wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/da wesnoth-httt.po


From: Cedric Duval
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/da wesnoth-httt.po
Date: Thu, 23 Sep 2004 07:49:45 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Cedric Duval <address@hidden>  04/09/23 11:42:58

Modified files:
    po/da     : wesnoth-httt.po 

Log message:
    New danish translations.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po:1.8 wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po:1.9
--- wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po:1.8  Sat Sep 18 18:24:16 2004
+++ wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po    Thu Sep 23 11:42:56 2004
@@ -114,8 +114,7 @@
 msgstr "Tja, vi kom ud i live."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:160
-msgid ""
-"Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
+msgid "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, 
Princess?"
 msgstr ""
 "Ja, det gjorde vi. Og nu formoder jeg, at du vil bruge Sceptret imod mig, "
 "prinsesse?"
@@ -260,7 +259,7 @@
 "I have not looked upon this city for seventeen years. Seventeen years ago, "
 "when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
-msgstr ""
+msgstr "Jeg har ikke set på denne by i sytten år. For sytten år siden, da 
jeg skulle have nået mine kræfters højdepunkt. Jeg fejlede, og jeg kan ikke 
bøde for det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
 msgid ""
@@ -269,7 +268,7 @@
 "be slain. I had to save the monarchy. I had to save the princes. I made "
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
-msgstr ""
+msgstr "Kampen havde været lang og hard. Vi var overvundet, Eldred var 
faldet, men jeg vidste at Asheviere's vrede ville være stor. At mange 
uskyldige var faldet. Jeg måtte rede kongedømmet. Jeg måtte redde 
prinsessen. Jeg skyndte mig til Weldyn, før Asheviere's vagter kunne nå der, 
for at udføre onde ordrer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -277,7 +276,7 @@
 "prince Konrad, just as one of the evil ones ran him through. All was lost. "
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
-msgstr ""
+msgstr "Men jeg fejlede. Det var for sent. Jeg gik ind i den yngste prins' 
kammer, prins Konrad's, lige da en af de onde gennemborede ham. Alt var tabt. 
Arvingerne var faldne. Kun Asheviere og hans datter kunne kræve tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -285,7 +284,7 @@
 "vanquished the evil ones who had committed this foul deed. Then I took the "
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
-msgstr ""
+msgstr "Selvfølgelig overrasker det dig, men det er sandheden. Hurtigt 
tryllede jeg væk de onde, der havde gjodt denne grysomme gerning. Så tog jeg 
den lille prins' ødelagte krop, og red væk. Langt væk, til Elvernes land."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -294,7 +293,7 @@
 "have eaten him if it weren't for her intervention. The Elves felt that great "
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
-msgstr ""
+msgstr "Ved en mærkelig og mysterisk skæbne, havde Elver Lady Parandra 
fundet et menneske barn. Hun vidste ikke hvor han kom fra, kun at Orkerne ville 
have spist ham hvis hun ikke havde grebet ind. Elverne følte at stor lykke 
skinnede over dette mennneskebarn. Måske er det derfor at de mest ærlige af 
folk gik med til min plan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -303,7 +302,7 @@
 "to be king. I would say that I had slain the guards before they had carried "
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
-msgstr ""
+msgstr "Efter at have begravet den lille prins, aftalte vi aldrig at snakke om 
ham igen. I stedet ville vi kaldte vi dette forældreløse barn for Konrad, og 
han ville blive opdraget til at være konge. Jeg ville sige at jeg havde dræbt 
vagterne før de havde gjordt deres usle gerning, i stedet for efter. Ingen 
ville nogensinde vide det. Og ingen vidste det før nu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
 msgid ""
@@ -312,7 +311,7 @@
 "this Li'sar is fit for the throne. She is the rightful queen. From a long "
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
-msgstr ""
+msgstr "Jeg havde troet at du en dag ville blive konge, Konrad. Men jeg kan se 
at skæbnen vil anderledes. På trods af al Ashevieres ondskab, er Li'sar den 
rigtige til tronen. Hun er den retmæssige dronning. Fra en lang linie af 
konger, der strækker sig til tilbage søfarer fra det gamle vest."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
 msgid ""
@@ -439,16 +438,14 @@
 msgid ""
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs!\n"
 "The main cage where they keep most of the mermen is in the south-east!"
