serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Recnik "zakljucanih" prevoda


From: Igor Nestorović
Subject: [Serbiangnome-lista] Recnik "zakljucanih" prevoda
Date: 01 Oct 2003 15:48:06 +0200

Danilo,

Mozda je dobar predlog da na prevod.org uvedemo recnik reci za koje je
postignut uslovan koncenzus. Nesto poput "code freeze" u radu na
kernelu, koji vazi do pokretanja sledeceg cilkusa, u nasem slucaju
prevodjenja.

Ovo predlazem, naravno, iz sebicnog razloga. Zelim da procesljam prevod
Evolucije, pa ne bih bas da trosim vreme na jurenju prevoda svake reci.
:)))

P.S. Kada zavrsite sa drvljem i kamenjem na temu moje lenjosti, mozda
ovo ipak bude uradjeno? :)
-- 
Igor Nestorovic
University of Belgrade
Faculty of Economics
http://jung.ekof.bg.ac.yu
ICQ# 31079000

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]