wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-editor.po wesnoth-ei.po w...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-editor.po wesnoth-ei.po w...
Date: Thu, 09 Sep 2004 08:22:52 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/08 19:18:28

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-editor.po wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po 
             wesnoth-lib.po wesnoth.po wesnoth-sotbe.po 
             wesnoth-tdh.po wesnoth-trow.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po:1.2 wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po:1.3
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po:1.2 Mon Sep 6 17:49:47 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po   Wed Sep 8 19:18:28 2004
@@ -8,13 +8,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-03 09:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-02 22:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-08 11:16+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
 #: data/themes/editor.cfg:216
 msgid "File"
@@ -66,7 +67,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:553
 msgid "Load failed: "
-msgstr "Kunde inte öppna filen:"
+msgstr "Kunde inte öppna filen: "
 
 #: src/editor/editor.cpp:748
 msgid "You must have a hex selected on the board."
@@ -110,7 +111,7 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:91
 msgid "Generate New Map"
-msgstr "Skapa ny karta"
+msgstr "Generera ny karta"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:92
 msgid "Generate Random Map"
@@ -158,7 +159,7 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:383 src/editor/editor_dialogs.cpp:441
 msgid "Resize Map"
-msgstr "Ändra storlek på karta"
+msgstr "Ändra kartans storlek"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:403
 msgid "Ok"
@@ -183,4 +184,3 @@
 #: src/editor/editor_palettes.cpp:315
 msgid "BG"
 msgstr "BG"
-
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.3 wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.4
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.3   Mon Sep 6 17:49:47 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po Wed Sep 8 19:18:28 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-08 19:52+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -13,12 +13,13 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
 msgstr "Runt Weldyn"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:24
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:25
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -38,7 +39,7 @@
 "#Owaec dör\n"
 "#Sudoc dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:121
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:122
 msgid ""
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
@@ -46,33 +47,34 @@
 "Till slut har vi nått fram till Weldyn, med det verkar som om de vandöda 
har "
 "omringat staden. Vi måste bryta igenom och ta oss fram till kungen!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:135
-msgid "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do 
next."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:136
+msgid ""
+"We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
 msgstr ""
 "Vi har nått Weldyn. Nu måste vi hålla rådslag och besluta oss för vad vi 
"
 "skall göra härnäst."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:140
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:141
 msgid "Come, into the castle."
 msgstr "Kom, in i borgen."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:145
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:146
 msgid ""
 "Wait. First, what was that prophecy the lich talked about? I think you know "
 "of what he spoke."
 msgstr ""
-"Vänta lite. Vad var det för profetia som häxmästaren "
-"talade om? Jag tror du känner till den."
+"Vänta lite. Vad var det för profetia som häxmästaren talade om? Jag tror 
du "
+"känner till den."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:160
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:161
 msgid "Weldyn has been captured, and Wesnoth is no more..."
 msgstr "Weldyn har fallit i fiendens händer, och Wesnoth är inte mer..."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:4
 msgid "Captured"
 msgstr "Tillfångatagen"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:20
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:21
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -90,71 +92,71 @@
 "#Dacyn dör\n"
 "#Owaec dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:38
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:39
 msgid "The Cells"
 msgstr "Cellerna"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:42
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:43
 msgid "Guard Room"
 msgstr "Vaktrum"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:46
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:47
 msgid "Prison"
 msgstr "Fängelse"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:50
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:51
 msgid "Torture Chamber"
 msgstr "Tortyrkammare"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:54
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:55
 msgid "Storage Room"
 msgstr "Förråd"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:58
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:59
 msgid "The City"
 msgstr "Staden"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:62
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:63
 msgid "Exit"
 msgstr "Avsluta"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:400
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:401
 msgid "Why have you entered my lands?!?"
 msgstr "Vad gör ni på mina marker?!?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:405
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:406
 msgid "We were traveling-"
 msgstr "Vi är på resa-"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:410
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:411
 msgid "Silence! Did I ask you?"
-msgstr "Tystnad! Frågade jag dig?"
+msgstr "Tyst! Frågade jag dig?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:415
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:416
 msgid "Um... yes."
 msgstr "Ähem...ja."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:420
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:421
 msgid "Shut up! Thats it! I'm putting you in the high-security cave!"
 msgstr "Håll klaffen! Nu är det nog! Jag placerar dig i 
högsäkerhetsgrottan!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:437
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:438
 msgid "Ugh..."
 msgstr "Ugh..."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:442
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:443
 msgid "Huh? Where am I? I'm tied to the ground!"
 msgstr "Va? Var är jag? Jag är ju bunden vid marken!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:447
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:448
 msgid ""
 "I must be in some sort of prison... hmm the guard didn't tie me very well. I "
 "can escape from these knots."
 msgstr ""
-"Jag måste vara i någon sorts fängelse... hmm vakten band mig inte 
särskilt "
+"Jag måste vara i någon sorts fängelse... Hmm, vakten band mig inte 
särskilt "
 "noggrant. Jag kan ta mig ur de här repen."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:453
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:454
 msgid ""
 "That's better! I wonder how many other prisoners have been captured that I "
 "will have to rescue."
@@ -162,7 +164,7 @@
 "Det var bättre! Jag undrar hur många andra fångar som finns här, och som 
jag "
 "måste befria."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:458
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:459
 msgid ""
 "Since they are probably tied down like I was, I will have to get into their "
 "cells in order to see them."
@@ -170,33 +172,32 @@
 "De är nog fastbundna på samma sätt som jag var, så jag måste gå in i 
cellen "
 "för att få syn på dem."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:472
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:473
 msgid "The high security prisoners are escaping!"
 msgstr "Högsäkerhetsfångarna flyr!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:477
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:478
 msgid "Kill them."
 msgstr "Döda dem."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:503
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:504
 msgid "The guards are distracted! Now is the time to escape!"
 msgstr "Vakterna är distraherade! Nu är den bästa tiden att fly!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:508
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:509
 msgid "What the...? Who said that?"
 msgstr "Vad i...? Vem sa det?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:532
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:533
 msgid "So you are in this cell! Come on, we have to escape!"
 msgstr "Så du är i den här cellen! Kom, vi måste fly!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:537
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:538
 msgid "Very well. I think the rest of the cells are further down this path."
 msgstr ""
-"Bra så. Jag tror att de andra cellerna ligger längre bort längs den här "
-"vägen."
+"Bra. Jag tror att de andra cellerna ligger längre bort längs den här 
vägen."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:548
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:549
 msgid ""
 "So, they must have captured $R2.user_description in addition to Dacyn, Owaec "
 "and me. Well, $R2.type, follow me. We have to get out of this dungeon."
@@ -205,33 +206,33 @@
 "Owaec och jag själv. Nå, $R2.type, följ med mig. Vi måste ta oss ut ur de 
"
 "här fängelsehålorna."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:559
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:560
 msgid ""
 " It is nice to have a $R1.type among us! My guess is $R1.user_description "
 "will be able to shoot these devils without them doing anything about it, "
 "since most orcs are melee."
 msgstr ""
 " SÃ¥ bra att ha en $R1.type med oss! Jag tror att $R1.user_description kan "
-"skjuta ner dessa djävlar utan att de kan göra något åt det; de flesta 
orcher "
+"skjuta ner dessa djävlar utan att de kan göra något åt det, de flesta 
orcher "
 "kan ju bara slåss i närstrid."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:570
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:571
 msgid "Dacyn! Good, now we can try to escape. Do you know any way to get out?"
 msgstr "Dacyn! Bra, nu kan vi försöka fly. Känner du till någon väg ut?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:575
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:576
 msgid ""
 "No, but I think I can be of some help. I think I have found out where the "
 "key to the door is!"
 msgstr ""
-"Nej, men jag tror jag kan göra någon nytta. Jag tror jag vet var nyckeln "
-"till dörren finns!"
+"Nej, men jag tror jag kan göra lite nytta. Jag tror jag vet var nyckeln till 
"
+"dörren finns!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:580
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:581
 msgid "Really? Where?"
 msgstr "Verkligen? Var då?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:585
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:586
 msgid ""
 "The wall of the northern part of my cell, and right outside of it, is "
 "thinner than everywhere else. I think there is a hidden door there. Come, "
@@ -241,68 +242,71 @@
 "någon annanstans. Jag tror det finns en dold dörr där. Kom, låt oss "
 "undersöka saken!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:645
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:646
 msgid ""
 "Here is the thin spot. Actually- wait a second- its not a thin spot at all! "
 "Its really a door!"
 msgstr ""
-"Här är den tunnare delen. Men, vänta, det är inte någon tunnare del av "
+"Här är den tunnare delen. Men, vänta, det är inte bara en tunnare del av "
 "väggen, det är verkligen en dörr!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:655
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:656
 msgid "Huh! A guard. Lets see how quickly we can kill it."
-msgstr "Huh! En vakt. Låt oss se hur fort vi kan döda den."
+msgstr "En vakt! Låt oss se hur fort vi kan döda den."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:676
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:677
 msgid "I have found the key! Lets get out of here!"
 msgstr "Jag har hittat nyckeln. Nu sticker vi!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:702
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:703
 msgid "This is the right key! Lets open the door, quick!"
 msgstr "Det är den rätta nyckeln. Fort, öppna dörren!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:737
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:738
 msgid "Help us! The guards are planning to execute us tomorrow!"
 msgstr "Snälla, hjälp oss! Vakterna tänker avrätta oss i morgon!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:742
-msgid "Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that 
long."
-msgstr "Hah! I morgon? Du tar verkligen fel om du tror att du ska få leva så 
länge."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:743
+msgid ""
+"Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that long."
+msgstr ""
+"Ha! I morgon? Du misstar dig verkligen om du tror att du ska få leva så "
+"länge."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:747
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:748
 msgid ""
 "Right, boss, especially since they're invading, and we need to kill them now "
 "before they escape!"
 msgstr ""
-"Just så, chefen, i synnerhet då de invaderar oss, och vi behöver döda dem 
"
-"nu, innan de flyr!"
+"Just så, chefen, i synnerhet eftersom de invaderar oss, och vi behöver 
döda "
+"dem nu innan de flyr!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:762
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:763
 msgid "Argh! Oh well, at least my vast hordes will defeat you!"
 msgstr "Argh! Nåja, mina oräkneliga horder kommer åtminstone att besegra 
er!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:809
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:163
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:392
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:234
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:810
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:164
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:393
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:235
 msgid "Holy Water"
 msgstr "Vigvatten"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:812
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:166
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:395
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:237
-msgid "This water will make all of your weapons holy for your whole life!"
-msgstr "Detta vatten gör alla dina vapen heliga så länge du lever!"
-
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:813
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:167
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:396
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:238
+msgid "This water will make all of your weapons holy for your whole life!"
+msgstr "Detta vatten gör alla dina vapen heliga så länge du lever!"
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:814
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:168
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:397
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
 msgid "I am not suited to using this item! Let another take it."
 msgstr "Jag är inte lämpad att använda detta! Låt någon annan ta den."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:847
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:848
 msgid ""
 "Good! We have escaped these accursed caves! Lets get out of these mountains "
 "as quickly as possible!"
@@ -310,15 +314,15 @@
 "Bra! Vi har kommit ut ur de fördömda grottorna! Nu tar vi oss ut ur bergen "
 "så fort som möjligt!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:852
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:853
 msgid "I will come with you and help you on your quest, whatever it is."
 msgstr "Jag kommer med och hjälper er med ert uppdrag, vad det än är."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
 msgstr "Att korsa floden"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:23
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:24
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -336,7 +340,7 @@
 "#Dacyn dör\n"
 "#Owaec dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:92
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:93
 msgid ""
 "We have come to a great river. What should we do? Should we attempt to cross "
 "it?"
@@ -344,41 +348,41 @@
 "Vi har kommit fram till en stor flod. Vad skall vi göra? Skall vi försöka "
 "korsa den?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:97
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:98
 msgid ""
 "We must cross this river. The undead are chasing us, and their hordes are "
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
 "soon. we must be across the river before that happens."
 msgstr ""
-"Vi måste ta oss över floden. De vandöda jagar oss, och deras styrkor är "
-"övermäktiga. De kommer snart att få truppförstärkningar; vi måste vara 
på "
+"Vi måste ta oss över floden. De vandöda jagar oss, och deras styrkor är 
oss "
+"övermäktiga. De kommer snart att få truppförstärkningar. Vi måste vara 
på "
 "andra sidan floden när de anländer."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:102
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:103
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. If we can get there, we may be able to "
 "get some ogres to help us."
 msgstr ""
-"På andra sidan floden är Nordanländerna. Om vi kan ta oss dit, så kan vi "
+"På andra sidan floden är Nordländerna. Om vi kan ta oss dit, så kan vi "
 "kanske få hjälp av några jättar."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:107
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:108
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
-msgstr "Grug säga vi hjälpa er inte! Vi avsluta måste slåss orch med!"
+msgstr "Grug säga vi inte hjälpa er! Vi måste avsluta slåss med orch!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:112
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:113
 msgid "And in Wesnothish that means?..."
 msgstr "Och vad betyder det på wesnothiska?..."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:117
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:118
 msgid "Orc foolish! Die you now!"
-msgstr "Orch dum! Dö du nu!"
+msgstr "Orch dum! Du dö nu!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:122
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs."
 msgstr "Jag tror att jättarna försöker döda orcherna."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:127
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:128
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may help us. But I think "
 "we should cross the river before trying to convince these ogres to help."
@@ -387,11 +391,13 @@
 "Men jag tror det är klokt att korsa floden innan vi försöker övertala de 
här "
 "jättarna att hjälpa oss."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:177
-msgid "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river 
immediately!"
-msgstr "De vandödas truppförstärkningar är här! Vi måste över floden 
omedelbart!"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:178
+msgid ""
+"The undead reinforcements have arrived! We must cross the river immediately!"
+msgstr ""
+"De vandödas truppförstärkningar är här! Vi måste över floden 
omedelbart!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:215
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:216
 msgid ""
 "Good! We have crossed. Now let's see if we can get the Ogres to join us. "
 "They have been convinced to work for the Crown in the past; maybe it can be "
@@ -399,21 +405,21 @@
 msgstr ""
 "Bra! Vi har tagit oss över floden. Nu får vi se om vi kan få jättarna att 
"
 "ansluta sig till oss. Det har hänt tidigare att de har förmåtts arbeta 
för "
-"Kronan; kanske det låter sig göras igen."
+"Kronan; kanske låter det sig göras igen."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:220
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:221
 msgid "Grug say join you maybe he."
-msgstr "Grug säga ansluta er kanske han."
+msgstr "Grug säga kanske han ansluta er."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:231
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:232
 msgid "Hurry up. We need to get across before these undead slaughter us!"
 msgstr "Skynda er. Vi måste ta oss över innan de vandöda slaktar oss!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:4
 msgid "An Elven Alliance"
 msgstr "En allians med alverna"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:23
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:24
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -431,11 +437,11 @@
 "#Dacyn dör\n"
 "#Volas dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:85
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:86
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
 msgstr "Var hälsade, resenärer! Välkomna till mitt rike."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:90
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:91
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help he fight these undead beasts that "
 "attack us."
@@ -443,62 +449,63 @@
 "Hej. Jag undrar om du kan hjälpa oss att slåss mot dessa vandöda bestar 
som "
 "anfaller oss."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:95
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:96
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "the northern outpost, where the officer stationed there may aid you."
 msgstr ""
-"Självklart. Även om vi inte kommer att lämna våra skogar, så kommer vi "
-"hjälpa er att nå den norra utposten. Officeren som är stationerad där kan 
"
-"nog hjälpa er."
+"Självklart. Även om vi inte kommer att lämna våra skogar, så skall vi 
hjälpa "
+"er att nå den norra utposten. Officeren som är stationerad där kan nog 
bestå "
+"er."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:112
 msgid "Intruders!"
 msgstr "Inkräktare!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:116
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:117
 msgid "What? Those pesky orcs! They are the intruders, not us!"
-msgstr "Vad? De där irriterande orcherna! Det är de som är inkräktare, 
inte vi!"
+msgstr ""
+"Vad? De där irriterande orcherna! Det är de som är inkräktare, inte vi!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:121
-msgid "They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move 
on."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:122
+msgid ""
+"They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move on."
 msgstr ""
-"De är mitt på den Norra Stigen. Vi kommer att vara tvungna att slåss mot 
dem "
-"om vi vill kunna komma fram."
+"De är mitt på den Norra Stigen. Om vi vill komma fram måste vi slåss mot 
dem."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:126
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:127
 msgid "Bring forth the assassins, we may be able to poison them!"
-msgstr "Kalla på lönnmördarna, vi kan kanske förgifta dem!"
+msgstr "Kalla på lönnmördarna, vi kanske kan förgifta dem!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:150
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:151
 msgid ""
 "Your Warlordship, I am the only assassin left! Do you want me to go poison "
 "their leader?"
 msgstr ""
-"Ers höghet, Jag är den enda lönnmördaren som är kvar! Vill du att jag 
skall "
+"Ers höghet, jag är den enda lönnmördaren som är kvar! Vill du att jag 
skall "
 "förgifta deras ledare?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:156
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:157
 msgid "Perfect! Go, into the forest!"
 msgstr "Perfekt! GÃ¥, in i skogen!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:174
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:175
 msgid ""
 "They have sent an assassin into the forest. We will have to be careful, and "
 "make sure he does not come out and attack us unexpectedly."
 msgstr ""
 "De har skickat en lönnmördare in i skogen. Vi måste vara försiktiga, och 
se "
-"till så att han inte överfaller oss oväntat."
+"till så att han inte oväntat överfaller oss."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:191
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:192
 msgid "Hahaha! Nafga will kill the elves!"
 msgstr "Hahaha! Nafga skall döda alverna!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:204
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:205
 msgid "No! This is the first time I have failed a mission, and it is my last!"
 msgstr "Nej! Detta är första gången som jag har misslyckats, och sista 
gången!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:210
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:211
 msgid ""
 "My assassin is dead! the elves must pay, not for his death, but for stopping "
 "him in his mission!"
@@ -506,11 +513,11 @@
 "Min lönnmördare är död! Alverna skall få betala för det, inte för att 
han "
 "dog, men för att de hindrade honom i hans uppdrag!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:4
 msgid "The Escape Tunnel"
 msgstr "Flykttunneln"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:17
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:18
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -524,11 +531,11 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Gweddry dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:93
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:94
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
 msgstr "Var är vi? Jag kan inte se vart vi går."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:98
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:99
 msgid ""
 "I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us. now "
 "hurry, we have to move quickly with those Lichs still behind us."
@@ -536,15 +543,15 @@
 "Jag vet inte. Det finns troll här, som kanske anfaller oss. Sätt fart nu! 
Vi "
 "måste förflytta oss snabbt med dessa häxmästare i hasorna."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:119
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:120
 msgid "This sign says 'Dead End'"
 msgstr "Skylten säger 'Återvändsgränd'"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:132
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:133
 msgid "Who goes there?"
 msgstr "Vem där?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:137
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:138
 msgid ""
 "We are travelers loyal to the king of Wesnoth. Will you help us escape these "
 "trolls?"
@@ -552,25 +559,27 @@
 "Vi är resenärer som är lojala mot Wesnoths kung. Kan ni hjälpa oss att "
 "undfly trollen?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:142
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:143
 msgid ""
 "Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
 "by them deserves some help, I think."
 msgstr ""
-"Ja, vi hjälper er, för vi tycker inte om trollen. Vem som helst som blir "
-"anfallen av dem, förtjänar vår hjälp, tycker jag. "
+"Ja, vi hjälper er, för vi tycker inte om trollen. Vem som än ansätts av 
dem "
+"förtjänar vår hjälp, tycker jag. "
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:204
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:205
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr "Det är en stor skatt i den här skattkistan, jag kan räkna till 200 
guldmynt!"
+msgstr ""
+"Det är en hel förmögenhet i den här skattkistan! Jag kan räkna till 200 "
+"guldmynt!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:278
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:279
 msgid "We have found you, human- Prepare to die!"
-msgstr "Vi har funnit er, människa - Gör er redo att dö!"
+msgstr "Vi har funnit er, människa! Gör er redo att dö!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:283
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:284
 msgid ""
 "So Mal-Ravanal does not follow us himself. That at least is good. But still, "
 "we must get out of this tunnel!"
@@ -578,15 +587,15 @@
 "Så, Mal-Ravanal följer inte själv efter oss. Det var ju för väl. Men vi "
 "måste fortfarande ta oss ur den här tunneln."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:297
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:298
 msgid "We have reached the end of the escape tunnel. I see daylight above us."
 msgstr "Vi har nått slutet av flykttunneln. Jag kan se dagsljus ovanför oss."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:4
 msgid "Evacuation"
 msgstr "Evakuering"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:24
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:25
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -608,15 +617,15 @@
 " #Dacyn dör eller blir kvar norr om floden\n"
 " #Owaec dör eller blir kvar norr om floden"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:109
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:110
 msgid ""
 "All is lost! We have to get out of the Northlands as quickly as possible! "
 "Run for your - what the...?!? Who are you?"
 msgstr ""
-"Allt är förgäves! Vi måste ta oss ur nordanländerna så fort som 
möjligt. "
-"Spring för era -- vad i...?!? Vilka är ni?"
+"Allt är förgäves! Vi måste ta oss ur nordländerna så fort som möjligt. 
"
+"Spring för era - vad i...?!? Vilka är ni?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:114
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:115
 msgid ""
 "I'm a engineer. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
@@ -624,11 +633,11 @@
 "Jag är en ingenjör. Ja' antar att du kommer att behöva mina tjänster. Ja' 
"
 "slår vad om att du vill att ja' skall spränga den dära bron."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:119
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:120
 msgid "Why would we want to do that?!?"
 msgstr "Varför skulle vi vilja göra nåt sånt?!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:124
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:125
 msgid ""
 "Well, i see those arcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
@@ -636,19 +645,19 @@
 "Nå, ja' ser att de där orcherna jagar er, och om ja' spränger bron, så 
kan "
 "de inte komma över. Ni kan komma undan på det sättet."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:129
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:130
 msgid "Gweddry, he's actually right... we have to hire him. How much?"
-msgstr "Gweddry, han har faktiskt rätt...vi måste leja honom. Hur mycket?"
+msgstr "Gweddry, han har faktiskt rätt... Vi måste leja honom. Hur mycket?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:134
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:135
 msgid "Fifty gold pieces."
 msgstr "Femtio guldmynt."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:139
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:140
 msgid "Very well, but you only get it once the bridge is down."
 msgstr "OK, men du får dem inte förrän bron är borta."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:144
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:145
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once i get to that signpost ov'r 'ere. Thats where my "
 "eq'pment is."
@@ -656,65 +665,66 @@
 "Det blir bra. Ja' kan spränga'n så fort ja' nått den dära vägskylten "
 "därborta. Ja' har mina grejer där."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:149
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:150
 msgid ""
 "All right, now everyone across the bridge! Anyone left on this side when the "
 "bridge is exploded will be left to their own devices!"
 msgstr ""
-"OK, allihopa över bron nu! Var och en som blir kvar på den här sidan när "
+"Okej, allihopa över bron nu! Var och en som blir kvar på den här sidan 
när "
 "bron exploderar får klara sig själv!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:174
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:175
 msgid "So, d'ya want me to blow up der bridge yet, Cap'n?"
-msgstr "Nå, vill ni att ja' spränger bron nu då, Kapt'n'!"
+msgstr "Nå, vill ni att ja' spränger bron nu då, Kapten?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:181
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:182
 msgid "I believe you owe me some money first."
-msgstr "Såja, ja' ä' klar. Ni är visst skyldiga mej lite pengar!"
+msgstr "Såja, ja' e klar. Ni är visst skyldiga mej lite pengar!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:186
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:187
 msgid "Yeah, here you go. Now blow this thing up."
 msgstr "Ja, här har du. Spräng den här saken nu."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:201
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:202
 msgid "Alright! Blast'n time!"
-msgstr "OK! Dags att spränga'n!"
+msgstr "Okej! Dags att spränga'n!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:230
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:231
 msgid "BOOM!!!"
 msgstr "BOOM!!!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:246
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:247
 msgid "Oops... I'm north of the bridge! That was bad planning on my part."
-msgstr "Oops... jag är på fel sida bron! Det var dålig planering från min 
sida."
+msgstr ""
+"Oops... Jag är på fel sida bron! Det var dålig planering från min sida."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:265
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:266
 msgid "You idiot! You left me north of the bridge!"
-msgstr "Din idiot! Du lämnade kvar mig norr om floden!"
+msgstr "Din idiot! Du lämnade mig kvar norr om floden!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:281
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:282
 msgid "I'm still north of the bridge, Gweddry! Why'd you blow it up!?!"
-msgstr "Jag är fortfarande norr om floden, Gweddry! Varför sprängde du 
den!?!"
+msgstr "Jag är fortfarande norr om floden, Gweddry! Varför sprängde du 
den?!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:295
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:296
 msgid ""
 "Good, we have escaped from these orcs. Now we have to go south. i think the "
 "undead probably aren't as densely populated this far west, so we won't get "
 "immediately killed, anyway."
 msgstr ""
 "Bra, vi har undkommit orcherna. Nu måste vi gå söderut. Jag tror att de "
-"vandöda är färre så här långt västerut, så vi blir nog inte 
ihjälslagna på "
-"en gång, i alla fall."
+"vandöda är färre så här långt västerut, så vi blir nog åtminstone 
inte "
+"ihjälslagna med en gång."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:319
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:320
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
-msgstr "Nä? OK då, vi väntar väl lite då?"
+msgstr "Nähä? Okej då, vi väntar väl lite då?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:331
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:332
 msgid "We have not thrown down the bridge in time! The orcs will kill us all!"
 msgstr "Vi har inte förstört bron i tid. Orcherna kommer att slakta oss!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:340
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:341
 msgid ""
 "Well, we didn't have to blow up the bridge after all, but we still have to "
 "go south. Hopefully the Undead are not as populated this far west."
@@ -723,15 +733,15 @@
 "söderut. Förhoppningsvis finns det inte lika många vandöda så här 
långt "
 "västerut."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:345
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:346
 msgid "What? Y'got no need a me se'vices? I quit!"
 msgstr "Vad? Behöver ni inte min tjänster? Jag sticker!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:4
 msgid "Lake Vrug"
 msgstr "Vrugsjön"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:25
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -749,20 +759,19 @@
 "#Dacyn dör\n"
 "#Owaec dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:83
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:84
 msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
-msgstr "Stigen tar snart slut. Se här - det är berg framför oss."
+msgstr "Stigen tar snart slut. Se där - vi har berg framför oss."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:88
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:89
 msgid ""
 "None of our troops can go on this harsh terrain. We must turn back! I told "
 "you from the beginning we should have never came north of the river!"
 msgstr ""
-"Våra trupper kan inte fortsätta i så svårtillgänglig terräng. Vi måste 
gå "
-"tillbaka! Jag sa redan från början att vi inte skulle ha tagit oss norr om "
-"floden!"
+"Våra trupper kan inte fortsätta i så oländig terräng. Vi måste gå 
tillbaka! "
+"Jag sa redan från början att vi inte skulle ha tagit oss norr om floden!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:93
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:94
 msgid ""
 "No! If I remember correctly, there is a lake coming up here, with a bridge "
 "across it. We can get through the mountains that way. And remember, if we "
@@ -774,35 +783,35 @@
 msgstr ""
 "Nej! Om jag inte missminner mig så kommer vi snart fram till en sjö, med en 
"
 "bro över. Om vi kommer över bron kan vi ta oss igenom bergen den vägen. 
Och "
-"kom ihåg, om vi hade stannat söder om floden, skulle de vandöda ha dödat 
oss "
-"redan, och våra lik skulle ha återuppväckts för att strida mot kungen. Vi 
"
-"har inte mycket val, vi måste stanna norr om floden där de vandöda inte "
+"kom ihåg, om vi hade stannat söder om floden, skulle de vandöda ha dödat "
+"oss, och våra lik skulle ha återuppväckts för att strida mot kungen. Vi 
har "
+"inte mycket val, vi måste stanna norr om floden där de vandöda inte "
 "upptäcker oss. På så sätt kan vi gå runt dem, och anfalla dem där de 
inte är "
 "så många."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:98
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:99
 msgid ""
 "I think Dacyn is right. If we had stayed behind, we would have been defeated "
 "easily. Onward!"
 msgstr ""
-"Jag tror Dacyn har rätt. Om vi hade stannat kvar, skulle vi blivit besegrade 
"
-"lätt. Framåt!"
+"Jag tror Dacyn har rätt. Om vi hade stannat kvar, så skulle vi varit ett "
+"lätt byte. Framåt!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:121
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:122
 msgid ""
 "Good! We have made it to the end of the road. We can now get out of these "
 "mountains."
 msgstr "Bra! Vi har nått slutet av vägen. Nu kan vi lämna dessa berg."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:135
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:136
 msgid "This doesn't look good..."
 msgstr "Det här ser inte bra ut..."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:4
 msgid "Mal-Ravanals Capital"
 msgstr "Mal-Ravanals huvudstad"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:25
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -818,11 +827,11 @@
 "#Gweddry dör\n"
 "#Dacyn dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:114
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:115
 msgid "We have came all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
 msgstr "Vi har nått ända fram till Mal-Ravanals huvudstad!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:120
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:121
 msgid ""
 "Yes, but look! The undead forces are closing in behind us. We cannot kill "
 "Mal-Ravanal. We must turn back!"
@@ -830,38 +839,40 @@
 "Ja, men se! De vandöda styrkorna närmar sig bakifrån. Vi kan inte döda 
Mal-"
 "Ravanal. Vi måste vända tillbaka!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:126
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:127
 msgid ""
 "True. We must kill one of these necromancers that follows us to retreat. "
 "Still, I think we have done some good here: these enemies are delayed by our "
 "actions."
 msgstr ""
-"Sant. Vi kan endast retirera om vi dödar en av nekromantikerna som 
förföljer "
-"oss. Men jag tror ändå att vi har gjort en skillnad här: fienden har 
sinkats "
-"av våra handlingar."
+"Sant. Vi måste döda en av nekromantikerna som förföljer oss innan vi kan "
+"retirera. Men jag tror ändå att vi har gjort en skillnad här: fienden har "
+"sinkats av våra handlingar."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:132
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:133
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
-msgstr "Har människorna vågat sig så långt in i mitt land. Krossa dem!"
+msgstr ""
+"De där människorna har vågat sig alldeles för långt in i mitt land. 
Krossa "
+"dem!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:149
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:207
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:150
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:208
 msgid "You dare to attack ME?!? Go back to your master!"
 msgstr "Vågar du attackera MIG?!? Återvänd till din mästare!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:226
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:227
 msgid ""
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
 "the Revenants, one of my ally knights is let free!"
 msgstr ""
-"Tack för att du dödade den skelettkrigaren! Varje gång som du dödar en "
-"Skugghämnare, så släpps en av mina allierade riddare fri!"
+"Tack för att du dödade skelettkrigaren! Varje gång som du dödar en "
+"skugghämnare, så släpps en av mina allierade riddare fri!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:231
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:232
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
 msgstr "Varför? Är ni fångar hos de vandöda?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:236
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:237
 msgid ""
 "Yes. My allies and I were questing when we were ambushed by undead. The "
 "guard is playing a sick game- whenever one of their warriors dies, one of us "
@@ -872,15 +883,15 @@
 "dör, släpper de en av oss fria, men varje gång du förlorar en soldat, så 
"
 "dödar de en av oss."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:241
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:242
 msgid ""
 "This sounds like a dangerous game. We will try to free as many of you as "
 "possible before we escape from here."
 msgstr ""
 "De spelar ett farligt spel. Vi skall försöka befria så många som möjligt 
av "
-"er innan vi flyr denna plats."
+"er innan vi flyr från denna plats."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:246
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:247
 msgid ""
 "There are five of us still locked up in the jail. All of us will join you if "
 "you can get us free."
@@ -888,11 +899,11 @@
 "Fem av oss är fortfarande fängslade. Vi kommer alla att ansluta oss till er 
"
 "om ni kan befria oss."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
 msgstr "Den nordliga utposten"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:27
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:28
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -914,11 +925,11 @@
 "#Dacyn dör\n"
 "#Owaec dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:149
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:150
 msgid "Hail, Gweddry!"
 msgstr "Var hälsad, Gweddry!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:154
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:155
 msgid ""
 "Hello. We have been forced from our positions. Do you think you can help us "
 "regain our outpost?"
@@ -926,7 +937,8 @@
 "Hej. Vi har tvingats bort från våra positioner. Tror du att du kan hjälpa "
 "oss att återta vår utpost?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:159
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:160
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I am not sure. There are bandits in this country, and it is they who rule "
 "this land, not the king. My men are afraid of them, and refuse to come out "
@@ -935,10 +947,11 @@
 msgstr ""
 "Jag är tveksam till om det går. Det finns banditer i riket, och det är de "
 "som styr landet, inte kungen. Mina män fruktar dem, och vägrar möta dem i "
-"strid. Som du kan se, så har jag gott om trupper, men de gömmer sig i "
-"kärntornet. Tjuvarna håller till i byarna."
+"strid. Som du kan se har jag gott om trupper, men de gömmer sig i "
+"kärntornet. Tjuvarna håller till i byarna när vi kommer ut tillsammans i "
+"grupp, och sen anfaller de oss när vi delar på oss."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:164
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
 msgid ""
 "Gweddry, I don't think we should try to regain our outpost. We need to go "
 "directly to the king. We will see if we can get across to where you are "
@@ -950,11 +963,11 @@
 "av tjuvar. Dessutom tänker vi försöka driva ut tjuvarna ur byarna. 
Framåt, "
 "mannar!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:209
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:210
 msgid "We have defeated these bandits. Dacyn, where should we go now?"
 msgstr "Vi har besegrat banditerna. Dacyn, vad ska vi göra nu?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:214
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:215
 msgid ""
 "Well, our outpost has been overrun by undead, and we can't go back there "
 "safely. What about yours, Owaec? Have you encountered them?"
@@ -962,7 +975,7 @@
 "Nå, vår utpost har intagits av de vandöda och vi kan inte gå tillbaka 
utan "
 "fara. Hur är det med er, Owaec? Har ni stött på dem?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:219
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:220
 msgid ""
 "No, I haven't seen any undead yet. However, if you say more undead are "
 "coming, I believe you. I don't think me and my men could fight against them, "
@@ -972,7 +985,7 @@
 "vandöda är på väg, så litar jag på det. Jag tror inte att jag och mina 
män "
 "skulle kunna gå i strid mot dem, så vi följer med er."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:224
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:225
 msgid ""
 "Very well. We are going north right now, because there are too many undead "
 "to the east and they have already passed us in the west and south."
@@ -980,11 +993,11 @@
 "Jaha. Vi är på väg norrut nu, eftersom det finns alltför många vandöda 
i "
 "öst, och de har redan passerat oss i väst och i syd."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:247
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:248
 msgid "Hahaha! I have found you, pesky humans! Prepare to die!"
 msgstr "Hahaha! Jag har funnit er, människokryp! Gör er redo att dö!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:252
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:253
 msgid ""
 "Oh no! The undead have come, and we have not had time to prepare for them! "
 "We will all die now!"
@@ -992,15 +1005,15 @@
 "Åh nej! De vandöda har kommit, och vi har inte haft tid att förbereda oss! 
"
 "Vi kommer alla att dö nu!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:337
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:338
 msgid "{M}"
 msgstr "{M}"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
 msgstr "Jättar i träning"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:26
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:27
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1019,15 +1032,15 @@
 "#Dacyn dör\n"
 "#Owaec dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:83
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:84
 msgid ""
 "Look, we have found a pack of Ogres. Lets see if we can capture some to "
 "train."
 msgstr ""
-"Se, vi har funnit en kull av jättar. Låt oss se om vi kan fånga några och 
"
+"Se, vi har funnit en flock jättar. Låt oss se om vi kan fånga några och "
 "träna upp dem."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:88
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:89
 msgid ""
 "Alright, we have to keep at least two of these Ogres on the grass until our "
 "troops get here to capture them."
@@ -1035,7 +1048,7 @@
 "OK, vi måste få åtminstone två av de här jättarna att bli kvar på 
slätten "
 "tills våra trupper kommer hit och kan ta dem till fånga."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:93
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:94
 msgid ""
 "We should try to surround them. Gweddry, you stay where you are. Dacyn, you "
 "go north-east. I'll go north-west."
@@ -1043,19 +1056,19 @@
 "Vi bör försöka omringa dem. Gweddry, stanna kvar där du är. Dacyn, gå 
Ã¥t "
 "nordost. Jag går åt nordväst."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:127
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:128
 msgid "We have let one escape. Lets hope they all don't!"
 msgstr "En av dem har kommit undan. Hoppas att de inte flyr allihop!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:153
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:154
 msgid ""
 "Good! We have managed to capture some Ogres. We can now recruit them into "
 "our army."
 msgstr ""
-"Bra! Vi har lyckats att ta några jättar till fånga. Nu kan vi rekrytera "
-"jättar till vår armé."
+"Bra! Vi har lyckats ta några jättar till fånga. Nu kan vi rekrytera 
jättar "
+"till vår armé."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:163
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:164
 msgid ""
 "We didn't capture enough of the ogres here. We will have to go on without "
 "them."
@@ -1063,11 +1076,11 @@
 "Vi lyckades inte ta tillräckligt många jättar till fånga. Vi får klara 
oss "
 "utan dem."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:4
 msgid "Weldyn Besieged"
 msgstr "Weldyn under belägring"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:25
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1089,7 +1102,7 @@
 "#Sudoc dör\n"
 "#En fientlig trupp tränger in i ditt kärntorn"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:125
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:126
 msgid ""
 "You people are fools! You decided to reject my master's duel... very well, "
 "you will all DIE! And know, my master is here, watching your very demise. "
@@ -1097,33 +1110,34 @@
 "find him and kill him! There are seven of us, and only ONE of us is the real "
 "leader! ha ha ha ha! To be fair about it, we will all tell you our names."
 msgstr ""
-"Ni är dårar! Ni har valt att avvisa min herres duell ... så ni kommer alla 
"
-"att DÖ! Och vet, min herre är här, för att se er död. För han fruktar 
er "
+"Ni är dårar allihop! Ni har valt att avvisa min herres duell... Så ni 
kommer "
+"alla att DÖ! Och vet, min herre är här för att se er dö. För han 
fruktar er "
 "inte alls, och vet att ni aldrig kommer att kunna hitta och döda honom! Det "
-"finns sju av oss, och enbart EN av oss är den riktige ledaren! Ha ha ha ha! "
+"finns sju av oss, och endast EN av oss är den riktige ledaren! Ha ha ha ha! "
 "För att göra det rättvist, så kommer vi att berätta för er vad vi 
heter."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:130
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:131
 msgid "Remember, we have to kill Mal-Ravanal. He's here somewhere..."
-msgstr "Kom ihåg, det är Mal-Ravanal vi måste döda . Han är här 
någonstans..."
+msgstr "Kom ihåg, det är Mal-Ravanal vi måste döda. Han är här 
någonstans..."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:142
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:143
 msgid "How did you know...?"
 msgstr "Hur visste du...?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:161
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:162
 msgid "Kill the king!"
 msgstr "Döda kungen!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:166
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:167
 msgid "They killed Konrad... now, even if save Weldyn, Wesnoth has fallen."
-msgstr "De har dödat Konrad... även om vi räddar Weldyn, så har Wesnoth 
fallit."
+msgstr ""
+"De har dödat Konrad... Även om vi räddar Weldyn, så har Wesnoth fallit."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:4
 msgid "The Drowned Plains"
 msgstr "VÃ¥tmarkerna"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:24
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:25
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1143,11 +1157,12 @@
 "#Owaec dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:63
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:64
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
-msgstr "Vad i hela... Träsk? Sista gången jag var här, var detta bördiga 
slätter!"
+msgstr ""
+"Vad i hela... Träsk? Sista gången jag var här var detta bördiga slätter!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:67
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:68
 msgid ""
 "The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
@@ -1155,59 +1170,62 @@
 "Häxmästaren Mal-Ravanal måste ha översvämmat dalen. De vandöda trivs i "
 "träsk. Träsket är död och förruttnelse, precis som de själva."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:71
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:72
 msgid "I suppose we will have to wade across it... ugh."
-msgstr "Jag antar att vi måste vada över det...usch."
+msgstr "Jag antar att vi måste vada över det... Usch."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:75
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:76
 msgid "Die... die... my master is calling you... Die!"
 msgstr "Dö...dö...min herre ropar på dig... Dö!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:87
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:88
 msgid "What is that?!?"
 msgstr "Vad är det?!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:91
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:92
 msgid ""
 "Ah, the dragon Khrakrahs. When it was alive, it was the most powerful "
 "creature ever, living in the Eastern Mountains. It must have fled when the "
 "Undead came."
-msgstr "Jaha, draken Khrakrahs. Den var den mäktigaste varelsen under sin 
livstid. Den bodde i östbergen. Den måste ha flytt när de vandöda kom. "
+msgstr ""
+"Aha, draken Khrakrahs. Den var den mäktigaste varelsen under sin livstid. "
+"Den bodde i östbergen. Den måste ha flytt när de vandöda kom. "
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:95
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:96
 msgid ""
 "Yes, the dragon fled, but not even the mightiest can escape the all-powerful "
 "clutches of the great lich Mal-Ravanal. You remember the prophecy, Dacyn. "
 "You will meet your doom!"
 msgstr ""
-"Ja, draken flydde, men inte ens de mäktigaste kan undkomma den "
-"allsmäktige häxmästaren Mal-Ravanals klor. Du kommer ihåg profetian, 
Dacyn. Du går mot din undergång!"
+"Ja, draken flydde, men inte ens de mäktigaste kan undkomma den allsmäktige "
+"häxmästaren Mal-Ravanals klor. Du kommer ihåg profetian, Dacyn. Du går 
mot "
+"din undergång!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:102
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:103
 msgid "Prophecy?"
 msgstr "Profetia?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:137
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:138
 msgid "Undead are rising out of the ground! We must destroy them, quickly!"
 msgstr "De vandöda kommer upp ur marken! Vi måste förgöra dem, och det 
snabbt!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:143
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:144
 msgid "My lord, undead are rising out of the cracks in the ground!"
 msgstr "Herre, de vandöda kommer fram ur sprickor i marken!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:147
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:148
 msgid "This might be more difficult than I thought."
 msgstr "Detta kan bli svårare än jag trodde."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:190
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:191
 msgid "Now lets get out of this bog!"
-msgstr "Låt oss nu lämna detta gungfly!"
+msgstr "Låt oss nu komma bort från detta gungfly!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
 msgstr "Duellen"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:21
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:22
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1221,37 +1239,38 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Gweddry dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:78
-msgid "These are the rules. Each team may recruit up to six of its best 
minions."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:79
+msgid ""
+"These are the rules. Each team may recruit up to six of its best minions."
 msgstr ""
 "Detta är reglerna. Varje sida får rekrytera upp till sex av sina bästa "
 "undersåtar."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:83
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:84
 msgid ""
 "After this, the keeps will be taken away from the sides, and the battle will "
 "commence!"
 msgstr "Därefter avlägsnas kärntornen och striden börjar!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:88
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:89
 msgid "The first leader to fall loses the duel."
 msgstr "Den förste ledaren som faller förlorar duellen."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:93
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:94
 msgid ""
 "Other than these, there are no rules. The battle will not stop until one of "
 "the leaders is dead. Let the battle begin!!!"
 msgstr ""
-"Det finns inga andra regler än dessa. Striden slutar inte förrän en "
-"av ledarna ligger död. Låt striden börja!!!"
+"Utöver dessa finns inga regler. Striden slutar inte förrän en av ledarna "
+"ligger död. Låt striden börja!!!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:153
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:176
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:154
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:177
 msgid "Foul! He's not allowed to do that!"
 msgstr "Fusk! Han får inte göra så!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:158
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:181
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:159
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:182
 msgid ""
 "Actually he is. The rules say he can only bring six of his minions,they "
 "didn't say he couldn't summon more after the duel started. However, Gweddry "
@@ -1259,34 +1278,35 @@
 "not summoning."
 msgstr ""
 "Det får han faktiskt. Reglerna säger att han enbart får ta med sig sex "
-"undersåtar, de säger inte att inte skulle kunna åkalla fler efter duellen "
-"börjat. Men Gweddry får fortfarande inte hämta fler trupper, eftersom det "
-"skulle vara att ta med sig, inte att åkalla trupper."
+"undersåtar, de säger inte att han inte skulle kunna frammana fler efter att 
"
+"duellen börjat. Men Gweddry får fortfarande inte hämta fler trupper, "
+"eftersom det skulle vara att ta med sig, inte att frammana trupper."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:163
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:186
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:164
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:187
 msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
 msgstr "Det kan inte vara rätt. Nåväl. Fortsätt duellen!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:198
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:199
 msgid "I can't believe I lost the duel..."
 msgstr "Det är inte sant! Jag förlorade duellen..."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:203
-msgid "What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr 
poweerrrrrr......."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:204
+msgid ""
+"What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr poweerrrrrr......."
 msgstr ""
 "Vad? Förlorade han? Nu kommer vi att börja förlooora allll vårrr "
 "kraftttttt......."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:215
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:216
 msgid "And more!"
 msgstr "Och mera därtill!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:4
 msgid "The Outpost"
 msgstr "Utposten"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:24
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:25
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1300,23 +1320,23 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Gweddry dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:116
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:117
 msgid ""
 "Come, brothers, let us destroy these humans that stop us from entering "
 "Wesnoth!"
 msgstr ""
-"Kom, bröder, låt oss förstöra dessa människor som försöker hindra oss 
från "
+"Kom, bröder, låt oss förgöra dessa människor som försöker hindra oss 
från "
 "att gå in i Wesnoth!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:121
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:122
 msgid "Since we have no will of our own, we must agree with you."
 msgstr "Då vi inte har någon egen vilja, så måste vi hålla med dig."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:126
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:127
 msgid "No! We must hold this outpost!"
 msgstr "Nej! Vi måste hålla utposten!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:131
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:132
 msgid ""
 "I always give my victims the honor of knowing the magnificent leader of the "
 "enormous hordes that are about to kill them. I am the evil spirit of Ravanal "
@@ -1324,28 +1344,31 @@
 "necromancers! Ha ha ha ha!"
 msgstr ""
 "Jag visar alltid mina offer den äran att låta dem få veta vilken den "
-"förträfflige ledaren för de enorma horder som kommer att döda dem är. 
Jag är "
+"förträfflige ledaren är för de enorma horder som kommer att döda dem. 
Jag är "
 "Ravanals onda ande, som bebor denna häxmästares kropp, och jag leder ett "
 "ondskans brödraskap av nekromantiker! Ha ha ha ha!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:136
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:137
 msgid ""
 "What? Mal-Ravanal? I see... Gweddry, this Lich is too powerful for us to "
 "resist. We must try to escape. I think there is a tunnel somewhere in the "
 "castle cellar."
 msgstr ""
-"Vad? Mal-Ravanal? Jag förstår... Gweddry, häxmästaren är alltför "
-"mäktig, vi kan inte stå emot honom. Vi måste försöka fly. Jag tror det 
finns en tunnel någonstans i borgens källare."
+"Vad? Mal-Ravanal? Jag förstår... Gweddry, häxmästaren är alltför 
mäktig, vi "
+"kan inte stå emot honom. Vi måste försöka fly. Jag tror att det finns en "
+"tunnel någonstans i borgens källare."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:157
-msgid "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the 
castle!"
-msgstr "Aha! Vi kan fly härifrån nu! Jag har funnit en fallucka bredvid 
borgen!"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:158
+msgid ""
+"Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
+msgstr ""
+"Aha! Nu kan vi kan fly härifrån! Jag har funnit en fallucka bredvid borgen!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:176
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:177
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
 msgstr "Följ mig mannar! Genom falluckan!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:191
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:192
 msgid ""
 "Hurry! Before long enemy reinforcements will arrive, and we will all die! "
 "Come to the trapdoor!"
@@ -1353,230 +1376,260 @@
 "Skynda er! Snart kommer fiendens truppförstärkningar, och vi kommer alla 
att "
 "dö! Kom till falluckan!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:4
 msgid "The Council"
 msgstr "RÃ¥det"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:21
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:22
 msgid ""
 "(sigh) Yes, the prophecy. I know of what the lich spoke. It all started in "
 "the reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
-"(suck) Ja, profetian. Jag vet vad häxmästaren talar om. Alltihop "
-"började under Haldric VII:s regeringstid..."
+"(suck) Ja, profetian. Jag vet vad häxmästaren talar om. Alltihop började "
+"under Haldric VII:s regeringstid..."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:26
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
 msgid ""
 "The greatest seer in the land, x1x, foresaw that some day, some day soon, a "
 "great evil would spread over the land. The king, naturally, was worried."
 msgstr ""
-"Landets främste siare, x1x, förutspådde att en dag, en nära "
-"förestående dag, skulle en stor ondska spridas över landet. Kungen blev, 
förståeligt nog, orolig."
+"Landets främste siare, x1x, förutspådde att en dag, en nära förestående 
dag, "
+"skulle en stor ondska spridas över landet. Kungen blev, förståeligt nog, "
+"orolig."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:31
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
 msgid ""
 "The seer told him that the only way to stop the evil was to appoint a mage, "
 "versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's advisor."
 msgstr ""
-"Siaren sade att det enda sättet att stoppa denna ondska, var "
-"att utse en magiker som väl kände till hur man slogs mot mörkrets andar 
som rådgivare åt kungen."
+"Siaren sade att det enda sättet att stoppa denna ondska, var att utse en "
+"magiker som rådgivare åt kungen, en magiker som väl kände till hur man 
slogs "
+"mot mörkrets andar."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:36
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
 msgid ""
 "In all the land, there were two mages of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named x2x, and myself."
-msgstr "I landet fanns det två ljusmagiker som utmärkte sig från de andra. 
En magiker från östern som hette x2x, och jag själv."
+msgstr ""
+"I landet fanns det två av Ljusets magiker som utmärkte sig från de andra. 
En "
+"magiker från östern som hette x2x, och jag själv."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:41
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:42
 msgid ""
 "The King, wishing to choose a good advisor, sent us both before x1x. Then he "
 "conversed with the seer privately. None know what was said, but when he came "
 "out he announced that the seer was dead, and he had chosen me as his new "
 "advisor."
-msgstr "Kungen, som önskade välja en god rådgivare, skickade oss båda till 
x1x. Därefter rådgjorde han enskilt med siaren. Ingen vet vad som blev sagt 
dem emellan, men när audiensen var över, så var spåmannen död, och kungen 
hade utsett mig till sin nye rådgivare."
+msgstr ""
+"Kungen, som önskade välja en god rådgivare, skickade oss båda till x1x. "
+"Därefter rådgjorde han enskilt med siaren. Ingen vet vad som blev sagt dem "
+"emellan, men när audiensen var över, så var spåmannen död, och kungen 
hade "
+"utsett mig till sin nye rådgivare."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:46
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:47
 msgid ""
 "x2x took this quietly enough, we all thought, but now I think that this was "
 "when he began his fall. He went deep into conversation with the spirits of "
 "darkness, hoping to discover their weaknesses, but it was they who found his."
-msgstr "x2x tog detta med fattning, i alla fall var det vad vi trodde, men nu 
tror jag att detta var början till hans fall. Han ägnade sig helhjärtat åt 
samtal med mörkrets andar i förhoppningen att utröna deras svagheter; men 
det var andarna som fann hans svagheter."
+msgstr ""
+"x2x tog detta med fattning, i alla fall var det vad vi trodde, men nu tror "
+"jag att detta var början till hans fall. Han ägnade sig helhjärtat åt 
samtal "
+"med mörkrets andar i förhoppningen att utröna deras svagheter; men det var 
"
+"andarna som fann hans svagheter."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:51
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:52
 msgid ""
 "In time, as all of the mages of death eventually do, he took his own life "
 "and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
-"Med tiden gjorde han som alla dödsmagiker till sist gör, han tog "
-"sitt eget liv och förvandlade sig till en häxmästare, en av de allra "
-"mäktigaste som någonsin skådats."
+"Med tiden gjorde han som alla dödsmagiker till sist gör, han tog sitt eget "
+"liv och förvandlade sig till en häxmästare, en av de allra mäktigaste som 
"
+"någonsin skådats."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:56
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:57
 msgid ""
 "One day, he disguised himself and came to the castle, where I was living. He "
 "demanded to see me, and the guards let him in, for then he was still a "
 "respected member of the court. When I came out, he revealed himself and "
 "challenged me to a duel."
 msgstr ""
-"En dag förklädde han sig och kom till den borg där jag bodde. Han "
-"begärde att få träffa mig, och vakterna släppte in honom, eftersom han 
då fortfarande var en respekterade medlem av hovet. När jag kom ut, så 
avslöjade han vem han var och utmanade mig på duell."
+"En dag förklädde han sig och kom till den borg där jag bodde. Han begärde 
"
+"att få träffa mig, och vakterna släppte in honom, eftersom han då "
+"fortfarande var en respekterade medlem av hovet. När jag kom ut, så "
+"avslöjade han vem han var och utmanade mig på duell."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:61
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:62
 msgid ""
 "The guards, surprised by this sudden revelation, advanced to attack him. "
 "However, as he was now skilled in the magical art of teleportation, he "
 "simply vanished. And has not been seen since."
 msgstr ""
-"Vakterna, som blev överraskade av hans plötsliga avslöjande, gick "
-"till anfall mot honom. Men, då han skaffat sig kunskap om 
teleporteringsmagi, så försvann han helt enkelt. Och han har inte synts till 
sen dess."
+"Vakterna, som blev överraskade av hans plötsliga avslöjande, gick till "
+"anfall mot honom. Men då han skaffat sig kunskap om teleporteringsmagi, så "
+"försvann han helt enkelt. Och han har inte synts till sen dess."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:110
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:111
 msgid ""
 "Not been seen, that is, until the day when he attacked Gweddry and me in "
 "that outpost on the Eastern border. This is the lich we are facing, a lich "
 "who has renamed himself Mal-Ravanal, as he revealed on that day."
-msgstr "Det vill säga, inte synts till sedan den dag då han anföll mig och 
Gweddry vid den där utposten vid östra gränsen. Detta är vår motståndare, 
en häxmästare som döpt om sig till Mal-Ravanal, vilket han berättade för 
oss den dagen."
+msgstr ""
+"Det vill säga, inte synts till sedan den dag då han anföll mig och Gweddry 
"
+"vid den där utposten vid östra gränsen. Detta är vår motståndare, en "
+"häxmästare som döpt om sig till Mal-Ravanal, vilket han berättade för 
oss "
+"den dagen."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:114
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:115
 msgid "So what should we do now?"
-msgstr "Vad ska vi göra nu?"
+msgstr "Så vad ska vi göra nu?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:118
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
 msgid ""
 "We must fight, obviously. Surely the might of Wesnoth can triumph over a "
 "mere Lich!"
 msgstr ""
-"Men självklart måste vi slåss. Visst måste Wesnoths makt kunna "
-"besegra en liten häxmästare!"
+"Men självklart måste vi slåss. Visst måste Wesnoths makt kunna besegra en 
"
+"liten häxmästare!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:122
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
 msgid ""
 "I can tell by your words that you have not seen the hordes for yourself. It "
 "is like all of the dead warriors from all the ages have come back to attack "
 "us. There is no end to the columns of marching skeletons, the wailing "
 "ghosts, the infernal bats, led by the foul necromancers who raised them."
 msgstr ""
-"Jag hör att du inte har sett horderna med egna ögon. Det "
-"är som om alla fallna krigare från alla tider har återvänt för att 
anfalla oss. Kolonnerna av marscherande skelett, jämrande gastar, infernaliska 
fladdermöss är ändlösa! De leds av de vidriga nekromantiker som väckte dem 
från de döda."
+"Jag hör att du inte har sett horderna med egna ögon. Det är som om alla "
+"fallna krigare från alla tider har återvänt för att anfalla oss. 
Kolonnerna "
+"av marscherande skelett, jämrande gastar, infernaliska fladdermöss är "
+"ändlösa! De leds av de vidriga nekromantiker som väckte dem från de 
döda."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:126
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
 msgid "But still, it's not like you have a better plan!"
 msgstr "Ja men det verkar ju inte som att du har en bättre plan!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:130
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:131
 msgid "Thats why we're at this council..."
 msgstr "Det är därför som vi har samlats till rådslag..."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:134
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:135
 msgid ""
 "Anyway, we already know we cannot defeat the hordes of the enemy head-on in "
 "battle. So it seems that the only path to victory is to destroy the head of "
 "these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
 msgstr ""
-"Hur som helst så vet vi att vi inte kan besegra fiendens horder "
-"i direkt strid. Så det verkar som om den enda vägen till seger är att 
förgöra nekromantikernas ledare, häxmästaren Mal-Ravanal."
+"Hur som helst så vet vi att vi inte kan besegra fiendens horder i direkt "
+"strid. Så det verkar som om den enda vägen till seger är att förgöra "
+"nekromantikernas ledare, häxmästaren Mal-Ravanal."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:138
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:139
 msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
-msgstr "Men än så länge vet vi inte hur vi skall göra!"
+msgstr "Men än så länge vet vi inte hur vi ska göra!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:142
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:143
 msgid ""
 "Well, we do know that he is very arrogant, and can be easily tricked. That "
 "is how he fell in the first place."
-msgstr "Nåja, vi vet att han är mycket arrogant och lättlurad. Det var så 
han föll första gången."
+msgstr ""
+"Nåja, vi vet att han är mycket arrogant och lättlurad. Det var så han 
föll "
+"första gången."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:146
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:147
 msgid ""
 "So maybe we can trick him into exposing himself to us? Dacyn, does he know "
 "we know who he is?"
-msgstr "Så, vi kanske kan lura honom att visa sig själv för oss? Dacyn, vet 
han att vi vet vem han är?"
+msgstr ""
+"Så, vi kanske kan lura honom att visa sig själv för oss? Dacyn, vet han 
att "
+"vi vet vem han är?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:150
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:151
 msgid ""
 "No, I don't think so. I am the only person alive who would recognize the "
 "name Mal-Ravanal, and if he had known I was there when he attacked, he would "
 "have pursued us much more vigorously."
 msgstr ""
-"Nej, det tror jag inte. Jag är den ende som är kvar i livet som "
-"känner igen namnet Mal-Ravanal, och om han hade vetat att jag "
-"var där när han anföll, så tror jag inte att han hade gett upp jakten så 
lätt."
+"Nej, det tror jag inte. Jag är den ende som är kvar i livet som känner 
igen "
+"namnet Mal-Ravanal, och om han hade vetat att jag var där när han anföll, 
så "
+"tror jag inte att han hade gett upp jakten så lätt."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:162
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:163
 msgid "Sire, the undead armies are attacking!"
-msgstr "Sir, de vandöda arméerna anfaller!"
+msgstr "Herre, de vandöda arméerna anfaller!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:167
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:168
 msgid "Well, that will have to be the end of our council. Let us fight!"
 msgstr "Nåväl, detta får avsluta vårt rådslag. Till strid!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
 msgid "Tribal Warfare"
 msgstr "Stamkrig"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:85
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:86
 msgid ""
 "Hail, Dwarves! Will you help us get by these foul Orcs? We need to get "
 "further along this path."
 msgstr ""
 "Var hälsade, dvärgar! Kan ni hjälpa oss att ta oss förbi dessa vidriga "
-"orcher? Vi behöver ta oss fram på den här stigen"
+"orcher? Vi behöver ta oss fram på den här stigen."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:90
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:91
 msgid "You human! Call us foul, will you?!?!"
 msgstr "Du människa! Kallar du oss vidriga?!?!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:95
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:96
 msgid "Why should we help you? You're not a dwarf!"
 msgstr "Varför skulle vi hjälpa dig? Du är inte någon dvärg!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:100
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:101
 msgid ""
 "Your people helped us in the past, in the tunnels in the South. Why won't "
 "you help us now?"
 msgstr ""
-"Ditt folk har hjälpt oss förr, i Söderns tunnlar. Varför vill ni inte 
hjälpa "
-"oss nu?"
+"Ditt folk har hjälpt oss förr, i tunnlarna i söder. Varför vill ni inte "
+"hjälpa oss nu?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:105
-msgid "Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a 
human!"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:106
+msgid ""
+"Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a human!"
 msgstr ""
 "Omöjligt! Jag tror inte på att någon av mina kamrater kan ha hjälpt en "
 "människa!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:110
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:111
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not in our tribe?"
 msgstr ""
 "Sannerligen. Varför skulle någon av oss hjälpa någon som inte tillhör 
vår "
 "stam?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:115
-msgid "Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our 
own?"
-msgstr "Kan ni åtminstone ge oss fri passage, så att vi kan slåss mot 
orcherna?"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:116
+msgid ""
+"Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our own?"
+msgstr ""
+"Kan ni åtminstone ge oss fri passage, så att vi kan slåss mot orcherna?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:120
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:121
 msgid "I am afraid that is now impossible."
 msgstr "Jag är rädd att det är omöjligt nu."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:125
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:126
 msgid "Orcs, kill'em all! Humans, elves or dwarves, it don't matter!"
 msgstr ""
-"Orcher, döda allihop! Människor, alver eller dvärgar, det spelar inte 
någon "
+"Orcher, döda allihop! Människor, alver eller dvärgar, det spelar inte 
någon "
 "roll!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:130
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:131
 msgid ""
 "These orcs will die. But so will you, human. You have trespassed on Elvish "
 "land."
 msgstr ""
-"Dessa orcher kommer att dö. Men så även du, människa. Du har gjort 
intrång "
-"på alvernas land."
+"Orcherna kommer att dö. Men så även du, människa. Du har gjort intrång 
på "
+"alvernas land."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:135
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:136
 msgid "Oh, Elvish land is it now? Die, you elf-dog! And you too, human!"
-msgstr "Åh, så det är alvernas land nu? Dö, din alvhund! Och du också, 
människa!"
+msgstr ""
+"Åhå, så det är alvernas land nu? Dö, din alvhund! Och du också, 
människa!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:140
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:141
 msgid ""
 "These people won't listen to reason, they are blinded by their own races "
 "supposed superiority!"
@@ -1584,7 +1637,7 @@
 "Det går inte att resonera med dem, de är alla som förblindade av sin egen "
 "ras förmodade överlägsenhet!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:145
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:146
 msgid ""
 "True. As much as I dislike killing anything but orcs and undead, it seems we "
 "will have to kill these elves, and these dwarves, before they kill us."
@@ -1593,7 +1646,7 @@
 "så verkar det som om vi måste döda dessa alver och dessa dvärgar, innan 
de "
 "dödar oss."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:156
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:157
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1611,23 +1664,23 @@
 "#Dacyn dör\n"
 "#Owaec dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:166
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:167
 msgid "Argh! I'm dead! well, dwarves are still the best!"
-msgstr "Argh! Jag är dödsdömd! Nå, dvärgarna är ändå bäst!"
+msgstr "Argh! Jag dör! Nå, dvärgarna är ändå bäst!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:185
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:186
 msgid "I die? Orcs rule all!"
 msgstr "Dör jag? Orcherna framför allt!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:204
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:205
 msgid "It seems these humans are more powerful than I though. Ugh."
 msgstr "Det verkar som om de där människorna är mäktigare än jag trodde. 
Ugh."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:4
 msgid "Two Paths"
 msgstr "Två vägar"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:23
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:24
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1647,21 +1700,21 @@
 "#Owaec dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:92
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:93
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
 msgstr "Se! Vägen delar sig här. Vilket håll skall vi gå?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:97
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:98
 msgid ""
 "I know this area. I was here on an earlier patrol. Just north of here there "
 "is a river that leads to the northlands, where orcs live. To the west there "
 "is a path that stays inside the realm of Wesnoth."
 msgstr ""
 "Jag känner till den här trakten. Jag har patrullerat här tidigare. Norrut, 
"
-"precis i närheten, så finns det en flod som leder till nordanländerna, 
där "
+"precis i närheten, så finns det en flod som leder till nordländerna, där "
 "orcherna bor. Västerut finns det en väg som stannar inom Wesnoths gränser."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:102
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:103
 msgid ""
 "We should probably go north to the orcish lands and try to circle around and "
 "avoid the undead armies. Their hordes are too large for us to defeat, and "
@@ -1671,7 +1724,7 @@
 "arméerna. Deras horder är alltför stora, vi kan inte besegra dem, och vi "
 "kommer garanterat att dö om vi stannar kvar i Wesnoth."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:107
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:108
 msgid ""
 "No, I think we should go straight through and try to get to the king as "
 "quickly as possible. The undead hordes can't be that large, and there are "
@@ -1679,17 +1732,17 @@
 msgstr ""
 "Nej, Jag tycker att vi skall gå rakt på och försöka komma fram till 
kungen "
 "så snabbt som möjligt. De vandöda horderna kan inte vara så stora, och 
det "
-"finns orcher i nordanländerna."
+"finns orcher i nordländerna."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:112
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:113
 msgid ""
 "Either way we will have to fight. Look, the orcs and undead are in a "
 "conflict, and block our path!"
 msgstr ""
-"Hur vi än gör så kommer vi att få slåss. Se en strid mellan orcher och "
+"Hur vi än gör så kommer vi att få slåss. Se! En strid mellan orcher och "
 "vandöda blockerar vår väg!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:117
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:118
 msgid ""
 "Well, orc, we can either continue this fight, or we can crush there pesky "
 "humans and battle later. Your call."
@@ -1697,7 +1750,7 @@
 "Nåväl, orch, vi kan antingen fortsätta slåss, eller så kan vi krossa "
 "människokrypen först, och slåss sedan. Du får bestämma."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:122
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:123
 msgid ""
 "Hm... I know. We will make a pact to destroy these humans, and continue our "
 "fight later. (hopefully you will die, for then I will win our battle by "
@@ -1707,13 +1760,13 @@
 "fortsätter vi vår strid senare. (Förhoppningsvis dör du, så vinner jag 
vår "
 "kamp utan att behöva slåss.)"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:127
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:128
 msgid "Very well, we are allies, for now. (this foolish orc will surely die)."
 msgstr ""
 "Det går jag med på, vi är allierade, för tillfället. (Den dumme orchen 
dör "
-"säkerligen)."
+"säkert.)"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:139
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:140
 msgid ""
 "No! These undead has won our battle, and you will be able to enter my "
 "northern homeland!"
@@ -1721,17 +1774,17 @@
 "Nej! De vandöda har besegrat oss, och du kommer att kunna komma in i mitt "
 "hemland i norr!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:156
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:157
 msgid "I was supposed to stop you from re-entering Wesnoth! I have failed."
 msgstr ""
 "Det var meningen att jag skulle stoppa er från att komma tillbaka in i "
 "Wesnoth! Jag har misslyckats."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
 msgstr "De vandödas gränspatrull"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:22
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:23
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1749,7 +1802,7 @@
 "#Dacyn dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:79
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:80
 msgid ""
 "We have reached the borders of the undead land. Surely you do not mean to go "
 "forward- we will all die if we do! We should turn North and help Owaec, "
@@ -1757,9 +1810,9 @@
 msgstr ""
 "Vi har nått gränsen till de vandödas land. Du kan väl inte mena att vi 
skall "
 "fortsätta framåt - i så fall kommer vi alla att dö. Vi måste gå norrut 
och "
-"hjälpa den Norra utpostens kapten Owaec att hålla de vandöda stången."
+"hjälpa Owaec, den norra utpostens kapten, att hålla de vandöda stången."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:84
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:85
 msgid ""
 "I am not yet sure. Whether we go forward or backward, we will have to fight. "
 "The necromancer Mal-Skraat has chased us."
@@ -1767,7 +1820,7 @@
 "Jag är ännu inte säker. Oavsett om vi går framåt eller tillbaka, så 
måste vi "
 "slåss. Nekromantikern Mal-Skraat kommer efter oss."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:89
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:90
 msgid ""
 "They run from me! Still, it will not help them, the border patrol will "
 "destroy them. I may even be promoted!"
@@ -1775,15 +1828,15 @@
 "De flyr undan mig! Men det spelar inte någon roll, gränspatrullen kommer 
att "
 "förgöra dem. Jag kommer kanske rent av att bli befordrad!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:101
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:102
 msgid "Now I will never get promoted!"
 msgstr "Nu blir jag aldrig befordrad!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:106
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:107
 msgid "Come, let us return to Wesnoth and aid the Northern Outpost."
 msgstr "Kom, nu måste vi återvända till Wesnoth och hjälpa den Norra 
utposten."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:123
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:124
 msgid ""
 "We have defeated this patrol, but we can still turn back! Do we want to go "
 "further into these lands now, or do we want to try to turn back and defeat "
@@ -1793,44 +1846,45 @@
 "längre in i dessa marker nu, eller vill vi vända tillbaka och besegra "
 "nekromantikern?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:128
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:498
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:129
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:499
 msgid "Hmm..."
 msgstr "Hmm..."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:131
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:132
 msgid "We do not want to waste time here fighting Mal-Skraat. Onward!"
 msgstr "Vi vill inte spilla mer tid här med att slåss med Mal-Skraat. 
Framåt!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:136
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:137
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
-msgstr "Jag säger inte om detta är ett vist beslut, men jag kommer att 
följa med er."
+msgstr ""
+"Jag säger inte om detta är ett vist beslut, men jag kommer att följa med 
er."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:141
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:142
 msgid "Noo!!! I can't be promoted if they run away!"
 msgstr "Neej!!! Jag får ingen befordran om de flyr!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:152
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:153
 msgid ""
 "You are right. It is foolish to go onward- we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
 msgstr ""
 "Du har rätt. Det är fåfängt att fortsätta - vi måste besegra Mal-Skraat 
och "
-"sedan återvända till den Norra utposten."
+"sedan återvända till den norra utposten."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:157
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:158
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
 msgstr "Bra! Om jag besegrar dem så kan jag bli en häxmästare!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:174
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:175
 msgid ""
 "We failed to defeat either enemy! Now more lichs will come, and we will be "
 "overwhelmed!"
 msgstr ""
-"Vi har misslyckats i att besegra någon av fienderna! Nu kommer vi att "
-"drunkna i ett hav av häxmästare !"
+"Vi har misslyckats med att besegra någon av fienderna! Nu kommer vi att "
+"drunkna i ett hav av häxmästare!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:184
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:185
 msgid ""
 "We cannot spend any more time defeating Mal-Skraat. Like it or not, we must "
 "go further into these undead lands."
@@ -1838,7 +1892,7 @@
 "Vi hinner inte lägga mer tid på att försöka besegra Mal-Skraat. Vare sig 
vi "
 "vill eller inte så måste vi längre in i dessa vandöda marker."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:189
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:190
 msgid ""
 "Noo!!! He will reach Mal-Ravanal's capital, and I shall be punished for "
 "letting him escape!"
@@ -1846,11 +1900,11 @@
 "Neej!!! Han kommer att nå Mal-Ravanals huvudstad, och jag kommer att bli "
 "bestraffad för att jag lät honom komma undan!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:4
 msgid "Undead Crossing"
 msgstr "De vandödas överfart"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:23
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:24
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1868,15 +1922,15 @@
 "#Dacyn dör\n"
 "#Owaec dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:67
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:68
 msgid ""
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road."
 msgstr ""
-"Mossen verkar ogenomtränglig. Jag tror inte vi kommer längre på den här "
+"Mossen verkar ogenomtränglig. Jag tror inte att vi kommer längre på den 
här "
 "vägen."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:72
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:73
 msgid ""
 "We must cross this river. We cannot try to find a way around this swamp, we "
 "will waste too much time. Already Weldyn might be in ruins!"
@@ -1884,29 +1938,30 @@
 "Vi måste över floden. Vi kan inte försöka hitta en väg runt träsket, 
det "
 "skulle ta för lång tid. Weldyn ligger kanske redan i ruiner!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:77
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:78
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. Ogres live there, as do orcs. We "
 "should proceed with caution. I still think we should go straight to the "
 "King, but that is now impossible."
 msgstr ""
-"På andra sidan floden ligger Nordanländerna. Jättar bor där, men också "
+"På andra sidan floden ligger nordländerna. Det bor jättar där, men också 
"
 "orcher. Vi måste fortsätta med stor vaksamhet. Jag tror fortfarande att vi "
 "skulle ha gått rakt till kungen, men det är omöjligt nu."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:82
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:83
 msgid ""
 "I will leave your bodies to rot in the river, then I will raise you up to "
 "serve in my Master's undead hordes!"
 msgstr ""
 "Jag skall lämna era kroppar att ruttna i floden, sedan skall jag "
-"återuppväcka er som tjänare i min Mästares vandöda horder!"
+"återuppväcka er som tjänare i min mästares vandöda horder!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:99
-msgid "I summon from the depths of the river those beasts which will destroy 
you!"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:100
+msgid ""
+"I summon from the depths of the river those beasts which will destroy you!"
 msgstr "Från flodens djup åkallar jag de bestar som skall förgöra er!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:131
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:132
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this Lich has learned to call "
 "up demons!"
@@ -1914,11 +1969,11 @@
 "Det verkar som om den här häxmästaren, förutom sin förmåga att frammana 
"
 "vandöda, dessutom har lärt sig att frammana demoner!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
 msgid "An Unexpected Appearance"
 msgstr "Ett oväntat besök"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:21
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:22
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1934,19 +1989,19 @@
 "#Gweddry dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:103
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:104
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
-msgstr "Vi har klarat oss undan från de mörka tunnlarna! Men var är vi nu?"
+msgstr "Vi har klarat oss ur de mörka tunnlarna! Men var är vi nu?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:108
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:109
 msgid "This is bad. We are in the middle of enemy territory!"
 msgstr "Det här är inte bra. Vi är mitt i fiendeland!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:113
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:114
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
-msgstr "Hahaha! Vi har omringat er!"
+msgstr "Hahaha! Ni är omringade!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:118
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:119
 msgid ""
 "Why don't we see if the new recruit can handle them. After all, there are "
 "only two!"
@@ -1954,15 +2009,15 @@
 "Varför ser vi inte om den nya rekryten kan klara av dem. Trots allt så är "
 "det bara två av dem!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:123
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
 msgid "No!!! They'll kill me!"
 msgstr "Nej!!! De kommer att döda mig!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:128
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:129
 msgid "So? We don't care- you're only a Dark Adept."
-msgstr "Så? Vi bryr oss inte - du är bara en Svartkonstnär."
+msgstr "Så? Vi bryr oss inte - du är bara en svartkonstnär."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:133
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:134
 msgid ""
 "It seems Mal-Tar is weak, but his brothers are still surrounding us. I "
 "propose we kill him and use his castle as a base for our attack!"
@@ -1971,7 +2026,7 @@
 "Jag föreslår att vi dödar honom och använder hans borg som bas för vårt 
"
 "anfall!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:138
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:139
 msgid ""
 "If we kill Mal-Skraat, we will have opened a way to enter Wesnoth, but if we "
 "kill Mal-Kallat, we will be able to penetrate further into Undead lands. I "
@@ -1981,19 +2036,20 @@
 "men om vi dödar Mal-Kallat, så kan vi tränga djupare in på de vandödas "
 "marker. Jag vet dock inte hur långt vi kommer."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:150
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:151
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
 msgstr "Nej! Du har besegrat mig, och kan återvända till Wesnoth!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:167
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:168
 msgid "You have defeated my brother, but I will follow you and kill you!"
-msgstr "Du har besegrat min bror, men jag kommer att förfölja dig och döda 
dig!"
+msgstr ""
+"Du har besegrat min bror, men jag kommer att förfölja dig och döda dig!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:3
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:4
 msgid "Weldyn under Attack"
-msgstr "Anfall på Weldyn"
+msgstr "Attacken mot Weldyn"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:39
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:40
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2015,15 +2071,15 @@
 "#Sudoc dör\n"
 "#Konrad dör"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:235
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:236
 msgid ""
 "We need to fight soon, my lord. Look, night approaches- they will soon "
 "attack. I hope we can hold them off."
 msgstr ""
-"Vi behöver slåss mot dem. Se, natten kommer- snart anfaller de. Jag hoppas 
"
+"Vi behöver slåss mot dem. Se, natten kommer - snart anfaller de. Jag hoppas 
"
 "vi kan hålla dem stången."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:240
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:241
 msgid ""
 "I will hold my gate. With my quick and skillful warriors I can resist the "
 "undead, at least for a while."
@@ -2031,15 +2087,15 @@
 "Jag kommer att försvara min port. Med mina snabba och skickliga soldater kan 
"
 "jag hålla tillbaka de vandöda, åtminstone ett tag."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:245
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:246
 msgid ""
 "Yes, and my people may be slow, but their blows are the most powerful of "
 "all. I can hold my post."
 msgstr ""
 "Ja, mina män är visserligen långsamma, men deras slag är mäktiga, kanske 
"
-"mäktigare än någon annans. Jag kan försvara min port."
+"mäktigare än någon annans. Jag kan hålla stånd."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:250
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:251
 msgid ""
 "Archers are the most powerful fighters of all, as they shall prove in the "
 "upcoming battle."
@@ -2047,7 +2103,7 @@
 "Bågskyttar är de mäktigaste krigarna av alla, som de kommer att visa i det 
"
 "förestående slaget."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:255
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:256
 msgid ""
 "Peace, my sons! We are fighting the enemy, there is no need for rivalry "
 "within our camp."
@@ -2055,7 +2111,7 @@
 "Fred, mina söner! Vi skall slåss mot fienden, vi behöver inte någon "
 "rivalitet inom lägret."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:260
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:261
 msgid ""
 "In any case, the undead are attacking now. Let us hope we can last out the "
 "night."
@@ -2063,77 +2119,79 @@
 "I vilket fall som helst, så anfaller de vandöda nu. Låt oss hoppas vi "
 "överlever natten."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:272
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:273
