ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Ordbanken og den nye rettskrivinga


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Ordbanken og den nye rettskrivinga
Date: Mon, 06 Aug 2012 21:58:18 +0200

Til orientering har eg fått beskjed om at nye fullformsordlister frå
Norsk ordbank i samsvar med den nye nynorskrettskrivinga vil vera klar
til skulestart 20. august. Eg har skal prøva å få gjeve ut ein ny
versjon av Ordbanken-programmet ikkje lenge etter.

Men med den nye reforma forsvinn også klammeformer frå fullforms-
ordlistene. Eg veit ikkje om eg skal fjerna klammeform-funksjonen frå
programmet, eller om eg skal la han vera, i tilfelle nokon vil bruka
programmet med gamle ordlister.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]