ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Ny versjon av ordbanken snart klar


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Ny versjon av ordbanken snart klar
Date: Tue, 9 Aug 2011 22:10:46 +0200
User-agent: KMail/1.13.7 (Linux/2.6.37.6-0.7-desktop; KDE/4.6.5; x86_64; ; )

Fredag 11. mars 2011 skreiv Kevin Brubeck Unhammer:
>Ved «make install» blir desse filene installert:
>
>icons/hicolor/128x128 -> /usr/share/icons/hicolor/128x128
>icons/hicolor/16x16 -> /usr/share/icons/hicolor/16x16
>icons/hicolor/22x22 -> /usr/share/icons/hicolor/22x22
>icons/hicolor/32x32 -> /usr/share/icons/hicolor/32x32
>icons/hicolor/42x42 -> /usr/share/icons/hicolor/42x42
>icons/hicolor/48x48 -> /usr/share/icons/hicolor/48x48
>icons/hicolor/64x64 -> /usr/share/icons/hicolor/64x64
>icons/hicolor/scalable -> /usr/share/icons/hicolor/scalable
>
>Skal dei installerast om ikkje plasmoiden er installert? (Vel, dei kan
>kanskje vera nyttige for andre brukargrensesnitt…)

Ja, dei bør vera tilgjengelig uansett.

>Forresten blei dei installert i feil mappe på mitt system, det blei
>t.d. ein «128x128» for mykje:
>
>/usr/share/icons/hicolor/128x128/128x128/apps/ordbanken.png 
>
>Merk: eg endra /usr/local til /usr i PREFIX for å prøva å installera som
>distribusjonspakke.

Eg har no ordna opp i dette, håpar eg. Prøv om det fungerer skikkelig
med siste versjon i SVN.

For å finna dobbeltmappene som vart oppretta av den tidligare versjonen,
kan du kjøra følgjande.

ls -1 /usr/share/icons/hicolor | while read mappe
  do ls -d1 /usr/share/icons/hicolor/$mappe/$mappe 2>/dev/null
done

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hiddenreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]