 msgid "No! These undead have defeated me!"
 msgstr "Nej! De vandöda har besegrat mig!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:277
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:278
 msgid "And now we will revive you to serve us, as an undead Knight!"
-msgstr "Och nu kommer vi att återuppväcka dig till vår tjänst, som en 
vandöd riddare!"
+msgstr ""
+"Och nu kommer vi att återuppväcka dig till vår tjänst, som en vandöd 
riddare!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:290
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:291
 msgid "Time to defeat these pesky humans, in my new body."
 msgstr "Dags att besegra de irriterande människorna, i min nya kropp."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:301
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:302
 msgid ""
 "No! I have been defeated! I only hope the undead do not raise me to fight "
 "against you!"
 msgstr ""
 "Nej! Jag är besegrad! Mitt enda hopp är att de vandöda inte kan 
återuppväcka "
-"mig för att slåss emot er!"
+"mig för att slåss mot er!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:306
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:307
 msgid "Oh, don't worry, we will. Mwahahahahaha!!!"
 msgstr "Åh, oroa dig inte, det kommer vi att göra. Mwahahahahaha!!!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:319
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:320
 msgid "Well, my one-time father, let us see who will last out the night!"
 msgstr "Nå, du som en gång var min fader, låt oss se vem som överlever 
natten!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:328
-msgid "Its difficult to defeat these undead. It will be much easier to join 
them."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:329
+msgid ""
+"Its difficult to defeat these undead. It will be much easier to join them."
 msgstr ""
 "Det är svårt att besegra dessa vandöda. Det är mycket lättare att 
ansluta "
 "sig till dem."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:333
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:334
 msgid "Huh?"
-msgstr "Va'?"
+msgstr "Va?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:338
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:339
 msgid "You idiot, I'm defecting!"
-msgstr "Din idiot, jag deserterar!"
+msgstr "Jag deserterar, din idiot!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:343
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:344
 msgid "You traitor!"
 msgstr "Förrädare!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:348
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:349
 msgid "Yes! Now my victory is assured!"
 msgstr "Ja! Nu vinner jag garanterat!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:372
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:373
 msgid "Come, my warriors, let us defeat this foolish King!"
 msgstr "Kom, mina soldater, låt oss besegra denna dåraktige kung!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:384
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:385
 msgid "I have died, and with me the city shall fall."
 msgstr "Jag dör, och staden faller med mig."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:389
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:390
 msgid "Now I shall be the king of the undead Wesnoth!"
 msgstr "Nu blir jag kung över det vandöda Wesnoth!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:401
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:402
 msgid "Look, the sun has risen. The undead are retreating."
 msgstr "Se, solen har stigit upp. De vandöda drar sig tillbaka."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:413
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:414
 msgid "I come bearing a message from my leader:"
 msgstr "Jag kommer med ett meddelande från min ledare:"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:418
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:419
 msgid ""
 "He says: Well, you have defeated some of my captains. Good job. But that was "
 "only a small fraction of my horde."
@@ -2141,11 +2199,11 @@
 "Han säger: Så, du har besegrat några av mina kaptener. Det var duktigt "
 "gjort, men de utgjorde blott en bråkdel av min hord."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:423
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:424
 msgid "What is your point?"
 msgstr "Vad menar du?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:428
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:429
 msgid ""
 "He says: Well, it would be very easy for me to defeat you. But I don't think "
 "it would do justice to my power."
@@ -2153,27 +2211,27 @@
 "Han säger: Jo, det skulle vara mycket lätt för mig att besegra er. Men jag 
"
 "tror inte det skulle göra rättvisa åt min makt."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:433
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:434
 msgid ""
 "We don't care about honoring your power. Attack us with all your might, we "
 "don't care!"
 msgstr "Vi bryr oss inte om att hedra din makt. Visa oss vad du kan!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:438
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:439
 msgid ""
 "My lord has anticipated your whim. He says: Shut up, fool! I meant my own "
 "power, not the power of my legions. And that brings me to my second point. "
 "You, Gweddry, as a commander, are a coward."
 msgstr ""
-"Min herre förutsåg din nyck. Han säger: Håll tyst, dåre! Jag menar min 
egen "
-"makt, inte mina legioners makt. Och så till den andra delen av meddelandet. "
-"Du, Gweddry, är en feg kommandör."
+"Min herre har förutsett ditt infall. Han säger: Håll tyst, dåre! Jag 
menar "
+"min egen makt, inte mina legioners makt. Och nu till mitt andra ärende. Du, "
+"Gweddry, är en feg kommandör."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:443
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:444
 msgid "What, me, a coward!?! Why!?!"
 msgstr "Vadå, jag feg?! Va?!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:448
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:449
 msgid ""
 "Yes, you, a coward. He says: You claim to have defeated my lord's captains, "
 "but it was really your hordes, not you."
@@ -2181,13 +2239,13 @@
 "Ja, du, en fegis. Du hävdar att du har besegrat min herres kaptener, men det 
"
 "var i själva verket dina horder, inte du själv."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:453
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:454
 msgid "Hordes is a name used for undead. We prefer to call ourselves an army."
 msgstr ""
 "Horder kallar vi bara de vandöda. Vi föredrar att kalla oss själva för en 
"
 "armé."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:458
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:459
 msgid ""
 "Silence, fool! The point is that Gweddry could not have defeated my lord's "
 "minions without the help of his slaves!"
@@ -2195,11 +2253,11 @@
 "Tyst, dåre! Poängen är att Gweddry inte skulle ha kunnat besegra min 
herres "
 "undersåtar utan hjälp från sina slavar!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:463
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:464
 msgid "I'm not a slave! And YOU'RE the fool!"
 msgstr "Jag är inte en slav! Och dåren, det är DU!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:468
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:469
 msgid ""
 "SHUT UP! He says: I doubt Gweddry could even last two seconds in actual "
 "combat. And I'll prove it. I challenge you, Gweddry, to a duel."
@@ -2207,11 +2265,11 @@
 "TYST! Jag betvivlar att Gweddry skulle överleva ens två sekunder i en 
riktig "
 "strid. Och jag tänker bevisa det. Jag utmanar dig, Gweddry, på en duell."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:473
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:474
 msgid "I'm not going to fight you in one-on-one combat!"
 msgstr "Jag tänker inte slåss man mot man med dig!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:478
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:479
 msgid ""
 "That only proves you are a coward. Anyway, who said anything about one-on-"
 "one combat? He said: a duel, seven-on-seven. Pick your six best slaves and I "
@@ -2221,7 +2279,7 @@
 "en duell, sju mot sju. Välj sex av dina bästa slavar, så väljer jag mina 
sex "
 "bästa undersåtar."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:483
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:484
 msgid ""
 "That is a very interesting notion of a duel. Gweddry, I don't think you "
 "should accept. He will bring more than seven undead to the 'duel'."
@@ -2229,16 +2287,15 @@
 "Det var en intressant definition av en duell. Gweddry, jag avråder dig från 
"
 "att acceptera. Han kommer att ta med sig fler än sju vandöda till duellen."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:488
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:489
 msgid ""
 "I think you should accept. This at least guarantees a somewhat fair fight, "
 "and otherwise we will have to face the whole undead army."
 msgstr ""
-"Jag tror att du bör anta utmaningen. Då blir vi åtminstone "
-"garanterade en någorlunda rättvis kamp. Annars ställs vi inför "
-"hela den vandöda armén."
+"Jag tror att du bör anta utmaningen. Då blir vi åtminstone garanterade en "
+"någorlunda rättvis kamp. Annars ställs vi inför hela den vandöda armén."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:493
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:494
 msgid ""
 "I'll make it simple. Accept, or face the onslaught of my lord's hordes, like "
 "the coward that you are."
@@ -2248,11 +2305,12 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:9
 msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction!"
-msgstr "Nej! Jag har misslyckats i mitt uppdrag att rädda Wesnoth undan 
förstörelse!"
+msgstr ""
+"Nej! Jag har misslyckats i mitt uppdrag att rädda Wesnoth undan 
förstörelse!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:24
 msgid "Wesnoth is doomed! Without me, Gweddry has no hope!"
-msgstr "Wesnoth är dödsdömt! Utan mig så har Gweddry ingen chans!"
+msgstr "Wesnoth är dödsdömt! Utan mig har Gweddry ingen chans!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:39
 msgid "My outpost has fallen..."
@@ -2279,16 +2337,16 @@
 "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
 "missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood."
 msgstr ""
-"Kreatur och andra husdjur återfanns döda på ängarna, och män "
-"försvann från sina hem, med bara en liten rännil av svart blod som spår 
efter dem."
+"Kreatur och andra husdjur återfanns döda på ängarna, och män försvann 
från "
+"sina hem, med bara en liten rännil av svart blod som spår efter dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:13
 msgid ""
 "At first the settlers suspected raiders, but there was nothing east of them "
 "but a small mountain range and miles of swamp."
 msgstr ""
-"Först misstänkte de boende stråtrövare, men det fanns ingenting "
-"öster om dem förutom en liten bergskedja och ändlösa träsk."
+"Först misstänkte de boende stråtrövare, men det fanns ingenting öster om 
dem "
+"förutom en liten bergskedja och ändlösa träsk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:17
 msgid ""
@@ -2303,62 +2361,63 @@
 "The messenger rode hard for many days and nights, and finally reached the "
 "city of Weldyn."
 msgstr ""
-"Budbäraren red hårt i många dagar och nätter, och nådde till "
-"sist Weldyn."
+"Budbäraren red hårt i många dagar och nätter, och nådde till sist 
Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:25
 msgid ""
 "The King received news of the problem, and, with the help of the White Mage "
 "Dacyn, decided upon a plan to save the eastern settlers."
 msgstr ""
-"När kungen fått reda på problemet, så gjorde han i samråd med den "
-"vite magikern Dacyn upp en plan för att rädda östborna."
+"När kungen underrättats om problemet, så gjorde han i samråd med den vite 
"
+"magikern Dacyn upp en plan för att rädda östborna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:29
+#, fuzzy
 msgid ""
 "In the days of the king Garard I, three outposts had been built along the "
 "eastern border to stop Orcish raiders from the east from entering Wesnoth. "
 "Since that time, the lands beyond the mountains had turned to marsh, and the "
 "orcs had left the mountains until they posed no real threat."
 msgstr ""
-"Under kung Garad I:s regeringstid så hade tre utposter byggts längs "
-"med den östra gränsen, för att hindra orcherrövare att ta sig in i 
Wesnoth österifrån. Markerna bortanför bergen hade sedan blivit allt 
sankare, och orcherna hade lämnat bergen och var inte längre något hot."
+"Under kung Garad I:s regeringstid hade tre utposter byggts längs med den "
+"östra gränsen, för att hindra orcherrövare att ta sig in i Wesnoth "
+"österifrån. Markerna bortanför bergen hade allt sedan dess blivit 
sankmark, "
+"och orcherna hade lämnat bergen och flyttat till landen i norr."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:33
 msgid ""
 "Konrad II decided to re-man these outposts. He sent three of the most "
 "promising young officers to protect the settlers."
 msgstr ""
-"Konrad II beslöt sig för att åter bemanna dessa utposter. Han "
-"sände i väg tre av sina mest lovande unga officerare för att beskydda "
-"östborna."
+"Konrad II beslöt sig för att åter bemanna dessa utposter. Han sände i 
väg "
+"tre av sina mest lovande unga officerare för att beskydda östborna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:37
+#, fuzzy
 msgid ""
 " In the north he sent Owaec, in the past a captain of heavy infantry. In the "
 "south, he sent Sudoc, skilled at commanding cavalry. And in the middle, in "
 "the place most likely to be attacked, he sent Gweddry, who would be "
 "accompanied by the Dacyn the mage."
 msgstr ""
-"Till den norra utposten skickade han Owaec, tidigare kapten i det "
-"tunga infanteriet. Till den södra utposten skickade han Sudoc, som var "
-"tränad i att leda kavalleri. Och till den mittersta utposten, där det var "
-"mest troligt att attacken skulle komma, skickade han Gweddry, "
-"och med honom magikern Dacyn."
+"Till den norra utposten skickade han Owaec, en av klanledarna.Till den södra 
"
+"utposten skickade han Sudoc, en erfaren fäktare. Och till den mittersta "
+"utposten, där det var mest troligt att attacken skulle komma, skickade han "
+"Gweddry, och med honom magikern Dacyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:41
 msgid ""
 "All was going well once the King's forces arrived. There were no attacks for "
 "several weeks, and Gweddry's men started to grow uncautious."
 msgstr ""
-"När kungens styrkor anlänt blev allt lugnt. Det kom inte några fler "
-"anfall på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga."
+"När kungens styrkor anlänt blev allt lugnt. Det kom inte några fler anfall 
"
+"på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:45
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, at dawn exacty one year after the first attack, Gweddry and his men "
 "were roused by startled cry of the night watchmen..."
 msgstr ""
-"Då, i gryningen exakt ett år efter den första attacken blev Gweddry "
-"och hans män väckta av ett förvånat utrop från nattvakterna..."
-
+"Plötsligt en dag, blev Gweddry och hans män väckta i gryningen av ett "
+"förvånat utrop från nattvakterna..."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.3 wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.4
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.3  Mon Sep 6 17:49:47 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po    Wed Sep 8 19:18:28 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-08 19:53+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -13,12 +13,13 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:4
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
 msgstr "Ställd inför ett val"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:24
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:25
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -38,7 +39,7 @@
 "#Li'sar dör\n"
 "#Kalenz dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:114
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:115
 msgid ""
 "Well, thank you for helping me get back to the surface, but now I must take "
 "what is mine!"
@@ -46,15 +47,16 @@
 "Nå, tack för att du hjälpte mig tillbaka till ytan, men nu måste jag ta 
vad "
 "som är mitt!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:119
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:120
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
 msgstr "Du vill fortfarande slåss mot mig, är det så prinsessa?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:124
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:125
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
-msgstr "Tror du att jag bara fånade mig? Jag måste ta tillbaka mitt 
rättmätiga arv!"
+msgstr ""
+"Tror du att jag bara fånade mig? Jag måste ta tillbaka mitt rättmätiga 
arv!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:129
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:130
 msgid ""
 "It is not so simple! We are back on the surface, but we are hardly safe. We "
 "barely know where we are. Look to the north...there are orcs about! Look to "
@@ -64,7 +66,7 @@
 "vet knappt var vi är. Titta norrut, där kommer det orcher. Titta söderut, "
 "där är de vandödas horder."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:134
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:135
 msgid ""
 "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
 "Princess, or against us?"
@@ -72,7 +74,7 @@
 "Uppenbart har du rätt, vi måste kämpa oss ut. Är du med oss prinsessa, 
eller "
 "mot oss?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:139
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:140
 msgid ""
 "Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a "
 "little longer...but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
@@ -80,21 +82,22 @@
 "Det är nog i bådas intresse att förbli allierade ett tag till. Men jag 
vill "
 "ha Eldspiran, och en dag kommer jag att ha den."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:144
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:145
 msgid "Then let us devise a battle plan."
 msgstr "I så fall så måste vi lägga en stridsplan."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:154
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:155
 msgid "Well, we got out alive."
 msgstr "Tja... vi tog oss hit levande."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:159
-msgid "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, 
Princess?"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:160
+msgid ""
+"Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
 msgstr ""
 "Ja, det gjorde vi. Nu antar jag att du vill använda Eldspiran mot mig, "
 "prinsessa?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:164
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:165
 msgid ""
 "No, I was thinking...I don't really want to kill you. I have what I came to "
 "get. So if you promise never to come south of the great river, I will spare "
@@ -104,7 +107,7 @@
 "jag kom för. Så om du lovar att aldrig mer beträda marken söder om 
denstora "
 "floden, då sparar jag ditt liv?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:169
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:170
 msgid ""
 "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
 "Scepter or no Scepter."
@@ -112,11 +115,11 @@
 "Med all tillbörlig respekt, prinsessan, så är det återigen vi som kommer 
att "
 "spara ditt liv, vare sig med eller utan Eldspiran."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:174
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:175
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
 msgstr "Vågar du tala så till en kunglig! Vill du bli stekt, Alv?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:179
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:180
 msgid ""
 "Friends, peace! Though we are out of the tunnels, we are hardly safe. We are "
 "somewhere in the arid and wild north lands, that is all we know. Behold! To "
@@ -124,11 +127,11 @@
 "one another, or else all perish!"
 msgstr ""
 "Vänner, fred! Visserligen är vi ute ur tunnlarna, men vi är knappast 
säkra "
-"ännu. Vi är någonstans i det torra och vilda nordanlandet, det är allt vi 
"
-"vet. Se, i norr - orcher, i söder - mörka horder. Vi måste hålla sams 
för "
-"att överleva."
+"ännu. Vi är någonstans i det torra och vilda nordlandet, det är allt vi 
vet. "
+"Se, i norr - orcher, i söder - mörka horder. Vi måste hålla sams för att 
"
+"överleva."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:184
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:185
 msgid ""
 "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
 "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
@@ -136,7 +139,7 @@
 "Jag antar att det skulle vara till gagn för oss alla om vi hjälps åt "
 "ytterligare ett slag. Men vad skall vi göra? Hur försvarar vi oss bäst?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:194
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:195
 msgid ""
 "I can tell where we are. That is the river that is known as Longlier to men, "
 "called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people "
@@ -146,7 +149,7 @@
 "heter Arkan-thoria på mitt folks tungomål. Mitt folks hem ligger österut "
 "härifrån."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:199
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:200
 msgid ""
 "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
 "there for a time?"
@@ -154,7 +157,7 @@
 "Då borde vi färdas österut, längs med floden, och söka skydd och vila 
där en "
 "tid."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:204
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:205
 msgid ""
 "We should indeed seek refuge there, my lord, but not by going east along the "
 "river. Its name means 'The River of Bones'. Great and evil creatures lurk "
@@ -169,11 +172,11 @@
 "förbi Thorias Klippor på många hundra år. Nej prins, vi måste välja en 
annan "
 "väg."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:209
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
 msgid "But which way, Kalenz?"
 msgstr "Nå, vilken väg ska vi då ta, Kalenz?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:214
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:215
 msgid ""
 "We may take two paths which avoid the river. North, through the ancient home "
 "of my people, and then east to where they now live. Or we can go south, "
@@ -187,15 +190,15 @@
 "går söderut så måste vi korsa floden en gång till, men jag känner till 
ett "
 "säkert vadställe."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:219
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:220
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
 msgstr "Och följer du med oss för att söka skydd hos nordalverna, 
prinsessa?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:224
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:225
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
 msgstr "Om alverna lovar mig skydd och fri passage, så följer jag med."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:229
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:230
 msgid ""
 "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
@@ -203,7 +206,7 @@
 "Det ska vi, prinsessa. Även om du är dottern till vår fiende drottningen, 
så "
 "kommer vi inte skada dig denna gång, ty du har hjälpt oss här."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:234
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:235
 msgid ""
 "So, we must choose. To the north past the Orcs, where lie the ancient snow "
 "plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the Walking Dead "
@@ -213,28 +216,29 @@
 "uråldriga snövidder, eller söderut genom arméer av Gående lik och in i 
de "
 "fruktade träsk som ligger där."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Battle for Wesnoth"
 msgstr "Striden om Wesnoth"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:11
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:12
 msgid ""
 "Here we overlook the city of Weldyn. The great city. The ancient city. The "
 "city of evil. The city of good. The city of men."
 msgstr ""
-"Här framför oss ligger staden Weldyn. Den stora staden. Den urgamla "
-"staden. Ondskans stad. Godhetens stad. Människornas stad. "
+"Här framför oss ligger staden Weldyn. Den stora staden. Den urgamla staden. 
"
+"Ondskans stad. Godhetens stad. Människornas stad. "
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:15
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:16
 msgid ""
 "I have not looked upon this city for seventeen years. Seventeen years ago, "
 "when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
 msgstr ""
-"Jag har inte sett staden på sjutton år. För sjutton år sedan skulle jag "
-"ha varit som starkast, men min styrka var otillräcklig. Jag misslyckades, 
och jag kan aldrig gottgöra det."
+"Jag har inte sett staden på sjutton år. För sjutton år sedan skulle jag 
ha "
+"varit som starkast, men min styrka var otillräcklig. Jag misslyckades, och "
+"jag kan aldrig gottgöra det."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:19
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
 msgid ""
 "The battle had been long and hard. We had been defeated. Eldred was slain, "
 "but I knew that Asheviere's wrath would be great. That many innocents would "
@@ -242,48 +246,66 @@
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
 msgstr ""
-"Striden hade varit lång och svår. Vi var besegrade. Eldred "
-"var visserligen död, men jag visste att Ashevieres vrede skulle vara 
omåttlig. Att många oskyldiga skulle slaktas. Jag var tvungen att rädda 
riket, jag var tvungen att rädda prinsarna. Jag skyndade mig till Weldyn, för 
att komma dit innan Ashevieres vakter kunde genomföra sina onda order."
+"Striden hade varit lång och svår. Vi var besegrade. Eldred var visserligen "
+"död, men jag visste att Ashevieres vrede skulle vara omåttlig. Att många "
+"oskyldiga skulle slaktas. Jag var tvungen att rädda riket, jag var tvungen "
+"att rädda prinsarna. Jag skyndade mig till Weldyn, för att komma dit innan "
+"Ashevieres vakter kunde genomföra sina onda order."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:23
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
 "But I failed. I was too late. I entered the chambers of the youngest prince, "
 "prince Konrad, just as one of the evil ones ran him through. All was lost. "
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
 msgstr ""
-"Men jag misslyckades. Jag kom för sent. Jag steg in i den yngste "
-"prinsen Konrads kammare just som en av de onda genomborrade honom. Allt var 
förlorat. Arvingarna var döda. Endast Asheviere och hennes dotter kunde göra 
anspråk på tronen."
+"Men jag misslyckades. Jag kom för sent. Jag steg in i den yngste prinsen "
+"Konrads kammare just som en av de onda genomborrade honom. Allt var "
+"förlorat. Arvingarna var döda. Endast Asheviere och hennes dotter kunde 
göra "
+"anspråk på tronen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:27
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
 "Of course, you are surprised by this, but it is the truth. In haste, I "
 "vanquished the evil ones who had committed this foul deed. Then I took the "
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
 msgstr ""
-"Självklart är förvånad av vad jag säger, men det är sanningen. Med all 
hast förintade jag de onda som hade utfört detta "
-"avskyvärda brott. Sedan tog jag den lille prinsens ömkliga kropp, och red 
iväg. Långt bort, till alvernas land."
+"Detta kommer givetvis som en överraskning för er, men det är sanningen. 
Med "
+"all hast nedgjorde jag de onda som hade utfört detta avskyvärda brott. 
Sedan "
+"tog jag den lille prinsens brutna kropp, och red iväg. Långt bort, till "
+"alvernas land."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:31
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
 "By strange and mysterious fortune, the Elf Lady Parandra had come across a "
 "human child. She knew not where he had come from, only that the Orcs would "
 "have eaten him if it weren't for her intervention. The Elves felt that great "
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
-msgstr "Alvfurstinnan Parandra hade då på ett oväntat och mystiskt sätt 
träffat på ett människobarn. Hon visste inte varifrån han hade kommit, utan 
enbart att orcherna skulle ha ätit upp honom om hon inte ingripit. Alverna 
ansåg att detta barn var särskilt gynnat av ödet. Kanske var det därför 
som alverna, som vanligtvis skyr allt vad osanning och bedrägeri heter, gick 
med på min plan. "
+msgstr ""
+"Alvfurstinnan Parandra hade då på ett oväntat och mystiskt sätt träffat 
på "
+"ett människobarn. Hon visste inte varifrån han hade kommit, utan enbart att 
"
+"orcherna skulle ha ätit upp honom om hon inte ingripit. Alverna ansåg att "
+"detta barn var särskilt gynnat av ödet. Kanske var det därför som 
alverna, "
+"som vanligtvis skyr allt vad osanning och bedrägeri heter, gick med på min "
+"plan. "
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:35
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
 "After burying the little prince, we agreed never to speak of him again. "
 "Instead, this orphan child we would call Konrad, and he would be brought up "
 "to be king. I would say that I had slain the guards before they had carried "
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
-msgstr "Efter att vi begravt den lille prinsen, kom vi överens om att vi 
aldrig mer skulle tala om honom. Istället skulle vi kalla det föräldralösa 
barnet Konrad, och han skulle uppfostras för att bli kung. Jag skulle säga 
att jag hade dödat vakterna innan de hunnit utföra sitt onda dåd, istället 
för efteråt. Ingen skulle behöva veta något. Och ingen visste säkert, 
förrän nu."
+msgstr ""
+"Efter att vi begravt den lille prinsen, kom vi överens om att vi aldrig mer "
+"skulle tala om honom. Istället skulle vi kalla det föräldralösa barnet "
+"Konrad, och han skulle uppfostras för att bli kung. Jag skulle säga att jag 
"
+"hade dödat vakterna innan de hunnit utföra sitt onda dåd, istället för "
+"efteråt. Ingen skulle behöva veta något. Och ingen visste säkert, 
förrän nu."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:39
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
 msgid ""
 "I had thought that we could one day make you king, Konrad. But now I see "
 "that fate has made a different choice. That despite all of Asheviere's evil, "
@@ -291,16 +313,21 @@
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
 msgstr ""
-"Jag trodde att du en dag skulle bli kung, Konrad. Men nu ser jag att "
-"ödet valt en annan väg för dig. Trots all Ashevieres ondska, så är 
Li'sar värdig tronen. Hon är den rättmätiga drottningen. Hon kommer från 
en lång rad av kungar, som sträcker sig hela vägen tillbaka till de 
sjöfarare som i forntiden kom från väst."
+"Jag trodde att du en dag skulle bli kung, Konrad. Men nu ser jag att ödet "
+"valt en annan väg för dig. Trots all Ashevieres ondska, så är Li'sar 
värdig "
+"tronen. Hon är den rättmätiga drottningen. Hon kommer från en lång rad 
av "
+"kungar, som sträcker sig hela vägen tillbaka till de sjöfarare som i "
+"forntiden kom från väst."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:43
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
 msgid ""
 "Now, let us not tarry here any longer! The dawn breaks! The time has come "
 "for the heir to the throne to claim it!"
-msgstr "Låt oss inte dröja kvar här längre. Dagen gryr! Det är dags för 
tronarvingen att kräva sin rätt!"
+msgstr ""
+"Låt oss inte dröja kvar här längre. Dagen gryr! Det är dags för 
tronarvingen "
+"att kräva sin rätt!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:65
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:66
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -322,11 +349,11 @@
 "#Kalenz dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
 msgstr "Pärlbukten"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:25
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -344,13 +371,13 @@
 "#Konrad dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:97
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:98
 msgid ""
 "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
 "hard!"
 msgstr "Så det här är Pärlbukten, det ser ut som om sjöfolket får arbeta 
hårt!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:102
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:103
 msgid ""
 "Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should go "
 "around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the mermen!"
@@ -359,15 +386,15 @@
 "trupper. Det är bäst att jag går runt bukten och distraherar så många 
jag "
 "kan. Du och resten får rädda sjöfolket."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:107
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:108
 msgid "Very well. Be careful!"
 msgstr "OK, men var försiktig."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:136
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:137
 msgid "But boss, why are we only using bats and nagas?"
 msgstr "Men chefen, varför använder vi bara fladdermöss och nagas?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:142
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:143
 msgid ""
 "Because we need to control the seas and the merman folk, and nagas and bats "
 "are best for doing that!"
@@ -375,43 +402,43 @@
 "För att vi behöver kontrollera haven och sjöfolket, nagas och fladdermöss 
är "
 "bäst på det."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:148
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:149
 msgid "But orcs are the most powerful race in all of..."
 msgstr "Men orcherna är den mäktigaste rasen i hela..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:154
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:155
 msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
 msgstr "Håll käften mask, jag är chef!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:182
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:183
 msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
 msgstr "Hahaha! Nu kommer orcherna att härska över hav och land!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:188
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:189
 msgid "(Sigh) Will someone kill this idiot for me, please?"
 msgstr "(Suck) Kan någon vara snäll och ta kål på idioten?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:200
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:201
 msgid "But...but...how can this be happening to me?"
 msgstr "Men... Men,,, hur kan det här hända mig?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:205
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:206
 msgid "Who was that idiot?"
 msgstr "Vem var den där idioten?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:256
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:257
 msgid "Free at last! Now death to the Orcs!"
 msgstr "Äntligen fria! Död åt orcherna!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:317
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:318
 msgid "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
 msgstr "Nu när vi är fria, så kan vi tillsammans besegra våra 
förtryckare!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:363
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:364
 msgid "Freedom! Now where are those Orcs? Let me at 'em!"
 msgstr "Frihet! Var har vi de där orcherna nu? Släpp fram mig!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:418
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:419
 msgid ""
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs!\n"
 "The main cage where they keep most of the mermen is in the south-east!"
@@ -419,15 +446,16 @@
 "Tack för att ni har befriat oss! Nu kan vi hjälpa er att slåss mot de onda 
"
 "orcherna! Merparten av oss hålls fångna i buren i sydost."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:480
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:481
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
 msgstr "Död åt orcherna, kom låt oss kriga mot dem tillsammans."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:503
-msgid "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in 
peace."
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:504
+msgid ""
+"At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
 msgstr "Vi har äntligen befriat sjöfolket. Återvänd till havet och lev i 
fred."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:512
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:513
 msgid ""
 "My lord! You may need the help of some of us who have skill in the sea in "
 "future. We would like to offer you help, and come with you."
@@ -435,19 +463,21 @@
 "Min herre, du kanske även i framtiden behöver hjälp av några av oss som "
 "känner till havet. Vi skulle vilja erbjuda dig vår hjälp och vårt 
sällskap."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:517
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:518
 msgid "Now where is Delfador? I hope he's safe!"
 msgstr "Var är Delfador nu då? Jag hoppas att han är i säkerhet,"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:528
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:529
 msgid "I am perfectly safe, friend!"
 msgstr "Jag är så säker som man kan önska sig."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:533
-msgid "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little 
rest."
-msgstr "Där är du, jag är så glad att du är utom fara! Nu kan vi pusta ut 
lite."
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:534
+msgid ""
+"There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
+msgstr ""
+"Där är du, jag är så glad att du är utom fara! Nu kan vi pusta ut lite."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:538
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:539
 msgid ""
 "I am afraid there is no time for rest, Konrad. Asheviere has now laid siege "
 "to Elensefar, breaking the century-old treaty between Wesnoth and the Elense "
@@ -459,11 +489,11 @@
 "Wesnoth och Elensiska stadsstaten. Om staden faller så kan otaliga andra "
 "länder som kan falla under hennes vinande piska."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:544
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:545
 msgid "Oh no! What shall we do?"
 msgstr "Oh nej! Vad ska vi göra?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:550
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:551
 msgid ""
 "You must lead our men to the city, and help defend it. Or recapture it if it "
 "falls before you arrive."
@@ -471,13 +501,14 @@
 "Du måste leda dina män till staden, och försöka hjälpa till att 
försvara "
 "den. Om den har fallit när du hinner fram så måste den återtas."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:556
-msgid "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, 
right?"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:557
+msgid ""
+"I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
 msgstr ""
 "Måste jag göra det? Men vad ska du göra då, Delfador? Du följer väl 
med, "
 "eller?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:562
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:563
 msgid ""
 "I am afraid not, Konrad. I have come across some important documents, and "
 "must make haste with them to the Elven Council. It seems that the time to "
@@ -487,15 +518,15 @@
 "papper, och jag måste skynda mig till alvrådet med dem. Det verkar som om "
 "tiden att stoppa Asheviere har blivit knappare än jag trott."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:568
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:569
 msgid "But Delfador! I can't do it on my own!"
 msgstr "Men Delfador! Jag kan inte göra det själv."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:578
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:579
 msgid "On your own? My lord! We, your loyal soldiers, will support you!"
 msgstr "Själv? Herre, vi dina lojala soldater kommer att stå vid din sida!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:583
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:584
 msgid ""
 "You will prevail. I have faith in you. Head north. Elensefar is but three "
 "days travel if you make haste."
@@ -503,11 +534,11 @@
 "Du kommer att klara det, jag har fullt förtroende för dig. Res norrut, "
 "Elensefar är blott tre dagar bort om du färdas snabbt."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:588
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:589
 msgid "Very well. But how do I get there?"
 msgstr "NÃ¥... Men hur tar jag mig dit?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:593
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:594
 msgid ""
 "It is north-west of here, a few leagues inland. There are two ways to go, by "
 "ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between them."
@@ -516,23 +547,24 @@
 "finns två vägar att ta sig dit på, antingen på ett skepp, eller till 
fots. "
 "Varje väg har sina egna faror, så försök ta ett vist beslut."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:596
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:597
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
 msgstr "Sjövägen? Bläh! Jag har varit sjösjuk för sista gången, vi går!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:601
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:602
 msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
 msgstr "Jag önskar dig en säker resa, Konrad. Till vi möts igen!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:620
-msgid "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea 
it is!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:621
+msgid ""
+"Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
 msgstr "Om vi tar sjövägen så får vi åtminstone vila lite. Alle man 
ombord!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:625
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:626
 msgid "Safe voyage to you then, Konrad. May the weather be fair."
 msgstr "Säker resa och bra väder till dig, Konrad."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:717
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:718
 msgid ""
 "Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have "
 "summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
@@ -540,7 +572,7 @@
 "Har du inte besegrat dina fiender på alla dessa dagar? Dom har kallat på "
 "förstärkningar så nu är domedagen säkerligen över oss."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:731
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:732
 msgid ""
 "Konrad! We cannot spend any more time here. Though it would be good to "
 "defeat the Orcs and free more of their prisoners, more urgent business calls "
@@ -549,7 +581,7 @@
 "Konrad! Vi kan inte ödsla mer tid här, även om det vore bra att besegra "
 "orcherna och befria fler av sjöfolket, så kallar viktigare saker oss 
vidare."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:736
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:737
 msgid ""
 "Delfador, thank goodness you have survived! This has been a tough battle, "
 "but why can we not finish it? Why must we leave?"
@@ -557,7 +589,7 @@
 "Delfador, tacka gudarna att du har överlevt. Det här har varit en tuff "
 "strid, men varför kan vi inte avsluta den? Varför måste vi vidare?."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:741
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:742
 msgid ""
 "I bear ill tidings. Asheviere has now laid siege to Elensefar, breaking the "
 "century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the city "
@@ -568,11 +600,12 @@
 "Elensefar. Om staden faller så finns det inget sätt att veta hur många "
 "andra länder som som hon kommer att sluka med hull och hår."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:746
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:747
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
-msgstr "Jag måste göra det alltså? Men du följer väl med mig, eller hur 
Delfador?"
+msgstr ""
+"Jag måste göra det alltså? Men du följer väl med mig, eller hur 
Delfador?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:751
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:752
 msgid ""
 "I am afraid not, Konrad. I have found some important documents that need "
 "seeing to. I must ride at once to make council with the Elves. I will meet "
@@ -582,7 +615,7 @@
 "dokument som måste åtgärdas. Jag måste med all hast rida till alverna och 
"
 "rådslå. Jag möter dig i Elensefar så fort du har säkrat staden."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:756
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:757
 msgid ""
 "I fear I will struggle to do this on my own...but what must be must be. How "
 "do I get to Elensefar?"
@@ -590,7 +623,7 @@
 "Jag är rädd att jag kommer att få det svårt att göra detta på egen 
hand, men "
 "är det så, så är det så. Hur tar jag mig till Elensefar?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:772
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:773
 msgid ""
 "Since you have broken the Orc's hegemony over the seas, going by ship would "
 "be safest. Sail along the coast, and you can land mere miles from Elensefar. "
@@ -600,7 +633,7 @@
 "segla dit. Segla längs kusten så kan du landstiga bara någon kilometer 
från "
 "Elensefar. SÃ¥ skynda nu!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:786
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:787
 msgid ""
 "With the Orcs controlling the seas, going by ship would not be safe. Travel "
 "by land, Elensefar is only six days' march up the coast. Make haste!"
@@ -609,12 +642,12 @@
 "till fots, Elensefar är blott sex dagsmarscher upp längs kusten. Så skynda 
"
 "nu!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:3
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:34
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:4
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:35
 msgid "Blackwater Port"
 msgstr "Svartvattnets hamn"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:27
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:28
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -634,7 +667,7 @@
 "#Delfador dör\n"
 "#Sir Kaylan dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:103
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:104
 msgid ""
 "We should be able to board a ship at Blackwater Port, but it seems the Orcs "
 "are heading there too. Rebels who hate Asheviere and are loyal to the memory "
@@ -646,11 +679,11 @@
 "är trogna minnet av kungen håller desperat hamnen, eftersom det är ett av 
de "
 "få ställen där de kan skeppa ut vapen och förråd."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:108
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:109
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
 msgstr "Delfador, det är några orcher som följer efter! Vi måste skynda 
oss!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:113
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:114
 msgid ""
 "Delfador, my old friend! We had heard of your coming, and of the attacks on "
 "the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
@@ -660,7 +693,7 @@
 "alverna. Jag är glad att träffa dig igen, men jag önskar att det vore i "
 "bättre tider."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:118
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:119
 msgid ""
 "Konrad, this is Kaylan, one of the mightiest of the horse lords, and one of "
 "the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
@@ -670,7 +703,7 @@
 "av de få som är villiga att bekämpa den mörka kronan. Ryktet säger att 
hans "
 "lans har dödat femtio män och hundra orcher."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:123
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:124
 msgid ""
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
@@ -679,11 +712,11 @@
 "över hamnen. Vårt försvar är fortfarande svagt, men truppförstärkningar 
är "
 "på väg!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:129
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:130
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
 msgstr "Vi ska hjälpa till och mota bort dem."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:134
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:135
 msgid ""
 "Hopefully with your help we can ward them off. But you must not tarry here "
 "long, for your survival is even more important to our cause than the "
@@ -694,17 +727,18 @@
 "kvar här för länge; er överlevnad är ännu viktigare för vår sak än 
hamnens "
 "fördelar. Vi väntar ett skepp om två dagar; det kan ju föra er i 
säkerhet."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:139
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:140
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
 msgstr "Och skeppet kommer att ta oss till Anduin?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:144
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:145
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many mages."
-msgstr "Ja, vi seglar till Anduins ö, mitt hem, Konrad, och hem för många 
magiker."
+msgstr ""
+"Ja, vi seglar till Anduins ö, mitt hem, Konrad, och hem för många magiker."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:149
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:150
 msgid ""
 "I will send one of my horsemen to serve under you. I offer you my support "
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
@@ -713,7 +747,7 @@
 "Jag sänder några av mina ryttare till din tjänst. I erbjuder dig mitt 
stöd, "
 "och mina mäns stöd - från och med nu så kan du rekrytera ryttare."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:154
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:155
 msgid ""
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
@@ -721,7 +755,7 @@
 "Jag tackar dig, min herre. Men hur skall jag bäst använda dessa ryttare? 
PÃ¥ "
 "vilket sätt skiljer de sig från alver?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:159
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:160
 msgid ""
 "Elves are a powerful race, Konrad, more powerful than my own people usually "
 "acknowledge. But horsemen are powerful in a different way. They have no long "
@@ -740,7 +774,7 @@
 "I öppen terräng finns det ingen bättre trupp än ryttare, men i mer 
kuperad "
 "terräng är alver bättre."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:164
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:165
 msgid ""
 "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
 "units from past battles to help you fight again."
@@ -748,7 +782,7 @@
 "Rekrytera dina trupper med eftertanke, Konrad, och glöm inte att du kan "
 "återkalla erfarna trupper från gångna strider."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:182
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:183
 msgid ""
 "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring me "
 "back the head of an orc!"
@@ -756,7 +790,7 @@
 "Truppförstärkningarna har anlänt! Framåt män! Jag förväntar mig att ni 
envar "
 "Ã¥terkommer med huvudet av en orch!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:187
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:188
 msgid ""
 "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
 "Quick, we must make our escape!"
@@ -764,17 +798,18 @@
 "Så många äckliga människor på hästar! Vi kan inte besegra dem. Fort, vi 
"
 "måste fly!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:239
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:240
 msgid ""
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
-msgstr "Tack för all hjälp vänner! Skeppet anländer snart, och tar er till 
Anduin."
+msgstr ""
+"Tack för all hjälp vänner! Skeppet anländer snart, och tar er till 
Anduin."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:254
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:255
 msgid "We should embark now."
 msgstr "Vi borde gå ombord nu."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:259
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:260
 msgid ""
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
@@ -782,23 +817,24 @@
 "Vi önskar er en säker överfärd, vänner. Lita på att vi aldrig kommer 
att ge "
 "upp inför den Mörka Drottningens styrkor."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:270
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:271
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
 msgstr ""
 "Jag har svikit min plikt att skydda den sanne tronarvingen Svartvattnets "
 "hamn..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:275
-msgid "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no 
hope..."
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:276
+msgid ""
+"Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
 msgstr ""
 "Utan hans hjälp kommer vi vara oförmögna att använda skeppen, det finns "
 "inget hopp längre..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
 msgid "Crossroads"
 msgstr "Vägkorsningen"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:15
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:16
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -816,11 +852,11 @@
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:98
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:99
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
 msgstr "Här är den stora vägkorsningen, vi ska gå nordost."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:103
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:104
 msgid ""
 "Beware! These hills are not safe! The roads are important to Asheviere's "
 "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
@@ -830,29 +866,30 @@
 "strategi, och hon har hyrt in orcher för att vakta dem. Vi kommer att 
behöva "
 "slåss för att kunna färdas på dem."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:108
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:109
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
 msgstr "Då ska vi slåss. Sätt igång."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:128
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:129
 msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
 msgstr "Segern är vår, låt oss fortsätta nordost."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:152
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:153
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
 msgstr "Håll er till stigen, skogen här är inte säker!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:176
-msgid "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush 
you!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:177
+msgid ""
+"Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
 msgstr ""
 "Se upp i skogen, det finns många orcher som gömmer sig där och förbereder 
"
 "ett bakhåll."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
 msgstr "Dvärgporten"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:26
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:27
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -870,15 +907,15 @@
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:137
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:138
 msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
 msgstr "Dörrarna är stängda och reglade från insidan!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:142
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:143
 msgid "We can't get in! What should we do now?"
 msgstr "Vi kan inte komma in! Vad ska vi göra nu?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:147
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:148
 msgid ""
 "It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the dwarves. It "
 "must be that one in the north-east."
@@ -886,23 +923,24 @@
 "Det sägs att orcherna använde en gammal gruvnedgång för att överraska "
 "dvärgarna. Den måste vara den där i nordost."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:152
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:153
 msgid "Then we must make it to that tunnel!"
 msgstr "Vi måste komma fram till den gruvgången i så fall!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:168
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:169
 msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
 msgstr "Den gamla gruvan verkar hänga ihop med huvudtunnlarna."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:173
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:174
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr "Jag är osäker på om jag vill gå in, det kommer vara så svårt i 
mörkret."
+msgstr ""
+"Jag är osäker på om jag vill gå in, det kommer vara så svårt i 
mörkret."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:178
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:179
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
 msgstr "Det finns ingen tid struntprat eller någon sorts dröjsmål, framåt!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:200
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:201
 msgid ""
 "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
 "without rest. More will surely come!"
@@ -910,7 +948,7 @@
 "Vi har besegrat de äckliga orcher som vaktade detta land, men vi måste "
 "omedelbart fortsätta. Det kommer säkerligen flera!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:205
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:206
 msgid ""
 "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
 "the best way to enter!"
@@ -918,11 +956,11 @@
 "Mycket riktigt, vi får inte dröja. Jag kommer ihåg nu, gruvorna i nordost 
är "
 "bästa platsen att gå in."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:210
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:211
 msgid "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
 msgstr "Men Konrads sällskap var inte ensamma med att gå in i gruvorna..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:244
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:245
 msgid ""
 "Whew! We make our way through the dangerous fog of the mountains, and now "
 "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
@@ -932,13 +970,14 @@
 "framför oss! Kom nu, mannar! Vi måste ta oss till gruvorna, som ligger där 
"
 "framför oss!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:256
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:257
 msgid ""
 "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
 "towers!"
-msgstr "Dvärgarnas försvar verkar ha varit starkt. Titta på de där 
tornruinerna!"
+msgstr ""
+"Dvärgarnas försvar verkar ha varit starkt. Titta på de där tornruinerna!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:261
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:262
 msgid ""
 "The battle outside was fierce, and lasted a full half-year. But the battles "
 "inside the tunnels were worse."
@@ -946,15 +985,15 @@
 "Striden utanför var bitter och höll på i ett helt halvår, men striderna "
 "inuti tunnlarna var värre."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:281
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:282
 msgid "Ruarrrrr!!!"
 msgstr "Vrååål!!!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:286
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:287
 msgid "A monster was hiding in that lake!"
 msgstr "Ett monster gömde sig i sjön!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:295
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:296
 msgid ""
 "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
 "lakes near the Dwarven Kingdoms"
@@ -962,15 +1001,15 @@
 "Legenden är sann! Det finns alltid tentakelmonster som gömmer sig i 
sjöarna "
 "nära dvärgarnas kungariken."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:310
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:311
 msgid "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
 msgstr "Äntligen, det här är ingången till dvärgariket."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:315
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:316
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
 msgstr "Allt jag kan se är ruiner och fattiga byar."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:320
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:321
 msgid ""
 "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are now "
 "held in slavery by the orcs."
@@ -978,11 +1017,11 @@
 "De fattiga byborna som bodde här en gång, och byteshandlade med dvärgarna, 
"
 "är alla i slaveri hos orcherna nu."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:325
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:326
 msgid "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
 msgstr "I slaveri hos orcherna, vi måste befria dem!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:330
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:331
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retreive the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
@@ -990,7 +1029,7 @@
 "Det vore inte så klokt, vårt uppdrag är att återhämta Eldspiran. Om 
dröjer "
 "kvar här, så kommer horder med orcher att omringa oss."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:335
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:336
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Defaldor. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
@@ -998,11 +1037,11 @@
 "Konrad, lyssna på Delfador. Vi skall återvända och befria länderna här 
från "
 "orchernas förtryck, det svär jag."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:340
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:341
 msgid "This does not please me, but I will listen to your advice."
 msgstr "Jag tycker inte om det, men jag böjer mig för din visdom."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:359
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:360
 msgid ""
 "My uncle used to smuggle...err...I mean...trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
@@ -1011,19 +1050,19 @@
 "kunde forsla vagnar lastade med säd rakt förbi de fula orcherna utan att de 
"
 "märkte ett enda dugg."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:364
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:365
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
 msgstr "Han måste vara gömd i en av de här byarna."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:438
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:439
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
 msgstr "Haw! Min brorsdotters vänner är mina vänner också."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
 msgstr "Alvernas råd"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:80
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:81
 msgid ""
 "Greetings, and welcome to our capital. You should feel honored. It has been "
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
@@ -1033,11 +1072,11 @@
 "gått ett halvt århundrade, en generation för er ras, sedan någon 
människa "
 "har ansetts som en sådan vän till alverna att han släppts in här."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:85
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:86
 msgid "We are indeed honored."
 msgstr "Vi är verkligen ärade."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:90
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:91
 msgid ""
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
@@ -1045,7 +1084,7 @@
 "Jag kan också säga att ni är ärade. Det har varit mycket länge sedan ni 
hade "
 "nöjet att ha en prinsessa av Wesnoth hos er."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:95
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
@@ -1053,7 +1092,7 @@
 "Tyst, enfaldiga flicka! Med en sådan arrogans, är det då förvånande att 
den "
 "kungliga familjen av Wesnoth såg alla sina uråldriga allianser vittra 
sönder?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:100
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:101
 msgid ""
 "Yes...you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I apologize "
 "for my discourtesy."
@@ -1061,7 +1100,7 @@
 "Ja...du har rätt, sir. Det är jag som är ärad av att vara här, och jag 
ber "
 "om ursäkt för mitt oartiga uppförande."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:105
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:106
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
@@ -1069,7 +1108,7 @@
 "Delfador den Store. Lika vis som hans tunga är i råd, så stark är hans 
stav "
 "i strid. En ovanlig kombination, i synnerhet bland människor."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:110
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:111
 msgid ""
 "How quickly do the race of men mature! Only seventeen winters have passed "
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
@@ -1079,23 +1118,25 @@
 "såg dig, Konrad, och nu är du en vuxen man. En modig krigare står här "
 "framför mig!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:115
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
-msgstr "Förlåt mig, Alv, men jag är rädd att jag inte kommer ihåg vårt 
tidigare möte."
+msgstr ""
+"Förlåt mig, Alv, men jag är rädd att jag inte kommer ihåg vårt tidigare 
möte."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:120
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:121
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
-msgstr "Konrad, detta är Parandra. Hon hjälpte mig att rädda dig ur 
Ashevieres klor."
+msgstr ""
+"Konrad, detta är Parandra. Hon hjälpte mig att rädda dig ur Ashevieres 
klor."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:125
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:126
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
 msgstr ""
-"Det hade jag ingen aning om! Jag tackar er, ers nåd. Det är ett sant nöje 
att "
-"träffa er igen."
+"Det hade jag ingen aning om! Jag tackar er, ers nåd. Det är ett sant nöje "
+"att träffa er igen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:130
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:131
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been an "
 "infant! What is this you are talking about?"
@@ -1103,7 +1144,7 @@
 "Räddat honom från min mor? Men för nitton år sedan var Konrad bara ett "
 "spädbarn! Vad talar du egentligen om?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:135
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
 "Your mother has much blood upon her hands, child. She has had many killed "
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
@@ -1113,7 +1154,7 @@
 "orättfärdigt. När Konrad var ett spädbarn, gav hon ordern att alla 
prinsarna "
 "skulle dödas, så att hon kunde ta makten i riket."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:140
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:141
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
@@ -1121,7 +1162,7 @@
 "Lät hon mörda dem? Fanns det andra också, inte bara Konrad? Du kan väl 
inte "
 "tala sanning. Parandra, vad säger du?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:145
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:146
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
@@ -1129,11 +1170,11 @@
 "Prinsessa, när Delfador den Store säger att Drottningmodern Asheviere gav "
 "befallningen att mörda Wesnoths prinsar, så talar han sanning."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:150
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:151
 msgid "And what say you, Elf-king?"
 msgstr "Och vad säger du, Alvkung?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:155
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:156
 msgid ""
 "I did not see it myself, Princess, but I have heard many reliable reports. "
 "Asheviere indeed has the blood of the princes on her hands. She has also "
@@ -1145,7 +1186,7 @@
 "också tillåtit orcherna att förhärja landen, och har tappat all respekt 
för "
 "folken runt om kring henne."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:166
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:167
 msgid ""
 "Well, that is why I must take the Scepter. I will return, and people will "
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
@@ -1156,7 +1197,7 @@
 "mor är blott drottningmoder. Tronen är rättmätigt min, och med Spiran kan 
"
 "jag bevisa det."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:171
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid ""
 "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to claim. "
 "Konrad has the Scepter. He will take the throne."
@@ -1164,7 +1205,7 @@
 "Prinsessa, det finns gott i dig, men tronen är inte din. Konrad har Spiran, "
 "och han kommer att bestiga tronen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:178
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:179
 msgid ""
 "Well, I have the Scepter! I will return and the people will accept me as "
 "Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and I "
@@ -1176,7 +1217,7 @@
 "och jag skall regera från den rättvist. Kanske jag till och med kommer att "
 "invitera dig att bli min rådgivare, Delfador"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:183
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid ""
 "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You have "
 "it now only because we helped you get it."
@@ -1184,17 +1225,18 @@
 "Även om du har Spiran, prinsessa, så är den rättmätigt Konrads. Du har 
den "
 "blott nu eftersom vi hjälpte dig att få den."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:188
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:189
 msgid "And if I refuse to give it to him?"
 msgstr "Och om jag vägrar att ge den till honom?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:193
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:194
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
-msgstr "Om det krävs, prinsessa, så kommer jag att be Konrad att duellera 
dig om den."
+msgstr ""
+"Om det krävs, prinsessa, så kommer jag att be Konrad att duellera dig om 
den."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:198
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:199
 msgid ""
 "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As long "
 "as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
@@ -1202,11 +1244,11 @@
 "Delfador! Li'sar har blivit vår vän. Jag vill inte slåss mot henne! Så 
länge "
 "som hon regerar gott, vad spelar det då för roll om hon blir drottning?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:203
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:204
 msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
 msgstr "Du är den rättmätige arvingen. Du bör bli kung, Konrad."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:211
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:212
 msgid ""
 "Delfador, you have raised Konrad to be skillful and wise, honorable and "
 "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
@@ -1216,11 +1258,11 @@
 "man. En krigare som har respekt och som uppskattar fred. Ändå är tronen 
inte "
 "hans plats. Du vet vad jag talar om, Delfador."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:216
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:217
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
 msgstr "Men det gör jag inte! Vad menar du, Parandra?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:221
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:222
 msgid ""
 "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
 "and claim the throne of Wesnoth."
@@ -1228,7 +1270,7 @@
 "Med tiden kommer allt att avslöjas, sköna prinsessa. För tillfället bör 
du "
 "gå och kräva Wesnoths tron."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:226
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:227
 msgid ""
 "Parandra, what you say may seem right to some, but as long as you and I "
 "speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not best "
@@ -1238,7 +1280,7 @@
 "talar om för någon det som vi vet, så ser jag ingen anledning till varför 
"
 "inte Konrad skulle ha tronen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:231
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:232
 msgid ""
 "In so many things you are right, Delfador, and your wisdom is unmatched in "
 "the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. She "
@@ -1248,11 +1290,11 @@
 "visdom. Men i denna frågan så har du fel. Li'sar är arvingen, Hon borde "
 "bestiga tronen. Nu har jag mött henne själv, och är säker på detta."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:236
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:237
 msgid "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
 msgstr "Skall hon göra anspråk på tronen och inte jag? Vad skall jag då 
göra?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:241
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:242
 msgid ""
 "Li'sar should be Queen, but you will go with her. Indeed, I suspect we could "
 "not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
@@ -1262,13 +1304,14 @@
 "vi inte skulle kunna få dig till något annat. Jag har sett hur du ser på "
 "henne, Konrad. Jag tror att du nu skulle följa henne ända till världens 
ände."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:246
-msgid "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing 
between us!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
+msgid ""
+"With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
 msgstr ""
 "Med all vederbörlig respekt, ers nåd, hon är min kusin. Det är inget 
mellan "
 "oss!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:251
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:252
 msgid ""
 "Then if it is as you say, Konrad, perhaps you should stay here with us. It "
 "would surely be safer for you. The Elves could show you things that would "
@@ -1278,23 +1321,24 @@
 "Det skulle åtminstone vara säkrare för dig. Alverna kan visa dig "
 "häpnadsväckande saker, som ingen människa tidigare har sett."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:256
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:257
 msgid ""
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
-"Det är ett generöst erbjudande, ers nåd, men du har rätt. Jag går 
hellre med "
-"Li'sar."
+"Det är ett generöst erbjudande, ers nåd, men du har rätt. Jag går 
hellre "
+"med Li'sar."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:261
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:262
 msgid "And what say you, Uradredia?"
 msgstr "Och vad säger du, Uradredia?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:266
-msgid "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the 
throne?"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
+msgid ""
+"Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
 msgstr "Säg mig, Li'sar, är du villig att slåss mot din egen mor om tronen?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:272
 msgid ""
 "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, Elf-"
 "king."
@@ -1302,7 +1346,7 @@
 "Det är för landets bästa. Om det är nödvändigt så kommer jag att 
slåss mot "
 "henne, Alvkung."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:276
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:277
 msgid ""
 "I feel that this lady speaks the truth. Delfador, although I know that you "
 "do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. Rest "
@@ -1312,11 +1356,13 @@
 "inte håller med, så är de ord som Elandiras dotter Parandras yttrat visa. "
 "Vila här ett slag, och ge dig sedan av tillsammans med dem."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:281
-msgid "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say 
you?"
-msgstr "Och du har tillbringat en tid här med oss, Kliadas son Kalenz, vad 
tycker du?"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:282
+msgid ""
+"And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
+msgstr ""
+"Och du har tillbringat en tid här med oss, Kliadas son Kalenz, vad tycker 
du?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:286
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:287
 msgid ""
 "Wisdom has been spoken here today, Delfador. We have been with Li'sar in the "
 "most trying of times, and risked life and limb with her. Yet we still have "
@@ -1329,7 +1375,7 @@
 "är oerfaren, och lider ännu av ungdomens övermod, men med tiden så kommer 
"
 "hon att bli en god Drottning."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:291
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:292
 msgid ""
 "So, the Elven Council has spoken. But which path should we take on our "
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
@@ -1338,7 +1384,7 @@
 "Så, Alvernas Råd har talat. Men vilken väg skall vi välja? Abez vad är 
inte "
 "farbart, då det säkerligen är vaktat av många män."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:296
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:297
 msgid ""
 "There is another way by which you can return to Wesnoth: past the mountains "
 "of the dragons and through the dark valley. To the land of the East, from "
@@ -1350,7 +1396,7 @@
 "till Wesnoth och överraska den Mörka Drottningen, hon väntar sig er inte "
 "från det hållet."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:301
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:302
 msgid ""
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
@@ -1358,7 +1404,7 @@
 "Drakarnas berg? Det låter mycket farligt! Jag trodde inte ens det fanns "
 "något sådan som drakar!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:306
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:307
 msgid ""
 "No dragon has been sighted in those mountains for many years, but they "
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
@@ -1368,7 +1414,7 @@
 "gamla namn. Men, den vägen kommer att vara farlig. Finns det verkligen inte "
 "någon annan väg att ta?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:311
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:312
 msgid ""
 "All routes are dangerous, though there is some hope along this path. Rest, "
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
@@ -1422,7 +1468,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:203
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr "Varthän? Detta är det enda hem vi känner. Vad kommer att hända med 
alverna?"
+msgstr ""
+"Varthän? Detta är det enda hem vi känner. Vad kommer att hända med 
alverna?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:208
 msgid ""
@@ -1440,13 +1487,12 @@
 "protect you!"
 msgstr ""
 "Vi ger oss av norrut. Kanske kan vi nå Anduins ö. Där kommer du vara i "
-"säkerhet.\n"
-" Konrad, vi måste rekrytera några alver för att hjälpa oss, och du måste 
ta "
-"dig till vägskylten i nordväst. Jag kommer att beskydda dig!"
+"säkerhet. Konrad, vi måste rekrytera några alver för att hjälpa oss, och 
du "
+"måste ta dig till vägskylten i nordväst. Jag kommer att beskydda dig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:218
 msgid "Very well, let us hurry!"
-msgstr "Nå då så, låt oss då skynda oss!"
+msgstr "Nå, låt oss då skynda oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:223
 msgid ""
@@ -1461,7 +1507,7 @@
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
-" Kom ihåg att det sägs att den där smutsiga magiker och den han beskyddar "
+"Kom ihåg att det sägs att den där smutsiga magiker och den han beskyddar "
 "håller till här i krokarna. Det är dem vi vill åt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:237
@@ -1478,7 +1524,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:253
 msgid "And so it has begun!"
-msgstr "Och så har det börjat..."
+msgstr "Sålunda börjar det!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:273
 msgid "OK, we have made it this far! But where do we go next?"
@@ -1493,8 +1539,9 @@
 "vi söka skydd där."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:283
-msgid "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves 
here?"
-msgstr "Du har såklart rätt Delfador. Men vad händer med alverna här?"
+msgid ""
+"Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
+msgstr "Du har såklart rätt, Delfador. Men vad händer med alverna här?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:288
 msgid ""
@@ -1503,15 +1550,16 @@
 msgstr ""
 "Alverna kommer att slåss, det kan till och med hända att de går segrande 
ur "
 "striden. Men jag är rädd att de inte har en ljus framtid framför sig. Låt 
"
-"oss inte tala om det nu, framåt!"
+"oss inte tala om det nu. Framåt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:293
 msgid "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
-msgstr "Lycka till Konrad! Oroa dig inte för oss, vi kommer att slåss så 
bra vi kan!"
+msgstr ""
+"Lycka till Konrad! Oroa dig inte för oss, vi kommer att slåss så bra vi 
kan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:309
 msgid "I...I don't think I can make it anymore"
-msgstr "Jag.... Jag tror inte att jag kan fortsätta något mer."
+msgstr "Jag.... Jag tror inte att jag kan fortsätta längre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:314
 msgid "Prince...you must keep fighting! Nooooooo!"
@@ -1536,7 +1584,8 @@
 msgstr "Ugh"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:356
-msgid "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with 
reinforcements..."
+msgid ""
+"Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
 msgstr "Oh nej! Tiden har tagit slut, de har kommit med förstärkningar..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:369
@@ -1571,53 +1620,55 @@
 msgid "There can be no looking back. We must go quickly!"
 msgstr "Vi måste se framåt, vi måste skynda oss vidare!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
 msgstr "Epilog"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:10
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:11
 msgid ""
 "And so the Dark Queen's reign was ended, and Li'sar, daughter of Haldric was "
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
 "Och så var den Mörka drottningens styre till ända, och Li'sar, Haldrics "
-"dotter, kröntes till drottning över Wesnoth, och innehavare av Eldspiran, 
som hon skulle ge i arv till sina efterföljare."
+"dotter, kröntes till drottning över Wesnoth, och innehavare av Eldspiran, "
+"som hon skulle ge i arv till sina efterföljare."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:14
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
 msgstr ""
-"Hon regerade länge och väl, och ställde till rätta allt ont som "
-"hennes mor gjort."
+"Hon regerade länge och väl, och ställde till rätta allt ont som hennes 
mor "
+"gjort."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:18
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
-"Konrad anslöt sig till Li'sars hov. Han gifte sig med Li'sar och de fick "
-"två söner och en dotter."
+"Konrad anslöt sig till Li'sars hov. Han gifte sig med Li'sar och de fick 
två "
+"söner och en dotter."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:22
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
 "The bones of the young prince Konrad were retrieved from the Elves, and "
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
 msgstr ""
-"Den unge prinsen Konrads kvarlevor återbördades från alverna, och "
-"begravdes i den kungliga gravkammaren i Weldyn, och varje vecka besökte 
Konrad hans grav varje vecka för att visa sin aktning och respekt."
+"Den unge prinsen Konrads kvarlevor återbördades från alverna, och 
begravdes "
+"i den kungliga gravkammaren i Weldyn, och varje vecka besökte Konrad hans "
+"grav varje vecka för att visa sin aktning och respekt."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:26
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
 "Delfador became Li'sar's High Council, advising her in the most important "
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
-"Delfador blev Förste rådgivare till Li'sar, och vägledde henne i "
-"de allra viktigaste statsgöromål. Han levde ett långt och gott liv, och "
-"fick sedan en statsbegravning i den kungliga gravkammaren i Weldyn."
+"Delfador blev Förste rådgivare till Li'sar, och vägledde henne i de allra "
+"viktigaste statsgöromål. Han levde ett långt och gott liv, och fick sedan 
en "
+"statsbegravning i den kungliga gravkammaren i Weldyn."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:30
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
@@ -1625,11 +1676,11 @@
 "Kalenz återvände till sitt hem i norr, och kom aldrig mer tillbaka till "
 "människornas land."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
 msgstr "Abez vad"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:26
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:27
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1647,19 +1698,19 @@
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:145
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:146
 msgid "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
 msgstr "Stopp! Du kommer inte förbi! Fort förstärkningar, skydda 
prinsessan!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:195
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
 msgstr "Vråååål!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:200
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:201
 msgid "What is that?"
 msgstr "Vad var det?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:205
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:206
 msgid ""
 "Creatures of the deep are upon us! This may be very dangerous. Be quick! We "
 "must get to the other side with all haste!"
@@ -1667,11 +1718,11 @@
 "Havsdjupets varelser anfaller oss! Detta kan bli mycket riskabelt. Skynda "
 "er! Vi måste ta oss över till andra sidan fortast möjligt!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:222
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:223
 msgid "We made it across the river safely! Where to now?"
 msgstr "Vi har tagit oss över floden. Vart nu?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:228
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:229
 msgid ""
 "If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue "
 "north to seek help from the northern Dwarves."
@@ -1679,7 +1730,7 @@
 "Vi måste fortsätta norrut, vi måste få hjälp av norddvärgarna om vi ska 
ha "
 "någon chans att komma in i Knalga."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:234
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:235
 msgid ""
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul imposter."
@@ -1688,11 +1739,11 @@
 "mannar! Vi måste också korsa floden! Vi kommer att mötas igen, du lömska "
 "bedragare."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:240
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:241
 msgid "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
 msgstr "Tror du verkligen att hon kommer att förfölja oss, Delfador?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:246
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:247
 msgid ""
 "It surely looks like she will try, but the sea creatures will make it "
 "difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
@@ -1702,7 +1753,7 @@
 "att göra det svårt för henne. Vi måste fortsätta. Om hon kommer över 
innan "
 "vintern så är det inte så mycket vi kan göra åt saken."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:266
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:267
 msgid ""
 "This is the Ford of Abez. When we ford this river, we will be leaving "
 "Wesnoth, and entering the lands of the North. The Dwarves once ruled these "
@@ -1710,15 +1761,15 @@
 "and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
 msgstr ""
 "Det här är Abez vad. När vi passerat floden, så lämnar vi Wesnoth, och "
-"kommer in i nordanländerna. Dessa marker styrdes en gång av dvärgar, men 
är "
+"kommer in i nordländerna. Dessa marker styrdes en gång av dvärgar, men är 
"
 "råder kaos. Det var här som din far och farbror förråddes för nästan 
nitton "
 "Ã¥r sedan nu, Konrad."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:271
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:272
 msgid "Really? So what happened, Delfador?"
 msgstr "Verkligen? Så vad hände egentligen, Delfador?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:276
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:277
 msgid ""
 "The forces of the king were encamped here, and the forces of the north were "
 "on the north side of the river. For three days and three nights the armies "
@@ -1730,23 +1781,25 @@
 "av dem var speciellt pigg på att korsa floden. På den fjärde dagen 
började "
 "nordborna att ta sig över och attackera oss."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:281
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:282
 msgid "And then...we were defeated?"
 msgstr "Och sen... så blev vi besegrade?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:286
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:287
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
-msgstr "Det så ut som om vi hade övertaget, vi höll på att trycka tillbaka 
dem."
+msgstr ""
+"Det så ut som om vi hade övertaget, vi höll på att trycka tillbaka dem."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:291
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:292
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr "Ända tills kungens son, mitt i stridens hetta, vände sig mot sin 
egen kung!"
+msgstr ""
+"Ända tills kungens son, mitt i stridens hetta, vände sig mot sin egen kung!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:296
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:297
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
 msgstr "Men du har hämnats det mordet. Du dödade prinsen, eller hur 
Delfador?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:301
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:302
 msgid ""
 "When I saw the king betrayed and his banner fallen, I fled the battle. I "
 "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no "
@@ -1756,7 +1809,7 @@
 "Det kan ha varit vishet eller feghet, men jag flydde när jag förstod att vi 
"
 "inte hade någon möjlighet att segra den dagen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:306
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:307
 msgid ""
 "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, even "
 "though you never talked about it."
@@ -1764,15 +1817,15 @@
 "Oh... men alverna berättade alltid att du dödade prinsen, Delfador, även 
om "
 "du aldrig ville tala om det."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:311
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:312
 msgid "That foolish boy killed himself."
 msgstr "Den dåraktiga pojken dödade sig själv."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:316
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:317
 msgid "What do you mean?"
 msgstr "Vad menar du?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:321
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:322
 msgid ""
 "I mustered men to fight against the traitor-king, and of course Asheviere "
 "too, for she was behind it all. We were outnumbered, perhaps four to one. In "
@@ -1785,11 +1838,11 @@
 "pojken mot mig, bindgalet svingandes sitt svärd. Jag hade inget annat val 
än "
 "att döda honom."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:326
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:327
 msgid "So it is true, you did kill him?"
 msgstr "Så det är sant, du dödade honom?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:331
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:332
 msgid ""
 "He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not have "
 "the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
@@ -1797,7 +1850,7 @@
 "Han dog i strid, för min hand. Det tragiska är att dina bröder inte fick 
en "
 "så ärofylld död, Konrad."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:336
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:337
 msgid ""
 "With all respect, my lords, we must make haste. We have to ford the river "
 "immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks "
@@ -1806,7 +1859,7 @@
 "Med all respekt mina herrar, vi måste skynda oss. Vi måste korsa floden så 
"
 "snart som möjligt. Se det verkar som om vakttornen vid floden är bemannade."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:341
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:342
 msgid ""
 "Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into our "
 "lands! We will slaughter them by the river's edge!"
@@ -1814,11 +1867,11 @@
 "Se! Några söderlänningar, män från Wesnoth, försöker korsa floden, vi "
 "slaktar dem vid vattenbrynet."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:346
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:347
 msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
 msgstr "Finns det inte något annat vadställe? Kanske uppströms?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:351
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:352
 msgid ""
 "Winter quickly bears down upon us. We have only a few days to make the "
 "crossing, and the nearest bridge is far upstream. To be trapped south of the "
@@ -1832,7 +1885,7 @@
 "Asheviere har ett gränsfort här, och det verkar vara fyllt av soldater! Nu "
 "är goda råd dyra!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:356
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:357
 msgid ""
 "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are trying "
 "to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, men!"
@@ -1840,15 +1893,15 @@
 "Där är de, så det är sant att de lurade de vandöda. Nu försöker de 
lämna "
 "Wesnoth. Vi kan inte låta dem korsa floden, efter dem, mannar!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:361
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:362
 msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
 msgstr "Inte hon nu igen, skynda, skynda!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:4
 msgid "Gryphon Mountain"
 msgstr "Gripberget"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:25
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1866,31 +1919,31 @@
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:99
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:100
 msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
 msgstr "Här är modergripens ägg!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:104
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:105
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
 msgstr "Utmärkt! Nu kan vi föda upp egna gripar!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:124
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:125
 msgid ""
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
 msgstr ""
-"Haha! Vi har dödat den äckliga flygbesten, och sett till så att "
-"rebellerna inte kan lägga beslag på hennes ägg!"
+"Haha! Vi har dödat den äckliga flygbesten, och sett till så att rebellerna 
"
+"inte kan lägga beslag på hennes ägg!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:165
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:166
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
 msgstr "Vad är det här för ställe? Det där är verkligen ett högt berg!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:170
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:171
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
 msgstr "Det är det omtalade Gripberget."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:175
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:176
 msgid ""
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
@@ -1898,7 +1951,7 @@
 "Gripberget! Tänk om vi kunde stjäla några ägg från griparna och träna "
 "ungarna som flygande riddjur. Skulle det funka, Delfador?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:180
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:181
 msgid ""
 "We can try to do that, but we must be careful. To disturb the gryphons could "
 "prove dangerous...and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
@@ -1908,11 +1961,11 @@
 "farligt att störa griparna...men sådana riddjur skulle vara mycket "
 "användbara senare. Hur vi än gör så måste vi passera berget."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:185
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:186
 msgid "Well, let's start climbing the mountain!"
 msgstr "Nå, låt oss börja klättra."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:194
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:195
 msgid ""
 "It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
 "Once again the Queen opposes us!"
@@ -1920,15 +1973,15 @@
 "Det verkar som om vi inte är de enda som är intresserade av Gripberget... 
än "
 "en gång så skickar drottningen trupper mot oss."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:199
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:200
 msgid "Quickly, men! Onward!"
 msgstr "Fort, soldater framåt!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:208
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:209
 msgid "We have defeated them! Now what do we do?"
 msgstr "Vi har besegrat dem, vad ska vi göra nu?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:213
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:214
 msgid ""
 "We must continue north. It is too late to return to the safety of Elensefar "
 "or Anduin before winter falls. We must therefore cross the great river and "
@@ -1938,7 +1991,7 @@
 "eller Anduin innan vintern är över oss. Vi måste alltså korsa den stora "
 "floden och vidare till dvärgariket. Kom låt oss fortsätta!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:224
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:225
 msgid ""
 "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will serve "
 "us. Then we can hire gryphon riders!"
@@ -1946,7 +1999,7 @@
 "Med de här gripäggen borde vi ha möjlighet att föda upp egna gripar, som "
 "kommer att tjäna oss. Då kan vi börja hyra in gripryttare."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:234
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:235
 msgid ""
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
@@ -1954,15 +2007,15 @@
 "Det var synd att vi inte fick tag på gripäggen - det hade säkert varit "
 "fördelaktigt för oss senare. Likväl, vi måste fortsätta."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:241
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:242
 msgid "Let us continue onward!"
 msgstr "Låt oss fortsätta vidare!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:4
 msgid "Hasty Alliance"
 msgstr "En förhastad allians"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:20
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:21
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1982,27 +2035,27 @@
 "#Kalenz dör\n"
 "#Li'sar dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:84
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:85
 msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
 msgstr "Var är vi? Vart ska vi? Jag är trött på det här mörkret!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:89
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:90
 msgid "I am not sure of the way. Let me think for a moment."
 msgstr "Jag är inte säker, låt mig tänka ett ögonblick."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:147
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:148
 msgid "En garde!"
 msgstr "En garde!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:152
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:153
 msgid "What in the world are you doing here?"
 msgstr "Vad i hela friden gör du här?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:157
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:158
 msgid "Tracking you down, of course! You have escaped me for the last time!"
 msgstr "Letar upp dig så klart! Du har flytt för sista gången!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:162
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:163
 msgid ""
 "Foolish girl! We are in the deepest of caverns, probably surrounded by all "
 "manner of creatures, and you still want to fight us? You will bring us all "
@@ -2012,7 +2065,7 @@
 "antagligen omringade av alla sorters varelser och du vill slåss med oss? Det 
"
 "kommer att leda till allas vår död!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:167
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:168
 msgid ""
 "Don't try to trick me! I know why you have come here! But I will put an end "
 "to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return to the "
@@ -2022,11 +2075,11 @@
 "sätta punkt för er och ert förräderi här. Sedan kommer jag att hämta "
 "Eldspiran och återvända upp i dagsljuset!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:290
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:291
 msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
 msgstr "Överraskning! Nu ska ni dö era solälskare!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:295
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
 msgid ""
 "Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely that "
 "would lead to doom for us all!"
@@ -2034,7 +2087,7 @@
 "Nu är vi omringade! Vill du fortfarande slåss med oss, prinsessa? Det 
skulle "
 "sannerligen leda till att vi alla dör."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:300
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:301
 msgid ""
 "I see we have little choice but to help each other. Let us fight together "
 "until we return to the surface. Agreed?"
@@ -2042,7 +2095,7 @@
 "Vi har uppenbarligen inget annat val än att hjälpa varandra. Tills vi 
kommer "
 "upp till ytan så slåss vi sida vid sida, OK?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:305
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:306
 msgid ""
 "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall all "
 "perish together, Princess."
@@ -2050,11 +2103,11 @@
 "Nåja, jag lovar att du kommer att nå markytan, eller att vi alla går under 
"
 "tillsammans, prinsessa."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:310
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:311
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
 msgstr "Men så fort vi undkommit detta hål, så skall vi göra upp."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:321
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:322
 msgid ""
 "Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's continue "
 "together. What do you say?"
@@ -2062,7 +2115,7 @@
 "Så, vi har hjälpt varandra att överleva än så länge, prinsessa. Låt 
oss "
 "fortsätta tillsammans. Vad tycker du?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:326
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:327
 msgid ""
 "Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we not? "
 "Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
@@ -2070,28 +2123,28 @@
 "Ja, det gör vi. Vi bestämde att ta oss ut ur de här grottorna tillsammans, 
"
 "så då gör vi det! Här är min börs, den är fylld med guld."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:331
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:332
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
 msgstr "Du får 200 guldmynt!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:346
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:347
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
 msgstr "Tack så mycket, prinsessa, kom låt oss finna Eldspiran nu, mannar!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:369
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:370
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:25
 msgid "I can't believe it should end like this!"
 msgstr "Jag trodde aldrig att det skulle sluta så här."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/High_King_at_Sea.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/High_King_at_Sea.cfg:4
 msgid "High King at Sea"
 msgstr "Storkungen vid havet"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:4
 msgid "Test of the Clans"
 msgstr "Klanernas prövning"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:25
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2113,150 +2166,162 @@
 "#Li'sar dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:116
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:117
 msgid "Greetings, men of the plains."
 msgstr "Var hälsade, slätternas män."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:120
-msgid "What do these intruders want? We did not invite them here, that is 
certain."
-msgstr "Vad vill de här inkräktarna? Vi har då sannerligen inte bjudit hit 
dem."
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:121
+msgid ""
+"What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
+msgstr ""
+"Vad vill de här inkräktarna? Vi har då sannerligen inte bjudit hit dem."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:124
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:125
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Ashievere, the evil Queen Mother."
-msgstr "Vi har fredliga avsikter! Vi söker ert stöd i kampen mot den onda 
Drottningmodern Asheviere."
+msgstr ""
+"Vi har fredliga avsikter! Vi söker ert stöd i kampen mot den onda "
+"Drottningmodern Asheviere."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:128
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:129
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
-msgstr "Vi kommer inte att ansluta oss till er. Ni, som leds av ungdomar och 
en gammal man."
+msgstr ""
+"Vi kommer inte att ansluta oss till er. Ni, som leds av ungdomar och en "
+"gammal man."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:132
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:133
 msgid ""
 "You are for us or against us. If you do not join us to overthrow the evil "
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
 msgstr ""
-"Antingen står ni på vår sida, eller på vår fiendes. Om ni inte hjälper "
-"oss kommer vi att ta ifrån er all er nuvarande makt, när vi rätteligen har 
Ã¥tertagit tronen."
+"Antingen står ni på vår sida, eller på vår fiendes. Om ni inte hjälper 
oss "
+"kommer vi att ta ifrån er all er nuvarande makt, när vi rätteligen har "
+"Ã¥tertagit tronen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:136
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:137
 msgid ""
 "Hah! You think you can sieze the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
-"Ha! Tror ni att ni kan erövra tronen? Besegra oss i strid, och vi "
-"hjälper er. Ge er iväg annars, och kom aldrig mer tillbaka hit!"
+"Ha! Tror ni att ni kan erövra tronen? Besegra oss i strid, och vi hjälper "
+"er. Ge er iväg annars, och kom aldrig mer tillbaka hit!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:140
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:141
 msgid "Very well. We will fight you."
 msgstr "Nåväl. Vi ska besegra er."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:144
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:145
 msgid "Fools! We will run you down like dogs!"
 msgstr "DÃ¥rar! Vi kommer att krossa er!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:148
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:149
 msgid "There is no turning back for you now. This is a fight to the death!"
 msgstr "Det finns ingen återvändo. Vi strider intill döden!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:160
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:161
 msgid ""
 "Stop! I cannot believe this! You have defeated us! Indeed, you are worthy, "
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
-msgstr "Stopp! Jag kan inte tro mina ögon! Ni har besegrat oss! Ni är 
sannerligen värdiga, till och med värdiga att kräva tronen. Klanerna kommer 
att hjälpa er. Vi kommer att slåss vid er sida mot drottningen."
+msgstr ""
+"Stopp! Jag kan inte tro mina ögon! Ni har besegrat oss! Ni är sannerligen "
+"värdiga, till och med värdiga att kräva tronen. Klanerna kommer att 
hjälpa "
+"er. Vi kommer att slåss vid er sida mot drottningen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:164
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:165
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
 msgstr ""
-"Så ni medger ert nederlag! Och nu kommer ni att tjäna mig "
-"i kampen mot den onda drottningen?"
+"Så ni medger ert nederlag! Och nu kommer ni att tjäna mig i kampen mot den "
+"onda drottningen?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:168
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:169
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr ""
-"Vi kommer att tjäna dig, herre. Du kommer att bli en "
-"värdig kung."
+msgstr "Vi kommer att tjäna dig, herre. Du kommer att bli en värdig kung."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:172
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:173
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
 msgstr "Ni tar fel! Ni kommer att hjälpa mig att bli drottning!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:176
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:177
 msgid "Who then is your leader? Who do we serve?"
 msgstr "Men vem är er ledare? Vem tjänar vi under?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:180
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:181
 msgid ""
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
-"Ni kommer att tjäna under oss. Ni skall skydda våra flanker medan "
-"vi tar oss an drottningen. Med ert skydd kan vi "
-"säkerligen besegra henne."
+"Ni kommer att tjäna under oss. Ni skall skydda våra flanker medan vi tar 
oss "
+"an drottningen. Med ert skydd kan vi säkerligen besegra henne."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:184
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:185
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
 msgstr "Delfador, tror du inte att det är dags att reda ut det här?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:188
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:189
 msgid ""
 "Yes, it is time. It is time for the truth to be told. I had hoped to take "
 "this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
 "though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
 msgstr ""
-"Jo, det är dags; det är dags att sanningen berättas. Jag "
-"hade hoppats kunna ta hemligheten med mig i graven, men så "
-"blir det inte. Ni alver lever alltför länge, och även om jag försökt att 
"
-"förstå, så är er visdom alltför främmande för mig."
+"Jo, det är dags; det är dags att sanningen berättas. Jag hade hoppats 
kunna "
+"ta hemligheten med mig i graven, men så blir det inte. Ni alver lever "
+"alltför länge, och även om jag har försökt förstå, så är er visdom 
alltför "
+"främmande för mig."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:192
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:193
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
-msgstr "Hemlighet? Vad för hemlighet, Delfador? Vad pratar du om?"
+msgstr "Hemlighet? Vilken hemlighet, Delfador? Vad pratar du om?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:196
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:197
 msgid ""
 "We should not speak of it now. Instead come with me, Konrad and Li'sar, to "
 "the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
 "to talk."
-msgstr "Vi kan inte tala om det här och nu. Kom med mig, Konrad och Li'sar, 
till Elnarbergets topp. Därifrån kan vi se Weldyn; lägga stridsplaner och 
talas vid."
+msgstr ""
+"Vi kan inte tala om det här och nu. Kom med mig, Konrad och Li'sar, till "
+"Elnarbergets topp. Därifrån kan vi se Weldyn; lägga stridsplaner och talas 
"
+"vid."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:212
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:213
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
 msgstr "Ni kan besegra mig, men andra kommer att ta min plats!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:221
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:222
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
 msgstr "Se, ni kan inte besegra mig. Min klan är alltför talrik."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:233
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:234
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
 msgstr "Argh! Är det så här jag skall dö? Nåväl, jag dör för klanens 
ära."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:241
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:242
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
 msgstr "Klanen reser sig. Ju fler av oss som du dödar, desto starkare blir 
vi!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:253
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:254
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
-"Även om jag dör, så är det för klanen. Ni kommer att bli besegrade, "
-"och jag kommer att få rätt i att ni inte kan mäta er med klanens mäktiga 
styrka."
+"Även om jag dör, så är det för klanen. Ni kommer att bli besegrade, och 
jag "
+"kommer att få rätt i att ni inte kan mäta er med klanens mäktiga styrka."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:262
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:263
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
-msgstr "Bra sagt, broder. Klanens krigare har hört dig, och kommer för att 
slåss vid vår sida!"
+msgstr ""
+"Bra sagt, broder. Klanens krigare har hört dig, och kommer för att slåss 
vid "
+"vår sida!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
 msgstr "Nordalvernas hem"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:25
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2278,15 +2343,16 @@
 "#Li'sar dör\n"
 "#Dragen tar slut innan alvskogen nås"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:131
-msgid "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the 
east!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:132
+msgid ""
+"There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
 msgstr "Där är ni! Skynda er, ni måste skynda er till alvernas hem i 
Östern!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:143
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:144
 msgid "There they are! Charge!"
 msgstr "Där är de! Anfall!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:155
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:156
 msgid ""
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
@@ -2294,19 +2360,20 @@
 "Där finns det orcher! Vi måste låta dem slåss med männen från Wesnoth. 
Inte "
 "på några villkor får vi börja slåss med dem!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:174
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:175
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
 msgstr "Äntligen vänner, vi har nästan nått mitt folks, nordalvernas, hem."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:179
-msgid "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some 
rest!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:180
+msgid ""
+"After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
 msgstr ""
 "Efter att ha varit i vildmarken så länge så kommer det kännas skönt att 
få "
 "vila litegrann."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:184
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:185
 msgid ""
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
@@ -2314,7 +2381,7 @@
 "Men det är en tät dimma runt om oss igen! Vi kan inte veta vilka faror som "
 "lurar längre fram!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:189
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:190
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
@@ -2323,15 +2390,15 @@
 "kommer att nå tryggheten hos alverna, och kommer att kunna njuta av deras "
 "gästfrihet."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:214
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:215
 msgid "My lords! I have found you at last."
 msgstr "Mina herrar! Jag har hittat er till slut."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:220
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:221
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
 msgstr "Välkommen, Eonihar, gamle vän! Varför har du letat efter oss?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:226
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:227
 msgid ""
 "When my lord learnt of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
@@ -2339,11 +2406,11 @@
 "När min herre hörde att ni var på väg, så skickade han ut ryttare för 
att "
 "leta efter er. Det är trubbel på väg."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:232
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:233
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
 msgstr "Trubbel? Vad då för sorts trubbel?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:238
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid ""
 "We have sighted a great host to the south, a host of the men of Wesnoth. And "
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
@@ -2353,11 +2420,11 @@
 "dig. Det finns ingen tid att förlora. Ni måste skynda er in i alvskogen. 
Det "
 "är det enda ställe ni är säkra på."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:244
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:245
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
 msgstr "Jag hoppas bara att vi kan undvika dem. Vi ger oss av mot nordost."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:250
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:251
 msgid ""
 "That is not all, my lord. The foul Orcs have heard of the coming of these "
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
@@ -2367,7 +2434,7 @@
 "håller just nu på att samla ihop en stor styrka i norr för att kämpa mot "
 "dem! Det kommer otvetydigt att bli ett stort slag."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:256
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:257
 msgid ""
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
@@ -2375,7 +2442,7 @@
 "Det låter mycket farligt. Kanske vi skulle dra oss tillbaka västerut, och "
 "gömma oss tills striden är över?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:262
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:263
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow...I expected you "
 "to be on the side of Wesnoth, Princess?"
@@ -2383,7 +2450,7 @@
 "Jag tror att denna vildmark är alltför farlig för det! Dessutom...så 
trodde "
 "jag att du skulle ta Wesnoths parti i denna fråga, prinsessa!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:268
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
 "I am an honorable princess, not an imposter like you! I promised that I "
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
@@ -2393,19 +2460,19 @@
 "jag skulle stå vid din sida tills vi lämnat dessa länder, och jag står 
vid "
 "mitt ord!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:274
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:275
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
-"Min herre, ers nåd, vi har ingen tid att förlora! Ni måste ta er till 
Östern, "
-"till mitt folks hemland, endast där är ni säkra!"
+"Min herre, ers nåd, vi har ingen tid att förlora! Ni måste ta er till "
+"Östern, till mitt folks hemland, endast där är ni säkra!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:280
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:281
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
 msgstr "Kom då, Konrad, låt oss ge oss iväg."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:286
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:287
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
@@ -2413,7 +2480,7 @@
 "Min furste har börjat att samla ihop ett sällskap av alver som skall "
 "eskortera er till skogen. Tag er i akt, för vi är alla i stor fara!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:300
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:301
 msgid ""
 "Greetings, Elf-friend! Welcome to Emetria. You must take shelter here until "
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
@@ -2423,7 +2490,7 @@
 "striden utanför är över. Om ni stannar här hos mig, så kommer vi alla 
att "
 "vara i säkerhet."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:305
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:306
 msgid ""
 "Thank you, Lord El'rien. The hospitality of the North Elves is as generous "
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
@@ -2432,7 +2499,7 @@
 "Tack, furst El'rien. Gästvänligheten hos nordalverna överträffar nästan "
 "deras sydligare släktingar. Mina soldater kommer att hjälpa dig hålla 
staden."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:326
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:327
 msgid ""
 "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
 "never get there now! We have been defeated!"
@@ -2440,25 +2507,27 @@
 "Vi har inte nått fram till skogen ännu, och striden är fortfarande i full "
 "gång. Nu kommer vi aldrig att komma dit. Vi är besegrade!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:337
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:338
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
 msgstr "Alvvänner, ni har nått säkerheten."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:342
-msgid "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to 
Elensia!"
-msgstr "El'rien, vi har Eldspiran med oss! Vi måste eskortera dem till 
Elensia!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:343
+msgid ""
+"El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
+msgstr ""
+"El'rien, vi har Eldspiran med oss! Vi måste eskortera dem till Elensia!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:347
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:348
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
 msgstr ""
 "Verkligen, vi skall eskortera er till vår huvudstad, där vi skall kalla 
till "
 "rådslag."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
 msgstr "Anduins ö"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:31
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:32
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2476,21 +2545,22 @@
 "#Delfador dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:86
-msgid "This is no time to return to our vessel! We must take control of the 
island!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:87
+msgid ""
+"This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
 msgstr ""
 "Det här är inte en bra tidpunkt att återvända till båten, vi måste ta "
 "kontroll över ön"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:162
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:163
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
 msgstr "Och så landsteg truppen på Anduins ö..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:167
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:168
 msgid "So this is Anduin. It looks a little...desolate"
 msgstr "Så det här är Anduin. Det ser lite...övergivet ut."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:172
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:173
 msgid ""
 "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
 "place where I was born, where I was trained."
@@ -2498,7 +2568,7 @@
 "Jag fruktar det, Konrad. Det verkar som om orcherna har kommit även hit. Hit 
"
 "till den plats där jag föddes, den plats där jag fick min utbildning."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:178
 msgid ""
 "Who is that? Oh, a party of elves has landed. We shall drive them back into "
 "the sea!"
@@ -2506,7 +2576,7 @@
 "Vem är det? Oh...en grupp med alver har anlänt, vi ska nog driva dem "
 "tillbaka ner i sjön."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:182
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:183
 msgid ""
 "I did not think the Orcs would have come here. This island used to be so "
 "beautiful. We must recapture it! To arms!"
@@ -2514,11 +2584,11 @@
 "Jag trodde inte att orcherna skulle komma hit. Ön brukade vara så vacker, 
vi "
 "måste återta den. Till vapen!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:201
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:202
 msgid "I found someone hiding in the village!"
 msgstr "Jag fann någon som gömt sig i byn!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:206
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:207
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other mages here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
@@ -2526,23 +2596,23 @@
 "Mina herrar, jag har hållit mig gömd för orcherna i byn, som så många 
andra "
 "av magikerna här. Kanske kan vi slå oss ihop för att återta ön!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:211
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones"
 msgstr "Naturligtvis, låt oss kämpa vid varandras sida mot de onda orcherna."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:217
 msgid "You can now recruit mages"
 msgstr "Du kan nu rekrytera magiker"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:237
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:238
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
 msgstr "Delfador, min gamle mästare! Du har räddat ön från orcherna!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:243
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
 msgstr "Min lärling! Hur har ön fallit i sådana händer?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:249
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:250
 msgid ""
 "You have not heard, master Delfador? Asheviere is trying to control the "
 "entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. They were "
@@ -2555,7 +2625,7 @@
 "Weldyn, där jag skulle ställas inför rätta för förräderi - för att ha 
"
 "utbildat magiker!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:255
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:256
 msgid ""
 "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
 "attacked?"
@@ -2563,7 +2633,7 @@
 "Vi kommer just nu från Blackwater, där vi har slagits mot hennes trupper. "
 "Var har hon mer attackerat?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:261
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:262
 msgid ""
 "She has taken control of the Bay of Pearls, long held by the Mermen, and has "
 "turned them into slaves. There they dive for pearls by which she grows "
@@ -2575,7 +2645,7 @@
 "dessa pärlor ökar hennes rikedomar för varje dag. Det ryktas till och med "
 "att hon funderar på att bryta det urgamla fördraget och attackera 
Elensefar!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:267
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:268
 msgid ""
 "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
 "Pearls? Can we take it back from her?"
@@ -2583,7 +2653,7 @@
 "Kan vi inte slå tillbaka? Hur stora styrkor har hon i Pärlbukten? Kan vi "
 "återerövra den?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:273
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:274
 msgid ""
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
@@ -2591,11 +2661,11 @@
 "Vi måste åka dit. Låt oss vila här ett tag, och sedan hissa segel och ge 
oss "
 "av till Bukten. Förhoppningsvis skall vi kunna besegra hennes styrkor där!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:11
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:12
 msgid "Isle of the Damned"
 msgstr "De fördömdas ö"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:22
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:23
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2611,7 +2681,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:92
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:93
 msgid ""
 "But the voyage did not go as smoothly as had been hoped. A storm blew up and "
 "bore down on the ship. Though all hands were on deck working desperately, a "
@@ -2622,7 +2692,7 @@
 "alla arbetade frenetiskt, så kastade en plötslig stormil Konrad överbord, "
 "när han försökte säkra seglen..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:98
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:99
 msgid ""
 "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
 "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
@@ -2631,11 +2701,11 @@
 "honom till skeppet. Med stor ansträngning så lyckades de nå en ö i "
 "närheten..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:125
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:126
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
 msgstr "Puh, jag överlevde. Men var är jag? Är den här ön bebodd?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:130
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:131
 msgid ""
 "We have heard only the worst things about this place, my lord. It is said "
 "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
@@ -2644,7 +2714,7 @@
 "Jag har hört det värsta om denna plats, herre. Det sägs att vandöda kräk 
har "
 "kommit hit i hela horder, och förvandlat ön till ett fult ödeland."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:135
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:136
 msgid ""
 "Let's hope these rumors are not true! I have none of my men with me! How "
 "could I defend myself?"
@@ -2652,7 +2722,7 @@
 "Låt oss hoppas att de ryktena inte är sanna! Jag har inte några av mina "
 "mannar med mig. Hur skulle jag kunna försvara mig?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:140
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:141
 msgid ""
 "There are still some bands of humans hiding on the island, my lord. If you "
 "recruit some of them to help, we might have some hope of holding off the "
@@ -2662,11 +2732,12 @@
 "herre. Kanske kan du rekrytera några av dem, i så fall skulle vi ha något "
 "hopp att hålla stånd mot de vandöda horderna."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:152
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:153
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
-msgstr "Kanske vi kan komma överens! Hjälp oss att besegra de där onda 
varelserna!"
+msgstr ""
+"Kanske vi kan komma överens! Hjälp oss att besegra de där onda varelserna!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:185
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:186
 msgid ""
 "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
 "inside them!"
@@ -2674,12 +2745,12 @@
 "Det finns några uråldriga tempel i sydväst, jag under vad som kan finnas 
i "
 "dem!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:200
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:248
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:201
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:249
 msgid "Looks like there is somebody hidden in the temple."
 msgstr "Det verkar vara någon gömd i templet."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:232
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:233
 msgid ""
 "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undeads. "
 "Now with your help, I can destroy them."
@@ -2687,21 +2758,21 @@
 "Jag gömde mig på den här heliga platsen för att lägga planer för att 
besegra "
 "de vandöda. Nu, med er hjälp, kan jag förgöra dem."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:280
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:281
 msgid "Surprise! Searching for Mages, and all I get is these foul humans!"
 msgstr ""
 "Överraskning! Jag letade efter magiker, och allt jag hittar är de här "
 "stinkande människorna!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:315
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:316
 msgid "The temple seems to be empty."
 msgstr "Templet verkar vara tomt."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:327
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:328
 msgid "Fight on against the undead without me, friends!"
 msgstr "Slåss vidare mot de vandöda utan mig vänner."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:437
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:438
 msgid ""
 "We have wrested control of the island from the evil undead! Now all we have "
 "to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to Elensefar!"
@@ -2709,7 +2780,7 @@
 "Vi har tagit kontrollen över ön från de onda vandöda! Nu behöver vi bara 
"
 "vänta på att skeppet ska anlända, så att vi fortsätta till Elensefar."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:452
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:453
 msgid ""
 "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on your "
 "noble quest."
@@ -2717,7 +2788,7 @@
 "Tillsammans har vi besegrat de avskyvärda vandöda! Kom, jag kommer med dig "
 "på din ärofyllda resa."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:471
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:472
 msgid ""
 "Thank goodness we have found you, sir! Come aboard quickly, we shall take "
 "you away from this horrible island!"
@@ -2725,7 +2796,7 @@
 "Tack och lov att vi fann er, herre! Snabbt, kom ombord så ska vi ta dig "
 "ifrån denna hemska ö."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:476
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:477
 msgid ""
 "It's a shame complete victory could not be ours, but thank goodness I am "
 "rescued! On to Elensefar!"
@@ -2733,7 +2804,7 @@
 "Det är synd och skam att vi inte kunde uppnå fullständig seger, men gudars 
"
 "vad skönt att jag blev räddad! Mot Elensefar!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:487
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:488
 msgid ""
 "Thank you for your assistance here brothers. I will stay to continue "
 "resisting the foul undead. May fate be with you in your noble quest, and may "
@@ -2743,11 +2814,11 @@
 "ödet stå på er sida under ert ärofyllda uppdrag, och må vi mötas igen 
någon "
 "dag!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
 msgid "Mountain Pass"
 msgstr "Bergspasset"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:27
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:28
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2767,15 +2838,15 @@
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:104
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:105
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
 msgstr "Se Konrad, framför oss så ligger dvärgarnas stora väg."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:109
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:110
 msgid "But I can hardly see with all this mist around!"
 msgstr "Men jag kan knappt se, med all den här dimman runt mig!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:114
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:115
 msgid ""
 "We must be wary...they say a wizard lives in these mountains, and he does "
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
@@ -2785,11 +2856,11 @@
 "och att han inte gillar besökare. Det är han som skapar dimman, så att "
 "vandrare ska gå vilse och bli uppätna av hans varelser."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:119
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:120
 msgid "His...creatures? We must keep to the road, men!"
 msgstr "Hans... varelser? Vi måste vara försiktiga män, håll er på 
vägen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:124
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:125
 msgid ""
 "He would be a mighty foe, Konrad. It is said when the dwarves built this "
 "road, they disturbed the resting place of the ancient mage, and ever since, "
@@ -2800,11 +2871,11 @@
 "störde de vilan hos den uråldrige magikern, och ända sedan dess så har 
han "
 "och hans bror hemsökt bergen, och förstört dvärgarnas byar."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:129
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:130
 msgid "Let us then go carefully...but quickly, men!"
 msgstr "Låt oss färdas försiktigt...men snabbt, mannar!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:170
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:171
 msgid ""
 "Greetings, Travellers. I am Stalrag, chief of the these villages! I warn "
 "you, a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely "
@@ -2814,7 +2885,7 @@
 "stor trollkarl och hans troll håller till i bergen och kommer säkerligen 
att "
 "gå till attack. Jag skall kalla samman mina stammar för att hjälpa er."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:175
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
 msgid ""
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather then to try and defeat these new foes."
@@ -2822,11 +2893,11 @@
 "Om det här är sant, Konrad, så borde vi gå runt berget. Hellre det än 
att "
 "försöka besegra dessa nya fiender."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:180
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:181
 msgid "What do you say, Delfador?"
 msgstr "Vad säger du Delfador?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:185
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:186
 msgid ""
 "No! We do not have the time to waste. Let us make for the top of the pass, "
 "wary of mountain trolls, and taking care lest we come too close to the water!"
@@ -2834,7 +2905,7 @@
 "Nej, vi har ingen tid att förlora, vårt mål är toppen av passet. Se upp 
för "
 "bergstroll, och gå inte för nära vattnet."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:190
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:191
 msgid ""
 "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
 "villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
@@ -2842,11 +2913,14 @@
 "Knäkrossarna kommer hjälpa dig på ditt uppdrag. Se, de reser sig redan 
från "
 "byarna i väster. De mäktiga Knäkrossarna! Till strid!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:212
-msgid "Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not 
defeat us!"
-msgstr "Så, vi har besegrat våra fiender. Låt oss hoppas att berget inte 
besegrar oss!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:213
+msgid ""
+"Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not defeat us!"
+msgstr ""
+"Så, vi har besegrat våra fiender. Låt oss hoppas att berget inte besegrar "
+"oss!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:217
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:218
 msgid ""
 "I wish you all the best on your journey, I must return to my village and "
 "take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you "
@@ -2856,19 +2930,19 @@
 "om min familj. Dvärgarnas gästfrihet kommer att välkomna er varthän ni "
 "kommer, vänner."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:222
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:223
 msgid "Let us move onward!"
 msgstr "Låt oss fortsätta framåt!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:242
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:243
 msgid "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
 msgstr "Aaargh! Jag är dödligt sårad. Fortsätt kampen utan mig, bröder!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:4
 msgid "Muff Malal's Peninsula"
 msgstr "Muff Malals halvö"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:23
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:24
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2884,7 +2958,7 @@
 "#Konrad dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:76
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:77
 msgid ""
 "But the road to Elensefar was a treacherous one. Konrad and his men were set "
 "upon by the fiends of the undead."
@@ -2892,19 +2966,19 @@
 "Men vägen till Elensefar var förrädisk, Konrad och hans män blev 
attackerade "
 "av vandöda bestar."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:81
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:82
 msgid "My lord! In yonder ruins there seems to be some movement!"
 msgstr "Min herre, det verkar vara något som rör sig i ruinerna där borta."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:86
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:87
 msgid "It looks like there are the undead there! Prepare for battle men!"
 msgstr "Det ser ut som det är vandöda där! Förbered er för strid män."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:91
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:92
 msgid "To arms!"
 msgstr "Ta till vapen!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:96
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:97
 msgid ""
 "Ahh, a party of Elves approaches. Soon we shall have Elven zombies serving "
 "us!"
@@ -2912,7 +2986,7 @@
 "Ahh, en grupp med alver närmar sig, snart ska vi ha alviska zombier som "
 "tjänar oss."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:106
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:107
 msgid ""
 "Victory is ours! Let us just hope that this delay will not hamper our quest "
 "to save Elensefar. We must move onward with haste!"
@@ -2920,11 +2994,11 @@
 "Vi har vunnit, hoppas bara att den här förseningen inte kommer att hindra "
 "oss från att rädda Elensefar. Vi måste skynda vidare!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
 msgid "Northern Winter"
 msgstr "Nordisk vinter"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:24
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:25
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2944,11 +3018,12 @@
 "#Kalenz dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:100
-msgid "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a 
while."
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:101
+msgid ""
+"This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
 msgstr "Den här vintern biter i kinderna, vi kan kanske ta en paus här."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:105
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:106
 msgid ""
 "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest it "
 "fall into the hands of our enemies!"
@@ -2956,7 +3031,7 @@
 "Stanna och vila? Vi måste hitta Eldspiran snabbt, så att den inte faller i "
 "händerna på fienden."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:110
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:111
 msgid ""
 "We have had a hard march ever since we were besieged by the undead in that "
 "foul valley. Now winter bears down upon us, and we have spent most of our "
@@ -2968,7 +3043,7 @@
 "guld. Den här marken ser bördig ut, vi kan säkerligen stanna här över "
 "vintern."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:115
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:116
 msgid ""
 "Yes, let us rest a while! I am sure there are many challenges ahead, and I "
 "do not think I could endure another like the fording of the river for many "
@@ -2978,7 +3053,7 @@
 "framför oss, och så tror jag inte att jag skulle klara en sådan pärs till 
"
 "som när vi passerade floden på många dagar än."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:120
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:121
 msgid ""
 "We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our hands, "
 "and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
@@ -2986,7 +3061,7 @@
 "Vi jagar Eldspiran, rikets öde ligger i våra händer och ni människor vill 
"
 "stanna och vila? Framåt, säger jag!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:125
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:126
 msgid ""
 "They are right, Kalenz. I had wanted to acquire the Scepter within a moon, "
 "but it is not to be. Our soldiers will begin to desert if they do not rest "
@@ -2995,19 +3070,20 @@
 msgstr ""
 "De har rätt Kalenz, jag hade också velat ha Eldspiran under denna månes "
 "sken, men det är inte möjligt. Våra soldater kommer att börja desertera 
om "
-"vi inte vilar snart. Men i dessa vilda nordanmarker? Här måste vi slåss "
-"enbart för att få vila. Se bara norrut, de äckliga orcherna låter oss 
inte "
-"vara ifred."
+"vi inte vilar snart. Men i dessa vilda nordländer? Här måste vi slåss 
enbart "
+"för att få vila. Se bara norrut, de äckliga orcherna låter oss inte vara "
+"ifred."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:130
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:131
 msgid "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
 msgstr "Vi ska ta deras land med svärd och båge! Kom igen män."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:144
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:145
 msgid "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
-msgstr "Det kommer mera snö. Vi måste avsluta den här striden snabbt. 
Framåt mannar"
+msgstr ""
+"Det kommer mera snö. Vi måste avsluta den här striden snabbt. Framåt 
mannar"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:167
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:168
 msgid ""
 "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
 "here while the cold winter passes."
@@ -3015,7 +3091,7 @@
 "Segern är vår! Vi har beslagtagit orchernas land. Nu kan vi vila här under 
"
 "den kalla vintern."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:172
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:173
 msgid ""
 "Let us not rest for too long though, friends. We must still reach the "
 "ancient Dwarven lands before our foes do."
@@ -3023,7 +3099,7 @@
 "Låt oss inte bli för bekväma bara, vänner, kom ihåg att vi måste hinna 
till "
 "dvärgarna uråldriga marker innan våra fiender."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:177
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:178
 msgid ""
 "And so after many days of rest, the party set out once again for the Dwarven "
 "kingdom..."
@@ -3031,11 +3107,11 @@
 "Och efter att ha vilat ut i många dagar, så gav de sig återigen iväg mot "
 "Dvärgarnas rike..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:4
 msgid "Plunging into the Darkness"
 msgstr "Huvudstupa in i Mörkret"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:21
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:22
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3053,11 +3129,11 @@
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:200
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:201
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
 msgstr "Det är så mörkt här, jag kan knappt se!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:205
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:206
 msgid ""
 "It is dark indeed. We shall have to light torches, and tread slowly and "
 "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
@@ -3065,19 +3141,19 @@
 "Det är verkligen mörkt, vi får tända facklor och gå sakta och 
försiktigt. "
 "Förhoppningsvis finns det fortfarande dvärgar här nere som vill hjälpa 
oss."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:210
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:211
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
 msgstr "Vi alver kommer verkligen inte till vår rätt i de här mörka 
hålorna."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:225
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:226
 msgid "Who are these that approach? Surface-dwellers! On your guard, men!"
 msgstr "Vilka är de här som närmar sig? Ytbor? Var på er vakt, mannar!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:232
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:233
 msgid "We come in peace, friends. We come in peace!"
 msgstr "Vi är fredliga, vänner, vi vill inget ont."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:239
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:240
 msgid ""
 "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not live "
 "in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
@@ -3085,11 +3161,11 @@
 "Åh, inte? Jag ser att ni kommer i sällskap av alver. Kan vi dvärgar inte 
få "
 "leva i fred utan att de förrädiska alverna kommer och stör?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:246
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:247
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
 msgstr "Varför så hårda ord, dvärg? Alverna har aldrig gjort er någon 
skada."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:253
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:254
 msgid ""
 "'Never done us any harm?' Why I was there myself, when the Elves did not "
 "come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you cowardly "
@@ -3099,7 +3175,7 @@
 "allians. Många dvärgar blev slaktade, och ni fega alver gjorde inget för 
att "
 "hjälpa oss."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:260
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:261
 msgid ""
 "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
 "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
@@ -3107,7 +3183,7 @@
 "Du går för långt, jag är Kalenz, en mäktig furste av alvernas ras! Hur 
vågar "
 "någon som slinker runt i sin tunnel kalla mig för feg?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:267
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:268
 msgid ""
 "Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must not "
 "fight among ourselves."
@@ -3115,7 +3191,7 @@
 "Fred vänner, lugna er! De onda orcherna strövar fritt på marken ovanför 
oss, "
 "vi måste hålla fred sinsemellan!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:274
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:275
 msgid ""
 "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have you "
 "risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
@@ -3123,11 +3199,11 @@
 "Nå, måhända, vem är du då? Förklara vad du gör här, människa. Vem 
är du? "
 "Varför riskerar du liv och lem för att komma till Knalga, dvärgarnas hem?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:281
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:282
 msgid "Well, we...we..."
 msgstr "Tja, vi... vi..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:288
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:289
 msgid ""
 "We have come so that an heir may claim his inheritance, that a king may "
 "claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
@@ -3135,11 +3211,12 @@
 "Vi har kommit så att en arvinge kan få sitt rättmätiga arv, så att en 
kung "
 "kan kräva sin tron. Vi söker Eldspiran."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:295
-msgid "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in 
jest!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:296
+msgid ""
+"The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
 msgstr "Eldspiran? Är ni galna? Säkerligen så skämtar du med mig?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:302
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:303
 msgid ""
 "We jest not, friend. We seek the Scepter of Fire. We seek the help of the "
 "Dwarves in finding it. But know that we will find it, whether you help us or "
@@ -3149,7 +3226,7 @@
 "att hitta den, det är upp till er om ni vill hjälpa oss eller inte. Vi "
 "kommer att hitta i vilket fall som helst."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:309
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:310
 msgid ""
 "Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of Fire "
 "exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
@@ -3157,11 +3234,11 @@
 "Du talar som en dåre, ingen vet ens om Eldspiran finns. Vem är arvingen, 
den "
 "här kungen du talar om, förresten?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:316
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "I am, sir."
 msgstr "Det är jag, herre."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:323
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:324
 msgid ""
 "You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha ha! I "
 "haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
@@ -3169,7 +3246,7 @@
 "Du? Haha! Skulle den här pojkspolingen vara kungen av Wesnoth? Haha, jag har 
"
 "inte skrattat så bra på länge. Och vem är du, gamle man?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:330
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:331
 msgid ""
 "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and Protector "
 "of his heir."
@@ -3177,7 +3254,7 @@
 "Jag är Delfador, Delfador den store, ärkemagiker hos kung Garard och "
 "Beskyddare av hans arvinge."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:337
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:338
 msgid ""
 "You...you are Delfador? I saw Delfador when I was but a young Dwarf, and I "
 "will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out of "
@@ -3187,27 +3264,29 @@
 "och jag säger dig, gamle man: Du är inte Delfador. Män, för bort dessa "
 "lögnare ur min åsyn. Delfador dog för många år sedan."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:376
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:377
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
-msgstr "Jag är Delfador den store! Alla som står i min väg kommer att gå 
under!"
+msgstr ""
+"Jag är Delfador den store! Alla som står i min väg kommer att gå under!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:383
-msgid "You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, 
years ago!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:384
+msgid ""
+"You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, years ago!"
 msgstr ""
 "Du... du är verkligen Delfador! Men det är flera år sedan vi fick veta att 
"
 "du var död."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:390
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:391
 msgid "They thought I was dead. They hoped I was dead. Yet still I live."
 msgstr ""
 "De trodde jag var död. De hoppades att jag var död. Ändock lever jag "
 "fortfarande."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:397
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:398
 msgid "And you really think that you can find the Scepter of Fire?"
 msgstr "Och du tror verkligen att du kan hitta Eldspiran?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:404
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:405
 msgid ""
 "Yes, I do. If you help us, friend, all the treasures of Knalga that we find "
 "are yours. We want only the Scepter. It will be dangerous. Make no mistake "
@@ -3219,7 +3298,7 @@
 "på. Dvärgar kommer att dö, kanske många sådana, men säkerligen så är 
det "
 "bättre än att gömma sig från orcherna som maskar."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:411
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:412
 msgid ""
 "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
@@ -3227,35 +3306,37 @@
 "Du har rätt, vän. Jag skickar mina bästa män med dig. Vi vet dock inte 
var "
 "Eldspiran är. Legenderna säger att den är gömd i de östra tunnlarna."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:418
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:419
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
 msgstr "Då är det till de östra tunnlarna vi ska gå!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:439
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:440
 msgid "Hmm...there seems to be a secret passage behind these rocks!"
 msgstr "Hmm... det verkar finnas en hemlig passage bakom de här stenarna!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:466
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:467
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr "Det är en stor skatt i den här skattkistan, jag kan räkna till 200 
guldmynt!"
+msgstr ""
+"Det är en stor skatt i den här skattkistan, jag kan räkna till 200 
guldmynt!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
 msgstr "Wesnoths prinsessa"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:9
-msgid "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the 
queen..."
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:10
+msgid ""
+"...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
 msgstr ""
 "...men en av orcherna överlevde länge nog för att sända bud till "
 "drottningen..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:15
 msgid "...and she sent her most able commander."
-msgstr "...och hon skickade sin mest talangfulla kommendör."
+msgstr "...och hon skickade sin mest talangfulla befälhavare."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:37
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:38
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3275,69 +3356,74 @@
 "#Kalenz dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:44
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:45
 msgid "Elmar's Crossing"
 msgstr "Elmars överfart"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:50
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
 msgid "Elbridge"
 msgstr "Elbro"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:115
-msgid "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of 
Asheviere."
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:116
+msgid ""
+"On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
 msgstr "På vägen till Knalga så blev gruppen stoppade av Ashevieres 
trupper."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:120
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:121
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you imposter!"
 msgstr "Drottningen har sänt mig att stoppa dig, din bedragare!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:125
-msgid "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her 
successor!"
-msgstr "Det där är prinsessan, Li'sar. Dottern till drottningen, och 
tronarvingen."
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:126
+msgid ""
+"That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
+msgstr ""
+"Det där är prinsessan, Li'sar. Dottern till drottningen, och tronarvingen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:130
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:131
 msgid "I'm no imposter. It seems that your mother has lied to you."
 msgstr "Jag är ingen bedragare, det verkar som om din mor har ljugit för 
dig."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:136
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:137
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
 msgstr "Högförräderi! Dina lögner kommer att dö med dig."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:141
-msgid "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To 
arms!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:142
+msgid ""
+"There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
 msgstr ""
 "Det är ingen ide att resonera, det finns bara en sak som hon lyssnar till. "
 "Till vapen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:166
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:167
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
 msgstr "Det här tar för lång tid, bäst att jag kallar in lite 
förstärkningar."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:190
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:191
 msgid "Maybe I was not using enough forces..."
 msgstr "Jag använde kanske inte tillräckligt med trupper..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:201
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:202
 msgid "I surrender! Don't hurt me, Imposter."
 msgstr "Jag ger upp! Skada mig inte bedragare."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:206
-msgid "I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your 
life."
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:207
+msgid ""
+"I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your life."
 msgstr ""
 "Jag sade förut att jag inte är en bedragare, men om du ger dig skonar jag "
 "ditt liv."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:211
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:212
 msgid "Let me go!"
 msgstr "Låt mig gå."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:216
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:217
 msgid "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
 msgstr ""
 "Tänk på historierna om den gamle kungen, fråga vem som helst som känner 
till "
 "honom."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:221
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:222
 msgid ""
 "The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My mother "
 "told me."
@@ -3345,7 +3431,7 @@
 "Den gamle kungen? Jag har hört talas om det men jag vet att det inte är "
 "sant. Min mamma berättade för mig."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:226
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:227
 msgid ""
 "Your mother has lied to you, child. Now I suggest you reconsider, and either "
 "join us, or flee an exile. There will be a great battle soon, and if you are "
@@ -3356,7 +3442,7 @@
 "ansluter du dig till oss, eller så flyr du i exil. Det kommer en stor strid "
 "snart, och vi kommer kanske inte att kunna skona ditt liv en andra gång."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:233
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:234
 msgid ""
 "I am not a child, and I do not want to talk about it! You said you would "
 "spare me, so be on your way. The northern road should be safe for you."
@@ -3364,11 +3450,11 @@
 "Jag är inte ett barn, och jag vill inte tala om det! Ni sa att ni skulle "
 "skona mitt liv, så iväg med er. Den norra vägen borde vara säker för er."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:239
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:240
 msgid "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
 msgstr "Adjö, prinsessa. Kom nu män, mot den norra vägen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:245
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:246
 msgid ""
 "(He he, little do they know just how many undead have wandered the northern "
 "road of late. Surely they are doomed!)"
@@ -3376,11 +3462,11 @@
 "(Hihi, de vet inte hur stora skaror av vandöda som har vandrat upp för den "
 "norra vägen på senaste tiden. De kommer säkert att gå under.)"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
 msgstr "Tillbaka till Wesnoth"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:24
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:25
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3400,48 +3486,50 @@
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:91
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:92
 msgid "Halt! Who goes there?"
 msgstr "Halt! Vem där?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:95
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:96
 msgid ""
 "Look! It is the traitor Li'sar, with the old mage and the filthy Elven lord. "
 "Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
 msgstr ""
-"Se! Det är förrädaren Li'sar, med den gamle magikern och den "
-"smutsige alvfursten. Fort, fånga dem! Drottningen vill ha dem fängslade."
+"Se! Det är förrädaren Li'sar, med den gamle magikern och den smutsige "
+"alvfursten. Fort, fånga dem! Drottningen vill ha dem fängslade."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:99
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:100
 msgid ""
 "What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying the "
 "wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
 msgstr ""
-"Vad? Jag, en förrädare? Det är Drottningen som är en förrädare, "
-"som bryter mot Kung Garard II:s önskningar. Vi har Eldspiran, så släpp in 
oss!"
+"Vad? Jag, en förrädare? Det är Drottningen som är en förrädare, som 
bryter "
+"mot Kung Garard II:s önskningar. Vi har Eldspiran, så släpp in oss!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:103
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:104
 msgid "You leave us no choice but to kill you."
 msgstr "Vi har inget annat val än att döda dig."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:115
-msgid "These intruders are stronger than we expected. Call in the 
reinforcements!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:116
+msgid ""
+"These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
 msgstr "Inkräktarna är starkare än vi hade trott. Kalla in 
förstärkningar!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:139
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:140
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
-msgstr "Drottningen har skickat oss för att hjälpa er att ta rebellerna till 
fånga."
+msgstr ""
+"Drottningen har skickat oss för att hjälpa er att ta rebellerna till 
fånga."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:143
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid "We have changed the plan. Now we are killing them."
 msgstr "Vi har ändrat planen. Nu skall vi döda dem."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:3
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:12
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
 msgid "The Sceptre of Fire"
 msgstr "Eldspiran"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:30
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:31
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3461,19 +3549,19 @@
 "#Kalenz dör\n"
 "#Li'sar dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:48
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:49
 msgid "The Sceptre must be getting close now! Where shall we go?"
 msgstr "Eldspiran måste vara nära nu, vart ska vi gå?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:53
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:54
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
 msgstr "Ja, jag känner att den är nära! Vi måste leta noggrant."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:278
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:279
 msgid "Sceptre of Fire"
 msgstr "Eldspiran"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:281
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:282
 msgid ""
 "This ancient Sceptre was forged by the Dwarves. A symbol of the kingship of "
 "Wesnoth, the Sceptre has the power to shoot fireballs at enemies of the "
@@ -3482,37 +3570,38 @@
 "Denna uråldriga spira har smitts av dvärgarna. Den är en symbol för "
 "kungamakten i Wesnoth, och kan skjuta eldklot på bärarens fiender!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:282
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:283
 msgid ""
 "This is the Sceptre of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
-"Detta är Eldspiran. Enbart en sann arvinge till tronen kan våga "
-"ta den!"
+"Detta är Eldspiran. Enbart en sann arvinge till tronen kan våga ta den!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:306
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:307
 msgid "Here it is at last, I have the Sceptre!"
 msgstr "Här är den till slut, Jag har Eldspiran."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:311
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:312
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
 msgstr "Så den är i våra händer, låt oss bara lämna detta stinkande 
hål."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:316
-msgid "I think that if we travel just a little north, we might be able to get 
out."
-msgstr "Jag tror att om vi bara färdas lite norrut så kan vi komma ut 
härifrån."
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:317
+msgid ""
+"I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
+msgstr ""
+"Jag tror att om vi bara färdas lite norrut så kan vi komma ut härifrån."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:337
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:338
 msgid "At last! I have the Sceptre!"
 msgstr "Till slut, jag har Eldspiran!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:342
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:343
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
 msgstr ""
 "Verkligen, du har lyckats hitta den Li'sar, Jag hoppas att du kommer att "
 "använda den vist."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:347
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:348
 msgid ""
 "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! I "
 "hope you consider that wise."
@@ -3520,7 +3609,7 @@
 "Nå, min första användning kommer att vara att få oss ut från det här 
hålet! "
 "Jag hoppas att du tycker att det är vist."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:352
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:353
 msgid ""
 "The Sceptre makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
@@ -3528,15 +3617,15 @@
 "Eldspiran gör sin bärare kraftfull, men knappast odödlig, barn. Använd 
den "
 "med förnuft. Kom nu, jag tror att det finns en utgång norrut."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:357
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:358
 msgid "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
 msgstr "Jag tror jag vet vad jag gör. Kom så går vi."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:4
 msgid "Snow Plains"
 msgstr "Snövidderna"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:25
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3556,7 +3645,7 @@
 "#Li'sar dör\n"
 "#Kalenz dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:78
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:79
 msgid ""
 "These fields of snow were once the home of my people. We left here centuries "
 "ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
@@ -3564,7 +3653,7 @@
 "De här snövidderna var en gång mitt folks hem, Vi flyttade vidare för 
många "
 "århundraden sedan. Legenderna berättar om ett eldsvärd som lämnades kvar."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:83
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:84
 msgid ""
 "This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it could be "
 "hidden."
@@ -3572,11 +3661,11 @@
 "Det svärdet kan vara användbart i framtiden. Jag undrar var det kan vara "
 "gömt."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:4
 msgid "Swamp Of Dread"
 msgstr "Fruktans Träsk"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:25
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3596,7 +3685,7 @@
 "#Kalenz dör\n"
 "#Li'sar dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:132
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:133
 msgid ""
 "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
 "armies and fortunes."
@@ -3604,7 +3693,7 @@
 "Det är landet är förbannat, häxmästare har levt här i åratal och 
samlat "
 "enorma arméer och rikedomar."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:137
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:138
 msgid ""
 "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
 "taking this path."
@@ -3612,11 +3701,11 @@
 "Häxmästarna är överallt, jag hoppas att det var ett vist val att ta den 
här "
 "vägen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:4
 msgid "The Lost General"
 msgstr "Den förlorade generalen"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:21
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:22
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3634,11 +3723,11 @@
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:104
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:105
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
 msgstr "Det här är några av de största dvärggrottorna."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:109
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:110
 msgid ""
 "Underground roads once led to the differents parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
@@ -3646,37 +3735,37 @@
 "Underjordiska vägar ledde en gång till olika delar av komplexet, men nu "
 "ligger allt i ruiner."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:123
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:124
 msgid "The sign says 'Guest quarters'."
 msgstr "På skylten står det 'Gästbostad'"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:144
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:145
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
 msgstr ""
 "Min farbrors familj drunknade när orcherna fyllde den grottkammaren med "
 "vatten..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:158
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:159
 msgid "These passages seem to have been used recently."
 msgstr "De här gångarna verkar ha använts nyligen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:172
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:173
 msgid "There is a big cave-in south of here."
 msgstr "Det är ett stort ras söder härom."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:185
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:186
 msgid "RUMBLE! RUMBLE! RUMBLE!"
 msgstr "MULLER! MULLER! MULLER!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:190
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:191
 msgid "The rocks are moving!"
 msgstr "Stenarna rör på sig!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:252
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:253
 msgid "Who goes there? Friend or foe?"
 msgstr "Vem går där? Vän eller fiende?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:257
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:258
 msgid ""
 "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please help "
 "us in our quest."
@@ -3684,33 +3773,34 @@
 "Vi försöker desperat att få bort de äckliga orcherna från de här 
tunnlarna, "
 "ni skulle väl kunna hjälpa till?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:269
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:270
 msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
 msgstr ""
 "Ah, en äcklig orch! Låt oss rensa dessa tunnlar från den och alla dess "
 "gelikar!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:281
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:282
 msgid "I did not know that the undead were in these pits!"
 msgstr "Jag visste inte att det fanns vandöda i de här tunnlarna?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:293
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:294
 msgid "Who is this foul enemy that we fight?"
 msgstr "Vem är den avskyvärde fienden som vi slåss mot?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:298
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:299
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
-msgstr "Jag är Lionel. Jag är den Förlorade Generalen, jag kommer att ta 
hämnd på er."
+msgstr ""
+"Jag är Lionel. Jag är den Förlorade Generalen, jag kommer att ta hämnd 
på er."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:303
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:304
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
 msgstr "Hämnas? Vad har vi gjort dig så att du måste hämnas?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:308
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:309
 msgid "Lionel? A General? I remember that name..."
 msgstr "Lionel? En general? Jag kommer ihåg det namnet..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:313
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:314
 msgid ""
 "Remember me, do you? Aye. I was the king's finest general, sent down to "
 "these pits to retrieve the Scepter. But the Orcs trapped me and my men in "
@@ -3722,7 +3812,7 @@
 "grottan, och lämnade oss att svälta ihjäl. Dvärgarna hjälpte oss inte, 
så nu "
 "ska jag ta min hämnd på er!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:338
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:339
 msgid ""
 "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
 "Orcs."
@@ -3730,11 +3820,11 @@
 "Argh! Jag är besegrad! Men åtminstone av värdiga fiender, och inte 
äckliga "
 "orcher."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:343
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:344
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
 msgstr "Vila i frid, Lionel. Stackars förlorade general."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:348
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:349
 msgid ""
 "I am destroyed, but my mission must be completed. Though you are foes, you "
 "are at least worthy ones, so I will tell you that the Scepter is east from "
@@ -3748,15 +3838,15 @@
 "om vägen när jag gick vilse. Hoppas att ni har större tur i ert sökande 
än "
 "vad jag hade."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:404
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:405
 msgid "The earth shakes."
 msgstr "Jorden skakar."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:4
 msgid "The Siege of Elensefar"
 msgstr "Belägringen av Elensefar"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:23
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:24
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3772,7 +3862,7 @@
 "#Konrad dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:111
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:112
 msgid ""
 "The party arrived at Elensefar at last, but found that the city had already "
 "fallen to the evil Orcs."
@@ -3780,15 +3870,15 @@
 "Gruppen anlände till Elensefar till slut, men fann att staden redan hade "
 "fallit i de onda orchernas händer."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:116
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:117
 msgid "My lord! It seems the city has already fallen!"
 msgstr "Herre, staden har redan fallit!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:121
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:122
 msgid "This is terrible news! We must retake the city!"
 msgstr "Det här är hemska nyheter, vi måste återerövra staden."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:126
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:127
 msgid ""
 "There are so many of them. This will not be easy! And look to the south! It "
 "seems that the undead are allied with the Orcs!"
@@ -3796,7 +3886,7 @@
 "De är så många, det här kommer inte att bli lätt! Och titta söderut, 
det "
 "verkar som om de vandöda har allierat sig med orcherna."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:131
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:132
 msgid ""
 "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we will "
 "crush them with ease!"
@@ -3804,21 +3894,22 @@
 "Här kommer alverna, med vår nya allians med orcherna så kommer de att bli "
 "krossade!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:136
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:137
 msgid ""
 "We must take the city, and destroy the evil undead before reinforcements "
 "arrive!"
-msgstr "Vi måste ta staden och krossa de vandöda innan deras undsättning 
anländer."
+msgstr ""
+"Vi måste ta staden och krossa de vandöda innan deras undsättning 
anländer."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:166
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:167
 msgid "In the night, three dark figures creep out of the forest."
 msgstr "I nattens mörker kryper tre figurer fram ur skogen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:171
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:172
 msgid "Halt! Who goes there, friend or foe?"
 msgstr "Halt! Vem går där, vän eller fiende?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:176
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:177
 msgid ""
 "Greetings, friend. We are from the Elensefar Thieves Guild. We would like to "
 "help you against the Orcs!"
@@ -3826,11 +3917,11 @@
 "Vi hälsar dig, vän, Vi är från Elensefars Tjuvgille. Vi skulle vilja 
hjälpa "
 "er mot orcherna."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:181
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:182
 msgid "Thieves, hmmm? Who says we can trust such as you?"
 msgstr "Tjuvar hmm? Vad säger att vi kan lita på sådana som er?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:186
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:187
 msgid ""
 "We would understand if you don't trust us, of course, but it is in our "
 "mutual interest to rid the city of the Orcs!"
@@ -3838,15 +3929,15 @@
 "Vi förstår förstås om du inte litar på oss, men ha i åtanke att det är 
i "
 "bådas intresse att bli av med orcherna."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:191
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:192
 msgid "Hmm...I have to consider this..."
 msgstr "Hmm... Jag måste tänka över det här..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:194
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:195
 msgid "Very well. You may join us."
 msgstr "OK, kom med oss!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:199
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:200
 msgid ""
 "We will serve you well, for we respect the help you are providing to our "
 "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
@@ -3854,29 +3945,30 @@
 "Vi kommer att tjäna dig väl, för vi respekterar att du kommit för att 
hjälpa "
 "vår stad. Du skall få se att även vi tjuvar har heder."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:212
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:213
 msgid "We cannot trust your motives. We shall rescue the city on our own!"
 msgstr "Vi kan inte lita på era motiv. Vi undsätter staden utan er hjälp!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:217
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:218
 msgid ""
 "Very well, we shall be gone then. You shall have to recapture the city "
 "without our help!"
-msgstr "Då så, då ska vi ge oss av. Ni kommer att få återta staden utan 
vår hjälp."
+msgstr ""
+"Då så, då ska vi ge oss av. Ni kommer att få återta staden utan vår 
hjälp."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:232
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:233
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
 msgstr "Till sist har vi återtagit staden. Låt oss då vila här, vänner."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:241
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:242
 msgid "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
 msgstr "Seger! Elensefars tjuvar kommer att stå till ditt förfogande, herre."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:246
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:247
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
 msgstr "Gruppen vilade i tre dagar, då en gammal vän återvände."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:267
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:268
 msgid ""
 "Greetings, friends. I see that you have rescued the city! I knew that you "
 "could do it."
@@ -3884,11 +3976,11 @@
 "Var hälsade vänner, jag ser att ni har räddat staden! Jag visste att du "
 "kunde göra det."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:273
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
 msgid "Delfador! So good to see you! Where have you been?"
 msgstr "Delfador! SÃ¥ trevligt att se dig, var har du varit?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:279
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:280
 msgid ""
 "I have been meeting with the Great Elven Council. This is Kalenz, a lord of "
 "the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of the "
@@ -3897,11 +3989,11 @@
 "Jag har suttit i möte med Alvernas Stora Råd. Det här är Kalenz, en 
furste "
 "från nordalverna, som kom till Rådet för att erbjuda oss nordalvernas 
stöd."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:285
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
 msgid "Greetings, friend."
 msgstr "Var hälsad, vän."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:291
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:292
 msgid ""
 "Delfador, we have captured this city, but surely Asheviere's men will come "
 "and attack us! What should we do?"
@@ -3909,15 +4001,15 @@
 "Delfador, vi har återerrövrat staden, men Ashevieres män kommer med all "
 "sannolikhet att attackera snart, vad ska vi göra?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:297
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:298
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
 msgstr "Rådet har samlats och beslutat: Vi måste hitta Eldspiran."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:303
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:304
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
 msgstr "Eldspiran? Vad är det?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:309
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:310
 msgid ""
 "During the reign of Garard I, your grandfather, the dwarves of Knalga agreed "
 "to make the king a magnificent scepter. It took their finest smiths years to "
@@ -3934,11 +4026,11 @@
 "orcher som finns i området, och Eldspiran har gått förlorad någonstans i 
de "
 "stora grottorna."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:315
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:316
 msgid "But what has this to do with me?"
 msgstr "Men vad har det här med mig att göra?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:321
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:322
 msgid ""
 "When Garard II, your uncle, was deciding upon a successor, he issued an "
 "edict that whichever member of the royal family could retrieve the Scepter "
@@ -3948,15 +4040,15 @@
 "att den medlem av kungafamiljen som återfann Eldspiran skulle regera över "
 "landet."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:327
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:328
 msgid "Oh, and you want me to get this scepter?"
 msgstr "Åh, och du vill att jag ska hämta den där spiran?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:333
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:334
 msgid "We will help you get it, my lord."
 msgstr "Vi kommer att hjälpa dig att hämta den, herre."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:339
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:340
 msgid ""
 "Time is short. We think that Asheviere is also searching for the Scepter, to "
 "help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the people "
@@ -3966,19 +4058,20 @@
 "säkerställa sin plats på tronen. Om du får tag på Eldspiran först, så 
kommer "
 "folket att följa dig som kung."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:345
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:346
 msgid "Me? King?"
 msgstr "Jag? Kung?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:351
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:352
 msgid "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
-msgstr "Ja Konrad. Jag tror att du kommer att bli kung en dag. Nu låt oss 
skynda oss."
+msgstr ""
+"Ja Konrad. Jag tror att du kommer att bli kung en dag. Nu låt oss skynda 
oss."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
 msgstr "Dödens dal - Prinsessans hämnd"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:24
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:25
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3996,7 +4089,7 @@
 "#Delfador dör\n"
 "#Kalenz dör"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:174
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:175
 msgid ""
 "My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around us at "
 "the hills - there are undead about!"
@@ -4004,15 +4097,15 @@
 "Min herre, den här vägen är inte så säker som vi hade hoppats. Se dig "
 "omkring, det är vandöda i faggorna."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:179
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:180
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
 msgstr "Vilka är det som närmar sig? Låt oss mörda dem allihop!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:184
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:185
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
 msgstr "Beväpna er, män, de vandöda horderna närmar sig!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:189
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:190
 msgid ""
 "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
 "victory, or until every one of us is slain!"
@@ -4020,23 +4113,23 @@
 "Vi skall aldrig ge upp för dessa motbjudande avgrundsbestar! Vi kämpar 
tills "
 "vi vinner, eller till vi alla ligger döda på slagfältet!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:198
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:199
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
 msgstr "De är så många, vad ska vi göra?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:203
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:204
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
 msgstr "Låt oss bara försöka hålla dem på avstånd så länge det går!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:250
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:251
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
 msgstr "Jag har återvänt för att hjälpa er, mina vänner."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:255
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:256
 msgid "White mages? Come to help us? But what are they doing here?"
 msgstr "Vita magiker? För att hjälpa oss? Men vad gör de här?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:260
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:261
 msgid ""
 "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
 "let us hope he can help us once more!"
@@ -4044,7 +4137,7 @@
 "Det är Moremirmu, han hjälpte oss mot de vandöda på de Fördömdas ö, 
hoppas "
 "att han kan hjälpa oss återigen."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:272
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:273
 msgid ""
 "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
 "continue their onslaught through another day!"
@@ -4052,23 +4145,23 @@
 "Solen stiger i öster. De vandöda har säkerligen inte kraft nog att 
fortsätta "
 "sin anstormning en dag till."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:277
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:278
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
 msgstr "Verkligen inte, jag känner att vi har överlevt detta slag."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:282
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:283
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
 msgstr "Puh, det var en svår strid, men de retirerar till slut."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:306
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:307
 msgid "Yes! We have fought them off!"
 msgstr "Ja! Vi har motat bort dem."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:321
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:322
 msgid "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
 msgstr "Tack för att du kom tillbaka för att hjälpa oss, Moremirmu."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:326
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:327
 msgid ""
 "It is both my duty and pleasure, my lord! We were dining with some royal "
 "guards of the princess, taking a rest from our pilgrimage, when they spoke "
@@ -4080,7 +4173,7 @@
 "hur du lurats att färdas in i dessa farliga länder. Vi kunde inte göra 
annat "
 "än hjälpa dig."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:331
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:332
 msgid ""
 "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way will "
 "be safe for us?"
@@ -4088,7 +4181,7 @@
 "Så, hon lurade oss att gå den här vägen med flit! Vart ska vi gå nu? 
Vilken "
 "väg är säker?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:336
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:337
 msgid ""
 "You must get out of the clutches of that vile Queen, my lord. If you take a "
 "course bearing north-east, on past the mountain of gryphons, you will be "
@@ -4099,13 +4192,13 @@
 "förbi Gripberget, så kommer du att kunna passera den mäktiga floden 
vidAbez. "
 "Skynda er dock, för floden går inte att passera vintertid."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:341
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:342
 msgid ""
 "Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in happier "
 "times!"
 msgstr "Tack för dina råd, vän. Hoppas att vi möts igen när tiderna är 
bättre."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:357
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:358
 msgid ""
 "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
 "us."
@@ -4113,11 +4206,11 @@
 "Det gör mig bedrövad att Moremirmu dog på slagfältet, särskilt då han 
hade "
 "kommit tillbaka för att hjälpa oss."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:362
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:363
 msgid "May he rest peacefully!"
 msgstr "MÃ¥ han vila i frid."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:367
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:368
 msgid ""
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
@@ -4125,7 +4218,7 @@
 "Han dog i din tjänst, min prins, precis som vilken som helst av oss med "
 "glädje skulle göra."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:374
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:375
 msgid ""
 "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where may "
 "we go now?"
@@ -4133,25 +4226,25 @@
 "Det här stället får mig att känna mig osäker, även när de vandöda har 
dragit "
 "sig tillbaka. Vart kan vi nu ta vägen?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:379
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:380
 msgid ""
 "The land of Wesnoth is not safe for us. The Queen's forces reach every "
 "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let "
 "us go quickly!"
 msgstr ""
 "Wesnoth är inte säkert för oss, drottningens trupper finns i varje hörn. 
Vi "
-"måste skynda oss till nordanländerna, över den stora floden. Vi måste ge 
oss "
+"måste skynda oss till nordländerna, över den stora floden. Vi måste ge 
oss "
 "av med en gång."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:384
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:385
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
 msgstr "Verkligen, låt oss ge oss av härifrån."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:3
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:4
 msgid "The Valley of Statues"
 msgstr "Statyernas dal"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:80
 msgid ""
 "Victory:\n"
 "@Defeat all enemies\n"
@@ -4169,39 +4262,43 @@
 "#Li'sars död\n"
 "#Kalenz död"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:123
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:124
 msgid "Bewarned, a great monster lives in the hills ahead."
 msgstr "Ta er i akt, det bor ett stort monster i bergen här framför er"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:263
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:264
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
 msgstr "Se framför oss, orcher och troll!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:268
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:269
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
 msgstr "Men vad de ser konstiga ut - titta, de är statyer!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:273
-msgid "That's very strange, why would someone make statues of such foul 
creatures?"
-msgstr "Det var konstigt, varför skulle någon vilja göra statyer av så 
fula varelser?"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:274
+msgid ""
+"That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
+msgstr ""
+"Det var konstigt, varför skulle någon vilja göra statyer av så fula 
varelser?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:278
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:279
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
 msgstr "Vilka är det som närmar sig vår dal, lärling?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:283
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:284
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
 msgstr "Halt! Ni kan inte komma fram här!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:288
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:289
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
-msgstr "Vi önskar enbart fri passage genom din dal. Vi vill inte göra någon 
illa."
+msgstr ""
+"Vi önskar enbart fri passage genom din dal. Vi vill inte göra någon illa."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:293
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:294
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
-msgstr "Ingen kommer förbi oss. Vi styr över denna dal, och ni kan inte 
besegra oss!"
+msgstr ""
+"Ingen kommer förbi oss. Vi styr över denna dal, och ni kan inte besegra 
oss!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:298
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
 msgid ""
 "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
 "let us take up arms against them!"
@@ -4209,7 +4306,7 @@
 "Om ni inte släpper fram oss, kommer vi att genomborra er med svärd och 
båge. "
 "Kom, till vapen mot dem!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:303
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:304
 msgid ""
 "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs were "
 "once foolish enough to think that as well..."
@@ -4217,11 +4314,11 @@
 "Tror ni verkligen att ni kan besegra oss med blanka vapen? En gång var 
några "
 "orcher lika dumma som ni..."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:308
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:309
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
 msgstr "Menar han att dessa statyer här framför en gång var levande orcher?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:313
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:314
 msgid ""
 "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and try "
 "to discover the nature of the power these wizards wield."
@@ -4230,11 +4327,11 @@
 "försiktighet, och försöka utröna vilken sorts kraft dessa trollkarlar "
 "använder sig av."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:318
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
 msgstr "Det är ruskigt här. Finns det ingen annan väg?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:323
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:324
 msgid ""
 "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
 "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
@@ -4242,49 +4339,51 @@
 "Jag för min del är då inte rädd för de här som står i vägen för oss. 
Jag är "
 "säker på att med ett svärd igenom sig, så kan de inte skada oss något 
mer."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:328
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:329
 msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
 msgstr ""
 "Det finns inte någon annan väg, men vi måste fortsätta framåt med 
största "
 "försiktighet."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:349
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:350
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
 msgstr "Det enda jag kan se här inne är en stor spegel!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:354
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:355
 msgid ""
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
-"Jag har hört talas om sådana ting -- fort, slå sönder spegeln! Kanske är 
"
+"Jag har hört talas om sådana ting - fort, slå sönder spegeln! Kanske är "
 "basiliskernas kraft förbundna med den."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:359
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:360
 msgid "Very well, I'll smash it!"
 msgstr "OK, jag slår sönder den!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:367
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
 msgstr "Nej! Mina skapelsers kraft är förödd!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:374
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:375
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr "Nu är vi äntligen fria från våra fängelser av sten! Nu skall vi 
få vår hämnd!"
+msgstr ""
+"Nu är vi äntligen fria från våra fängelser av sten! Nu skall vi få vår 
hämnd!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:379
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:380
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
-msgstr "Först fick vi slåss mot de där löjliga fåglarna, och nu äckliga 
orcher!"
+msgstr ""
+"Först fick vi slåss mot de där löjliga fåglarna, och nu äckliga orcher!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:384
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:385
 msgid "Fall on them men!"
 msgstr "PÃ¥ dem, mannar!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:406
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:407
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
 msgstr "Nu när Konrad har förvandlats till en staty, så är allt förlorat!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:421
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:422
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unworking the wizard's power. All is lost!"
@@ -4292,11 +4391,11 @@
 "Nej! Delfador har förvandlats till sten! Utan honom kan vi inte vända "
 "trollkarlens makt. Allt är förlorat!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:433
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:434
 msgid "What happened there?"
 msgstr "Vad har hänt där?"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:438
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:439
 msgid ""
 "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the Orcs "
 "if we cannot find a way to undo their power!"
@@ -4332,7 +4431,7 @@
 "while his son, the crown prince Eldred, led the other."
 msgstr ""
 "Nordbornas armé hade slagit läger vid Galcadar, nära Abez vad, och kungen "
-"ledde sina trupper för att möta dem. Han delade sin armé i två delar,tog "
+"ledde sina trupper för att möta dem. Han delade sin armé i två delar, tog 
"
 "själv befälet över den ena halvan, och överlät åt sin son, kronprins 
Eldred, "
 "att leda den andra."
 
