serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] nova verzija .po datoteke


From: Dule (Giles/Zil)
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] nova verzija .po datoteke
Date: Thu, 01 May 2003 18:16:39 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; FreeBSD i386; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20030324

Danilo Segan napisa:
Dule (Giles/Zil) wrote:

Interesuje me šta da se radi kada je na sajtu (www.prevod.org) .po fajl za
stariju verziju programa, odnosno kada .po nije za najnoviju verziju?

Npr. ja sam skinuo i preveo Seahorse, iz 5th-toe paketa, gde je verzija
na sajtu 0.6 (čini mi se — zbog .pot datoteke) dok je najnovija, koju ja
imam instaliranu, 0.7.2 i više od pola prevoda nije odgovarajući...

Za ovo ću dodati granu 2.4. Mada u potpunosti podržavam da ljudi prevode ono što njima treba, malo je verovatno da će sada biti lako napraviti aktuelan prevod (pošto se dosta teksta može izmeniti za nedelju-dve) za stvari koje se često menjaju.

Pretpostavljam da će GNOME 2.4 koji se očekuje u septembru imati neko izdanje seahorse-a, koje će biti zamrznuto.

Takođe, da li možeš napraviti i ovakav prevod:

Uradiš „msgmerge -o novi.po prevod0.6.po seahorse-0.7.2.pot“, zatim, ukoliko je neki prevod označen kao „zastareli“ (zapravo iskomentarisan sa „#~“), onda ih ponovo uključiš u prevod, i prevedeš ostatak. Tako ćeš dobiti „novi.po“ koji će podržavati i 0.6 i 0.7.2.

Hvala na dodatnim informacijama, a ja ću onda iskoristiti msgmerge i
prevesti i novu verziju koja će čekati novu granu (2.4)...

--
A conclusion is the place where you got tired of thinking.

<dule>
    <IM Jabber="address@hidden" ICQ="33359062" />
    <GnuPG_PGP key="http://ckrew.f2g.net/dule.asc"; />
</dule>

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]