gnunet-svn
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[taler-www] 02/02: Translated using Weblate (Czech)


From: gnunet
Subject: [taler-www] 02/02: Translated using Weblate (Czech)
Date: Wed, 07 Apr 2021 12:30:33 +0200

This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

weblate pushed a commit to branch master
in repository www.

commit 72a05ff39aa31d2c0cc0d2dcc246b513a5319818
Author: Stefan Kügel <skuegel@web.de>
AuthorDate: Wed Apr 7 09:12:21 2021 +0000

  Translated using Weblate (Czech)
  
  Currently translated at 18.7% (44 of 235 strings)
  
  Translation: GNU Taler/Main web site
  Translate-URL: http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/main-web-site/cs/
---
 locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po | 107 ++++++++++++++++++++++++++------------
 1 file changed, 74 insertions(+), 33 deletions(-)

diff --git a/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po 
b/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
index c811a8d..f60b7ed 100644
--- a/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/cs/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -8,100 +8,110 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-03-25 09:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: none\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-04-07 10:30+0000\n"
+"Last-Translator: Stefan Kügel <skuegel@web.de>\n"
+"Language-Team: Czech <http://weblate.taler.net/projects/gnu-taler/";
+"main-web-site/cs/>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.4.2\n"
 "Generated-By: Babel 2.8.0\n"
 
 #: common/base.j2:5 common/news.j2:5
 msgid "GNU Taler"
-msgstr ""
+msgstr "GNU Taler"
 
 #: common/base.j2:6 common/news.j2:6
 msgid "Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves"
-msgstr ""
+msgstr "Taxable Anonymous Libre Electronic Reserves"
 
 #: common/footer.j2.inc:11
 msgid "Contact"
-msgstr ""
+msgstr "Kontaktujte nás"
 
 #: common/footer.j2.inc:16 common/navigation.j2.inc:25
 msgid "Docs"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentace"
 
 #: common/footer.j2.inc:17
 msgid "FAQ"
-msgstr ""
+msgstr "Často kladené dotazy"
 
 #: common/footer.j2.inc:22
 msgid "Bibliography"
-msgstr ""
+msgstr "Literatura"
 
 #: common/footer.j2.inc:29
 msgid ""
 "GNU Taler is developed as part of the <a href='https://www.gnu.org/'>GNU "
 "project</a> for the GNU operating system."
 msgstr ""
+"GNU Taler je vyvíjen jako součást projektu <a href=\"https://www.gnu.org/\"";
+">GNU</a> pro operační systém GNU."
 
 #: common/footer.j2.inc:31 template/bibliography.html.j2:34
 msgid "and"
-msgstr ""
+msgstr "a"
 
 #: common/footer.j2.inc:34
 msgid ""
 "We are grateful for support and free hosting of this site by <a "
 "href='https://www.bfh.ch/'>BFH</a>."
 msgstr ""
+"Děkujeme vysoké škole <a href=\"https://www.bfh.ch/\";>BFH</a> za podporu a "
+"bezplatné hostování těchto webových stránek."
 
 #: common/footer.j2.inc:36
 msgid ""
 "This page was created using <a href='https://www.gnu.org/'>Free "
 "Software</a> only."
 msgstr ""
+"Tato stránka byla vytvořena pouze pomocí <a href=\"https://www.gnu.org/\"";
+">svobodného softwaru</a>."
 
