ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Ny versjon av ordbanken klar


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Ny versjon av ordbanken klar
Date: Sat, 01 Sep 2012 17:11:09 +0200

la. den 01. 09. 2012 klokka 15.54 (+0200) skreiv Karl Ove Hufthammer:
> Det er ikkje heilt offisielt enno (eg har ikkje skrive offisiell
> kunngjering og oppdatert nettsidene), men eg har no lagt ut ein ny
> versjon av ordbanken på
> 
>   http://download-mirror.savannah.gnu.org/releases/ordbanken/ 

Og dei som brukar openSUSE kan heller prøva denne pakken, som eg
*endeleg* har fått til å laga:

  http://software.opensuse.org/package/ordbanken

(Trykk først på distro-versjonen du brukar, så på «Show unstable
packages» og til slutt på «1 Click Install».)

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]