serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] fontovi


From: Dejan Matijevic
Subject: [Serbiangnome-lista] fontovi
Date: Tue, 13 May 2003 20:35:59 -0700 (PDT)

Da, fontovi prave problem.  Od onih koje sam dosada
proverio samo 2 podrzavaju sva nasa slova (fixed i
console) u UTF-8.  Primetio sam da neki drugi fontovi
pri promeni kodiranja pokazuju neka nasa slova, cak
iako nisu u UTF-8.  Mislim da ce neko morati da se
pozabavi i tim problemom, kada zavrsimo prevod.  Inace
hvala za savete.  Sada mi samo ostaje da isprobam sta
cu koristiti bez problema.

Nisam stigao da pohvalim rad pojedinaca, koji su se
zauzeli da ovaj prevod stvarno zazivi.  

Svaka cast!

Dejan Matijevic


__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]