did!"
 msgstr ""
+"Jeg er tilintetgjodt, men min mission må blive udført. Selvom vi er 
fjender, "
+"er du den mindst værdige, så jeg vil fortællle dig at Scepteret er øst "
+"herfra, vejen du kom fra, dybt nede i hulerne. Jeg gjorde fejlen ikke at "
+"spørge om vej, da jeg farede vild. Må I have en bedre skæbne I jeres 
søgen "
+"end jeg havde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:405
 msgid "The earth shakes."
@@ -3723,35 +3968,39 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:195
 msgid "Very well. You may join us."
-msgstr ""
+msgstr "Meget vel. I må tilsutte jer os."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:200
 msgid ""
 "We will serve you well, for we respect the help you are providing to our "
 "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
 msgstr ""
+"Vi vil tjene dig vel, for vi respekterer hjælpen du giver til vores by. Du "
+"vil finde at der er ære, selv mellem tyve."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:213
 msgid "We cannot trust your motives. We shall rescue the city on our own!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi kan ikke stole på jeres motiver. Vi vil rede byen selv!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:218
 msgid ""
 "Very well, we shall be gone then. You shall have to recapture the city "
 "without our help!"
 msgstr ""
+"Meget vel, vi vil forsvinde så. I bliver nødt til at rede byen uden vores "
+"hjælp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:233
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
-msgstr ""
+msgstr "Endelig har vi generobret byen! Lad os hvile her, venner."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:242
 msgid "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
-msgstr ""
+msgstr "Sejr! Tyvene fra Elensefar vil være til din tjeneste, herre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:247
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
-msgstr ""
+msgstr "Hæren hvilede i tre dage, hvorefter en gammel ven kom tilbage."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:268
 msgid ""
@@ -3896,6 +4145,8 @@
 "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
 "victory, or until every one of us is slain!"
 msgstr ""
+"Lad os aldrig overgive os til disse onde bæster fra hullet! Vi kæmper 
indtil "
+"sejr eller indtil vi alle er dræbt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:199
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
@@ -3918,6 +4169,8 @@
 "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
 "let us hope he can help us once more!"
 msgstr ""
+"Det er Moremirmu! Han hjælp os med at bekæmpe de levende døde på De "
+"Forbandedes Ø, lad os håbe at han kan hjælpe os en gang til!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:273
 msgid ""
@@ -3950,10 +4203,10 @@
 "of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We could do "
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
-"Det er både min pligt og fornøjelse, min herre! Vi nød et måltid med 
nogle "
-"af prinsessens royale vagter og holdt et hvil fra vores lange rejse, alt "
-"imens de talte om, hvordan du blev narret til at rejse gennem disse farlige "
-"lande. Vi kunne ikke gøre andet end at hjælpe jer!"
+"Det er både min pligt og fornøjelse, herre! Vi nød et måltid med nogle af 
"
+"prinsessens royale vagter og holdt et hvil fra vores lange rejse, alt imens "
+"de talte om, hvordan du blev narret til at rejse gennem disse farlige lande. "
+"Vi kunne ikke gøre andet end at hjælpe jer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:332
 msgid ""
@@ -3970,10 +4223,10 @@
 "able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be "
 "able to ford the river in winter!"
 msgstr ""
-"Du må slippe væk fra den onde dronnings greb, min herre. Hvis du sætter "
-"kursen mod nordøst forbi griffernes bjerg, vil du kunne klare dig over den "
-"store flod ved Abez. Men du må dog skynde dig, for du vil ikke kunne komme "
-"over floden, når vinteren kommer!"
+"Du må slippe væk fra den onde dronnings greb, herre. Hvis du sætter kursen 
"
+"mod nordøst forbi griffernes bjerg, vil du kunne klare dig over den store "
+"flod ved Abez. Men du må dog skynde dig, for du vil ikke kunne komme over "
+"floden, når vinteren kommer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:342
 msgid ""
@@ -3986,6 +4239,8 @@
 "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
 "us."
 msgstr ""
+"Det er med sorg i stemmen at jeg siger at Moremirmu var dræbt i kamp, efter "
+"at have hjulpet os."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:363
 msgid "May he rest peacefully!"
