wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/da wesnoth-httt.po


From: Cedric Duval
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/da wesnoth-httt.po
Date: Thu, 23 Sep 2004 16:28:35 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Cedric Duval <address@hidden>  04/09/23 20:21:59

Modified files:
    po/da     : wesnoth-httt.po 

Log message:
    New danish translations.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.10&tr2=1.11&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po:1.10 wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po:1.11
--- wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po:1.10 Thu Sep 23 12:09:00 2004
+++ wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po    Thu Sep 23 20:21:59 2004
@@ -191,8 +191,8 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
-"Vi burde så sandelig søge tilflugt der, min herre, men ikke ved at følge "
-"vejen mod øst langs floden. Dens navn betyder 'Knoglefloden'. Store og "
+"Vi burde så sandelig søge tilflugt der, herre, men ikke ved at følge vejen 
"
+"mod øst langs floden. Dens navn betyder 'Knoglefloden'. Store og "
 "ondskabsfulde skabninger ligger i skjul langs dens bredder. Dens vand kan "
 "ikke drikkes, og det flyder hen over Thoriaklipperne. Hverken menneske eller "
 "elver er nogensinde nået over disse klipper i live i et helt årtusind! Nej, 
"
@@ -702,10 +702,10 @@
 "of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
 "they can ship supplies and weapons."
 msgstr ""
-"We should be able to board a ship at Blackwater Port, but it seems the Orcs "
-"are heading there too. Rebels who hate Asheviere and are loyal to the memory "
-"of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
-"they can ship supplies and weapons."
+"Vi bør kunne få et skib i Blackwater Havn, men det ser ud til at Orkerne "
+"også er på vej dertil. Rebellerne, der hader Asheviere og er loyale over 
for "
+"mindet om kongen, holer havnen, da det er en af de steder hvor de kan læsse "
+"foråd og våben."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:109
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
@@ -717,9 +717,9 @@
 "the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
 "in such sad times."
 msgstr ""
-"Delfador, my old friend! We had heard of your coming, and of the attacks on "
-"the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
-"in such sad times."
+"Delfador, min gamle ven! Vi har hørt om din komme og om angrebene på "
+"Elverne. Det er godt at se dig igen, selvom jeg ville have fortrukket at det "
+"ikke var i så sørgelige tider."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:119
 msgid ""
@@ -727,17 +727,18 @@
 "the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
 "has slain fifty men and a hundred orcs."
 msgstr ""
-"Konrad, this is Kaylan, one of the mightiest of the horse lords, and one of "
-"the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
-"has slain fifty men and a hundred orcs."
+"Konrad, dette er Kaylan, en af de mægtigste ridende herrer, og en af de få "
+"der er villige til at trodse den mørke krone. Rygterne siger at hans lanse "
+"har spydet halvtreds mænd og et hundrede orker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:124
 msgid ""
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
 msgstr ""
-"It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
-"hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
+"Det ser ud til at orker også er kommet hertil, for at prøve at vriste 
havnen "
+"ud af vores hænder. Vores forsvar er stadig svagt, men forstærkningerne "
+"ankommer snart!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:130
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
@@ -1948,7 +1949,7 @@
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
 msgstr ""
-"Ha ha! Vi har dræbt dette luftens onde bæst, og vi kan nægte rebelerne 
dens "
+"Ha ha! Vi har dræbt dette luftens onde bæst, og vi kan nægte rebellerne 
dens "
 "æg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:166
@@ -2146,7 +2147,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:332
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
-msgstr "Du modtager 500 stykker guld!"
+msgstr "Du modtager 200 stykker guld!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:347
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
@@ -2258,7 +2259,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:169
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr "Vi vil tjene dig, min herre. Du er en værdig konge."
+msgstr "Vi vil tjene dig, herre. Du er en værdig konge."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:173
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
@@ -2400,12 +2401,16 @@
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
 msgstr ""
+"Men der er en kraftig tåge omkring os! Vi ved ikke hvilke fare der må ligge 
"
+"forude!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:190
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
 msgstr ""
+"Så længe vi begæver os fremad med forsigtighed og klogskab, er jeg sikker 
på "
+"at vi vil nå Elvernes sikkerhed og gæstfrihed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:215
 msgid "My lords! I have found you at last."
@@ -2420,9 +2425,9 @@
 "When my lord learnt of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
-"Da min herre fik nys om jeres ankomst, sendte han spejdere ud for at finde "
-"jer! Der er fare på færde. Fra syd kommer Wesnoths mænd og leder efter 
jer, "
-"og mod nord står Orkerne parat til at kæmpe imod dem!"