@@ -4375,7 +4474,7 @@
 "Eldred and avenge the king's death."
 msgstr ""
 "Men Garards Ärkemagiker, Delfador, flydde striden och red med all hast "
-"tillbaka till Weldyn, och nådde staden innan Eldred hann fram.Han "
+"tillbaka till Weldyn, och nådde staden innan Eldred hann fram. Han "
 "uppbringade en styrka med kungatrogna för att slå tillbaka Eldred och 
hämnas "
 "kungens död."
 
@@ -4436,4 +4535,3 @@
 "Delfador flydde med barnet långt in i Västerns skogar, och uppfostrade 
honom "
 "där under alvernas beskydd. Under tiden såg de med sorg i hjärtat hur "
 "Ashevieres terrorvåg rullade över landet."
-
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po:1.2 wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po:1.3
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po:1.2  Mon Sep 6 17:49:47 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po    Wed Sep 8 19:18:28 2004
@@ -8,13 +8,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-03 11:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-03 10:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-08 11:19+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
 #: src/preferences.cpp:144 src/preferences.cpp:190
 msgid ""
@@ -56,7 +57,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:645
 msgid "Turn Bell"
-msgstr "Gong-gong"
+msgstr "Dragringklocka"
 
 #: src/preferences.cpp:646
 msgid "Show Team Colors"
@@ -88,7 +89,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:652
 msgid "SFX Volume:"
-msgstr "Ljudeffektvolym:"
+msgstr "Ljudeffektsvolym:"
 
 #: src/preferences.cpp:653
 msgid "Gamma:"
@@ -120,11 +121,11 @@
 
 #: src/preferences.cpp:689
 msgid "Make units move and fight faster"
-msgstr "Gör så att trupper rör sig och slåss snabbare"
+msgstr "Gör att trupper förflyttar sig och slåss snabbare"
 
 #: src/preferences.cpp:692
 msgid "Do not animate AI units moving"
-msgstr "Visa ej de förflyttningar som datorns trupper gör"
+msgstr "Animera ej de förflyttningar som datorns trupper gör"
 
 #: src/preferences.cpp:695
 msgid "Overlay a grid onto the map"
@@ -132,7 +133,9 @@
 
 #: src/preferences.cpp:698
 msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
-msgstr "Visa text över en trupp när den blir träffad för att visa hur 
mycket skada som vållats"
+msgstr ""
+"Visa text över en trupp när den blir träffad för att visa hur mycket 
skada "
+"som vållats"
 
