serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] fontovi


From: Toplica Tanasković
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] fontovi
Date: Wed, 14 May 2003 11:26:18 +0200
User-agent: KMail/1.5.1

Dana sreda 14. maj 2003. 05:35, Dejan Matijevic je napisao/la:
> Da, fontovi prave problem.  Od onih koje sam dosada
> proverio samo 2 podrzavaju sva nasa slova (fixed i
> console) u UTF-8.  Primetio sam da neki drugi fontovi
> pri promeni kodiranja pokazuju neka nasa slova, cak
> iako nisu u UTF-8.  Mislim da ce neko morati da se
> pozabavi i tim problemom, kada zavrsimo prevod.  Inace
> hvala za savete.  Sada mi samo ostaje da isprobam sta
> cu koristiti bez problema.

        Da ne bi gubio živce dok prevodiš stavi fontove iz Windows-a, oni
su ispravni, tj. rade sva naša slova (oba pisma).
-- 
Pozdrav,
Tanasković Toplica

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]