serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] mozda ce biti korisno...


From: Slobo
Subject: [Serbiangnome-lista] mozda ce biti korisno...
Date: Fri, 16 May 2003 04:05:26 +0200
User-agent: KMail/1.5.1

Ово сам на брзину написао читајући Данилову поруку где помиње преузимање 
преведених po датотека  помоћу wget програма са wget -m http://prevod.org/ftp  
...

Смешно може бити ако за msgfmt постоји могућност po -> mo претварања за цели 
директоријум - што вероватно и постоји. Али нема везе. Иде скрипта која је 
стварно лоша али која ради посао!

#!/bin/bash
echo "Moja skripta..."
find * |grep po$ > putanja 
awk 'BEGIN { FS = "/" } { print $NF }' < putanja | sed 's/..$/mo/' > mo

for i in $(cat putanja); do
  read j < mo
  echo $j
  sed '/'$j'/d' mo > mo2
  mv mo2 mo
  msgfmt -o /usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/$j $i
 done

Остаје да се уради chmod +x ime_skripte
wget -m http://prevod.org/ftp/
cd prevod.org
./ime_skripte

Пуно поздрава, Слобо , address@hidden


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]