-msgstr ""
-"Tak fordi du reddede os! Nu kan vi hjælpe dig i kampen mod de onde Orker!"
+msgstr "Tak fordi du reddede os! Nu kan vi hjælpe dig i kampen mod de onde 
Orker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:481
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
 msgstr "Død over orkerne! Kom, lad os nedkæmpe dem, mænd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:504
-msgid ""
-"At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
+msgid "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in 
peace."
 msgstr ""
 "Endelig, vi har befriet havmændene. Tag tilbage til havet og forlad os i "
 "fred."
@@ -471,8 +468,7 @@
 msgstr "SÃ¥ sandelig jeg er, min ven."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:534
-msgid ""
-"There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
+msgid "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little 
rest."
 msgstr ""
 "Der er du! Jeg er så glad for, at du har klaret den! Nu har vi tid til at "
 "hvile lidt."
@@ -502,10 +498,8 @@
 "eller generobre den, hvis den falder, før du ankommer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:557
-msgid ""
-"I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
-msgstr ""
-"Skal JEG gøre det? Men hvad med dig, Delfador? Du følger da med mig, ikke?"
+msgid "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, 
right?"
+msgstr "Skal JEG gøre det? Men hvad med dig, Delfador? Du følger da med mig, 
ikke?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:563
 msgid ""
@@ -555,10 +549,8 @@
 msgstr "Jeg ønsker dig en sikker rejse, Konrad. Indtil vi ses igen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:621
-msgid ""
-"Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
-msgstr ""
-"Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
+msgid "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea 
it is!"
+msgstr "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea 
it is!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:626
 msgid "Safe voyage to you then, Konrad. May the weather be fair."
@@ -721,7 +713,7 @@
 "long, for your survival is even more important to our cause than the "
 "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able "
 "to take you to safety."
-msgstr ""
+msgstr "Forhåbenlig kan vi med din hjælp vi holde dem væk. Men du må ikke 
vente her for længe, for din overlevelse er vigtigere for vores sag, end 
portens styrke. Et skib kommer hertil om to dage, den kan sikkert tage dig med 
til sikkerhed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:140
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
@@ -740,13 +732,13 @@
 "I will send one of my horsemen to serve under you. I offer you my support "
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
 "horsemen."
-msgstr ""
+msgstr "Jeg vil sende en af mine ryttere med under din komando. Jeg tilbyder 
dig min hjælp Konrad, og mine mænds hjælp - fra nu af kan du rekrutere 
hestetropper."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:155
 msgid ""
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
-msgstr ""
+msgstr "Tak, sir. Men hvordan skal jeg bedst bruge hestetropper? Hvordan er de 
anderledes end Elvere?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:160
 msgid ""
@@ -756,7 +748,7 @@
 "though taking double damage in return. They are also lawful, meaning they "
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
-msgstr ""
+msgstr "Elvere er en kraftfuld race, Konrad, mere kraftfuld end mit mit folk 
ofte indrømmer. Men hestetropper er kraftfulde på en anden måde. De har 
ingen våben me lang rækkevidde, men de kan gallopere ind i kampen, hvor de 
giver dobbelt skade, selvom de også selv tager dobbelt skade i retur. De er 
også lovlydige, hvilket betyder at de er bedre om dagen, dårligere om natten. 
Hestetropper er uforlignelige på åbent terræn, selvom Elverne vil tjene dig 
bedre i barskere terræn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:165
 msgid ""
@@ -798,17 +790,15 @@
 msgid ""
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
-msgstr ""
+msgstr "Sikker rejse til jer, venner. Stol på at vi aldrig overgiver os til 
den Mørke Dronnings styrker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:271
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
 msgstr "Jeg har fejlet overfor Blackwater havne-folkene...."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:276
-msgid ""
-"Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
-msgstr ""
-"Uden hans hjælp er vi ude af stand til at bruge skibene, der er intet 
håb..."
+msgid "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no 
hope..."
