serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Ispravljena latinica (Re: [Serbiangnome-lista] tar.gz svih ćirilič


From: Urke MMI
Subject: Re: Ispravljena latinica (Re: [Serbiangnome-lista] tar.gz svih ćiriličnih i latiničnih prevoda (4. maj 2003, oko 11:00))
Date: Sun, 4 May 2003 22:06:02 +0200

Autor: Danilo Segan <address@hidden> [DS]
MsgID: address@hidden
Datum: Sun, 04 May 2003 20:16:19 +0200

DS> Ispravljena latinica (malo h je bilo ostalo u ćirilici):
DS> http://prevod.org/ftp/tarball/g22-lat-2003-05-04b.tar.gz

Kako sam pomučen Gkt+ 1.2.x verzijom i održavanjem prevoda za Sylpheed
Claws (je li, po ko zna koji put :), iz ličnog iskustva i provereno u Gtk+
1.x verzijama ako je LC_CTYPE na sr-YU.iso88592 onda se automatski vrši
ispis teksta u lokalizovanim programima latinicom, dok je za ćiriličnu
verziju potrebno da bude ili sr_YU (onda ide po ISO-8859-5) ili sr_YU.UTF-8
(onda ide UTF-8 tekst kako je urađen).

takođe sam primetio da u Gtk+ 2.x verziji ovo nije slučaj, što je možda u
neku ruku nedostatak :)

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]