serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Kako isprobati prevod?


From: Urke MMI
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Kako isprobati prevod?
Date: Tue, 27 May 2003 23:33:24 +0200

Autor: Simic Slobodan <address@hidden> [SS]
MsgID: address@hidden
Datum: Tue, 27 May 2003 13:24:29 -0000

SS> tj. da li postoji mogucnost da se radne verzije prevoda isprobaju u
SS> programu ciji se prevod radi. (dodavanjem prevoda
SS> negde...kompajliranjem sorsa itd.)
SS> tako bi se izbegle greske u padezima, rodovima i sl.

Za većinu programa da. Ima nekih koji ne mogu (recimo ja sam radio prevod
za gimp-tips i nisam nikako skapirao kako da ga isprobam, t.j. kao šta da
ga prevedem u binarni oblik).

Znači, u principu radiš ovako u terminal prozoru:

$ export LC_ALL=sr_YU
$ su
Password:
# msgfmt -o /usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/imepaketa.mo 
/putanja/do/prevoda/prevod.po
# exit
$ program

Znači, kompajliraš/prevodiš program.po u program.mo. E sad, obrati pažnju
da neki programi 'hvataju' prevod iz /usr/local/share/locale a neki iz
/usr/share/locale, tako da ćeš na to posebno obratiti pažnju koji program
odakle uzima prevod.

Druga stvar na koju trebaš da obratiš pažnju je oblik naziva prevedenog .mo
programa. Neki zagtevaju baznu verziju gnoma, recimo gnome-desktop.po treba
prevesti u gnome-desktop-2.0.mo da bi ga Gnom desktop prihvatio. Dok recimo
pan.po treba spakovati u pan.mo.

To je sve na šta treba obratiti pažnju kod testiranja prevoda. Ako sam
nešto preskočio, javite :)

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]