serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Закаснела об јава за Downloader for X ::(


From: Brane Jovanović
Subject: [Serbiangnome-lista] Закаснела об јава за Downloader for X ::(
Date: Fri, 26 Dec 2003 22:18:15 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.5) Gecko/20031127

Поздрав народе. Слобо ми је скренуо пажњу да Александар Јеленак преводи Downloader 4 X , верзију 2.5.0бета2. Будући да сам ја тај програм превео пре два месеца (и послао превод аутору програма) а не знам Александрову е-адресу, овом приликом желим да кажем (напишем) следеће: 1. Извињавам се Александру и осталима што нисам послао обавештење *и* на ову листу (послао сам само на Наше Писмо, био сам у уверен да је ова листа само за програме који су део званичне Гном дистрибуције/пакета) 2. преведену .po датотеку сам поставио на http:/solair.eunet.yu/~fangorn ако некога интересује.
Толико.
--
== Pozdrav, Brane Jovanović
== my number on counter.li.org: 132905 ==
When a place gets crowded enough to require ID's, social collapse is
not far away.  It is time to go elsewhere.  The best thing about space
travel is that it made it possible to go elsewhere.
                -- Robert Heinlein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]