+msgstr "Uden hans hjælp er vi ude af stand til at bruge skibene, der er intet 
håb..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
 msgid "Crossroads"
@@ -859,8 +849,7 @@
 msgstr "Bliv på ruten! Skovene her er ikke sikre!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:177
-msgid ""
-"Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
+msgid "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush 
you!"
 msgstr ""
 "Tag jer i agt for skoven! Der gemmer sig mange Orker der, og de er klar til "
 "at overfalde jer!"
@@ -913,7 +902,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:174
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Jeg tøver med at gå ind. Det vil være så svært i mørket!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:179
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
@@ -1022,7 +1011,7 @@
 msgid ""
 "My uncle used to smuggle...err...I mean...trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Min onkel smuglede... øhhh... Jeg mener... handle mad for Dværgene. 
Han kunnne få korn vogne helt ind under næserne på de grimmer orker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:365
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
@@ -1030,7 +1019,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:439
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr ""
+msgstr "Halløjse! Min nieces venner er også mine venner."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
@@ -1041,7 +1030,7 @@
 "Greetings, and welcome to our capital. You should feel honored. It has been "
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
-msgstr ""
+msgstr "Hilsner og velkommen til vores hovedstad. Du bør føle dig beæret. 
Det er et halvt århundrede - en generation i jeres tidsregning - siden at 
nogen mand er blevet regnet for nok Elver-ven til at stå her."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:86
 msgid "We are indeed honored."
@@ -1051,32 +1040,32 @@
 msgid ""
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "Jeg bør måske også sige at du skal være beæret. Det er lang tid 
siden at du er blevet æret af nærværelsen af en prinsesse af Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
-msgstr ""
+msgstr "Stille, tossede pigebarn! Med en sådan et hovmod er det så nogen 
overraskelse at Wesnoth's royale familie så deres alliancer falde fra hinanden 
for længe siden?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:101
 msgid ""
 "Yes...you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I apologize "
 "for my discourtesy."
-msgstr ""
+msgstr "Ja... du har ret, sir. Jeg er den beærede over at være her, og jeg 
undskylder for min uhøflighed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:106
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
-msgstr ""
+msgstr "Delfador den Store. Lige vis med sin tunge til råds som stærk med 
sin stav i kamp. En sjælden gave, især hos mænd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:111
 msgid ""
 "How quickly do the race of men mature! Only seventeen winters have passed "
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
-msgstr ""
+msgstr "Hvor hurtigt menneske racen vokser op! Kun sytten vintre er gået 
siden jeg sidst så dig, Konrad, alligevel er du nu en voksen mand. En modig 
kriger står foran mig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
@@ -1088,37 +1077,36 @@
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
-msgstr ""
-"Konrad, det er Parandra. Hun hjalp mig med at rede dig ud af Ashevieres 
klør."
+msgstr "Konrad, det er Parandra. Hun hjalp mig med at rede dig ud af 
Ashevieres klør."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:126
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
-msgstr ""
+msgstr "Det vidste jeg ikke! Tusind tak, min lady. Det er en glæde et møde 
dig igen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:131
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been an "
 "infant! What is this you are talking about?"
-msgstr ""
+msgstr "Redede ham fra min mor? For nitten år siden var Konrad bare et 
spædbarn! Hvad snakker du om?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
 "Your mother has much blood upon her hands, child. She has had many killed "
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
 "death, so she could sieze control."
-msgstr ""
+msgstr "Din mor har meget blod på hænderne, barn. Hun har dræbt mange 
uretfærdigt. Da Konrad var et spædbarn, beordrede hun alle prinserne dræbt, 
så hun kunne få kontrollen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:141
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
-msgstr ""
+msgstr "Hun fik dem myrdet? Er der også andre, ikke kun Konrad? Du kan ikke 
tale sandt! Parandra, hvad siger du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:146
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
-msgstr ""
+msgstr "Prinsesse, når Delfador den Store siger at Dronninge Moderen, 
Asheviere, beordrede prinserne af Wesnoth dræbt, taler han sandt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:151
 msgid "And what say you, Elf-king?"
@@ -1130,14 +1118,14 @@
 "Asheviere indeed has the blood of the princes on her hands. She has also "
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
-msgstr ""
+msgstr "Jeg så det ikke selv, Prinsesse, men jeg har hørt det fra mange 
pålidelige kilder. Asheviere har i sandhad prinsernes blod på hendes hænder. 
