serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] GNU/Linux


From: Milos Rancic
Subject: [Serbiangnome-lista] GNU/Linux
Date: Sat, 27 Dec 2003 13:05:36 +0100

Dakle, nesto sam prevodio i ustanovio kako bi trebalo prevoditi na
srpski ovu konstrukciju: Umesto kose crte treba koristiti crtu i treba
je tretirati kao poluslozenicu. Ostalo je vec na slobodnom izboru. Ja
bih napisao Gnu-Linuks, ali u tom smislu je prihvatljivo i GNU-Linux.
Treba kongruirati oba clana: dakle, "sa Gnuom-Linuksom" (tj. "sa
GNU-om-Linuxom". Deluje rogobatno u ovoj drugoj izvedbi, ali je prvo
crtica a drugo crta, pa ce se u normalnom tekstu videti bliza povezanost
padeznog nastavka sa prvim delom u odnosu na drugi.

Znaci, ovo je svodjenje jednog ispisa na srpski standard, a ne neka moja
ideja.

Pozdrav,
Milos


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]