shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [shell-script] OFF-topic? Re: Include de script no shell sh


From: Gmail
Subject: Re: [shell-script] OFF-topic? Re: Include de script no shell sh
Date: Sat, 24 Sep 2016 00:53:15 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.3.0

Ola


Sim, eu instalei tudo o que é dito por Internet,
Canberra, murrine, etc.


Obrigado
pela sua resposta.

Vou fazer o que diz Júlio, e perguntar na lista de YadPere

address@hidden
------------------------------------

AVIS LEGAL

Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria contenir missatges d'empresa i altre informació confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser una de les persones esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció relacionada amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu electrònic a l'emissor del missatge.

Les persones o entitats que incompleixin els deures de confidencialitat podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.  

Gracies per la seva cooperació.

------------------------------------

LEGAL NOTICE

Confidentiality notice: This mail may include business and other confidential information protected under the laws of and other territories. if you are not one of the intended recipients of the message, you are legally obliged to delete the message content. Furthermore, you are kindly requested to report immediately the incident to the sender.

Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in and other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide. 

Thank you for your cooperation.El 23/09/16 a les 19:26, Herbert Fortes address@hidden [shell-script] ha escrit:
 

Olá,

> Meu O.S. é o Ubuntu 14.04, quando eu corro Yad em um terminal, sempre me

> dá dois erros:
> Gtk-Mensagem: Falha ao carregar o módulo de "unidade-gtk-module"
> Gtk-Mensagem: Falha ao carregar o módulo "canberra-gtk-module"
> Eu procurei no google, e nenhuma das soluções tem sido eficaz em mim, eu
> consultado yad e me deram nenhuma resposta; É por isso que me atrevo a fazer
> esta consulta através da lista.
>


Você tentou instalar o pacote libcanberra-gtk-module ?

$ apt search canberra-gtk-module
Sorting... Pronto
Full Text Search... Pronto
libcanberra-gtk-module/testing 0.30-3 amd64
  translates GTK+ widgets signals to event soundsAbraço,
Herbert
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]