gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[taler-www] branch master updated (7be8aac -> 1b217eb)


From: gnunet
Subject: [taler-www] branch master updated (7be8aac -> 1b217eb)
Date: Thu, 08 Apr 2021 14:55:59 +0200

This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

weblate pushed a change to branch master
in repository www.

    from 7be8aac  Translated using Weblate (Czech)
     new ae330fc  Translated using Weblate (Hungarian)
     new 1b217eb  Translated using Weblate (Czech)

The 2 revisions listed above as "new" are entirely new to this
repository and will be described in separate emails.  The revisions
listed as "add" were already present in the repository and have only
been added to this reference.


Summary of changes:
 locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po | 32 ++++++++++++----
 locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po | 78 ++++++++++++++++++++++++++-------------
 2 files changed, 77 insertions(+), 33 deletions(-)

diff --git a/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po 
b/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
index dfacf27..93d2f57 100644
--- a/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-03-25 09:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-04-08 00:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-04-08 12:55+0000\n"
 "Last-Translator: Stefan Kügel <skuegel@web.de>\n"
 "Language-Team: Czech <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/";
 "main-web-site/cs/>\n"
@@ -436,23 +436,23 @@ msgstr "Repozitáře Git pro všechny součásti GNU Taleru."
 
 #: template/docs.html.j2:225
 msgid "lcov results"
-msgstr ""
+msgstr "Výsledky lcov"
 
 #: template/docs.html.j2:227
 msgid "Shows results of the code coverage analysis for our test suite."
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazuje výsledky analýzy pokrytí kódu pro naši testovací sadu."
 
 #: template/docs.html.j2:233
 msgid "Continuous integration"
-msgstr ""
+msgstr "Nepřetržitá integrace"
 
 #: template/docs.html.j2:235
 msgid "Continuous integration and deployment is managed by our Buildbot."
-msgstr ""
+msgstr "Nepřetržitou integraci a nasazení řídí náš Buildbot."
 
 #: template/faq.html.j2:5
 msgid "How is Taler related to Bitcoin or Blockchains?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak Taler souvisí s Bitcoinem nebo technologií Blockchainu?"
 
 #: template/faq.html.j2:8
 msgid ""
@@ -461,6 +461,10 @@ msgid ""
 "Taler is based on blind signatures. However, it is theoretically possible"
 " to combine Taler with peer-to-peer crypto-currencies like Bitcoin."
 msgstr ""
+"Taler nevyžaduje žádnou DLT technologii jako Blockchain a není založen ani "
+"na proof-of-work nebo jiném distribuovaném mechanismu pro nalezení shody. "
+"Místo toho je Taler založen na slepých signaturách. Teoreticky je však možné "
+"Taler kombinovat s peer-to-peer kryptoměnami, jako je Bitcoin."
 
 #: template/faq.html.j2:18
 msgid ""
@@ -468,10 +472,13 @@ msgid ""
 "into a Taler wallet (with an appropriate exchange), which would give some"
 " benefits over plain Bitcoin, such as instant confirmation times."
 msgstr ""
+"Bylo by však možné vybírat mince denominované v Bitcoinech do peněženky "
+"Taler (s příslušným Exchangem), což by přineslo některé výhody oproti "
+"Bitcoinu, například okamžité potvrzení."
 
 #: template/faq.html.j2:26
 msgid "Where is the balance in my wallet stored?"
-msgstr ""
+msgstr "Kde je uložen zůstatek v mé elektronické peněžence?"
 
 #: template/faq.html.j2:28
 msgid ""
@@ -479,10 +486,13 @@ msgid ""
 "your balance. The exchange keeps funds matching all unspent coins in an "
 "escrow bank account."
 msgstr ""
+"V peněžence (Taler wallet) jsou uloženy digitální mince, a tak je Váš "
+"zůstatek uložen ve Vašem počítači. Talerův Exchange uchovává na jeho "
+"depozitním bankovním účtu prostředky odpovídající všem nevydaným mincím."
 
 #: template/faq.html.j2:35
 msgid "What if my wallet is lost?"
-msgstr ""
+msgstr "Co když ztratím svou elektronickou peněženku?"
 
 #: template/faq.html.j2:37
 msgid ""
@@ -491,12 +501,18 @@ msgid ""
 "like with a physical wallet for cash, you are responsible for keeping it "
 "safe."
 msgstr ""
+"Vzhledem k tomu, že digitální mince ve Vašém walletu jsou anonymizované, "
+"nemůže Vám Exchange pomoci při obnově ztracené nebo ukradené elektronické "
+"peněženky. Stejně jako u fyzické peněženky máte zodpovědnost za její "
+"zabezpečení vy."
 
 #: template/faq.html.j2:46
 msgid ""
 "The risk of losing a wallet can be mitigated by making backups or keeping"
 " the balance reasonably low."
 msgstr ""
+"Riziko ztráty walletu lze snížit uložením (backup) nebo udržováním přiměřeně "
+"nízkého zůstatku."
 