 #: src/preferences.cpp:700
 msgid "Change the resolution the game runs at"
@@ -213,4 +216,3 @@
 #: src/preferences.cpp:1121
 msgid "This HotKey is already in use."
 msgstr "Den tangenten används redan till något annat."
-
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.3 wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.4
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.3 Mon Sep 6 17:49:47 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po   Wed Sep 8 19:18:28 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-08 12:38+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -13,12 +13,13 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:6
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:7
 msgid "Black Flag"
 msgstr "Svart Flagg"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:27
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:28
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -36,31 +37,31 @@
 "#Grüü dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:120
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:121
 msgid "Transport Galleon"
 msgstr "Transportgaljon"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:122
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:123
 msgid "Transport"
 msgstr "Transport"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:131
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:132
 msgid "So here is Tirigaz."
 msgstr "Så det här är Tirigaz."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:136
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:137
 msgid ""
 "Looks like they are to be facing attack from pirates of the High Sea. We "
 "should help them."
 msgstr ""
-"Det ser ut som om de kommer att anfallas av pirater från havet. Vi bör "
+"Det ser ut som att de kommer att anfallas av pirater från havet. Vi bör "
 "hjälpa dem."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:141
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:142
 msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
 msgstr "Jag föreslår att Gork, du och jag hämtar truppförstärkningar."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:146
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:147
 msgid ""
 "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
@@ -68,54 +69,55 @@
 "Hämtar truppförstärkningar? Menar du att du inte vill slåss för våra 
bröder? "
 "Är du feg, Vraurk?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:151
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:152
 msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
-msgstr "Jag? Jag skall visa dig om jag är feg!"
+msgstr "Jag? Jag skall minsann visa dig!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:156
-msgid "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find 
reinforcements."
-msgstr "Gräla inte nu! Jag håller dem tillbaka, hämta 
truppförstärkningar."
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:157
+msgid ""
+"It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
+msgstr "Gräla inte nu! Jag håller dem tillbaka, hämta 
truppförstärkningar."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:161
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:162
 msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
 msgstr "Det är ett klokt beslut. Lycka till, du Svartögats son."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:175
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:176
 msgid ""
 "Haha! Our plan is going well, let surround them on land while our allies "
 "attack them from sea!"
 msgstr ""
-"Ha ha! Det går enligt planerna, låt oss omringa dem på land, medan våra "
+"Ha ha! Det går enligt planerna, låt oss omringa dem på land, medan våra "
 "allierade anfaller från havet!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:185
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:186
 msgid ""
 "We are attacked from both sides! Grüü, hold them while I run to Tirigaz to 
"
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
 "Vi är under attack från båda sidor! Grüü, håll dem tillbaka medan jag 
rusar "
-"till Tirigaz för att hämta styrkor för en motattack. Även om vi inte kan 
"
-"besegra piraterna utan flottstyrkor, så kan vi rensa detta område på "
+"till Tirigaz för att hämta styrkor för en motattack. Även om vi inte kan "
+"besegra piraterna utan styrkor till havs, så kan vi rensa det här området 
på "
 "människor."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:190
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:191
 msgid "I love this strategy, chief!"
 msgstr "Jag älskar den strategin, boss!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:259
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:260
 msgid "Pillage! Let's plunder these orcs!"
-msgstr "Krigsbyte! LÃ¥t oss plundra orcherna!"
+msgstr "Krigsbyte! LÃ¥t oss plundra orcherna!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:271
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:272
 msgid "Aaaargh! I die!"
-msgstr "Aaaargh! Jag dör!"
+msgstr "Aaaargh! Jag dör!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:276
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:277
 msgid "Finally you paid for all of what you did to my Orc brothers!"
-msgstr "Till sist har du fått betala för allt du har gjort mina orchbröder!"
+msgstr "Äntligen har du fått betala för allt du har gjort mina orchbröder!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:284
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:285
 msgid ""
 "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
 "must leave."
@@ -123,23 +125,25 @@
 "Vi är tillbaka! Vi har dåliga nyheter, människorna omgrupperar precis 
bakom "
 "oss, vi måste ge oss av."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:289
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:290
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "to flee!"
-msgstr "Men var är resten av rådet? Vi har inte kommit hela denna vägen 
för att fly!"
+msgstr ""
+"Men var är resten av rådet? Vi har inte kommit hela den här vägen för 
att "
+"fly!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:294
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:295
 msgid ""
 "We had news from them, all of them fled to the East, near the Mourned "
 "Hills. I think we should go for them as soon as possible and evacuate this "
 "city."
 msgstr ""
 "De har skickat besked att de alla har flytt österut, till trakten av de "
-"Begråtna kullarna. Jag tror att vi bör ta oss till dem så snart som 
möjligt "
+"Begråtna kullarna. Jag tror att vi bör ta oss till dem så snart som 
möjligt "
 "och evakuera staden."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:299
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:300
 msgid ""
 "But it is beyond the Desert of Death, which is full of poisonous giant "
 "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
@@ -147,21 +151,21 @@
 msgstr ""
 "Men det är på andra sidan Dödens öken, som är full av giftiga "
 "jätteskorpioner och laglösa. Och det skulle ta en evighet att gå runt den! 
"
-"Till råga på allt så måste vi, efter öknen, genom den Tysta skogen!"
+"Till råga på allt så måste vi, efter öknen, ta oss igenom Tysta skogen!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:304
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:305
 msgid ""
 "So we have no choice ... I've never tasted scorpions but sure, this journey "
 "promises to be fun."
 msgstr ""
-"Vi har inget val ... jag har aldrig smakat skorpion, men det verkar blir en "
+"Vi har inget val... Jag har aldrig smakat skorpion, men det verkar blir en "
 "skoj resa."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:7
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:8
 msgid "Clash of Armies"
 msgstr "Arméerna drabbar samman"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:29
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:30
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -181,15 +185,15 @@
 "#Grüüs dör\n"
 "#Inarix dör"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:196
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:197
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
-msgstr "Så, situationen är sådan, de förbereder ett anfall."
+msgstr "Så här är vi nu, och de förbereder ett anfall."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:202
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:203
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they' ll break clean off on them."
-msgstr "Prestims murar är hårda som sten, de kommer inte att komma över 
dem."
+msgstr "Prestims murar är hårda som sten, de kommer att krossas mot dem."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:208
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:209
 msgid ""
 "I'm not that sure. Every fortress has its own weakness. Prestim's wall are "
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
@@ -197,109 +201,114 @@
 msgstr ""
 "Jag är inte lika säker. Varje fort har sina svagheter. Prestims murar är "
 "byggda på tre torn. Om något av dem faller, så kommer människorna att 
kunna "
-"ta sig in i Prestim ... jag behöver väl inte säga att det skulle innebära 
"
-"slutet för oss."
+"ta sig in i Prestim... Jag behöver väl inte påminna om att det skulle "
+"innebära slutet för oss."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:214
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:215
 msgid ""
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
-msgstr "Jag har fått bud från Rådet; de omgrupperar stammar till den Stora 
Horden."
+msgstr ""
+"Jag har fått bud från Rådet; de omgrupperar stammar till den Stora Horden."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:220
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:221
 msgid "Great! When do they arrive?"
-msgstr "Fantastiskt! När kommer de fram?"
+msgstr "Fantastiskt! När kommer de?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:226
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:227
 msgid "In four days minimum. I fear it will be too late."
 msgstr "Det tar åtminstone fyra dagar. Jag är rädd att det blir för sent."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:232
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:233
 msgid "I don't think so, there is still a way.."
 msgstr "Det tror jag inte, det finns fortfarande en utväg.."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:238
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:239
 msgid "Which one?"
 msgstr "Vilken då?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:244
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:245
 msgid ""
 "Most of forces will cross the river by the ford where the bridge where "
 "previously. If we manage to defend it, we might still have a chance."
 msgstr ""
-"Större delen av styrkorna kommer att ta sig över floden vid det vadställe "
-"som finns där bron låg tidigare. Om vi kan försvara vadstället, så har 
vi "
+"Större delen av styrkorna kommer att ta sig över floden vid vadstället som 
"
+"finns där bron låg tidigare. Om vi kan försvara vadstället, så har vi "
 "fortfarande en chans."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:250
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:251
 msgid "And if we fail?"
 msgstr "Och om vi misslyckas?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:256
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:257
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "mother earth."
 msgstr ""
-"Då kommer de att anfalla Prestim med fem emot en. Vi kommer att få be till 
"
+"Då kommer de att anfalla Prestim med fem mot en. Vi får helt enkelt be till 
"
 "moder jord."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:262
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:263
 msgid "Great."
 msgstr "Bra."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:268
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:269
 msgid "Then, the battle for Prestim began."
-msgstr "Då, striden om Prestim började."
+msgstr "Så började striden om Prestim."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:288
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:289
 msgid "We arrive to honor our alliance, Earl Lanbec'h."
 msgstr "Vi kommer i enlighet med vårt fördrag, Greve Lanbec'h."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:383
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:384
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
-msgstr "Vi är här nu! Håll ut Prestim, vi kommer för att fösa dem ut i 
floden!"
+msgstr ""
+"Vi är här nu! Håll ut Prestim, vi kommer för att driva ut dem i floden!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:389
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:390
 msgid "They are too numerous now, RETREAT !"
 msgstr "De är alltför många nu, RETRÄTT!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:412
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
+#, fuzzy
 msgid "The great horde at last! I was begining to think they will never come."
 msgstr ""
-"Till sist kommer den stora horden! Jag började nästan tro att de aldrig "
+"Äntligen kommer den stora horden! Jag började nästan tro att de aldrig "
 "skulle komma."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:418
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:419
 msgid ""
 "The defense of Prestim you've done is heroic, facing such opposition surely "
 "undermined morale of humans. Now they are retreating to their fortresses "
 "and won't get out of them."
 msgstr ""
-"Du har genomfört ett heroiskt försvar av Prestim. Ett sådant motstånd har 
"
-"säkerligen demoraliserat människorna. Nu drar de sig tillbaka till sina "
-"kärntorn, och vågar sig säkert inte ut igen."
+"Du försvar av Prestim har varit heroiskt. Ett sådant motstånd har 
säkerligen "
+"demoraliserat människorna. Nu drar de sig tillbaka till sina kärntorn, och "
+"vågar sig säkert inte ut igen."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:424
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:425
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde to their "
 "tails! They won't have a rest untill we'll destitute Earl Lanbec'h!"
 msgstr ""
-"Det är dags nu att visa dem vilka vi är, och att leda den stora horden till 
"
+"Det är nu dags att visa dem vilka vi är, och att leda den stora horden mot "
 "dem! De kommer inte att få någon ro tills vi har utblottat Greve Lanbec'h!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:431
-msgid "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye chapter II, 'The Great 
Horde'."
-msgstr "Kapou'e kommer tillbaka i Svartögats son, kapitel II, 'Den Stora 
Horden'."
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:432
+msgid ""
+"Kapou'e will come back in Son of the Black Eye chapter II, 'The Great Horde'."
+msgstr ""
+"Kapou'e kommer tillbaka i Svartögats son, kapitel II, 'Den Stora Horden'."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:448
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:449
 msgid "No! The walls of prestim are destroyed, we are done!"
-msgstr "No! Prestims murar har fallit, vi är förlorade!"
+msgstr "Nej! Prestims murar har fallit, vi är förlorade!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:7
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:8
 msgid "The Desert of Death"
 msgstr "Dödens öken"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:28
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:29
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -317,63 +326,63 @@
 "#Grüü dör\n"
 "#Någon shaman dör"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:115
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:116
 msgid ""
 "It's been two days since we entered this desert. I have never been so hot "
 "and we have nearly finished our food."
 msgstr ""
-"Det har gått två dagar sedan vi gick in i öknen. Jag har aldrig "
-"i hela mitt liv varit så varm, och dessutom så är maten nästan slut."
+"Det har gått två dagar sedan vi gick in i öknen. Jag har aldrig i hela 
mitt "
+"liv varit så varm, och dessutom så är maten nästan slut."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:120
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:121
 msgid ""
 "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
 "delicious."
 msgstr ""
-"Jag är hungrig, och ännu har vi inte stött på någon "
-"jätteskorpion. Jag är säker på att de är smaskens."
+"Jag är hungrig, och ännu har vi inte stött på någon jätteskorpion. Jag 
är "
+"säker på att de är smaskens."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:125
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:126
 msgid ""
 "I hope we won't find one! They are terrible armored beasts and your troll "
 "clubs are useless against their heavy shells."
 msgstr ""
-"Jag hoppas att vi inte stöter på någon. De är förfärliga "
-"bepansrade bestar, och trollklubbor kan inte rå på deras tunga skal."
+"Jag hoppas att vi inte stöter på någon. De är förfärliga bepansrade 
bestar, "
+"och trollklubbor kan inte rå på deras tunga skal."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:130
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:131
 msgid ""
 "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
 msgstr ""
-"Jag har hört att bästa sättet att besegra dem är att "
-"sticka ut deras ögon med vassa klingor. Men jag hoppas också "
-"att vi inte stöter på några."
+"Jag har hört att bästa sättet att besegra dem är att sticka ut deras 
ögon "
+"med vassa klingor. Men jag hoppas också att vi inte stöter på några."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:135
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:136
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun get high."
 msgstr ""
-"Solen går upp, vi måste fortsätta vår resa och hitta oasen som "
-"angavs på kartan innan solen står alltför högt på himlen."
+"Solen går upp, vi måste fortsätta vår resa och hitta oasen som angavs på 
"
+"kartan innan solen står alltför högt på himlen."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:140
-msgid "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert 
pillagers."
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:141
+msgid ""
+"Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
 msgstr ""
-"Var på er vakt! Oasen är känd för att härbärgera laglösa "
-"och ökenpirater."
+"Var på er vakt! Oasen är känd för att härbärgera laglösa och 
ökenpirater."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:166
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:155
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:167
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:156
 msgid "We've done it! Now we need some rest, before we continue our journey."
-msgstr "Vi har klarat det! Nu behöver vi vila lite innan vi fortsätter vår 
färd."
+msgstr ""
+"Vi har klarat det! Nu behöver vi vila lite innan vi fortsätter vår färd."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:6
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:7
 msgid "End Of Peace"
 msgstr "Fredens slut"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:27
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:28
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -389,7 +398,7 @@
 "#Kapou'e dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:97
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:98
 msgid ""
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
@@ -398,38 +407,42 @@
 "deras sista dag i livet. Låt oss slakta dem allihop, och återbörda detta "
 "land till vårt folk!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:102
-msgid "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' 
land!"
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:103
+msgid ""
+"We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
 msgstr ""
-"Vi är under attack från de här människorna! Skynda er, vi måste 
försvara "
+"Vi är under attack från de här människorna! Skynda er, vi måste 
försvara "
 "våra förfäders land!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:107
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:108
 msgid "The battle begun."
 msgstr "Striden började."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:119
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:120
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
-msgstr "Argh! Jag dör nu! Men andra människor kommer att slakta er 
smutsiga orcher!"
+msgstr ""
+"Argh! Jag dör! Men andra människor kommer att söka upp er och slakta er, "
+"smutsiga orcher!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:128
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:129
 msgid "Hurrah! Victory!"
-msgstr "Hurra! Seger!"
+msgstr "Hurra! Seger!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:133
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:134
 msgid ""
 "We are victorious this time, but humans are organizing themselves in a huge "
 "army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
 msgstr ""
 "Denna gången vann vi, men människorna håller på att sluta sig samman i en 
"
-"stor armé. Vi har nyss besegrat en liten förtrupp, men de närmar sig i 
täta "
+"stor armé. Vi har nyss besegrat en liten förtrupp, men de närmar sig i 
täta "
 "led."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:138
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:139
 msgid "What should be do, chief?"
 msgstr "Vad skall vi göra, boss?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:143
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:144
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We must lead my people to a safe place and ask for assistance from the Great "
 "Council. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free tribes. "
@@ -439,48 +452,48 @@
 "Rådet. Några av dem bor i Barag Gor i de fria stammarnas land. Vi måste ge 
"
 "oss av genast!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:148
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:149
 msgid ""
 "But the free tribes are beyond the Mountains of Haag. These moutains are "
 "infested of dwarves and wild trolls."
 msgstr ""
-"Men de fria stammarna håller till bortom Haag-bergen. De bergen kryllar av "
-"dvärgar och vilda troll."
+"Men de fria stammarna håller till bortom Haag-bergen. Det kryllar av 
dvärgar "
+"och vilda troll där."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:153
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:154
 msgid ""
 "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
 "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
 msgstr ""
-"Vi har inget val, vi skall ta oss över. Trollen har varit våra allierade i "
-"svunna tider -- kanske de kan hjälpa oss. Skynda er, vi måste ge oss av nu."
+"Vi har inget val, vi måste ta oss över. Trollen har varit våra allierade i 
"
+"svunna tider - kanske de kan hjälpa oss. Skynda er, vi måste ge oss av nu."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:199
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:200
 msgid ""
 "Reinforcements, at least! Whoever you are, you are welcome in Prestim! The "
 "fortified bridge over the Gork river has been taken this morning by a small "
 "commando of elves, we already tried to assault it twice without success."
 msgstr ""
-"Truppförstärkningar, åtminstone! Vem du än är, så är du välkommen 
till "
-"Prestim! Den befästa bron över floden Gork föll idag för en liten "
-"kommandostyrka avalver; vi har redan två gånger försökt erövra den, men 
till "
-"ingen nytta."
+"Truppförstärkningar, äntligen! Vem du än är, så är du välkommen till "
+"Prestim! Den befästa bron över floden Gork föll idag för en liten "
+"kommandostyrka alver. Vi har redan försökt erövra den två gånger, utan "
+"framgång."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:204
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:205
 msgid "Ah! They are no match against my mace."
-msgstr "Ah! De har inget att komma med mot min spikklubba."
+msgstr "Ah! De är ingen match för min spikklubba."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:209
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:210
 msgid ""
 "There is worse, our scouts reported that our saurians allies led by Inarix "
 "are still blocked on the other side of the river some miles away. They won't "
 "be able to cross the river."
 msgstr ""
-"Det är värre än så, våra spejare har rapporterat att våra allierade; "
+"Det är värre än så, våra spejare har rapporterat att våra allierade, "
 "ödlemännen under Inarix ledning, fortfarande sitter fast på andra sidan "
 "floden några kilometer bort. De kommer inte att kunna ta sig över floden."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:214
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:215
 msgid ""
 "Elves and dwarves have joined humans against us and are camping near. "
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
@@ -489,27 +502,27 @@
 "slagit läger i närheten. Människorna kommer snart hit. Vi måste 
förstöra den "
 "södra bron över floden."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:219
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:220
 msgid "We must do something!"
 msgstr "Vi måste göra något!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:224
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:225
 msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
 msgstr ""
 "Jag vet vad vi måste göra. Döda alverna och hjälpa Inarix att ta sig 
över "
 "floden."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:229
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:230
 msgid ""
 "It won't be that easy! Our enemies are well entrenchered. And don't "
 "forget, we will sabotage the southern bridge as soon as the bulk of Saurians "
 "army will have crossed!"
 msgstr ""
-"Det kommer inte att bli lätt! Våra fiender har förskansat sig väl. Och 
glöm "
+"Det kommer inte att bli lätt! Våra fiender har förskansat sig väl. Och 
glöm "
 "inte, vi kommer att sabotera den södra bron så fort som huvudparten av "
 "ödlemännens armé har tagit sig över!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:234
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:235
 msgid ""
 "Each warrior trapped on the bridge or on the other side of the river will "
 "perish!"
@@ -517,39 +530,39 @@
 "Varje soldat som fastnar på bron eller på andra sidan floden kommer att "
 "förgås!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:257
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:258
 msgid ""
 "Here we are, my friends. Earl Lanbec'h and his kind is on our tails, we "
 "must hurry up."
 msgstr ""
-"Vi är här, vänner. Greve Lanbec'h och hans gelikar är tätt "
-"bakom oss, vi måste skynda oss."
+"Vi är här, vänner. Greve Lanbec'h och hans gelikar är tätt bakom oss, vi 
"
+"måste skynda oss."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:287
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:288
 msgid "Hurry up! The southern bridge is going to explode! Retreat! "
 msgstr "Skynda er! Den södra bron kommer att explodera! Retirera!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:319
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:320
 msgid ""
 "We've had too much casualties to be able to resist to humans, we have no "
 "choice but surrender."
 msgstr ""
-"Alltför många har stupat, vi kan inte längre hålla stånd mot "
-"människorna, vi måste kapitulera."
+"Alltför många har stupat, vi kan inte längre hålla stånd mot 
människorna, vi "
+"måste kapitulera."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:381
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:382
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
 msgstr "På ödlorna! Slit dem i bitar!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:386
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:387
 msgid "It is too late, we are defeated."
-msgstr "Det är alldeles för sent, vi är besegrade."
+msgstr "Det är för sent, vi är besegrade."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:7
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:8
 msgid "Shan Taum The Smug"
 msgstr "Shan Taum den Självgode"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:28
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:29
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -567,101 +580,108 @@
 "#Grüü dör\n"
 "#Någon shaman dör"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:93
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:94
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
-msgstr "äntligen, de begråtna kullarna! Jag hoppas att allt skall ordna sig."
+msgstr "Äntligen, de Begråtna kullarna! Jag hoppas att allt skall ordna sig."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:98
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:99
 msgid "Why?"
 msgstr "Vadå?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:103
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:104
 msgid ""
 "Only trolls don't know that these lands are ruled by Shan Taum the Smug, who "
 "was a rival for Black Eye Karun."
 msgstr ""
-"Det är bara trollen som inte vet att dessa marker styrs av Shan Taum "
-"den självgode, som var Svartögat Karuns rival."
+"Det är bara trollen som inte vet att dessa marker styrs av Shan Taum den "
+"Självgode, som var Svartögat Karuns rival."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:108
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:109
 msgid "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
 msgstr "Jag betvivlar att han kommer att välkomna Svartögats son."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:113
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:114
 msgid ""
 "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous born "
 "loser?"
-msgstr ""
-"Vem är det? Kapou'e! Vad gör du på mina marker, du din fånige "
-"klant?"
+msgstr "Vem är det? Kapou'e! Vad gör du på mina marker, du din fånige 
klant?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:118
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:119
 msgid ""
 "Hold on, Shan Taum. We are not here to quarrel, we are here to escort our "
 "brothers and to deliberate about what we have to do."
 msgstr ""
-"Ta det lugnt, Shan Taum. Vi söker inte strid, vi eskorterar våra bröder, "
-"och vill överlägga med dig om vad vi skall göra."
+"Ta det lugnt, Shan Taum. Vi söker inte strid, vi eskorterar våra bröder, 
och "
+"vill överlägga med dig om vad vi skall göra."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:123
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:124
 msgid ""
 "Bwahaha! You are nothing! Where is your land? You became a beggar. You "
 "are as pathetic as your father!"
-msgstr "Pyttsan! Du är inget! Var är ditt land? Du har blivit en tiggare. Du 
är lika patetisk som din far!"
+msgstr ""
+"Pyttsan! Du är inget! Var är ditt land? Du har blivit en tiggare. Du är 
lika "
+"ömklig som din far!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:128
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:129
 msgid ""
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
-msgstr "Hur vågar du tala så om min far, din fege ynkling?! Jag skall göra 
en mugg av din skalle!"
+msgstr ""
+"Hur vågar du tala så om min far, din ynklige fegis?! Jag skall göra en 
mugg "
+"av din skalle!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:133
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:134
 msgid "Really? What would you drink with it? Mint cordial?"
 msgstr "Verkligen? Och vad skulle du dricka ur den? Saft?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:138
-msgid "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the 
Smug."
-msgstr "Ursinnig anföll Kapou'e Shan Taum den självgode, en orch precis som 
han själv."
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:139
+msgid ""
+"Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
+msgstr ""
+"Ursinnig anföll Kapou'e Shan Taum den Självgode, en orch precis som han "
+"själv."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:158
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:159
 msgid ""
 "What is this? Are you mad!? Humans are to besiege our fortress at Prestim "
 "and you are fighting each other!?"
-msgstr "Vad försiggår? Är ni galna!? Människorna är på väg att belägra 
vårt fort i Prestim, och ni slåss mot varandra!?"
+msgstr ""
+"Vad försiggår? Är ni galna!? Människorna är på väg att belägra vårt 
fort i "
+"Prestim, och ni slåss mot varandra?!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:163
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:164
 msgid "Well, ermmm..."
-msgstr "Nä, ääh..."
+msgstr "Nä, äähum..."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:168
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:169
 msgid ""
 "Kapou'e, rumors tell you made a long trip to seek assistance from us, and "
 "escorting Pirk, Gork and Vraurk. The council is grateful for that."
 msgstr ""
-"Kapou'e, ryktet säger att du har kommit en lång väg för att söka "
-"vår hjälp, och att du eskorterat Pirk, Gork och Vraurk. Rådet är tacksamt 
för detta."
+"Kapou'e, ryktet säger att du har kommit en lång väg för att söka vår 
hjälp, "
+"och att du eskorterat Pirk, Gork och Vraurk. Rådet är tacksamt för detta."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:173
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:174
 msgid "I know what you want from us but I'm afraid we can't help you."
 msgstr ""
-"Jag vet vad du önskar från oss, men jag är rädd att vi inte kan "
-"hjälpa dig."
+"Jag vet vad du önskar från oss, men jag är rädd att vi inte kan hjälpa 
dig."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:178
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:179
 msgid "Really? But my people..."
 msgstr "Verkligen? Men mitt folk..."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:183
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:184
 msgid ""
 "You don't understand. Orcs have been divided for ages. The only one who "
 "gave us some unity was your father, Black Eye Karun. Hearing rumors from "
 "your exploits, we understood you are a worthy son of your father."
 msgstr ""
-"Du förstår inte. Orcherna har varit splittrade alltför länge. Den ende "
-"som förde oss samman, om än bara lite, var din far, Svartögat Karun. "
-"Det vi har hört om dina eskapader får oss att förstå att du är en 
värdig son till din far."
+"Du förstår inte. Orcherna har varit splittrade alltför länge. Den ende 
som "
+"förde oss samman, om än bara lite, var din far, Svartögat Karun. Det vi 
har "
+"hört om dina eskapader har fått oss att förstå att du är en värdig son 
till "
+"din far."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:188
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:189
 msgid ""
 "This is true. Now we are pressured from all sides by humans and elves; we "
 "need a leader that can unite all banners. This one is YOU!"
@@ -669,42 +689,44 @@
 "Detta är sant. Nu, när människor och alver belägrar oss från alla håll, 
"
 "behöver vi en ledare som kan ena alla banér. Den ledaren är DU!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:193
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:194
 msgid "Well, I'm not sure I deserve that..."
 msgstr "Jag är inte säker på om jag förtjänar den äran..."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:198
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:199
 msgid "Did you hear? There is a battle waiting for us at Prestim!"
-msgstr "Hörde du? En strid väntar oss vid Prestim."
+msgstr "Hörde du? En strid väntar oss vid Prestim!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:203
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:204
 msgid ""
 "Kapou'e, if Prestim falls, humans will have a strong bridgehead on this side "
 "of the river and your people won't be safe. You are the only one that can "
 "help us defend Prestim!"
 msgstr ""
-"Kapou'e, om Prestim faller, så kommer människorna att besitta ett "
-"starkt brohuvud på denna sidan floden, och ditt folk kommer inte att vara 
säkert. Du är den ende som kan hjälpa oss att försvara Prestim."
+"Kapou'e, om Prestim faller, så kommer människorna att besitta ett starkt "
+"brohuvud på denna sidan floden, och ditt folk kommer inte att vara säkert. "
+"Du är den ende som kan hjälpa oss att försvara Prestim."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:208
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:209
 msgid ""
 "Leave your people here Kapou'e--they are safe for the moment--and go defend "
 "Prestim. In the meantime, now that the council is complete again, we will "
 "decide if we have to form the Great Horde again and give you the leadership "
 "on it."
 msgstr ""
-"Lämna dina mannar här Kapou'e -- tills vidare är de säkra här -- och "
-"försvara Prestim. Under tiden så skall vi, nu när rådet åter är 
fulltaligt, besluta om vi bör samla den stora horden på nytt, och utnämna 
dig till dess ledare."
+"Lämna dina mannar här, Kapou'e - tills vidare är de säkra - och försvara 
"
+"Prestim. Under tiden så skall vi, nu när rådet åter är fulltaligt, 
besluta "
+"om vi bör samla den stora horden på nytt, och utnämna dig till dess 
ledare."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:229
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:230
 msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
 msgstr "Neeej! Döda mig inte, jag ger upp, din lilla daggmask."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:7
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:8
 msgid "Silent Forest"
-msgstr "Tystnadens skog"
+msgstr "Tysta skogen"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:28
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:29
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -716,88 +738,88 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Döda alla alver i Tystnadens skog\n"
+"@Döda alla alver i Tysta skogen\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dör\n"
 "#Grüü dör\n"
 "#Någon shaman dör"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:109
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:110
 msgid ""
 "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really "
 "that silent?"
 msgstr ""
-"Så det här är Tystnadens skog... Varför kallas den så? Är "
-"den verkligen så tyst?"
+"Så det här är Tysta skogen... Varför kallas den så? Är den verkligen 
så tyst?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:114
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:115
 msgid ""
 "It has not always been that silent. A lot of hunters from tribes used to "
 "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
 "unless forced."
 msgstr ""
-"Den har inte alltid varit så tyst. Många jägare från stammarna "
-"brukade jaga i skogen och fiska i Bork-floden. Men nu går inte någon "
-"som inte är tvingad in i skogen."
+"Den har inte alltid varit så tyst. Många jägare från stammarna brukade 
jaga "
+"i skogen och fiska i Bork-floden. Men nu går inte någon som inte är 
tvingad "
+"in i skogen."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:119
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:120
 msgid "Some people say these woods are haunted."
 msgstr "Det finns de som säger att skogen är hemsökt."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:124
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:125
 msgid ""
 "The fact is that few people entered this forest and returned home safe. "
 "Most likely, this forest is full of elvish renegades."
 msgstr ""
-"Faktum är att få som har gått in i skogen har kommit hem säkert. "
-"Troligen är skogen full av avfällingar av alvernas ras."
+"Faktum är att få som har gått in i skogen har kommit tillbaka. Troligen 
är "
+"skogen full av avfällingar av alvernas ras."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:129
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:130
 msgid ""
 "Anyway, we need some rest. We are sufficiently armed to cope with a bunch "
 "of elvish poachers. If we ever meet some, I'll push them into the Bork "
 "river with great delight."
 msgstr ""
-"Hur som helst behöver vi vila. Vi har tillräckligt med vapenmakt för "
-"att kunna ta hand om några alvtjuvskyttar. Om vi stöter på några, så 
kommer jag med stor glädje jaga ut dem i Bork-floden."
+"Hur som helst behöver vi vila. Vi har tillräckligt med vapenmakt för att "
+"kunna ta hand om några alvtjuvskyttar. Om vi stöter på några, så kommer 
jag "
+"med stor glädje jaga ut dem i Bork-floden."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:140
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:141
 msgid ""
 "What is that? Orcs entering our forest? Fools! None of them will return "
 "alive!"
 msgstr ""
-"Vad är det? Orcher som går in i vår skog. Dårar! Ingen av dem "
-"kommer ut levande."
+"Vad är det? Orcher som går in i vår skog. Dårar! Ingen av dem kommer ut "
+"levande."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:145
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:146
 msgid "I agree. We'll attack them on both sides."
 msgstr "Jag instämmer. Vi anfaller på båda sidor."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:176
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:177
 msgid "No more elves? Where are you cowards!?"
-msgstr "Inga fler alver? Var är ni, fega hundar!?"
+msgstr "Inga fler alver? Var är ni, fega hundar?!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:181
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:182
 msgid ""
 "Don't shout that loud, stupid troll. Do you remember we are in the Silent "
 "Forest? Perhaps there more are to come."
 msgstr ""
-"Skrik inte så högt, dumma troll. Kom ihåg att vi är i Tystnadens "
-"skog! Kanske det kommer fler."
+"Skrik inte så högt, dumma troll. Kom ihåg att vi är i Tysta skogen! 
Kanske "
+"det kommer fler."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:186
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:187
 msgid ""
 "I don't think so. They must have fled. Now that this forest has been "
 "cleared of elves, we can have a rest and then continue our journey."
 msgstr ""
-"Det tror jag inte. De måste ha flytt. Nu när skogen är rensad "
-"på alver, så kan vi vila lite och sedan fortsätta vår färd."
+"Det tror jag inte. De måste ha flytt. Nu när skogen är rensad på alver, 
så "
+"kan vi vila lite och sedan fortsätta vår färd."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:5
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:6
 msgid "The Siege Of Barag Gór"
-msgstr "Belägringen av Barag Gór"
+msgstr "Barag Górs belägring"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:28
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:29
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -819,63 +841,64 @@
 "#Någon shaman dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:135
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:136
 msgid "Here is Barag Gor."
 msgstr "Här är Barag Gor."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:140
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:141
 msgid ""
 "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid of "
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
 msgstr ""
-"Åh nej! Alverna belägrar staden. Vi måste hjälpa våra bröder att jaga 
dem "
-"på flykten. Men de smutsiga alverna är så många."
+"Åh nej! Alverna belägrar staden. Vi måste hjälpa våra bröder att jaga 
dem "
+"på flykten. Men de smutsiga alverna är så många."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:145
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:146
 msgid "I have a subtle plan, chief."
-msgstr "Jag har en subtil plan, boss."
+msgstr "Jag har en slug plan, boss."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:150
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:151
 msgid "Which plan?"
 msgstr "Vad då för plan?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:155
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:156
 msgid "We go and we kill all of them. What do you think?"
-msgstr "Vi dödar dem allihop. Vad tycker du om min plan?"
+msgstr "Vi dödar dem allihop. Vad tycker du?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:160
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:161
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:165
-msgid "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag 
Gor."
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:166
+msgid ""
+"Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gor."
 msgstr ""
 "Då iscensatte Kapou'e sitt desperata anfall för att häva belägringen av "
 "Barag Gor."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:198
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:199
 msgid ""
 "Freedom! Many thanks, Son of The Black Eye. I'm Jetto, master of "
 "assassins, now you can count on the assassins guild to help you in your "
 "quest!"
 msgstr ""
-"Frihet! Stort tack, Svartögats son. Jag är Jetto, lönnmördarnas 
mästare, "
-"du kan nu räkna med hjälp från vårt skrå!"
+"Frihet! Stort tack, Svartögats son. Jag är Jetto, lönnmördarnas mästare. 
Du "
+"kan nu räkna med hjälp från vårt skrå!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:229
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:282
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:230
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:283
 msgid "They are retreating at last!"
-msgstr "De drar sig till sist tillbaka!"
+msgstr "Äntligen drar de sig tillbaka!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:234
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:235
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not in safety."
 msgstr ""
-"Vi är inte på den säkra sidan än. Jag kan se hur fler av dem väller 
fram ur "
-"skogen. Vi är inte i säkerhet än."
+"Vi är inte ute ur skogen än. Jag kan se hur fler av dem väller fram ur "
+"skogen. Vi är inte säkra här."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:239
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:240
 msgid ""
 "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. Would "
 "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
@@ -883,27 +906,27 @@
 "Du har rätt, vi måste ge oss av till ett säkrare ställe. Du har hjälpt 
oss "
 "förut. Vill du hjälpa oss igen, och eskortera oss till Tirigaz hamn?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:244
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:245
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
-msgstr "Ja, jag behöver begära hjälp från hela rådet. Jag följer med er."
+msgstr "Ja, jag måste begära hjälp från hela rådet. Jag följer med er."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:249
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:250
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near that yellow farm."
 msgstr ""
-"Utmärkt. Det är en farlig resa, då vi måste följa en som gränsar till "
-"alvernas skog. Det är den vägen som går förbi den gula gården där."
+"Utmärkt. Det är en farlig resa, då vi måste följa en väg som går nära 
"
+"alvernas skog. Det är vägen som går förbi den gula gården där."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:287
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:288
 msgid ""
 "Yes, but I can see that more are pouring from the forest. We are not in "
 "safety."
 msgstr ""
-"Ja, men jag kan se hur fler av dem väller fram ur skogen. Vi är inte i "
-"säkerhet än."
+"Ja, men jag kan se hur fler av dem väller fram ur skogen. Vi är inte i 
säkra "
+"här."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:292
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:293
 msgid ""
 "You are right, we have to leave to a safer place. You have helped us. "
 "Would you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
@@ -911,11 +934,11 @@
 "Du har rätt, vi måste ge oss av till ett säkrare ställe. Du har hjälpt 
oss "
 "förut. Vill du hjälpa oss igen, och eskortera oss till Tirigaz hamn?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:297
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:298
 msgid "Yes, I need to ask for assistance to the whole council. I'm with you."
 msgstr "Ja, jag behöver begära hjälp från hela rådet. Jag följer med er."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:302
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:303
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near this yellow farm."
@@ -923,7 +946,7 @@
 "Utmärkt. Det är en farlig resa, då vi måste följa en som gränsar till "
 "alvernas skog. Det är den vägen som går förbi den gula gården där."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:330
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:331
 msgid ""
 "We're safe, finally. Hurry up Kapou'e, come with us, we need to reach "
 "Tirigaz as soon as possible."
@@ -931,29 +954,31 @@
 "Äntligen är vi säkra. Skynda dig Kapou'e, kom med oss, vi måste ta oss 
till "
 "Tirigaz snarast möjligt."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:363
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:364
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
-msgstr "Aha! Överraskning! Ni trodde ni kunde passera igenom alvmarker 
ostörda!"
+msgstr ""
+"Aha! Överraskning! Ni trodde att ni kunde passera igenom alvmarker ostört!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:384
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:385
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
-msgstr "Vi klarade det! Vår resa är fortfarande lång. Skynda er, mitt 
folk!"
+msgstr "Vi klarade det! Vår resa är fortfarande lång. Skynda er, mitt folk!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:405
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:406
 msgid "They are destroying our castle! To my rescue my merry Elves!"
-msgstr "De förstör vårt slott! Kom hjälp mig, mina glada alver!"
+msgstr "De förstör vårt slott! Kom och hjälp mig, mina glada alver!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:418
-msgid "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their 
quag!"
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:419
+msgid ""
+"At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their quag!"
 msgstr ""
-"Till din tjänst, Etheliel. Låt oss jaga tillbaka dessa onda varelser ner i 
"
+"Till din tjänst, Etheliel. Låt oss jaga tillbaka dessa onda varelser ner i "
 "deras sörja!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:6
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:7
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
 msgstr "Till Tirigaz hamn"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:42
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:43
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -973,21 +998,21 @@
 "#Grüü dör\n"
 "#Någon shaman dör"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:152
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:153
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
 msgstr ""
-"Ahhh, jag är så trött. Det var ett bra förslag att pausa på ett så 
här "
+"Ahhh, jag är så trött. Det var ett bra förslag att stanna på ett så 
här "
 "lugnt ställe."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:157
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:158
 msgid "It is too quiet. Just plain boring."
 msgstr "Det är alldeles för lugnt. Rent ut sagt tråkigt."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:162
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:163
 msgid "Shut up, I just heard something."
-msgstr "Tyst, jag hörde precis något."
+msgstr "Tyst, jag hörde något."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:167
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:168
 msgid ""
 "You're right. I can see something is moving in these hills. Looks like "
 "there are undead there."
@@ -995,43 +1020,44 @@
 "Du har rätt. Jag kan se något som rör sig i kullarna. Det verkar som om 
det "
 "finns vandöda där."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:172
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:173
 msgid "Excellent! It is time for exercise!"
-msgstr "Utmärkt! Det är dags för lite övning!"
+msgstr "Utmärkt! Det är dags för lite träning!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:188
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:189
 msgid "Hmmm, what neat bottle! What is it?"
-msgstr "Hmmm, vilken fin flaska! Vad är det för något?"
+msgstr "Hmmm, vilken fin flaska! Vad är det för något?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:193
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:194
 msgid "It is written H.O.L.Y W.A.T.E.R"
 msgstr "Det står V.I.G.V A.T.T.E.N"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:198
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:199
 msgid "I'm thirsty ... *gulp* *gulp*"
 msgstr "Jag är törstig ... *klunk* *klunk*"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:203
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:204
 msgid "Ahhh, that was yummy!"
 msgstr "Ahhh, det var smaskens!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:216
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:217
 msgid "The day is coming, these night creatures will soon return to the pit."
-msgstr "Dagen nalkas, dessa nattvarelser kommer snart att återvända till 
sina hålor."
+msgstr ""
+"Dagen nalkas, dessa nattvarelser kommer snart att återvända till sina 
hålor."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:221
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:222
 msgid "Grüü, are you forgeting we are ALSO night creatures?"
 msgstr "Grüü, glömmer du att vi OCKSÅ är nattvarelser?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:226
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:227
 msgid "Err... well..."
-msgstr "Err... nåja..."
+msgstr "Äh... Tja..."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:5
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:6
 msgid "Toward Mountains of Haag"
 msgstr "Mot Haag-bergen"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:26
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:27
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1047,7 +1073,7 @@
 "#Kapou'e dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:103
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:104
 msgid ""
 "We have nearly crossed the mountains. I feel the lands of the free tribes "
 "are near now. But beware, there are dwarves and wild trolls around. Hurry "
@@ -1055,130 +1081,133 @@
 msgstr ""
 "Vi har nästan tagit oss över bergen. Jag känner på mig att de fria "
 "stammarnas land inte kan vara långt borta. Men se upp, det finns både "
-"dvärgar och vilda troll i trakten. Skynda er! Jag ser vägskylten som visar 
"
+"dvärgar och vilda troll i trakten. Skynda er! Jag ser vägskylten som visar "
 "att detta är deras land."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:108
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:109
 msgid "What are these orcs doing here? They should be too tired to live."
-msgstr "Vad gör de där orcherna här? De borde vara för trötta för att 
leva."
+msgstr "Vad gör de där orcherna här? De borde vara för trötta för att 
leva."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:122
-msgid "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye 
lands."
-msgstr "Jag har aldrig strövat så långt, vi är på väg ut över gränsen 
till Svartögats marker."
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:123
+msgid ""
+"I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
+msgstr ""
+"Jag har aldrig varit så här långt borta, vi är på väg ut över gränsen 
till "
+"Svartögats marker."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:160
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:161
 msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
-msgstr "Titta! Dvärgarna slåss mot orcherna!"
+msgstr "Titta! Dvärgarna slåss mot orcherna!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:165
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:166
 msgid "Father, we should help them. Orcs are our allies."
-msgstr "Far, vi bör hjälpa dem. Orcherna är våra allierade."
+msgstr "Far, vi bör hjälpa dem. Orcherna är våra allierade."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:170
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:171
 msgid ""
 "I don't know if we should do that. Orcs have been our allies in the past, "
 "but they have always treated us as fools."
 msgstr ""
-"Jag vet inte om vi bör göra det. Orcherna har varit våra allierade 
förut, "
+"Jag vet inte om vi bör göra det. Orcherna har varit våra allierade förut, 
"
 "men de har alltid behandlat oss som mindre vetande."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:175
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:176
 msgid ""
 "But Father, we don't know what they are seeking there, maybe this is a good "
 "occasion to get rid of these dwarves."
 msgstr ""
-"Men Far, vi vet inte vad de söker där, kanske är detta ett bra tillfälle 
att "
+"Men far, vi vet inte vad de söker där, kanske är detta ett bra tillfälle 
att "
 "blir av med dvärgarna."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:180
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:181
 msgid ""
 "You are right, my son. We will help our orcish friends. But take care of "
 "you ... I would be desperate if something would happen to you."
 msgstr ""
 "Du har rätt, min son. Vi ska hjälpa våra orchiska vänner. Men var "
-"försiktig ... jag vet inte vad jag skulle göra om någonting hände dig."
+"försiktig... Jag vet inte vad jag skulle ta mig till om någonting hände 
dig."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:192
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:193
 msgid "Argh! I'm done. My people is dommed!"
-msgstr "Argh! Det är slut med mig. Mitt folk är dödsdömt!"
+msgstr "Argh! Det är slut med mig. Mitt folk är dödsdömt!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:207
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:208
 msgid "Father! Oh no!"
-msgstr "Far! Åh nej!"
+msgstr "Far! Åh nej!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:212
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:213
 msgid "Filthy dwarves! Now I'm to kill you to the last!"
-msgstr "Smutsiga dvärgar! Nu tänker jag slå ihjäl varenda en av er!"
+msgstr "Smutsiga dvärgar! Nu tänker jag slå ihjäl varenda en av er!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:224
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:225
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:100
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:113
 msgid "Oh no, I'm defeated."
-msgstr "Oh nej, jag är besegrad."
+msgstr "Åh nej, jag är besegrad."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:234
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:235
 msgid ""
 "My son! I should have never brought him to this fight. Now we are to "
 "return to our caverns, and we will never go back."
 msgstr ""
-"Min son! Jag skulle aldrig låtit honom följa med till denna strid. Nu "
+"Min son! Jag skulle aldrig låtit honom följa med till denna strid. Nu "
 "återvänder vi till våra grottor, och kommer aldrig mer tillbaka."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:244
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:245
 msgid "Our troll friends are over. Without them there is no hope."
-msgstr "Allt är över för våra trollvänner. Utan dem finns det inget 
hopp."
+msgstr "Allt är över för våra trollvänner. Utan dem finns det inget hopp."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:259
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:260
 msgid "Argh! I die!"
-msgstr "Argh! Jag dör!"
+msgstr "Argh! Jag dör!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:286
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:314
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:287
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:315
 msgid ""
 "We've succeeded! We've passed through the Mountains of Haag! Look at these "
 "green hills! The land of the free tribes is near now. I can see the walls "
 "of Barag-Gor in the distance."
 msgstr ""
-"Vi har lyckats! Vi har tagit oss över Haag-bergen! Se på dessa gröna "
-"kullar! De fria stammarnas land är inte långt borta nu. Jag kan se Barag-"
-"Gors murar där borta."
+"Vi har lyckats! Vi har tagit oss över Haag-bergen! Se på de gröna 
kullarna! "
+"De fria stammarnas land är inte långt borta nu. Jag kan se Barag-Gors murar 
"
+"där borta."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:291
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:292
 msgid ""
 "Blemaker, many thanks for your help in this fight. Would you like to join "
 "us in our journey with your son? Your help would be very appreciated!"
 msgstr ""
 "Blemaker, vi tackar dig för din hjälp i denna kamp. Vill du och din son 
slå "
-"följe med oss? Vi skulle verkligen uppskatta er hjälp!"
+"följe med oss? Vi skulle verkligen uppskatta er hjälp!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:297
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:298
 msgid "Father, I'd like to join them. Would you mind it?"
-msgstr "Far, Jag skulle vilja gå med dem. Skulle du ha något emot det?"
+msgstr "Far, Jag skulle vilja gå med dem. Skulle du ha något emot det?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:302
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:303
 msgid ""
 "My son, you're old enough to discover the world. Me, I have to stay here. "
 "But take care, there are plenty of creatures that seek our end, like elves "
 "or humans. They are as clever as merciless."
 msgstr ""
 "Min son, du är gammal nog för att utforska världen. Jag, jag måste stanna 
"
-"här. Men ta dig i akt, det finns många varelser som vill förgöra oss,som "
+"här. Men ta dig i akt, det finns många varelser som vill förgöra oss, 
såsom "
 "alver och människor. De är lika klipska som de är skoningslösa."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:307
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:308
 msgid "Thanks, father. Don't worry, I'll take care of myself."
-msgstr "Tack, far. Oroa dig inte, jag kan ta vara på mig själv."
+msgstr "Tack, far. Oroa dig inte, jag kan ta vara på mig själv."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:319
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:320
 msgid ""
 "Grüü, many thanks for your help in this fight. I'm sorry for your father. 
"
 "Would you like to join us in our journey? Your help would be very "
 "appreciated!"
 msgstr ""
 "Grüü, vi tackar dig för din hjälp i striden. Jag beklagar din faders 
öde. "
-"Vill du slå följe med oss? Vi skulle verkligen uppskatta din hjälp!"
+"Vill du slå följe med oss? Vi skulle verkligen uppskatta din hjälp!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:324
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:325
 msgid ""
 "My father would have come to help you. I would insult his memory not to "
 "help you. I come!"
@@ -1191,14 +1220,14 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:51
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:69
 msgid "Ouch! This hurts!"
-msgstr "Aaaj! Detta gör ont!"
+msgstr "Aj! Det gör ont!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:20
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:38
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:56
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:74
 msgid "The council will never be complete again. This is hopeless."
-msgstr "Rådet kommer aldrig att återigen vara fulltaligt, detta är 
hopplöst."
+msgstr "Rådet kommer aldrig att återigen vara fulltaligt. Det här är 
hopplöst."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:87
 msgid "Argh! I'm done. My people is doomed!"
@@ -1209,6 +1238,7 @@
 msgstr "Utan Inarix att leda ödlemännen, så finns det inget hopp."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:5
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Rahul I, King of Wesnoth, concluded peace with orcs in his 4th year of "
 "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. A "
@@ -1216,10 +1246,10 @@
 "followed peace were prosperous."
 msgstr ""
 "Rahul I, kung av Wesnoth, slöt fred med orcherna under det fjärde året av "
-"sin regeringstid. Han avslutade ett 15-årigt krig med Svartögat Karun, "
+"sin regeringstid. Han avslutade ett femtonårigt krig med Svartögat Karun, "
 "orchernas härskare. Fredsavtal fastställde vilka marker som skulle 
tillhöra "
-"orcherna och vilka som skulle tillhöra människorna. De år som följde på "
-"krigsslutet var välmående."
+"orcherna och vilka som skulle tillhöra människorna. Landet blomstrade efter 
"
+"krigsslutet."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:11
 msgid ""
@@ -1227,10 +1257,10 @@
 "tribes and human northern earldoms. Famine led humans to colonize some "
 "orcish lands and to push orcs to desolated hills."
 msgstr ""
-"Under Howgarth III:s trettonde år vid makten, så började spänningarna "
-"mellan orchernas stammar och människornas nordliga hertigdömen att byggas "
-"upp. Hungersnöd fick människorna att bosätta sig i marker som tillhörde "
-"orcherna, och de tvingade orcherna upp i de öde kullarna."
+"Under Howgarth III:s trettonde år vid makten, började spänningarna mellan 
"
+"orchernas stammar och människornas nordliga hertigdömen att byggas upp. "
+"Hungersnöd fick människorna att bosätta sig i marker som tillhörde 
orcherna, "
+"och de tvingade orcherna upp i de öde kullarna."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:17
 msgid ""
@@ -1239,10 +1269,10 @@
 "earl Lanbec'h decided to definitively address the Orcish menace and "
 "conferred a small army to his son-in-law baron Albert."
 msgstr ""
-"Naturligtvis skapade detta våldsamma upplopp bland orcherna, och de slaktade 
"
-"systematiskt kolonier och människobyar som låg på deras marker. Därpå 
beslöt "
-"hertig Jean att ta itu med hotet från orcherna, och gav sin svärson baron "
-"Albert befälet över en liten armé."
+"Naturligtvis gav detta upphov till våldsamma upplopp bland orcherna, och de "
+"slaktade systematiskt kolonier och människobyar som låg på deras marker. "
+"Därpå beslöt hertig Jean att ta itu med hotet från orcherna, och gav sin "
+"svärson baron Albert befälet över en liten armé."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:23
 msgid ""
@@ -1263,4 +1293,3 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Piratgaljon"
-
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.3 wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.4
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.3  Mon Sep 6 17:49:47 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po    Wed Sep 8 19:18:28 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-08 12:39+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -13,12 +13,13 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
 msgid "A New Chance"
 msgstr "En ny chans"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:29
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:30
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -34,31 +35,32 @@
 "#Gwiti Ha'atel dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:101
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:102
 msgid ""
 "After his banishment from Wesnoth for practising necromancy, the young Gwiti "
 "Ha'atel arrived on a strange shore. He decided to claim it for his own."
 msgstr ""
 "Efter att den unge Gwiti Ha'atel förvisats från Wesnoth för att ha utövat 
"
-"nekromanti, kom han så till en underlig kust. Han beslöt att utropa den 
till sin."
+"nekromanti, kom han så till en underlig kust. Han beslöt att utropa den 
till "
+"sin."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:135
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:136
 msgid "Noooo! Not now, not when I have escaped!"
-msgstr "Neeeej! Inte nu, när jag har flytt!"
+msgstr "Neeeej! Inte nu, inte när jag har lyckats fly!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:150
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:151
 msgid "Argh! I die!"
 msgstr "Argh! Jag dör!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:159
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:160
 msgid "The Wesnothians have discovered my escape! This is not good..."
 msgstr "Wesnothborna har upptäckt att jag flytt! Detta är inte bra..."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:4
 msgid "Brother Against Brother"
 msgstr "Broder mot broder"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:30
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:31
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -74,7 +76,7 @@
 "#Gwiti Ha'atel dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:68
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:69
 msgid ""
 "As the sun set, Gwiti discovered that his arch-rival and brother, Nati, had "
 "already ensconced himself nearby."
@@ -82,7 +84,7 @@
 "När solen gick ner så upptäckte Gwiti att hans ärkerival och broder Nati "
 "redan hade förskansat sig i närheten."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:73
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:74
 msgid ""
 "Ah, hated brother mine. Look well upon the setting sun, for you shall not "
 "live to see another in this land."
@@ -90,7 +92,7 @@
 "Ah, min hatade broder. Titta noga på solnedgången, för du kommer inte att "
 "leva länge nog för att se någon annan i detta land."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:78
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:79
 msgid ""
 "This land? Do you truly not know where we are? Then you are a greater fool "
 "than I had thought."
@@ -98,11 +100,11 @@
 "Detta land? Vet du verkligen inte var vi är? Då är du en större dåre än 
vad "
 "jag trodde."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:83
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:84
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die...again."
 msgstr "Sluta pladdra, dåre, och gör dig redo att dö...igen."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:88
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:89
 msgid ""
 "I will fight you with all my strength to prevent that, and I was always the "
 "stronger of us. Flee now and save your miserable hide before I make it a "
@@ -112,7 +114,7 @@
 "jag var alltid den starkare av oss. Fly nu och rädda ditt ynkliga skinn "
 "innan jag gör en matta av det."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:93
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:94
 msgid ""
 "Don't be silly! I'm not hairy enough to be a carpet! But your scalp would "
 "make a good pillow."
@@ -120,51 +122,52 @@
 "Var inte fånig! Jag är inte på långa vägar hårig nog för att bli en 
bra "
 "matta! Men din skalp skulle bli en bra kudde."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:106
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:107
 msgid "What? I can't die! I already have! Noooo!"
-msgstr "Vad? Men jag kan inte dö! Jag är redan död! Neeeej!"
+msgstr "Vad? Men jag kan inte dö! Det har jag ju redan gjort! Neeeej!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:111
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:112
 msgid ""
 "Ha ha ha, did I not tell you it would be so? Perhaps I shall summon your "
 "shade to serve me one day. Until then...farewell!"
 msgstr ""
 "Ha ha ha, sa jag inte att det skulle bli så? Kanske kommer jag en dag att "
-"kalla på din skugga för att tjäna mig. Till dess...farväl!"
+"frammana din skugga för att tjäna mig. Till dess...farväl!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:116
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:117
 msgid "It is over. I am doomed."
 msgstr "Det är slut. Jag är förlorad."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:131
-msgid "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe 
it."
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:132
+msgid ""
+"I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
 msgstr "Jag...förlorade striden. Jag är besegrad. Jag kan inte tro det."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:136
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:137
 msgid ""
 "Die, yes, die, and go to the Land of the Dead. Perhaps one day you will be "
 "back under my command!"
 msgstr ""
-"Dö, ja, dö, och gå till de dödas land. Kanske kommer du att tjäna mig en 
"
-"gång!"
+"Dö, ja, dö, och gå till de dödas land. Kanske kommer du att tjäna mig 
på "
+"nytt en gång!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:154
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:155
 msgid "Didn't I tell you so?!"
 msgstr "Var det inte det jag sade?!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:166
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:167
 msgid "And by my own hands you died!"
 msgstr "Och jag har dödat dig med mina egna händer!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:180
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:181
 msgid "I am Gwiti the Mighty, prepare to die!"
 msgstr "Jag är Gwiti den Mäktige, gör dig redo att dö!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:192
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:193
 msgid "Now you shall die!"
-msgstr "Nu kommer du att dö!"
+msgstr "Nu skall du dö!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:202
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:203
 msgid ""
 "You miserable wretch, know that it is only by my mercy that you look upon "
 "the sun again, for you shall die before it sets."
@@ -172,19 +175,19 @@
 "Din ynkliga krake, vet att det blott är av barmhärtighet som du ser solen "
 "igen, du kommer att dö innan den går ner."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:207
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:208
 msgid ""
 "May I remind you that even as we speak, my undead legions are marching "
 "towards you?"
 msgstr ""
-"Tillåt mig att påminna dig att i denna stund så marscherar mina vandöda "
+"Tillåt mig att påminna dig om att i denna stund så marscherar mina 
vandöda "
 "legioner mot dig?"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:4
 msgid "Confrontation"
 msgstr "Konfrontation"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:24
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:25
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -200,7 +203,7 @@
 "#Gwiti Ha'atel dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:80
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:81
 msgid ""
 "With the finding of Crelanu's ancient tome, fresh strength had flowed to "
 "Gwiti's army, and they had made good time. However, Gwiti's march was halted "
@@ -213,15 +216,18 @@
 "områden i Wesnoths gränstrakter, och hans trupper var mångtaliga, om än "
 "otränade."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:85
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
+#, fuzzy
 msgid "I see that your puny kingdom marshalls its troops at last."
-msgstr "Jag ser att ditt ynkliga kungadöme till sist sammankallar sina 
trupper."
+msgstr ""
+"Jag ser att ditt ynkliga kungadöme till sist sammankallar sina trupper."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:90
-msgid "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. 
Die!"
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:91
+msgid ""
+"So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
 msgstr "Så du är den som är ansvarig för vårt nederlag vid Erzens sten. 
Dö!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:95
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:96
 msgid ""
 "Somehow, I have the feeling it is you who will do the dying today. I wonder "
 "why?"
@@ -229,7 +235,7 @@
 "På något sätt så har jag en känsla av att det är du som kommer att dö 
idag. "
 "Undrar vad det kan bero på?"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:100
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:101
 msgid ""
 "In truth, Leonards army was unprepared and under-equipped, and he had "
 "neglected to send word. Luckily, behind him came one whose name was a bane "
@@ -238,28 +244,30 @@
 msgstr ""
 "Sannerligen, Leonards armé var oförberedd och dåligt utrustad, och han 
hade "
 "underlåtit att begära förstärkning. Som tur var, så kom bakom honom en 
vars "
-"namn var som en domedag för de vandöda: Lord Aretu. Gwiti visste att även 
om "
-"han kunde besegra Leonard, så var hans bästa chans nu att fly upp i bergen."
+"blottanamn fick vandöda att tjuta av skräck. Lord Aretu. Gwiti visste att "
+"även om han kunde besegra Leonard, så var hans bästa chans nu att fly upp 
i "
+"bergen."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:105
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:106
 msgid "I shall slay you myself!"
 msgstr "Jag skall dräpa dig själv!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:118
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:119
 msgid "So this is death... the cold, black void"
 msgstr "Så detta är döden...det kalla, mörka intet."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:133
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:134
 msgid "No! This cannot be true! My king, I have failed..."
 msgstr "Nej! Detta kan inte vara sant! Min kung, jag har misslyckats..."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:145
-msgid "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those 
undead!"
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:146
+msgid ""
+"Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
 msgstr ""
 "Är Leonard död? Oh, vilken sorgens dag. Kom, mannar, låt oss förgöra de "
 "vandöda!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:150
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:151
 msgid ""
 "Only one way lies open now. I must flee where his horses cannot go: the "
 "sharp peaks and bottomless caves."
@@ -267,7 +275,7 @@
 "Det finns bara en väg jag kan ta. Jag måste fly dit hans hästar inte kan 
gå: "
 "till de vassa bergstopparna och de bottenlösa grottorna."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:156
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:157
 msgid ""
 "NEW OBJECTIVE\n"
 "@Move Gwiti to the end of the mountain pass"
@@ -275,11 +283,11 @@
 "NY MÅLSÄTTNING\n"
 "@Flytta Gwiti till bergspassets slut"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:173
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:174
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
 msgstr "Återvänd till din herre, mörka odjur!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:205
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:206
 msgid ""
 "Haha, it was a mistake of you to flee there! The pass is blocked, and my "
 "troops will slay you now!"
@@ -287,23 +295,25 @@
 "Haha, det var ett misstag av dig att fly dit! Passet är blockerat, och mina "
 "trupper kommer att slakta dig nu!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:212
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:213
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
 msgstr ""
-"Puh... De där ynkliga människorna måste vara för trötta för att 
förfölja mig "
+"Puh... De där ynkliga människorna borde vara för trötta för att 
förfölja mig "
 "nu!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:224
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:225
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
-msgstr "Ånej, jag slapp undan dvärgarna bara för att bli fångad av de 
vandöda."
+msgstr ""
+"Åh nej, jag slapp undan dvärgarna bara för att bli fångad av de vandöda."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:229
-msgid "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an 
ally."
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:230
+msgid ""
+"Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
 msgstr ""
 "Vem är du? Om du är en fiende till dvärgarna, så är du kanske en 
lämplig "
 "allierad till mig."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:234
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:235
 msgid ""
 "I am Tanar, lord of an orcish clan that dwelt here! My people were driven "
 "out by the dwarves. All families count several dead. Please, let us march "
@@ -313,15 +323,15 @@
 "av dvärgarna. Varje familj har förlorat flera medlemmar. Snälla, låt oss "
 "marschera med er, om blott för en chans att få slåss mot de onda 
dvärgarna!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:239
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:240
 msgid ""
 "Gladly. I do get so lonely talking to myself, and none of my minions are "
 "worth talking to."
 msgstr ""
 "Gärna. Det blir lite ensamt att tala med sig själv, och inte en enda av 
mina "
-"undersåtar går att prata med."
+"undersåtar är värd att prata med."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:244
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:245
 msgid ""
 "Thank you, my new Lord! Never had I thought I would see the day when my "
 "people were glad to march alongside skeletons and ghosts."
@@ -329,11 +339,11 @@
 "Tack, min nye herre! Aldrig trodde jag att jag skulle få se den dag då mitt 
"
 "folk gladdes åt att marschera bredvid skelett och spöken."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:4
 msgid "Crelanu's Book"
 msgstr "Crelanus Bok"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:24
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:25
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -349,7 +359,7 @@
 "#Gwiti dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:81
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:82
 msgid ""
 "Time marched on, and so did Gwiti. He was nearing the place where the "
 "dreadful tome of Crelanu was hidden."
@@ -357,13 +367,13 @@
 "Tiden gick vidare, och det gjorde Gwiti också. Han närmade sig den plats 
där "
 "den fasansfulla Crelanus Bok var gömd."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:86
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:87
 msgid "I feel that it must be close. Could it be in that swamp?"
 msgstr ""
 "Jag känner att den måste finnas här i närheten. Kan den finnas i det där 
"
 "träsket?"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:91
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:92
 msgid ""
 "But the ancient mages had done their job well. The book had been hidden in a "
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
@@ -373,25 +383,27 @@
 "lund som alverna och orcherna hade stridit om i många år, och envar som "
 "närmade sig lunden skulle utsättas för deras förenade vrede..."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:96
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:97
 msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
-msgstr "Ånej. Det verkar som om orcherna har rekryterat vandöda."
+msgstr "Åh nej. Det verkar som om orcherna har rekryterat vandöda."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:101
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:102
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
 msgstr ""
 "Tusan också! Hur i hela friden har alverna lyckats få en nekromantiker att "
 "kämpa vid sin sida?"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:106
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:107
 msgid "I side not with either of you!"
 msgstr "Jag tar inte parti för någon av er!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:111
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:112
 msgid "A truce, then? I fear he will be the death of us both."
-msgstr "En vapenvila, då? Jag fruktar att han kommer att betyda döden för 
oss båda två."
+msgstr ""
+"En vapenvila, då? Jag fruktar att han kommer att betyda döden för oss 
båda "
+"två."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:116
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:117
 msgid ""
 "Very well. We have hated you Orcs for centuries, but the Undead are a danger "
 "to all that live."
@@ -399,7 +411,7 @@
 "Så får det bli. Vi har hatat er orcher i århundraden, men de vandöda är 
ett "
 "hot mot allt levande."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:137
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:138
 msgid ""
 "The book is not here, but these swamps contain enough corpses to suit my "
 "purposes."
@@ -407,26 +419,27 @@
 "Boken finns inte här, men dessa träsk innehåller tillräckligt många lik 
för "
 "mina syften."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:171
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:155
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:172
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:156
 msgid "What? I can't die! Noooo!"
 msgstr "Vad? Men jag kan inte dö! Neeeej!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:186
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:187
 msgid "I die a terrible death... not knowing why."
 msgstr "Jag dör en fasansfull död... Och jag vet inte ens varför."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:200
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:201
 msgid "A curse upon that necromancer! Why did he have to come here?!"
 msgstr "Förbannelse över den där nekromantikern! Varför skulle han komma 
hit?!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:217
-msgid "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always 
must!"
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:218
+msgid ""
+"At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
 msgstr ""
 "Äntligen! Här är den! Nu måste jag skratta det galna skrattet som en sann 
"
 "bov alltid gör!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:233
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:234
 msgid ""
 "My lord, your suspicions were correct. There is indeed a necromancer in this "
 "part of the country!"
@@ -434,11 +447,11 @@
 "Min herre, dina misstankar var korrekta. Det finns verkligen en "
 "nekromantiker i den här delen av landet!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:4
 msgid "Inside the Tower"
 msgstr "I tornet"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:17
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:18
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -452,7 +465,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Gwiti Ha'atel dör"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:149
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:150
 msgid ""
 "If my memory serves, this tower should have three floors. I should be able "
 "to find the Book in a few hours...!"
@@ -460,87 +473,93 @@
 "Om mitt minne inte bedrar mig, så finns det tre våningar i detta torn. Jag "
 "bör kunna hitta Boken på några timmar...!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:201
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:202
 msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
 msgstr "Hayaargghh! Vi är här nu! Befall oss, mästare!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:219
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:220
 msgid "There's a secret door here! This must be the library."
 msgstr "Det finns en lönndörr här! Detta måste vara biblioteket."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:248
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:249
 msgid "Well, well, well. Thirty-five pieces of gold were in this chest!"
 msgstr "Se där ja. Det fanns trettiofem guldmynt i kistan!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:274
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:275
 msgid "Blast it, the chest is empty!"
 msgstr "Tusan också, kistan är tom!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:296
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:297
 msgid "Twenty pieces of gold is a welcome gift."
 msgstr "Tjugo guldmynt är ju alltid välkommet."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:322
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:323
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
 msgstr "Jag antar att man inte tackar nej till trettio guldmynt..."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:348
-msgid "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of 
them."
-msgstr "Kistan är tom sånär som på några småsaker. Det finns ingen magi 
kvar i dem."
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:349
+msgid ""
+"The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
+msgstr ""
+"Kistan är tom så när som på några småsaker. Det finns ingen magi kvar i 
dem."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:374
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:375
 msgid "Gack! This chest contains holy water!"
 msgstr "Isch! Kistan innehåller vigvatten!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:396
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:397
 msgid "Look at what the mages were guarding!"
 msgstr "Se vad magikerna vaktade!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:422
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:423
 msgid "Those mages had hidden away more than it seemed!"
 msgstr "De där magikerna hade gömt undan mer än man kunde tro!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:448
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:449
 msgid "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
 msgstr "Två dussin guldmynt. Det är kul att plundra det här tornet!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:473
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:474
 msgid "A pile of assorted coins is here!"
 msgstr "Här fanns visst en hög av olika sorters mynt!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:498
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:499
 msgid "Haha, this chest holds scores of gold coins!"
 msgstr "Haha, det finns massor av guldmynt i den här kistan!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:528
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:529
 msgid "Ice Potion"
 msgstr "Köldvätska"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:531
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:532
 msgid ""
 "This potion contains a strange fluid designed to imbue a weapon with the "
 "power of cold."
-msgstr "Denna flaska innehåller en vätska som tillskänker ett vapen kraften 
att ge köldskador."
+msgstr ""
+"Denna flaska innehåller en vätska som tillskänker ett vapen kraften att ge 
"
+"köldskador."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:571
-msgid "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its 
whereabouts!"
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:572
+msgid ""
+"This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
 msgstr ""
 "Detta är inte boken som Crelanu skrev...hmm... Men den berättar var den "
 "finns!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:576
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:577
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
-msgstr "Vi är färdiga här inne! Låt oss gå ut och slå ihjäl några fler 
fiender."
+msgstr ""
+"Vi är färdiga här inne! Låt oss gå ut och slå ihjäl några fler 
fiender."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:615
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:616
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
 msgstr "Gratulerar! Alla dina skugghämnare överlevde."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:4
 msgid "Mages and Elves"
 msgstr "Magiker och alver"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:25
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -558,33 +577,33 @@
 "#Gwiti Ha'atel dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:94
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:95
 msgid ""
 "After sending the Dark Spirit away for his failure, Gwiti realized that he "
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
 "where the greatest mages once studied."
 msgstr ""
-"När han hade sänt iväg den misslyckade mörkeranden , insåg Gwiti att han 
"
-"var i ett avlägset hörn av Wesnoth, och han vände mot Kaleons torn, där 
de "
-"allra mäktigaste magikerna en gång studerat."
+"När han hade sänt iväg den misslyckade mörkeranden , insåg Gwiti att han 
var "
+"i ett avlägset hörn av Wesnoth, och han vände mot Kaleons torn, där de 
allra "
+"mäktigaste magikerna en gång studerat."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:99
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:100
 msgid ""
 "At last, I have reached the road. Unless I am far off my course, I should "
 "find the Tower of Kaleon here, filled with the secrets of ancient mages. "
 "Soon they shall all be mine, and my power will be great enough to invade "
 "Wesnoth."
 msgstr ""
-"Äntligen, jag har nått vägen. Om jag inte kommit allt för långt ur kurs, 
så "
-"kommer jag att finna Kaleons torn här, fyllt med de forntida magikernas "
+"Äntligen, här är vägen. Om jag inte kommit allt för långt ur kurs, så 
kommer "
+"jag att finna Kaleons torn här, fyllt med de forntida magikernas "
 "hemligheter. Snart är de alla mina, och min kraft kommer att vara stor nog "
 "för att kunna invadera Wesnoth."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:104
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:105
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
 msgstr "Det kommer en nekromantiker! Kan det vara densamme som vi förvisade?"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:109
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:110
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we mages, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
@@ -593,37 +612,37 @@
 "kommer att använda all vår makt och alla våra besvärjelser för att 
stoppa "
 "dig. Fly nu, så får du kanske leva."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:114
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:115
 msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
 msgstr "Quirind, vet att alverna står bakom dig."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:119
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:120
 msgid ""
 "Foul sorcerer of death, go far from this place or we shall send you to your "
 "own realm."
 msgstr ""
-"Du vidriga dödens häxmästare, ge dig av långt härifrån, eller så 
kommer vi "
+"Du dödens vidriga besvärjare, ge dig av långt härifrån, eller så kommer 
vi "
 "att skicka dig till ditt eget rike."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:124
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:125
 msgid "Not born is the one that could challenge me!"
 msgstr "Den som kan utmana mig är inte född!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:142
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:143
 msgid "No! No! Noooo! It is over, I feel the shades reaching for me..."
 msgstr ""
 "Nej! Nej! Neeej! Det är slut, jag kan känna hur skuggorna sträcker sig 
efter "
 "mig..."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:157
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:158
 msgid "Argh! I have fallen, and the Tower lies stripped of its defenses!"
 msgstr "Argh! Jag är besegrad, och tornet står oförsvarat!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:174
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:175
 msgid "Quirind, we have failed! You must guard the tower."
 msgstr "Quirind, vi har misslyckats! Du måste vakta tornet."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:186
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:187
 msgid ""
 "Ah ha ha ha! The tower's protective spells are now in force, you cannot "
 "enter without mastering a magic equal to it."
@@ -631,23 +650,23 @@
 "Ah ha ha ha! Tornets skyddsbesvärjelser är nu på plats, du kan inte gå in 
om "
 "din magi inte är lika kraftfull som dessa."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:201
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:202
 msgid "Haha! I have gained entry to the tower!"
 msgstr "Haha! Jag har tagit mig in i tornet!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:206
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:207
 msgid "A curse upon that foul necromancer!"
 msgstr "Förbannad vare den vidrige nekromantikern!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:4
 msgid "The Skull of Agarash"
 msgstr "Agarashs skalle"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:10
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:11
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
 msgstr "Flyende från Wesnoth nådde Gwiti orchernas länder."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:52
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:53
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -663,7 +682,7 @@
 "#Gwiti Ha'atel dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:101
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:102
 msgid ""
 "After Gwiti destroyed his brother, he planned to march on Wesnoth to gain "
 "his revenge. But a Dark Spirit came to counsel him..."
@@ -671,27 +690,29 @@
 "Efter att Gwiti hade dödat sin bror, så planerade han att marschera till "
 "Wesnoth för att få sin hämnd. Men en mörkerande kom och rådslog med 
honom..."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:121
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:122
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
 msgstr "Gwitiii...Gwiti!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:126
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:127
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
-msgstr "En mörkerande? Detta måste vara ett tecken på hur skicklig jag är 
i att kontrollera de vandöda!"
+msgstr ""
+"En mörkerande? Detta måste vara ett tecken på hur skicklig jag är i att "
+"kontrollera de vandöda!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:131
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:132
 msgid ""
 "Gwiti, do not yet march in pursuit of your revenge. First, you shall go "
 "south, against the orcs, and there find the Skull of Agarash."
 msgstr ""
 "Gwiti, ge dig ännu inte av för att söka din hämnd. Gå först söderut, 
mot "
-"orcherna, och sök reda på Agarash Dödskalle."
+"orcherna, och sök reda på Agarashs Dödskalle."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:136
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:137
 msgid "Speak on."
 msgstr "Tala vidare."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:141
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:142
 msgid ""
 "Do you see the three orc clans of this land? Their banners are topped with "
 "skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash - Take "
@@ -702,11 +723,11 @@
 "min. Om du får tag på den, så kommer din kraft att växa för varje dag 
som "
 "går."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:173
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:174
 msgid "Oh, no! The undead hordes have taken my banner!"
-msgstr "Oh, nej! De vandöda horderna har tagit mitt banér!"
+msgstr "Åh nej! De vandöda horderna har tagit mitt banér!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:178
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:179
 msgid ""
 "It is not your banner, and it never was! That skull has marked it as mine "
 "since long ago."
@@ -714,33 +735,34 @@
 "Det är inte ditt banér, och det har det aldrig varit! Dödskallen har sedan 
"
 "länge utmärkt den som min."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:183
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:184
 msgid ""
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
-msgstr "Argh! Det här är bara halva dödskallen, och nästan kraftlös! Vik 
hädan, ande!"
+msgstr ""
+"Argh! Det här är bara halva dödskallen, och nästan kraftlös! Vik hädan, 
ande!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:205
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:206
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
 msgstr "Vi trampar ner hans banér i marken! *kras*"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:220
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:221
 msgid "That skull is powerless!"
 msgstr "Dödskallen är kraftlös!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:232
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:233
 msgid "That is not the skull of Agarash!"
 msgstr "Det där är inte Agarashs Dödskalle!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:244
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:245
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
 msgstr "Det var länge sedan jag själv slogs mot någonting!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:4
 msgid "Underground Pool"
 msgstr "Den underjordiska gölen"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:18
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:19
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -756,51 +778,60 @@
 "#Gwiti dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:138
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:139
 msgid "The Dwarves are still in these caves!"
 msgstr "Dvärgarna finns fortfarande här i grottorna!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:143
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:144
 msgid "Aye! They drove us out, and left a guard here to occupy us."
-msgstr "Ja! De drev ut oss, och lämnade kvar en vaktpatrull kvar för att 
uppehålla oss."
+msgstr ""
+"Ja! De drev ut oss, och lämnade kvar en vaktpatrull för att uppehålla oss."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:148
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:149
 msgid ""
 "Then we shall slay them. I have never had Dwarves rise to join my ranks. He, "
 "he, he, he..."
-msgstr "Då skall vi döda dem. Jag har aldrig haft dvärgar i min armé. He, 
he, he, he..."
+msgstr ""
+"Då skall vi döda dem. Jag har aldrig haft dvärgar i min armé. He, he, he, 
"
+"he..."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:162
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:163
 msgid ""
 "We have come to a flooded part of the cave. If we forge ahead, the Dwarves "
 "should be delayed quite a bit."
-msgstr "Vi har kommit fram till en översvämmad del av grottan. Om vi 
fortsätter borde dvärgarna sinkas en hel del. "
+msgstr ""
+"Vi har kommit fram till en översvämmad del av grottan. Om vi fortsätter "
+"borde dvärgarna sinkas en hel del. "
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:195
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:196
 msgid "ARGH! What was that?"
 msgstr "ARGH! Vad var det?"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:200
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:201
 msgid ""
 "I do not know. I guess, however, that some magic is at work in these "
 "caverns. Can you tell me anything of them?"
-msgstr "Jag vet inte. Emellertid är det min gissning att någon magi verkar i 
dessa hålor. Kan du berätta någonting om dem?"
+msgstr ""
+"Jag vet inte. Det är dock min gissning att någon magi verkar i dessa 
hålor. "
+"Kan du berätta någonting om dem?"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:205
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:206
 msgid ""
 "Nay, Lord. These passages were flooded higher last time I was here. The "
 "Dwarves did not delve here, and we shunned the nameless dread we felt."
-msgstr "Nej, herre. Dessa passager var mer översvämmade sist jag var här. 
Dvärgarna grävde inte här och vi skydde den namnlösa fasa vi kände."
+msgstr ""
+"Nej, herre. Dessa passager var mer översvämmade sist jag var här. 
Dvärgarna "
+"grävde inte här och vi skydde den namnlösa fasa vi kände."
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:210
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:211
 msgid "If there is anything to dread here, it is me. Now, onward!"
 msgstr "Om det finns något att sky här, så är det mig. Vi fortsätter!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:234
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:235
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
 msgstr "Dvärgarnas skatt! Trehundra guldmynt! Minst!"
 
-#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:252
+#: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:253
 msgid "You swore you would protect me!"
 msgstr "Du svor att beskydda mig!"
 
@@ -813,8 +844,8 @@
 msgstr ""
 "Vid ett stort slag vid Erzens sten så visade de två bröderna Gwiti och 
Nati "
 "Ha'atel för första gången sina färdigheter: Då de trodde att deras sida 
höll "
-"på att förlora slaget, så åkallade de liken av sina tidigare fiender för 
att "
-"slåss vid deras sida."
+"på att förlora slaget, så manade de fram liken av sina tidigare fiender 
för "
+"att slåss vid deras sida."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:15
 msgid ""
@@ -823,8 +854,8 @@
 "battle was lost where it would have been won had it not been for these two "
 "necromancers."
 msgstr ""
-"Men detta var inte blott förbjudet, utan även ogenomtänkt. Kavalleriet, 
som "
-"skulle undsätta trupperna, drabbade samman med de vandöda legionerna, och "
+"Men detta var inte blott förbjudet, utan även ogenomtänkt. Kavalleriet som 
"
+"skulle undsätta trupperna drabbade samman med de vandöda legionerna, och "
 "slaget, som annars skulle ha vunnits, förlorades på grund av dessa "
 "nekromantikers ingripande."
 