 #: common/footer.j2.inc:38
 msgid "JavaScript license information"
-msgstr ""
+msgstr "Informace o licenci JavaScriptu"
 
 #: common/navigation.j2.inc:23
 msgid "Features"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastnosti"
 
 #: common/navigation.j2.inc:24
 msgid "Principles"
-msgstr ""
+msgstr "Zásady"
 
 #: common/navigation.j2.inc:26 news/index.html.j2:8 template/index.html.j2:57
 msgid "News"
-msgstr ""
+msgstr "Novinky"
 
 #: news/index.html.j2:11
 msgid "News posts about changes related to GNU Taler such as releases and 
events"
 msgstr ""
+"Zprávy o změnách týkajících se GNU Taleru, jeho verze, setkání a události"
 
 #: news/index.html.j2:16
 msgid "subscribe to our RSS feed"
-msgstr ""
+msgstr "Přihlaste se k našemu RSS kanálu"
 
 #: news/index.html.j2:33
 msgid "read more"
-msgstr ""
+msgstr "Číst dál"
 
 #: template/architecture.html.j2:6
 msgid "Taler System Architecture"
-msgstr ""
+msgstr "Architektura systému Taler"
 
 #: template/bibliography.html.j2:5
 msgid "GNU Taler Bibliography"
-msgstr ""
+msgstr "Literatura o GNU Taler"
 
 #: template/bibliography.html.j2:27
 msgid "by"
-msgstr ""
+msgstr "autor/autoři:"
 
 #: template/cashier.html.j2:43
 msgid ""
@@ -111,97 +121,114 @@ msgid ""
 "to what you may find on the bank Web site when withdrawing from an "
 "account there."
 msgstr ""
+"Nacházíte se na stránce aplikace pokladny Taler (Taler cashier App). "
+"Umožňuje pokladníkovi udělit uživatelům aplikace Taler právo vybrat určitou "
+"částku elektronické hotovosti z bankovního účtu pokladníka. Nabízí tedy "
+"stejnou funkci, jakou můžete najít na webových stránkách banky při výběru z "
+"bankovního účtu."
 
 #: template/cashier.html.j2:61 template/pos.html.j2:61
 #: template/wallet.html.j2:239
 msgid "Install Android App from Google App Store, or"
-msgstr ""
+msgstr "Instalace aplikace pro Android z obchodu Google App Store nebo"
 
 #: template/cashier.html.j2:68 template/pos.html.j2:68
 msgid "Download App from F-Droid.org."
-msgstr ""
+msgstr "z F-Droid.org."
 
 #: template/contact.html.j2:6
 msgid "Contact information"
-msgstr ""
+msgstr "Kontakt na nás"
 
 #: template/contact.html.j2:13
 msgid "The mailing list"
-msgstr ""
+msgstr "Rozesílací seznam"
 
 #: template/contact.html.j2:15
 msgid "An archived, public mailing list for GNU Taler is hosted at"
 msgstr ""
+"Archivovaná veřejná diskuse o GNU Taler prostřednictvím e-mailu je umístěna "
+"na adrese"
 
 #: template/contact.html.j2:20
 msgid "archive"
-msgstr ""
+msgstr "archiv"
 
 #: template/contact.html.j2:21
 msgid "You can send messages to the list at"
-msgstr ""
+msgstr "Zprávy do rozesílacího seznamu můžete poslat na adresu"
 
 #: template/contact.html.j2:29
 msgid "Contacting individuals"
-msgstr ""
+msgstr "Kontakt na jednotlivé členy"
 
 #: template/contact.html.j2:31
 msgid ""
 "Team members are generally reachable at <tt>LASTNAME@taler.net</tt>. All "
 "of us support receiving GnuPG encrypted e-mails."
 msgstr ""
+"Členové týmu jsou obvykle k zastižení na adrese <tt>LASTNAME@taler.net</tt>. "
+"Všichni podporují příjem e-mailů šifrovaných pomocí GnuPG."
 
 #: template/contact.html.j2:40
 msgid "Chat"
-msgstr ""
+msgstr "Chat"
 
 #: template/contact.html.j2:42
 msgid ""
 "You can find some team members in the IRC channel <tt>#taler</tt> on "
 "<tt>irc.freenode.net</tt>."
 msgstr ""
+"Některé členy týmu najdete v kanálu IRC <tt>#taler</tt> na <tt>irc.freenode."
+"net</tt>."
 