@@ -4023,7 +4278,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:4
 msgid "The Valley of Statues"
-msgstr ""
+msgstr "Statuernes Dal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:80
 msgid ""
@@ -4035,125 +4290,147 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"Sejr:\n"
+"@Overvind alle fjender\n"
+"Nederlag:\n"
+"#Konrad dør eller bliver lavet til sten\n"
+"#Delfador dør eller bliver lavet til sten\n"
+"#Li'sar dør\n"
+"#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:124
 msgid "Bewarned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr ""
+msgstr "Pas på, et stort monster lever i bakkerne forude."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:264
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-msgstr ""
+msgstr "Se fremad, Orker og Trolde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:269
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
-msgstr ""
+msgstr "Men de ser underlige ud -- se, de er kun statuer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:274
 msgid ""
 "That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
-msgstr ""
+msgstr "Meget underligt, hvorfor ville nogen lave statuer af så onde 
væsener?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:279
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
-msgstr ""
+msgstr "Hvem er det der nærmer sig dalen, min lærling?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:284
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-msgstr ""
+msgstr "Holdt! I vil ikke komme igennem denne vej!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:289
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
-msgstr ""
+msgstr "Vi søger kun fri passage denne jeres dal. Vi ønsker ikke at slås."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:294
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
 msgstr ""
+"Ingen passerer forbi os. Vi styrer denne dal, og I kan ikke overvinde os!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
 msgid ""
 "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
 "let us take up arms against them!"
 msgstr ""
+"Hvis I ikke lukker os gennem, vil vi spyde jer med sværd og bue! Kom, lad os 
"
+"gribe til våben mod dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:304
 msgid ""
 "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs were "
 "once foolish enough to think that as well..."
 msgstr ""
+"Tror I virkelig at I ved ren magt kan overvinde os? Nogle orker var engang "
+"tåbelige nok til også at tro det..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:309
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
-msgstr ""
+msgstr "Mener han at dem der står foran os var levende Orker?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:314
 msgid ""
 "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and try "
 "to discover the nature of the power these wizards wield."
 msgstr ""
+"Forsigtig, jeg har hørt om sådanne ting. Vi må fortsætte med 
forsigtighed, "
+"og prøve at lære disse trolddomskrafters natur."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
-msgstr ""
+msgstr "Dette sted er uhyggelgt. Er der ingen anden vej?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:324
 msgid ""
 "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
 "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
 msgstr ""
+"Jeg er i hvert fald ikke bange for disse modstandere. Jeg kan mærke at når "
+"et sværd kommer gennem med, vil de ikke længere true os."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:329
 msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
-msgstr ""
+msgstr "Der er ingen anden vej, men det er forsigtigt vi skal fortsætte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:350
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
-msgstr ""
+msgstr "Det eneste jeg kan se er et stort spejl!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:355
 msgid ""
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
+"Jeg hørt om denne slags ting -- hurtigt, smadrer det! Måske er 
Basiliskernes "
+"krafter bundet til det!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:360
 msgid "Very well, I'll smash it!"
-msgstr ""
+msgstr "Meget vel, jeg vil smadre det!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-msgstr ""
+msgstr "Nej! Min væsners evner er ødelagt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:375
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr ""
+msgstr "Endelig fri fra mit stenfængsel! Nu vil jeg tage hævn!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:380
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Først må vi kæmpe mod fjolede fugle, og nu onde Orker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:385
 msgid "Fall on them men!"
