gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[taler-www] 01/02: Translated using Weblate (Hungarian)


From: gnunet
Subject: [taler-www] 01/02: Translated using Weblate (Hungarian)
Date: Thu, 08 Apr 2021 14:56:00 +0200

This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

weblate pushed a commit to branch master
in repository www.

commit ae330fca4c5436530a7861f8390aab31412ba21e
Author: Stefan <eintritt@hotmail.com>
AuthorDate: Thu Apr 8 10:18:29 2021 +0000

  Translated using Weblate (Hungarian)
  
  Currently translated at 37.4% (88 of 235 strings)
  
  Translation: GNU Taler/Main web site
  Translate-URL: http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/main-web-site/hu/
---
 locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po | 78 ++++++++++++++++++++++++++-------------
 1 file changed, 53 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po 
b/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po
index 31d12ae..cd7bdce 100644
--- a/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-03-25 09:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-04-08 00:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-04-08 12:55+0000\n"
 "Last-Translator: Stefan <eintritt@hotmail.com>\n"
 "Language-Team: Hungarian <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/";
 "main-web-site/hu/>\n"
@@ -291,16 +291,18 @@ msgid ""
 "Tutorial and manual for operating a merchant. Also available as <a "
 "href=\"https://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\">PDF</a>."
 msgstr ""
-"Bemutató és kézikönyv a kereskedő üzemeltetéséhez. Elérhető <a href=\"https"
+"Bemutató és kézikönyv a merchant üzemeltetéséhez. Elérhető <a href=\"https"
 "://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\">PDF</a> formátumban is."
 
 #: template/docs.html.j2:49
 msgid "Merchant API Tutorial"
-msgstr "Kereskedői API Bemutató"
+msgstr "Merchant API Bemutató"
 
 #: template/docs.html.j2:51
 msgid "Tutorial for processing Taler payments using the merchant backend API."
 msgstr ""
+"Oktatóanyag a Taler-fizetések feldolgozásához a merchant backend API "
+"használatával."
 
 #: template/docs.html.j2:54 template/docs.html.j2:65 template/docs.html.j2:76
 #: template/docs.html.j2:99 template/docs.html.j2:110 template/docs.html.j2:157
@@ -348,7 +350,7 @@ msgstr "Kézikönyv a back-office webalkalmazás futtatásához."
 
 #: template/docs.html.j2:105
 msgid "Merchant POS Terminal"
-msgstr "Kereskedői POS terminál"
+msgstr "Merchant POS terminál"
 
 #: template/docs.html.j2:107
 msgid "Manual for configuring and using the point of sale app."
@@ -377,71 +379,73 @@ msgstr ""
 
 #: template/docs.html.j2:152
 msgid "Onboarding"
-msgstr ""
+msgstr "Csatlakozás"
 
 #: template/docs.html.j2:154
 msgid "Description of our taler.net setup and how to contribute."
-msgstr ""
+msgstr "A taler.net beállításunk leírása és a hozzájárulás módja."
 
 #: template/docs.html.j2:166
 msgid "Community"
-msgstr ""
+msgstr "Közösség"
 
 #: template/docs.html.j2:177
 msgid "Mailing List"
-msgstr ""
+msgstr "Levélcímlista"
 
 #: template/docs.html.j2:179
 msgid "The official GNU Taler mailing list."
-msgstr ""
+msgstr "A hivatalos GNU Taler levélcímlista."
 
 #: template/docs.html.j2:185
 msgid "IRC"
-msgstr ""
+msgstr "IRC"
 
 #: template/docs.html.j2:187
 msgid "Our IRC channel is #taler on freenode."
-msgstr ""
+msgstr "IRC-csatornánk a #taler címen található a freenode-on."
 
 #: template/docs.html.j2:193
 msgid "Bug Tracker"
-msgstr ""
+msgstr "Hibakövető"
 
 #: template/docs.html.j2:195
 msgid "Our bug tracker for bugs and feature request."
-msgstr ""
+msgstr "A hibakövetőnk a hibák és funkcióigénylések számára."
 
 #: template/docs.html.j2:205
 msgid "Code"
-msgstr ""
+msgstr "Kód"
 
 #: template/docs.html.j2:217
 msgid "Git repositories"
-msgstr ""
+msgstr "Git adattárak"
 
 #: template/docs.html.j2:219
 msgid "Git repositories for all of GNU Taler."
-msgstr ""
+msgstr "Git adattárak az összes GNU Taler alkalmazáshoz."
 
 #: template/docs.html.j2:225
 msgid "lcov results"
-msgstr ""
+msgstr "LCOV-eredmények"
 
 #: template/docs.html.j2:227
 msgid "Shows results of the code coverage analysis for our test suite."
 msgstr ""
+"Megmutatja a fejlesztés alatt álló kódunk végrehajtási elemzésének "
+"eredményeit."
 
 #: template/docs.html.j2:233
 msgid "Continuous integration"
-msgstr ""
+msgstr "Folyamatos integrálás"
 
 #: template/docs.html.j2:235
 msgid "Continuous integration and deployment is managed by our Buildbot."
-msgstr ""
+msgstr "A folyamatos integrálást és telepítést a Buildbot-unk kezeli."
 
