serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Recnik "zakljucanih" prevoda


From: Goran Rakić
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Recnik "zakljucanih" prevoda
Date: Sun, 12 Oct 2003 23:42:28 +0200
User-agent: KMail/1.5.4

>       Још нешто: зашто си ми одговорио на приватну пошту? Зар ово није ствар
> језика и језичког стила, па самим тим и тема за Српски Гном?

Nije bilo namerno. ;) Pogresno dugme.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]