Hun har tilladt Orker at vanhellige landene, og derved udradere al respekt for 
folkene omkring hende."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:167
 msgid ""
 "Well, that is why I must take the Scepter. I will return, and people will "
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
-msgstr ""
+msgstr "Vel, det er derfor jeg må tage Scepteret. Jeg vil vende tilbage, og 
folk vil acceptere mig som Dronning. Jeg vil regere lige og retfærdigt. Min 
mor er kun Dronninge Moderen. Tronen er retmæssigt min, og Scepteret kan 
bevise det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid ""
@@ -1153,7 +1141,7 @@
 "Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and I "
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "advisor and counselor, Delfador"
-msgstr ""
+msgstr "Vel, det er derfor jeg har Scepteret. Jeg vil vende tilbage, og folk 
vil acceptere mig som Dronning. Tronen er retmæssigt min og jeg vil regere 
lige og retfærdigt. Jeg vil måske endda tage dig som rådgiver, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid ""
@@ -1244,9 +1232,8 @@
 "ved du vil følge hende til verdens ende."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
-msgid ""
-"With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
-msgstr ""
+msgid "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing 
between us!"
+msgstr "Med al respekt, min lady, hun er min kusine! Der er intet mellem os!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:252
 msgid ""
@@ -1262,17 +1249,15 @@
 msgid ""
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
-msgstr ""
+msgstr "Det er et generøst tilbud, min lady, men du har i sandhed ret, jeg 
vil hellere gå med Li'sar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:262
 msgid "And what say you, Uradredia?"
 msgstr "Og hvad synes du, Uradredia?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
-msgid ""
-"Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
-msgstr ""
-"Sig mig, Li'sar, er du villig til at kæmpe mod din egen mor for tronen?"
+msgid "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the 
throne?"
+msgstr "Sig mig, Li'sar, er du villig til at kæmpe mod din egen mor for 
tronen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:272
 msgid ""
@@ -1292,10 +1277,8 @@
 "datter af Elandria's ord vise. Hvil her for en tid, og gå så fremad med 
dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:282
-msgid ""
-"And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
-msgstr ""
-"Du har været med os for noget tid, Kalenz søn af Kliada, hvad siger du?"
+msgid "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say 
you?"
+msgstr "Du har været med os for noget tid, Kalenz søn af Kliada, hvad siger 
du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:287
 msgid ""
@@ -1303,14 +1286,14 @@
 "most trying of times, and risked life and limb with her. Yet we still have "
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
-msgstr ""
+msgstr "Visdom er blevet talt her idag, Delfador. Vi har været i de mest 
prøvende tider med Li'sar, og vi har risikeret vores liv og lemmer med hende. 
Alligevel har vi stadig vores liv og lemmer. Hun mangler erfaring, og har for 
meget af ungdommens frækhed og ubesindighed. Men hun vl blive en god Dronning 
med tiden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:292
 msgid ""
 "So, the Elven Council has spoken. But which path should we take on our "
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
-msgstr ""
+msgstr "Så, det Elviske Råd har talt. Men hvilken vej skal vi tage på vores 
rejse? Fort Abez vil vi ikke kunne komme gennem, for den vil være forsvarligt 
overvåget og bevogtet af mange mænd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:297
 msgid ""
@@ -1318,27 +1301,27 @@
 "of the dragons and through the dark valley. To the land of the East, from "
 "there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
 "off guard."
-msgstr ""
+msgstr "Der er en anden vej vi kan tage tilbage til Wesnoth: over dragernes 
bjerge og gennem den den mørke dal. Til Østens land, derfra kan i komme 
tilbage til Wesnoth og overraske den Mørke Dronning, og fange hende på et 
uopmærksomt øjeblik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:302
 msgid ""
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
-msgstr ""
+msgstr "Dragernes bjerge? Det lyder farligt! Jeg troede ikke engang at drager 
fandtes!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:307
 msgid ""
 "No dragon has been sighted in those mountains for many years, but they "
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
 "there not another route we might take?"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen drager er blevet set i de bjerge i mange år, men de har stadig 
beholdt deres gamle navn. Men vejen vil stadig være farlig for os. Er der ikke 
en anden vej vi kan tage?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:312
 msgid ""
 "All routes are dangerous, though there is some hope along this path. Rest, "
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
-msgstr ""
+msgstr "Alle veje er farlige, selvom der er håb forude. Hvil, og gå fremad, 
venner. Skæbnen har tilsmilet os indtil nu, på trods af store farer. Måske 
vil den fortsætte med at gøre det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
@@ -1376,13 +1359,11 @@
 msgid ""
 "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What shall "
 "we do?"
