serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] instalacija recnika....


From: Urke MMI
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] instalacija recnika....
Date: Tue, 11 Nov 2003 17:17:34 +0100

Autor: "Filip" <address@hidden> [F]
MsgID: address@hidden
Datum: Tue, 11 Nov 2003 02:34:04 +0100

F> imam instaliram mandrake 9.1, recnik sam skinuo sa sajta, ali nikako ne
F> mogu da ga instaliram, a linux mi je instaliran sa svim opcijama... nece
F> da mi ga kompajlira...

Imaš li sqlite biblioteke? I šta ti javlja kao grešku zbog koje neće da se
kompajlira?

-- 
   URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 104794867
   Registered Linux User #280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX

       [ Trenutno ne slušam ništa, u bedaku sam ;-O ]
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]