 #: template/contact.html.j2:50
 msgid "Reporting bugs"
-msgstr ""
+msgstr "Hlášení chyb"
 
 #: template/contact.html.j2:52
 msgid "We track open feature requests and bugs in our"
-msgstr ""
+msgstr "Otevřené požadavky na funkce a chyby sledujeme v našem"
 
 #: template/contact.html.j2:55
 msgid "Bug tracker"
-msgstr ""
+msgstr "sledovači chyb"
 
 #: template/contact.html.j2:56
 msgid ""
 "which is shared with the GNUnet project. You can also report bugs or "
 "feature requests to the mailing list."
 msgstr ""
+"který je sdílen s projektem GNUnet. Můžete také hlásit chyby nebo požadavky "
+"na funkce prostřednictvím rozesílacího seznamu."
 
 #: template/contact.html.j2:65
 msgid "General inquiries"
-msgstr ""
+msgstr "Obecné dotazy"
 
 #: template/contact.html.j2:67
 msgid ""
 "You can reach a group of team members handling general inquiries at "
 "<tt>contact AT taler.net</tt>."
 msgstr ""
+"Skupinu členů týmu, kteří vyřizují obecné dotazy, můžete kontaktovat na "
+"adrese <tt>contact AT taler.net</tt>."
 
 #: template/contact.html.j2:75
 msgid "Executive team"
-msgstr ""
+msgstr "Vedení projektu"
 
 #: template/contact.html.j2:77
 msgid ""
 "For non-technical commercial requests, please contact <tt>ceo AT "
 "taler.net</tt>."
 msgstr ""
+"V případě netechnických komerčních požadavků se obraťte na <tt>ceo AT taler."
+"net</tt>."
 
 #: template/copyright.html.j2:6
 msgid "Copyright Assignment"
-msgstr ""
+msgstr "Přidělení autorských práv (Copyright Assignment)"
 
 #: template/copyright.html.j2:8
 msgid ""
@@ -212,6 +239,11 @@ msgid ""
 " agreement on licensing and collaborative development</a> of the GNUnet "
 "and GNU Taler projects is satisfied."
 msgstr ""
+"Pokud chcete přispívat do projektu GNU Taler musíte mít přístup do systému "
+"Git a podepsat <a href=\"/pdf/copyright.pdf\">přidělení autorských práv</a> "
+"pro splnění <a href=\"https://git.gnunet.org/gnunet-ev.git/tree/";
+"gnunet_taler_agreement.tex\">Smlouvy o licencování a společném vývoji "
+"projektů GNUnet a GNU Taler od GNUnet e.V. --- Taler Systems SA</a>."
 
 #: template/copyright.html.j2:19
 msgid ""
@@ -221,6 +253,11 @@ msgid ""
 " company the ability to dual-license (for example, so that we can "
 "distribute via App-stores that are hostile to free software)."
 msgstr ""
+"Dohoda zajišťuje, že kód bude i nadále k dispozici pod licencemi svobodného "
+"softwaru, což vývojářům dává svobodu přesouvat kód mezi sítěmi GNUnet a GNU "
+"Taler bez obav o licence a společnosti možnost dvojího licencování ("
+"například abychom mohli kód a aplikace distribuovat prostřednictvím obchodů "
+"s aplikacemi, které jsou nepřátelské vůči svobodnému softwaru)."
 
 #: template/copyright.html.j2:29
 msgid ""
@@ -229,6 +266,10 @@ msgid ""
 "case simply sign the agreement with your pseudonym. Scanned copies are "
 "sufficient, but snail mail is preferred."
 msgstr ""
+"Drobné příspěvky (v podstatě od kohokoli bez přístupu do systému Git) "
+"nevyžadují přidělení autorských práv. Pseudonymní příspěvky jsou také "
+"přijímány, v tomto případě stačí podepsat smlouvu pseudonymem. Naskenované "
+"kopie stačí, ale upřednostňujeme zasílání poštou."
 
 #: template/docs.html.j2:7
 msgid "GNU Taler: Documentation and Resources"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
gnunet@gnunet.org.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]