-msgstr ""
-"Mester Delfador! Se, der kommer Orker fra alle retninger! Hvad skal vi gøre?"
+msgstr "Mester Delfador! Se, der kommer Orker fra alle retninger! Hvad skal vi 
gøre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:198
 msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
-msgstr ""
-"Der er for mange at kæmpe imod. Alt for mange. Vi er nødt til at stikke af!"
+msgstr "Der er for mange at kæmpe imod. Alt for mange. Vi er nødt til at 
stikke af!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:203
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
@@ -1424,7 +1405,7 @@
 msgid ""
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
-msgstr ""
+msgstr "Husk, der går rygter om at den beskidte trolmand og en han beskytter 
er i disse områder. Det er dem vi vil have!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:237
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
@@ -1455,8 +1436,7 @@
 "vil vi kunne søge tilflugt der."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:283
-msgid ""
-"Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
+msgid "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves 
here?"
 msgstr "Ja, det er rigtigt, Delfador. Men hvad skal der blive af Elverne her?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:288
@@ -1487,8 +1467,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:334
 msgid "I have...have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
-msgstr ""
-"Jeg har.... har fejlet i min pligt om at beskytte prinsen, jeg er overvundet"
+msgstr "Jeg har.... har fejlet i min pligt om at beskytte prinsen, jeg er 
overvundet"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:339
 msgid "Don't die, Delfador! Please, you have to stay alive!"
@@ -1499,8 +1478,7 @@
 msgstr "Ugh"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:356
-msgid ""
-"Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
+msgid "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with 
reinforcements..."
 msgstr "h nej! Vi er løbet tør for tid, de er ankommet med 
forstærkninger..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:369
@@ -1544,37 +1522,37 @@
 "And so the Dark Queen's reign was ended, and Li'sar, daughter of Haldric was "
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
-msgstr ""
+msgstr "Og sådan sluttede Mørke Dronning's regeringstid, og Li'sar, datter 
af Haldric, blev kronet Dronning af Wesnoth, og bæreren af Ildscepteret, som 
hun vil give videre til alle hendes efterfølgere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
-msgstr ""
+msgstr "Hun regerede længe, og hun omgjorde hendes mors onde gerninger."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
-msgstr ""
+msgstr "Konrad blev en adelig og Li'sar's hof. Han giftede sig med Li'sar og 
sammen fik de to sønner og en datter."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
 "The bones of the young prince Konrad were retrieved from the Elves, and "
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
-msgstr ""
+msgstr "Knoglerne af den unge prins Konrad blev hentet fra Elverne og begravet 
i den Royale Krypt i Weldyn, som Konrad havde besøgt hver uge til lenshylding."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
 "Delfador became Li'sar's High Council, advising her in the most important "
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
-msgstr ""
+msgstr "Delfador blev Li'sar's Højeste Råd, og rådgav hende i de mest 
vigtige sager. Han blev meget gammel, og blev givet en Royal Begravelse, 
hvorefter han blev begravet i den Royale Krypt i Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
-msgstr ""
+msgstr "Kalenz vendte tilbage til hans hjem i Nord, og kom aldrig tilbage til 
menneskenes land."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
@@ -1600,8 +1578,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:146
 msgid "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
-msgstr ""
-"Stop! Du kommer ikke forbi! Hurtigt, forstærkninger, beskyt Prinsessen!"
+msgstr "Stop! Du kommer ikke forbi! Hurtigt, forstærkninger, beskyt 
Prinsessen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
@@ -1819,21 +1796,21 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:100
 msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-msgstr ""
+msgstr "Her er Modergriffen's æg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:105
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
-msgstr "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
+msgstr "Excellent! Nu bør vi kunne avle Griffer til os selv!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:125
 msgid ""
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha ha! Vi har dræbt dette luftens onde bæst, og vi kan nægte 
rebelerne dens æg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:166
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
-msgstr "Hvad er dette for et sted? Det er et højt bjerg!"