+"Da herre fik nys om jeres ankomst, sendte han spejdere ud for at finde jer! "
+"Der er fare på færde. Fra syd kommer Wesnoths mænd og leder efter jer, og "
+"mod nord står Orkerne parat til at kæmpe imod dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:233
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
@@ -2434,10 +2439,13 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Vi har spottet en stor hær mod syd, en menneskehær af Wesnoth. Og vi tror 
de "
+"leder efter dig! Der er ingen tid at spilde. Vi må skynde dig til "
+"Elverskoven. Kun der vil du være sikker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:245
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
-msgstr ""
+msgstr "Jeg kan kun håbe på at vi undgår dem. Vi må gå mod nordøst."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:251
 msgid ""
@@ -2445,6 +2453,9 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
+"Det ,er ikke det hele, herre. De onde Orker har hørt om disse mænds kommen, 
"
+"og samler lige nu en stor hær mod nord, for at konfrontere dem! Der er nu "
+"igen tvivl om at der vil komme et stort slag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:257
 msgid ""
@@ -2459,6 +2470,8 @@
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow...I expected you "
 "to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
+"Jeg tror disse vilde områder er for farlige for det! Uanset... Jeg troede du 
"
+"ville holde med Wesnotherne, Prinsesse?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
@@ -2466,22 +2479,29 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
+"Jeg er en ærefuld prinsesse, jeg er ikke en bedrager som dig! Jeg lovede at "
+"jeg ville være på din side indtil vi kom ud af disse lande, og jeg vil 
holde "
+"mit løfte!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:275
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Sir, frue, der er ingen tid at spilde! I må skynde jer mod Øst, til mit "
+"folks hjem. Kun der vil i være i sikkerhed!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:281
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
-msgstr ""
+msgstr "Så kom, Konrad, lad os gå."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:287
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
+"Herre, de er begyndt at samle en eskorte af Elvere for at komme og lede dig "
+"vej ind i skoven. Pas, på vi er alle i stor fare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:301
 msgid ""
@@ -2489,6 +2509,9 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
+"Hilsner, Elver-ven! Velkommen til Emetria. Du må holde dig i ly her, indtil "
+"kampen er overstået. Hvis du bliver her hos mig for lidt tid, vil vi alle "
+"være i sikkerhed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:306
 msgid ""
@@ -2496,6 +2519,8 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Mange tak, Lord El'rien. Nordens Elverne er lige så generøse som din slags 
i "
+"Syden! Mine mænd vil hjælpe dig med at holde ud mod vores fjender."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:327
 msgid ""
@@ -2507,16 +2532,16 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:338
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr ""
+msgstr "Elvervenner, I har klaret den til sikkerheden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:343
 msgid ""
 "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
-msgstr ""
+msgstr "El'rien, vi har Ildscepteret med os! Vi må lede dem vej til Elensia!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:348
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
-msgstr ""
+msgstr "Ja, vist! Vi vil lede jer til vores hovedstad, hvor vi vil holde RÃ¥d."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
@@ -2560,6 +2585,8 @@
 "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
 "place where I was born, where I was trained."
 msgstr ""
+"Det er jeg bange for, Konrad. Det ser ud til at Orkerne er kommet selv her. "
+"Dette er stedet jeg blev født, hvor jeg blev oplært."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:178
 msgid ""
@@ -2579,29 +2606,31 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:202
 msgid "I found someone hiding in the village!"
-msgstr ""
+msgstr "Jeg fandt nogen, der gemte jeg i landsbyen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:207
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other mages here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
+"Mine herrer, jeg har gemt mig for orkerne i landsbyen, som mange af de andre "
+"troldmænd her. Måske kan vi arbejde sammen og generobre øen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones"
-msgstr ""
+msgstr "Ude tvivl, lad os slutte os sammen for at kæmpe mod de onde."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:217
 msgid "You can now recruit mages"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan nu rekrytere troldmænd"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:238
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, men gamle mester! Du har reddet øen for Orkerne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
-msgstr ""
+msgstr "Min lærling! Hvordan kunne det sker for øen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:250
 msgid ""
@@ -2610,12 +2639,18 @@
 "holding me until a ship could arrive to take me to Weldyn where I am to "
 "stand trial for treason for training mages!"
 msgstr ""
+"Har du ikke hørt det, mester Delfador? Asheviere prøver at få kontrol over 
"
+"hele vestkysten. Hun har hyret Orker og sendt dem her. Du holdt mig fanget "
+"her indtil et skib ville komme og tage mig til Weldyn, hvor jeg står "
+"anklaget for at træne troldmænd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:256
 msgid ""
 "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
 "attacked?"