-msgstr ""
+msgstr "På dem, mænd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:407
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Med Konrad lavet til en statue, må alt være tabt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:422
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unworking the wizard's power. All is lost!"
 msgstr ""
+"Nej! Delfador er blevet lavet om til sten! Uden ham har vi ingen chance for "
+"at gøre hans omgøre troldmandens krafter. Alt er tabt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:434
 msgid "What happened there?"
-msgstr ""
+msgstr "Hvad skete der?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:439
 msgid ""
 "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the Orcs "
 "if we cannot find a way to undo their power!"
 msgstr ""
+"Disse Basilisker vil lave alle vores tropper om til sten, som de gjorde ved "
+"Orkerne, hvis vi ikke kan finde en måde at omgøre ders krafter!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:9
 msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
Index: wesnoth/po/da/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/da/wesnoth-tdh.po:1.10 wesnoth/po/da/wesnoth-tdh.po:1.11
--- wesnoth/po/da/wesnoth-tdh.po:1.10  Sun Sep 26 21:28:55 2004
+++ wesnoth/po/da/wesnoth-tdh.po    Sun Sep 26 21:40:35 2004
@@ -62,6 +62,8 @@
 "After his banishment from Wesnoth for practising necromancy, the young Gwiti "
 "Ha'atel arrived on a strange shore. He decided to claim it for his own."
 msgstr ""
+"Efter hans forviselse fra Wesnoth for at udøve åndemaneri, ankom den unge "
+"Gwiti Ha'atel til en ukendt kyst. Han besluttede at kræve den for hans."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:136
 msgid "Noooo! Not now, not when I have escaped!"
@@ -100,6 +102,8 @@
 "As the sun set, Gwiti discovered that his arch-rival and brother, Nati, had "
 "already ensconced himself nearby."
 msgstr ""
+"Da solen går ned opdager Gwiti at hans ærkerival og bror, Nati, allerede 
har "
+"forskanset sig tæt ved."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:74
 msgid ""
@@ -119,7 +123,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:84
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die...again."
-msgstr ""
+msgstr "Stop den larmen, fjols, og forbered dig på at dø... igen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:89
 msgid ""
@@ -191,12 +195,16 @@
 "You miserable wretch, know that it is only by my mercy that you look upon "
 "the sun again, for you shall die before it sets."
 msgstr ""
+"Din unkelige nidding: Du ved at hvis det ikke var for min barmhjertelighed, "
+"at du endnu en gang ser solens lys. For du er død før den går ned."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:208
 msgid ""
 "May I remind you that even as we speak, my undead legions are marching "
 "towards you?"
 msgstr ""
+"Må jeg minde dig om af som vi taler, vandrer mine levende-døde legioner mod 
"
+"dig?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:4
 msgid "Confrontation"
@@ -225,15 +233,19 @@
 "by Leonard as he reentered Wesnothian territory. The general of several "
 "outlying areas, his troops were many but untrained."
 msgstr ""
+"Ved fundet af Crelanu's ældgamle bog, har ny styrke løbet gennem Gwiti's "
+"hær, og de har haft gode tider. Men Gwiti's march var sløvet af Leonard da "
+"han igen går ind i Wesnothiske områder. Leonard er generalen for flere "
+"uderliggende områder, hans tropper var mange, men utrænede."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
 msgid "I see that your puny kingdom marshals its troops at last."
-msgstr ""
+msgstr "Jeg kan se at de rige endelig stiller op med sine tropper."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:91
 msgid ""
 "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Så du er den ansvarlige for vores nederlag ved Erzen Stenen. Dø!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:96
 msgid ""
@@ -250,6 +262,10 @@
 "to the undead: Lord Aretu. Gwiti knew that even if he defeated Leonard, his "
 "best hope was now to flee into the mountains."
 msgstr ""
+"I virkeligheder var Leonard hær i forberedt og underudstyrret, og han har "
+"glemt at sende besked. Heldigvis kom der bag ham, en der stod for en stor "
+"del af de levende-dødes udrydelse, Lord Aretu. Gwiti vidste at selv hvis han 
"
+"overvandt Leonard, ville hans bedste chance være at flygte gennem bjergene."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:106
 msgid "I shall slay you myself!"