+msgstr "Hvad er dette for et sted? Det er ét højt bjerg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:171
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
@@ -1845,7 +1822,7 @@
 msgid ""
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Grifbjerget! Måske kan vi stjæle nogle æg fra grifferne og træne 
de unge til at blive flyvende ridedyr. Ville det virke, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:181
 msgid ""
@@ -1899,7 +1876,7 @@
 msgid ""
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
-msgstr ""
+msgstr "Det er en skam at vi ikke fik de Grif-æg - de ville virkelig have 
givet os en fordel en dag. Uanset, vi må stadig fortsætte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:242
 msgid "Let us continue onward!"
@@ -2065,35 +2042,34 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:117
 msgid "Greetings, men of the plains."
-msgstr ""
+msgstr "Hilsner, mænd af sletterne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:121
-msgid ""
-"What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
-msgstr ""
+msgid "What do these intruders want? We did not invite them here, that is 
certain."
+msgstr "Hvad vil disse indtrængere? Vi har ikke inviteret dem her, det er 
sikkert."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:125
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Ashievere, the evil Queen Mother."
-msgstr ""
+msgstr "Vi kommer med fred! Vi ønsker at I vil hjælpe os i kampen mod 
Ashievere, den one Dronninge Moder."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:129
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
-msgstr ""
+msgstr "Vi vil ikke tilslutte jer. Jer, som er ledt af disse unge mennesker og 
denne gamle mand."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:133
 msgid ""
 "You are for us or against us. If you do not join us to overthrow the evil "
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
-msgstr ""
+msgstr "I er med os eller mod os. Hvis I ikke tilslutter jer for at styrte den 
onde Dronning, vil vi tage jeres krafter, når tronen er retmæssigt krævet 
tilbage."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:137
 msgid ""
 "Hah! You think you can sieze the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
-msgstr ""
+msgstr "Hah! Du tror du kan overtage tronen? Overvind os i kamp, og vi vil 
tilslutte os, eller gå nu og kom aldrig tilbage!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:141
 msgid "Very well. We will fight you."
@@ -2112,7 +2088,7 @@
 "Stop! I cannot believe this! You have defeated us! Indeed, you are worthy, "
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
-msgstr ""
+msgstr "Stop! Jeg kan ikke tro det! Du har overvundet os! Du er i sandhed 
værdig, værdig selv til at kræve tronen. Klanerne vil hjælpe dig. Vi vil 
kæmpe med dig, mod Droningen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:165
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
@@ -2122,7 +2098,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:169
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr ""
+msgstr "Vi vil tjene dig, min herre. Du er en værdig konge."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:173
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
@@ -2136,11 +2112,11 @@
 msgid ""
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
-msgstr ""
+msgstr "I vil tjene os. I vil beskytte vores flanker mens vi gå direkte efter 
dronningen. Med jer på begge vores flanker, kan vi sikker klare hende."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:185
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, tror du ikke det er på tide vi løser det?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:189
 msgid ""
@@ -2155,8 +2131,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:193
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
-msgstr ""
-"Hemmelighed? Hvilken hemmelighed Delfador? Hvad er det du prøver at sige?"
+msgstr "Hemmelighed? Hvilken hemmelighed Delfador? Hvad er det du prøver at 
sige?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:197
 msgid ""
@@ -2170,31 +2145,31 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:213
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan overvinde mig, men andre vil tage mit sted!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:222
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
-msgstr ""
+msgstr "Se, du kan ikke overvinde mig. Der er for mange i min klan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:234
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Er det sådan jeg skal dø? I det mindste var det til Klanens 
ære."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:242
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
-msgstr ""
+msgstr "Klanen stiger. Jo flere af os du dræber, jo stærkere bliver vi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:254
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
-msgstr ""
+msgstr "Selvom jeg dør, er det for Klanen. Du vil blive overvundet, og jeg 
vil have ret når jeg siger at du er ingen match for Klanens magt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:263
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
-msgstr ""
+msgstr "Val sagt, broder. Klanens krigere hører dig, og er kommet for at 
kæmpe med os!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
@@ -2223,30 +2198,27 @@
 "#Løber tør for runder, inden I når skoven"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:132
-msgid ""
-"There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-msgstr ""
+msgid "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the 
east!"
