ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Ny versjon av ordbanken klar


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Ny versjon av ordbanken klar
Date: Mon, 18 Feb 2013 20:30:58 +0100

su. den 17. 02. 2013 klokka 17.18 (+0100) skreiv Karl Ove Hufthammer:
> – Oppdaterte openSUSE-pakkar:
> http://software.opensuse.org/package/ordbanken
>   Det finst no to pakkar, «ordbanken» og «ordbanken-kde-gui».
>   Den siste inneheld det grafiske KDE-grensesnittet, som
>   kan brukast anten som eit skjermelement på skrivebordet
>   eller som eit frittståande program. [Når eg sender denne e-posten,
>   er ikkje openSUSE-pakkane oppdaterte/publiserte. Forhåpentlegvis 
>   rettar dette seg automatisk om nokre minutt.] 

Det var ein feil i «ordbanken-kde-gui»-pakken som gjorde at oppslag
ikkje fungerte. Eg har no retta det. Dei som alt har installert pakkane
treng berre kjøra «zypper up» for å oppdatera.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]