@@ -835,8 +866,8 @@
 "sea, for the Wesnothians feared that their corpses might only rise again."
 msgstr ""
 "Bröderna Ha'atel flydde. Så fort de återvände slogs de i järn, och 
fördes "
-"ombord på ett roderlöst skepp, och skickades att dö på havet, då 
wesnotherna "
-"fruktade att deras kroppar skull vakna till liv igen."
+"ombord på ett roderlöst skepp, och skickades att dö på havet, då "
+"wesnothborna fruktade att deras kroppar skull vakna till liv igen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:35
 msgid ""
@@ -846,5 +877,4 @@
 msgstr ""
 "Men Ödet ville annorlunda. Skeppet råkade ut för en storm och föll i 
bitar; "
 "bröderna blev åtskilda och spolades upp på land. Detta var upprinnelsen 
till "
-"de Mörka horderna."
-
+"De mörka horderna."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.3 wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.4
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.3  Mon Sep 6 17:49:47 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po    Wed Sep 8 19:18:28 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-07 22:38+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -13,13 +13,14 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:4
 msgid "Lizard Beach"
-msgstr ""
+msgstr "Ödlestranden"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:25
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:25
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:26
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -37,50 +38,53 @@
 "#Lady Jessica dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:137
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:138
 msgid ""
 "After a long trek Prince Haldric and his companions find themselves on a "
 "sunny beach. While normally this would be a pleasant occurrence, they soon "
 "find the Saurians hard at work."
 msgstr ""
+"Efter en lång vandring så kom prins Haldric och hans följeslagare fram 
till "
+"en solig strand. Vanligtvis skulle detta vara trevligt, men de upptäckte "
+"snart hårt arbetande ödlemän."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:143
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:144
 msgid "Monsters! We're being invaded by monsters."
-msgstr ""
+msgstr "Monster! Vi blir invaderade av monster."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:149
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:150
 msgid "We must hold the beach until we can call our Naga friends."
-msgstr ""
+msgstr "Vi måste försvara stranden, tills vi kan kalla på våra 
naga-vänner. "
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:155
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:156
 msgid "Us monsters? Hmph. . . prepare to meet our blades."
-msgstr ""
+msgstr "Vi - monster? Hmpf... gör er redo att möta våra klingor."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:161
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:162
 msgid "(Sigh) I bet he doesn't even see the irony in that."
-msgstr ""
+msgstr "(Suck) Jag slår vad om att han inte ens ser ironin i det."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:170
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:171
 msgid "We were too slow. . . Every Naga in the Sea will be upon us!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi är alltför långsamma... Varje naga i havet kommer att anfalla 
oss!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:211
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:212
 msgid "Ick! When you kill them they divide."
-msgstr ""
+msgstr "Usch! När du dödar dem, delar de upp sig i två."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:265
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:266
 msgid "We must protect the Saurians we need the metal!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi måste skydda ödlemännen, vi behöver metall!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:289
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:290
 msgid "We've cleared the beach. Let's return to the elves."
-msgstr ""
+msgstr "Vi har rensat stranden. Låt oss återvända till alverna."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:4
 msgid "A Final Spring"
-msgstr ""
+msgstr "En sista vår"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:26
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:27
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -100,224 +104,264 @@
 "#Lady Jessica dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:229
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:230
 msgid "Ruby of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Eldrubinen"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:231
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:232
 msgid ""
 "The Ruby of Fire was imbued with magic in the distant West, and can be used "
 "to scorch enemies into submission."
 msgstr ""
+"Eldrubinen fylldes med magi i den avlägsna västern, och kan användas för 
att "
+"bränna fiender till underkastelse."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:260
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:261
 msgid ""
 "Several months pass. Jessica has translated Lich-Lord Caror's Book. Prince "
 "Haldric is busy trying to understand the secrets of the Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Flera månader förflyter. Jessica har översatt häxmästarfursten Carors 
bok. "
+"Prins Haldric sysselsätter sig med att försöka förstå eldrubinens "
+"hemligheter."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:265
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:266
 msgid "I think I've figured something out. Look."
-msgstr ""
+msgstr "Jag tror att jag har kommit på något. Titta."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:275
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:276
 msgid ""
 "Ouch! Hot, hot, hot! Gee, somebody should really attach this thing to a "
 "sceptre or something! I think I'll save it for closer ranged combat for now."
 msgstr ""
+"Aaaj! Hett, hett, hett! Nå'n borde verkligen fästa den där i en spira 
eller "
+"nå't! Jag tror jag nöjer mig med att använda den för strid på inte 
alltför "
+"långt håll, så länge."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:280
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:281
 msgid "Watch it! Well, at least you're improving."
-msgstr ""
+msgstr "Akta dig! Nåja, du blir åtminstone bättre på det där."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:285
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:286
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Hmph. Fool of a boy's just gonna burn us all up. Humans, always playing at "
 "being Wizards."
 msgstr ""
+"Hmpf. Den dåraktige pojken kommer att bränna upp oss allihop. Att då "
+"människor alltid skall leka trollkarl."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:290
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:291
 msgid "Orcs Sighted! They've seized the frontier! To arms! To arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Orcher! De har tagit fronten! Till vapen! Till vapen!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:295
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:296
 msgid "For the glory of Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "För Sydbuktens ära!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:300
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:301
 msgid ""
 "Prince Haldric, I'll concentrate on holding Southbay. You must defeat the "
 "Orcs. The ships aren't ready yet. We must defeat this army of Orcs to buy us "
 "more time. Try not to kill us all with that ruby!"
 msgstr ""
+"Prins Haldric, jag tar hand om att försvara Sydbukten. Du måste besegra "
+"orcherna. Skeppen är inte färdiga ännu. Vi måste besegra denna orcharmé 
så "
+"att vi vinner tid. Försök att inte döda oss alla med den där rubinen."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:305
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:306
 msgid "Very well. I'll do my best."
-msgstr ""
+msgstr "Bra. Jag skall göra mitt bästa."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:322
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:323
 msgid "I come seeking the Crown Prince!"
-msgstr ""
+msgstr "Jag söker kronprinsen!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:327
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:328
 msgid "Who is this fish man?"
-msgstr ""
+msgstr "Vem är den där fiskmannen?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:332
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:333
 msgid ""
 "He's a big part of the reason your son made it to the lands of the East. "
 "Lord Typhon provided us with pearls and an escort for our voyages, in "
 "exchange for steel trident points and fishhooks. It's difficult to be a "
 "blacksmith when you live underwater."
 msgstr ""
+"Det är till stor del hans förtjänst att din son tog sig till Österns 
länder. "
+"Vi fick pärlor och eskort på våra resor av Lord Typhon, i utbyte mot "
+"treuddsspetsar och fiskkrokar av stål. Det är inte lätt att vara smed när 
du "
+"bor under vattnet."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:337
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:338
 msgid "Indeed it is. But where is the Prince?"
-msgstr ""
+msgstr "Det är det verkligen inte. Men var är prinsen?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:342
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:343
 msgid "The Crown Prince is dead. But we have need of your services again- -"
-msgstr ""
+msgstr "Kronprinsen är död. Men vi behöver din hjälp igen..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:347
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:348
 msgid "Under the same terms?"
-msgstr ""
+msgstr "PÃ¥ samma villkor som tidigare?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:352
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:114
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:124
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:490
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:495
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:353
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:115
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:125
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:491
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:496
 msgid "Agreed."
-msgstr ""
+msgstr "Avgjort."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:357
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:358
 msgid ""
 "Good. We need the steel for our own war in the deep. I formally place the "
 "might of the Merfolk at your disposal!"
 msgstr ""
+"Bra. Vi behöver stålet för vårt eget krig i djupet. Jag ställer 
officiellt "
+"sjöfolkets styrkor till ert förfogande!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:370
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:371
 msgid "Make haste. We must secure the frontier or it's all over!"
-msgstr ""
+msgstr "Skynda på. Vi måste säkra fronten eller så är allt förbi!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:399
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:400
 msgid ""
 "King Addroran your day is done. Prepare to be ground to dust. If you're "
 "lucky I may raise you from death for my own amusement. Oh, and what's this? "
 "I sense, I sense the Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Kung Addroran, din dag är kommen. Förbered dig att malas till damm. Åh, 
och "
+"vad är det här? Jag känner, jag känner eldrubinen."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:404
-msgid "You monster! You've betrayed our people- - to ally youself with these 
Orcs?!"
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:405
+msgid ""
+"You monster! You've betrayed our people- - to ally youself with these Orcs?!"
 msgstr ""
+"Ditt monster! Du har sålt ditt folk -- för att sluta en allians med 
orcher?!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:412
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:413
 msgid ""
 "Fool girl! My ambition extends in to infinity. I will survive. That is more "
 "than can be said for you. King Addroran, meet your son, you'll be joining "
 "him soon enough."
 msgstr ""
+"Dåraktiga flicka! Det finns ingen ände på mina strävande. Jag kommer att "
+"överleva. Det är mer än vad man kan säga om dig. Kung Addroran, får jag "
+"presentera din son, du kommer snart nog att träffa honom igen."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:417
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:418
 msgid "NO!"
-msgstr ""
+msgstr "NEJ!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:422
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:423
 msgid "Fath-er! Join. . . us. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Fad-er! Kom... med... oss.."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:427
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:428
 msgid "His older brother was more attractive. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Hans storebror var mer tilltalande..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:469
-msgid "Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're 
dead!"
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:470
+msgid ""
+"Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're dead!"
 msgstr ""
+"Deras reservtrupper kommer nu, och vi har ännu inte säkrat fronten. Vi är "
+"redan döda."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:483
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:484
 msgid "Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Sydbukten"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:497
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:498
 msgid "To Clearwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Till Klarvattnets hamn"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:511
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:512
 msgid "To the Midlands & Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Till Mittländerna och Gammelskogen"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:525
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:526
 msgid "To the Northrun"
-msgstr ""
+msgstr "Till Nordbäcken"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:539
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:540
 msgid "To the Midlands"
-msgstr ""
+msgstr "Till Mittländerna"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:553
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:554
 msgid "New Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Nya sydbukten"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:567
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:568
 msgid "They sealed it, there is no escape for you!"
-msgstr ""
+msgstr "De har förseglat den, det finns ingen utväg för dig!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:579
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:580
 msgid "I am finished."
-msgstr ""
+msgstr "Jag är slut."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:584
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:585
 msgid "We needed him to hold Southbay. We're done for!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi behövde honom för att försvara Sydbukten. Vi är förlorade!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:597
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:598
 msgid "We've defeated the Orcs. Let's rig the Ships and get out of here."
-msgstr ""
+msgstr "Vi har besegrat orcherna. LÃ¥t oss rigga skeppen och ge oss av."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:602
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:603
 msgid "My sons- - As we agreed. I will hold Southbay until my last breath."
 msgstr ""
+"Mina söner -- Som vi beslöt. Jag kommer att försvara Sydbukten till mitt "
+"sista andetag."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:607
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:608
 msgid ""
 "With the help of the Merfolk, and my knowledge of an island that will make a "
 "good re-provisioning point, we should be able to embark for the great lands "
 "that are to the East."
 msgstr ""
+"Med hjälp av sjöfolket, och min kännedom om en ö där vi kan proviantera, 
så "
+"bör vi kunna ge oss av till de stora länder som står att finna i Östern."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:612
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:613
 msgid ""
 "What I don't like is the fact that Lich-Lord Jevyan, whom our capital is "
 "named after, betrayed my people. To make matters worse he knows that you "
 "have that ruby."
 msgstr ""
+"Det stör mig att häxmästarfursten Jevyan, som givit namn åt vår 
huvudstad, "
+"har förrått mitt folk. Till råga på allt vet han att du har rubinen."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:617
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:618
 msgid ""
 "There's not much we can do about that now. I dub this fine ship the Eldaric, "
 "in honour of my father. About that island. . ."
 msgstr ""
+"Det är inte mycket att göra något åt nu. Jag döper detta utmärkta skepp 
till "
+"Eldaric, i min faders minne. Vad var det nu med den där ön..."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:622
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:623
 msgid "Great, more boats, and now an Ocean!"
-msgstr ""
+msgstr "Härligt, fler båtar, och nu en ocean!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:627
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:628
 msgid ""
 "After you make it to this new land, send some of the ships back, for there "
 "may still be survivors in Southbay."
 msgstr ""
+"När ni har nått dessa nya länder, sänd några av skeppen tillbaka hit, 
för "
+"det kan fortfarande finnas överlevande i Sydbukten då."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:640
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:641
 msgid "My Son!"
-msgstr ""
+msgstr "Min son!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:4
 msgid "A Harrowing Escape"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:23
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:24
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -333,81 +377,82 @@
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:124
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:125
 msgid ""
 "Argh, the Orcish vanguard must have flanked us even further to the East! "
 "They're already holding the mouth of the pass. We have to get out of the "
 "mountain pass before winter comes or we're all dead meat!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:130
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:131
 msgid "Father, I wish you were here. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:136
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:137
 msgid ""
 "I'd drop the sentiment, and pick up your sword. There's plenty of fighting "
 "ahead of us!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:142
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:143
 msgid "You won't get much further boy. Grrrr!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:157
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:158
 msgid "Who goes there?"
 msgstr "Vem där?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:165
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:166
 msgid "Burin, Burin the Lost. Who be yee?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:171
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:172
 msgid ""
 "I'm Prince Haldric, we have little time to talk. We must make haste through "
 "the pass. . . What are you?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:177
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:178
 msgid ""
 "I'm a Dwarf! Damn fool of a boy! I got lost while exploring deep "
 "underground, almost a century ago. I've never found my way home. But it "
 "seems nice enough here."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:183
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:184
 msgid "Nice? The Orcs have come and we must flee!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:189
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:190
 msgid ""
 "Orcs! It's been a long time since I felt the satisfying crunch of one of "
 "those under my Axe. Time for a fight!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:195
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:196
 msgid "You've fought Orcs before?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:201
-msgid "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some 
Orcs!"
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:202
+msgid ""
+"Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some Orcs!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:211
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:212
 msgid ""
 "We're trapped in the pass! I can see their re-enforcements! All is lost! Is "
 "that. . . Is that snow. . . We're so dead!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:225
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:226
 msgid "SE - The River Road. SW - The Midlands."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:239
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:240
 msgid "GO HOME! AIN'T NUTTIN TO SEE HEER!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:247
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:248
 msgid ""
 "Now, should I go South-East on the River Road, or South-West through the "
 "midlands? The River Road crosses the Swamp of Esten, so I doubt that even "
@@ -415,81 +460,82 @@
 "there now."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:251
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:252
 msgid "I think I'll take the River Road. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:256
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:257
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:262
-msgid "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your 
way."
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:263
+msgid ""
+"SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:273
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:274
 msgid "We'll go through the Midlands. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:278
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:279
 msgid "I suspect that the Midlands might be in ruins by now."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:284
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:285
 msgid ""
 "It's better than the swamp, I'm under 5 feet tall, and I don't float! "
 "Besides, I'd rather enjoy meeting more orcs."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:343
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:344
 msgid "Come and get it!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:348
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:411
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:349
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:412
 msgid "Die human."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:353
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:416
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:354
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:417
 msgid "Uh-oh!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:406
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:407
 msgid "I'll not go so easily!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:427
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:428
 msgid ""
 "We've escaped the pass. Well, at least I know that the orcs can be beaten. "
 "Hmmm, I guess that this is the last I'll see of my home. . . and my Father. "
 "(Sigh)"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:432
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:433
 msgid ""
 "We should make our way to Southbay. It is the largest city on the Isle. We "
 "should be able to make a stand there. Failing that, there's always "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:4
 msgid "A New Land"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:109
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:110
 msgid ""
 "At last the distant shores of a great continent are spotted. The time for "
 "landfall has arrived."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:114
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:115
 msgid ""
 "Go home you vile dwarves! By treaty you are pledged to only the hills and "
 "mountains to the North of the Great River. This is not your land."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:119
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:120
 msgid ""
 "Our lands are become full, and our mines go to the bottom of the world. We "
 "have won our war against those things that live in the dark. By what right "
@@ -498,59 +544,59 @@
 "There are hills and mountains as good as any here in the South!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:124
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:125
 msgid "By the right of treaty, ancient but still true- "
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:129
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:130
 msgid ""
 "Hmph! You nany-pamby elves: 'We don't cut the trees we groom the forest.' "
 "Our axes can get the wood for a fifth of the cost! I can charge half of what "
 "your people do, and still be rich, and I'm not the first to have the thought!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:134
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:135
 msgid "Wait, I see a ship. Many ships. We're being invaded!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:139
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:140
 msgid ""
 "Umm, we're being invaded? Okay, we'll sort out our differences later. Let's "
 "get them first."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:197
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:198
 msgid "We come in Peace. May our peoples-"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:202
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:203
 msgid "Get them!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:207
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:208
 msgid ""
 "Gee, and you were practising that speech for days. I guess that's it for "
 "diplomacy then. Haldric, we should avoid calling upon too many units, and "
 "avoid fighting them. There has to be a peaceful resolution to this."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:212
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:213
 msgid ""
 "In the name of. . . This is the continent of my home. But I set out East. I "
 "must have travelled clear around the world."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:217
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:218
 msgid ""
 "My people are too far South. I don't know what's going on here. I'll stick "
 "with you until the end. You've been a good friend. Just no more sea voyages."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:235
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:236
 msgid "What? What's going on here? Dwarves? Humans? Ships? Glimir tell me."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:240
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:241
 msgid ""
 "The stories are true. There must be dwarven colonists in the Brown Hills. We "
 "caught this band chopping wood near the bay. Then we saw lots of ships. Not "
@@ -558,64 +604,65 @@
 "interesting when he stopped by."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:245
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:246
 msgid ""
 "We thought we were being invaded. We, erm, put our differences aside with "
 "the dwarves, for the moment, and decided to deal with this first."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:250
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:251
 msgid ""
 "These are disturbing trends. Human, it is by luck alone that I am here to "
 "spare you. For on this day the Council of Lords is meeting in a forest not "
 "far from here."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:255
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:256
 msgid "I am Prince Haldric. We come in Peace. May our peoples-"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:260
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:261
 msgid "Haldric."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:265
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:266
 msgid ""
 "As for you dwarf, return to the Brown Hills. Then tell your people to "
 "prepare to return to the North."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:270
-msgid "I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. 
Hmph!"
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:271
+msgid ""
+"I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. Hmph!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:275
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:276
 msgid ""
 "Haldric is it? You are their leader? You and your advisers are to come with "
 "me. It will be safe for your passengers to disembark here."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:299
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:300
 msgid ""
 "(Whisper) Maybe it'd be best if you didn't mention our little friend "
 "following us. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:306
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:307
 msgid ""
 "I must return to my people. You have kept your word, you may avail of my "
 "services in the future. The services of my people will remain at your "
 "disposal."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:317
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:318
 msgid ""
 "I must return to my people. My warriors that fought by your side wish to "
 "remain with you. You have kept your word, you may avail of my services in "
 "the future."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:328
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:329
 msgid ""
 "May the currents carry you swiftly my friend. (Whisper) Jessica, send word "
 "that a third of the fleet is to return to the Green Isle, to look for more "
@@ -623,7 +670,7 @@
 "are found."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:333
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:334
 msgid ""
 "(Still Whispering) Man the ships with skeleton crews, and give them the "
 "remaining supplies. Pass the word to Lord Typhon. Make sure than no more "
@@ -632,34 +679,34 @@
 "are they? Ahhh, Elves."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:338
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:339
 msgid ""
 "This is the second Eldaric I get to say goodbye to. At least this time it is "
 "easier than the first."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:383
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:384
 msgid "I bet this wasn't the welcome you were expecting."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:4
 msgid "A Spy in the Woods"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:89
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:90
 msgid ""
 "So a doom has followed them here from their old home. My Outriders have "
 "reported that Orcs have made landfall. Orcs here, for the first time in "
 "centuries."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:94
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:95
 msgid ""
 "And he bears an artifact of some power. The Orcs would not be able to sense "
 "that. There is some greater power at work here."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:99
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:100
 msgid ""
 "We may have decided wrong. If the humans drive the Orcs off we should honour "
 "our pledge. If more trouble follows them here we should let them fight it "
@@ -667,11 +714,11 @@
 "Dwarves."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:104
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:105
 msgid "But we spoke a Pact with this Haldric and these men of the West North-"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:109
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:110
 msgid ""
 "We are the people of the forest, you know that all words spoken to these un-"
 "people are of secondary importance to our own needs. As Lord Aryad said, 'If "
@@ -679,19 +726,19 @@
 "should 'deal' with the survivors, and make compromise with the Dwarves.'"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:119
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:120
 msgid "(Sigh) Agreed."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:130
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:131
 msgid "(Whispering) Some friends. I must tell Haldric."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:4
 msgid "A Summer of Storms"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:26
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:27
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -709,119 +756,119 @@
 "#Kung Eldaric IV dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:86
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:87
 msgid ""
 "The trouble seems to have finally reached to the heart of the Isle, to the "
 "isolated lands of King Eldaric IV."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:91
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:92
 msgid ""
 "It looks like an Wesfolk rabble have seized the Northern Keep! Prepare for "
 "battle Haldric!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:96
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:97
 msgid "Father, I am of age, may I lead our forces in battle?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:101
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:102
 msgid ""
 "You're showing initiative son! I'm proud of you! You may lead our forces to "
 "battle, but I'll stay near to keep an eye on you."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:106
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:107
 msgid "Onward to victory!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:111
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:112
 msgid ""
 "Look a little prince-ling, and his merry men! We'll teach you a lesson for "
 "what your kind did to us!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:120
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:121
 msgid ""
 "Don't forget about some of the more isolated the villages, we'll need the "
 "gold!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:129
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:130
 msgid "Make haste Son! We must win before the summer crop is in ruin."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:141
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:142
 msgid "I evoke surrender! Don't kill me. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:146
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:147
 msgid "Why have you come to trouble our lands?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:151
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:152
 msgid ""
 "Trouble your lands! Bah! Your fool Prince of Southbay has attacked our "
 "lands. The Lich-Lords had no choice. . . They opened a gate. . . and. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:156
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:157
 msgid "And what?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:161
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:162
 msgid ""
 "They pledged to visit all of the terrors of the hells upon this Isle. They "
 "built a great stone gate to the heart of the homeland of the Orcs in the "
 "distant West! Now even us Wesfolk must flee or be slaves."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:166
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:167
 msgid "Orcs are just creatures of tall tales!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:171
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:172
 msgid ""
 "You've been on this Isle too long. I assure you that orcs exist. By now "
 "there are probably a half dozen gates to the orcish homeland. There is no "
 "hope."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:176
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:177
 msgid ""
 "We must prepare the defences! Haldric, stay at the keep, I must go and "
 "fortify our frontier."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:181
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:182
 msgid "My forces are defeated, under your customs of surrender I will go now."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:186
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:187
 msgid ""
 "You may go. See to it that you trouble us no more, for the custom states "
 "that you may evoke surrender but once. If we meet again, I won't be so "
 "merciful."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:200
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:201
 msgid "We have run out of time. . . The crops shall spoil, we'll starve!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:213
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:214
 msgid "Die Wesfolk Scum!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:225
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:226
 msgid "Feel my wrath you fiend!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:3
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:434
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:4
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:435
 msgid "Clearwater Port"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:30
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:31
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -836,24 +883,24 @@
 "#Miss the Last Ship"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:240
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:241
 msgid ""
 "Our Prince has managed to make it to Clearwater Port, with the Orcs on his "
 "heels. While the Orcs haven't caught up with him yet, the winter snow has, "
 "and the Ships seem to be missing from the port."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:246
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:247
 msgid "Ha! Clearwater Port still stands!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:252
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:253
 msgid ""
 "Lieutenant, who is in command here? And where are the ships? We risk being "
 "trapped in this city for the winter if the port freezes over."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:258
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:259
 msgid ""
 "I am, my Lord, I command the local garrison. Our whole fishing fleet is "
 "evacuating people to Southbay as we speak. The ships should be back in a few "
@@ -861,18 +908,18 @@
 "pushed them back into the swamp!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:264
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:265
 msgid ""
 "Unfortunately, it was only a feint and orc reinforcements quickly overran "
 "our positions. We lost most of our forces, my lord, including the King of "
 "Clearwater, who was bravely leading the charge."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:270
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:271
 msgid "That's horrible!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:276
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:277
 msgid ""
 "The blood of many good soldiers stained the frozen field that day. And still "
 "they press on. The king left no heir, but the other nobles have fled to "
@@ -882,7 +929,7 @@
 "with refugees from all over."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:282
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:283
 msgid ""
 "We're only holding the city until the last of the refugees are gone. You, my "
 "lord, are free to retreat to safety when the next ship comes. But, if I may "
@@ -891,7 +938,7 @@
 "before the last of the people can be evacuated"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:288
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:289
 msgid ""
 "Well, we are the last of the refugees from our lands, for the Orcs are right "
 "on our heels! We have Wesfolk with us, they have been of service, they are "
@@ -899,198 +946,199 @@
 "will help you defend these walls as long as we can."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:294
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:295
 msgid ""
 "I thank you, my lord. But we are to bring these Wesfolk too? It would be..."
 "highly irregular. Are you sure, my lord?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:300
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:301
 msgid "Yes. Be sure that it is understood that these are our friends."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:306
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:307
 msgid "Yes Sir!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:312
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:313
 msgid "Yes Sir, indeed! You need us to help hold out until the ships arrive."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:318
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:319
 msgid ""
 "Ships! Nobody said anything about ships. Will this torture ever end! Ahhh, "
 "the Orcs will help take my mind off things."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:324
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:325
 msgid ""
 "To your posts men! We should be able to evacuate everyone in three more boat "
 "loads. Until then, let us make those orcs pay dearly for every inch of our "
 "land. For our homes, for our people, for our fallen King!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:337
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:338
 msgid "You killed my family! Die!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:349
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:350
 msgid "'But they're Wesfolk.' Bah!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:358
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:359
 msgid ""
 "Push 'em into the sea! They're in our winter homes! Oh, and Tan-Vragar, I "
 "hope they like your little surprise!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:392
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:393
 msgid "On ode to ye, on 'yer way, I hope you have a brighter day!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:406
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:407
 msgid "Deadman's Ford"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:420
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:421
 msgid "The River Road - To the Swamp of Esten."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:604
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:605
 msgid ""
 "My lord, the first ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "must leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:619
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:620
 msgid ""
 "My lord, the first ship is departing. But the second ship should arrive "
 "shortly."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:647
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:648
 msgid ""
 "My lord, the second ship has arrived! Prince Haldric, if you and your men "
 "want to leave for Southbay just go to the pier to board the ship."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:663
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:664
 msgid ""
 "My lord, the second ship is departing. But the last ship will be here before "
 "long. With your help we can hold on just a while longer"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:691
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:692
 msgid ""
 "My lord, the last ship has arrived! Finally the last of our people can flee "
 "to safety. Prince Haldric, you and your men must go now! Go to the pier to "
 "board the ship for Southbay."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:707
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:708
 msgid "My lord, the last ship is departing. We're Trapped!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:760
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:810
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:862
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:761
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:811
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:863
 msgid "My lord, the ship isn't here yet. Come help us defend against the orcs"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:771
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:822
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:873
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:772
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:823
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:874
 msgid ""
 "Shirk not your duty soldier. When the boat arrives, this is where Prince "
 "Haldric must go to lead you to the ship. Until then, help us defend against "
 "the orcs."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:890
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:891
 msgid "Let me have peace in Death! My love, I'll be there soo-"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:896
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:897
 msgid "We needed him to get out of here. We're Trapped!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:910
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:911
 msgid ""
 "We've escaped from the orcs before we were trapped by the ice! Now, on to "
 "Southbay."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:916
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:917
 msgid "I know I mentioned I can't float."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:922
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:923
 msgid "Might I suggest a bit of a detour?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:928
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:929
 msgid "Why?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:934
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:935
 msgid ""
 "You have the Ruby of Fire, but you have no idea what it does, correct? You "
 "know that Lich you have petrified just outside of Southbay-"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:940
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:941
 msgid ""
 "Yeah, Lich Point! Where we first used our mages in battle, and turned the "
 "tide of war against your people."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:946
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:947
 msgid ""
 "Erm, yeah. . . He was the arch rival of our dearly departed Lich-Lord "
 "Lenvan. He coveted the ruby, and was studying it. The only copy of his notes "
 "got petrified along with him."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:952
-msgid "If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am 
sure!"
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:953
+msgid ""
+"If we make landfall outside of Southbay, we'll be trapped. Of that I am sure!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:958
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:959
 msgid ""
 "My family was from Southbay, my father was a soldier there. The city's sewer "
 "entrance is near that fossil of a Lich."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:964
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:965
 msgid ""
 "Wow, this is beginning to sound dangerously like a plan. Lieutenant Aethyr "
 "will you join us?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:970
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:971
 msgid ""
 "No. These monsters killed my family. My wife, my daughters. There is nothing "
 "left for me. I'll stay, by the time the Orcs wrestle Clearwater Port away "
 "from me there'll be nothing but rubble left!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:976
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:977
 msgid ""
 "The peasant farmers seem to like you. Who knows, maybe they'll be of some "
 "help."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:982
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:983
 msgid ""
 "Resources are scarce, we need all of the help we can get. Be brave and fight "
 "hard my friend!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:4
 msgid "Cursed Isle"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:26
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:27
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1108,276 +1156,278 @@
 "#Lady Jessica dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:153
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:154
 msgid "She's. . . She's beautiful."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:192
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:193
 msgid "You will be made to serve. . . Come admire me. Feel my love."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:197
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:198
 msgid "She is so. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:202
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:203
 msgid "Haldric think with your brain!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:207
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:208
 msgid "Get her before she can cause too much trouble!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:229
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:230
 msgid "The temple is quite empty."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:355
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:356
 msgid ""
 "After a short trip by sea Haldric arrives on the Elves' cursed isle. A fog "
 "hangs in the air."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:361
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:362
 msgid ""
 "I said no more ships. Double crossing humans! Ahhh, I've been with you this "
 "far. Who'd of though, a nautical dwarf."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:367
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:368
 msgid "I suspect we'll be facing more undead. Be careful."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:373
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:374
 msgid ""
 "These will be the long dead. Not like the undead that my people used, and "
 "they are elf-dead. Be careful indeed."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:379
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:380
 msgid "All Soldiers of Darkness will meet the same fate by my hand."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:388
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:389
 msgid ""
 "Those elves are finally at rest. I hope that the curses they laid upon us "
 "hold no weight."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:394
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:395
 msgid "Haldric, you're too paranoid."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:419
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:420
 msgid "I curse upon all of your kin that visit this isle."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:431
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:432
 msgid "I wish a blight upon you and yours. May you never see peace."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:443
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:444
 msgid "My soul will haunt this place until the end of time! A curse upon you!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:452
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:453
 msgid "Without their Queen the undead are simply fading away!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:472
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:473
 msgid "Back, back to the grave with you!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:487
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:488
 msgid "We still have to defeat that Vampire Queen!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:506
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:507
 msgid ""
 "No! The ship that was suppoised to pick us up sees that there's still "
 "fighting. It's not stopping. We're trapped."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:4
 msgid "The Ka'lian"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:153
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:154
 msgid "I think I'll fight the Dragon!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:159
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:160
 msgid "Lord Logalmier, I shall defeat your Dragon."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:176
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:177
 msgid "Umm, you already beat the dragon Haldric."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:187
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:188
 msgid "Let's get those Saurians and Nagas on that beach!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:193
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:194
 msgid "Those cold blooded monsters will fee my wrath!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:210
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:211
 msgid "Umm, you already cleared the Beach."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:221
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:222
 msgid "Let's clear out that Troll Hole!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:227
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:228
 msgid "So what exactly is a Troll?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:244
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:245
 msgid "Haldric, the Trolls, scales and fangs, you don't remember?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:255
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:256
 msgid "Let's put those Souls to rest on the Cursed Isle!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:261
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:262
 msgid "Undead. Bah! We're pros at fighting them."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:278
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:279
 msgid "How could you possibly forget that horror of an Island?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:290
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:291
 msgid "In the name of Peace between our Peoples:"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:308
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:309
 msgid ""
 "I fear my kin are too easy on you. I decree that you should be made to fight "
 "the Dragon of the Green Swamp and its Saurian minions. If you can defeat "
 "him, you have truly earned you place in this land."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:322
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:323
 msgid ""
 "There are a group of Saurians, friends of the dragon I'm sure, who are "
 "trading metal with the Nagas of the sea. We should really put a stop to "
 "this. They are located on a beach near here."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:336
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:337
 msgid ""
 "We are having a problem with a Troll Hole in the Brown Hills. While I find "
 "the though of those dwarves stumbling on the Trolls vaguely amusing, this "
 "should make an adequate quest for you."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:350
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:351
 msgid ""
 "Long ago a clan of elves on an Isle fell under the sway of a dark curse. "
 "Their souls still haunt that place since no elf will go there. You should "
 "clear this isle, and put their souls to rest."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:367
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:368
 msgid ""
 "Ahhh, you have defeated the dragon man of the West-North, you are truly "
 "impressive for a human."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:380
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:381
 msgid "So, you have defeated the Trolls. Welcome back Haldric."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:393
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:394
 msgid "Finally the souls of our poor kin may rest. Thank you."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:406
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:407
 msgid "Our beaches are free again. I knew I could trust you Haldric."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:417
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:418
 msgid ""
 "Haldric and his companions find themeselves before the Ka'lian, or the "
 "Council of Elven Lords. "
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:430
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:431
 msgid "Dionli, why have you brough these humans before us?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:435
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:436
 msgid ""
 "The are of the same people as the Prince of Southbay. They come as refugees. "
 "I can see a use for them."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:440
-msgid "What use would that be? What need could we have for the shortliveds 
here?"
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:441
+msgid ""
+"What use would that be? What need could we have for the shortliveds here?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:445
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:446
 msgid ""
 "The dwarves have come to the Brown Hills. While they live long, even they "
 "grow like weeds when in an empty field. There is trouble brewing."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:450
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:451
 msgid ""
 "It is better to be the greater of three than the lesser of two. The Prince "
 "of Southbay was good, he was a credit to his people, maybe these ones are "
 "made of the same stuff."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:455
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:456
 msgid "But why then do they come as refugees? Speak human."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:460
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:461
 msgid ""
 "Our people come in peace. They was a war in our homeland. We are refugees. "
 "We come seeking a new home, since our island to the West and North is now "
 "forfit."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:465
-msgid "So you come to steal our land? We know your kind, humans of the 
West-North."
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:466
+msgid ""
+"So you come to steal our land? We know your kind, humans of the West-North."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:470
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:471
 msgid ""
 "We only wish to live in peace. The dwarves are peoples of mountain and hill, "
 "the elves are people of the forests, we only seek some of the space in "
 "between."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:475
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:476
 msgid ""
 "I suggest that we grant these humans the plains to the North and South of "
 "the great river."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:480
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:481
 msgid "They should be put to the test before such a grant is given."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:485
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:486
 msgid "A quest for each of us then?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:500
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:501
 msgid "Agreed. (Sigh)"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:505
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:506
 msgid "Umm, agreed."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:510
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:511
 msgid ""
 "Well then human. Each of us lords has a specific quest for you. If you "
 "complete them all you will be granted all of the plains in our domain and "
@@ -1385,90 +1435,91 @@
 "which quest do you wish to undertake first?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:531
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:532
 msgid ""
 "Very good, but this is just the start human. There is still much more for "
 "you to do."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:560
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:561
 msgid "You are victorious again. You may yet earn your place in this land."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:589
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:590
 msgid "Ahhh, my young Prince, you're not as soft as I thought."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:617
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:618
 msgid "You were successful Prince Haldric. I knew you could do it."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:623
-msgid "Man of the West-North you have earned your place on this great 
continent. "
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:624
+msgid ""
+"Man of the West-North you have earned your place on this great continent. "
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:629
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:630
 msgid "As per our agreement, you and your people-"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:635
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:636
 msgid "may stay."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:641
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:642
 msgid ""
 "We hereby grant you the plains to the North of the Great River, and the "
 "plains and hills to the South of the Great River. Be kind to the land. In a "
 "time of need we may call upon you, remember our generosity."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:647
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:648
 msgid ""
 "Fair enough. I decree a 'Pact of Mutual Aid' between our peoples. But, "
 "aren't you setting us in conflict with the Dwarves?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:653
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:654
 msgid ""
 "No. The dwarves have returned to the North. But humans mine as well. No? "
 "They are your resources to guard now. In the future we would be willing to "
 "trade with you."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:667
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:668
 msgid "Who is this?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:673
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:674
 msgid ""
 "It's Lieutenant Aethyr, of Clearwater Port. I was sure you perished in the "
 "fighting there?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:679
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:680
 msgid ""
 "No Sir. I was leading the final survivors of Clearwater Port, we were making "
 "our last stand at the lighthouse, then one of your ships came. One of my men "
 "conked me on the head, then I woke up at sea."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:685
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:686
 msgid ""
 "I come bearing news. Some 'old friends' have decided to make an appearance. "
 "You should go 'greet' them."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:691
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:692
 msgid ""
 "(Whispering) I fear our friend has said too much. You go on ahead, I'll "
 "catch up with you."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:4
 msgid "Fallen Lich Point"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:26
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:27
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1487,161 +1538,161 @@
 " #Delfador dör\n"
 " #Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:206
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:207
 msgid ""
 "Da big bosses said we'd be in da city by winter. Bosses wrong, stinky humans "
 "still there, and I'm a tinkin- -"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:211
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:212
 msgid "Wait! I see a ship! Humans is coming! Smash 'em good!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:230
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:231
 msgid ""
 "Prince Haldric has arrived at Fallen Lich Point, to retrieve the Lich's "
 "Book, and flee into the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:254
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:255
 msgid ""
 "Okay. Let's unstone that Lich and get his book, then get into the sewers. "
 "Ummm, what language would that book be in?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:259
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:260
 msgid "Some pep talk. The book will probably be in the Old Wesfolk tongue."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:264
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:265
 msgid "Ohhh."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:269
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:270
 msgid "Just get the book, I think I should be able to translate it."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:274
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:275
 msgid "Then into Southbay's sewer."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:279
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:280
 msgid "Right."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:294
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:295
 msgid ""
 "INSCRIPTION: This monolith was erected by me, <CHIPPED AWAY>, first Mage of "
 "the good people of the Green Isle. By it's power the Lich is bound in stone. "
 "To end the spell a noble of the line of Kings should utter the following. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:317
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:269
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:318
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:270
 msgid "Hmm... after some thought. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:321
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:322
 msgid "I think I'll say that magic phrase."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:333
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:334
 msgid ""
 "The Lich is free! Let's bash him and grab that book. That sounds like a job "
 "for you, Lady Jessica!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:338
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:339
 msgid "Hmph! You're just happy because that monolith proves your paternity!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:343
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:344
 msgid "Free, I'm free, and I feel the Ruby of Fire! It will be mine."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:348
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:349
 msgid "No you won't you soldier of darkness!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:355
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:356
 msgid "I think I'll wait a while before uttering any magic phrases."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:361
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:362
 msgid "We have more pressing matters to deal with before we free that Lich."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:367
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:368
 msgid "Afraid you'll find out you're not of the line of Kings?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:378
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:379
 msgid "This sounds like a job for Prince Haldric, hopefully."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:388
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:389
 msgid "The Lich-Lord is already free."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:405
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:406
 msgid "NW - Southbay."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:410
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:411
 msgid "More Like NW - Every Orc on the Isle. Hmph!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:442
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:443
 msgid "We have the book, let's get out of here!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:448
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:449
 msgid "Sounds good to me."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:479
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:480
 msgid "I seem to be forgetting something. Ohhh, the book!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:489
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:490
 msgid "Prince Haldric must be the first into the sewers of Southbay."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:513
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:514
 msgid "Rarlg - argh, a raul-rarlg!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:518
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:523
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:528
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:519
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:524
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:529
 msgid "Oh my!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:533
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:534
 msgid "And he brought friends."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:553
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:554
 msgid "So close. So close."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:559
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:560
 msgid "I found the book in what was left of his robes! Let's get out of here!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:614
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:615
 msgid "I can hear their re-enforcements coming! We're trapped! All is lost!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:628
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:629
 msgid "Sewer - Danger Keep Out!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:4
 msgid "Peoples in Decline"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:28
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:29
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1661,80 +1712,81 @@
 "#Lord Typhon dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:187
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:188
 msgid ""
 "After some time at sea an island is spotted. The Eldaric docks at a crude "
 "port that appears to be deserted."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:192
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:193
 msgid "Land! Land! Bless the Lords of Light!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:197
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:198
 msgid ""
 "This is the elder Prince's Island all right. We had a heck of a time "
 "pacifying the Drakes who live here. Oh my, it looks like they've rearmed!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:202
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:203
 msgid "To Arms! We must take this island."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:207
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:208
 msgid "Ssso humansss, you've come to trouble usss again. Prepare to die!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:227
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:200
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:231
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:262
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:228
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:201
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:232
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:263
 msgid "Look out, a Serpent has emerged from the deep."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:247
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:248
 msgid ""
 "Well, it looks like their warriors have given up the fight. We should be "
 "able to re-provision the ships now"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:252
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:253
 msgid ""
 "The nice thing is, they'll go back to guarding this island after we're gone "
 "for a while. It'll make a good way of preventing others from following us."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:257
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:258
 msgid ""
 "This island is slowly sinking. Hmm, I wonder what they'll do when it gets "
 "too small for them?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:262
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:263
 msgid ""
 "Well, they seem rather intelligent. They're certainly belligerent and "
 "numerous. I'm sure they'll eventually evacuate. Just like us right now."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:267
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:268
 msgid "I don't find that thought very comforting."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:280
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:308
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:308
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:281
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:309
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:309
 msgid "Neep! Neep!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:299
-msgid "The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all 
die!"
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:300
+msgid ""
+"The fleet is starving, we'll never pacify this Island before we all die!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:4
 msgid "Return of the Fleet"
 msgstr "Flottan återvänder"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:26
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:27
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1754,152 +1806,154 @@
 "#Löjtnant Aethyr dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:200
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:201
 msgid ""
 "Haldric reaches the site where the fleet is due to return. Several ships "
 "have already docked. The Orcs are on the frontier."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:205
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:206
 msgid ""
 "Sir, some ships have landed. . . They look like they've been damaged by the "
 "voyage. Hmm, it seems that most of the ships are staying at sea."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:210
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:211
 msgid ""
 "They've undoubtedly spotted the smoke from the Orcish fires. We have to "
 "defeat these monsters before everybody starves at sea, or before Jevyan "
 "launches an attack with his fleet."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:215
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:216
 msgid ""
 "Yes Sir! The rest of the refugees have fled South, to our initial landing "
 "site. If we fail here they'll get slaughtered."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:220
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:221
 msgid "Well, that settles it. Enough talking, time to fight!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:225
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:226
 msgid "For the glory of the men of The Green Isle!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:230
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:231
 msgid "No, for the Glory of all of the people of the West North! Charge!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:235
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:236
 msgid "Bah! Human- we will stomp you under our heels!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:240
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:241
 msgid ". . .And raise your dead to serve forever!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:269
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:270
 msgid ""
 "Give up boy! You can't defeat me- Hmm, what's this? You've learnt to conceal "
 "the power of the Ruby of Fire. It makes little difference, your undead "
 "corpse will lay it at my feet."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:274
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:275
 msgid ""
 "We'll see about that. The Fool Prince of Southbay was wrong to start this "
 "war, but you're the real monster! You sacrificed you're own people to "
 "preserve your immortal un-life."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:279
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:280
 msgid "Enough of this. A curse of darkness upon you young prince."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:333
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:334
 msgid "I see masts on the horizon. Jevyan's fleet is here! It's all over."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:347
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:348
 msgid "Please Diembark in an Orderly Fashion and Proceed South"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:352
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:353
 msgid "Hmm, they left off the 'or the Orcs will eat you' part."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:384
-msgid "I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're 
doing."
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:385
+msgid ""
+"I'm back, things went well! Haldric, I sure hope you know what you're doing."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:389
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:390
 msgid ""
 "Umm, we'll talk about it later. I'm just a little busy at the moment. I'm "
 "glad you made it back in one piece."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:394
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:395
 msgid "Yeah, it looks like you could use all of the help you can get."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:403
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:404
 msgid ""
 "We've defeated Jevyan's forces. The ships must diembark their passengers "
 "quickly-"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:408
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:409
 msgid "Haldric, what's going on? What's the plan?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:413
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:414
 msgid "Well, we're going to confront Jevyan and destroy him."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:418
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:419
 msgid ""
 "That will be easier said than done. Even if we defeat him, the other Lich-"
 "Lords will follow. It's because of that Ruby. If I were paranoid I'd say "
 "that our dear old 'tree-friend' might have known as much."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:423
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:424
 msgid "We should discuss this in private. Here, come with me."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:448
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:449
 msgid "Slurp, click, click, click!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:453
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:454
 msgid "I don't know what that is, but it doesn't sound friendly."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:479
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:480
 msgid ""
 "You Again. You will sssuffer for your attack against my people! Shek'kahan, "
 "our Naga friendsss- You'll pay! We have new friends now."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:506
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:463
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:507
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:464
 msgid "Oh, to join my family again! Do not mourn my passing."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:527
-msgid "My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- 
Ahhck!"
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:528
+msgid ""
+"My people are like a rock slide, you can run, but we will crush you- Ahhck!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:549
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:550
 msgid "I- I die?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:4
 msgid "Return to Oldwood"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:110
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:111
 msgid ""
 "Prince Haldric has emerged from the Lich-Lord's tomb, with the Ruby of Fire. "
 "The forest seems particularly bright this day, but there is a cold breeze. "
@@ -1908,20 +1962,20 @@
 "next. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:115
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:116
 msgid ""
 "So you have defeated the Lich and returned with his artifact. The ground "
 "feels happy beneath my toes."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:120
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:121
 msgid ""
 "Yes, it was a tough battle, but in the end we prevailed. Now, I'm having a "
 "problem. I'm at a loss when it comes to trying to figure out what I should "
 "do next."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:125
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:126
 msgid ""
 "I have this artifact, but I have no idea what it does. To make matters worse "
 "I have no idea what's going on outside this forest. The number of refugees "
@@ -1929,90 +1983,90 @@
 "the plains or it could be a mass slaughter."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:130
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:131
 msgid ""
 "My eyes do not extend beyond the forest. You have been a tree-friend, I wish "
 "there was more I could do to help you."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:135
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:136
 msgid ""
 "We can't all stay here for the winter or we'll all starve, or freeze. Your "
 "hospitality has barely been enough as it is. Wait a second, I see somebody!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:160
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:161
 msgid "You thought that I ran away, didn't you?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:165
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:166
 msgid "The thought had crossed my mind."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:170
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:171
 msgid "Well, I come bearing news of the road to Southbay!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:175
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:176
 msgid "Really!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:180
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:181
 msgid ""
 "The news is not good. The main host of Orcs is between the forest and "
 "Southbay, we clearly can't go that way. However, the road to Clearwater Port "
 "is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:185
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:186
 msgid ""
 "Well, I certainly don't mind the thought of the Orcs floundering around that "
 "infernal swamp. But, one question remains."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:190
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:191
 msgid "What?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:195
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:196
 msgid "Can I trust you, and your information? I don't even know your name."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:203
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:204
 msgid "You again!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:208
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:209
 msgid "I come bearing news of the road to Southbay!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:213
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:214
 msgid "Humph! Your words mean very little to me."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:218
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:219
 msgid ""
 "It is important, and not good. The main host of Orcs is between the forest "
 "and Southbay, you clearly can't go that way. However, the road to Clearwater "
 "Port is free of Orcs. Apparently they're bogged down in the swamp of Esten."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:223
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:224
 msgid "I propose we join forces, and make a brake for Clearwater Port."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:228
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:229
 msgid ""
 "Well, I certainly don't mind the thought of the Orcs floundering around that "
 "infernal swamp. But, some questions remain."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:233
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:234
 msgid "Lady, why would you let those undead monsters lead your people?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:238
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:386
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:239
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:387
 msgid ""
 "Haldric, we are an ancient people who lived in a land filled with all manner "
 "of man and beast. We needed vision that extended beyond the meagre span of "
@@ -2020,40 +2074,40 @@
 "forever, and our worst got to serve as mindless slaves."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:243
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:244
 msgid ""
 "Other than losing our war back West, then our refugee war to your people, "
 "and this Orc thing, it wasn't such a bad deal."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:248
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:249
 msgid ""
 "Uh-huh. Have you considered that the unholy act of turning your best and "
 "brightest into undead is what causes them to fall into darkness?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:253
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:254
 msgid "We should save this pointless debate for later. Anything else?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:258
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:259
 msgid ""
 "Why should I trust you, and your information? I don't even know your name, "
 "and you have this nasty habit of always turning up!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:284
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:285
 msgid "Bah, have it your way!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:307
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:308
 msgid ""
 "I am the Lady Jessica, a Noble, a Princess of the Wesfolk! Betrayed by the "
 "Lich-Lords' dark pact with the Orcs. In no small part because 'your' fool "
 "Prince of Southbay convinced them that their immortal un-lives were over!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:312
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:313
 msgid ""
 "And now, I'm just as much as a refugee as you. Frankly, I don't know if the "
 "Lich-Lords are working with the Orcs, or not. The Orcs might have gotten rid "
@@ -2062,31 +2116,31 @@
 "pot!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:317
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:318
 msgid "Young Prince, it is time to go! We must flee before the winter snow!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:322
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:323
 msgid ""
 "Fair enough, we will head for Clearwater Port. Thank You Elilmaldur-"
 "Rithrandil, I will remember your hospitality!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:327
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:328
 msgid ""
 "Always happy to help a tree-friend. May the Powers of Light guide you on "
 "your way!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:332
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:333
 msgid "Finally, we're getting out of this forest!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:4
 msgid "Rough Landing"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:26
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:27
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2106,59 +2160,61 @@
 "#Lord Typhon dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:156
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:157
 msgid ""
 "After a particularly bad series of storms the Eldaric has taken on water, "
 "and much of the fleet has been scattered. Lord Typhon suggests stopping at a "
 "group of small windswept islands to regroup."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:162
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:163
 msgid "I don't think I can take much more of this. I'm feeling I'll!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:168
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:169
 msgid ""
 "Be careful, these islands aren't safe. We're in Naga territory. But this is "
 "the only place to stop with soft sand beaches to make landfall. . . The "
 "Nagas like to scavenge metal from ships that they capture here."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:174
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:175
 msgid "Prey! Get them!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:180
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:181
 msgid "The fleet must regroup here. We have to defeat these monsters."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:282
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:283
 msgid "We've defeated the Nagas. The fleet should be able to regroup here."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:288
-msgid "The next time we see land, it should be the great continent to the 
East."
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:289
+msgid ""
+"The next time we see land, it should be the great continent to the East."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:294
-msgid "I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost 
there."
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:295
+msgid ""
+"I'll be glad when this voyage is over. We're almost there. Almost there."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:324
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:325
 msgid "I think we're being followed. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:334
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:335
 msgid ""
 "We were too slow. . . The fleet will be scattered to the four corners of the "
 "world!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:4
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:5
 msgid "Sewer of Southbay"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:21
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:22
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2176,50 +2232,50 @@
 "#Lady Jessica dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:140
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:141
 msgid ""
 "In the last leg of their journey to Southbay, Haldric and his companions "
 "find themselves in the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:145
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:146
 msgid ""
 "Only a human could take such a lovely cave and fill it with refuse. Humans. "
 "Hey, is that a pair of boots?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:150
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:151
 msgid ""
 "We should be cautious down here. This isn't an old maid's drain pipe, this "
 "is the sewer of Southbay. It is said that the city diverted an underground "
 "river for its own use, and let their own effluent run down the old river bed."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:156
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:157
 msgid "This is the far end of that river bed. Legend has it- -"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:162
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:163
 msgid ""
 "That a King banished a rouge faction of Red Mages down here after the "
 "Wesfolk war!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:168
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:169
 msgid ""
 "Can you feel it brother? This one bears the Ruby of Fire. After all this "
 "time it has simply come to us!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:174
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:175
 msgid "We must have it. Get them!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:183
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:184
 msgid "Nooo! The wizards are flooding the sewer we're doomed!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:192
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:193
 msgid ""
 "Haldric, there's something that's filling me with a sense of forboding. That "
 "Ruby, have you noticed that anything that happens to be strong in the ways "
@@ -2227,121 +2283,121 @@
 "Caror, now these two."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:198
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:199
 msgid ""
 "We just got the Lich's book, and I can litererally feel the power of the "
 "Ruby, even with it in my pack. Let's figure out what it does, before we "
 "decide what to do with it."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:220
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:221
 msgid "Hmmm. He seems to have had a map, and some gold!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:242
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:289
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:243
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:290
 msgid "Brother!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:270
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:271
 msgid "Hmmm. He seems to have had a map."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:312
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:313
 msgid ""
 "Argh, the stream bed is blocked! Only a pint of goo is getting through. "
 "We'll have to go around."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:326
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:327
 msgid "To Southbay"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:371
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:372
 msgid ""
 "It's not very Heroic if Prince Haldric isn't the one to lead his band from "
 "the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:387
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:388
 msgid "Danger Ahead!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:393
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:394
 msgid "Ahead, so far it's been danger everywhere."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:402
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:403
 msgid "Finally on to Southbay!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:4
 msgid "Southbay in Winter"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:100
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:101
 msgid ""
 "Prince Haldric has emerged from the sewers of Southbay in the very heart of "
 "the city. After some commotion, he is given an audience with the King of "
 "Southbay."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:105
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:106
 msgid "So Prince, you bring refugees, but do you bring swords as well?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:110
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:111
 msgid "I bear both, and all are loyal to the King of Southbay!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:115
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:116
 msgid ""
 "I knew you as a boy, and your people have preceded you. Your father was an "
 "honourable man, and so are you. Aren't you the King now?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:120
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:121
 msgid "A King with no land and no crown is no King my Lord."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:125
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:126
 msgid ""
 "Fair enough. These are dark days to live through my young Prince. You've "
 "done your father proud. Far better than my legacy, a dead adventurer and a "
 "missing fool! It is fitting that my line should end with my kingdom."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:130
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:131
 msgid "You should not say such things!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:135
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:136
 msgid ""
 "Hmph! It matters little now. What's this? You bring a Wesfolk waif with you. "
 "Put her out with the others!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:140
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:141
 msgid "You've put my people out in the snow! Prepare to meet your fate you- -"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:145
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:146
 msgid ""
 "She and her people have been of great service to me. Open the gates, let "
 "them in."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:150
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:151
 msgid ""
 "What? On your word alone boy? And what of the other Wesfolk that have "
 "drifted to our gate?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:155
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:156
 msgid "Let them all in! For the sake of humanity on this isle!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:160
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:161
 msgid ""
 "And because I can sweeten the deal. I can save the lives of all of the "
 "people left on this isle. I will reveal all, if you swear on the soul of "
@@ -2349,45 +2405,45 @@
 "city, and to allow them to participate in what must happen next."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:165
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:166
 msgid "Hmm. . . Very well. I so swear. Speak."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:170
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:171
 msgid ""
 "First, I CAN translate the the book that will allow Haldric to use the Ruby "
 "of Fire. The artifact should help with what must come."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:175
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:176
 msgid ""
 "Second, I know the way to the mysterious lands of the East. Addroran, I was "
 "your son's navigator and companion. Believe me, you must go East."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:180
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:181
 msgid "Compan- - What?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:185
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:186
 msgid "She's just full of surprises."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:190
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:191
 msgid ""
 "I was the navigator. Haldric, your people simply washed up here long ago. My "
 "people actually came here on purpose. You'd all still be herding sheep and "
 "living in grass huts if it wasn't for my people."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:195
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:196
 msgid ""
 "Some favour your people did for us. Why flee at all? And why East? We've "
 "already repelled an Orcish assult just before winter came. We should be "
 "working toward taking back the Isle."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:200
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:201
 msgid ""
 "You head East because my people came from the West, which is teeming with "
 "every form of man and monster imaginable. There is litterally no room there. "
@@ -2395,7 +2451,7 @@
 "slaves, or you'd be dead."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:205
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:206
 msgid ""
 "Learn the lesson of my people. If we had fled here while even one of our "
 "great cities still stood we could have taken this Isle with ease. But we "
@@ -2404,14 +2460,14 @@
 "coming."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:210
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:211
 msgid ""
 "Flee, and flee East. King Addroran it is your duty to hold this city as long "
 "as you can. For the sake of all who can be evacuated. That means that it "
 "should fall on Haldric and I to lead this evacuation."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:215
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:216
 msgid ""
 "Hmm. There is wisdom in your words, and my end should be here. We can hold "
 "out for the rest of the winter here. When the Orcs came it was fall and the "
@@ -2419,19 +2475,20 @@
 "the ice. You might even be able to depart in well provisioned ships!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:220
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:221
 msgid "Well, I see no other way. About that book?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:225
-msgid "I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer 
entrance."
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:226
+msgid ""
+"I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer entrance."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:4
 msgid "Temple in the Deep"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:20
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:21
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2444,98 +2501,97 @@
 "\n"
 "Seger:\n"
 "@Besegra Dödsfursten\n"
-"@Hämta Eldrubinen "
-"Nederlag:\n"
+"@Hämta Eldrubinen Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:141
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:142
 msgid ""
 "With a feeling of grim curiosity Prince Haldric and his company descend into "
 "catacombs below the temple, buried deep in the bedrock, in the very roots of "
 "the world itself. In the distance Haldric hears a booming voice."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:146
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:147
 msgid ""
 "Free! I'm free at last! I knew those puny mages couldn't seal me in here "
 "forever! Rise my soldiers of Darkness, the world will be ours once more!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:152
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:153
 msgid ""
 "Back underground. . . This feels much better! As for the current residents, "
 "uggh!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:158
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:159
 msgid "Let's put these monsters to their final rest."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:170
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:171
 msgid "I am fallen after all this time."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:179
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:180
 msgid "The world won't miss him one bit."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:200
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:201
 msgid ""
 "What's that! No! The tree-folk are sealing us back in here. They must think "
 "that we've failed. We're trapped."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:214
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:228
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:215
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:229
 msgid "INSCRIPTION: Embrace the Monolith to be Cured by the Powers of Light."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:242
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:243
 msgid "I don't like the look of that pool at all."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:256
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:257
 msgid "It looks scary, but it's good for you."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:277
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:278
 msgid "You already have the Fire Ruby."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:297
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:298
 msgid ""
 "As you open the chest you see it, the Ruby of Fire. It is the size of an "
 "apple, and burns with and internal fire, which is refracted through its "
 "faces. You can feel the power flowing from it. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:303
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:304
 msgid ""
 "It's funny that the Lich-Lord didn't have this on his person. Since I don't "
 "actually know what this thing does, I'll just put it in the bottom of my "
 "pack for right now."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:325
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:326
 msgid "Maybe you should move somebody else to the chest."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:338
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:339
 msgid ""
 "I'm glad that's over! We have the Ruby of Fire, and that Lich-Lord is now a "
 "pile of dust, let's get out of these catacombs!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:359
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:360
 msgid "He's raising our dead!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:4
 msgid "The Dragon"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:27
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:28
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2555,89 +2611,89 @@
 "#Lady Jessica dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:215
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:216
 msgid ""
 "After some days of travel Haldric finds himself confronted by a vast expanse "
 "of swamp. A small island with a mountain dominates the view. That can only "
 "be the home of the dragon."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:221
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:222
 msgid "Flies, fies, everywhere! Ahhhck!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:227
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:228
 msgid "'Prince Haldric the Dragonbane' sounds rather nice."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:233
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:234
 msgid "We'll see. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:243
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:244
 msgid ""
 "I'm glad that's over. The elves certainly aren't taking it easy on us. It's "
 "a miracle any of us are alive at all."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:249
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:250
 msgid "I'm still not calling you 'the Dragonbane'."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:306
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:307
 msgid "Watch for the big Mudcrawlers they divide when you kill them."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:353
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:354
 msgid "It is unwise to trifle with dragons boy!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:358
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:359
 msgid "We shall see."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:382
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:383
 msgid "Who dares disturb Shek'kahan the terrible?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:387
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:388
 msgid "I do, you fiend!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:421
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:422
 msgid "We still have to slay the dragon!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:434
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:503
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:435
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:504
 msgid "The Dragon's Cave has yielded some treasure!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:459
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:460
 msgid "No!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:474
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:475
 msgid "We've slain the Dragon: "
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:478
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:479
 msgid "Let's get out of here!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:489
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:490
 msgid "Let's finish off the rest of these monsters!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:522
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:523
 msgid "More Saurians are arriving. They've surrounded us! We're doomed."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:4
 msgid "The Fall"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:25
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2657,13 +2713,13 @@
 "#Orcherna dödar Wesfolkets ledare\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:156
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:157
 msgid ""
 "Summer passes into fall, and King Eldaric fortifies his frontiers. It is not "
 "long before the first orcish scouts are spotted. War has come to the valley."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:162
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:163
 msgid ""
 "Haldric, things have not gone well! The Orcs have arrived. We met them at "
 "the north keep but they were just too many. They have flanked us to the East "
@@ -2671,123 +2727,123 @@
 "but they won't be able to last long. . . We must evacuate our home."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:168
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:169
 msgid ""
 "That's awful! And it only gets worse. That Wesfolk rabble has set up shop "
 "again in the South Pass. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:174
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:175
 msgid ""
 "That's the only way out of the valley! This is a disaster! We must defeat "
 "that Wesfolk scum and flee to the South. Our home is lost. . . We must make "
 "haste."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:180
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:181
 msgid "So HUMAN, care to make your final stand?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:186
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:187
 msgid "Die! Die! Die!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:192
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:193
 msgid "This is going to get ugly. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:201
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:202
 msgid "Hurry! Only death awaits in this valley!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:245
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:246
 msgid "Ummm, I evoke surrender. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:251
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:252
 msgid "Nay! Off with your hea- - -"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:257
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:258
 msgid ""
 "But I can help! Really! You could use me and my men's skills on the long "
 "road ahead!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:263
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:264
 msgid "Haldric, what say you on this matter?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:273
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:274
 msgid "I think that your skills may be useful. You may join us."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:279
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:280
 msgid "Let there be peace between us, our survival depends on it."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:305
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:306
 msgid "So what shall I call you?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:310
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:311
 msgid "The Lady Outlaw will do."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:326
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:327
 msgid "Your word can't be trusted. Prepare to meet your Gods!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:331
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:332
 msgid "Arrogant fools! (Reaches into pocket) POOF!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:337
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:338
 msgid "Argh, she's gone. Next time, more sword, less chat."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:343
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:344
 msgid ""
 "She's clever! Maybe I made the wrong choice. Well, at least she left some of "
 "her gold behind. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:367
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:368
 msgid ""
 "Son, you must lead our people through the South Pass. I will remain behind "
 "to hold off these vile monsters for as long as I can."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:372
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:373
 msgid "But Father!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:377
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:378
 msgid "It's the only way. Go now, and don't look back! Luck be with you!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:400
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:401
 msgid "We're surrounded! The Orcs have taken the southern pass! All is lost!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:413
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:414
 msgid "We're surrounded! I can see their re-enforcements! All is lost!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:427
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:428
 msgid "Our Home! Where shall we go!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:432
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:433
 msgid "There can be no looking back! We must go South."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:4
 msgid "The Midlands"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:26
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:26
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:27
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:27
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2803,126 +2859,127 @@
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:156
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:157
 msgid ""
 "Prince Haldric leads his refugee band into the Midlands and smoke is in the "
 "air."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:162
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:163
 msgid ""
 "It is as we suspected, the Orcs have sacked the Midlands. This is not a "
 "civilised way to fight a war! Look there, there are still Orcs about.. . To "
 "arms!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:168
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:169
 msgid "Alright! Charge!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:174
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:175
 msgid "Feel my wrath you Orcish scum!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:180
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:181
 msgid "HUMANS. . . I see humans!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:186
-msgid "Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the 
front."
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:187
+msgid ""
+"Ha, Hogar! You said we wouldn't see any action this far back from the front."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:192
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:193
 msgid "Shut yer mouth! Let's just get 'em."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:207
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:208
 msgid "SE - The Oldwood. Enter at Your Own Risk!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:221
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:222
 msgid "SW - Southbay."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:243
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:244
 msgid "What? More humans here? Get them!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:271
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:272
 msgid "How'd they get behind us? I hate to miss such tasty meat."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:294
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:295
 msgid "Better him than me! Reserves!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:316
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:317
 msgid "Holgar was a fool! Reserves!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:338
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:339
 msgid ""
 "Hold There! You can not pass. You've already stumbled on the Orcish rear "
 "guard. The main body of their forces is on the road to Southbay. It is an "
 "army of nightmarish size."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:344
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:345
 msgid ""
 "I'm Haldric, my father was King Eldaric IV in the lands North-West of here. "
 "Soldier, aren't you on the wrong side of the lines?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:350
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:351
 msgid ""
 "They overran my post. I got hit on the head pretty good, when I came to the "
 "Orcish army had already passed my position."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:356
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:357
 msgid "Tell me, how fares Southbay?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:362
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:363
 msgid ""
 "Southbay won't fall without one hell of a fight, sir. They'll stand to the "
 "last! I only wish I was there!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:368
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:369
 msgid ""
 "Well, we can't go back, and the road ahead is blocked. . . I guess we'll "
 "have to risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:374
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:375
 msgid ""
 "Oh great, now a forest. I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:380
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:486
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:381
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:487
 msgid "Sir, if you don't mind, I'll go with you."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:386
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:492
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:387
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:493
 msgid "On we go. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:399
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:400
 msgid ""
 "We have run out of time. . . We'll be trapped in the midlands when winter "
 "comes!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:4
 msgid "The Oldwood"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:25
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2940,7 +2997,7 @@
 "#Elilmaldur-Rithrandil dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:202
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:203
 msgid ""
 "Haldric's band finds itself at the heart of the Oldwood Forest. The road "
 "quickly narrows and becomes little more than a path. Branches reach high "
@@ -2948,80 +3005,80 @@
 "deep woods echo all around."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:207
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:208
 msgid ""
 "Will this evil forest ever end! There are mosquitoes as big as my fist in "
 "here, and these nasty old trees are giving me the creeps."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:212
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:213
 msgid ""
 "This isn't so bad. Haldric's kind are such a suspicious lot when it comes to "
 "these sorts of things."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:217
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:218
 msgid "Quiet. Listen, I think I hear something."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:222
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:223
 msgid "All I hear are more tree-foes!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:227
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:228
 msgid "That tree, it speaks! No- No- We are tree-friends, really!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:232
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:233
 msgid ""
 "You kind has long come with your axes, some tree-friends you are. Still you "
 "must be less worse than these new monsters that have come to plague us. They "
 "cut the trees, and burn the trees for no reason at all!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:237
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:238
 msgid ""
 "You claim to be a tree-friend, so be a tree-friend now. For we are in dire "
 "need, or you may meet your fate with the rest of these monsters."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:242
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:243
 msgid "We will help. (Quietly) Be careful with the trees."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:247
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:248
 msgid "What! What are you looking at me for?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:261
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:262
 msgid ""
 "The temple has already been looted, however the entrance to it's catacombs "
 "seem to be blocked by a wall of magical energy."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:270
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:271
 msgid "Stupid stinking trees, we'll show you!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:279
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:280
 msgid "Chop 'em down. It's cool in these woods, I think we need a fire!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:291
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:292
 msgid ""
 "Without the help of these tree-folk we'll be trapped in these woods till we "
 "die! There will be nothing to hold the Orcs back!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:296
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:297
 msgid "Stupid tree-folk."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:309
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:310
 msgid "We've defeated the Orcs"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:314
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:315
 msgid ""
 "On this day you have proved yourself to be a tree-friend. For so long your "
 "kind has only come with sharp blades to harm my kind. You come to build "
@@ -3029,24 +3086,24 @@
 "will eventually claim all of the stones back for the earth."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:319
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:320
 msgid ""
 "Well, I suspect you won't have to worry about my kind for much longer. The "
 "Orcs have come, and they are taking this Isle!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:324
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:325
 msgid ""
 "Hmmmm- my kind were here before your kind, and we will be here after the "
 "Orcs are gone as well. We were here before all others, and I suspect the we "
 "will be here in the end."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:329
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:330
 msgid "Can you help us fight the Orcs?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:334
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:335
 msgid ""
 "My kind are bound to the forest, we would be of little help to you beyond "
 "our borders. Maybe we could still be of some aide to you. In a war of your "
@@ -3054,49 +3111,49 @@
 "of the temple at the heart of the wood. We were there, we were watching."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:340
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:341
 msgid ""
 "After we drove your kind off we figured out how to break the spell that "
 "holds the Evil in the catacombs, and keeps others from entering them."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:345
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:346
 msgid "This helps us how?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:350
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:351
 msgid ""
 "The Lich was carrying a powerful artifact. We know, we can feel it. This "
 "artifact may aid you in your quest."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:355
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:356
 msgid ""
 "He must mean the Ruby of Fire. It was our most powerful artifact. We brought "
 "it with us from the East. We thought it was lost in the war with your "
 "people, when Lich-Lord Lenvan fell!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:360
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:361
 msgid "At this point we need all of the help we can get!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:365
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:366
 msgid "Then I will open the catacombs for you. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:376
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:377
 msgid ""
 "Young Prince, while the Lich-lords have betrayed us by allying themselves "
 "with that Orcish scum, I can't bring myself to fight against one of the "
 "greatest leaders of my people."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:381
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:382
 msgid "Lady, why would you let those monsters lead your people?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:391
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:392
 msgid ""
 "Other than losing our war back West, then our refugee war to your people, "
 "and this Orc thing, it wasn't such a bad deal. Lich-Lord Lenvan was one of "
@@ -3104,45 +3161,46 @@
 "down in that hole for so long I don't imagine he's too happy."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:396
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:397
 msgid ""
 "Uh-huh. Have you considered that the unholy act of turning your best and "
 "brightest into undead is what causes them to fall into darkness?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:401
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:402
 msgid ""
 "We should save the debate for later. I can still be of use to you. I shall "
 "scout the road ahead. We need to know if we can make it to Southbay. I'll "
 "return in a few days."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:415
-msgid "We have run out of time. . . We'll be trapped in these woods until we 
die!"
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:416
+msgid ""
+"We have run out of time. . . We'll be trapped in these woods until we die!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:4
 msgid "The Plan"
 msgstr "Planen"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:138
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:139
 msgid "So what is your plan?"
 msgstr "Har du någon plan?"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:143
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:144
 msgid ""
 "We're going to convince Jevyan that we gave the Elves the Ruby of Fire to "
 "secure our place in this new land. Then if the Orcs return, hopefully "
 "they'll go looking for our not so loyal Elven allies first."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:148
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:149
 msgid ""
 "Haldric, that's devious. I kind of like this plan. But you spoke a pact with "
 "the Elves, you'll be expected to come to their aid."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:153
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:154
 msgid ""
 "Yes, and we may come to their aid. We'll have to weigh our options when and "
 "if the time comes. If the Orcs return in great numbers the brunt of their "
@@ -3150,24 +3208,24 @@
 "their aid at all-"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:158
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:159
 msgid ""
 "Many people will call you a coward. They will say that you turned your back "
 "on your pact with the Elves. It's not like you can tell people what I "
 "overheard."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:163
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:164
 msgid ""
 "Recent events have taught me one thing: that survival trumps honour. "
 "Besides, they won't be screaming at me- I'll be dead."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:168
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:169
 msgid "WHAT!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:173
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:174
 msgid ""
 "I'll be dead. I mean we can't just say that we gave away the Ruby of Fire, "
 "or send Jevyan a letter. Well, we are going to say it- but that's not the "
@@ -3175,7 +3233,7 @@
 "which we give the Elves the Ruby of Fire, in return for our place here."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:178
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:179
 msgid ""
 "I'm going to face Jevyan, and if rumours of his power are true he's going to "
 "pick that treaty off my mangled corpse. Then, you're going to destroy Jevyan "
@@ -3183,83 +3241,83 @@
 "to read my undead mind. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:183
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:184
 msgid ""
 "Haldric! I won't do it. . . I won't help. What is it with your kind, always "
 "rushing to a fool's death. Who'll lead these people?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:188
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:189
 msgid ""
 "You will. I wouldn't have made it this far without you. We really have to "
 "convince Jevyan-"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:193
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:194
 msgid "Haldric, this is ridiculous! I- -"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:226
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:227
 msgid ""
 "There is no way I'm letting you go through with this Sir! Over our dead "
 "bodies, right Jessica?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:231
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:232
 msgid "Right!"
 msgstr "Precis!"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:236
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:237
 msgid "I'll do it sir."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:241
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:242
 msgid "No. I can't ask you to do this."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:246
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:247
 msgid ""
 "You've denied me my honourable death twice already. Once when you arrived at "
 "Clearwater Port, and once again when your ships rescued me. I'll not be "
 "denied in this a third time!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:251
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:252
 msgid "No, this is my sacrifice to make!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:257
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:258
 msgid ""
 "Sir, my family has been slaughtered, and my home lost. All I long for is to "
 "join them. Give me this honourable death. . . Please sir! I beg of you!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:262
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:263
 msgid ""
 "After this conflict is over I'll have to suffer through the long years "
 "alone, with no honourable way of joining them. I want to look that monster "
 "Jevyan in the eye before I go! I won't be denied!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:267
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:268
 msgid ""
 "Very well, if you can't be deterred. Remember, you MUST be slain by the hand "
 "of Jevyan himself. We can't have an illiterate Orc or mindless Skeleton "
 "getting the treaty. We will honour your sacrifice."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:272
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:273
 msgid ""
 "Honour me by destroying Jevyan! Preferably before he can do unnatural things "
 "to me. I want to rest in the ground, not be some mindless undead slave for "
 "all eternity!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:277
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:278
 msgid "We'll make sure. I promise."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:282
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:283
 msgid ""
 "We'll have to be careful to let one of the Orcish leaders escape back to the "
 "Green Isle with the knowledge that the Elves 'have' the Ruby of Fire. "
@@ -3267,140 +3325,140 @@
 "death'?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:4
 msgid "The Swamp of Esten"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:158
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:159
 msgid ""
 "With great trepidation Prince Haldric leads his refugee band into the Swamp "
 "of Esten. In the centre of that very swamp a shroud of fog descends over "
 "Young Prince Haldric."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:164
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:165
 msgid ""
 "I have a very bad feeling about this. This awful swamp and it's crazy "
 "cult. . . Before these troubles started we used to have to clear the swamp "
 "every spring and fall."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:170
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:171
 msgid ""
 "I suppose with the rampaging bands of murderous Orcs roaming about that "
 "hasn't been done in a while."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:176
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:177
 msgid ""
 "I miss the Orcs. . . We go all this way, and (SNIFF) what a lovely smell we "
 "have discovered."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:182
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:183
 msgid "This is too quiet. I don't like this one bit, not one bit at all."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:188
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:189
 msgid "Wait, I think I hear Something. . . To Arms!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:234
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:235
 msgid "Careful, you don't know what's lurking in there!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:246
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:247
 msgid ""
 "Back you vile--- Oh, sorry I thought you were undead. When are those goofs "
 "in Clearwater Port Going to clear the swamp again?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:251
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:252
 msgid "Maybe they'll clear it SOME TIME AFTER THE APOCALYPSE is over!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:256
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:257
 msgid "Oooh! I take it you wouldn't mind if I helped out?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:272
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:273
 msgid "Hey, there's somebody hidden in the temple. Ack! Hold there!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:322
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:323
 msgid "You find treasure worth 50 pieces of gold in the temple"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:385
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:386
 msgid "SW - The Oldwood Forest. Enter at Your Own Risk!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:397
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:398
 msgid "May I live forever in Undeath!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:409
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:410
 msgid "Ohhh! To be risen again!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:421
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:422
 msgid "A prayer for life immortal!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:444
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:445
 msgid ""
 "I don't know who you are, but you can't continue down this road! There is an "
 "army of those Orcs bigger than any army I've ever seen just down the road!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:450
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:451
 msgid ""
 "I'm Haldric, my father was King Eldaric IV in the lands North-West of here. "
 "Soldier have you deserted your post?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:456
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:457
 msgid ""
 "No Sir! I'm the sole survivor of the Clearwater Port expeditionary force. "
 "Trust me, you can't continue down this road sir. Especially with the "
 "refugees, you'll be slaughtered."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:462
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:463
 msgid "Tell me, does Clearwater Port still stand? Is the port free?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:468
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:469
 msgid ""
 "As far as I know Sir. We have a large army, and they were pressing all able "
 "bodied men and boys into service when I left. That Orcish army is huge, but "
 "they haven't met the main body of our forces yet."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:474
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:475
 msgid ""
 "Well, we can't go back, and the road ahead is blocked. I guess we'll have to "
 "risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for Clearwater "
 "Port or Southbay."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:480
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:481
 msgid ""
 "Oh great, now a Forest. . . I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:507
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:508
 msgid ""
 "We have run out of time. . . We'll be trapped in this swamp when winter "
 "arrives!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:4
 msgid "The Vanguard"
 msgstr "Förtruppen"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:25
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3418,177 +3476,177 @@
 "#Löjtnant Aethyr dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:201
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:202
 msgid ""
 "Haldric and his companions race across the plains to confront the resurgent "
 "Orcish threat. On the eve of battle Lady Jessica catches up with Haldric on "
 "a fog covered plain."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:206
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:207
 msgid "Haldric, the Elves, we can't trust them!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:212
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:213
 msgid "I could have told you that."
 msgstr "Det hade jag kunnat tala om för dig."
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:217
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:218
 msgid ""
 "Haldric, it's bad. The Elves are having second thoughts. They think we might "
 "be more trouble than we're worth. We have to defeat these Orcs decisively."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:222
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:223
 msgid "Well, that sounds reasonable."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:227
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:228
 msgid ""
 "More Orcs will follow after these, that Ruby guarantees it. If more Orcs "
 "follow us here the Elves seem content to let us fight it out. Then they said "
 "they would 'deal with the survivors'."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:232
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:233
 msgid ""
 "Jevyan is here. . . His familiar, that bat. He won't let such a lucrative "
 "prize as the Ruby of Fire just slip away. Especially when he sees that he "
 "has the advantage."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:237
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:238
 msgid ""
 "I have a plan. Jessica, remember that Troll Hole? Here, take the Ruby of "
 "Fire, hide it in the hole."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:242
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:243
 msgid "Haldric! What! Why?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:247
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:248
 msgid "Just do it."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:252
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:253
 msgid ""
 "Lt. Aethyr, did these Orcs come on our ships, did they capture the fleet we "
 "sent out?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:257
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:258
 msgid ""
 "No Sir! They must have seized all of remaining boats on the Green Isle. Our "
 "fleet should be returning any day now."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:262
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:263
 msgid ""
 "We are a refugee people, we must push back their vanguard, and secure our "
 "beachhead. If they capture our ships all is lost. We will be crushed under a "
 "tide of Orcs."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:276
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:277
 msgid "Lady Jessica soon departs. In the distance a voice booms:"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:295
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:296
 msgid ""
 "Drop the gold where it is! We've payed our friends enough. There are humans "
 "about, I can smell 'em!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:305
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:306
 msgid "We have run out of time. . . We'll never beat the Orcs to the beach"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:319
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:320
 msgid "I've found the Orcs' chest! It's filled with gold."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:352
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:353
 msgid "Rhaarg!"
-msgstr "Aargh!"
+msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:358
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:359
 msgid ""
 "How'd they get that thing here? It must have walked across the bottom of the "
 "ocean."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:380
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:381
 msgid ""
 "Never trust the living to do the job of the undead. Prepare to meet the "
 "inevitable!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:386
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:387
 msgid ""
 "The only job of the dead is to remain dead. Prepare to be reunited with the "
 "ground."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:410
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:411
 msgid "We must block the human advance!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:432
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:433
 msgid "Reserves! We can't let them get to their landing site."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:447
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:448
 msgid ""
 "We've defeated their vanguard. We have to meet the fleet before Jevyan "
 "destroys them, and captures the ships. I hope Jessica makes it back soon."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:480
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:481
 msgid ""
 "Ahh, it's great to be home! I'm not much for the politics, but it's great to "
 "be home!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:3
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:4
 msgid "Troll Hole"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:259
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:260
 msgid ""
 "It isn't long before Haldric and his companions enter the Brown Hills. An "
 "elven guide leads them to a gaping cave mouth, and they descend into the "
 "darkness."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:265
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:266
 msgid "So, does anybody know anything about trolls?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:271
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:272
 msgid ""
 "I indeed do. They are green, and mean, and will try to crush you like a bug. "
 "They heal very quickly."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:277
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:278
 msgid ""
 "Hmm. . . Do we really need to know that much about the trolls? I think it's "
 "safe to say that the elves wouldn't have sent us down here if they were at "
 "all friendly."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:283
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:284
 msgid "Fair Enough. Well, let's get them!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:292
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:293
 msgid ""
 "We have failed. . . More of the Troll's kin are arriving through the "
 "entrance."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:333
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:334
 msgid ""
 "The trolls are beaten. No wonder why the elves are getting us to do their "
 "dirty linens."
@@ -3607,7 +3665,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:54
-msgid "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of 
smoke)"
+msgid ""
+"Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of smoke)"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:70
@@ -3627,7 +3686,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:118
-msgid "Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable. . 
."
+msgid ""
+"Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable. . ."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:5
@@ -3697,7 +3757,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:74
-msgid "For this is the story of Haldric the First, and the Rise of Wesnoth. . 
."
+msgid ""
+"For this is the story of Haldric the First, and the Rise of Wesnoth. . ."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-macros.cfg:23
@@ -3721,7 +3782,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:57
-msgid "Well, at least we don't have to contend with the undead. No offence 
Jessica."
+msgid ""
+"Well, at least we don't have to contend with the undead. No offence Jessica."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:62
@@ -3729,7 +3791,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:79
-msgid "Too bad that this isn't going as well as the beach. . . I miss the 
beach."
+msgid ""
+"Too bad that this isn't going as well as the beach. . . I miss the beach."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:96
@@ -3799,4 +3862,3 @@
 "the belligerent nature of it's reptilian inhabitants. There must be little "
 "left of that foothold by now."
 msgstr ""
-
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.3 wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.4
--- wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.3    Mon Sep 6 17:49:47 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth.po  Wed Sep 8 19:18:28 2004
@@ -2,14 +2,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2004-09-04 11:52+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-05 19:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-08 19:05+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
 #: data/game.cfg:257
 msgid "Heir to the Throne"
@@ -57,7 +58,7 @@
 "royalguard.png,Royal Guard,(hardest)"
 msgstr ""
 "&human-spearman.png,Spjutbärare,(lätt);*&human-swordman.png,Svärdssoldat;"
-"&human-royalguard.png,Kunglig Vakt,(svår)"
+"&human-royalguard.png,Kunglig Vakt,(svårt)"
 