+msgstr "Der er du! Du må hurtigt komme til Elvernes hjem i øst!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:144
 msgid "There they are! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Der er de! Angrib!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:156
 msgid ""
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
-msgstr ""
+msgstr "Der er nogle Orker! Vi må lade dem kæmpe mod Mændene af Wesnoth, og 
undgå at opildne dem for en hver pris!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:175
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
-msgstr ""
-"Endelig, venner, vi er næsten nået frem til mit folks hjem, Nordelverne."
+msgstr "Endelig, venner, vi er næsten nået frem til mit folks hjem, 
Nordelverne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:180
-msgid ""
-"After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
+msgid "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some 
rest!"
 msgstr ""
 "Efter at have været i dette vildnis i så lang tid, skal det blive godt at "
 "hvile ud!"
@@ -2282,7 +2254,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:233
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-msgstr ""
+msgstr "Fare? Hvilken slags fare?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid ""
@@ -2306,7 +2278,7 @@
 msgid ""
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
-msgstr ""
+msgstr "Det lyder meget farligt. Måske skulle vi trække os tilbage til Vest, 
og skjule os til kampen er ovre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:263
 msgid ""
@@ -2364,8 +2336,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:343
-msgid ""
-"El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
+msgid "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to 
Elensia!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:348
@@ -2395,8 +2366,7 @@
 "#Løber tør for runder"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:87
-msgid ""
-"This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
+msgid "This is no time to return to our vessel! We must take control of the 
island!"
 msgstr ""
 "Dette er ikke lige tidspunktet til at vende tilbage til vores skude! Vi må "
 "tage kontrol over øen!"
@@ -2727,8 +2697,7 @@
 "rejser de sig, de mægtige benknækkere!!! Til kamp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:213
-msgid ""
-"Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not defeat us!"
+msgid "Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not 
defeat us!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:218
@@ -2783,8 +2752,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:87
 msgid "It looks like there are the undead there! Prepare for battle men!"
-msgstr ""
-"Det ser ud til, at der er levende døde der! Forbered jer på kamp, mænd!"
+msgstr "Det ser ud til, at der er levende døde der! Forbered jer på kamp, 
mænd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:92
 msgid "To arms!"
@@ -2794,8 +2762,7 @@
 msgid ""
 "Ahh, a party of Elves approaches. Soon we shall have Elven zombies serving "
 "us!"
-msgstr ""
-"Ahh, en gruppe Elvere ankommer. Snart har vi Elviske zombier iblandt os!"
+msgstr "Ahh, en gruppe Elvere ankommer. Snart har vi Elviske zombier iblandt 
os!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:107
 msgid ""
@@ -2830,10 +2797,8 @@
 "#Løber tør for runder"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:101
-msgid ""
-"This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
-msgstr ""
-"Denne vinter er bidende kold! Måske skulle vi gøre holdt her og hvile lidt."
+msgid "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a 
while."
+msgstr "Denne vinter er bidende kold! Måske skulle vi gøre holdt her og 
hvile lidt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:106
 msgid ""
@@ -2894,8 +2859,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:145
 msgid "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
-msgstr ""
-"Der falder mere sne. Vi må gøre en ende på denne kamp hurtigt. Fremad, 
mænd!"
+msgstr "Der falder mere sne. Vi må gøre en ende på denne kamp hurtigt. 
Fremad, mænd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:168
 msgid ""
@@ -2957,8 +2921,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:211
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
-msgstr ""
-"Ganske vist. Vi Elvere er ikke så godt trænede til sådan nogle mørke 
huler."
+msgstr "Ganske vist. Vi Elvere er ikke så godt trænede til sådan nogle 
mørke huler."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:226
 msgid "Who are these that approach? Surface-dwellers! On your guard, men!"
@@ -3030,8 +2993,7 @@
 "kan gøre krav på sin trone. Vi søger Ildscepteret."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:296
-msgid ""
-"The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
+msgid "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in 
jest!"
 msgstr "Ildscepteret? Er I blevet gale? Sandelig må I da tale i spøg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:303
@@ -3086,12 +3048,10 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:377
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
-msgstr ""
-"Jeg er Delfador den Store! Enhver, der vover at stå imod mig, skal 
nedkæmpes!"
