ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Ny versjon av Norsk ordbank


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Ny versjon av Norsk ordbank
Date: Wed, 4 Jul 2018 11:14:53 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.8.0

Karl Ove Hufthammer skreiv 03. juli 2018 16:46:
[…]
Alt dette gjer at det er ein del arbeid med å tilpassa programmet Ordbanken til å kunna bruka den nye versjonen. Det er rett og slett mykje av innmaten i programmet som må skrivast om for å handtera det nye filformatet.

Eg fann ut at det som truleg ville gje opphav til *færrast* nye feil var å prøva å gjera det nye filformatet om til det gamle. Då er det ikkje mange endringar i sjølve ordbokoppslagsprogrammet, berre i alt rundt (ulike konverterings- og byggjeskript).

Det ser ut til at eg har lukkast med desse endringane. Dei som vil testa, kan lasta ned nyaste versjon frå SVN. Eg vil nok venta med å gje ut ein *offisiell* versjon til etter at eg (og gjerne andre!) har testa ein del meir.

I mellomtida kan alle kosa seg med ei oversikt over kva ord som er nye eller fjerna i denne versjonen av ordlistefilene (samanlikna med den førre, over to år gamle, versjonen). Sender desse som separate e-postar, då førre gong eg prøvde å senda alt i éin (i går), kom ikkje e-posten fram.

--
Karl Ove Hufthammerreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]