trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/gnu/po initial-announcement.bg.po


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/gnu/po initial-announcement.bg.po
Date: Fri, 21 Mar 2008 15:53:35 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/21 15:53:35

Modified files:
    gnun/gnu/po  : initial-announcement.bg.po 

Log message:
    Complete translation.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/po/initial-announcement.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: initial-announcement.bg.po
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/po/initial-announcement.bg.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- initial-announcement.bg.po 20 Mar 2008 20:25:30 -0000   1.4
+++ initial-announcement.bg.po 21 Mar 2008 15:53:34 -0000   1.5
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: initial-announcement.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-12 12:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-21 17:50+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -60,7 +60,13 @@
 "href=\"#f1\">(1)</a> to everyone who can use it. Contributions of time, "
 "money, programs and equipment are greatly needed."
 msgstr ""
+"Започвайки от този Ден на благодарността, 
ще напиша цялостна софтуерна "
+"система, съвместима с „Юникс“, наречена 
GNU (от GNU's Not Unix — GNU не е "
+"„Юникс“), и ще я предоставя свободно<a 
href=\"#f1\">(1)</a> на всеки, който "
+"може да я използва. Съдействие под 
формата на време, пари, програми и "
+"оборудване е много необходимо."
 
+# Последните няколко думи в абзаца не стоят 
много добре.
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:28
 msgid ""
@@ -71,6 +77,14 @@
 "eventually, everything useful that normally comes with a Unix system, and "
 "anything else useful, including on-line and hardcopy documentation."
 msgstr ""
+"Като начало, GNU ще бъде ядро плюс всички 
инструменти, необходими за писане "
+"и изпълняване на програми на Си: редактор, 
обвивка, компилатор на Си, "
+"свързваща програма, асемблер и още някои 
неща. След това ще добавим "
+"програма за форматиране на текст, YACC<a 
href=\"#TransNote1\"><sup>1</sup></"
+"a>, игра „Empire“, електронна таблица и 
стотици други неща. Надяваме се "
+"евентуално да осигурим всичко полезно, 
което нормално идва с една система "
+"„Юникс“, и всичко останало — включително 
документация в софтуерна и печатна "
+"форма."
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:36
@@ -86,11 +100,21 @@
 "chaosnet protocol, far superior to UUCP. We may also have something "
 "compatible with UUCP."
 msgstr ""
+"Върху GNU ще може да се изпълняват програми 
на „Юникс“, но системата няма да "
+"е идентична с „Юникс“. Ще направим 
подобрения които са удобни, на базата на "
+"нашия опит с други операционни системи. 
По-точно, планираме да имаме дълги "
+"имена на файлове, версии на файловете, 
устойчива на сривове файлова система, "
+"може би автоматично допълване на файлове, 
поддръжка на екрани независимо от "
+"терминала и евентуално система с 
прозорци, базирана на Лисп, чрез която "
+"няколко програми на Лисп и обикновени 
програми на „Юникс“ да споделят "
+"екран. Си и Лисп ще бъдат налични като 
системни езици за програмиране. Ще "
+"имаме мрежов софтуер, базиран на 
протокола на МИТ „chaosnet“, далеч "
+"превъзхождащ UUCP. Може също да имаме и нещо 
съвместимо с UUCP."
 
 # type: Content of: <h3>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:48
 msgid "Who Am I?"
-msgstr ""
+msgstr "Кой съм аз?"
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:50
@@ -102,11 +126,18 @@
 "terminal-independent display support in ITS. In addition I have implemented "
 "one crashproof file system and two window systems for Lisp machines."
 msgstr ""
+"Аз съм Ричард Столман, изобретател на 
оригиналния доста имитиран редактор "
+"EMACS, сега в Лабораторията по изкуствен 
интелект към МИТ. Работил съм "
+"интензивно върху компилатори, редактори, 
програми за изчистване на грешки, "
+"командни интерпретатори, „Incompatible Timesharing 
System<a href="
+"\"#TransNote2\"><sup>2</sup></a>“ и операционната 
система „Lisp Machine“. "
+"Реализирал съм една надеждна файлова 
система и две прозоречни системи за "
+"машини на Лисп."
 
 # type: Content of: <h3>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:58
 msgid "Why I Must Write GNU"
-msgstr ""
+msgstr "Защо трябва да напиша GNU"
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:60
@@ -115,6 +146,9 @@
 "share it with other people who like it. I cannot in good conscience sign a "
 "nondisclosure agreement or a software license agreement."
 msgstr ""
+"Считам, че златното правило изисква ако х
аресвам една програма, да трябва да "
+"я споделя с останалите, които я харесват. 
Не мога с чиста съвест да подпиша "
+"споразумение за неразкриване или 
лицензно споразумение за софтуер."
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:65
@@ -123,11 +157,14 @@
 "have decided to put together a sufficient body of free software so that I "
 "will be able to get along without any software that is not free."
 msgstr ""
+"За да мога да продължа да използвам 
компютри без да нарушавам принципите си, "
+"аз реших да направя колекция от свободен 
софтуер с достатъчно голям размер, "
+"така че да мога да живея без да прибягвам 
до софтуер, който не е свободен."
 