 #: template/faq.html.j2:5
 msgid "How is Taler related to Bitcoin or Blockchains?"
-msgstr ""
+msgstr "Hogyan van összefüggésben a Taler a Bitcoinnal vagy a Blockchainnel?"
 
 #: template/faq.html.j2:8
 msgid ""
@@ -450,6 +454,10 @@ msgid ""
 "Taler is based on blind signatures. However, it is theoretically possible"
 " to combine Taler with peer-to-peer crypto-currencies like Bitcoin."
 msgstr ""
+"A Taler nem igényel semmilyen Blockchain-technológiát, és nem alapul proof-"
+"of-work-en vagy más elosztott konszenzus-mechanizmuson. Ehelyett a Taler vak "
+"szignatúran alapul. Elméletileg azonban lehetséges a Taler kombinálása olyan "
+"peer-to-peer kriptopénzekkel, mint a Bitcoin."
 
 #: template/faq.html.j2:18
 msgid ""
@@ -457,10 +465,13 @@ msgid ""
 "into a Taler wallet (with an appropriate exchange), which would give some"
 " benefits over plain Bitcoin, such as instant confirmation times."
 msgstr ""
+"Lehetséges lenne ugyanakkor Bitcoinban megnevezett érméket kivenni egy Taler "
+"tárcába (megfelelő átváltással), ami a sima Bitcoinhoz képest bizonyos "
+"előnyökkel járna, például közvetlen igazolási idővel."
 
 #: template/faq.html.j2:26
 msgid "Where is the balance in my wallet stored?"
-msgstr ""
+msgstr "Hol tárolják a pénztárcámban lévő egyenleget?"
 
 #: template/faq.html.j2:28
 msgid ""
@@ -471,7 +482,7 @@ msgstr ""
 
 #: template/faq.html.j2:35
 msgid "What if my wallet is lost?"
-msgstr ""
+msgstr "Mi történik, ha elveszett a pénztárcám?"
 
 #: template/faq.html.j2:37
 msgid ""
@@ -480,16 +491,22 @@ msgid ""
 "like with a physical wallet for cash, you are responsible for keeping it "
 "safe."
 msgstr ""
+"Mivel a pénztárcájában lévő digitális érmék névtelenek, a tőzsde nem tud "
+"segíteni az elveszett vagy ellopott pénztárca visszaszerzésében. Csakúgy, "
+"mint egy valódi készpénztárca esetében, Ön felelős annak biztonságban "
+"tartásáért."
 
 #: template/faq.html.j2:46
 msgid ""
 "The risk of losing a wallet can be mitigated by making backups or keeping"
 " the balance reasonably low."
 msgstr ""
+"A pénztárca elvesztésének kockázata csökkenthető, biztonsági mentések "
+"készítésével vagy az egyenleg ésszerűen alacsonyan tartásával."
 
 #: template/faq.html.j2:52
 msgid "What if my computer is hacked?"
-msgstr ""
+msgstr "Mi történik, ha a számítógépemet megtámadják?"
 
 #: template/faq.html.j2:54
 msgid ""
@@ -497,10 +514,13 @@ msgid ""
 "coins from your wallet. Checking your balance might reveal to you that "
 "your device has been compromised."
 msgstr ""
+"Ha valamelyik eszköze kompromittálódik, a támadó elkölthet érméket a "
+"pénztárcájából. Az egyenlegének ellenőrzése során kiderülhet, hogy az "
+"eszköze fel lett törve."
 
 #: template/faq.html.j2:61
 msgid "Can I send money to my friend with Taler?"
-msgstr ""
+msgstr "Tudok pénzt küldeni a barátomnak a Taler segítségével?"
 
 #: template/faq.html.j2:63
 msgid ""
@@ -508,26 +528,34 @@ msgid ""
 "payment, they can easily set up a Taler merchant and receive the payment "
 "in their bank account."
 msgstr ""
+"Ha a barátod árut vagy szolgáltatást kínál neked fizetésért cserébe, könnyen "
+"létrehozhat egy Taler merchant-et, és a fizetést a bankszámlájára kaphatja."
 
 #: template/faq.html.j2:70
 msgid ""
 "Future versions of the Taler wallet may allow exchanging coins among "
 "friends directly as well."
 msgstr ""
+"A Taler tárca jövőbeli verziói lehetővé tehetik az érmék közvetlen cseréjét "
+"a barátok között is."
 
 #: template/faq.html.j2:76
 msgid "How does Taler handle payments in different currencies?"
-msgstr ""
+msgstr "Hogyan kezeli a Taler a különböző pénznemekben történő fizetéseket?"
 
 #: template/faq.html.j2:78
 msgid ""
 "Taler wallets can store digital coins corresponding to multiple different"
 " currencies such as the Euro, US Dollars or Bitcoins."
 msgstr ""
+"A Taler pénztárcák több különböző pénznemnek, például eurónak, amerikai "
+"dollárnak vagy bitcoinoknak megfelelő digitális érméket is képesek tárolni."
 
 #: template/faq.html.j2:84
 msgid "Taler currently does not offer conversion between currencies."
 msgstr ""
+"A Taler jelenleg nem kínál átváltási lehetőséget a különböző pénznemek "
+"között."
 
 #: template/faq.html.j2:89
 msgid "How does Taler protect my privacy?"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
gnunet@gnunet.org.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]