@@ -268,37 +284,45 @@
 "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
 msgstr ""
 "Leonard er død? Åh, hvilken sørgelig dag. Kom mænd, jeg os udrydde disse "
-"levende døde!"
+"levende-døde!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:151
 msgid ""
 "Only one way lies open now. I must flee where his horses cannot go: the "
 "sharp peaks and bottomless caves."
 msgstr ""
+"Kun en vej ligger åben nu. Jeg må flygte til hvor hans heste ikke kan gå: 
de "
+"skarpe tinder og bundeløse grotter."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:157
 msgid ""
 "NEW OBJECTIVE\n"
 "@Move Gwiti to the end of the mountain pass"
 msgstr ""
+"NYT MÅL\n"
+"@Flyt Gwiti til slutningen af bjergpasset"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:174
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Vend tilbage til den herre, mørke djævel!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:206
 msgid ""
 "Haha, it was a mistake of you to flee there! The pass is blocked, and my "
 "troops will slay you now!"
 msgstr ""
+"Haha, det var en fejl at flygte dertil! Passet er blokeret, og mine tropper "
+"vil nu slagte dig!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:213
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
 msgstr ""
+"Pyhh... Nu må du svage mennesker være for trætte til at følge efter mig!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:225
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
 msgstr ""
+"Åh, nej, flygte fra dværgene bare for at blive fanget af en levende-død."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:230
 msgid ""
@@ -312,6 +336,9 @@
 "out by the dwarves. All families count several dead. Please, let us march "
 "with you, for only a chance to strike back at the evil Dwarves!"
 msgstr ""
+"Jeg er Tanar, herre over en orkisk klan der boede her! Mit folk var dvevet "
+"væk af dværgene. Alle familier har flere døde. Lad os venligst vandre med "
+"det, for at få en chance for at slå igen mod de onde Dværge!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:240
 msgid ""
@@ -326,6 +353,8 @@
 "Thank you, my new Lord! Never had I thought I would see the day when my "
 "people were glad to march alongside skeletons and ghosts."
 msgstr ""
+"Tak, men nye Herre! Aldrig havde jeg troet at jeg ville se den dag at mine "
+"folk gladeligt vandrede med skeletter og spørgelser."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:4
 msgid "Crelanu's Book"
@@ -365,30 +394,34 @@
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
 "approach would suffer their combined wrath..."
 msgstr ""
+"Men de ældgamle troldmænd havde gjordt deres job godt. Bogen var blevet 
gemt "
+"i en lund som Elverne og Orkerne har kæmpet over i mange år, og alle der "
+"prøvede at nærme sig den ville lide deres samlede vrede."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:97
 msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
 msgstr ""
-"Åh nej. Det ser ud til at orkerne har fået de levende døde på deres side."
+"Åh nej. Det ser ud til at orkerne har fået de levende-døde på deres side."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:102
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
 msgstr ""
+"Forbandet! Hvordan har elverne fået en åndemaner til at marchere med dem?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:107
 msgid "I side not with either of you!"
-msgstr ""
+msgstr "Jeg er ikke på samme side som nogen af jer!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:112
 msgid "A truce, then? I fear he will be the death of us both."