 # type: Content of: <h3>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:71
 msgid "How You Can Contribute"
-msgstr ""
+msgstr "Как може да допринесете"
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:73
@@ -135,6 +172,8 @@
 "I am asking computer manufacturers for donations of machines and money. I'm "
 "asking individuals for donations of programs and work."
 msgstr ""
+"Моля производителите на компютри за 
дарения на машини и пари. Моля "
+"отделните хора за дарения на програми и 
работа."
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:76
@@ -145,6 +184,11 @@
 "to operate in a residential area, and not require sophisticated cooling or "
 "power."
 msgstr ""
+"Един компютърен производител вече 
предложи да осигури машина. Но ние бихме "
+"могли да използваме повече. Ако дарите 
машини, едно от последствията, които "
+"може да очаквате, е че те ще работят с GNU 
съвсем отрано. Би било добре "
+"машината да може да функционира в жилищно 
помещение<a href=\"#TransNote3"
+"\"><sup>3</sup></a> и да не изисква сложно ох
лаждане или захранване."
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:82
@@ -157,6 +201,14 @@
 "Unix compatibility. If each contribution works with the rest of Unix, it "
 "will probably work with the rest of GNU."
 msgstr ""
+"Индивидуалните програмисти могат да 
допринесат, като напишат съвместим "
+"дубликат на някой от инструментите на 
„Юникс“ и ми го предоставят. За "
+"повечето проекти, такава частична и 
разпределена работа би била изключително "
+"трудна за координация — независимо 
написаните части не биха работили "
+"заедно. Но за специфичната задача за 
замяната на „Юникс“ този проблем не "
+"съществува. Повечето спецификации за 
интерфейси са фиксирани за "
+"съвместимост с „Юникс“. Ако всяка 
допринесена програма работи с останалата "
+"част на „Юникс“, тя най-вероятно ще 
работи и с останалата част на GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:91
@@ -167,21 +219,27 @@
 "enabling dedicated people to devote their full energies to working on GNU by "
 "sparing them the need to make a living in another way."
 msgstr ""
+"Ако получа парични дарения, ще мога да 
наема няколко души на пълен или "
+"непълен работен ден. Заплатата няма да е 
висока, но аз ще търся хора, за "
+"които чувството, че помагат на 
човечеството е също толкова важно, колкото 
и "
+"парите. Виждам това като начин да се 
позволи на посветените хора да отдадат "
+"пълната си енергия за работа върху GNU, като 
им се спести нуждата да си "
+"изкарват хляба по някакъв друг начин."
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:98
 msgid "For more information, contact me."
-msgstr ""
+msgstr "Свържете се с мен за повече 
информация."
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:100
 msgid "Arpanet mail:<br /> address@hidden"
-msgstr ""
+msgstr "Поща Arpanet:<br /> address@hidden"
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:103
 msgid "Usenet:<br /> address@hidden<br /> address@hidden"
-msgstr ""
+msgstr "Usenet:<br /> address@hidden<br /> address@hidden"
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:107
@@ -189,11 +247,13 @@
 "US Snail:<br /> Richard Stallman<br /> 166 Prospect St<br /> Cambridge, MA "
 "02139"
 msgstr ""
+"Адрес:<br /> Ричард Столман<br /> ул. 
„Проспект“ 166<br /> Кембридж, "
+"Масачузетс 02139"
 
 # type: Content of: <h4>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:113
 msgid "Poor choice of wording around &ldquo;free&rdquo;"
-msgstr ""
+msgstr "Лош избор на думи около „free<a 
href=\"#TransNote4\"><sup>4</sup></a>“"
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:115
@@ -204,11 +264,16 @@
 "should always be distributed at little or no charge. That was never the "
 "intent."
 msgstr ""
+"Използването на думите тук е по 
невнимание. Намерението беше, че никой не "
+"трябва да плаща за <b>разрешение</b> да 
използва системата GNU. Но думите "
+"не изясняват това и хората често ги 
интерпретират, че копия на GNU би "
+"трябвало винаги да се разпространяват за 
малко пари или безплатно. Такова "
+"намерение никога не е имало."
 
 # type: Content of: <h3>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:121
 msgid "Original message"
-msgstr ""
+msgstr "Оригинално писмо"
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:123
@@ -216,6 +281,8 @@
 "For completeness, the original email is reproduced here, in its original "
 "form."
 msgstr ""
+"За пълнота, възпроизведено по-долу е 
оригиналното писмо, в оригиналната му "
+"форма."
 
 # type: Content of: <pre>
 #. TRANSLATORS: Don't translate anything except the headers.
@@ -426,7 +493,31 @@
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:231
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr " "
+msgstr ""
+"<b>Бележки на преводача</b>:\n"
+"<ol>\n"
+"\n"
+"<li id=\"TransNote1\">YACC е абревиатура на „Yet Another 
Compiler\n"
+"Compiler“, парсър-генератора на „Юникс“. 
Свободният заместител на GNU\n"
+"се нарича <a href=\"/software/bison/\">Bison</a> — смех
отворна аналогия\n"
+"между животните „як“ и „бизон“.</li>\n"
+"\n"
+"<li id=\"TransNote2\">ITS, или „Несъвместима 
време-споделяща система“ е\n"
+"операционна система за компютри PDP-11, 
разработена от МИТ за\n"
+"собствени нужди. Ричард Столман активно е 
участвал в разработката и\n"
+"усъвършенстването ѝ наред с други хакери 
от Лабораторията по изкуствен\n"
+"интелект към МИТ.</li>\n"
+"\n"
+"<li id=\"TransNote3\">В началото на 80-те години 
повечето компютри са\n"
+"били огромни специализирани машини, които 
са изисквали специално\n"
+"помещение и поддръжка.</li>\n"
+"\n"
+"<li id=\"TransNote4\">На англ. език използваният 
израз е „give it away\n"
+"free“, което може да се тълкува като 
„отдаване безплатно“, тъй като\n"
+"„free“ на английски език означава както 
„свободен“, така и\n"
+"„безплатен“. В българския език това 
двусмислие не съществува.</li>\n"
+"\n"
+"</ol>"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #: ../../gnu/po/initial-announcement.proto:239




reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]