ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Ny versjon av ordbanken klar


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Ny versjon av ordbanken klar
Date: Sat, 01 Sep 2012 15:54:22 +0200

Det er ikkje heilt offisielt enno (eg har ikkje skrive offisiell
kunngjering og oppdatert nettsidene), men eg har no lagt ut ein ny
versjon av ordbanken på

  http://download-mirror.savannah.gnu.org/releases/ordbanken/

Denne inneheld endringane i 2012-rettskrivinga.

Last ned og kos dokker!

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]