-msgstr ""
+msgstr "En våbenhvile, så? Jeg er bange for at han vil udryde os begge."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:117
 msgid ""
 "Very well. We have hated you Orcs for centuries, but the Undead are a danger "
 "to all that live."
 msgstr ""
-"Meget vel. Vi har hadet jer Orker i århundreder, men de Levende Døde er en "
+"Meget vel. Vi har hadet jer Orker i århundreder, men de Levende-Døde er en "
 "fare for alt hvad der lever."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:138
@@ -410,17 +443,21 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:201
 msgid "A curse upon that necromancer! Why did he have to come here?!"
 msgstr ""
+"Må en forbandelse hvile over den åndemaner! Hvorfor blev han nødt til at "
+"komme her?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:218
 msgid ""
 "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
-msgstr ""
+msgstr "Endelig! Det er her! Nu må jeg le ustyrligt som ægte skurke altid 
må!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:234
 msgid ""
 "My lord, your suspicions were correct. There is indeed a necromancer in this "
 "part of the country!"
 msgstr ""
+"Min herre, dine mistanker var rigtige. Der er virkelig en åndemaner denne "
+"del af landet!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:4
 msgid "Inside the Tower"
@@ -445,10 +482,12 @@
 "If my memory serves, this tower should have three floors. I should be able "
 "to find the Book in a few hours...!"
 msgstr ""
+"Hvis jeg husker rigtigt, så har dette tårn tre etager. Vi bør kunne finde "
+"Bogen på få timer...!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:202
 msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
-msgstr ""
+msgstr "Hayaargghh! Vi er ankommet! Befal os, Herre!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:220
 msgid "There's a secret door here! This must be the library."
@@ -460,7 +499,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:275
 msgid "Blast it, the chest is empty!"
-msgstr ""
+msgstr "Forbandet, kisten er tom!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:297
 msgid "Twenty pieces of gold is a welcome gift."
@@ -468,16 +507,16 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:323
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-msgstr ""
+msgstr "Jeg regner med at tredive kobbermønter ikke bør blive inkasseret..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:349
 msgid ""
 "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
-msgstr ""
+msgstr "Kisten er tom, bortset fra et par småting. Magien er gået ud af dem."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:375
 msgid "Gack! This chest contains holy water!"
-msgstr ""
+msgstr "Ad! Denne kiste indeholder vievand!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:397
 msgid "Look at what the mages were guarding!"
@@ -485,19 +524,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:423
 msgid "Those mages had hidden away more than it seemed!"
-msgstr ""
+msgstr "De troldmænd har skjult mere en det så ud til!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:449
 msgid "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
-msgstr ""
+msgstr "To dusin guld. At plyndre det her tårn er sjovt!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:474
 msgid "A pile of assorted coins is here!"
-msgstr ""
+msgstr "En bunke sorterede mønter!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:499
 msgid "Haha, this chest holds scores of gold coins!"
-msgstr ""
+msgstr "Haha, denne kiste indeholder bunker af guldmønter!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:529
 msgid "Ice Potion"
@@ -508,11 +547,14 @@
 "This potion contains a strange fluid designed to imbue a weapon with the "
 "power of cold."
 msgstr ""
+"Denne flaske indeholder en sær væske designet til at give et våben kuldens 
"
+"kraft."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:572
 msgid ""
 "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
 msgstr ""
+"Dette er ikke bogen Crelanu skrev... hmmm... men den fortæller hvor den er!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:577
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
@@ -520,7 +562,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:616
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
-msgstr ""
+msgstr "Tillykke! Alle dine slægtninge overlevede."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:4
 msgid "Mages and Elves"
@@ -550,6 +592,9 @@
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
 "where the greatest mages once studied."
 msgstr ""
+"Efter at have sendt den Mørke Ånd væk for hans fiasko, indså Gwitiat han 
var "
+"i en fjern del af Wesnoth, og rejste mod Kaleon Tårnet, hvor de største "
+"troldmænd engang studerede."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:100
 msgid ""
@@ -558,30 +603,38 @@
 "Soon they shall all be mine, and my power will be great enough to invade "
 "Wesnoth."
 msgstr ""
+"Endelig har jeg nået vejen. Medmindre jeg er langt ude af kurs, skulle jeg "
+"finde Kaleon Tårnet her, fyldt med ældgamle troldmænds hemmeligheder. 
