serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] tar.gz svih ćiriličnih i latiničnih prev oda (4. ma


From: Danilo Segan
Subject: [Serbiangnome-lista] tar.gz svih ćiriličnih i latiničnih prev oda (4. maj 2003, oko 11:00)
Date: Sun, 04 May 2003 14:38:07 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Radi slanja u Gnome CVS (još uvek ja nemam pristup, dobiću ga najverovatnije uskoro), spremio sam dve arhive: jedna sa dosadašnjim ćiriličnim, i druga sa latiničnim prevodima (automatski generisanim).

Preuzmite ih na prevod.org/ftp/tarball/g22-2003-05-04.tar.gz (ćirilica) i prevod.org/ftp/tarball/g22-lat-2003-05-04.tar.gz (latinica).


E sad, par primedbi svim prevodiocima koji se u njima prepoznaju. :-)

*1.* Nikakav komentar na početku .PO fajlova ne treba, osim ukoliko ste koristili nešto naročito (npr. koristili ste dva zareza umesto početnog navodnika, i `` umesto završnog), kako bih obratio pažnju na to.

Znači, početak većine .PO fajlova treba da izgleda kao:
#
msgid ""
msgstr ""
msgstr "Package-Id-Version: ...\n"
...


*2.* Nemojte ostaviti prvu nisku (.PO zaglavlje) kao „fuzzy“


*3.* Za sada se primedba generiše automatski iz podataka koje ste uneli u na Prevod.org, pa preporučujem da tamo unesete puno ime i prezime ćirilicom, ukoliko želite da isto bude prikazano u zaglavlju.


*4.* E-mail adresa ove liste (na koju svi šaljemo, zar ne?) je address@hidden (na par mesta sam naišao na address@hidden; čak i u jednom mom prevodu ;-)).

Takođe, pored „Serbian“ treba navesti i ISO kod našeg jezika u zagradi „(sr)“, pa imamo celo polje:
Serbian (sr) <address@hidden>

*5.* U budućnosti će se i ostala polja (Last-Translator, Language-Team) dopunjavati automatski. Možda će se čak i „translator_credits“ ukoliko postoji prevoditi pomoću podataka iz baze (za sada nema smisla).

Slobodno preuzmite ponovo sve svoje prevode i sve to (od 1–5) ispravite, ako ne želite da ja to ispravim. ;-)

Živeli,
Danilo

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]