serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Речи са _ цртицом у себи


From: Goran Rakić
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Речи са _ цртицом у себи
Date: Mon, 12 May 2003 17:11:21 +0200
User-agent: KMail/1.5

On Monday 12 May 2003 16:48, Aleksandar Mastilović wrote:
> Узео сам један .по фајл да преводим и наишао на много речи са _ цртицом
> испред, иза или у себи. Јел зна неко шта то значи, и да ли се црта сме
> дирати?
>

To je accelerator. To jest, kada korisnik pritisne ALT+podvučeno slovo 
aktiviraće se callback date kontrole. Na jednom ekranu mora biti samo jedna 
kombinacija. Uglavnom, ako se ne može koristiti „englesko slovo“, bolje je 
izbaciti crticu u prevodu.

Goran

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]