Snart "
+"vil de være mine, og mine krafter vil være stole nok til at invadere 
Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:105
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
-msgstr ""
+msgstr "En åndemaner nærmer sig!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:110
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we mages, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
 msgstr ""
+"Du forbandede og frygtelige ved at vi, troldmænd, vogtere af Kaleon Tårnet, 
"
+"ikke vil lade dig komme forbi. Vi vil forhindre din gennemtrængen med vores "
+"troldom. Flygt nu, og så vil du måske overleve."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:115
 msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
-msgstr ""
+msgstr "Quirind, ved at det har Elverne i ryggen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:120
 msgid ""
 "Foul sorcerer of death, go far from this place or we shall send you to your "
 "own realm."
 msgstr ""
+"I frygtelige døds troldmænd, gå langt væk, eller vi sender jer til jeres "
+"eget rige."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:125
 msgid "Not born is the one that could challenge me!"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke førdt er ham der kunne udfordre mig!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:143
 msgid "No! No! Noooo! It is over, I feel the shades reaching for me..."
@@ -593,13 +646,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:175
 msgid "Quirind, we have failed! You must guard the tower."
-msgstr ""
+msgstr "Quirind, vi har fejlet! Du må beskytte tårnet."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:187
 msgid ""
 "Ah ha ha ha! The tower's protective spells are now in force, you cannot "
 "enter without mastering a magic equal to it."
 msgstr ""
+"Ah ha ha ha! Tårnets beskyttende magi er nu i kraft, du kan ikke trænge ind 
"
+"uden at mestre magi der er lige så stærk."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:202
 msgid "Haha! I have gained entry to the tower!"
@@ -607,7 +662,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:207
 msgid "A curse upon that foul necromancer!"
-msgstr ""
+msgstr "Må en forbandelse hvile over den onde åndemaner!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:4
 msgid "The Skull of Agarash"
@@ -615,7 +670,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:11
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Stadig flygtende fra Wesnoth, træder Gwiti ind i Orkernes land."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:53
 msgid ""
@@ -638,6 +693,8 @@
 "After Gwiti destroyed his brother, he planned to march on Wesnoth to gain "
 "his revenge. But a Dark Spirit came to counsel him..."
 msgstr ""
+"Efter Gwiti overvandt sin broder, besluttede han at marchere mod Wesnoth for "
+"at få hans hævn. Men en Mørk Ånd kom ham til råds..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:122
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
@@ -646,12 +703,16 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:127
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
 msgstr ""
+"En Mørk Ånd? Dette må i sandhed være et tegn på mit herredømme over de "
+"levende-døde!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:132
 msgid ""
 "Gwiti, do not yet march in pursuit of your revenge. First, you shall go "
 "south, against the orcs, and there find the Skull of Agarash."
 msgstr ""
+"Gwiti, gå ikke endnu mod din hævn. Først skal du gå syd, mod orkerne, og 
der "
+"finde Agarash's Kranie."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:137
 msgid "Speak on."
@@ -663,26 +724,32 @@
 "skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash - Take "
 "it and your power will grow greater by far."
 msgstr ""
+"Ser du de tre orkklaner i dette land? Deres banner er malet med kranier, som "
+"deres skik byder. Men en af dem er Agarash's Kranie - Tag det og din styrke "
+"vokse voldsomt."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:174
 msgid "Oh, no! The undead hordes have taken my banner!"
-msgstr ""
+msgstr "Åh, nej! De levende-døde har taget mit banner!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:179
 msgid ""
 "It is not your banner, and it never was! That skull has marked it as mine "
 "since long ago."
 msgstr ""
+"Det er ikke dit banner, og det var det aldrig! Kraniet er mærket siden "
+"længe, længe siden."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:184
 msgid ""
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
 msgstr ""
+"Argh! Det er kun halvdelen af kraniet, og tæt på kraftløst! Forsvind, Å
nd!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:206
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
-msgstr ""
+msgstr "Lad os træde på hans usle banner! *smash*"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:221
 msgid "That skull is powerless!"
