ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Ny versjon av Norsk ordbank


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Ny versjon av Norsk ordbank
Date: Wed, 4 Jul 2018 11:48:48 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.8.0

Karl Ove Hufthammer skreiv 04. juli 2018 11:36:
Karl Ove Hufthammer skreiv 04. juli 2018 11:14:
I mellomtida kan alle kosa seg med ei oversikt over kva ord som er nye eller fjerna i denne versjonen av ordlistefilene (samanlikna med den førre, over to år gamle, versjonen). Sender desse som separate e-postar, då førre gong eg prøvde å senda alt i éin (i går), kom ikkje e-posten fram.

Her er endringane for bokmål.

Eg har sendt tilsvarande e-post for nynorsk òg, men han kjem visst ikkje fram. Eg mistenker at det er for mange endringar/linjer, så e-posten vert blokkert. :(

Men viss det er nokon som er interessert i å sjå lista over endringar for nynorsk, berre send meg ein e-post privat (til address@hidden), så eg kan oversenda ho.

--
Karl Ove Hufthammerreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]