 #: template/faq.html.j2:52
 msgid "What if my computer is hacked?"
diff --git a/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po 
b/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po
index 31d12ae..cd7bdce 100644
--- a/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/hu/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-03-25 09:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-04-08 00:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-04-08 12:55+0000\n"
 "Last-Translator: Stefan <eintritt@hotmail.com>\n"
 "Language-Team: Hungarian <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/";
 "main-web-site/hu/>\n"
@@ -291,16 +291,18 @@ msgid ""
 "Tutorial and manual for operating a merchant. Also available as <a "
 "href=\"https://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\">PDF</a>."
 msgstr ""
-"Bemutató és kézikönyv a kereskedő üzemeltetéséhez. Elérhető <a href=\"https"
+"Bemutató és kézikönyv a merchant üzemeltetéséhez. Elérhető <a href=\"https"
 "://%(docshost)s/pdf/taler-merchant-manual.pdf\">PDF</a> formátumban is."
 
 #: template/docs.html.j2:49
 msgid "Merchant API Tutorial"
-msgstr "Kereskedői API Bemutató"
+msgstr "Merchant API Bemutató"
 
 #: template/docs.html.j2:51
 msgid "Tutorial for processing Taler payments using the merchant backend API."
 msgstr ""
+"Oktatóanyag a Taler-fizetések feldolgozásához a merchant backend API "
+"használatával."
 
 #: template/docs.html.j2:54 template/docs.html.j2:65 template/docs.html.j2:76
 #: template/docs.html.j2:99 template/docs.html.j2:110 template/docs.html.j2:157
@@ -348,7 +350,7 @@ msgstr "Kézikönyv a back-office webalkalmazás futtatásához."
 
 #: template/docs.html.j2:105
 msgid "Merchant POS Terminal"
-msgstr "Kereskedői POS terminál"
+msgstr "Merchant POS terminál"
 
 #: template/docs.html.j2:107
 msgid "Manual for configuring and using the point of sale app."
@@ -377,71 +379,73 @@ msgstr ""
 
 #: template/docs.html.j2:152
 msgid "Onboarding"
-msgstr ""
+msgstr "Csatlakozás"
 
 #: template/docs.html.j2:154
 msgid "Description of our taler.net setup and how to contribute."
-msgstr ""
+msgstr "A taler.net beállításunk leírása és a hozzájárulás módja."
 
 #: template/docs.html.j2:166
 msgid "Community"
-msgstr ""
+msgstr "Közösség"
 
 #: template/docs.html.j2:177
 msgid "Mailing List"
-msgstr ""
+msgstr "Levélcímlista"
 
 #: template/docs.html.j2:179
 msgid "The official GNU Taler mailing list."
-msgstr ""
+msgstr "A hivatalos GNU Taler levélcímlista."
 
 #: template/docs.html.j2:185
 msgid "IRC"
-msgstr ""
+msgstr "IRC"
 
 #: template/docs.html.j2:187
 msgid "Our IRC channel is #taler on freenode."
-msgstr ""
+msgstr "IRC-csatornánk a #taler címen található a freenode-on."
 
 #: template/docs.html.j2:193
 msgid "Bug Tracker"
-msgstr ""
+msgstr "Hibakövető"
 
 #: template/docs.html.j2:195
 msgid "Our bug tracker for bugs and feature request."
-msgstr ""
+msgstr "A hibakövetőnk a hibák és funkcióigénylések számára."
 
 #: template/docs.html.j2:205
 msgid "Code"
-msgstr ""
+msgstr "Kód"
 
 #: template/docs.html.j2:217
 msgid "Git repositories"
-msgstr ""
+msgstr "Git adattárak"
 
 #: template/docs.html.j2:219
 msgid "Git repositories for all of GNU Taler."
-msgstr ""
+msgstr "Git adattárak az összes GNU Taler alkalmazáshoz."
 
 #: template/docs.html.j2:225
 msgid "lcov results"
-msgstr ""
+msgstr "LCOV-eredmények"
 
 #: template/docs.html.j2:227
 msgid "Shows results of the code coverage analysis for our test suite."
 msgstr ""
+"Megmutatja a fejlesztés alatt álló kódunk végrehajtási elemzésének "
+"eredményeit."
 
 #: template/docs.html.j2:233
 msgid "Continuous integration"
-msgstr ""
+msgstr "Folyamatos integrálás"
 
 #: template/docs.html.j2:235
 msgid "Continuous integration and deployment is managed by our Buildbot."
-msgstr ""
+msgstr "A folyamatos integrálást és telepítést a Buildbot-unk kezeli."
 
 #: template/faq.html.j2:5
 msgid "How is Taler related to Bitcoin or Blockchains?"
-msgstr ""
+msgstr "Hogyan van összefüggésben a Taler a Bitcoinnal vagy a Blockchainnel?"
 
