ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] DESTDIR


From: Ketil Kvifte
Subject: [ordbanken] DESTDIR
Date: Fri, 08 May 2009 19:33:44 +0200

Hei, fann ingen bug-tracker. Dette er eit ønske om eit tillegg. Eg skriv ein 
post på linux1-forumet også

Eg savner støtte for DESTDIR i Makefile.

Det er klart at eg kan patche før eg installerer, men eg tenkte å dele patchen 
her. Uansett er det ikkje så skummelt å eliminere krav til rot-rettar under 
installasjonen. 

Attachment: DESTDIR.diff
Description: Binary data

Attachment: Makefile
Description: Binary data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]