+msgstr "Jeg er Delfador den Store! Enhver, der vover at stå imod mig, skal 
nedkæmpes!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:384
-msgid ""
-"You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, years ago!"
+msgid "You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, 
years ago!"
 msgstr ""
 "Du...du er virkelig Delfador! Men vi havde fået at vide, at du var død for "
 "mange år siden!"
@@ -3144,8 +3104,7 @@
 msgstr "Prinsessen af Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:10
-msgid ""
-"...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
+msgid "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the 
queen..."
 msgstr ""
 "... men en af orkerne overlevede længe nok til at overbringe nyhederne til "
 "dronningen."
@@ -3175,8 +3134,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:116
-msgid ""
-"On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
+msgid "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of 
Asheviere."
 msgstr "På vej mod Knalga blev vores helte mødt af Ashevieres soldater"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:121
@@ -3184,8 +3142,7 @@
 msgstr "Dronningen har beordret mig til at stoppe dig, din bedrager!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:126
-msgid ""
-"That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
+msgid "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her 
successor!"
 msgstr ""
 "Det er prinsessen, Li'sar. Dronningen adopterede hende, og det rygtes, at "
 "hun opdrager hende til at være hendes efterkommer!"
@@ -3201,8 +3158,7 @@
 msgstr "Forræderi! Dine løgne vil gå i døden sammen med dig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:142
-msgid ""
-"There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
+msgid "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To 
arms!"
 msgstr ""
 "Det nytter ikke noget at prøve at bringe hende til fornuft. Der er kun en "
 "ting, hun vil forstå. Til angreb!"
@@ -3220,8 +3176,7 @@
 msgstr "Jeg overgiver mig! Du må ikke gøre mig noget, din bedrager."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:207
-msgid ""
-"I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your life."
+msgid "I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your 
life."
 msgstr ""
 "Jeg sagde før, at jeg IKKE var en bedrager, men hvis du overgiver dig, så "
 "vil jeg lade dig leve."
@@ -3311,8 +3266,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:116
-msgid ""
-"These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
+msgid "These intruders are stronger than we expected. Call in the 
reinforcements!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:140
@@ -3381,8 +3335,7 @@
 msgstr "Endelig er det i vores hænder! Lad os nu forlade denne stinkende 
hule."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:317
-msgid ""
-"I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
+msgid "I think that if we travel just a little north, we might be able to get 
out."
 msgstr ""
 "Jeg skulle mene, at hvis vi rejser et lille stykke mod nord, så skulle vi "
 "kunne komme ud."
@@ -3393,8 +3346,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:343
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
-msgstr ""
-"Sandelig ja. Du klarede det, Li'sar. Jeg håber, at du vil bruge det klogt."
+msgstr "Sandelig ja. Du klarede det, Li'sar. Jeg håber, at du vil bruge det 
klogt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:348
 msgid ""
@@ -3580,8 +3532,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:299
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
-msgstr ""
-"Jeg er Lionel. Jeg er den Fortabte General. Jeg vil hævne mig på jer alle!"
+msgstr "Jeg er Lionel. Jeg er den Fortabte General. Jeg vil hævne mig på jer 
alle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:304
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
@@ -3658,8 +3609,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:117
 msgid "My lord! It seems the city has already fallen!"
-msgstr ""
-"Herre! Det ser ud til, at byen allerede er faldet til de overlegne magter!"
+msgstr "Herre! Det ser ud til, at byen allerede er faldet til de overlegne 
magter!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:122
 msgid "This is terrible news! We must retake the city!"
@@ -4049,8 +3999,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:274
-msgid ""
-"That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
+msgid "That's very strange, why would someone make statues of such foul 
creatures?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:279
@@ -4282,3 +4231,4 @@
 "Delfador tog barnet med sig ind i de vestlige skove og opdragede ham under "
 "Elvernes beskyttelse, mens han sørgmodigt så til, at Ashevieres 
forfærdelige "
 "kongedømme begyndte at brede sig over landet..."
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]