ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] DESTDIR


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] DESTDIR
Date: Fri, 08 May 2009 20:49:07 +0200
User-agent: KMail/1.11.2 (Linux/2.6.29.1-desktop-4mnb; KDE/4.2.2; i686; ; )

Fredag 8. mai 2009 skreiv Ketil Kvifte:
>Hei, fann ingen bug-tracker. Dette er eit ønske om eit tillegg. Eg skriv ein
> post på linux1-forumet også
>
>Eg savner støtte for DESTDIR i Makefile.

Flott med bidrag til ordbankprogrammet! Takk!

Eg kan ikkje særlig mykje om å laga Makefile-filer, so den opphavlige fila er 
heller tilfeldig sett saman … :)

Eg har no lagt inn endringa di i SVN.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://blogg.huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]