@@ -694,11 +761,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:245
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
-msgstr ""
+msgstr "Det er lang tid siden jeg selv har kæmpet mod noget!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:4
 msgid "Underground Pool"
-msgstr ""
+msgstr "Undergrunds Pølen"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:19
 msgid ""
@@ -722,19 +789,23 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:144
 msgid "Aye! They drove us out, and left a guard here to occupy us."
-msgstr ""
+msgstr "Aye! De jog os ud, og efterlod en vagt for at besætte os."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:149
 msgid ""
 "Then we shall slay them. I have never had Dwarves rise to join my ranks. He, "
 "he, he, he..."
 msgstr ""
+"Så lad os slagte dem. Jeg har aldrig før ladet dværge genopstå til mine "
+"hære. He, he, he, he..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:163
 msgid ""
 "We have come to a flooded part of the cave. If we forge ahead, the Dwarves "
 "should be delayed quite a bit."
 msgstr ""
+"Vi er kommet til den oversvømmede del af grotten. Hvis vi fortsætter vil "
+"dværgene sakke ret langt bagud."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:196
 msgid "ARGH! What was that?"
@@ -745,20 +816,24 @@
 "I do not know. I guess, however, that some magic is at work in these "
 "caverns. Can you tell me anything of them?"
 msgstr ""
+"Det ved jeg ikke. Jeg gætter dog på at en form for magi findes i disse "
+"grotter. Kan du fortælle mog noget om dem?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:206
 msgid ""
 "Nay, Lord. These passages were flooded higher last time I was here. The "
 "Dwarves did not delve here, and we shunned the nameless dread we felt."
 msgstr ""
+"Desværre, Herre. Disse passager var mere oversvømmede sidst jeg var her. "
+"Dværgene dvalede ikke her, og vi undgik den navneløse frygt vi følte."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:211
 msgid "If there is anything to dread here, it is me. Now, onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Hvis der er noget at frygte her, så er det mig. Nu, fremad!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:235
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
-msgstr ""
+msgstr "Dværgenes Skat! Trehundrede guld. Mindst!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:253
 msgid "You swore you would protect me!"
@@ -771,6 +846,9 @@
 "the battle, they called upon the corpses of former enemies to rise again and "
 "fight on their side."
 msgstr ""
+"Ved det store slag ved Erzen Stenen viste brødrene Gwiti og Nati Ha'atel "
+"deres evner for første gang. Da de troede at deres side ville tabe kampen, "
+"kaldte der tidligere fjenders lig op af graven for at kæmpe for dem."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:15
 msgid ""
@@ -779,6 +857,9 @@
 "battle was lost where it would have been won had it not been for these two "
 "necromancers."
 msgstr ""
+"Men, dette var ikke kun forbundt, men også overilet. Kavaleriet ville komme "
+"til undsætning, men i stedet stødte de sammen med de levende-døde 
legioner, "
+"så slaget ville have vundet hvis det ikke var for disse to åndemanere."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:25
 msgid ""
@@ -786,6 +867,9 @@
 "in irons, marched onto a ship with no rudder, and sent off to drown in the "
 "sea, for the Wesnothians feared that their corpses might only rise again."
 msgstr ""
+"Ha'atel brødrene flygtede. Lige efter deres retur blev de spæret inde i "
+"jern, læssede den på et skib uden ror, og sendte dem over havet, for "
+"Wesnotherne frygtede at deres lig ville genopstå."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:35
 msgid ""
@@ -793,3 +877,6 @@
 "separating the brothers and washing them both ashore. This was the beginning "
 "of the Rise of the Dark Hordes."
 msgstr ""
+"Men Skæbnen greb ind. Skibet blev besat af en pludselig storm og knustes, "
+"skilte de to brødre og skyllede dem begge i land. Dette var begyndelsen på "
+"Mørkes Korstog."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]