 msgstr ""
+"Vi er kommet fra at kæmpe med hendes styrker ved Blackwater. Hvad har hun "
+"ellers angrebet?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:262
 msgid ""
@@ -2624,18 +2659,26 @@
 "richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
+"Hun har taget kontrol over Perlebugten, der længe var holdt af Havmænd, og "
+"gjordt dem til slaver. Der dykker de efter perler så hendes rigdom vokser "
+"dag for dag. Der går endda rygter om at hun måske vil bryde den ældgamle "
+"traktat og angribe Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:268
 msgid ""
 "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
 "Pearls? Can we take it back from her?"
 msgstr ""
+"Kan vi ikke slå tilbage mod hende? Hvor mange tropper har hun i Perlebugten? 
"
+"Kan vi tage den tilbage?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:274
 msgid ""
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
+"Ja, vist, vi må går dertil. Lad os derfor hvile har lidt tid, og så sætte 
"
+"sejl mod Bugten. Forhåbenligt vil vi overvinde hendes styrker der!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:12
 msgid "Isle of the Damned"
@@ -2664,12 +2707,18 @@
 "sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted to secure the "
 "sails..."
 msgstr ""
+"Men sørejsen gik ikke så smertefrit som håbet. En storm blæste op og slog 
"
+"hul i skibet. Selvom alle mande var på dæk og arbejdede desperat, blæste 
en "
+"pludselig vind Konrad over bord da han forsøgte at sikre sejlene..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:99
 msgid ""
 "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
 "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
 msgstr ""
+"Havmændene redede Konrad til sidst, men de var ikke i stand til at få "
+"tilbage på skibet. Ved en stor kraftanstrengelse fik de ham dog i land på 
en "
+"nærligende ø..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:126
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
@@ -2696,7 +2745,7 @@
 "recruit some of them to help, we might have some hope of holding off the "
 "undead hordes!"
 msgstr ""
-"Der er stadig nogle Elvere på denne ø, min herre. Måske, hvis du 
rekrutterer "
+"Der er stadig nogle Elvere på denne ø, herre. Måske, hvis du rekrutterer "
 "nogle af dem til at hjælpe dig, kunne vi have et håb om at tilbageholde de "
 "levende døde horder!"
 
@@ -2986,7 +3035,7 @@
 "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest it "
 "fall into the hands of our enemies!"
 msgstr ""
-"Gøre holdt og hvile? Min herre, vi er nødt til at træde raskt til for at 
nå "
+"Gøre holdt og hvile? Herre, vi er nødt til at træde raskt til for at nå "
 "Ildscepteret, hvis det ikke skal falde i hænderne på vores fjender!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:111
@@ -3293,8 +3342,8 @@
 msgid ""
 "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
 msgstr ""
-"... men en af orkerne overlevede længe nok til at overbringe nyhederne til "
-"dronningen."
+"... men en af Orkerne overlevede længe nok til at overbringe nyhederne til "
+"dronningen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:15
 msgid "...and she sent her most able commander."
@@ -3422,7 +3471,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Tilbage til Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:25
 msgid ""
@@ -4096,10 +4145,10 @@
 "of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We could do "
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
-"Det er både min pligt og fornøjelse, min herre! Vi nød et måltid med 
nogle "
-"af prinsessens royale vagter og holdt et hvil fra vores lange rejse, alt "
-"imens de talte om, hvordan du blev narret til at rejse gennem disse farlige "
-"lande. Vi kunne ikke gøre andet end at hjælpe jer!"
+"Det er både min pligt og fornøjelse, herre! Vi nød et måltid med nogle af 
"
+"prinsessens royale vagter og holdt et hvil fra vores lange rejse, alt imens "
+"de talte om, hvordan du blev narret til at rejse gennem disse farlige lande. "
+"Vi kunne ikke gøre andet end at hjælpe jer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:332
 msgid ""
@@ -4116,10 +4165,10 @@
 "able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be "
 "able to ford the river in winter!"
 msgstr ""
-"Du må slippe væk fra den onde dronnings greb, min herre. Hvis du sætter "
-"kursen mod nordøst forbi griffernes bjerg, vil du kunne klare dig over den "
-"store flod ved Abez. Men du må dog skynde dig, for du vil ikke kunne komme "
-"over floden, når vinteren kommer!"
+"Du må slippe væk fra den onde dronnings greb, herre. Hvis du sætter kursen 
"
+"mod nordøst forbi griffernes bjerg, vil du kunne klare dig over den store "
+"flod ved Abez. Men du må dog skynde dig, for du vil ikke kunne komme over "
+"floden, når vinteren kommer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:342
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]