trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun gnu/po/gnu-history.bg.po gnu/p...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun gnu/po/gnu-history.bg.po gnu/p...
Date: Fri, 21 Mar 2008 11:38:28 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/21 11:38:27

Modified files:
    gnun/gnu/po  : gnu-history.bg.po linux-and-gnu.bg.po 
             why-gnu-linux.bg.po 
    gnun/philosophy/po: free-sw.bg.po why-free.bg.po 
    gnun/po    : provide.bg.po 

Log message:
    Update translations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/po/gnu-history.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.3&r2=1.4
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.4&r2=1.5
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/po/why-gnu-linux.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.2&r2=1.3
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.8&r2=1.9
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/why-free.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.4&r2=1.5
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/provide.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: gnu/po/gnu-history.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/po/gnu-history.bg.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- gnu/po/gnu-history.bg.po  20 Mar 2008 20:25:30 -0000   1.3
+++ gnu/po/gnu-history.bg.po  21 Mar 2008 11:38:27 -0000   1.4
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-history.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-08 23:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-21 13:33+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,6 +25,9 @@
 #: ../../gnu/po/gnu-history.proto:6
 msgid "GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, History"
 msgstr ""
+"GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, History, "
+"ГНУ, Проектът GNU, ФСС, свободен софтуер, 
Фондация за свободен софтуер, "
+"история"
 
 # type: Content of: <h2>
 #: ../../gnu/po/gnu-history.proto:10

Index: gnu/po/linux-and-gnu.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.bg.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gnu/po/linux-and-gnu.bg.po 20 Mar 2008 20:25:31 -0000   1.4
+++ gnu/po/linux-and-gnu.bg.po 21 Mar 2008 11:38:27 -0000   1.5
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: linux-and-gnu.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-04 07:29+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-21 13:32+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,6 +25,10 @@
 "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
 "Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
 msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd, ГНУ, ФСС, 
Фондация за "
+"свободен софтуер, Линукс, Емакс, Юникс, 
свободен софтуер, операционна "
+"система, ядро на GNU, ХЪРД, GNU ХЪРД, Хърд"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:7
@@ -33,6 +37,9 @@
 "computer users can have the freedom to share and improve the software they "
 "use."
 msgstr ""
+"От 1983 г. насам разработваме свободната 
операционна система GNU (подобна на "
+"„Юникс“), така че компютърните 
потребители да имат свободата да споделят 
и "
+"подобряват софтуера, който използват."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:8
@@ -525,7 +532,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:265
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
@@ -536,8 +542,8 @@
 "Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. Има и други 
начини за <a href=\"/"
 "contact/\">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, изпращайте 
доклади за счупени "
-"хипервръзки и други корекции (или 
предложения) на е-поща: <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:275

Index: gnu/po/why-gnu-linux.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/po/why-gnu-linux.bg.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- gnu/po/why-gnu-linux.bg.po 20 Mar 2008 20:25:31 -0000   1.2
+++ gnu/po/why-gnu-linux.bg.po 21 Mar 2008 11:38:27 -0000   1.3
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-gnu-linux.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-14 12:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-21 13:33+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -410,7 +410,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #: ../../gnu/po/why-gnu-linux.proto:214
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
@@ -421,8 +420,8 @@
 "Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a href=\"mailto:";
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. Има и други 
начини за <a href=\"/"
 "contact/\">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, изпращайте 
доклади за счупени "
-"хипервръзки и други корекции (или 
предложения) на е-поща: <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #: ../../gnu/po/why-gnu-linux.proto:224

Index: philosophy/po/free-sw.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.bg.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/po/free-sw.bg.po 20 Mar 2008 20:25:31 -0000   1.8
+++ philosophy/po/free-sw.bg.po 21 Mar 2008 11:38:27 -0000   1.9
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-11 14:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-21 13:34+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -575,7 +575,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #: ../../philosophy/po/free-sw.proto:283
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "

Index: philosophy/po/why-free.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/why-free.bg.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/why-free.bg.po    20 Mar 2008 20:25:32 -0000   1.4
+++ philosophy/po/why-free.bg.po    21 Mar 2008 11:38:27 -0000   1.5
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-free.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-25 23:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-21 13:35+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -29,6 +29,9 @@
 "GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, Why Software "
 "Should Not Have Owners"
 msgstr ""
+"GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, Why Software "
+"Should Not Have Owners, ГНУ, Проектът GNU, ФСС, 
свободен софтуер, Фондация "
+"за свободен софтуер, Защо софтуерът не 
трябва да има собственици"
 
 # type: Content of: <h2>
 #: ../../philosophy/po/why-free.proto:10

Index: po/provide.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/po/provide.bg.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- po/provide.bg.po  20 Mar 2008 20:25:32 -0000   1.2
+++ po/provide.bg.po  21 Mar 2008 11:38:27 -0000   1.3
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: provide.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:25-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-29 12:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-21 13:37+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,22 +22,22 @@
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #: ../../po/provide.proto:7
 msgid "text/html;charset=utf-8"
-msgstr ""
+msgstr "text/html;charset=utf-8"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #: ../../po/provide.proto:8
 msgid "no"
-msgstr ""
+msgstr "no"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #: ../../po/provide.proto:9
 msgid "Free Software Foundation, Inc"
-msgstr ""
+msgstr "Фондация за свободен софтуер"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #: ../../po/provide.proto:10
 msgid "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
-msgstr ""
+msgstr "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #: ../../po/provide.proto:11
@@ -161,7 +161,8 @@
 msgstr ""
 "Моля, изпращайте доклади за счупени х
ипервръзки и други предложения относно "
 "уеб-страниците на <a 
href=\"/people/webmeisters.html\">уеб-екипа на GNU</a> "
-"до <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+"до <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</"
+"em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #: ../../po/provide.proto:82
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]