 #: data/game.cfg:296
 msgid "The Rise of Wesnoth"
@@ -68,8 +69,8 @@
 "&noble-fighter.png,Fighter,(easiest);*&noble-commander.png,Commander;&noble-"
 "lord.png,Lord,(hardest)"
 msgstr ""
-"&noble-fighter.png,Kämpe,(lätt);*&noble-commander.png,Kommendör;&noble-lord."
-"png,Furste,(svår)"
+"&noble-fighter.png,Krigare,(lätt);*&noble-commander.png,Befälhavare;&noble-"
+"lord.png,Furste,(svårt)"
 
 #: data/game.cfg:370
 msgid "loyal"
@@ -120,10 +121,10 @@
 msgstr ""
 "<img>src=misc/logo.png align=middle box=no</img>\n"
 "\n"
-"Striden om Wesnoth är ett dragbaserat strategispel i fantasymiljö som är 
lite "
-"annorlunda jämfört med andra moderna strategispel. Medan andra spel 
strävar "
-"efter komplexitet, både vad gäller regler och spelteknik, är Striden om "
-"Wesnoth uppbyggt kring enkla regler och enkel spelteknik. Tro nu inte att "
+"Striden om Wesnoth är ett dragbaserat strategispel i fantasymiljö som är "
+"lite annorlunda jämfört med andra moderna strategispel. Medan andra spel "
+"strävar efter komplexitet, både vad gäller regler och spelteknik, är 
Striden "
+"om Wesnoth uppbyggt kring enkla regler och enkel spelteknik. Tro nu inte att "
 "detta gör spelet i sig lätt - dessa enkla regler ger ett mycket rikt "
 "strategispel, som är lätt att lära sig men en rejäl utmaning att 
bemästra. "
 
@@ -153,10 +154,10 @@
 "description will pop up explaining that item. This is especially useful when "
 "you encounter new abilities for the first time."
 msgstr ""
-"Den här sidan ger en översikt över allt du behöver veta för att spela 
Slaget "
-"om Wesnoth. Den tar upp hur man spelar och de grundläggande mekanismerna som 
"
-"styr spelet. För mer information om hur man spelar, kan du studera "
-"<ref>dst=basic_strategy text='Grundläggande strategi'</ref> och "
+"Den här sidan ger en översikt över allt du behöver veta för att spela "
+"Striden om Wesnoth. Den tar upp hur man spelar och de grundläggande "
+"mekanismerna som styr spelet. För mer information om hur man spelar, kan du "
+"studera <ref>dst=basic_strategy text='Grundläggande strategi'</ref> och "
 "<ref>dst=multiplayer_strategy text='Strategi för flera spelare'</ref>. Tänk 
"
 "på att detta bara är en översikt - om du följer länkarna kan du läsa om 
"
 "speciella undantag och situationer. \n"
@@ -224,11 +225,11 @@
 "under rekryteringen.\n"
 "\n"
 "Rekryterade trupper får två slumpmässigt valda <ref>dst=traits "
-"text=Karaktärsdrag</ref> som ändrar deras egenskaper.\n"
+"text='Karaktärsdrag'</ref> som ändrar deras egenskaper.\n"
 "\n"
 "I senare scenarior kommer du också kunna välja att Återkalla veteraner 
från "
 "tidigare strider. Detta fungerar likadant som rekrytering, bortsett från att 
"
-"det kostar 20 guld att återkalla en enhet oavsett vad den kostade när du "
+"det kostar 20 guld att återkalla en trupp oavsett vad den kostade när du "
 "rekryterade den. Om du väljer att Återkalla får du upp en lista över de "
 "tillgängliga veteraner som du kan välja bland.\n"
 "\n"
@@ -275,12 +276,12 @@
 "\n"
 "Varje trupp har ett givet antal förflyttningspoäng för varje drag, och "
 "kostnaden att förflytta sig över en viss ruta avgörs av dess "
-"<ref>dst=terrain text=Terräng</ref>. Till exempel kostar det nästan alltid 
1 "
-"förflyttningspoäng att gå på en slättruta. Exakt hur många poäng det 
kostar "
-"att gå på en vis typ av ruta avgörs av truppens typ. I skog kostar det 
bara "
-"1 poäng för alver, 2 för de flesta människo- och orchtrupper, medan det 
för "
-"ryttare kostar 3. Om du vill veta vad det kostar för en trupp att gå på en 
"
-"viss typ av terräng, så kan du högerklicka på truppen, välja "
+"<ref>dst=terrain text='Terräng'</ref>. Till exempel kostar det nästan 
alltid "
+"1 förflyttningspoäng att gå på en slättruta. Exakt hur många poäng det 
"
+"kostar att gå på en vis typ av ruta avgörs av truppens typ. I skog kostar "
+"det bara 1 poäng för alver, 2 för de flesta människo- och orchtrupper, 
medan "
+"det för ryttare kostar 3. Om du vill veta vad det kostar för en trupp att 
gå "
+"på en viss typ av terräng, så kan du högerklicka på truppen, välja "
 "Truppbeskrivning, och sedan <italic>text='Terrängavdrag'</italic>.\n"
 "\n"
 "Under förflyttning är det viktigt att komma ihåg de så kallade "
@@ -360,29 +361,30 @@
 "<header>text='Chans för träff'</header>\n"
 "\n"
 "Chansen att en trupp träffar en annan beror i stort sett bara på vilken "
-"<ref>dst=terrain text=Terräng</ref> försvararen står på. Chansen att 
träffa "
-"kan man se genom att högerklicka på en trupp, välja Truppbeskrivning, och "
-"sedan <italic>text=Terrängavdrag</italic>. Till exempel har en alv en "
-"försvarsnivå av 70% i skog, vilket innebär att en attackerande trupp bara "
+"<ref>dst=terrain text='Terräng'</ref> försvararen står på. Chansen att "
+"träffa kan man se genom att högerklicka på en trupp, välja 
Truppbeskrivning, "
+"och sedan <italic>text=Terrängavdrag</italic>. Till exempel har en alv en "
+"försvarsnivå på 70% i skog, vilket innebär att en attackerande trupp bara 
"
 "har 30% chans att träffa. Precis på samma sätt avgörs träffmöjligheten 
för "
 "alven av terrängen som den andra truppen står på. \n"
 "Det finns två undantag på den här regeln: vid <ref>dst=magical_attacks "
-"text=Magiska attacker</ref> och då <ref>dst=ability_marksman "
+"text='Magiska attacker'</ref> och då <ref>dst=ability_marksman "
 "text=Prickskyttar</ref> anfaller. Magiska attacker träffar alltid med en "
 "sannolikhet av 70%, och prickskyttar träffar med 60% sannolikhet.\n"
 "\n"
 "<header>text=Skada</header>\n"
 "\n"
 "Varje träff ger en grundskada som beror på typen av attack. Till exempel 
ger "
-"en alvkrigare med ett 5-4-svärd en grundskada på 5 kroppspoäng, förkortat 
KP. Detta kan ändras "
-"beroende på två saker: försvararens <ref>dst=damage_type_and_resistance "
-"text=Motståndskraft</ref> samt vilken<ref>dst=time_of_day text='Tid på "
-"dygnet'</ref> det är. Båda dessa förklaras nedan.\n"
-"\n"
-"Vissa enheter har speciella förmågor som påverkar den i strid åsamkade "
-"skadan. Den vanligaste förmågan är att <ref>dst=ability_charge 
text=Storma</"
-"ref>, vilket fördubblar skadan som både anfallaren och försvararen vållar 
"
-"när truppen som kan storma gör detta. "
+"en alvkrigare med ett 5-4-svärd en grundskada på 5 kroppspoäng (KP). Detta 
"
+"kan ändras beroende på två saker: försvararens "
+"<ref>dst=damage_type_and_resistance text='Motståndskraft'</ref> samt "
+"vilken<ref>dst=time_of_day text='Tid på dygnet'</ref> det är. Båda dessa "
+"förklaras nedan.\n"
+"\n"
+"Vissa trupper har speciella förmågor som påverkar den i strid åsamkade "
+"skadan. Den vanligaste förmågan är att <ref>dst=ability_charge "
+"text='Storma'</ref>, vilket fördubblar skadan som både anfallaren och "
+"försvararen vållar när truppen som kan storma gör detta. "
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid "Damage Types and Resistance"
@@ -406,11 +408,22 @@
 "are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to Holy "
 "damage."
 msgstr ""
-"I Wesnoth finns det tre sorters skador som vanligtvis associeras med fysiska 
attacker. Skärande, stickande och krossande skador. Det finns ytterligare tre 
sorters skador vanligtvis associerade med magiska attacker: eld ,frost, samt 
heliga attacker. Truppernas olika motståndskraft kan förändra skadan de får 
från olika skadetyper.\n"
-"\n"
-"Motståndskrafter är lätta att förstå. En trupp som exempelvis har 40% 
motståndskraft mot en viss typ av skada kommer att få 40% mindre skada när 
får en skada av just den sorten. Det är också möjligt att en trupp är 
extra sårbar för vissa typer. Om en trupp har en negativ motståndskraft, 
till exempel -100%, så kommer den att få 100% mer i skada när den får den 
sortens skada.\n"
-"\n"
-"Till exempel är skelett mycket motståndskraftiga mot skärande och 
stickande attacker, men de är sårbara för krossande attacker och eld. De är 
dessutom extremt sårbara för heliga attacker. "
+"I Wesnoth finns det tre sorters skador som vanligtvis associeras med fysiska "
+"attacker: skär-, stick- och krosskador. Det finns ytterligare tre sorters "
+"skador vanligtvis associerade med magiska attacker: eld, frost, och heliga "
+"attacker. Truppernas olika motståndskraft kan förändra skadan de får 
från "
+"olika skadetyper.\n"
+"\n"
+"Motståndskrafter är lätta att förstå. En trupp som exempelvis har 40% "
+"motståndskraft mot en viss typ av skada kommer att få 40% mindre skada när 
"
+"får en skada av just den sorten. Det är också möjligt att en trupp är 
extra "
+"sårbar för vissa typer. Om en trupp har en negativ motståndskraft, till "
+"exempel -100%, så kommer den att få 100% mer i skada när den får den 
sortens "
+"skada.\n"
+"\n"
+"Till exempel är skelett mycket motståndskraftiga mot skärande och 
stickande "
+"attacker, men de är sårbara för krossande attacker och eld. De är 
dessutom "
+"extremt sårbara för heliga attacker. "
 
 #: data/help.cfg:126
 msgid "Time of Day"
@@ -447,28 +460,35 @@
 "mind that some scenarios take place underground, where it is perpetually "
 "night!"
 msgstr ""
-"Under ett spel i Wesnoth växlar dygnet vanligtvis regelbundet mellan dag och 
natt. Den aktuella tiden visas under minikartan uppe i panelen till höger. \n"
+"Under ett spel i Wesnoth växlar dygnet vanligtvis regelbundet mellan dag och 
"
+"natt. Den aktuella tiden visas under minikartan uppe i panelen till höger. 
\n"
 "\n"
 "Dygnscykeln går enligt följande:\n"
 "\n"
 "Gryning <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dawn.png align=here</img>\n"
-"Förmiddag <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-morning.png 
align=here</img>\n"
+"Förmiddag <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-morning.png align=here</"
+"img>\n"
 "Eftermiddag <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-afternoon.png "
 "align=here</img>\n"
-"Skymning <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dusk.png align=here</img> 
\n"
+"Skymning <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dusk.png align=here</"
+"img> \n"
 "Första vakten <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-firstwatch.png "
 "align=here</img>\n"
-"Andra vakten <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-secondwatch.png 
align=here</img>\n"
+"Andra vakten <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-secondwatch.png "
+"align=here</img>\n"
 "\n"
-"Förmiddag och eftermiddag räknas som dag, och Första och Andra vakten som 
natt.\n"
+"Förmiddag och eftermiddag räknas som dag, och Första och Andra vakten som "
+"natt.\n"
 "\n"
-"Tiden på dygnet påverkar skadorna som vissa trupper åsamkar enligt 
följande -\n"
+"Tiden på dygnet påverkar skadorna som vissa trupper åsamkar enligt "
+"följande:\n"
 "\n"
 "Lagenliga trupper ger 25% mer skada dagtid, och 25% mindre under natten.\n"
 "Kaotiska trupper ger 25% mer skada nattetid, och 25% mindre under dagen.\n"
 "Neutrala trupper är opåverkade av tiden på dygnet. \n"
 "\n"
-"<img>src=misc/schedule-underground.png align=right float=yes</img>Somliga 
scenarior äger rum i underjorden eller i grottor, där det råder evig natt!"
+"<img>src=misc/schedule-underground.png align=right float=yes</img>Somliga "
+"scenarior äger rum i underjorden eller i grottor, där det råder evig natt!"
 
 #: data/help.cfg:151
 msgid "Experience and Advancement"
@@ -489,11 +509,19 @@
 "Keep in mind that while most units have three levels, not all do, and that "
 "occasional units (such as <ref>dst=unit_mage text=Mages</ref>) may have four."
 msgstr ""
-"Om båda trupper överlever en strid, får de lika många erfarenhetspoäng 
(XP) som nivån deras motståndares är på. Om en trupp dödar en annan i 
strid, får den däremot mycket mer erfarenhet: 4 poäng för en trupp på 
nollte nivån, 8 för en på första, 16 för en på andra, 24 för en på 
tredje, och så vidare.\n"
-"\n"
-"För olika trupper krävs olika mycket erfarenhetspoäng för befordran. Om 
en trupp är Intelligent, är kravet 20% lägre. När en trupp samlat ihop 
tillräckligt med poäng, befordras de omedelbart, och återfår samtidigt sin 
fulla styrka. I vissa fall ges möjlighet att välja truppens nästa roll.\n"
+"Om båda trupper överlever en strid, får de lika många erfarenhetspoäng 
(XP) "
+"som den erfarenhetsnivå deras motståndares är på. Om en trupp dödar en 
annan "
+"i strid, får den däremot mycket mer erfarenhet: 4 poäng för en trupp på "
+"nollte nivån, 8 för en på första, 16 för en på andra, 24 för en på 
tredje, "
+"och så vidare.\n"
+"\n"
+"För olika trupper krävs olika mycket erfarenhetspoäng för befordran. Om 
en "
+"trupp är Intelligent, är kravet 20% lägre. När en trupp samlat ihop "
+"tillräckligt med poäng, befordras de omedelbart, och återfår samtidigt 
sin "
+"fulla styrka. I vissa fall ges möjlighet att välja truppens nästa roll.\n"
 "\n"
-"De flesta trupper har tre erfarenhetsnivåer, men de kan också ha färre, 
och somliga har fyra. "
+"De flesta trupper har tre erfarenhetsnivåer, men de kan också ha färre, 
och "
+"somliga har fyra. "
 
 #: data/help.cfg:161
 msgid "Healing"
@@ -522,17 +550,27 @@
 "villages, regeneration, and healing/curing cannot combine with each other. "
 "Also, units heal fully between scenarios."
 msgstr ""
-"I strid kommer dina trupper oundvikligen att skadas. I Wesnoth kan dina 
trupper helas på många olika sätt. Det gemensamma för dessa olika sätt är 
att de äger rum i början av ditt drag, innan några order ges.\n"
-"\n"
-"Vila: En trupp som varken förflyttas eller anfaller kommer att återfå 2 KP 
nästa drag.\n"
-"Byar: Enheter som som befinner sig vid en by då ett drag startar återfår 8 
KP. \n"
-"<ref>dst=ability_regeneration text=Regenerering</ref>: Vissa trupper (såsom 
troll) återfår alltid 8 KP i början av draget.\n"
-"Vårdande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_heals 
text=VÃ¥rda</ref> "
-"återskänker 4 KP per drag till trupper som står i rutorna alldeles 
bredvid, samtidigt som de också skyddar mot gift.\n"
-"\n"
-"Botande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_cures 
text=Bota</ref> återskänker 8 KP per drag till trupper som står i de 
intilliggande rutorna, alternativt botar en trupps förgiftning. \n"
-"\n"
-"Kom ihåg att vila kombineras med andra sorters helande, medan byar, 
regenerering och vårda/bota inte kan kombineras med varandra. Alla trupper 
återfår sin styrka mellan scenarior."
+"I strid kommer dina trupper oundvikligen att skadas. I Wesnoth kan dina "
+"trupper helas på många olika sätt. Det gemensamma för dessa olika sätt 
är "
+"att de äger rum i början av ditt drag, innan några order ges.\n"
+"\n"
+"Vila: En trupp som varken förflyttas eller anfaller kommer att återfå 2 KP 
"
+"nästa drag.\n"
+"Byar: trupper som som befinner sig vid en by då ett drag startar återfår 8 
"
+"KP. \n"
+"<ref>dst=ability_regeneration text=Regenerering</ref>: Vissa trupper (såsom "
+"troll) återfår alltid 8 KP i början av draget.\n"
+"Vårdande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_heals "
+"text=Vårda</ref> återskänker 4 KP per drag till trupper som står i 
rutorna "
+"alldeles bredvid, samtidigt som de också skyddar mot gift.\n"
+"\n"
+"Botande trupper: Trupper med förmågan att <ref>dst=ability_cures 
text=Bota</"
+"ref> återskänker 8 KP per drag till trupper som står i de intilliggande "
+"rutorna, alternativt botar en trupps förgiftning. \n"
+"\n"
+"Kom ihåg att vila kombineras med andra sorters helande, medan byar, "
+"regenerering och vårda/bota inte kan kombineras med varandra. Alla trupper "
+"återfår sin styrka mellan scenarior."
 
 #: data/help.cfg:177
 msgid "Income and Upkeep"
@@ -565,14 +603,30 @@
 "Delfador), or units who join you during a scenario (such as the Horseman in "
 "the second level of Heir to the Throne) will never charge any upkeep."
 msgstr ""
-"I Wesnoth räcker det inte att rekrytera trupper och slåss. Du måste också 
hålla ordning på ditt guld, speciellt i kampanjer där du får ta med dig 
guld till ett scenario till nästa. Det finns två aspekter av detta: inkomst 
och underhåll.\n"
-"\n"
-"Inkomst är enkelt. Du får ett guld per drag för varje by du kontrollerar. 
Alltså, om du har tio byar, får du vanligtvis också tio guld. Tyvärr dras 
din kostnad för underhåll från denna inkomst, såsom beskrivs nedan.\n"
-"\n"
-"Underhåll är också ganska enkelt. Varje trupp kräver ett underhåll som 
är likamed truppens erfarenhetsnivå. Det är gratis att underhålla trupper 
så länge deras sammanlagda erfarenhetsnivå är mindre än eller likamed 
antalet byar. Om den sammanlagda erfarenhetsnivån är högre, måste 
mellanskillnaden betalas ur din egen kassakista. Om du till exempel har tolv 
trupper på nivå ett och tio byar så måste du betala två guldmynt per drag 
i underhåll.\n"
-"\n"
-"De kostnader som underhållet utgör dras från din inkomst, vilket innebär 
att i exemplet med tolv trupper och tio byar kommer din inkomst att bli åtta 
guldmynt per drag.\n"
-"Det finns två undantag. För det första kostar dina Lojala trupper alltid 
som en trupp på nivå ett, oavsett deras faktiska nivå. För det andra kostar 
det inget underhåll för trupper som du startar ett scenario med (som Konrad 
eller Delfador), eller för trupper som förenar sig med dig under ett 
scenarios gång (som ryttaren i det andra scenariot i Tronarvingen)."
+"I Wesnoth räcker det inte att rekrytera trupper och slåss. Du måste också 
"
+"hålla ordning på ditt guld, speciellt i kampanjer där du får ta med dig 
guld "
+"till ett scenario till nästa. Det finns två aspekter av detta: inkomst och "
+"underhåll.\n"
+"\n"
+"Inkomst är enkelt. Du får ett guld per drag för varje by du kontrollerar. "
+"Alltså, om du har tio byar, får du vanligtvis också tio guld. Tyvärr dras 
"
+"din kostnad för underhåll från denna inkomst, såsom beskrivs nedan.\n"
+"\n"
+"Underhåll är också ganska enkelt. Varje trupp kräver ett underhåll som 
är "
+"likamed truppens erfarenhetsnivå. Det är gratis att underhålla trupper så 
"
+"länge deras sammanlagda erfarenhetsnivå är mindre än eller likamed 
antalet "
+"byar. Om den sammanlagda erfarenhetsnivån är högre, måste 
mellanskillnaden "
+"betalas ur din egen kassakista. Om du till exempel har tolv trupper på nivå 
"
+"ett och tio byar så måste du betala två guldmynt per drag i underhåll.\n"
+"\n"
+"De kostnader som underhållet utgör dras från din inkomst, vilket innebär 
att "
+"i exemplet med tolv trupper och tio byar kommer din inkomst att bli åtta "
+"guldmynt per drag.\n"
+"Det finns två undantag. För det första kostar dina Lojala trupper alltid 
som "
+"en trupp på nivå ett, oavsett deras faktiska nivå. För det andra kostar 
det "
+"inget underhåll för trupper som du startar ett scenario med (som Konrad "
+"eller Delfador), eller för trupper som förenar sig med dig under ett "
+"scenarios gång (som ryttaren i det andra scenariot i Tronarvingen)."
 
 #: data/help.cfg:191
 msgid "Wrap Up"
@@ -585,7 +639,12 @@
 "ref> and <ref>dst=abilities text=Abilities</ref>, but you now know "
 "everything you need to know to play the Heir to the Throne scenario. Have "
 "fun, and good luck!"
-msgstr "Detta avslutar genomgången av grunderna i Wesnoth. Om du vill kan du 
läsa vidare om Grundläggande strategi, eller bekanta dig med <ref>dst=traits 
text=Karaktärsdrag</ref> och <ref>dst=abilities text=Förmågor</ref>, men nu 
vet allt du behöver veta för att spela Tronarvingen. Ha så roligt, och lycka 
till! "
+msgstr ""
+"Detta avslutar genomgången av grunderna i Wesnoth. Om du vill kan du läsa "
+"vidare om Grundläggande strategi, eller bekanta dig med <ref>dst=traits "
+"text=Karaktärsdrag</ref> och <ref>dst=abilities text=Förmågor</ref>, men 
nu "
+"vet allt du behöver veta för att spela Tronarvingen. Ha så roligt, och 
lycka "
+"till! "
 
 #: data/help.cfg:242
 msgid ""
@@ -648,44 +707,64 @@
 "be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed to turn "
 "a damaging stroke into a killing blow. "
 msgstr ""
-"De flesta trupper har två karaktärsdrag. Dessa är attribut som förändrar 
truppens egenskaper något. De tilldelas nyrekryterade trupper på måfå.\n"
+"De flesta trupper har två karaktärsdrag. Dessa är attribut som förändrar 
"
+"truppens egenskaper något. De tilldelas nyrekryterade trupper på måfå.\n"
 "\n"
 "De tillgängliga karaktärsdragen är de följande.\n"
 "\n"
 "\n"
 "<header>text=Intelligent</header>\n"
 "\n"
-"Intelligenta trupper kräver 20% mindre erfarenhet än vanligt för att 
befordras.\n"
+"Intelligenta trupper kräver 20% mindre erfarenhet än vanligt för att "
+"befordras.\n"
 "\n"
-"Intelligenta trupper är mycket användbara i början av en kampanj, eftersom 
de snabbt befordras till de välbehövliga trupper som finns på högre 
nivåer. Senare i kampanjen är de inte lika viktiga, och om du har många 
trupper på högre nivåer kan det vara bättre att återkalla trupper som har 
andra karaktärsdrag.\n"
+"Intelligenta trupper är mycket användbara i början av en kampanj, eftersom 
"
+"de snabbt befordras till de välbehövliga trupper som finns på högre 
nivåer. "
+"Senare i kampanjen är de inte lika viktiga, och om du har många trupper på 
"
+"högre nivåer kan det vara bättre att återkalla trupper som har andra "
+"karaktärsdrag.\n"
 "\n"
 "\n"
 "<header>text=Lojal</header>\n"
 "\n"
-"Lojala trupper kräver alltid bara ett guldmynt i underhåll, oavsett vilken 
nivå de är på.\n"
+"Lojala trupper kräver alltid bara ett guldmynt i underhåll, oavsett vilken "
+"nivå de är på.\n"
 "\n"
-"Att en trupp är lojal spelar ingen roll då den är på nivå 1, vilket gör 
den värdefull först när den är på högre nivåer. På högre nivåer kan 
den spara avsevärda mängder guld under kampanjens gång.\n"
+"Att en trupp är lojal spelar ingen roll då den är på nivå 1, vilket gör 
den "
+"värdefull först när den är på högre nivåer. På högre nivåer kan den 
spara "
+"avsevärda mängder guld under kampanjens gång.\n"
 "\n"
 "\n"
 "<header>text=Snabb</header>\n"
 "\n"
-"Snabba trupper har en extra förflyttningspoäng, men 10% mindre kroppspoäng 
än vanligt.\n"
+"Snabba trupper har en extra förflyttningspoäng, men 10% mindre kroppspoäng 
"
+"än vanligt.\n"
 "\n"
-"Detta är det karaktärsdrag som märks mest, speciellt hos långsamma 
trupper som troll eller tungt infanteri. Dessa trupper rör sig ofta mycket 
snabbare över oländig terräng, vilket är något att tänka på när man 
skickar ut sina trupper. Eftersom dessa trupper inte är så starka är de inte 
så lämpade för att hålla positioner.\n"
+"Detta är det karaktärsdrag som märks mest, speciellt hos långsamma 
trupper "
+"som troll eller tungt infanteri. Dessa trupper rör sig ofta mycket snabbare "
+"över oländig terräng, vilket är något att tänka på när man skickar ut 
sina "
+"trupper. Eftersom dessa trupper inte är så starka är de inte så lämpade 
för "
+"att hålla positioner.\n"
 "\n"
 "\n"
 "<header>text=Stryktålig</header>\n"
 "\n"
 "Stryktåliga trupper har 7 kroppspoäng mer än vanligt.\n"
 "\n"
-"Stryktåliga enheter är användbara i alla lägen under en kampanj. Det är 
ett nyttigt karaktärsdrag för alla trupper, även om det märks mer hos 
vissa. Stryktåliga trupper är speciellt lämpade att hålla positioner.\n"
+"Stryktåliga trupper är användbara i alla lägen under en kampanj. Det är 
ett "
+"nyttigt karaktärsdrag för alla trupper, även om det märks mer hos vissa. "
+"Stryktåliga trupper är speciellt lämpade att hålla positioner.\n"
 "\n"
 "\n"
 "<header>text=Stark</header>\n"
 "\n"
-"Starka trupper vållar 1 mer skada per träff i närstrid och har 2 mer 
kroppspoäng.\n"
+"Starka trupper vållar 1 mer skada per träff i närstrid och har 2 mer "
+"kroppspoäng.\n"
 "\n"
-"Starka trupper är bra för närstridstrupper och allra bäst är det för 
trupper som har ett stort antal slag, såsom alvkrigaren. Starka trupper kan 
vara mycket nyttiga när det krävs lite extra skada för att göra en träff 
till nådastöten."
+"Starka trupper är bra för närstridstrupper och allra bäst är det för 
trupper "
+"som har ett stort antal slag, såsom alvkrigaren. Starka trupper kan vara "
+"mycket nyttiga när det krävs lite extra skada för att göra en träff till 
"
+"nådastöten."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -711,7 +790,8 @@
 
 #: data/items.cfg:291
 msgid "I wish this single gold coin be returned ten-fold to me."
-msgstr "Jag önskar att detta enda guldmynt skall återbördas tiofaldigt till 
mig."
+msgstr ""
+"Jag önskar att detta enda guldmynt skall återbördas tiofaldigt till mig."
 
 #: data/items.cfg:298
 msgid "Peace throughout Wesnoth."
@@ -844,7 +924,9 @@
 "This ancient Sceptre was forged by the Dwarves. A symbol of the kingship of "
 "Wesnoth, the Sceptre has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
-msgstr "Denna uråldriga spira smiddes av dvärgarna. Som symbolen för 
Wesnoths kungadöme har den makt att slunga eldklot mot bärarens fiender!"
+msgstr ""
+"Denna uråldriga spira smiddes av dvärgarna. Som symbolen för Wesnoths "
+"kungadöme har den makt att slunga eldklot mot bärarens fiender!"
 
