serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Kako isprobati prevod?


From: Goran Rakić
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Kako isprobati prevod?
Date: Tue, 27 May 2003 15:06:24 +0200
User-agent: KMail/1.5

On Tuesday 27 May 2003 15:24, Simic Slobodan wrote:
> tj. da li postoji mogucnost da se radne verzije prevoda isprobaju u
> programu ciji se prevod radi. (dodavanjem prevoda negde...kompajliranjem
> sorsa itd.)
> tako bi se izbegle greske u padezima, rodovima i sl.

Naravno, pa koja bi bila svrha prevoda da ga ne možeš koristiti. Kada imaš po 
datoteku, komandom:

msgfmt -cv ime.po -o ime.mo

generišeš .mo datoteku koju trebaš prebaciti u:

/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/

ili neki slični direktorijum.

Pogledaj info gettext za više informacija o putanjama koje se pretražuju.

Problem je što neki programi traže ime.mo, neki ime-2.0.mo, neki ime-2.mo. 
Najbolje je da konsultuješ, na primer, de prevod u 
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/ i na osnovu primera promenis ime datoteke.

Pazi na dozvole za citanje tih datoteka (ako je root vlasnik, moras da dodelis 
o+r na njih). Nakon toga pokreni program i to je to.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]