 #: template/faq.html.j2:8
 msgid ""
@@ -450,6 +454,10 @@ msgid ""
 "Taler is based on blind signatures. However, it is theoretically possible"
 " to combine Taler with peer-to-peer crypto-currencies like Bitcoin."
 msgstr ""
+"A Taler nem igényel semmilyen Blockchain-technológiát, és nem alapul proof-"
+"of-work-en vagy más elosztott konszenzus-mechanizmuson. Ehelyett a Taler vak "
+"szignatúran alapul. Elméletileg azonban lehetséges a Taler kombinálása olyan "
+"peer-to-peer kriptopénzekkel, mint a Bitcoin."
 
 #: template/faq.html.j2:18
 msgid ""
@@ -457,10 +465,13 @@ msgid ""
 "into a Taler wallet (with an appropriate exchange), which would give some"
 " benefits over plain Bitcoin, such as instant confirmation times."
 msgstr ""
+"Lehetséges lenne ugyanakkor Bitcoinban megnevezett érméket kivenni egy Taler "
+"tárcába (megfelelő átváltással), ami a sima Bitcoinhoz képest bizonyos "
+"előnyökkel járna, például közvetlen igazolási idővel."
 
 #: template/faq.html.j2:26
 msgid "Where is the balance in my wallet stored?"
-msgstr ""
+msgstr "Hol tárolják a pénztárcámban lévő egyenleget?"
 
 #: template/faq.html.j2:28
 msgid ""
@@ -471,7 +482,7 @@ msgstr ""
 
 #: template/faq.html.j2:35
 msgid "What if my wallet is lost?"
-msgstr ""
+msgstr "Mi történik, ha elveszett a pénztárcám?"
 
 #: template/faq.html.j2:37
 msgid ""
@@ -480,16 +491,22 @@ msgid ""
 "like with a physical wallet for cash, you are responsible for keeping it "
 "safe."
 msgstr ""
+"Mivel a pénztárcájában lévő digitális érmék névtelenek, a tőzsde nem tud "
+"segíteni az elveszett vagy ellopott pénztárca visszaszerzésében. Csakúgy, "
+"mint egy valódi készpénztárca esetében, Ön felelős annak biztonságban "
+"tartásáért."
 
 #: template/faq.html.j2:46
 msgid ""
 "The risk of losing a wallet can be mitigated by making backups or keeping"
 " the balance reasonably low."
 msgstr ""
+"A pénztárca elvesztésének kockázata csökkenthető, biztonsági mentések "
+"készítésével vagy az egyenleg ésszerűen alacsonyan tartásával."
 
 #: template/faq.html.j2:52
 msgid "What if my computer is hacked?"
-msgstr ""
+msgstr "Mi történik, ha a számítógépemet megtámadják?"
 
 #: template/faq.html.j2:54
 msgid ""
@@ -497,10 +514,13 @@ msgid ""
 "coins from your wallet. Checking your balance might reveal to you that "
 "your device has been compromised."
 msgstr ""
+"Ha valamelyik eszköze kompromittálódik, a támadó elkölthet érméket a "
+"pénztárcájából. Az egyenlegének ellenőrzése során kiderülhet, hogy az "
+"eszköze fel lett törve."
 
 #: template/faq.html.j2:61
 msgid "Can I send money to my friend with Taler?"
-msgstr ""
+msgstr "Tudok pénzt küldeni a barátomnak a Taler segítségével?"
 
 #: template/faq.html.j2:63
 msgid ""
@@ -508,26 +528,34 @@ msgid ""
 "payment, they can easily set up a Taler merchant and receive the payment "
 "in their bank account."
 msgstr ""
+"Ha a barátod árut vagy szolgáltatást kínál neked fizetésért cserébe, könnyen "
+"létrehozhat egy Taler merchant-et, és a fizetést a bankszámlájára kaphatja."
 
 #: template/faq.html.j2:70
 msgid ""
 "Future versions of the Taler wallet may allow exchanging coins among "
 "friends directly as well."
 msgstr ""
+"A Taler tárca jövőbeli verziói lehetővé tehetik az érmék közvetlen cseréjét "
+"a barátok között is."
 
 #: template/faq.html.j2:76
 msgid "How does Taler handle payments in different currencies?"
-msgstr ""
+msgstr "Hogyan kezeli a Taler a különböző pénznemekben történő fizetéseket?"
 
 #: template/faq.html.j2:78
 msgid ""
 "Taler wallets can store digital coins corresponding to multiple different"
 " currencies such as the Euro, US Dollars or Bitcoins."
 msgstr ""
+"A Taler pénztárcák több különböző pénznemnek, például eurónak, amerikai "
+"dollárnak vagy bitcoinoknak megfelelő digitális érméket is képesek tárolni."
 
 #: template/faq.html.j2:84
 msgid "Taler currently does not offer conversion between currencies."
 msgstr ""
+"A Taler jelenleg nem kínál átváltási lehetőséget a különböző pénznemek "
+"között."
 
 #: template/faq.html.j2:89
 msgid "How does Taler protect my privacy?"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
gnunet@gnunet.org.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]