 #: data/items.cfg:759
 msgid ""
@@ -953,9 +1035,11 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Flytta bollarna till din motståndares målzon fler gånger än de flyttar 
dem till din\n"
+"@Flytta bollarna till din motståndares målzon fler gånger än de flyttar 
dem "
+"till din\n"
 "Nederlag:\n"
-"#Din motståndare flyttar bollarna till din målzon fler gånger än du 
flyttar dem till deras"
+"#Din motståndare flyttar bollarna till din målzon fler gånger än du 
flyttar "
+"dem till deras"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:199
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:476
@@ -1061,10 +1145,93 @@
 "trupper på borgrutor som finns i samma borg som kärntornet din ledare står 
"
 "på."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:73
+msgid "Recruit a unit"
+msgstr "Rekrytera trupp"
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:79
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
 msgstr "Utmärkt! Du har rekryterat en alvkrigare."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:81
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:101
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:136
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:164
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:182
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:206
+msgid "What do I do next?"
+msgstr "Vad skall jag göra nu?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:83
+msgid "How do I recruit units?"
+msgstr "Hur gör jag för att rekrytera trupper?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:83
+msgid ""
+"To recruit a unit, right click on the castle tile on which you wish to "
+"recruit the unit. Then select Recruit, or just hold your cursor over the "
+"tile and press 'Ctrl-R'. Next, select the type of unit that you want to "
+"recruit, and select 'Ok'. In order to recruit faster, you can use 'Ctrl-"
+"Shift-R' to re-recruit the last type of unit you recruited."
+msgstr ""
+"För att rekrytera trupper, högerklicka på den borgruta där du vill 
placera "
+"truppen. Välj sedan Rekrytera, eller håll muspekare över rutan och tryck "
+"Ctrl-R. Sedan väljer du vilket truppslag du vill rekrytera och trycker Ok. "
+"Om du vill att rekryteringen skall gå snabbare, kan du använda Ctrl-Shift-R 
"
+"för att upprepa renaste rekryteringen. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
+msgid ""
+"A leader is a unit that can recruit. This means that when the leader is on a "
+"keep, he can recruit units on the surrounding castle tiles. Leaders are "
+"usually powerful units that each side only controls one of. Also, your "
+"leader is usually the first unit that your side controls, and starts on a "
+"keep. You can select your leader quickly by pressing 'l'. If your leader "
+"dies, you lose the game. You can win most scenarios by defeating all enemy "
+"leaders."
+msgstr ""
+"En ledare är en trupp som kan rekrytera. Rekrytering kan bara ske när "
+"ledaren står i ett kärntorn, och de rekryterade trupperna kommer att "
+"placeras på de omgivande borgrutorna. Det finns bara en ledare per sida, och 
"
+"de är vanligtvis kraftfulla trupper. Ledaren startar oftast i ett kärntorn "
+"och är den första truppen som din sida kontrollerar. För att snabbt välja 
"
+"ledaren och fokusera spelplanen på denne, kan du trycka 'l'. Om ledaren 
dör, "
+"har du förlorat spelet. Du vinner de flesta scenarior genom att besegra alla 
"
+"fiendeledare. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
+msgid "What's a leader?"
+msgstr "Vad är en ledare?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
+msgid "How should I choose what kind of units to recruit?"
+msgstr "Hur kan jag veta vilken sorts trupper jag ska rekrytera?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
+msgid ""
+"You have to carefully review their skills, which are displayed to the left "
+"of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
+"the unit. You will learn more about these statistics throughout the tutorial."
+msgstr ""
+"Du måste noggrannt studera deras egenskaper som visas till vänster om "
+"truppen i dialogrutan för rekrytering. Kostnaden att rekrytera en trupp "
+"visas vid truppens typ. Du kommer att lära dig mer om all denna statistik "
+"under det här träningsspelet."
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:86
+msgid "What happens when I recruit a unit?"
+msgstr "Vad händer när jag rekryterar en trupp?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:86
+msgid ""
+"When you recruit a unit, it appears at full health on a castle tile of your "
+"choice. It also receives two traits, which will be discussed later. It "
+"cannot move or attack until you end your turn."
+msgstr ""
+"När du rekryterat en trupp, placeras den vid full hälsa på den borgruta du 
"
+"valt. Den får också två karaktärsdrag som vi kommer ta upp senare. Den 
nya "
+"truppen kan inte förflytta sig eller anfalla förrän du avslutat draget."
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:92
 msgid ""
 "Since units cannot move on the turn they are recruited, you must end your "
@@ -1075,20 +1242,62 @@
 "du avsluta ditt drag. Detta gör du genom att helt enklet klicka på 'Avsluta 
"
 "draget' längst ner till höger i bild."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:94
+msgid "End your turn"
+msgstr "Avsluta ditt drag"
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:99
 msgid "You have successfully ended your turn."
 msgstr "Du har avslutat ditt drag."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:103
+msgid "How do I end my turn?"
+msgstr "Hur avslutar jag mitt drag?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:103
+msgid ""
+"One way to end your turn is to press 'Alt-E'. Alternatively, you can right-"
+"click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-right "
+"hand corner."
+msgstr ""
+"Ett sätt att avsluta ditt drag är att trycka 'Alt-E'. Du kan också "
+"högerklicka och välja Avsluta draget, eller trycka på knappen där det 
står "
+"Avsluta draget längst ner till höger i bild. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:104
+msgid "What happens when I end my turn?"
+msgstr "Vad händer när jag avslutar draget?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:104
+msgid ""
+"When you end your turn, it becomes another side's turn and only that side "
+"has the right to move, until that side ends its turn. After all sides end "
+"their turns, the next turn begins. This has various effects, including "
+"causing all units to regain their full movement potential. The number of the "
+"current turn is displayed on the status bar next to the image of a flag. "
+"When this number exceeds the maximum number of turns, you lose the game."
+msgstr ""
+"När du avslutar draget går turen över till en annan sida. Fram tills det 
att "
+"den andra sidan avslutar sitt drag är det bara den sidan som får göra 
något. "
+"Efter att alla sidor avslutat sina drag blir det ditt drag igen. Vid varje "
+"nytt drag får trupperna tillbaka alla förflyttningspoäng. Vilket drag det 
är "
+"i ordningen visas på statuspanelen vid bilden av en flagga. Om antalet drag "
+"överskrider det maximala antalet drag förlorar du spelet."
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:110
 msgid ""
 "Your next task is to move your Elvish Fighter. To move a unit, first select "
 "it, then select his destination. In this case, his destination is the forest "
 "next to the Elvish Shaman, Merle."
 msgstr ""
-"Nästa uppgift är att förflytta din alvkrigare. För att förflytta en 
enhet "
+"Nästa uppgift är att förflytta din alvkrigare. För att förflytta en 
trupp "
 "måste du först välja den och därefter dess destination. I det här fallet 
är "
 "destinationen skogen alldels bredvid alvshamanen Merle."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:112
+msgid "Move your Elvish Fighter next to Merle"
+msgstr "Flytta din krigare till Merle"
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:134
 msgid ""
 "Excellent! You have successfully moved your Elvish Fighter. However, since "
@@ -1099,21 +1308,163 @@
 "alldeles bredvid en fiendetrupp är kan han inte förflytta sig mer. Detta "
 "kallas fiendens 'kontrollzon'. Alla trupper har en sådan."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:138
+msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
+msgstr "Hur långt kan min alvkrigare flytta?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:138
+msgid ""
+"Your Elvish Fighter begins with a certain number of move points each turn; "
+"this is called his speed. When your Elvish Fighter moves along a path, each "
+"hex he goes through costs him move points; this includes his destination. "
+"When you select your Elvish Fighter, all hexes he can't move onto within one "
+"turn will be shaded. If the destination is far enough away that he needs "
+"more than one turn to reach it, a number will appear showing how many turns "
+"it will take him. Clicking on a far-away space will set the unit on a course "
+"for that space, which means it automatically moves as far as it can towards "
+"that space every turn. If you accidentally set a unit on a course, select it "
+"twice to remove the course."
+msgstr ""
+"Din alvkrigare har ett antal förflyttningspoäng varje drag, som kallas hans 
"
+"hastighet. När din alvkrigare förflyttar sig en viss väg, kostar det en "
+"poäng för varje ruta han passerar, inklusive destinationen. När du väljer 
"
+"din krigare skuggas de rutor som han inte kan flytta till inom ett drag. Om "
+"destinationen är så långt bort att han behöver flera drag för att nå 
dit, "
+"visas en siffra som anger hur många drag som krävs för att nå fram. Om du 
"
+"väljer en destination långt bort, kommer truppen att välja en så snabb 
väg "
+"som möjligt för att ta sig dit. Om du råkar skicka en trupp långt bort av 
"
+"misstag så avbryter du förflyttningen genom att välja truppen igen."
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:139
+msgid ""
+"A unit's zone of control is the location consisting of all hexes the unit is "
+"adjacent to. Units cannot move through opponent's zones of control; they can "
+"only move into it. When they do this, they lose all of their remaining "
+"movement. Zones of control can be used to block enemies from reaching your "
+"weak and wounded units."
+msgstr ""
+"En trupps kontrollzon utgörs av rutorna närmast truppen. Trupper kan inte "
+"passera genom en motståndares kontrollzoner, utan när en trupp hamnar på 
en "
+"ruta som kontrolleras av en motståndartrupp kommer dess förflyttning att "
+"avbrytas, och all återstående förflyttning går förlorad. Kontrollzoner 
kan "
+"användas för att hindra fiender från att nå dina svaga och sårare 
trupper."
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:139
+msgid "What's the zone of control?"
+msgstr "Vad är en kontrollzon?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:140
+msgid "How do I tell who is allied and who is an enemy?"
+msgstr "Hur avgör jag vem som är allierad och vem som är en fiende?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:140
+msgid ""
+"Units you control have a green, yellow, or red energy circle above their "
+"health bar, the green vertical bar next to them. Units with full movement "
+"have green: ones with some movement yellow, ones with no movement red. Units "
+"controlled by the enemy do not have an energy circle. Allied units you do "
+"not control, like me, have a blue energy circle. Also, the option 'Show Team "
+"Colors', in Preferences, causes the color of a unit's controller is "
+"displayed as a disc below the unit."
+msgstr ""
+"Dina egna trupper har en grön, gul eller röd sfär över deras 
hälsoindikator "
+"- den vertikala stapeln bredvid dem. Trupper som ännu inte gjort sin "
+"förflyttning har en grön sfär, trupper som gjort en del av sin 
förflyttning "
+"har en gul, och de som gjort all sin försfyttning under draget har en röd "
+"sfär. Fiendetrupper har ingen sådan sfär. Allierade trupper, som jag, har 
en "
+"blå sfär. Om du väljer 'Visa lagfärger' i 'Inställningar' kommer en 
trupps "
+"lagfärg att visas som en färgad skiva under truppen. "
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:146
 msgid ""
 "Now, you need to attack with your fighter. To attack, first select a unit, "
 "then select its target, which must be next to the attacking unit. You will "
 "then see the attack options box, where you must select an attack to use."
 msgstr ""
-"Nu skall du låta din kämpe anfalla. Först väljer du truppen du vill 
anfalla "
-"med och därefter truppen du vill anfalla. De två trupperna måste stå 
bredvid "
-"varandra. Du får då upp en dialogruta där du får välja sättet du vill "
-"anfalla på. "
+"Nu skall du låta din krigare anfalla. Först väljer du truppen du vill "
+"anfalla med och därefter truppen du vill anfalla. De två trupperna måste 
stå "
+"bredvid varandra. Du får då upp en dialogruta där du får välja sättet 
du "
+"vill anfalla på. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:148
+msgid "Attack Merle"
+msgstr "Anfall Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:162
 msgid "You have successfully attacked Merle."
 msgstr "Du har anfallit Merle."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:166
+msgid "Can Merle retaliate from my attack?"
+msgstr "Kan Merle slå tillbaka?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:166
+msgid ""
+"Whenever a unit is attacked, it retaliates with one of their own weapons. "
+"This means that after each blow from the attacker, the defender retaliates "
+"with one blow. This continues until one side runs out of blows, in which "
+"case the other unit continues attacking until its blows are depleted as "
+"well. However, any unit can only retaliate by using a weapon of the same "
+"range as the one used to attack. This means that a ranged attack can only be "
+"countered by a ranged attack and a melee attack can only be countered by a "
+"melee attack. Most units have more powerful melee attacks than ranged, so "
+"units with ranged attacks are useful in that retaliation against them is "
+"less powerful; often there is no retaliation. However ranged units cannot "
+"shoot across multiple hexes; this is one of the distinctive features of "
+"Wesnoth."
+msgstr ""
+"När en trupp attackeras kommer den att slå tillbaka med ett av sina egna "
+"vapen. Detta betyder att varje gång den anfallande truppen har gjort ett "
+"slag, slår motståndaren tillbaka en gång. Detta fortsätter tills en sida 
har "
+"använt alla sida slag, varefter den andra truppen fortsätter anfalla tills "
+"också dennas slag är slut. En trupp kan bara slå tillbaka med ett vapen 
med "
+"samma räckvidd som den anfallande truppen använde. Detta betyder att om en "
+"trupp attackerar en annan med ett distansvapen, måste den andra truppen "
+"svara med ett distansvapen, och om attacken skett med ett närstridsvapen "
+"måste den andra truppen svara med ett närstridsvapen. De flesta trupper har 
"
+"starkare attacker i närstrid än på distans, så trupper med distansvapen 
är "
+"oftast bra att använda när motståndaren inte har något distansvapen att "
+"svara med. Trupper med distansvapen kan dock inte skjuta över flera rutor, "
+"vilket är en av Wesnoths särskilda egenskaper."
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:167
+msgid ""
+"Every attack does a certain amount of damage per hit, and can be used a "
+"certain number of times per battle. These numbers, called the attack's "
+"damage and strike numbers, are displayed in order under the name of the "
+"attack on the unit's status table and next to it on the attack options menu. "
+"To quickly find the maximum damage an attack can inflict, multiply the "
+"damage by the number of strikes. For example, my lightning attack does 14 "
+"damage per blow and has 4 blows, so it can deal up to 56 damage in a single "
+"combat."
+msgstr ""
+"Varje attack åsamkar den andra truppen en viss mängd skada per slag, och "
+"varje vapen kan användas ett bestämt antal gånger anfall. Dessa tal, "
+"attackens skada och antalet attacker visas i denna ordning vid den aktuella "
+"attackens namn i truppens statustabell och i dialogrutan då du väljer en "
+"trupps attack. Om du vill veta hur mycket skada en attack vållar sammanlagt, 
"
+"multiplicerar du skadan med antalet attacker. Till exempel gör min "
+"blixtattack 14 i skada per träff, och då jag har 4 attacker med den, kan 
jag "
+"göra totalt 56 i skada vid varje tillfälle. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:167
+msgid "How can you tell how powerful a unit's attacks are?"
+msgstr "Hur avgör man hur kraftfulla en trupps attacker är?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:168
+msgid ""
+"Units have the ability to block blows. The chance that a unit has to hit is "
+"based on the defender's skill at defending blows, and is listed on the "
+"attack options menu after the damage and strike numbers for the bow attack."
+msgstr ""
+"Trupper har också förmågan att parera slag. Sannolikheten för en trupp 
att "
+"träffa baseras på försvararens skicklighet att parera, och visas i "
+"dialogrutan då du väljer attack alldeles efter skadan och antalet attacker. 
"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:168
+msgid "Will my fighter hit every time when he attacks?"
+msgstr "Kommer min krigare att träffa varje gång han anfaller?"
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:174
 msgid "End your turn, and wait for Merle to attack you."
 msgstr "Avsluta ditt drag och vänta på att Merle anfaller dig."
@@ -1124,23 +1475,125 @@
 "it gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
 "advances to the next level, and becomes more powerful."
 msgstr ""
-"Din kämpe har överlevt Merles anfall. När en trupp överlever en slag får 
den "
-"erfarenhet av striden. När en trupp har fått tillräckligt med erfarenhet "
+"Din krigare har överlevt Merles anfall. När en trupp överlever en slag 
får "
+"den erfarenhet av striden. När en trupp har fått tillräckligt med 
erfarenhet "
 "befordras den till nästa nivå och blir mäktigare."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:184
+msgid "What's experience?"
+msgstr "Vad är erfarenhet?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:184
+msgid ""
+"When a unit fights another unit, it gains experience, denoted 'XP', from the "
+"combat. The amount of experience gained is equal to the opponent's level, "
+"which is usually a representation of that unit's power. However, much more "
+"experience is gained from defeating an enemy unit. The amount of XP gained "
+"from killing an enemy is equal to 8 times the enemy's level."
+msgstr ""
+"När en trupp slåss med en annan får den erfarenhet - förkortat 'XP' - av "
+"striden. Mängden erhållen erfarenhet är lika med motståndarens "
+"erfarenhetsnivå, vilket är en representation av hur mäktig den truppen 
är. "
+"Betydligt mer erfarenhet får en trupp om den besegrar en fiende. Mängden "
+"erhållen XP är då lika med 8 gånger fiendetruppens nivå. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:185
+msgid "What happens when a unit advances?"
+msgstr "Vad händer när du trupp befordras?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:185
+msgid ""
+"When a unit advances, it transforms into a different unit type. This unit "
+"type is dependent on what the unit was originally, but occasionally there "
+"will be more than one choice of what to advance into. Advanced units are "
+"usually more powerful and 1 level higher than they were originally. Also, "
+"when a unit advances, it is healed completely and any handicaps that have "
+"been cast on it are removed. This is known as 'advance-heal'."
+msgstr ""
+"När en trupp befordras, blir den en annan liknande men starkare sorts trupp. 
"
+"Vad den nya truppen blir, beror på vad truppen var innan, och ibland finns "
+"det också flera valmöjligheter, så att man kan välja vad truppen skall "
+"befordas till. Då en trupp befordras ökar dess nivå med 1, och den blir "
+"oftast mycket kraftfullare. Vid befordran återfår truppen dessutom all sin "
+"styrka och alla handikapp den haft försvinner."
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:191
 msgid "Move your fighter onto a village."
-msgstr "Flytta din kämpe till en by."
+msgstr "Flytta din krigare till en by."
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:193
+msgid "Move your fighter onto a village"
+msgstr "Flytta din krigare till en by"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:204
 msgid "Villages heal the units on them."
 msgstr "Byar läker trupper. "
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:208
+msgid "What happens when a unit moves onto a village?"
+msgstr "Vad händer när en trupp kommer in i en by?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:208
+msgid ""
+"Whenever a unit moves onto a village, he flags the village for his side. "
+"This action takes all of the unit's remaining movement. Villages flagged for "
+"a side give the side several benefits, including giving the side a extra "
+"gold coin every turn, and reducing the total upkeep cost of that side's "
+"units by one. The total number of villages you control is also displayed on "
+"the status bar after the picture of a house. In addition to the economic "
+"benefit of villages, villages can be used in battle. Villages heal the units "
+"on them 8 HP per turn."
+msgstr ""
+"När en trupp hamnar i en by hamnar byn i den sidans kontroll. Detta kostar "
+"truppens återstående förflyttning. Byar ger den kontrollerande sidan "
+"fördelar, såsom mer inkomst, och genom att minska underhållskostnaden per "
+"drag med ett. Antalet byar du kontrollerar visas på statuspanelen bredvid "
+"bilden av ett hus. Utöver de ekonokiska fördelarna av byarna, kan de också 
"
+"användas i strid. Byar läker trupperna i dem med 8 KP per drag."
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:209
+msgid "How do I heal when there aren't any villages nearby?"
+msgstr "Hur kan man läka trupper när det inte finns några byar i närheten?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:209
+msgid ""
+"There are ways to heal even without villages. If a unit does not move or "
+"attack for 1 turn, he heals 2 HP from resting. However if an enemy attacks "
+"him he cannot receive rest-heal. Also, there are some units which heal the "
+"units surrounding them. The Elvish Shaman is one such unit; units next to an "
+"Elvish Shaman are healed 4 HP per turn. Finally, whenever you win a level "
+"all your units are healed fully."
+msgstr ""
+"Trupper kan läka även utan byar. Om en trupp inte förflyttar sig eller "
+"anfaller under ett drag, så återfår den 2 KP genom att vila. Om en fiende "
+"attackerar truppen får truppen inte sin vila och kan då heller inte läka "
+"under det draget. Det finns också vissa trupper som kan läka trupperna som "
+"omger dem. Alvshamanen är en sådan trupp, och trupper som står alldeles "
+"bredvid en alvshaman får tillbaka 8 KP per drag. Och slutligen, när du "
+"vinner ett scenario återfår dina trupper alla sina krafter. "
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:215
 msgid ""
 "Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
 "repeatedly."
-msgstr "Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 KP. Fortsätt bara 
anfalla."
+msgstr ""
+"Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 KP. Fortsätt bara anfalla."
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:217
+msgid "Defeat Merle"
+msgstr "Besegra Merle"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:232
+msgid ""
+"Oops! You moved your leader off of the keep. Remember, when your leader is "
+"not on a keep, you cannot recruit. Also remember that if your leader dies, "
+"you lose. In order to continue the tutorial, I will have to teleport you "
+"back onto your keep."
+msgstr ""
+"Hoppsan! Du flyttade ut din ledare ur kärntornet. Kom ihåg att du inte kan "
+"rekrytera om din ledare inte står i kärntornet. Det är också viktigt att "
+"komma ihåg att om ledare dör, så förlorar du. För att fortsätta "
+"träningsspelet så teleporterar jag tillbaka dig till kärntornet. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:248
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:233
@@ -1164,6 +1617,48 @@
 msgid "You have successfully completed the first training scenario."
 msgstr "Ditt första träningsscenario är avklarat!"
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:267
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:252
+msgid "Hooray!"
+msgstr "Hurra!"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:269
+msgid "How do I know how to complete a scenario? Will you always tell me?"
+msgstr "Hur vet jag hur jag vinner ett scenario? Berättar du det alltid?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:269
+msgid ""
+"Sometimes it is not clear how to win a scenario just by listening to the "
+"dialog. In this case you need to look at the scenario objectives, which "
+"appear after the opening dialog. It can also be accessed by clicking "
+"'Objectives' on the menu. The scenario objectives are a list of victory "
+"conditions and defeat conditions, and if any of the conditions are met, the "
+"level is over. Hopefully, it was a victory condition that was met."
+msgstr ""
+"Ibland är framgår det inte hur man vinner ett scenario enbart genom "
+"dialogen. I de här fallen får du titta på scenariomålen, som visas efter "
+"inledningsdialogen. Du kan även se scenariots mål på huvudmenyn, under "
+"'Scenariomål'. Scenariomålen är en lista med villkor för vinst och 
nederlag, "
+"och om något av dessa villkor är uppfyllda, så är scenariot slut. "
+"Förhoppningsvis var det ett vinstvillkor."
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:270
+msgid "What happens when I win a scenario?"
+msgstr "Vad händer när jag vinner ett scenario?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:270
+msgid ""
+"When you win a scenario, all of your units survive and are revived to full "
+"health, and you do not have to pay them for the remaining turns. Also, if "
+"your army remains in the area after you win, all villages surrender to you "
+"immediately after you win. However between scenarios, 20% of your gold is "
+"lost."
+msgstr ""
+"När du vinner ett scenario, återfår alla dina trupper full styrka, och du "
+"behöver inte betala dem för de återstående dragen. Om din armé stannar 
kvar "
+"i området efter att du vunnit, kommer alla byar att övergå till dig. Du "
+"mister dock 20% av ditt guld mellan varje scenario."
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:276
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:261
 msgid "Do you want to review any of the skills learned on this level?"
@@ -1174,6 +1669,11 @@
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:280
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:265
+msgid "I'm done reviewing skills!"
+msgstr "Nu är jag klar med att gå igenom mina färdigheter!"
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:297
 msgid ""
 "Although you have completed your first scenario, your training is not yet "
@@ -1183,6 +1683,10 @@
 "Träningen är inte över än! I nästa scenario skall du besegra mig i en "
 "låtsasstrid."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:3
+msgid "Traits and Specialties"
+msgstr "Karaktärsdrag och specialiteter"
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:60
 msgid ""
 "Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in mock "
@@ -1198,7 +1702,11 @@
 "you in this battle. To recall him, right-click on a castle tile, select "
 "Recall, select your fighter, then select 'Ok'. You should also recruit "
 "Elvish Fighters and Elvish Archers."
-msgstr "Oftast vinner du ett scenario genom att besegra alla fiendeledare. 
Vinn detta scenario genom att besegra mig. Din krigare från förra scenariot 
kan hjälpa dig här. Om du vill återkalla honom, högerklicka på en 
borgruta, välj Återkalla, och klicka Ok. Du bör också rekrytera alvkrigare 
och -bågskyttar."
+msgstr ""
+"Oftast vinner du ett scenario genom att besegra alla fiendeledare. Vinn "
+"detta scenario genom att besegra mig. Din krigare från förra scenariot kan "
+"hjälpa dig här. Om du vill återkalla honom, högerklicka på en borgruta, 
välj "
+"Återkalla, och klicka Ok. Du bör också rekrytera alvkrigare och 
-bågskyttar."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:79
 msgid ""
@@ -1234,6 +1742,50 @@
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
 msgstr "Du har återkallat din alvkrigare."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:88
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:102
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:117
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:131
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:145
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:159
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:173
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:206
+msgid "En guarde!"
+msgstr "En garde!"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:90
+msgid ""
+"First, you must pay 20 pieces of gold for each unit you recall, regardless "
+"of the type of unit. Other than that, recalled units are basically like "
+"recruited units, except that instead of a new unit appearing, a unit from a "
+"previous scenario will appear."
+msgstr ""
+"Till att börja med måste du betala 20 guldmunt för varje trupp du "
+"återkallar, oavsett truppslag. Annars är dina återkallade trupper precis 
som "
+"rekryterade trupper, med den enda skillnaden att istället för att en ny "
+"trupp dyker upp, så kommer en veteran från ett tidigare scenario tillbaka. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:90
+msgid "What happens when I recall a unit?"
+msgstr "Vad händer när jag återkallar en trupp?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:91
+msgid "How should I decide which units to recall?"
+msgstr "Hur avgör jag vilka trupper jag ska återkalla?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:91
+msgid ""
+"You should usually recall units that have already advanced to the next "
+"level. However, you may also want to recall units that have high experience, "
+"and are thus likely to advance. You should recall units that will be useful "
+"for the scenario you are in; for example in a forest scenario, recall elves."
+msgstr ""
+"Vanligtvis bör du återalla trupper som redan befordrats, men du bör också 
"
+"titta efter trupper med mer erfarenhet och som därför snart kommer att "
+"befordras. Du bör återkalla trupper som är användbara i det aktuella "
+"scenariot. Om scenariot till exempel utspelas i en skog, är det lämpligt 
att "
+"Ã¥terkalla alver. "
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:100
 msgid ""
 "You may notice that your units have slightly different statistics than the "
@@ -1243,6 +1795,39 @@
 "Du kanske har märkt att dina trupper har något annorlunda statistik 
jämfört "
 "med innan du rekryterade dem. Detta beror på att de fått karaktärsdrag."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:104
+msgid ""
+"The function of traits is add variety by making units of the same type "
+"different from each other. This is done by randomly assigning each unit "
+"traits when they are recruited. The traits that a unit has are displayed on "
+"the Status Table, and the function of a specific trait can be found by "
+"putting your cursor over that trait."
+msgstr ""
+"Syftet med karaktärsdrag är att göra trupper av samma slag lite mer olika. 
"
+"En trupps karaktärsdrag väljs på måfå då den rekryteras, och visas sen "
+"statustabellen. Hur ett karaktärsdrag fungerar visas om du pekar på det. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:104
+msgid "What do traits do?"
+msgstr "Vad gör karaktärsdrag?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:105
+msgid ""
+"There are five distinct traits, which have effects ranging from increasing a "
+"unit's hit points to decreasing the amount of XP required to advance. "
+"However all traits are designed to improve unit's power; there are no "
+"'negative' traits. Most units have an equal chance to get any two different "
+"traits when they are recruited."
+msgstr ""
+"Det finns fem olika karaktärsdrag som t ex gör att en trupps KP ökar eller 
"
+"att minska antalet XP som krävs för befordran. Alla karaktärsdrag är till 
"
+"för att göra trupperna mer kraftfulla. De flesta truppslag har lika stor "
+"sannolikhet för att få ett visst karaktärsdrag då de rekryteras. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:105
+msgid "What kind of traits can my units get?"
+msgstr "Vilka sorters karaktärsdrag kan mina trupper få?"
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:115
 msgid ""
 "When you recruit and recall units, you lose gold. If this would cause you to "
@@ -1251,6 +1836,49 @@
 "Det kostar guld att rekrytera och återkalla trupper, och utan guld kan du "
 "inte rekrytera eller återkalla."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:119
+msgid "How much gold do my units cost?"
+msgstr "Hur mycket guld kostar mina trupper?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:119
+msgid ""
+"You need to pay each unit you recruit or recall gold when you recruit it. "
+"The cost of recruiting a unit is displayed under the unit's name. The cost "
+"of recalling a unit is always 20 gold. A unit also costs gold for each turn "
+"it is under your control. This cost, called 'upkeep', is equal to the level "
+"of the unit. However, units you do not recruit or recall such as your leader "
+"do not cost any gold at all. The total upkeep cost of your units is "
+"displayed on the status bar at the top after a picture of gold and then a "
+"red arrow."
+msgstr ""
+"Det kostar guld både då du rekryterar och då du återkallar en trupp. "
+"Kostnaden att rekrytera ett visst truppslag visas vid truppslagets namn. Det "
+"kostar däremot alltid 20 guld att återkalla en trupp. En trupp kostar "
+"dessutom för varje drag den är under ditt befäl. Den här kostnade,n som "
+"kallas 'underhåll', är lika med truppens erfarenhetsnivå. Trupper du inte "
+"rekryterar eller återkallar, t ex din ledare, kostar inget alls. Den totala "
+"kostnaden för underhåll visas på statuspanelen bredvid bilden av guld och 
en "
+"röd pil. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:120
+msgid "How do I get gold?"
+msgstr "Hur får jag guld?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:120
+msgid ""
+"You begin each level with a percentage of gold from the previous level. If "
+"this is less than 100 gold, you begin with 100 gold instead. The amount of "
+"gold you have is displayed on the status bar after the picture of gold. "
+"After the start of a scenario, you receive 2 gold every turn. Since you "
+"usually need more gold than that, you should flag villages, which give you 1 "
+"gold per turn."
+msgstr ""
+"Du startar varje scenario med en viss procent av guldet du hade i förra "
+"scenariot. Om detta uppgår till mindre än 100 guldmynt få du 100 guld att "
+"starta med istället. Mängden guld du har visas i statuspanelen bredvid "
+"bilden av guld. Eftersom du oftast behöver mer guld än så, måste du ta 
över "
+"byar. Varje by ger dig ett guldmynt per drag. "
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:129
 msgid ""
 "The sun is setting over Wesnoth. The time of day affects how much damage "
@@ -1259,12 +1887,100 @@
 "Solen går ner över Wesnoth. Vad tiden är på dygnet påverkar hur mycket 
skada "
 "som trupper med olika livsåskådningar kan åsamka varandra."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:133
+msgid ""
+"There are 3 alignments: Lawful, Neutral, and Chaotic. There are also 3 times "
+"of day: day, twilight, and night. During day, units of the alignment Lawful, "
+"such as humans, do 25% more damage, while Chaotic units such as undead do "
+"25% less. At night it is reversed. During twilight, all units do their "
+"normal damage. Neutral units such as elves are unaffected by day and night."
+msgstr ""
+"Det finns tre livsåskådningar: lagenlig, neutral och kaotisk. Dygnet är "
+"också uppdelat i tre huvuddelar: dag, gryning/skymning, och natt. Under "
+"dagtid vållar lagenliga truppers attacker 25% mer skada, medan kaotiska "
+"trupper vållar 25% mindre skada. Under nattetid är det tvärtom. Under "
+"gryning och skymning vållar alla trupper lika mycket skada. Neutrala trupper 
"
+"såsom alver är opåverkade av tiden på dygnet. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:133
+msgid "What are the different alignments and times of day?"
+msgstr ""
+"Vilka är de olika livsåskådningarna och vilka tider på dygnet finns det?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:134
+msgid "How do I know what time of day it is?"
+msgstr "Hur vet jag vilken tid på dygnet det är?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:134
+msgid ""
+"The times of day usually progress in a sequence: dawn- identical to "
+"twilight, morning- day, evening- day, dusk- twilight, first-watch- night, "
+"second-watch- night, then repeat. This is represented by the sun and moon "
+"which each rise in the east and set in the west. However some scenarios have "
+"a different sequence, such as underground where it is perpetually night. You "
+"can find out the current time of day by looking at the Status Table."
+msgstr ""
+"Dygnet framskrider i följden gryning, förmiddag, eftermiddag, skymning, "
+"första vakten, andra vakten, varefter det börjar om från början. Dagen "
+"utgörs av för- och eftermiddag och natten av första och andra vakten. 
Detta "
+"visas genom solen och månen som går upp i öster och går ner i väster. 
Vissa "
+"scenarior kan vara annorlunda, som t ex om ett scenario utspelar sig i "
+"underjorden eller i grottor, där det råder evig natt. Tiden på dygnet 
visas "
+"i statustabellen. "
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:143
 msgid "Each hex has a terrain, which gives the hex distinctive properties."
 msgstr ""
 "Varje ruta är associerad med en viss terräng som ger den ruta speciella "
 "egenskaper."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:147
+msgid ""
+"Two terrains have properties which have already been described; namely "
+"villages and castle. However the properties of most terrains are more "
+"subtle, and have to do with the advantages and disadvantages different units "
+"have when they move onto them. The first property of a terrain is the number "
+"of move points it takes each unit to move through the hex. The second "
+"property is the defense that the terrain gives units standing on it. This is "
+"a percentage which determines the unit's chance to be hit on that terrain. "
+"For example; elves have 70% defense on grass, and are therefore hit 30% of "
+"the time."
+msgstr ""
+"Två sorters terräng har redan beskrivits, nämligen byar och borgar. Hur "
+"andra sorters terräng påverkar spelet är inte lika uppenbart, men det har "
+"att göra hur olika truppslag påverkas. Den första egenskapen är hur 
mycket "
+"det kostar för en trupp att förflytta sig över en ruta med en viss 
terräng. "
+"Den andra egenskapen är det försvar som olika sorters terräng ger olika "
+"truppslag. Varje terräng ger en trupp en viss sannolikhet att den träffas 
av "
+"en viss attack. Till exempel har alver 70% försvar på slätter, vilket "
+"innebär att de träffas av attacker 30% av fallen. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:147
+msgid "What are the different properties that terrains have?"
+msgstr "Vilka olika egenskaper har olika sorters terräng?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:148
+msgid "How do I find out the properties of a specific terrain?"
+msgstr "Hur ser jag vilka egenskaper en viss sorts terräng har?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:148
+msgid ""
+"To find out the properties of a terrain with respect to a specific unit, "
+"right-click on the unit, select Unit Description, then select Terrain "
+"Modifiers. To find out which terrain is on a particular hex, move your "
+"cursor over that hex and look in the upper-right hand corner of the screen. "
+"This will display, in order, the name of the terrain, then the coordinates "
+"of the hex, then the selected unit's defense, then the number of move points "
+"it will cost the selected unit to move through that hex."
+msgstr ""
+"För att se vilka egenskaper en viss terräng har med avseende på ett visst "
+"truppslag, högerklickar du på truppen och väljer Truppbeskrivning, och "
+"därefter Terrängavdrag. För att se vilken sorts terräng en viss ruta 
består "
+"av, håller du muspekare över den och tittar i det övre högar hörnet av "
+"bilden. Där visas, i tur och ordning, terrängens namn, rutans koordinater, "
+"den valda truppens försvar, och slutligen hur många förflyttningspoäng 
det "
+"kostar truppen att röra sig över den rutan."
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:157
 msgid ""
 "Each attack has a damage type which affects how much damage different units "
@@ -1273,10 +1989,120 @@
 "Varje attacks typ av skada påverkar hur mycket skada olika trupper får av "
 "den attacken."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:161
+msgid ""
+"Each unit has a certain resistance against each attack type. This resistance "
+"is a percentage which is subtracted from the damage of opponent's weapons of "
+"that type. For example, if an Elvish Scout is attacked by an Elvish Archer, "
+"the archer does 20% more damage than normal, since Elvish Scouts have -20% "
+"resistance to pierce. This bonus/penalty is calculated additively with other "
+"bonuses/penalties like time of day, so two -50% penalties would add up to -"
+"100%."
+msgstr ""
+"Varje trupp har en visst motståndskraft mot varje typ av attack. Dena "
+"motståndskraft anges som en procentsats som dras från skadan som en "
+"motståndares vapen av en viss typ ger. Om till exempel en alvspejare anfalls 
"
+"av en alvbågskytt, för bågskytten 20% mer skada än normalt, eftersom "
+"alvspejare har en motståndskraft på -20% mot spetsande attacker. Denna 
bonus "
+"eller avdrag beräknas tillsammans med andra bonusar eller avdrag, vilket "
+"betyder att två avdrag på -50% tillsammans ger -100%. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:161
+msgid "How does resistance affect attack damage?"
+msgstr "Hur påverkar en trupps motståndskraft en attacks skada?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:162
+msgid ""
+"There are 6 different damage types: blade, pierce, impact, fire, cold, and "
+"holy. Heavily armored units have high resistance to the physical types: "
+"blade, pierce, and impact, but low resistance to the magical types: fire and "
+"cold. All living units have resistance to holy while undead are extremely "
+"weak to it. To find out a specific unit's resistance, right-click on the "
+"unit, select Unit Description, then select Resistance."
+msgstr ""
+"Det finns 6 olika typer av attacker: skärande, spetsande, krossande, eld, "
+"frost, och heliga attacker. Trupper med tunga rustningar har en hög "
+"motståndskraft mot de fysiska attackerna, dvs de skärande, spetsande och "
+"krossande attackerna. Däremot har de en låg motståndskraft mot de magiska "
+"attackerna, dvs eld och frost. Alla levande trupper har en hög "
+"motståndskraft mot heliga attacker, medan vandöda är mycket sårbara för "
+"dessa. För att ta reda på en trupps motståndskraft mot en viss typ av "
+"attack, högerklickar du på truppen, väljer Truppbeskrivning och därefter "
+"Motståndskraft. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:162
+msgid "What are the different damage types?"
+msgstr "Vilka är de olika typerna av skador?"
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:171
-msgid "Many units have a specialty which changes the rules of play in some 
way."
+msgid ""
+"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
 msgstr "Många trupper har en specialitet som ändrar spelreglerna på något 
vis."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:175
+msgid ""
+"Each specialty does something different; that's the whole point of a "
+"specialty. To find a description of a unit's specialty, put your cursor over "
+"the name of the specialty."
+msgstr ""
+"Varje specialitet gör olika saker, vilket är hela poängen med dem. För 
att "
+"ta reda på vad en viss specialitet gör, håll muspekare över 
specialitetens "
+"namn."
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:175
+msgid "What do specialties do?"
+msgstr "Vad gör de olika specialiteterna?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:176
+msgid ""
+"The specialties a unit gets are determined by the unit type; for example all "
+"generals have the specialty leadership. There are two kinds of specialties: "
+"abilities, and attack specials. Abilities apply to units while attack "
+"specials only apply to one of the unit's attacks."
+msgstr ""
+"En trupps specialiteter bestäms av truppslaget; till exempel har alla "
+"generaler specialiteten ledarskap. Det finns två olika sortes specialiteter: 
"
+"förmågor och specialattacker. Förmågorna har med trupper att göra, medan 
"
+"specialattacker bara har med en viss attack att göra. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:176
+msgid "Which units get specialties?"
+msgstr "Vilka trupper får specialiteter?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:177
+msgid ""
+"There are many different specialties, and learning about them is one of the "
+"interesting parts of playing Wesnoth. The two most common specialties are "
+"called 'magical' and 'leadership'. Magical attacks have a 70% chance of "
+"hitting enemies regardless of what terrain they are on. Units do more damage "
+"while next to a unit of higher level with leadership."
+msgstr ""
+"Det finns många olika specialiteter, och att lära sig om dem är en av "
+"sakerna som gör Wesnoth intressant. De två vanligaste specialiteterna heter 
"
+"'magisk' och 'ledarskap'. Magiska attacker ha 70% sannolikhet att träffa en "
+"fiende, oavsett vilken terräng den står på. Trupper som står bredvid en "
+"trupp med ledarskapsförmåga vållar mer skada än vanligt. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:177
+msgid "What kinds of specialties can my units get?"
+msgstr "VIlka olika specialiteter kan min trupper få?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:178
+msgid "How do I use specialties?"
+msgstr "Hur använder jag specialiteter?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:178
+msgid ""
+"To use a specialty, you just have to move and/or attack with your units in a "
+"way which triggers the specialty. For example, in order to use leadership, "
+"you must move a unit with leadership next to another unit, then attack with "
+"the other unit."
+msgstr ""
+"För att använda en specialitet, behöver du bara förflytta en trupp 
och/eller "
+"anfalla med den på något sätt som gör att specialiteten används. För 
att "
+"till exempel använda en trupps ledarskapsförmåga, flyttar du en annan 
trupp "
+"till den, och sedan attackerar du med denna andra trupp. "
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:195
 msgid ""
 "Some objects change the statistics of the unit that triggered them. One of "
@@ -1287,6 +2113,39 @@
 "trolldryck som gör hans attacker starkare. Hans nya stridsstatistik kan du "
 "se i Statustabellen."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:202
+msgid "This potion increases the damage of all the drinker's attacks by four."
+msgstr ""
+"Den här trolldrycken ökar skadan som truppen som drack den utdelar med 
fyra. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:208
+msgid ""
+"The objects you encounter are put in by the scenario designer, so they vary "
+"from campaign to campaign. In Heir to the Throne, most objects give the unit "
+"who picks them up a new weapon. However there are usually not that many "
+"objects in a campaign."
+msgstr ""
+"De saker du stöter på är placerade av scenarioförfattaren, så de 
varierar "
+"från kampanj till kampanj. I Tronarvingen utgör dessa saker oftast ett 
vapen "
+"som truppen som plockar upp dem kan använda. Det finns vanligtvis inte så "
+"många saker att hitta i en kampanj. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:208
+msgid "What kind of objects am I likely to encounter?"
+msgstr "Vilka olika sorters saker kan jag störa på under spelets gång?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:209
+msgid "How long do these objects last?"
+msgstr "Hur länge räcker de här sakerna?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:209
+msgid ""
+"Most objects are permanent changes to the unit that receives them. However a "
+"few objects, such as holy water, last only until the remainder of the level."
+msgstr ""
+"De flesta saker är ger upphittaren permanenta fördelar. Dock finns det 
vissa "
+"saker som bara kan användas under ett enskilt scenario, såsom vigvatten."
+
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:223
 msgid ""
 "Remember to try to prevent the enemy from capturing villages, and to "
@@ -1307,22 +2166,44 @@
 "träningsscenariot avslutat. Om du vill kan du nu starta en egen kampanj "
 "eller spela med andra."
 
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:254
+msgid "How do I play a campaign?"
+msgstr "Hur spelar jag en kampanj?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:254
+msgid ""
+"To begin a campaign, run Wesnoth, select 'Campaign', select which campaign "
+"to play, then select Easy, Normal, or Hard. Heir to the Throne is the "
+"suggested for newcomers to Wesnoth."
+msgstr ""
+"För att börja spela en kampanj, startar du Wesnoth, och väljer vilken "
+"kampanj du vill spela under Kampanj, och därefter väljer du vilken nivå du 
"
+"vill spela på, Lätt, Normal, eller Svår. Tronarvingen rekommenderas för "
+"nybörjare. "
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:255
+msgid "How do I play multiplayer?"
+msgstr "Hur startar jag ett spel för flera spelare?"
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:255
+msgid ""
+"To play Wesnoth against other people, select 'Multiplayer'. If you have the "
+"latest development version of Wesnoth, select 'Join Official Server'. "
+"However, if you have version 1.0, select 'Join Game', then type in 'server."
+"wesnoth.org'. This will connect you to the official Wesnoth server, where "
+"you can join a game by selecting it, then selecting 'Join Game'."
+msgstr ""
+"För att spela Wesnoth mot andra spelare, väljer du 'Flera spelare'. Om du "
+"har den senaste utvecklingsversionen av Wesnoth, väljer du därefter 'Anslut 
"
+"till den officiella servern'. Om du har version 1.0, väljer du 'Anslut till "
+"spel', och därefter skriver du 'server.wesnoth.org'. Detta kopplar upp dig "
+"mot Wesnoth officiella spelserver, där du kan ansluta dig till ett spel "
+"genom välja det, och sen klicka 'Anslut till spel'."
+
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
 msgstr "Det förklarade du bra! Men..."
 
-#: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:13
-msgid "{END_MESSAGE}"
-msgstr "{END_MESSAGE}"
-
-#: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:21
-msgid "{QUESTION}"
-msgstr "{QUESTION}"
-
-#: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:25
-msgid "{ANSWER}"
-msgstr "{ANSWER}"
-
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:44
 msgid ""
 "@Skills covered:\n"
@@ -1549,8 +2430,8 @@
 "Zones of Control."
 msgstr ""
 "Stigfinnare:\n"
-"Denna trupp är skicklig i att finna vägar förbi fienden, och hindras inte 
av "
-"fiendens kontrollzoner."
+"Denna trupp finner vägar förbi fienden, och hindras därmed inte av 
fiendens "
+"kontrollzoner."
 
 #: data/translations/english.cfg:52
 msgid "Never more than 1 upkeep"
@@ -1582,7 +2463,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:64
 msgid "Could not connect to the remote host"
-msgstr "Kunde inte ansluta till värden"
+msgstr "Kunde inte ansluta till servern"
 
 #: data/translations/english.cfg:65
 msgid "Waiting for players to connect"
@@ -1648,7 +2529,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:86
 msgid "This terrain gives healing"
-msgstr "Den här terrängen är läkande"
+msgstr "Den här terrängen läker trupper"
 
 #: data/translations/english.cfg:87
 msgid ""
@@ -1656,7 +2537,7 @@
 "location with this terrain"
 msgstr ""
 "Den här terrängen är som ett kärntorn. Du kan alltså rekrytera trupper 
när "
-"din ledare befinner på den här sortens terräng."
+"din ledare befinner på den här sortens terräng"
 
 #: data/translations/english.cfg:88
 msgid ""
@@ -1664,7 +2545,7 @@
 "with this terrain"
 msgstr ""
 "Den här terrängen är som en borg. Rekryterade trupper kan alltså placeras 
på "
-"den här sortens terräng."
+"den här sortens terräng"
 
 #: data/translations/english.cfg:89 src/help.cpp:874
 msgid "or"
@@ -1705,7 +2586,8 @@
 "amount of damage it deals."
 msgstr ""
 "Suga livskraft:\n"
-"Denna typ av attack suger livskraften ur levande trupper, och förbättrar 
den anfallande truppens hälsa med hälften av den skada den orsakar."
+"Denna typ av attack suger livskraften ur levande trupper, och förbättrar 
den "
+"anfallande truppens hälsa med hälften av den skada den orsakar."
 
 #: data/translations/english.cfg:105
 msgid ""
@@ -1713,7 +2595,7 @@
 "This attack always has a 70% chance to hit."
 msgstr ""
 "Magisk:\n"
-"Denna attack har alltid en 70-procentig chans att träffa."
+"Denna attack har alltid 70% chans att träffa."
 
 #: data/translations/english.cfg:108
 msgid ""
@@ -1925,7 +2807,8 @@
 msgstr "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|kulle,$name|krön"
 
 #: data/translations/english.cfg:177
-msgid 
"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+msgid ""
+"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
 "$name|torp,$name|hult,$name|by,$name|Berget,$name|Berget,$name|klippa,$name|"
 "klippa"
@@ -1966,11 +2849,11 @@
 "'Resistance' to see how much resistance a unit has against different attack "
 "types."
 msgstr ""
-"Det finns sex typer av attacker: spetsande, skärande, krossande, eld, "
-"frost samt heliga attacker. Olika trupper har olika motståndskraft mot olika 
"
-"typer av vapen. Om du högerklickar på en trupp och väljer 
'Truppbeskrivning' "
-"och därefter 'Motståndskraft' så kan du se hur mycket motståndskraft 
truppen "
-"har mot de olika vapenslagen."
+"Det finns sex typer av attacker: spetsande, skärande, krossande, eld, frost "
+"samt heliga attacker. Olika trupper har olika motståndskraft mot olika typer 
"
+"av vapen. Om du högerklickar på en trupp och väljer 'Truppbeskrivning' och 
"
+"därefter 'Motståndskraft' så kan du se hur mycket motståndskraft truppen 
har "
+"mot de olika vapenslagen."
 
 #: data/translations/english.cfg:185
 msgid ""
@@ -2026,7 +2909,8 @@
 "att träffa, och en prickskytt har alltid åtminstone 60% chans att träffa."
 
 #: data/translations/english.cfg:190
-msgid "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their 
turn."
+msgid ""
+"Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
 msgstr "Trupper som befinner sig i byar återfår 8 KP i början på sitt 
drag."
 
 #: data/translations/english.cfg:191
@@ -2092,7 +2976,8 @@
 "iväg trupper som du kan avvara, så att dessa sinkar fiendens trupper."
 
 #: data/translations/english.cfg:198
-msgid "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to 
victory."
+msgid ""
+"Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
 msgstr ""
 "Dra dig inte för att omgruppera eller slå till reträtt, detta är ofta "
 "nyckeln till den slutliga segern."
@@ -2216,7 +3101,8 @@
 msgid ""
 "Charging units are best used against enemies they can kill with a single "
 "blow."
-msgstr "Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett 
slag."
+msgstr ""
+"Stormande trupper används bäst mot fiender som de kan döda med ett slag."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
 msgid "Ancient Lich"
@@ -2398,10 +3284,10 @@
 
 #: data/units/Assassin.cfg:16 data/units/Duelist.cfg:16
 #: data/units/Fencer.cfg:16 data/units/Outlaw_Princess.cfg:17
-#: data/units/Rogue.cfg:16 data/units/Saurian.cfg:16
-#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:16
+#: data/units/Rogue.cfg:16 data/units/Saurian.cfg:17
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:17
 msgid "skirmisher"
-msgstr "Stigfinnare"
+msgstr "stigfinnare"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:17
 msgid ""
@@ -2513,7 +3399,8 @@
 msgstr "Bandit"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:16
-msgid "Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at 
night."
+msgid ""
+"Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at night."
 msgstr ""
 "Banditer bär tunga spikklubbor och är skickliga på att råna och mörda "
 "nattetid."
@@ -2549,7 +3436,7 @@
 "Prinsessan är av ädel börd, och har utbildats i svärdskonst av de 
största "
 "generalerna och i strategi av de största tänkarna. Detta har fått henne 
att "
 "bli både en utsökt krigare och ledare. Lägre rankade trupper omkring "
-"Prinsessan inspireras av hennes närvaro och kämpar bättre.Prinsessan är 
en "
+"Prinsessan inspireras av hennes närvaro och kämpar bättre. Prinsessan är 
en "
 "skicklig stigfinnare och ignorerar fiendens kontrollzoner."
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:22 data/units/Battle_Princess.cfg:60
@@ -2603,10 +3490,11 @@
 "began the battle! Such is their fury that the fur of these undead flying "
 "beasts is tainted red with the blood of their victims."
 msgstr ""
-"Den blodsugande fladdermusen är ett snabbt djur som suger blodet och därmed 
livskraften ur sin "
-"motståndare, och använder blodet för att förbättra sin egen hälsa. På 
så vis "
-"kan den blodsugande fladdermusen till och med bli kraftigare under pågående 
"
-"strid. Dess päls är rödfärgad av blodet från dess offer."
+"Den blodsugande fladdermusen är ett snabbt djur som suger blodet och därmed 
"
+"livskraften ur sin motståndare, och använder blodet för att förbättra 
sin "
+"egen hälsa. På så vis kan den blodsugande fladdermusen till och med bli "
+"kraftigare under pågående strid. Dess päls är rödfärgad av blodet från 
dess "
+"offer."
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:19 data/units/Cave_Spider.cfg:19
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:18 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:20
@@ -2687,10 +3575,10 @@
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:69 data/units/Orcish_Shaman.cfg:112
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:43 data/units/Orcish_Warlord.cfg:30
 #: data/units/Paladin.cfg:42 data/units/Peasant.cfg:21
-#: data/units/Peasant.cfg:35 data/units/Pikeman.cfg:20
+#: data/units/Peasant.cfg:34 data/units/Pikeman.cfg:20
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:62 data/units/Poacher.cfg:42
-#: data/units/Saurian.cfg:20 data/units/Saurian.cfg:37
-#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:20 data/units/Saurian_Warrior.cfg:37
+#: data/units/Saurian.cfg:21 data/units/Saurian.cfg:38
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:21 data/units/Saurian_Warrior.cfg:38
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:21 data/units/Sea_Serpent.cfg:20
 #: data/units/Sergeant.cfg:39 data/units/Skeleton_Archer.cfg:41
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:38 data/units/Spearman.cfg:20
@@ -2788,9 +3676,9 @@
 #: data/units/Drake_Guard.cfg:22 data/units/Drake_Slasher.cfg:52
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:38 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:52
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:38 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:52
-#: data/units/Horseman.cfg:20 data/units/Saurian.cfg:18
-#: data/units/Saurian.cfg:35 data/units/Saurian_Warrior.cfg:18
-#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:35 data/units/Spearman.cfg:19
+#: data/units/Horseman.cfg:20 data/units/Saurian.cfg:19
+#: data/units/Saurian.cfg:36 data/units/Saurian_Warrior.cfg:19
+#: data/units/Saurian_Warrior.cfg:36 data/units/Spearman.cfg:19
 #: data/units/Spearman.cfg:32
 msgid "spear"
 msgstr "spjut"
@@ -2827,7 +3715,7 @@
 
 #: data/units/Commander.cfg:3 data/units/Commander.cfg:78
 msgid "Commander"
-msgstr "Kommendör"
+msgstr "Befälhavare"
 
 #: data/units/Commander.cfg:11 data/units/Commander.cfg:86
 #: data/units/Death_Knight.cfg:14 data/units/Elvish_Captain.cfg:11
@@ -2851,10 +3739,10 @@
 "although they also carry a bow to use when necessary. If the Commander is "
 "lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Den som leder härar i strid kallas för kommendör. Hans goda "
+"Den som leder härar i strid kallas för bevälhavare. Hans goda "
 "ledarskapsförmåga får närliggande trupper av lägre rang att slåss 
bättre. "
 "Han slåss själv helst med sitt svärd, men har också en båge om så 
behövs. Om "
-"en kommendör dör är striden förlorad."
+"befälhavaren besegras är striden förlorad."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:3
 msgid "Cuttle Fish"
@@ -3151,8 +4039,8 @@
 "pistol in the other to shoot distant foes."
 msgstr ""
 "Duellanterna är mästare i svärdsfäktandets sköna konst. Deras färdighet 
med "
-"värjan tillåter dem att attackera och parera med en hand,samtidigt som den "
-"andra håller en pistol redo för att skjuta."
+"värjan tillåter dem att attackera och parera med en hand, samtidigt som den 
"
+"andra håller ett armborst redo för att skjuta."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:20 data/units/Fencer.cfg:20
 msgid "rapier"
@@ -3163,6 +4051,7 @@
 msgstr "Dvärgbärsärk"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:16
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Their Berserkers forgo all "
 "defense in exchange for massive damage against their enemies. Once a battle "
@@ -3171,8 +4060,8 @@
 msgstr ""
 "Dvärgarna är en urgammal ras av kraftfulla krigare. Deras bärsärkar 
glömmer "
 "all självbevarelsedrift för att få in fler träffar på motståndaren. 
När de "
-"har givit sig in i striden, så attackerar de vildsint, tills antingen de "
-"själva eller deras fiende ligger död på marken."
+"har givit sig in i striden attackerar de vildsint tills antingen de själva "
+"eller deras fiende ligger död på marken."
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:33 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:33
 msgid "berserker frenzy"
@@ -3296,9 +4185,9 @@
 "armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for "
 "their resilience and strength."
 msgstr ""
-"Pansarinfanteriet har efter år av strider dragit nytta av sina fienders "
-"nederlag och skapat nya sköldar och starka runstningar. Även om de är "
-"långsamma, är de fruktade för sin uthållighet och styrka."
+"Pansarnävarna har efter år av strider dragit nytta av sina fienders 
nederlag "
+"och skapat nya sköldar och starka runstningar. Även om de är långsamma, 
är "
+"de fruktade för sin uthållighet och styrka."
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
@@ -3526,8 +4415,8 @@
 "fighting, with both the sword and the bow."
 msgstr ""
 "Som några av de högst rankade officerarna i alvernas armé, kan överstarna 
"
-"leda både nivå 1- och 2- trupper i strid, och få dem att slåss bättre. "
-"Alvlöjtnanterna är själv mycket skickliga krigare, både med svärd och 
båge."
+"leda både nivå 1- och 2-trupper i strid, och få dem att slåss bättre. "
+"Alvöverstarna är själv mycket skickliga krigare, både med svärd och 
båge."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
@@ -3545,7 +4434,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2 data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
 msgid "Elvish Ranger"
-msgstr "Skogsvaktaralv"
+msgstr "Skogvaktaralv"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
 msgid "Elvish Rider"
@@ -3633,7 +4522,7 @@
 
 #: data/units/Fighter.cfg:3 data/units/Fighter.cfg:44
 msgid "Fighter"
-msgstr "Kämpe"
+msgstr "Krigare"
 
 #: data/units/Fighter.cfg:17 data/units/Fighter.cfg:58
 msgid ""
@@ -3641,7 +4530,7 @@
 "from enemies. However they have the potential to become great warriors one "
 "day."
 msgstr ""
-"Den unge och obetänksamme kämpen slåss med ett svärd, och är sårbar 
för "
+"Den unge och obetänksamme krigaren slåss med ett svärd, och är sårbar 
för "
 "attacker från fienden. Han besitter dock talang och lyckas han bara hålla "
 "sig levande så kan han bli en mäktig krigare en dag."
 
@@ -3676,8 +4565,10 @@
 msgstr "Eldklot"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
-msgid "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 
'Move_Unit_Fake'!"
-msgstr "Ett eldklot. Detta ska inte användas till nåt annat än 
'Move_Unit_Fake'!"
+msgid ""
+"A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
+msgstr ""
+"Ett eldklot. Detta ska inte användas till nåt annat än 'Move_Unit_Fake'!"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
@@ -4052,8 +4943,9 @@
 msgstr ""
 "Häxmästaren är en magiker som oåterkalleligt har gett sig hän till de 
mörka "
 "konsterna. För att kunna kontrollera de vandöda har han offrat sin egen "
-"kropp, och själv blivit en vandöd. Detta ger honom förmågan att suga 
livskraften "
-"ur sina fiender genom beröring, och att kasta kraftfulla frostbesvärjelser."
+"kropp, och själv blivit en vandöd. Detta ger honom förmågan att suga "
+"livskraften ur sina fiender genom beröring, och att kasta kraftfulla "
+"frostbesvärjelser."
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
 msgid "Lieutenant"
@@ -4093,7 +4985,7 @@
 "level units."
 msgstr ""
 "Den adlige ledaren av stora mängder trupper, så är fursten särskilt stark 
i "
-"närstrid, men inte heller oäven med bågen. Liksom kommendörer har furstar 
"
+"närstrid, men inte heller oäven med bågen. Liksom befälhavare har furstar 
"
 "ledarskapsförmåga, och förbättrar stridsförmågan hos all lägre rankade 
"
 "trupper i närheten."
 
@@ -4220,8 +5112,8 @@
 msgstr ""
 "En nekromantiker är en magiker som har valt att följa de mörka krafterna 
som "
 "finns hos de döda. Genom att utnyttja energin hos de vandöda kan "
-"nekromantikern suga livskraften ur sina fiender, och använda den för öka "
-"sin egen."
+"nekromantikern suga livskraften ur sina fiender, och använda den för öka 
sin "
+"egen."
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
 msgid "Necrophage"
@@ -4244,7 +5136,11 @@
 "Nightgaunts haunt the night, keeping their ugly faces behind masks in an "
 "effort to hide their souls of pure evil. These despicable creatures are able "
 "to hide at night, leaving no trace of their presence."
-msgstr "Blekmännen sprider skräck i natten; de döljer sina hemska ansikten 
bakom masker, för att försöka dölja sin genomonda själar. Dessa 
föraktliga varelser kan gömma sig i natten, utan att lämna ett endaste spår 
av sin närvaro."
+msgstr ""
+"Blekmännen sprider skräck i natten; de döljer sina hemska ansikten bakom "
+"masker, för att försöka dölja sin genomonda själar. Dessa föraktliga "
+"varelser kan gömma sig i natten, utan att lämna ett endaste spår av sin "
+"närvaro."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:18 data/units/Shadow.cfg:16
 msgid "nightstalk"
@@ -4252,7 +5148,7 @@
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
-msgstr "Adlig kommendör"
+msgstr "Adlig befälhavare"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
 msgid "Noble Fighter"
@@ -4264,7 +5160,7 @@
 "attacks from enemies. However they have the potential to become great "
 "Commanders one day."
 msgstr ""
-"Den unge och obetänksamme kämpen slåss med ett svärd, och är sårbar 
för "
+"Den unge och obetänksamme krigaren slåss med ett svärd, och är sårbar 
för "
 "attacker från fienden. Han besitter dock talang och lyckas han bara hålla "
 "sig levande så kan han bli en mäktig krigare en dag."
 
@@ -4329,8 +5225,8 @@
 "until they can be cured in town or by a healer."
 msgstr ""
 "Den orchiska lönnmördaren kompenserar sin mindre styrka med snabbhet och "
-"anpassningsbarhet till terrängen. Lönnmördaren använder giftpilar som 
försvagar "
-"sina offer tills de botas av en läkekunnig i en by eller i fält."
+"anpassningsbarhet till terrängen. Lönnmördaren använder giftpilar som "
+"försvagar sina offer tills de botas av en läkekunnig i en by eller i fält."
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:36 data/units/Orcish_Slayer.cfg:41
 msgid "darts"
@@ -4528,7 +5424,8 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr "Laglösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga laglösa ser bra ut 
under tiden."
+msgstr ""
+"Laglösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga laglösa ser bra ut under 
tiden."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "Outlaw Princess"
@@ -4598,8 +5495,8 @@
 "troget sina hem. Men, om du skickar bönder in i stridens hetta, så har du "
 "helt klart slut på bättre trupper."
 
-#: data/units/Peasant.cfg:20 data/units/Peasant.cfg:34
-msgid "Pitch Fork"
+#: data/units/Peasant.cfg:20 data/units/Peasant.cfg:33
+msgid "pitchfork"
 msgstr "högaffel"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:3
@@ -4736,7 +5633,7 @@
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:27
 msgid "water spray"
-msgstr "skum"
+msgstr "vattenstråle"
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:3
 msgid "Sea Orc"
@@ -4761,7 +5658,8 @@
 msgstr "Sjöorm"
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
-msgid "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by 
themselves."
+msgid ""
+"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
 msgstr ""
 "Sjöormarna är ett gigantiska monster, fullt kapabla att på egen hand 
sänka "
 "fartyg."
@@ -4893,7 +5791,8 @@
 msgid ""
 "These animated walking corpses have become strong from long experience "
 "fighting the living."
-msgstr "Dessa gående lik har blivit starka genom att länge slåss mot de 
levande."
+msgstr ""
+"Dessa gående lik har blivit starka genom att länge slåss mot de levande."
 
 #: data/units/Soulless.cfg:24 data/units/Walking_Corpse.cfg:24
 msgid "plague"
@@ -5072,8 +5971,8 @@
 "away along with their blood, and given to the Bats."
 msgstr ""
 "En vandöd flygande best, som attackerar genom att bita sina fiender, fastän 
"
-"deras huggtänder inte är så kraftfulla, så kan de suga blodet och därmed 
livskraften ur sina "
-"offer och utvinna styrka ur detta."
+"deras huggtänder inte är så kraftfulla, så kan de suga blodet och därmed 
"
+"livskraften ur sina offer och utvinna styrka ur detta."
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:3
 msgid "Vampire Lady"
@@ -5199,10 +6098,10 @@
 "strengthening themselves. They also have a terrible wail that freezes the "
 "heart of the weak."
 msgstr ""
-"Gastarna är bland de mäktigaste av spökena och kan använda sina krafter "
-"för att frammana ett spektralsvärd, som suger livskraften ur sina "
-"motståndare, och förbättrar deras egen. De har också ett förfärligt 
tjut, "
-"som får de svagas hjärtan att förfrysa."
+"Gastarna är bland de mäktigaste av spökena och kan använda sina krafter 
för "
+"att frammana ett spektralsvärd, som suger livskraften ur sina motståndare, "
+"och förbättrar deras egen. De har också ett förfärligt tjut, som får de 
"
+"svagas hjärtan att förfrysa."
 
 #: data/units/Yeti.cfg:3
 msgid "Yeti"
@@ -5243,7 +6142,9 @@
 msgid ""
 "Today almost a boy, by his devotion to the crown he is seeking to become a "
 "Lord -- to join the elite of human fighters."
-msgstr "Idag nästan en pojke, men med sin trohet mot kronan önskar han att 
bli en Furste, att få tillhöra eliten av de mänskliga krigarna."
+msgstr ""
+"Idag nästan en pojke, men med sin trohet mot kronan önskar han att bli en "
+"Furste, att få tillhöra eliten av de mänskliga krigarna."
 
 #: src/about.cpp:45
 msgid "+Core Developers"
@@ -5650,8 +6551,8 @@
 "Detta sparade spel är från en annan version av Wesnoth. Vill du försöka "
 "öppna spelet ändå?"
 
-#: src/game.cpp:811 src/game.cpp:816 src/playlevel.cpp:533
-#: src/playlevel.cpp:747
+#: src/game.cpp:811 src/game.cpp:816 src/playlevel.cpp:535
+#: src/playlevel.cpp:749
 msgid "The file you have tried to load is corrupt"
 msgstr "Filen du försöker öppna är felaktig"
 
@@ -5725,7 +6626,7 @@
 
 #: src/help.cpp:628
 msgid "Required XP"
-msgstr "XP som krävs"
+msgstr "XP för nästa nivå"
 
 #: src/help.cpp:638 src/reports.cpp:233
 msgid "attacks"
@@ -5741,7 +6642,7 @@
 
 #: src/help.cpp:654 src/help.cpp:655 src/unit_types.cpp:301
 msgid "Dmg"
-msgstr "skada"
+msgstr "Skada"
 
 #: src/help.cpp:658 src/help.cpp:659
 msgid "Strikes"
@@ -5757,7 +6658,7 @@
 
 #: src/help.cpp:723
 msgid "Resistances"
-msgstr "Motståndskraftighet"
+msgstr "Motståndskraft mot olika attacker"
 
 #: src/help.cpp:727 src/help.cpp:728
 msgid "Attack Type"
@@ -6105,7 +7006,8 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:110
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
-msgstr "Fiendetrupper kan ses endast om de befinner sig inom dina truppers 
räckvidd"
+msgstr ""
+"Fiendetrupper kan ses endast om de befinner sig inom dina truppers räckvidd"
 
 #: src/multiplayer.cpp:112 src/multiplayer_lobby.cpp:127
 msgid "Shroud"
@@ -6215,7 +7117,7 @@
 msgstr "Hämtar spellista..."
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:95 src/multiplayer_connect.cpp:378
-#: src/multiplayer_connect.cpp:380 src/playlevel.cpp:732 src/playturn.cpp:1484
+#: src/multiplayer_connect.cpp:380 src/playlevel.cpp:734 src/playturn.cpp:1484
 #: src/playturn.cpp:1489 src/playturn.cpp:1576
 msgid "Gold"
 msgstr "Guld"
@@ -6226,11 +7128,11 @@
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:221
 msgid "Choose host to connect to"
-msgstr "Välj värd att ansluta dig till"
+msgstr "Välj server att ansluta dig till"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:239
 msgid "Connecting to remote host..."
-msgstr "Ansluter till värddator"
+msgstr "Ansluter till server"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:268
 msgid "You must log in to this server"
@@ -6378,60 +7280,60 @@
 msgid "Quit"
 msgstr "Avsluta"
 
-#: src/playlevel.cpp:672
+#: src/playlevel.cpp:674
 msgid "Game Over"
 msgstr "Spelet är slut"
 
-#: src/playlevel.cpp:673
+#: src/playlevel.cpp:675
 msgid "The game is over."
 msgstr "Spelet är slut."
 
-#: src/playlevel.cpp:686
+#: src/playlevel.cpp:688
 msgid "Defeat"
 msgstr "Nederlag"
 
-#: src/playlevel.cpp:687
+#: src/playlevel.cpp:689
 msgid "You have been defeated!"
 msgstr "Du har förlorat!"
 
-#: src/playlevel.cpp:719
+#: src/playlevel.cpp:721
 msgid "Victory"
 msgstr "Seger"
 
-#: src/playlevel.cpp:720
+#: src/playlevel.cpp:722
 msgid "You have emerged victorious!"
 msgstr "Du har segrat!"
 
-#: src/playlevel.cpp:722
+#: src/playlevel.cpp:724
 msgid "Remaining gold"
 msgstr "Resterande guld"
 
-#: src/playlevel.cpp:725
+#: src/playlevel.cpp:727
 msgid "Early finish bonus"
 msgstr "Bonus för tidig seger"
 
-#: src/playlevel.cpp:727
+#: src/playlevel.cpp:729
 msgid "per turn"
 msgstr "per drag"
 
-#: src/playlevel.cpp:728
+#: src/playlevel.cpp:730
 msgid "Turns finished early"
 msgstr "Tidigt avklarade drag"
 
-#: src/playlevel.cpp:730
+#: src/playlevel.cpp:732
 msgid "Bonus"
 msgstr "Bonus"
 
-#: src/playlevel.cpp:737
+#: src/playlevel.cpp:739
 #, no-c-format
 msgid "80% of gold is retained for the next scenario"
 msgstr "80% av guldet bibehålls till nästa scenario"
 
-#: src/playlevel.cpp:738
+#: src/playlevel.cpp:740
 msgid "Retained Gold"
 msgstr "Bibehållet guld"
 
-#: src/playlevel.cpp:762
+#: src/playlevel.cpp:764
 msgid ""
 "A network disconnection has occured, and the game cannot continue. Do you "
 "want to save the game?"
@@ -6472,12 +7374,15 @@
 msgstr "Välj vapen:"
 
 #: src/playturn.cpp:1154
-msgid "You have not started your turn yet. Do you really want to end your 
turn?"
-msgstr "Du har ännu inte påbörjat ditt drag. Vill du verkligen avsluta ditt 
drag?"
+msgid ""
+"You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
+msgstr ""
+"Du har ännu inte påbörjat ditt drag. Vill du verkligen avsluta ditt drag?"
 
 #: src/playturn.cpp:1163 src/playturn.cpp:1168
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
-msgstr "NÃ¥gra trupper kan fortfarande flytta. Vill du verkligen avsluta ditt 
drag?"
+msgstr ""
+"NÃ¥gra trupper kan fortfarande flytta. Vill du verkligen avsluta ditt drag?"
 
 #: src/playturn.cpp:1184
 msgid "Auto-Save"
@@ -6536,8 +7441,8 @@
 "My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do you "
 "really want to dismiss $noun?"
 msgstr ""
-"Ers nåd, denna trupp är erfaren och har befordrats. Vill du "
-"verkligen avskeda $noun?"
+"Ers nåd, denna trupp är erfaren och har befordrats. Vill du verkligen "
+"avskeda $noun?"
 
 #: src/playturn.cpp:1684
 msgid ""
@@ -6557,7 +7462,8 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1722
 msgid "You are seperated from your soldiers and may not recall them"
-msgstr "Du är inte tillsammans med dina soldater och kan därför inte 
Ã¥terkalla dem"
+msgstr ""
+"Du är inte tillsammans med dina soldater och kan därför inte återkalla 
dem"
 
 #: src/playturn.cpp:1724
 msgid ""
@@ -6645,7 +7551,8 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2164
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
-msgstr "Kunde inte finna etikett eller trupp som innehöll textsträngen 
'$search'."
+msgstr ""
+"Kunde inte finna etikett eller trupp som innehöll textsträngen '$search'."
 
 #: src/playturn.cpp:2238
 msgid "Place Label"
@@ -6723,7 +7630,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:232
 msgid "damage"
-msgstr "skada"
+msgstr "Skada"
 
 #: src/reports.cpp:237
 msgid "hexes"
@@ -6861,3 +7768,15 @@
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
 
+#~ msgid "Dwarvish Sentinel"
+#~ msgstr "Dvärgarnas Väktare"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yeild "
+#~ "under even the strongest of enemy attacks."
+#~ msgstr ""
+#~ "Väktaren, med sin breda sköld och sitt stora mod, håller stånd mot "
+#~ "fiendens mäktigaste attacker."
+
+#~ msgid "Elvish Lady"
+#~ msgstr "Alvfurstinna"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]